На главную Библиотеки Германии

Библиотеки


166. Московский архитектурный институт (государственная академия) - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>G=2009$<.>)
Найдено 2073 книг(а)/журнал(ов)
Показаны книги/журналы с 1 по 20

1.


    Журавель, А. В.
    Розвиток інституту іпотеки в Україні : історичний досвід, проблеми та перспективи [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.01 "Теорія держави і права; історія політичних та правових вчень" / А. В. Журавель ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х. : [б. и.], 2009. - 20 с.


Доп.точки доступа:
Харк. нац. ун-т внутр. справ
Свободных экз. нет
Найти похожие


2.


    Анисимов, В.
    В кругах Левиафана. Православная Церковь и Украинская держава [Текст] : сб. ст., расследований, интервью / В. Анисимов. - К. : ЧПИФ, 2009. - 560 с.

Свободных экз. нет
Найти похожие


3.


    Андрух, С. И.
    Могильник Мамай-Гора. Кн. ІV [Текст] : монография / С. И. Андрух, Г. Н. Тощев. - Запорожье : Запорож. нац. ун-т, 2009. - 312 с.


Доп.точки доступа:
Тощев, Г.Н.
Свободных экз. нет
Найти похожие


4.


   
    Аппарат НКВД-МГБ в Германии, 1945-1953 [Текст] : [сб. док.] / Междунар. фонд "Демократия" (Фонд А.Н. Яковлева) ; ред., сост.: Н. Петров, Я. Фойтцик и др. - М. : Междунар. фонд "Демократия", 2009. - 540 с.
Рубрики: Німеччина


Доп.точки доступа:
Петров, Н. \ред., сост.\; Фойтцик, Я. \ред., сост.\; Междунар. фонд "Демократия" (Фонд А.Н. Яковлева)
Свободных экз. нет
Найти похожие


5.


   
    Автомобільна прогулянка Україною [Текст] : путівник: 70 маршрутів / І. Лильо, Ю. Ференцева, А. Глазовий, І. Чеховський. - К. : Балтія-Друк, 2009. - 576 с. : іл., портр


Доп.точки доступа:
Лильо, І.; Ференцева, Ю.; Глазовий, А.
Свободных экз. нет
Найти похожие


6.


    Акимович, Є. О.
    Українська культура в історичному вимірі (IX-XVII ст.) [Текст] / Є. О. Акимович. - Одеса : Маяк, 2009. - 496 с.

Свободных экз. нет
Найти похожие


7.


    Акимович, Є. О.
    Нариси української культури. Кн. 6 [Текст] / Є. О. Акимович. - Одеса : Чорномор'я, 2009. - 200 с.

Свободных экз. нет
Найти похожие


8.


   
    Афганский синдром [Текст] : док.-худож. видання. - Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2009. - 288 с.
Рубрики: Афганістан

Свободных экз. нет
Найти похожие


9.


    Афонін, О. В.
    Українська книга в контексті світового книговидання [Текст] / О. В. Афонін, М. І. Сенченко. - К. : Кн. палата України, 2009. - 277 с.


Доп.точки доступа:
Сенченко, М.І.
Свободных экз. нет
Найти похожие


10.


   
    Адвокати та адвокатські об'єднання України. Юриспруденція України. Правова освіта в Україні [Текст] / упоряд. В. Болгов. - К. : Укр. вид. консорціум, 2009. - 136 с.


Доп.точки доступа:
Болгов, В. \упоряд.\
Свободных экз. нет
Найти похожие


11.


    Андрухів, І. О.
    Кость Левицький [Текст] : політик, громадський діяч, правник (1859-1941) / І. Андрухів, С. Сворак, В. Ковалик. - Надвірна : Надвірнян. друк., 2009. - 104 с.


Доп.точки доступа:
Сворак, С.; Ковалик, В.; Левицький, К. \про нього\
Свободных экз. нет
Найти похожие


12.


    Апанович, О. М.
    Козацька енциклопедія для юнацтва [Текст] : кн. ст. про іст. буття укр. козацтва / О. М. Апанович ; упоряд., підгот. О. Яремійчук, наук. ред., авт. післямови Ю. Мицик. - К. : Веселка, 2009. - 719 с.


Доп.точки доступа:
Яремійчук, О. \упоряд., підгот.\; Мицик, Ю. \наук. ред., авт. післямови.\
Свободных экз. нет
Найти похожие


13.


