На главную Библиотеки Германии

Библиотеки


160. Московская государственная художественно-промышленная академия имени С.Г.Строганова - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>K=ADL$<.>)
Найдено 7 книг(а)/журнал(ов)
Показаны книги/журналы с 1 по 7

1.
65
В-19


    Василенко, В.О..
    Стратегічне управління: Навчальний посібник [Текст] / В.О. Василенко. - К. : ЦУЛ, 2003. - 396 с. - ISBN 966-8253-10-8 : 17.00 р.
    Содержание:
ВСТУП . - С .7
Суть і основи стратегічного управління підприємством . - С .10
Стратегічне управління, мета і завдання курсу . - С .10
Предмет, змісті завдання курсу . - С .10
Стратегічний аспект в управлінні організацією . - С .12
Роль і вигоди стратегічного управління . - С .14
Система стратегічного управління . - С .18
Стратегічне управління і конкурентоспрможність організації . - С .23
Конкуренція в бізнесі . - С .23
Базові конкурентні стратегії . - С .26
Ланцюжок і система вартості . - С .27
Вимоги до стратегії . - С .28
Ієрархія завдань і стратегій . - С .32
Рівні і стадії процесу розробки стратегії . - С .32
Корпоративна і ділова стратегії підприємства . - С .35
Функціональна і виробнича стратегії . - С .39
Місія і мета підприємства . - С .41
Стратегічне бачення чи сценарії розвитку компанії . - С .41
Суть і значення місії . - С .47
Стратегічні цілі і завдання . - С .51
Вимоги до цілей . - С .58
Види цілей підприємства . - С .62
Загальні цілі . - С .62
Специфічні і функціональні цілі . - С .66
Мета філій і дочірніх компаній . - С .68
Висновки до розділу . - С .70
Основні терміни і поняття . - С .72
Питання для самоконтролю . - С .73
Методичні вказівки і практичне завдання . - С .73
Стратегічний аналіз середовища . - С .77
Стратегічний аналіз зовнішнього оточення . - С .80
Зовнішнє оточення підприємства . - С .80
Аналіз конкурентних сил у галузі . - С .85
Завдання аналізу факторів зовнішнього середовища
92 6.4. Багатофакторний системний аналіз
(PEST-аналіз) . - С .94
Комплексний аналіз стану підприємства . - С .100
Оцінка ефективності існуючої стратегії компанії . - С .100
Аналіз конкурентоспроможності витрат компанії . - С .103
Внутрішнє управлінське обстеження . - С .109
Аналіз функціональних зон підприємства . - С .111
Оцінка сильних і слабких сторін компанії, її можливостей і небезпек . - С .121
Сильні і слабкі сторони підприємства . - С .121
Оцінка погроз і можливостей фірми . - С .126
Оцінка стратегії фірми за допомогою
СПЕЙС"-матрищ . - С .131
Основні стратегічні висновки з оцінки ситуації компанії . - С .139
Висновки до розділу . - С .140
Основні терміни і поняття . - С .144
Питання для самоконтролю . - С .144
Методичні вказівки і практичні завдання . - С .146
Вироблення стратегій організації . - С .148
Альтернативи розвитку підприємства і формування стратегії . - С .148
Стратегічні альтернативи розвитку підприємства . - С .148
Загальні принципи формування стратегій . - С .150
Основні конкурентні стратегії . - С .154
Розгляд і вибір базових конкурентних стратегій . - С .159
Розробка стратегій окремих бізнесів і їхньої системи . - С .171
Стратегія організації — система бізнес-стратегій . - С .171
Вибір стратегічного рішення з допомогою моделі
БКГ(ВСО) . - С .178
Вибір стратегічного рішення за допомогою моделі
