На главную Библиотеки Германии

Библиотеки


160. Московская государственная художественно-промышленная академия имени С.Г.Строганова - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>G=1200$<.>)
Найдено 1 книг(а)/журнал(ов)
1.
347.73
М-89


    Музика, О.А..
    Фінансове право: Навч. посібник. -3-тє вид. допов. та перероб. [Текст] / О.А. Музика. - К. : Атіка, 1200. - 264 с. - ISBN 978-966-326-266-6 : 35.00 р.
    Содержание:
Скорочення . - С .3
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Фінанси та фінансова діяльність держави й органів місцевого самоврядування . - С .10
Поняття фінансів . - С .10
Функції фінансів . - С .11
Фінансові ресурси держави . - С .12
Фінансова система . - С .13
Поняття фінансової діяльності держави та органів місцевого самоврядування . - С .14
Зміст фінансової діяльності держави та органів місцевого самоврядування . - С .15
Принципи фінансової діяльності держави та органів місцевого самоврядування . - С .16
Методи фінансової діяльності . - С .17
Форми фінансової діяльності . - С .18
Класифікація правових форм фінансової діяльності . - С .19
Рекомендована література (до теми 1) . - С .19
Поняття, джерела, предмет, метод і система фінансового права . - С .22
Поняття фінансового права . - С .22
Предмет фінансового права . - С .22
Метод фінансово-правового регулювання . - С .23
Поняття владних повноважень та їх класифікація . - С .24
Зв'язок фінансового права з іншими галузями права . - С .25
Система фінансового права . - С .27
Джерела фінансового права . - С .29
Конституція України як основне джерело фінансового права . - С .31
Наука фінансового права: поняття, предмет і функції . - С .31
Представники науки фінансового права . - С .33
Рекомендована література (до теми 2) . - С .34
Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини . - С .38
Поняття й особливості фінансово-правової норми . - С .38
Класифікація фінансово-правових норм . - С .39
Структура фінансово-правової норми . - С .40
Поняття, особливості й ознаки фінансово-правових відносин . - С .40
Види фінансово-правових відносин . - С .42
Суб'єкт фінансового права та суб'єкт фінансових правовідносин . - С .43
Суб'єктивні права та обов'язки учасників фінансових правовідносин . - С .46
Рекомендована література (до теми 3) . - С .47
Правове регулювання фінансового контролю в Україні . - С .49
Поняття, об'єкт, принципи, завдання фінансового контролю . - С .49
Види фінансового контролю . - С .50
Методи фінансового контролю . - С .53
Класифікація та особливості проведення перевірок . - С .54
Особливості проведення планових і позапланових ревізій та перевірок . - С .56
Суб'єкти фінансового контролю . - С .60
Повноваження Верховної Ради України та її комітетів у галузі фінансового контролю . - С .61
Повноваження Міністерства фінансів України в галузі фінансового контролю . - С .62
Повноваження Державного казначейства України в галузі фінансового контролю . - С .64
Рахункова палата, її основні повноваження в галузі фінансового контролю . - С .65
Повноваження державної контрольно-ревізійної служби в галузі фінансового контролю . - С .67
Повноваження державної податкової служби в галузі фінансового контролю . - С .70
Аудиторський фінансовий контроль . - С .72
Рекомендована література (до теми 4) . - С .74
Фінансова відповідальність . - С .78
Поняття фінансової відповідальності . - С .78
Фінансові санкції . - С .80
Рекомендована література (до теми 5) . - С .84
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
Бюджетне право та бюджетний устрій України . - С .85
Поняття та значення бюджету для функціонування дер-жави . - С .85
Функції бюджету . - С .86
Бюджетне законодавство України . - С .87
Бюджетний кодекс України як джерело бюджетного права . - С .88
Загальний і спеціальний фонди бюджету . - С .90
Резервний фонд бюджету
.! . - С .91
Поняття бюджетного права України . - С .92
Бюджетно-правові відносини та норми . - С .92
Поняття бюджетного устрою . - С .94
Бюджетна система, її поняття та склад . - С .94
Принципи бюджетної системи України . - С .95
Зведений бюджет . - С .97
Бюджетна класифікація . - С .98
Класифікація доходів бюджету . - С .99
Класифікація видатків бюджету . - С .101
Бюджетний дефіцит і бюджетний профіцит . - С .102
Залишок бюджетних коштів . - С .103
Порядок здійснення запозичень за Бюджетним кодексом України . - С .104
Рекомендована література (до теми 6) . - С .106
Бюджетні повноваження держави та органів місцевого самоврядування . - С .109
Бюджетні повноваження: поняття, види . - С .109
Міжбюджетні відносини в Україні . - С .110
Бюджетне регулювання в Україні . - С .111
Поняття та види міжбюджетних трансфертів за
Бюджетним кодексом України . - С .112
Рекомендована література (до теми 7) . - С .114
Бюджетний процес в Україні . - С .116
Поняття і стадії бюджетного процесу . - С .116
Порядок складання проекту Державного бюджету
України . - С .117
Основні напрями бюджетної політики
(бюджетна резолюція) . - С .119
Проект закону про Державний бюджет України . - С .120
Представлення проекту закону про Державний бюджет України та підготовка його до розгляду у ВРУ . - С .123
Розгляд проекту закону про Державний бюджет
України в першому та другому читаннях . - С .124
