На главную Библиотеки Германии

Библиотеки


168. Московский государственный агроинженерный университет имени В.П.Горячкина - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>G=2007$<.>)
Найдено 49 книг(а)/журнал(ов)
Показаны книги/журналы с 1 по 20

1.
   М2019-1 / 902.5
   Д362


   
    Державний архів Хмельницької області [Текст] : путівник. Т. 1 / Держ. ком. архівів України, Держ. архів Хмельниц. обл. ; Л. Баланюк та ін. - К. ; Хмельницький : [б. и.], 2007. - 610 с. - (Архів. зібр. України. Путівники). - Б. ц.
Рубрики: Хмельницька обл.


Доп.точки доступа:
Баланюк, Л. \авт.-упоряд.\; Держ. ком. архівів УкраїниДерж. архів Хмельниц. обл.
Свободных экз. нет
Найти похожие


2.
   Б4867 / 902.5(01)
   В42


   
    Видання державних архівних установ України. 1991-2006 [Текст] : бібліогр. покажч. / Держ. комітет архівів України, Укр. наук.-дослід. ін-т архівної справи та документознавства ; упоряд. С. С. Артамонова, Р.В. Романовський. - К. : [б. и.], 2007. - 157 с. - (Архів. та бібліогр. джерела укр. іст. думки ; вип. 13). - Б. ц.


Доп.точки доступа:
Артамонова, С.С. \упоряд.\; Романовський, Р.В. \упоряд.\; Держ. ком. архівів України; Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства
Свободных экз. нет
Найти похожие


3.
   Б4938 / 91(01)
   С666


    Сосса, Р.
    Картографування території України від найдавніших часів до 1941 р. [Текст] : бібліогр. покажч. / Р. Сосса ; Ін-т історії України НАН України , Кн. палата України. - К. : [б. и.], 2007. - 240 с. - Б. ц.


Доп.точки доступа:
Ін-т історії України НАН України ; Кн. палата України ДБВ, ку, кх
Свободных экз. нет
Найти похожие


4.
   А16920 / 017
   К29


   
    Каталог видань Інституту історії України НАН України за 2006 рік [Текст] / Ін-т історії України НАН України ; уклад. Л. Я. Муха. - К. : [б. и.], 2007. - 50 с. - Б. ц.


Доп.точки доступа:
Муха, Л.Я. \уклад.\; Ін-т історії України НАН України
Свободных экз. нет
Найти похожие


5.
   Б4970 / 9(с2)
   Л631


    Лисенко, Сергій.
    Правобережна шляхта. Кінець XVIII-перша половина XIX ст. [Текст] : список шляхти Волинської, Київської та Подільської губерній, дворянські права якої перевірила Центральна ревізійна комісія / С. Лисенко, Є. Чернецький ; Державний комітет архівів України, Центральний державний історичний архів України, м. Київ. - 2-е вид. випр. і доп. - Біла Церква : Видавець Олександр Пшонківський, 2007. - 445 с. - (Шляхта України)
Рубрики: Волинська губернія
    Київська губернія

    Подільська губерніяДоп.точки доступа:
Чернецький, Євген; Держ. ком. архівів УкраїниЦентральний державний історичний архів України, м. Київ
Экземпляры всего: 1
ДБВ (1)
Свободны: ДБВ (1)
Найти похожие


6.
   А17903 / 9(с2)(01)
   Д532


   
    Марія Дмитрієнко: історик, журналіст, громадська діячка [Текст] : біобібліографія / Ін-т історії України НАН України ; відп. ред. О. А. Удод ; уклад. І. Н. Войцехівська, О. В. Ясь. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - 168 с. - ISBN 966-02-3531-3


Доп.точки доступа:
Удод, О.А. \відп. ред.\; Войцехівська, І.Н. \уклад.\; Ясь, О.В. \уклад.\; Дмитрієнко, Марія \про неї\; Ін-т історії України НАН України
Экземпляры всего: 3
КУ (1), ДБ (1), КХ (1)
Свободны: КУ (1), ДБ (1), КХ (1)
Найти похожие


7.
   А17676 / 9(с2)(01)
   П504


   
    Політичні репресії в Україні (1917-1980-ті рр.) [Текст] : бібліогр. покажч. / НАН України, Голов. ред. кол. наук.-докум. серії книг "Реабілітовані історією" ; упор. С. Калитко ; авт. вступ. ст. С. І. Білокінь, Р. Подкур, О. Рубльов. - К. ; Житомир : Полісся, 2007. - 455 с.