GE/McKinsey . - С .190
Обґрунтування вибору стратегій за допомогою моделі ADL-LC . - С .196
Розробка стратегій функціональних підсистем . - С .204
Розробка виробничих стратегій . - С .204
Розробка стратегії управління персоналом . - С .214
Розробка фінансової стратегії . - С .220
Розвиток корпоративної стратегії . - С .231
Стратегії, що рекомендуються для підприємств
України в перехідний період . - С .234
Стратегія для конкуренції у фрагментованих галузях . - С .234
Стратегія для фірм, що розвиваються . - С .237
Стратегія для слабкого бізнесу і стратегії повороту . - С .241
Вибір стратегії . - С .244
Планування реалізації стратегії підприємства . - С .246
Призначення і склад стратегічного плану підприємства . - С .246
Технологія розробки стратегічних планів . - С .248
Планування дій і оцінка плану . - С .250
Висновки до розділу . - С .254
Основні терміни і поняття . - С .256
Питання для самоперевірки . - С .257
Методичні вказівки і практичні завдання . - С .258
Забезпечення і реалізація стратегічних планів і їхня ефективність . - С .265
Управління реалізацією і стратегічними змінами . - С .265
Управління реалізацією стратегії . - С .265
Суть і завдання проведення стратегічних змін . - С .266
Мобілізація потенціалу для виконання стратегії . - С .271
Практичні аспекти управління стратегічними змінами . - С .272
Основні компоненти забезпечення реалізації стратегії . - С .288
Забезпечення ресурсами структурних підрозділів і делегування . - С .288
Розробка тактики і політики на підприємстві . - С .291
Вироблення правил і процедур управлінських дій . - С .292
Управління виконанням стратегії . - С .294
Контроль і оцінка реалізації стратегії підприємства . - С .296
Контроль і регулювання виробництва . - С .296
Оцінка реалізації стратегії й ефективність діяльності підприємства . - С .300
Проблеми стратегічного управління . - С .304
Стратегічна рефлексія й ефективність . - С .306
Висновки до розділу . - С .309
Основні терміни і поняття . - С .313
Питання для самоперевірки . - С .319
Методичні вказівки і практичні завдання . - С .315
Стратегії на зовнішніх ринках і закордонний досвід . . .317 17. Особливості стратегії конкуренції на міжнародних ринках . - С .317
Фактори, що впливають на міжнародні стратегії . - С .317
Типи міжнародних стратегій . - С .321
Глобальна стратегія і конкурентна перевага . - С .324
Облік досвіду стратегічного управління іноземних країн . - С .329
Досвід стратегічного управління у фірмах США . - С .329
Стратегічний менеджмент у фірмах Японії . - С .334
Національні особливості стратегії підприємств західних країн . - С .339
Проблеми стратегічного управління і постановка менеджменту в Україні . - С .341
Висновки до розділу . - С .345
Основні терміни і поняття . - С .347
Питання для самоперевірки . - С .348
Методичні вказівки і практичні завдання . - С .349
Висновок . - С .350
ГЛОСАРІЙ . - С .358
Список використаних і рекомендованих джерел . - С .368
ДОДАТОК 1. Методи оцінки планів . - С .371
ДОДАТОК 2. Стратегічний SNW-аналіз . - С .373
ДОДАТОК 3. Зміст стратегічного плану підприємства . .
376 ДОДАТОК 4. Основні заповіді розробки успішної стратегії бізнесу . - С .380
ДОДАТОК 5. Контрольні тести . - С .383
УДК