    Артамонов, В. А.
    Полтавское сражение [Текст] : к 300-летию Полтавской битвы / В. А. Артамонов ; Ин-т Рос. истории РАН. - М. : МППА БИМПА, 2009. - 704 с.
Рубрики: Полтавщина


Доп.точки доступа:
Ин-т рос. истории Рос. акад. наук
Свободных экз. нет
Найти похожие


14.


   Білорус, М. А.

    Член Центральної Ради Саватій Березняк [Текст] : в 2 ч. / М. А. Білорус. - К. : Бабіч П.М., 2009 - ., Ч. 1 : Біографія. - 64 с. ; Ч. 2 : Додатки. - 84 с.


Доп.точки доступа:
Березняк, С. \про нього\
Свободных экз. нет
Найти похожие


15.


   Брайчевський, М. Ю.

    Вибране [Текст] / М. Ю. Брайчевський. - К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2009 - ., Т. 1 : Суспільно-політичні рухи в Київській Русі. Історична думка в Київській Русі. - 719 с. : іл., портр. ; Т. 2 : Хозарія і Русь. Аскольд-цар київський. - 815 с. : іл., портр.
Рубрики: Київ, м.


Доп.точки доступа:
Аскольд, князь
Свободных экз. нет
Найти похожие


16.


   Бугаенко, Б. А.

    История судостроения [Текст] : в 4 ч. / Б. А. Бугаенко, А. Ф. Галь ; Нац. ун-т кораблестроения им. адмирала Макарова. - Николаев : НУК, 2005 - .
   Ч. 3 : Судостроение нового времени 1920-1945 гг. - 2009. - 291 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 217-220.
Рубрики: Миколаїв, м.


Доп.точки доступа:
Галь, А.Ф.; Нац. ун-т кораблестроения им. адмирала Макарова
Свободных экз. нет
Найти похожие


17.


   
    Алла Михайлівна Богуш – академік АПН України [Текст] : біобібліогр. покажч. / АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського ; упоряд.: Л. О. Пономаренко, Л. М. Айвазова ; наук. ред. П. І. Рогова ; бібліогр. ред. Л. О. Пономаренко ; літ. ред. І. П. Білоцерківець. - 2-ге вид., доповн., переробл. - К. : [б. и.], 2009. - 118 с. - (Академіки АПН України ; вип. 16)


Доп.точки доступа:
Пономаренко, Л.О. \упоряд.\; Айвазова, Л.М. \упоряд.\; Рогова, П.І. \наук. ред.\; Пономаренко, Л.О. \бібліогр. ред.\; Білоцерківець, І.П. \літ. ред.\; Богуш, А.М. \про неї\; Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського
Свободных экз. нет
Найти похожие


18.


    Степан Бандера у документах радянських органів державної безпеки (1939-1959) [Текст] / Галуз. держ. арх. Служби безпеки України. - К. : Сергійчук М.І., 2009 - .
   Т. 1 / упоряд. І. Білокінь ; вступ. ст. В. Сергійчук. - 679 с. : портр.


Доп.точки доступа:
Білокінь, І. \упоряд.\; Сергійчук, В. \вступ. ст.\; Бандера, С. \про нього\; Галуз. держ. арх. Служби безпеки України
Свободных экз. нет
Найти похожие


19.


    Білокінь, С.
    Довідкова книга з культурної спадщини України [Текст] : метабібліографія, зміст біографічних та інших словників тощо. Робочий зошит / С. Білокінь . - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2009. - 514 с. - (Джерела до культурологічних студій ; вип. 4-7)

Свободных экз. нет
Найти похожие


20.


   
    Бібліотечна практика: різноманітність і дієвість. Вип. 12: Управління бібліотекою: вимоги до керівника [Текст] / Миколаїв. обл. універс. наук. б-ка ім. О. Гмирьова ; упоряд. Л. Сидоренко ; ред. Т. Астапенко. - Миколаїв : [б. и.], 2009. - 47 с.
Рубрики: Миколаївська обл.


Доп.точки доступа:
Сидоренко, Л. \упоряд.\; Астапенко, Т. \ред.\; Миколаїв. обл. універс. наук. б-ка ім. О. Гмирьова
Свободных экз. нет
Найти похожие
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© library21.ru, 2015-2017