На главную Библиотеки Германии

Библиотеки


311. Санкт-петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения - поиск по словарю

Вид словаряКлючевые словаАвторЗаглавиеГод издания
AlfabetABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АлфавитА Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я


1       ПІДВАЛИНИ НАШОГО МАЙБУТНЬОГО-СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ДЕФРА
2       ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ ОБРОСОВ (1880-1938)
1       ПАЛЛИАТИВНАЯ МЕДИЦИНА И РЕАБИЛИТАЦИЯ
2       ПАМ'ЯТІ ВИДАТНОГО ВЧЕНОГО І ВЕЛИКОГО ХІРУРГА
1       ПАМ'ЯТІ ЛІКАРІВ ПОЛТАВЩИНИ
2       ПАМЯТИ ДРУГА, ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА БУРЫХ МИХАИЛА ПРОКОФЬЕВИЧА (1938-2006)
1       ПАНОРАМА ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ
1       ПАРОДОНТОЛОГИЯ
1       ПАТЕНТИ НА ЖИТТЯ
1       ПАТЕНТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ СЕГОДНЯ
1       ПАТОГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ УРАЖЕННЯ КИШЕЧНИКА В УМОВАХ КАЛЬЦІЄВОГО СТРЕСУ У ХВОРИХ НА ДЕГЕНЕРАТИВНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ХРЕБТА
1       ПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ЛІКУВАННЯ МІКОЗІВ СТУПНІВ І ОНІХОМІКОЗІВ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ТА ОНКОЛОГІЧГНІ ЗАХВОРЮВАННЯ
1       ПАТОГЕНЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИБОРУ РАЦІОНАЛЬНОЇ ФАРМАКОТЕРАПІЇ ХРОНІЧНОЇ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ІЗ ЗБЕРЕЖЕНОЮ СИСТОЛІЧНОЮ ФУНКЦІЄЮ ЛІВО
1       ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ ВИЛОЧКОВОЇ ЗАЛОЗИ ЖІНОК ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНУ МІАСТЕНІЮ
1       ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
1       ПАТОЛОГИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ
2       ПАТОЛОГИЯ, ВЫЗВАННАЯ ДЕЙСТВИЕМ НЕИОНИЗИРУЮЩИХ МИКРОВОЛНОВЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ СВЕРХВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ. КЛИНИКА И ПАТОГЕНЕЗ
1       ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ И КАРАНТИННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В УКРАИНЕ
1       ПЕДІАТРІЯ, АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ
1       ПЕДИАТРИЯ. ЖУРНАЛ ИМ. Г.Н. СПЕРАНСКОГО
1       ПЕРИНАТОЛОГИЯ И ПЕДИАТРИЯ
2       ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ НАСТОЙКИ СОФОРИ ЯПОНСЬКОЇ В СУЧАСНІЙ СТОМАТОЛОГІЇ
2       ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО ДІАЛІЗУ ЯК МЕТОДУ ЗАМІСНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ТЕРМІВНАЛЬНУ СТАДІЮ ХРОНЧНОЇ НИРКОВОЇ НЕДОСТАТН
1       ПЛАН ДІЙ УКРАЇНА-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ. ЄВРОПЕЙСЬКА ПОЛІТИКА СУСІДСТВА
1       ПЛАНУВАННЯ ХАРЧУВАННЯ ХВОРОГО НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ I ТА II ТИПІВ: ШКОЛА СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ; ВИП.3
2       ПОДВИГ ДОКТОРА МИНХА
1       ПОЛІТОЛОГІЯ
1       ПОЛИТОЛОГИЯ
1       ПОЛИТРАВМА
1       ПОПРОБУЙ - ПОЛУЧИТСЯ !