Третє читання проекту закону про Державний бюджет
України . - С .125
Виконання бюджету за доходами . - С .126
Виконання бюджетів за видатками . - С .128
Внесення змін до актів про бюджет . - С .129
Захищені статті видатків бюджету . - С .131
Звітність про виконання Державного бюджету
України . - С .132
Завершення бюджету. Річна звітність про виконання Державного бюджету України . - С .133
Рекомендована література (до теми 8) . - С .134
Правовий режим державних цільових фондів коштів . - С .137
Поняття та класифікація цільових фондів коштів . - С .137
Правовий статус Пенсійного фонду України . - С .138
Управління Пенсійним фондом України . - С .140
Фонд соціального страхування від нещасних випадків . - С .146
Управління Фондом соціального страхування від нещасних випадків . - С .152
Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття . - С .155
Управління Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття . - С .159
Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності . - С .162
Управління Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності . - С .166
Рекомендована література (до теми 9) . - С .170
Поняття і склад державних доходів . - С .172
Публічні, державні та місцеві доходи: поняття, види . - С .172
Склад доходів бюджетів України . - С .173
Рекомендована література (до теми 10) . - С .174
Податкове право, податкові правовідносини та норми . - С .176
Поняття та функції податків . - С .176
Система оподаткування, види податків і зборів в
Україні . - С .177
Податкове право та податкові правовідносини . - С .179
Елементи податкового закону . - С .180
Рекомендована література (до теми 11) . - С .183
Правове регулювання деяких податків і зборів . - С .187
Податок з доходів фізичних осіб . - С .187
Податкові соціальні пільги за Законом України
Про податок з доходів фізичних осіб . - С .189
Податок на промисел . - С .191
Податок на прибуток підприємств . - С .192
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів . - С .196
Єдиний податок . - С .197
Фіксований сільськогосподарський податок . - С .200
Податок на додану вартість . - С .201
Акцизний збір . - С .206
10. Державне мито . - С .209
11. Мито, що стягується митницею . - С .211
12. Загальна характеристика місцевих податків . - С .212
13. Загальна характеристика місцевих зборів . - С .213
14. Природно-ресурсові платежі . - С .215
Рекомендована література (до теми 12) . - С .216
Правові основи державного та місцевого боргу . - С .218
Поняття державного та місцевого боргу . - С .218
Види та форми державного боргу . - С .219
Межа державного боргу й управління ним . - С .220
Рекомендована література (до теми 13) . - С .221
Правове регулювання державних видатків . - С .223
Поняття державних видатків. Співвідношення видатків держави та видатків бюджету . - С .223
Правові засади розподілу видатків між бюджетами різних рівнів . - С .224
Видатки, що здійснюються з Державного бюджету
України . - С .225
Видатки місцевих бюджетів України . - С .226
Рекомендована література (до теми 14) . - С .229
Правові засади кошторисно-бюджетного фінансування . - С .231
Поняття, структура та значення кошторису як індивідуального фінансово-планового акта . - С .231
Розпорядники й одержувачі бюджетних коштів . - С .232
Поняття кошторисно-бюджетного фінансування . - С .233
Принципи кошторисно-бюджетного фінансування . - С .234
Рекомендована література (до теми 15) . - С .235
Правові основи банківської діяльності . - С .237
Поняття банківської системи . - С .237
Правовий статус Національного банку України . - С .238
Повноваження Ради Національного банку України . - С .240
Повноваження Правління Національного банку
України . - С .241
Рекомендована література (до теми 16) . - С .242
Правові засади організації грошового обігу та розрахункових відносин . - С .245
Правове регулювання грошового обігу . - С .245
Поняття «грошова система України», основи її правового регулювання . - С .246
Правове регулювання та порядок здійснення готівкових розрахунків . - С .247
Правове регулювання касових операцій . - С .248
Поняття і правові основи організації безготівкових розрахунків в Україні . - С .250
Форми безготівкових розрахунків в Україні . - С .251
Рекомендована література (до теми 17) . - С .252
Правові основи валютного регулювання та валютного контролю . - С .254
Поняття валюти, валютних цінностей, валютних правовідносин . - С .254
Правові засади валютного регулювання . - С .255
Правові засади валютного контролю . - С .257
Рекомендована література (до теми 18) . - С .258
Основні нормативно-правові акти . - С .260
Література до вивчення всього курсу . - С .262
УДК
ББК 67.9(4УКР)7404я7

Кл.слова (ненормированные):
Бюджет -- Budget -- Бюджет -- Кодекс бюджетний -- Fiscal code -- Кодекс бюджетный -- Облік фінансовий -- FinanCal accounting -- Учет финансовый -- Право фінансове -- FinanCal law -- Право финансовое -- Система податкова -- Taxation system -- Система налоговая -- Податки -- Taxes -- Налоги -- Право банківське -- Bank law -- Право банковское -- Право податкове -- Tax law -- Право налоговое

Экземпляры всего: 46
АБ (46)
Свободны: АБ (46)
Найти похожие
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© library21.ru, 2015-2017