Кл.слова (ненормированные):
Управління стратегічне -- Strategic management -- Управление стратегическое -- Менеджмент стратегічний -- Strategic management -- Менеджмент стратегический -- Конкурентоспроможність -- Competitiveness -- Конкурентоспособность

Экземпляры всего: 2
АБ (2)
Свободны: АБ (2)
Найти похожие


2.
65
М-25


    Маркова, В.Д..
    Стратегический менеджмент: Курс лекций. [Текст] / В.Д. Маркова, С. А. Кузнецова. - М. : ИНФРА-М, 1999. - 288 с. - ISBN 5-16-000027-5 : 12.00 р.
    Содержание:
Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ . - С .3
ВВЕДЕНИЕ В СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
МЕНЕДЖМЕНТ . - С .6
Предпосылки развития стратегического управления на российских предприятиях . - С .6
Этапы развития корпоративного планирования . - С .9
Сущность стратегического менеджмента . - С .13
Особенности стратегических решений . - С .14
Вопросы и задания . - С .18
Рекомендуемая литература . - С .19
ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА . - С .20
Понятие стратегической единицы бизнеса и портфеля предприятия . - С .20
Типы стратегий: корпоративная, деловая, функциональная . - С .25
Основные этапы стратегического менеджмента . - С .29
Миссия и цели предприятия . - С .31
Вопросы и задания . - С .37
Рекомендуемая литература . - С .38
АНАЛИЗ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ . - С .39
Основные составляющие и типы внешней среды.
Цели ее анализа . - С .39
Методы реагирования на изменения внешней среды . - С .45
Основные типы внешнего окружения . - С .47
Анализ отрасли . - С .47
Основные показатели анализа отрасли . - С .48
Стратегические группы конкурентов . - С .56
Анализ потребителей . - С .59
Вопросы и задания . - С .64
Рекомендуемая Литература . - С .65
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ . - С .66
Цели, принципы и методы управленческого анализа . - С .66
Методологические принципы управленческого анализа и уровни его проведения . - С .70
Методы управленческого анализа . - С .71
Определение стратегических ресурсов предприятия и сфер деятельности. Конкурентные преимущества предприятия . - С .74
Возможные подходы к определению структуры управленческого анализа: система McKincey, «цепочка ценностей» Портера, подход Омаэ . - С .83
Проблемы управленческого анализа, его место в разработке стратегии предприятия . - С .85
Вопросы и задания . - С .88
Рекомендуемая литература . - С .89
ПОРТФЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ . - С .90
Цели и основные этапы портфельного анализа . - С .90
Матрица Бостонской консультационной группы . - С .94
Модифицированная матрица БКГ . - С .100
Матрицы McKincey — General Electric и фирмы
Arthur D. Little . - С .103
Матрица фирмы Arthur D. Little (ADL/LC) . - С .107
Матрица Ансоффа и трехмерная схема Абеля . - С .113
Трехмерная схема Абеля . - С .116
Деловой комплексный анализ (проект PIMS) . - С .120
Вопросы и задания . - С .123
Рекомендуемая литература . - С .124
КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА . - С .125
Определение конкурентных преимуществ предприятия.
Основные направления достижения конкурентных преимуществ . - С .125
Конкурентные преимущества на основе низких издержек . - С .130
Дифференциация продукции . - С .133
Стратегии фокусирования, первопроходца и синергизма . - С .139
Стратегия фокусирования . - С .139
Стратегия первопроходца . - С .141
Синергизм . - С .144
Бизнес-план как форма представления стратегии развития бизнес-единицы . - С .147
Вопросы и задания . - С .151
Рекомендуемая литература . - С .152
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ . - С .153
Цели и мотивы диверсификации.
Интеграция и диверсификация . - С .153
Интеграция и диверсификация . - С .156
Основные формы объединений . - С .163
Управление диверсифицированными предприятиями . - С .169
Выгоды и издержки диверсификации . - С .173
Вопросы и задания . - С .176
Рекомендуемая литература . - С .177
СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЙ РАЗЛИЧНЫХ
ОТРАСЛЕЙ . - С .178
Модель жизненного цикла отрасли.
Стратегия инновационных предприятий . - С .178
Стратегия предприятий зрелых отраслей . - С .183
Источники конкурентных преимуществ в зрелых отраслях . - С .185
Отрасли, переживающие спад . - С .186
Важнейшие конкурентные преимущества отрасли, переживающей спад . - С .186
Глобальная стратегия . - С .189
Вопросы и задания . - С .195
Рекомендуемая литература . - С .196
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ
И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ . - С .197
Определение стратегических альтернатив.
Возможные критерии выбора альтернативных решений . - С .197
Условия реализации стратегии: структура и система управления . - С .202
Управленческая структура предприятия . - С .203
Системы . - С .206
Условия реализации стратегии: культура и персонал предприятия . - С .209
Персонал и его квалификация . - С .211
Планирование реализации стратегии . - С .213
Трудности реализации стратегии предприятия . - С .222
Вопросы и задания . - С .223
Рекомендуемая литература . - С .223
ОПЫТ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИЙ
РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ . - С .224
От программно-целевого планирования к стратегическому менеджменту . - С .224
Этапы формирования стратегии предприятия . - С .234
проблемно-деловая игра «ПРОБА . - С .238
Сетевые модели в стратегическом менеджменте . - С .241
Альтернативные стохастические графы как аппарат формирования и оценки альтернативных стратегических решений . - С .241
Моделирование процессов реализации продуктовой стратегии на основе графов с возвратом . - С .246
Вопросы и задания . - С .253
Рекомендуемая литература . - С .253
Формы управленческого анализа деятельности предприятия . - С .254
Применение портфельных матриц при анализе перспектив развития мировых рынков лесных товаров за 1991-1995 гг . - С .260
Типовая форма бизнес-плана . - С .268
Стратегический аудит в корпорации . - С .275
Библиография . - С .282
УДК
ББК 65.290-2я73

Кл.слова (ненормированные):
Менеджмент стратегічний -- Strategic management -- Менеджмент стратегический -- Аналіз фінансово-економічний -- FinanCal-economic analysis -- Анализ финансово-экономический -- Конкуренція -- Competition -- Конкуренция -- Управління стратегічне -- Strategic management -- Управление стратегическое
Аннотация: Книга посвящена проблемам стратегического менеджмента на предприятии, актуальность которого определяется необходимостью сохранения конкурентоспособности предприятия в долгосрочной перспективе. В ней комплексно рассмотрены все стороны стратегического менеджмента: анализ внешней среды и внутренних возможностей предприятия, подходы к разработке стратегических альтернатив, проблемы реализации стратегических решений. Со стратегических позиций рассматриваются проблемы интеграции и диверсификации хозяйственной деятельности, анализируется влияние глобализации бизнеса на деловую активность, а также опыт принятия стратегических решений на российских предприятиях.