2       ПОПУЛЯЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АССОЦИИРОВАННЫХ С ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ СНА ХАРАКТЕРИСТИК
1       ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА МЕТОДІВ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ГЕМОРОЮ ТА ПОКАЗИ ДО НИХ
1       ПОСТАТІ
1       ПРАВА ПРИРОДЫ
1       ПРАКТИЧНА АНГІОЛОГІЯ
1       ПРАКТИЧНА МЕДИЦИНА
1       ПРАЦІ
1       ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
1       ПРИНЦИПИ ТА ПРИКЛАДИ ЗАСТОСУВАННЯ РИНКОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ У СУЧАСНІЙ ПРИРОДООХОРОННІЙ ПОЛІТИЦІ
1       ПРОБИОТИК СУБАЛИН-ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ БАКТЕРИАЛЬНЫХ И ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ
1       ПРОБЛЕМА БОЛИ В ОБЩЕВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
1       ПРОБЛЕМИ ЕНДОКРИННОЇ ПАТОЛОГІЇ
1       ПРОБЛЕМИ МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ОСВІТИ
1       ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ОСВІТИ
1       ПРОБЛЕМИ ХАРЧУВАННЯ
1       ПРОБЛЕМЫ ГЕМАТОЛОГИИ И ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ
1       ПРОБЛЕМЫ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
1       ПРОБЛЕМЫ КРИОБИОЛОГИИ
1       ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ МИКОЛОГИИ
1       ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНЫ
1       ПРОБЛЕМЫ РЕПРОДУКЦИИ
1       ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ
1       ПРОБЛЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
1       ПРОБЛЕМЫ СТАРЕНИЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ
1       ПРОБЛЕМЫ ТУБЕРКУЛЕЗА И БОЛЕЗНЕЙ ЛЕГКИХ
1       ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ
1       ПРОБЛЕМЫ ЭНДОКРИНОЛОГИИ
1       ПРОВИЗОР
1       ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ГЕСТАЦІЙНОГО ПІЄЛОНЕФРИТУ У ВАГІТНИХ З БЕЗСИМПТОМНОЮ БАКТЕРІУРІЄЮ
2       ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
1       ПРОГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ КЛІНІЧНИХ, КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНИХ ТА НЕЙРОВІЗУАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ
1       ПРОГРАММА СНИЖЕНИЯ ВРЕДА ОТ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ
1       ПРОМЕНЕВА ДІАГНОСТИКА, ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ
1       ПРОРЫВ В ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ЭТИКУ
1       ПРОФІЛАКТИКА АКУШЕРСЬКИХ УСКЛАДНЕНЬ У ЖІНОК, ЯКІ СТРАЖДАЮТЬ НА ЗАХВОРЮВАННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ, ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМИ СІМЕЙНІ ПО
1       ПРОФІЛАКТИКА КАРІЄСУ ЗУБІВ У ДІВЧАТ ІЗ ПОРУШЕННЯМ СТАТЕВОГО РОЗВИТКУ
1       ПРОФІЛАКТИКА ПЕРИНАТАЛЬНОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ТА СМЕРТНОСТІ НОВОНАРОДЖЕНИХ ВІД МАТЕРІВ, ЩО ХВОРІЛИ НА СИФІЛІС
1       ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІУВАННЯ ХРОНІЧНОГО КАТАРАЛЬНОГО ГІНГІВІТУ В ДІТЕЙ ЗАЛЕЖНО ВІД УМІСТУ ФТОРУ В ПИТНІЙ ВОДІ
1       ПРОФЕСОР ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ КОВАЛЬ-ПЕРШИЙ ДЕКАН СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ У ЛЬВОВІ
2       ПРОФЕСОР ЮХИМ МИРОНОВИЧ ЛЕВІН (ДО 110-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)
1       ПРОФЕСОРИ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО:1784-2006
2       ПРОФЕССОР ГЕРМАН ГЕНРИХОВИЧ ГЕНТЕР
2       ПРОФЕССОР ГРИГОРИЙ ИОСИФОВИЧ ДОВЖЕНКО В ВОСПОМИНАНИЯХ СОТРУДНИКОВ
2       ПРОФЕССОР НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ ХАРЧЕНКО. 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
1       ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ
1       ПСИХИАТРИЯ
1       ПСИХИАТРИЯ И ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИЯ
1       ПСИХОГИГИЕНА УМСТВЕННОГО ТРУДА УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ
1       ПУЛЬМОНОЛОГИЯ
1       ПУТЕШЕСТВИЕ ВДОЛЬ ГОРИЗОНТА
1       РІВЕНЬ ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВЯ СТУДЕНТІВ ЯК КЛІНІКО-ФІЗІОЛОГИЧНА ОСНОВА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ВУЗІ
1       РАДИАЦИОННАЯ БИОЛОГИЯ РАДИОЭКОЛОГИЯ
1       РАДИОЛОГИЯ - ПРАКТИКА
2       РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ВИБРАЦИОННОЙ БОЛЕЗНИ НА ОСНОВЕ ДИНАМИКИ ЭЛЕТКРОМИОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ ХОЛОДОВОЙ ПРОБЫ
1       РЕАМБЕРИН (ПОСТРЕГИСТРАЦИОННЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 1999-2005)