Доп.точки доступа:
Калитко, С. \упор.\; Білокінь, С.І. \авт. вступ. ст.\; Подкур, Р. \авт. вступ. ст.\; Рубльов, О. \авт. вступ. ст.\; НАН України; Голов. ред. кол. наук.-докум. серії книг "Реабілітовані історією"
Экземпляры всего: 1
КУ (1)
Свободны: КУ (1)
Найти похожие


8.
   А17516 / 01(01)
   М54


   
    Метабібліографія [Текст] : покажчик бібліографічних видань Рівненської державної обласної бібліотеки / Рівненська державна обласна бібліотека ; уклад. Л. А. Костильова, О. Л. Промська. - Рівне : "Волинські обереги", 2007. - 63 с. - ISBN 978-966-416-104-3
Рубрики: Рівне, м.


Доп.точки доступа:
Костильова, Л.А. \уклад.\; Промська, О.Л. \уклад.\; Рівненська державна обласна бібліотека
Экземпляры всего: 1
ДБ (1)
Свободны: ДБ (1)
Найти похожие


9.
   Б5304 / 902.6
   К602


   
    Колекції Наукових фондів Інституту археології НАН України [Текст] : каталог / Ін-т археології НАН України ; ред. Н. В. Блажевич. - К. : Академперіодика, 2007. - 355 с. : іл + 8 арк. кольор. іл.


Доп.точки доступа:
Блажевич, Н. В. \ред.\; Ін-т археології НАН УкраїниІнститут археології НАН України
Экземпляры всего: 1
ДБ (1)
Свободны: ДБ (1)
Найти похожие


10.
   М1684-1 / 9(с2)
   Г449


   
    Гетман Иван Мазепа [Текст] : документы из архивных собраний Санкт-Петербурга. Вип. 1. 1687-1705 гг. / Российская академия наук, Санкт-Петербургский институт истории, Санкт-Петербургский Государственный университет, Центр по изучению истори Украины. - СПб : Издательство Санкт-Петербургского университета, 2007. - 253 с.
Рубрики: Санкт-Петербург, м.


Доп.точки доступа:
Мазепа, Іван (гетьман) \про нього\; Российская академия наукСанкт-Петербургский институт истории; Санкт-Петербургский Государственный университет; Центр по изучению истори Украины
Экземпляры всего: 1
КХ (1)
Свободны: КХ (1)
Найти похожие


11.
   А18399 / 37(01)
   І-907


   
    Історія Харківського університету за двісті років [Текст] : систематичний бібліогр. покажч. / Міністерство освіти і науки України, Харк. нац. у-нт ім. В.Н. Каразіна, Центральна наукова бібліотека ; укл. М. Г. Швалб. - Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2007. - 750 с.
На обкл. назва: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Рубрики: Харків, м.


Доп.точки доступа:
Швалб, М. Г. \укл.\; Міністерство освіти і науки УкраїниХарк. нац. у-нт ім. В.Н. Каразіна; Центральна наукова бібліотека; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна \про нього\
Экземпляры всего: 1
ДБ (1)
Свободны: ДБ (1)
Найти похожие


12.
   А19099 / 9(с2)(03)
   Х-657


   
    Хмельниччина в літописі незалежної України [Текст] : б-фія / Хмельниц. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Островського ; уклад.: В. О. Мельник [та ін.]. - Хмельницький : Б.в., 2007. - 49 с. - Бібліогр. "Література про Хмельницьку область (з фонду ОУНБ ім. М. Островського)" : с. 46-48. - 100 экз.. - Б. ц.
До 70-річчя утворення області
Рубрики: Хмельницька обл.


Доп.точки доступа:
Мельник, В.О. \уклад.\; Яворська, О.Д. \уклад.\; Миколайчук, В.М. \уклад.\; Борейко, В.М. \уклад.\; Хмельниц. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Островського
Экземпляры всего: 1
КУ (1)
Свободны: КУ (1)
Найти похожие


13.
   А16663 / 01(01)
   С655


   
    Софія Володимирівна Сороковська (1918-2000) [Текст] : біобібліографічний нарис / Нац. парлам. б-ка України ; авт.-укл. Р. С. Жданова. - К. : НПБУ, 2007. - 27 с. - (Провідні діячі української книги. Вип.22)