Доп.точки доступа:
Кузнецова, С.А.
Экземпляры всего: 33
АБ (33)
Свободны: АБ (33)
Найти похожие


3.
65
Н-50


    Нємцов, В.Д..
    Стратегічний менеджмент: Навч. посіб. [Текст] / В.Д. Нємцов, Л. Є. Довгань. - К. : ЕксОб", 2001. - 559 с. - ISBN 966-7769-02-Х : 28.00 р.
    Содержание:
Частина перша
Теоретичні засади стратегічного менеджменту
ВСТУП . - С .5
СТРАТЕГІЧНЕ У ПРАВЛІННЯ ТА ЙОГО РОЛЬ
У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ . - С .7
Концептуальні підходи до управління організацією . - С .7
Переваги стратегічного підходу до управління . - С .12
Складові системи стратегічного управління . - С .16
ДІАГНОСТИКА ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
ОРГАНІЗАЦІЇ . - С .37
Діагностика зовнішнього середовища непрямого впливу . - С .37
Діагностика зовнішнього середовища безпосереднього впливу . - С .41
Методики діагностики галузі . - С .42
Оцінка конкурентного середовища в галузі (за М.
Портером) [66] . - С .46
Аналіз поведінки фірм-конкурентів . - С .53
Галузеві ключові фактори успіху . - С .54
Аналіз привабливості галузі та визначення її перспектив . - С .61
Оцінка впливу споживачів . - С .62
Аналіз впливу партнерів та постачальників організації . - С .68
ДІАГНОСТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ, ПІДПРИЄМСТВА,
ФІРМИ . - С .73
Концептуальні основи діагностики . - С .73
Методи та засоби діагностики . - С .90
Методи діагностики . - С .90
Засоби діагностики . - С .92
Діагностика стратегічних ресурсів організації . - С .97
Аналіз фінансової діяльності . - С .103
Діагностика маркетингової діяльності . - С .138
Діагностика збутової діяльності організації . - С .144
Діагностика виробничо-господарської діяльності . - С .156
Діагностика основних виробничих підсистем (за
Г. Гасимчуком) . - С .159
SWOT-аналіз . - С .171
Узагальнення результатів аналізу діяльності організації . - С .171
Виявлення факторів, що впливають на діяльність організації, та визначення рівня їх впливу . - С .206
Визначення ймовірності використання можливостей та їх впливу на діяльність організації . - С .207
Визначення ймовірності реалізації загроз та їх впливу на діяльність організації . - С .208
Оцінка внутрішнього середовища організації . - С .209
Побудова матриці SWOT-аналізу . - С .210
Конкурентоспроможність організації та методи її визначення . - С .216
Основні поняття конкурентоспроможності організації . - С .216
Визначення конкурентоспроможності методом, заснованим на теорії ефективної конкуренції . - С .222
Оцінка конкурентоспроможності організації на основі визначення конкурентоспроможності товару . - С .227
Оцінка конкурентної позиції організації методом конкурентних переваг . - С .236
Бенчмаркінг як інструмент визначення конкурентоспроможності . - С .240
Портфельний аналіз у розробці стратегій організації . - С .258
Сутність аналізу портфеля бізнесів та його основні етапи . - С .258
Матриця Бостонської консультаційної групи
зростання - частка ринку . - С .262
Матриця «привабливість-конкурентоспроможність»
(«McKincey» - «General ElectriC) . - С .266
Модель портфельного аналізу методом «Shell»-DPM . - С .272
Матриця фірми Arthur D. Little (ADL/LC) . - С .275
Матриця Ансоффа і тримірна схема Абеля . - С .282
Діловий комплексний аналіз (PIMS) . - С .290
Стратегії організації . - С .296
7-і. Класифікація стратегій організації . - С .296
Стратегічна піраміда (за А.А.Томпсоном та
Дж.Стріклендом) . - С .298
Способи розробки стратегії . - С .306
Базові корпоративні стратегії . - С .312
Вибір стратегії фірми . - С .319
Аналіз здійснення поточної стратегії . - С .327
Оцінка обраної стратегії . - С .328
КОНКУРЕНТНІ СТРАТЕГІЇ . - С .330
Ланцюг цінностей як інструмент стратегічного аналізу . - С .330
Види конкурентних стратегій (шляхи досягнення конкурентних переваг) . - С .336
Стратегія лідерства за витратами . - С .339
Стратегія широкої диференціації . - С .344
Стратегія оптимальних витрат . - С .351
Стратегія ринкової ніші (або сфокусована стратегія) . - С .353
Стратегія упередження . - С .355
Позиції фірми в конкурентному середовищі (за О.
Віханським [ІЗ]) . - С .356
РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ ТА У ПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ
В ОРГАНІЗАЦІЇ . - С .362
Роль та значення стадії реалізації в процесі стратегічного управління . - С .362
Завдання керівництва в процесі реалізації стратегії (за О. С. Віханським) . - С .364
Розподіл ресурсів і фокусування на стратегічних задачах . - С .368
Фінансове планування і бюджетування в процесі реалізації стратегічного набору . - С .368
Корпоративна культура і її роль у реалізації стратегії . - С .370
Системи адміністративної підтримки . - С .374
Стратегічне лідерство і подолання опору змінам . - С .375
Контроль реалізації стратегії . - С .385
Труднощі реалізації стратегії організації . - С .391
Частина друга
Практика стратегічного менеджменту
ВСТУП . - С .397
СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА . - С .399
Аналіз макросередовища організації . - С .399
Аналіз мікросередовища організації . - С .401
Аналіз внутрішнього середовища організації . - С .449
РОЗРОБКА МЕТИ ТА ЦІЛЕЙ ПІДПРИЄМСТВА . - С .456
Визначення мети підприємства . - С .456
Встановлення цілей підприємства . - С .457
РОЗРОБКА СТРАТЕГІЧНОГО НАБОРУ ПІДПРИЄМСТВА . - С .462
Загальна стратегія . - С .462
Загальна конкурентна стратегія . - С .463
Продуктово-товарна стратегія . - С .464
Ресурсні стратегії . - С .466
РОЗРОБКА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ . - С .478
Розробка стратегії розвитку загального управління . - С .479
Розробка маркетингової стратегії . - С .491
Розробка стратегії наукових досліджень та розробок . - С .499
Розробка виробничої стратегії . - С .501
Розробка стратегії персоналу . - С .515
Розробка стратегії фінансування . - С .528
Інформаційне забезпечення системи стратегічного планування . - С .535
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕНОЇ
СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ . - С .538
БІБЛІОГРАФІЯ . - С .552
ЗМІСТ . - С .538
УДК