1       РЕГЕНЕРАЦІЯ ПЕЧІНКИ ЩУРІВ ПІСЛЯ ЧАСТКОВОЇ ГЕПАКТОМІЇ ТА ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ЕМБРІОНАЛТНИХ І ДЕФЕРЕНЦІОВАНИХ КЛІТИН ПЕЧІНКИ, ЯКІ ЗАЗНАЛИ ВП
2       РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОРИСТАННЯ БІОФІЗИЧНИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ В ДІАГНОСТИЦІ ТУБЕРКУЛЬОЗУ
2       РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІЇ РІВНОВАГИ ЗДОРОВИХ ОСІБ МЕТОДОМ КОМП'ЮТЕРНОЇ ПОСТУРОГРАФІЇ НА ФОНІ ВТОМИ
2       РЕЗУЛЬТАТИ КОМП'ЮТЕРНОЇ КОГЕРЕНТНОЇ ТОМОГРАФІЇ СІТКІВКИ ПРИ ПОЧАТКОВІЙ СТАДІЇ НЕПРОЛІФЕРАТИВНОЇ ДІАБЕТИЧНОЇ РЕТИНОПАТІЇ
1       РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ
1       РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ
1       РЕСПИРАТОРНАЯ МЕДИЦИНА
1       РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ
1       РЕФРАКЦИОННАЯ ХИРУРГИЯ И ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
1       РИНОЛОГІЯ
2       РОДСТВЕННАЯ ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ПОЧКИ У БОЛЬНОЙ НА ПЕРИТОНЕАЛЬНОМ ДИАЛИЗЕ
1       РОЗПОВСЮДЖЕНІСТЬ , ТЯЖКІСТЬ, МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ ФАКТОРИ РИЗИКУ І ПРОФІЛАКТИКА ВНУТРІШНЬОШЛУНОЧКОВИХ КРОВОВИЛИВІВ У НЕДОНОШЕНИХ НОВОНАРО
1       РОЗРОБКА ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ УЧНІВСЬКОЇ ТА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ З ОЗНАКАМИ СІНІСТРАЛЬНОСТІ
1       РОЗРОБКА ТА ОЦІНКА ПРОТИКАРІОЗНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСОБІВ ТА МЕТОДІВ ЦІЛЕСПРЯМОВАНОЇ ДІЇ НА МІНЕРАЛЬНИЙ СКЛАД ЕМАЛІ ЗУБІВ (КЛІНІКО-ЛАБОРА
1       РОЛЬ ЗАКОНОДАВЧОЇ ВЛАДИ В ЛІБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНИХ СУСПІЛЬСТВАХ
2       РОЛЬ ИНТЕРЛЕЙКИНА-12 В ПРОГРЕССИРОВАНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ БОЛЕЗНИ
1       РОЛЬ ПЕРОКСИДНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ У РОЗВИТКУ УРАЖЕНЬ АРТЕРІЙ І ВЕН, ЗУМОВЛЕНИХ ПЕРВИННИМИ ПОРУШЕННЯМИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБМІНУ
1       РОЛЬ ПЕЧІНКИ В МОДУЛЯЦІЇ ТРОФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ПРИ ФОРМУВАННІ ГІПЕРТЕНЗИВНОГО СЕРЦЯ
2       РОЛЬ ФАКТОРОВ ИММУННОГО ВОСПАЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ
2       РОЛЬ ФИТОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ
1       РОССИЙСКАЯ РИНОЛОГИЯ
1       РОССИЙСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ВЕСТИ
1       РОССИЙСКИЙ БИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
1       РОССИЙСКИЙ ВЕСТНИК АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА
1       РОССИЙСКИЙ ВЕСТНИК ПЕРИНАТОЛОГИИ И ПЕДИАТРИИ
1       РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ, ГЕПАТОЛОГИИ, КОЛОПРОКТОЛОГИИ
1       РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ КОЖНЫХ И ВЕНЕРИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ
1       РОССИЙСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
1       РОССИЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ
1       РОССИЙСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
1       РОССИЙСКИЙ ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
1       РОССИЙСКИЙ ПСИХИАТРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
1       РОССИЙСКИЙ СЕМЕЙНЫЙ ВРАЧ
1       РОССИЙСКИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
1       РОССИЙСКИЙ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ИМ. И.М. СЕЧЕНОВА
1       РУКОВОДСТВО ПО ПРОГРАММНОМУ ВЕДЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННО-УСТОЙЧИВОГО ТУБЕРКУЛЕЗА
1       РУКОВОДСТВО ПО ЭНДОКРИННЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ
1       РУССКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ
1       СІМЕЙНА МЕДИЦИНА
1       САХАРНЫЙ ДИАБЕТ И ЕГО ОСЛОЖНЕНИЯ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
1       СБОРНИК КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
2       СВЯЗЬ Н.И. ПИРОГОВА С ВЫСШЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ ШКОЛОЙ ХАРЬКОВА И ВКЛАД ХАРЬКОВСКИХ УЧЕНЫХ В СОХРАНЕНИЕ ЕГО ТЕЛА
2       СЕЛЕКТИВНОЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЕ ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК
1       СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР
2       СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ДАВИДЕНКОВ (125 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)
1       СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
1       СЕРДЦЕ
1       СЕРЦЕ І СУДИНИ
2       СЕРЦЕ І СУДИНИ (ИСТ. СТ.)