Доп.точки доступа:
Жданова, Р. С. \авт.-укл.\; Сороковська, Софія Володимирівна (історик) \про неї\; Нац. парлам. б-ка України
Экземпляры всего: 1
СБО (1)
Свободны: СБО (1)
Найти похожие


14.
   А18590 / 02(01)
   Д672


   
    Донецька обласна універсальна бібліотека ім. Н. К. Крупської: сторінки історії і сучасність (1926-2006 рр.) [Текст] : бібліогр. покажчик. Вип. 3 / Донец. обл. універс. наук. б-ка ім. Н.К. Крупської ; укл. О. В. Башун. - Донецьк : Східний вид. дім, 2007. - 119 с.
До 80-річчя бібліотеки
Рубрики: Донецьк


Доп.точки доступа:
Башун, О. В. \укл.\; Донец. обл. універс. наук. б-ка ім. Н.К. Крупської
Экземпляры всего: 1
ДБ (1)
Свободны: ДБ (1)
Найти похожие


15.
   НПБУ: А674340
   Т 19


    Тарасов , В. В.
    Вітчизняна публіцистика 1989 - 1991 рр. як історичне та історіографічне джерело в проблематиці "білих плям" історії України [Текст] : науково-бібліогр. покажчик / В. В. Тарасов . - Харків : Курсор, 2007. - 274 с. - Б. ц.

Свободных экз. нет
Найти похожие


16.
   А16398 / 02(01)
   С812


   
    Столітній шлях Бібліотеки у її виданнях [Текст] : бібліогр. покажч. / Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К.А. Тімірязєва ; Г. Авраменко. - Вінниця : ВОУНБ ім.К.А.Тімірязєва, 2007. - 111с
Рубрики: Вінниця, м.


Доп.точки доступа:
Авраменко, Г. М. \укл.\; Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К.А. Тімірязєва
Экземпляры всего: 1
ДБВ (1)
Свободны: ДБВ (1)
Найти похожие


17.
   А16839 / 9(с2)(01)
   Л834


    Луговской, А. Г.
    Краткая библиография по истории науки и техники Украины (1783-1917) [Текст] : библиография / А. Г. Луговской, Л. К. Кухта ; Министерство транспорта и связи Украины, Центр исследований истории науки и техники имени А. П. Бородина. - К. : Науковий світ, 2007. - 32 с. -
Есть автограф: Луговской, Александр Григорьевич; Кухта, Лариса Константиновна


Доп.точки доступа:
Кухта, Л. К.; М-во транспорта и связи УкраиныЦентр исследований истории науки и техники имени А. П. Бородина
Экземпляры всего: 2
ДБ (1), КУ (1)
Свободны: ДБ (1), КУ (1)
Найти похожие


18.
   А16426 / 002(01)
   С247


   
    "Світло землі Подільської...": ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва в публікаціях (1907-2007) [Текст] : бібліогр. покажч. / Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К.А. Тімірязєва ; упоряд. О. С. Михайлюк ; ред. М.Г. Спиця. - Вінниця : [б. и.], 2007. - 88 с. - Б. ц.
Рубрики: Вінниця, м.


Доп.точки доступа:
Михайлюк , О.С. \упоряд.\; Спиця, М.Г. \ред.\; Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К.А. Тімірязєва
Свободных экз. нет
Найти похожие


19.
   А17530 / 9(с2)(01)
   С37


   
    75 років на карті держави. Дніпропетровська область: історія та сучасність [Текст] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка ; упор. І. С. Голуб. - Дніпропетровськ : [б. и.], 2007. - 94 с.
Рубрики: Дніпропетровська обл.


Доп.точки доступа:
Голуб, І. С. \упор.\; Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка
Экземпляры всего: 1
ДБ (1)
Свободны: ДБ (1)
Найти похожие


20.
   М1663-1 / 902.5(01)
   А875


   
    Архів Києво-Печерської лаври та заповідника [Текст] : архивные материалы. Вип. 1. ЦДІАК України. Фонд 128, Києво-Печерська лавра: Іменний покажчик / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Центральний державний історичний архів України, м. Київ ; упор. С. Р. Кагамлик. - К. : [б. и.], 2007. - 383 с.


Доп.точки доступа:
Кагамлик, С. Р. \упор.\; Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідникЦентральний державний історичний архів України, м. Київ; Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник \про нього\; Києво-Печерська лавра \про неї\
Экземпляры всего: 1
ДБ (1)
Свободны: ДБ (1)
Найти похожие
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-49 
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© library21.ru, 2015-2017