Кл.слова (ненормированные):
Менеджмент стратегічний -- Strategic management -- Менеджмент стратегический -- Управління стратегічне -- Strategic management -- Управление стратегическое
Аннотация: На сторінках навчального посібника розглядаються основні теоретичні положення зі стратегічного управління, наведені приклади практичного втілення аналізу зовнішнього середовища, визначення конкурентної позиції організації, діагностики потенціалу фірми, формування цілей, розробки стратегічного набору, розробки плану реалізації прийнятих рішень щодо подальшого розвитку організації.
Автори ставили собі за мету надати допомогу студентам, слухачам шкіл бізнесу, які вивчають стратегічне управління. В основу посібника покладено курс лекцій зі стратегічного менеджменту, який пройшов апробацію протягом кількох років викладання в НТУУ «КПІ».


Доп.точки доступа:
Довгань, Л.Є.
Свободных экз. нет
Найти похожие


4.
339.138
Ш-76


    Шнайдер, Дитер И.Г..
    Введение в маркетинг технологий и высокотехнологичных товаров производственного назначения: Учебное пособие [Текст] : под ред. А.И.Грабченко. / Дитер И.Г. Шнайдер. - Харьков : НТУ "ХПИ", 2003. - 454 с. - ISBN 966-593-306-Х : Б. ц.
    Содержание:
Слово об авторе . - С .10
Предисловие автора . - С .11
От редактора русского издания . - С .13
ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МАРКЕТИНГА . - С .15
Общие рамочные условия технологического маркетинга . - С .15
Экономические рамочные условия . - С .15
Насыщение рынков и стагнация развития традиционных технологий . - С .15
Возрастающее давление иностранных конкурентов . - С .16
Возрастание маркетингового и технологического потенциала конкурентов, потребителей и поставщиков . - С .18
Увеличение доли новых товаров и технологических процессов на предприятии . - С .18
Сокращение длительности разработки новых товаров и их жизненного цикла на рынке . - С .19
Рост затрат на проведение научных исследований и разработок . - С .20
Технологические рамочные условия . - С .22
Прерывистость технологического развития и динамика смены технологий . - С .22
Слияние традиционно разграниченных технологических областей . - С .24
Возрастание сложности технологий . - С .26
Общественно-политические рамочные условия . - С .27
Внутренние условия на предприятии, значимые для технологического маркетинга . - С .28
Культура предприятия . - С .29
Ресурсный потенциал . - С .31
Стратегия введения инноваций . - С .32
Реформирование традиционной организационной структуры . - С .34
Внутренние условия на предприятии и факторы рыночного успеха . - С .36
Основы маркетингового мышления и маркетинговой концепции . - С .37
Изменение маркетингового мышления . - С .37
Стратегический треугольник
потребитель-предприятие-конкурент . - С .39
Стратегическая и оперативная маркетинговая политика . - С .41
Основные черты и особенности технологическогомаркетинга . - С .43
Предмет исследований в технологическом маркетинге . - С .45
Противоречия между техническими и маркетинговыми задачами . - С .47
Задачи и исходные установки технологического маркетинга . - С .49
Риски в технологическом маркетинге . - С .51
Технологии как движущая сила конкурентной борьбы . - С .56
Значение технологий в жизни общества . - С .56
Жизненный цикл технологий как фактор конкурентоспособности . - С .58
Классификация технологий на основе фазы их жизненного цикла . - С .62
Технологии и типы инновационных процессов . - С .65
Технологии как предмет сбыта в промышленности . - С .66
Координация возможностей технологии и потенциальной потребности рынка в ней . - С .67
Список литературы к главе . - С .69
АНАЛИЗ ИСХОДНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
И ОКРУЖАЮЩЕЙ РЫНОЧНОЙ СРЕДЫ . - С .73
Цель и задачи стратегического анализа . - С .73
Стратегический анализ предприятия . - С .74
Структуры предприятия, исследуемые при стратегическом анализе . - С .75
Организационная и управленческая структура . - С .75
Система информационного обеспечения и контроллинга . - С .77
Инструменты стратегического анализа предприятия: цепочка создания стоимости как пример . - С .89
Стратегический анализ окружающей рыночной среды.
Цели и задачи . - С .93
Области, исследуемые при анализе окружающей рыночной среды . - С .94
Инструменты стратегического анализа окружающей среды . - С .99
Выявление сильных и слабых сторон и потенциальных шансов и рисков как обобщение анализа предприятия и окружающей рыночной среды . - С .101
Список литературы к главе II . - С .105
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
