На главную Библиотеки Германии

Библиотеки


166. Московский архитектурный институт (государственная академия) - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>G=2007$<.>)
Найдено 2593 книг(а)/журнал(ов)
Показаны книги/журналы с 1 по 20

1.


   Гаман, В. П.

    Коридори ЦК [Текст] / В. П. Гаман. - К. : Логос, 2007 - ., Т. 2. - 2008. - 604 с. ; Т. 3. - 2008. - 429 с.


Доп.точки доступа:
Гаман, В.П. \про нього\
Свободных экз. нет
Найти похожие


2.


    Историко-географический сборник [Текст] / Краснодар. регион. отд-ние Рус. геогр. о-ва ; сост. А. М. Авраменко. - Краснодар : Картина, 2007 - .
   Вып. 1 : [посвящ. 90-летию со дня рожд. Б.Г. Галковича]. - 2007. - 491 с. : ил., портр. - Б. ц.


Доп.точки доступа:
Авраменко, А.М. \сост.\; Галкович, Б.Г. \про нього\; Краснодар. регион. отд-ние Рус. геогр. о-ва
Свободных экз. нет
Найти похожие


3.


    Кузьмінець, Н. П.
    Діяльність місцевих органів радянської влади Подільської Губернії у 1920-1925 роках [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: 07.00.01 "Історія України" / Н. П. Кузьмінець ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. - Черкаси : [б. и.], 2007. - 20 с. - Бібліогр.: с. 17-19 (18 назв)
Рубрики: Подільська губ.


Доп.точки доступа:
Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського
Свободных экз. нет
Найти похожие


4.


    Шишкіна, Є. К.
    Незагальнообов'язкові паперові гроші (бони) України 1914-1925 років як історичне джерело [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Є. К. Шишкіна ; Дніпропетр. нац. ун-т, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". - Дніпропетровськ : [б. и.], 2007. - 18 с. - Бібліогр.: с. 14-15 (15 назв)


Доп.точки доступа:
Дніпропетр. нац. ун-т; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т"
Свободных экз. нет
Найти похожие


5.


    Щербін, Л. В.
    Конституційно-демократична партія Росії та українське питання (1905-1918 рр.) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Л. В. Щербін ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. - Чернівці : [б. и.], 2007. - 19 с. - Бібліогр.: с. 15-16 (9 назв)
Рубрики: Росія


Доп.точки доступа:
Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника
Свободных экз. нет
Найти похожие


6.


    Работкіна, С. В.
    Феномен довір'я у вітчизняній релігійній культурі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук: 09.00.11 "Релігієзнавство" / С. В. Работкіна ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, [Севастопол. військ.-мор. ін-т ім. П.С. Нахімова]. - К. : [б. и.], 2007. - 16 с. - Бібліогр.: с. 14 (13 назв)


Доп.точки доступа:
Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Севастоп. військ.-мор. ін-т ім. П.С. Нахімова
Свободных экз. нет
Найти похожие


7.


   
    Указатель материалов по истории крымских армян, хранящихся в Государственном архиве Автономной Республики Крым. Вып. І [Текст] / сост. А. Д. Тимиргазин. - Симферополь : Предприятие Феникс, 2007. - 128 с. : ил
Рубрики: Автономна Республіка Крим
    КримДоп.точки доступа:
Тимиргазин, А.Д. \сост.\
Свободных экз. нет
Найти похожие


8.


    Пелипась, М. І.
    Лінгвістична діяльність Максима Рильського [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: 10.02.01 "Укр. мова" / М. І. Пелипась ; Таврійс. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. - Сімферополь : [б. и.], 2007. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16 (5 назв)


Доп.точки доступа:
Рильський, М.Т. \про нього\; Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського
Свободных экз. нет
Найти похожие


9.


    Пономаренко, О. Б.
    Національний міфосвіт поезії Б.-І. Антонича : аспект художнього образу-символу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: 10.01.01 "Укр. л-ра" / О. Б. Пономаренко ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. - К. : [б. и.], 2007. - 21 с. - Бібліогр.: с. 18 (10 назв)


Доп.точки доступа:
Антонич, Б.-І. \про нього\; Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка НАН України
Свободных экз. нет
Найти похожие


10.


    Поливач, К. А.
    Культурна спадщина та її вплив на розвиток регіонів України (суспільно-географічне дослідження) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук: 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / К. А. Поливач ; НАН України, Ін-т географії. - К. : [б. и.], 2007. - 24 с. : іл., табл.


Доп.точки доступа:
Ін-т географії НАН України
Свободных экз. нет
Найти похожие


11.