1       СИМВОЛЫ МЕДИЦИНЫ КАК ОТРАЖЕНИЕ ВРАЧЕВАНИЯ ДРЕВНИХ НАРОДОВ
1       СИНДРОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ
2       СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ПРОГНОЗУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ГАСТРОДУОДЕНІТУ У ДІТЕЙ
1       СИСТЕМНЫЕ ГИПЕРТЕНЗИИ
1       СКОВОРОДА Г.С. ТА ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ
1       СЛОВАРЬ ДЕЯТЕЛЕЙ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ
1       СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНА. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
1       СОВРЕМЕННАЯ ПЕДИАТРИЯ
1       СОВРЕМЕННАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
1       СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТОКСИКОЛОГИИ
2       СООТНОШЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ИММУННЫХ КЛЕТОК В ТИМУСЕ И СЕЛЕЗЕНКЕ ПРИ ДЕЙСТВИИ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОГО В
1       СОРБЦІЙНА ТЕРАПІЯ ТЯЖКИХ ТА ХРОНІЧНИХ РОЗПОВСЮДЖЕНИХ ДЕРМАТОЗІВ
2       СОСТОЯНИЕ ВНУТРИМЫШЕЧНЫХ АРТЕРИЙ ЛЕВОГО ЖЕЛУДКА СЕРДЦА У НЕОБЛУЧЕННЫХ И ОБЛУЧЕННЫХ КРЫС С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПОЧЕЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ (МО
2       СОСТОЯНИЕ ГУМОРАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА У ЖЕНЩИН С ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНЫМ СИНДРОМОМ
2       СОСТОЯНИЕ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ПРИ ПЕРИТОНИТЕ
2       СОСТОЯНИЕ ОКИСЛИТЕЛЬНО-АНТИОКСИДАНТНЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТРАВМЕ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
1       СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ БАССЕЙНА ДНЕСТРА
1       СОЦИАЛЬНАЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЯ
1       СОЦИОЛОГИЯ МЕДИЦИНЫ
2       СПЕКТРОФЛУОРИМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЛИЯНИЯ СПОСОБОВ ПОЛУЧЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ НА ВОДНО-СОЛЕВЫЕ ЭКСТРАКТЫ ПЛАЦЕНТЫ ЧЕЛОВЕКА
1       СПРАВОЧНИК ПРАКТИЧЕСКОГО ВРАЧА ; Т.1
2       СТАН НИРКОВОГО ФУНКЦІОНАЛЬНОГО РЕЗЕРВУ У СТАТЕВОНЕЗРІЛИХ ЩУРІВ ПІСЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ВВЕДЕННЯ ДИХЛОРИДУ РТУТІ
1       СТВОРЕННЯ ТА КЕРУВАННЯ ВОЛОНТЕРСЬКОЮ ПРОГРАМОЮ
1       СТЕРЕОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЕПІЗОДИЧНОЇ ГІПОКСІЇ НА РОЗВИТОК ДЕЯКИХ ВІДДІЛІВ ГОЛОВНОГО МОЗКУ В ЕКСПЕРИМЕНТІ
1       СТОМАТОЛОГ
1       СТОМАТОЛОГ ИНФО
2       СТОМАТОЛОГИЯ
1       СТОМАТОЛОГИЯ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА И ПРОФИЛАКТИКА
1       СТОМАТОЛОГИЯ ДЛЯ ВСЕХ
2       СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕРДЦА И ТРАНСФОРМИРУЮЩИЙ ФАКТОР РОСТА В1 У БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА И САХАРНЫМ ДИ
1       СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
1       СУДИННІ ЗАХВОРЮВАННЯ ГОЛОВНОГО МОЗКУ
1       СУДОВИЙ ЗАХИСТ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
1       СУЧАСНІ ІНФЕКЦІЇ
1       СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ
1       ТАКТИКА ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ПЕРФОРАТИВНУ ВИРАЗКУ ШЛУНКА І ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ
1       ТВОЕ ЗДОРОВЬЕ
1       ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
1       ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АРХИВ
1       ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ГИСТОЛОГИИ, ЦИТОЛОГИИ И ЭМБРИОЛОГИИ
1       ТЕСТЫ ПО АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА
1       ТЕХНОЛОГІЯ ХІРУРГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ
1       ТИРЕОПАТІЇ ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ
1       ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
2       ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БЛОКСОПОЛИМЕРА ОКИСИ ЭТИЛЕНА И ПРОПИЛЕНА МАРКИ Л-2402 Ц
2       ТРАДИЦИОННЫЕ ОСНОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТКАНЕВОЙ ТЕРАПИИ
1       ТРАНСПЛАНТОЛОГІЯ
2       ТРАНСПЛАНТОЛОГІЯ (ИСТ. СТ.)