И ВЫБОР ПОЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ . - С .107
Стратегические направления деятельности . - С .107
Стратегия дифференциации . - С .111
Стратегия лидерства в затратах . - С .111
Гибридные стратегии конкурентной борьбы . - С .113
Значение конкурентных преимуществ . - С .117
Выбор стратегического поля деятельности предприятия . - С .118
Матрица «Товар-Рынок» как инструмент структурного анализа при выборе стратегического поля деятельности . - С .120
Концепция потребительских проблем как интегрирующий фактор . - С .122
Определение стратегического поля рыночной деятельности предприятия по D. Abell . - С .125
Расширенный выбор стратегического поля деятельности предприятия с учетом особенностей национальных рынков . - С .130
Образование стратегических хозяйственных единиц предприятия . - С .133
Портфолио-анализ как инструмент управления деятельностью стратегических хозяйственных единиц . - С .134
Параметры выбора стратегического поля деятельности предприятия . - С .143
Концепция взаимосвязи производственных цепочек создания стоимости потребителя и поставщика . - С .146
Выбор групп покупателей . - С .150
Возможные методы сегментирования рынка . - С .152
Стратегии обработки рыночных сегментов . - С .164
Решение о позиционировании предприятия и его продукции . - С .166
Выбор используемых технологий . - С .169
Предварительный выбор наиболее перспективных технологий . - С .169
Раннее распознавание значимых для предприятия технологий и прогнозирования их развития . - С .172
Раннее распознавание значимых технологий . - С .173
Прогнозирование развития технологий . - С .176
Сценарио-техника . - С .177
Дельфи-метод . - С .180
Выбор национальных рынков . - С .182
Требования к процессу выбора национальных рынков . - С .183
Разработка интегрированного процесса выбора национальных рынков и стратегий выхода на них . - С .185
Предварительный выбор национальных рынков . - С .185
Анализ на основе ограничений общего вида . - С .185
Анализ при помощи специальных критериев выбора . - С .188
Критерии предварительного выбора . - С .188
Оценка национальных рынков на основе выбранных критериев . - С .191
Окончательный выбор национальных рынков . - С .193
Фаза сбора и анализа информации . - С .195
Составление портфолио-матриц национальных рынков . - С .195
Разделение стран на приоритетные группы . - С .198
Учет возможных стратегий вступления на рынок . - С .200
Заключительный портфолио-анализ национальных рынков . - С .203
Стратегии сроков вступления на рынок . - С .205
Список литературы к главе III . - С .212
ПОКУПАТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ . - С .215
Особенности покупательского поведения организаций в технологическом маркетинге . - С .215
Внутриличностные детерминанты покупательского поведения . - С .216
Активируемые процессы . - С .216
Когнитивные процессы . - С .218
Межличностные детерминанты покупательского поведения . - С .220
Моноорганизационные модели покупательского поведения организаций . - С .221
Частные модели покупательского поведения организаций . - С .221
Концепция закупочного центра . - С .222
Факторы специфической покупательской ситуации . - С .227
Типология инвестиционных решений для товаров производственного назначения по М. Kutschker . - С .227
Процесс принятия решения о покупке . - С .231
Матрица «Тип покупки - Фаза покупки . - С .232
Прочие ситуативные факторы, влияющие на решение о покупке . - С .233
Общие модели покупательского поведения организаций . - С .234
Модель Webster/Wind . - С .234
Модель Choffray/Lilien . - С .237
Критические замечания к моноорганизационным моделям покупательского поведения организаций . - С .240
Интерактивные модели покупательского поведения организаций . - С .241
Межперсональные интерактивные модели . - С .242
Межорганизационные интерактивные модели . - С .243
Диаорганизационные интерактивные модели . - С .243
Мультиорганизационные интерактивные модели . - С .244
Критические замечания к интерактивным моделям покупательского поведения организаций . - С .246
Список литературы к главе IV . - С .247
ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ОПЕРАТИВНОЙ
МАРКЕТИНГОВОЙ ПОЛИТИКИ . - С .249
Классификация товарных предложений как исходный пункт разработки маркетинговой концепции . - С .249
Классификация товарных предложений по
Энгельхардту-Клейнальтенкампу-Рекенфельдербаумеру (W.
Engelhardt/M. Kleinaltenkamp/ M. Reckenfelderbaumer) . - С .250
Классификация товарных предложений по
Веберу-Адлеру (R. Weiber/ J. Adler) . - С .252
