На главную Библиотеки Германии

Библиотеки


166. Московский архитектурный институт (государственная академия) - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>G=2008$<.>)
Найдено 4787 книг(а)/журнал(ов)
Показаны книги/журналы с 1 по 20

1.


   
    Політичні репресії радянської доби в Україні [Текст] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Держ. іст. б-ка України ; упоряд.: Т. Приліпко, О. Марченко, З. Мусіна ; вступ. ст. Ю. І. Шаповал. - К. : Арістей, 2008. - 683 с.

Держатели документа:
НІБУ

Доп.точки доступа:
Приліпко, Т.А. \упоряд.\; Марченко, О. \упоряд.\; Мусіна, З.Х. \упоряд.\; Шаповал, Ю.І. \вступ. ст.\; Держ. іст. б-ка України
Свободных экз. нет
Найти похожие


2.


    Макар, В. (1911-1994).
    Мій Станіславів [Текст] : [історія міста] / В. Макар ; наук. ред. І. Монолатій. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2008. - 75 с. : іл, портр, табл. - (Моє місто ; № 14)
Рубрики: Станіславів, м.
    Івано-Франківськ, м.Доп.точки доступа:
Монолатій, І. \наук. ред.\
Свободных экз. нет
Найти похожие


3.


    Скляренко, В. М.
    Все об Украине [Текст] / В. М. Скляренко, Я. Батий, М. Панкова ; авт. предисл. Ю. Макарова. - Х. : Фолио, 2008. - 570 с. : ил, портр. - (Страны мира)


Доп.точки доступа:
Батий, Я.; Панкова, М.; Макарова, Ю. \авт. предисл.\
Свободных экз. нет
Найти похожие


4.


    Свербигуз, В. Б.
    Батурин. До генези українського самодержавства [Текст] / В. Б. Свербигуз. - К. : Києво-Могилян. акад., 2008. - 86 с. : іл, портр
Рубрики: Батурин, м.--Черніг. обл.

Свободных экз. нет
Найти похожие


5.


   
    Дніпродзержинськ. "Подивимось на місто з любов'ю" [Текст] : докум.-худож. видання. - Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2008. - 95 с. : іл
Рубрики: Дніпродзержинськ, м.--Дніпропетр. обл.

Свободных экз. нет
Найти похожие


6.


   
    Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир [Текст] : погляд крізь віки / сост. В. Клос. - К. : Київ. правда, 2008. - 47 с. : іл


Доп.точки доступа:
Клос, Віталій \сост.\; \\
Свободных экз. нет
Найти похожие


7.


   
    Історія України [Текст] : довідник+тексти: (повний повторювальний курс, підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання) / авт-упоряд. О. В. Гісем. - Кам'янець-Подільський : Б.в., 2008. - 516 с.


Доп.точки доступа:
Гісем, О.В. \авт-упоряд.\
Свободных экз. нет
Найти похожие


8.


   
    Ceska matice skolska. Чеська загальноосвітня школа [Текст] : [в Луцьку (1928-1938 рр.)] / упоряд.: Л. Й. Младанович, С. Г. Кратофіл, С. А. Шульга ; пер. М. А. Юхтовський-Шпак. - Луцьк : Твердиня, 2008. - 112 с.
Рубрики: Луцьк, м.


Доп.точки доступа:
Младанович, Л.Й. \упоряд.\; Кратофіл, С.Г. \упоряд.\; Шульга, С.А. \упоряд.\; Юхтовський-Шпак, М.А. \пер.\
Свободных экз. нет
Найти похожие


9.


    Палій, А. Г.
    Козацька спадщина [Текст] : докум. нариси / А. Г. Палій, М. Гордієнко. - Дніпропетровськ : Дніпрокнига, 2008. - 287 с., [8] арк. іл. : портр


Доп.точки доступа:
Гордієнко, М.
Свободных экз. нет
Найти похожие


10.


    Морозюк, В. К.
    Пом'яник - 6 [Текст] : (народозн. студії) / В. К. Морозюк. - Івано-Франківськ : Третяк І.Я., 2008. - 170 с. : іл., портр.

Свободных экз. нет
Найти похожие


11.