1       ТРАНСФУЗИОЛОГИЯ
1       ТУБЕРКУЛЕЗ. ВЫЯВЛЕНИЕ, ЛЕЧЕНИЕ И МОНИТОРИНГ ПО К.ТОМЕНУ
1       ТЯЖЕЛЫЕ ФОРМЫ МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ
1       УКРАЇНСЬКИЙ БІОХІМІЧНИЙ ЖУРНАЛ
1       УКРАЇНСЬКИЙ БАЛЬНЕОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ
1       УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ ГЕМАТОЛОГІЇ ТА ТРАНСФУЗІОЛОГІЇ
1       УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ ДЕРМАТОЛОГІЇ, ВЕНЕРОЛОГІЇ, КОСМЕТОЛОГІЇ
2       УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ ДЕРМАТОЛОГІЇ, ВЕНЕРОЛОГІЇ, КОСМЕТОЛОГІЇ (ИСТ. СТ.)
1       УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ ЕКСТРЕМАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ
1       УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ З ПРОБЛЕМ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ
1       УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ КЛІНІЧНОЇ ТА ЛАБОРАТОРНОЇ МЕДИЦИНИ
1       УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ МАЛОІНВАЗІВНОЇ ТА ЕНДОСКОПІЧНОЇ ХІРУРГІЇ
1       УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ МЕДИЧНОЇ ТЕХНІКИ І ТЕХНОЛОГІЇ
1       УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ НЕФРОЛОГІЇ ТА ДІАЛІЗУ
1       УКРАЇНСЬКИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ
1       УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ АЛЬМАНАХ
1       УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ВІСНИК.THERAPIA
1       УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС
1       УКРАЇНСЬКИЙ МОРФОЛОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ
1       УКРАЇНСЬКИЙ ПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ
1       УКРАЇНСЬКИЙ РАДІОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ
1       УКРАЇНСЬКИЙ РЕВМАТОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ
1       УКРАЇНСЬКИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ
1       УКРАЇНСЬКИЙ ТЕРППЕВТИЧНИЙ ЖУРНАЛ
1       УКРАЇНСЬКИЙ ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ ЖУРНАЛ
1       УЛЬТРАЗВУКОВА ПЕРИНАТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА
1       УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА В АКУШЕРСТВЕ, ГИНЕКОЛОГИИ И ПЕДИАТРИИ
1       УЛЬТРАЗВУКОВАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
1       УНІВЕРСИТЕТСЬКА КЛІНІКА
1       УРОЛОГІЯ
1       УРОЛОГИЯ
1       УСПЕХИ СОВРЕМЕННОЙ БИОЛОГИИ
1       УСПЕХИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК
1       УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ
1       УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ИНСТИТУТОВ
1       ФІЗІОЛОГІЧНЕ АКУШЕРСТВО. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ
1       ФІЗІОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ
1       ФІТОТЕРАПІЯ
2       ФІТОТЕРАПІЯ: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-КЛІНІЧНИЙ АСПЕКТ
1       ФАКТОРЫ ИЗМЕНЧИВОСТИ КОЖНЫХ УЗОРОВ ПАЛЬЦЕВ
1       ФАРМАКОЛОГІЧНИЙ ВІСНИК
1       ФАРМАКОЛОГІЧНИЙ ДОВІДНИК ІЗ КАРДІОЛОГІЇ
1       ФАРМАЦЕВТ-ПРАКТИК
1       ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЖУРНАЛ
1       ФИЗИОЛОГИЯ И ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГИПОФИЗАРНО-НАДПОЧЕЧНИКОВОЙ СИСТЕМЫ
1       ФИЗИОЛОГИЯ И ПАТОЛОГИЯ ИСТИРАНИЯ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ
1       ФИЗИОЛОГИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