Классификация товарных сделок по
Клейнальтенкампу (M. Kleinaltenkamp) . - С .254
Трудности классификации реальных товаров . - С .257
Товарная политика . - С .258
Области решений товарной политики . - С .258
Комбинация вещественных продуктов (Hardware) и услуг (Software) . - С .259
Стандартизация и индивидуализация . - С .265
Политика качества . - С .266
Марочная политика . - С .268
Области решений при выборе товарного ассортимента . - С .273
Дистрибутивная политика . - С .277
Основные положения . - С .277
Понятие дистрибутивной политики и каналов сбыта . - С .278
Дистрибутивная политика как составная часть оперативной маркетинговой политики и общей концепции развития предприятия . - С .279
Принципы формирования международных систем сбыта . - С .280
Прямой и косвенный экспорт . - С .281
Прямой и косвенный сбыт . - С .282
Одноступенчатый и многоступенчатый сбыт . - С .283
Одноканальный и многоканальный сбыт . - С .284
Собственные и сторонние органы сбыта . - С .285
Индивидуальные и совместные каналы сбыта . - С .288
Применение Интернета при организации сбыта . - С .289
Возрастающее значение электронных средств коммуникации в сбыте . - С .289
Возможности применения электронной коммерции при различных типах товарных сделок . - С .290
Методы электронной коммерции и их влияние на оформление товарных сделок . - С .292
Факторы, влияющие на организацию системы сбыта на внешних рынках . - С .298
Факторы, не зависящие от предприятия . - С .298
Факторы, обусловленные политикой и структурой предприятия . - С .300
Выбор альтернативных каналов сбыта . - С .302
Коммуникации, управление и контроль в дистрибутивной политике . - С .302
Конфликты в каналах сбыта и методы их преодоления . - С .305
Логистика . - С .306
Контрактная политика . - С .309
Оформление контракта . - С .310
Ценовая политика . - С .313
Основные положения теории цен . - С .313
Дифференциация цен . - С .323
Ситуации принятия ценовых решений . - С .324
Цели ценовой политики и выбор стратегии ценообразования . - С .326
Основные факторы принятия ценового решения . - С .328
Политика условий контракта . - С .335
Скидки с тарифной цены, сконто и бонусы . - С .335
Условия поставки . - С .336
Условия платежа . - С .340
Встречные или компенсационные сделки . - С .344
Финансирование сбыта . - С .346
Коммуникационная политика . - С .349
Основные понятия и определения . - С .349
Задачи коммуникационной политики . - С .351
Значение концепции закупочного центра для формирования коммуникационной политики . - С .353
Инструменты коммуникационной политики . - С .355
Связи с общественностью (Public Relations) . - С .356
Личные коммуникации . - С .360
Стимулирование сбыта . - С .365
Место стимулирования сбыта в инструментарии маркетинговой политики . - С .365
Цель и задачи политики стимулирования сбыта . - С .366
Стимулирование сбыта и покупательское поведение организаций . - С .368
Адресаты политики стимулирования сбыта . - С .369
Инструменты стимулирования сбыта, имеющие преимущественно материальный характер . - С .372
Инструменты стимулирования сбыта, имеющие преимущественно персональный характер . - С .374
Формирование комплекса инструментов стимулирования сбыта . - С .377
Реклама . - С .378
Основные понятия рекламы . - С .378
Процесс планирования рекламной деятельности . - С .379
Использование новых информационных и коммуникационных технологий в рамках рекламной деятельности . - С .387
Список литературы к главе V . - С .391
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
КОНЦЕПЦИИ МАРКЕТИНГА НА ПРЕДПРИЯТИИ . - С .397
Требования, предъявляемые к руководству предприятия в условиях глобализированной экономики и ужесточающейся конкуренции . - С .397
Противоречия между техническими и коммерческими подразделениями предприятия . - С .399
Условия преодоления противоречий между техническими и коммерческими подразделениями предприятия . - С .402
Культура предприятия как основа формирования взаимоотношений между его подразделениями . - С .403
Концепция фирменного стиля деятельности предприятия . - С .406
Система управления как фактор формирования взаимоотношений между подразделениями . - С .407
Организационная структура как фактор формирования взаимоотношений между подразделениями . - С .408
Система планирования и контроля как фактор формирования взаимоотношений между подразделениями . - С .410
Межличностные отношения как фактор формирования взаимоотношений между подразделениями . - С .411
Перспективы развития . - С .412
Список литературы к главе VI . - С .413
ГЛОССАРИЙ . - С .415
УДК
ББК 65.290-2