    Абатуров, В. В.
    1941. На Западном направлении [Текст] / В. В. Абатуров. - М. : Яуза : Эксмо, 2007. - 444, [2] с. : ил. - (Великая Отечественная: цена Победы). - Б. ц.

Свободных экз. нет
Найти похожие


12.


    Абрамов, І. С.
    З історії та культури селища Вороніж [Текст] : фольклор.-етногр. та краєзн. нариси [про селище Шосткін. р-ну на Сумщині] / І. С. Абрамов ; [упоряд., авт. передм. і прим. С. В. П'ятаченко] ; Сум.держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Лаб. укр. фольклору, Наук. т-во ім. Т. Шевченка. - Суми : МакДен, 2007. - 130, [1] с. : іл., портр. - (Пам'ятки фольклористичної думки Сумщини ; вип. 1)
Рубрики: Вороніж, с.--Шосткін р-н--Сум. обл.
    СумщинаДоп.точки доступа:
П'ятаченко, С.В. \упоряд., авт. передм. і прим.\; Сум.держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. Лаб. укр. фольклоруНаук. т-во ім. Т. Шевченка
Свободных экз. нет
Найти похожие


13.


   
    "Авиаконтроль", открытое акционерное о-во (Харьков). 50 лет в авиастроении [Текст] : [история основания и становления приборостроит. конструктор. бюро авиастроит. отрасли в г.Харькове]. - Х. : ИНЖЭК, 2007. - 214 с. : ил
Рубрики: Харків, м.

Свободных экз. нет
Найти похожие


14.


    Адамовський, В. І.
    Ешелони у вічність: депортації населення в першій половині ХХ ст. [Текст] / [В. І. Адамовський] ; Ін-т історії України НАН України. - Кам'янець-Подільський : Зволейко Д.Г., 2007. - 183, [1] с. : портр


Доп.точки доступа:
Ін-т історії України НАН України
Свободных экз. нет
Найти похожие


15.


    Айкс, Р.
    Великие танковые сражения: стратегия и тактика, 1939 - 1945 [Текст] : [пер. с англ.] / Р. Айкс . - М. : Центрополиграф, 2007. - 415 с. : ил., схеми. - (За линией фронта. Военная история). - Б. ц.

Свободных экз. нет
Найти похожие


16.


   
    Академик Александр Михайлович Ляпунов: [ученый-педагог]: к 150-летию со дня рождения [Текст] : монография / [Л. Л. Товажнянский, К. В. Аврамов, Е. Е. Александров и др.] ; ред. Л. Л. Товажнянский ; Нац. техн. ун-т "Харьков. политехн. ин-т". - Х. : ХПИ, 2007. - 286, [1] с. : ил., портр


Доп.точки доступа:
Товажнянский, Л.Л.; Аврамов, К.В.; Александров, Е.Е.; Товажнянский, Л.Л. \ред.\; Ляпунов, А.М. \про нього\; Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т"
Свободных экз. нет
Найти похожие


17.


   
    Академік АПН України Микола Іванович Шкіль [Текст] : [бібліогр. покажч.] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2007. - 130, [1] с. : іл., портр


Доп.точки доступа:
Шкіль, М.І. \про нього\; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова
Свободных экз. нет
Найти похожие


18.


   
    Академік Степан Рудницький : [життя та наук. діяльн. фундатора укр. нац. географії] [Текст] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін.] ; ред. О. Шаблій. - Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007. - 407 с. : іл. - (Постаті українського землезнання)


Доп.точки доступа:
Шаблій, О. \ред.\; Рудницький, С. \про нього\; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка
Свободных экз. нет
Найти похожие


19.


   
    Актуальні питання історії України, всесвітньої історії, історії освіти, науки і техніки [Текст] : матеріали V Міжрегіон. наук. конф., 27 черв. 2007 р. / [уклад.: В. П. Михайлюк, В. Ф. Литвиненко]. - Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2007. - 37, [1] с.


Доп.точки доступа:
Михайлюк, В.П. \уклад.\; Литвиненко, В.Ф. \уклад.\
Свободных экз. нет
Найти похожие


20.


   
    Актуальні проблеми розвитку Автономної Республіки Крим [Текст] : матеріали круглого столу : [Сімферополь, груд. 2007 р.] / Регіональний філіал Нац. ін-ту стратегічних дослідж. в м. Сімферополі ; ред. Н. В. Каповська. - Сімферополь : СОНАТ; СФ НІСД, 2007. - 112 с. : іл., карт
Рубрики: Автономна Республіка Крим
    Симферополь, г.Доп.точки доступа:
Каповська, Н.В. \ред.\; Регіональний філіал Нац. ін-ту стратегічних дослідж. в м. Сімферополі
Свободных экз. нет
Найти похожие
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© library21.ru, 2015-2017