1       ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА
1       ФИЗИОТЕРАПИЯ. БАЛЬНЕОЛОГИЯ. РЕАБИЛИТАЦИЯ
1       ФИТОПРЕПАРАТЫ И БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ В КОМПЛЕКНОЙ ТЕРАПИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ (ЭКСПЕРИМ
2       ФИТОПРЕПАРАТЫ НА ДОКЛИНИЧЕСКОМ ЭТАПЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
1       ФОРМИ УЧАСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ В ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ПИТАНЬ ДОВКІЛЛЯ
1       ФУНДАМЕНТАЛЬНА ТА КЛІНІЧНА ЕНДОКРИНОЛОГІЯ: ПРОБЛЕМИ, ЗДОБУТКИ, ПЕРСПЕКТИВИ (СЬОМІ ДАНИЛЕВСЬКІ ЧИТАННЯ)
1       ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН СТАН ЕНДОТЕЛІЮ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ З ОЖИРІННЯМ
1       ХІРУРГІЯ УКРАЇНИ
1       ХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
1       ХАРЬКОВСКАЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА В ЦИФРАХ И ФАКТАХ
1       ХИРУРГИЯ. ЖУРНАЛ ИМ. Н.И. ПИРОГОВА
1       ЦИТОКИНЫ И ВОСПАЛЕНИЕ
1       ЦИТОЛОГИЯ
1       ЦИТОЛОГИЯ И ГЕНЕТИКА
1       ЧАСТНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ НА ЕДИНОМ НАЛОГЕ
1       ЧТО МЫ ХОТИМ СДЕЛАТЬ СТАБИЛЬНЫМ?
1       ШАТТЛ-ТЕСТ В ОЦІНЦІ ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ
1       ШПИТАЛЬНА ХІРУРГІЯ
1       ЭКОВОИНЫ. РАДИКАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ЗАЩИТУ ПРИРОДЫ
1       ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СРЕДНЕГО ДНЕСТРА
1       ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
1       ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО BIOTICA РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
1       ЭКОЛОГИЯ
1       ЭКОЛОГИЯ И ВРОЖДЕННЫЕ АНОМАЛИИ У ДЕТЕЙ
1       ЭКОНОМИКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ
1       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОНКОЛОГИЯ
1       ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ФАКТОРОВ РИСКА ЖИЗНЕОПАСНЫХ АРИТМИЙ И ВНЕЗАПНОЙ СЕРДЕЧНОЙ СМЕРТИ ПРИ ИБС. ДАННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬ
2       ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЕХАНИЗМОВ ПАРОКСИЗМАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ ПРИ СОМАТОФОРМНОЙ ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСФУНКЦИИ
1       ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ
2       ЭНДОТЕЛИН И ОКСИД АЗОТА В ПЛАЗМЕ КРОВИ ЖИВОТНЫХ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ГЛАУКОМЕ
2       ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНТОВ ЦИКЛА КРЕБСА В МИОКАРДЕ ВЗРОСЛЫХ И СТАРЫХ КРЫС ПРИ ИММОБОЛИЗАЦИОННОМ СТРЕССЕ
1       ЭНЦИКЛОПЕДИЯ БУХГАЛТЕРА И ЭКОНОМИСТА
1       ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ
1       ЭФФЕРЕНТНАЯ ТЕРАПИЯ
1       ЭХОГРАФИЯ
1       ЯК СПІЛКУВАТИСЯ ІЗ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ?
Ключ: 

Правила составления запроса при поиске ?

На этой странице Вы можете найти нужный термин словаря, установив "Вид словаря".
Кнопка "Далее" позволяет листать словарь, начиная с термина, введеного в поле ввода "Ключ".
Термины словаря сформированы в виде поисковых гиперссылок.
Слева от термина - число поисковых ссылок (отличается от числа документов содержащих данный термин!).
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© library21.ru, 2015-2017