   
    Історія України [Текст] : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. за 2006 рік / Держ. іст. б-ка України ; упоряд.: Т. Приліпко, О. Марченко, Н. Вощевська ; ред.: А. Скорохватова, З. Мусіна. - К. : Арістей, 2008. - 716 с.


Доп.точки доступа:
Приліпко, Т.А. \упоряд.\; Марченко, О. \упоряд.\; Вощевська, Н.Г. \упоряд.\; Скорохватова, А.В. \ред.\; Мусіна, З.Х. \ред.\; Держ. іст. б-ка України
Свободных экз. нет
Найти похожие


12.


    Коляструк, О. А.
    Історія повсякденності як об'єкт історичного дослідження [Текст] : історіогр. і метод. аспекти / О. А. Коляструк. - Х. : Курсор, 2008. - 120 с.

Свободных экз. нет
Найти похожие


13.


    Бачур, Б. С.
    Інститут земельних відносин у цивільному звичаєвому праві України в Х - середині ХІХ століть [Текст] : (іст.-прав. аспект) / Б. С. Бачур. - Одеса : БВВ : ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2008. - 203 с. : портр

Свободных экз. нет
Найти похожие


14.


    Гетьманчук, М. П.
    Між Москвою та Варшавою : українське питання в радянсько-польських відносинах міжвоєнного періоду (1918-1939 рр.) [Текст] / М. П. Гетьманчук. - Львів : Нац. ун-т "Львів. політехніка", 2008. - 431 с. : іл., портр
Рубрики: Москва, м.
    Варшава, м.


Свободных экз. нет
Найти похожие


15.


    Авер'янова, Н. О.
    Як жита наливні, половіє доля [Текст] : [труд. шлях П.Д. Шаповала - від помічника бригадира механізаторів до Посла України] / Н. О. Авер'янова, С. Закусило. - Чернігів : Деснян. правда, 2008. - 175 с., : [19] арк. іл. : іл., портр.


Доп.точки доступа:
Закусило, С.; Шаповал, П.Д. \про нього\
Свободных экз. нет
Найти похожие


16.


    Найчук, А. В.
    Філософсько-педагогічна думка України : динаміка у цивілізованому вимірі [Текст] : монографія / А. В. Найчук. - К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2008. - 208 с. : табл., портр

Свободных экз. нет
Найти похожие


17.


    Верменич, Я. В.
    Територіальна організація в Україні як наукова проблема [Текст] : регіонально-історичний та політико-адміністративний виміри / Я. В. Верменич. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2008. - 159 с.

Свободных экз. нет
Найти похожие


18.


   
    Трагедія українсько-польського протистояння на Волині 1938-1944 років : Ківерців. р-н [Текст] / Центр документування й публ. матеріалів з новіт. історії укр. Півн. Заходу ; упоряд. І. Піщук. - Луцьк : Волин. обл. друк., 2008. - 311 с.
Рубрики: Волинь
    Ківерцівський р-н --Волин. обл.Доп.точки доступа:
Піщук, І. \упоряд.\; Центр документування й публ. матеріалів з новіт. історії укр. Півн. Заходу
Свободных экз. нет
Найти похожие


19.


   
    Постсоветское пространство в глобализирующемся мире [Текст] : проблемы модернизации / А. Н. Быков, Л. З. Зевин, Б. А. Хейфец и др.; отв. ред. Л. З. Зевин ; Рос. акад. наук, Отд.-ние междунар. экон. и полит. исслед. Ин-та экономики. - СПб. : Алетейя, 2008. - 309, [2] с.


Доп.точки доступа:
Быков, А.Н.; Зевин, Л.З.; Хейфец, Б.А.; Зевин, Л.З. \отв. ред.\; Ин-та экономики Рос. акад. наук. Отд.-ние междунар. экон. и полит. исслед.
Свободных экз. нет
Найти похожие


20.


    Берегова, О.
    Символы славян [Текст] / О. Берегова. - М. ; СПб. : Диля, 2008. - 425 с. : ил. - Б. ц.

Свободных экз. нет
Найти похожие
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© library21.ru, 2015-2017