Кл.слова (ненормированные):
Маркетинг -- Marketing -- Маркетинг -- Маркетинг міжнародний -- International marketing -- Маркетинг международный -- Маркетинг стратегічний -- Strategic marketing -- Маркетинг стратегический

Свободных экз. нет
Найти похожие


5.
65
В-19


    Василенко, В.О..
    Стратегічне управління підприємством: Навчальний посібник [Текст] : вид. 2-ге, випр. і доповн. / В.О. Василенко, Т. І. Ткаченко. - К. : ЦУЛ, 2004. - 400 с. - ISBN 966-8365-32-1 : 20.00 р.
    Содержание:
ВСТУП . - С .7
Суть і основи стратегічного управління підприємством . - С .10
Стратегічне управління, мета і завдання курсу . - С .10
Предмет, зміст і завдання курсу . - С .10
Стратегічний аспект в управлінні організацією . - С .12
Роль і вигоди стратегічного управління . - С .14
Система стратегічного управління . - С .18
Глрва 2. Стратегічне управління і конкурентоспроможність організації . - С .24
Конкуренція в бізнесі . - С .24
Базові конкурентні стратегії . - С .26
Ланцюжок і система вартості . - С .28
Вимоги до стратегії . - С .29
Ієрархія завдань і стратегій . - С .33
Рівні і стадії процесу розробки стратегії . - С .33
Корпоративна і ділова стратегії підприємства . - С .36
Функціональна і виробнича стратегії . - С .39
Гдава 4. Місія і мета підприємства . - С .42
Стратегічне бачення чи сценарії розвитку компанії . - С .42
Суть і значення місії . - С .48
Стратегічні цілі і завдання . - С .51
Вимоги до цілей . - С .59
Види цілей підприємства . - С .63
Загальні цілі . - С .63
Специфічні і функціональні цілі . - С .65
Мета філій і дочірніх компаній . - С .66
Висновки до розділу . - С .69
Основні терміни і поняття . - С .71
Питання для самоконтролю . - С .72
Методичні вказівки і практичні завдання . - С .73
Стратегічний аналіз середовища . - С .76
Стратегічний аналіз зовнішнього оточення . - С .79
Зовнішнє оточення підприємства . - С .79
Аналіз конкурентних сил у галузі . - С .84
Завдання аналізу факторів зовнішнього середовища . - С .91
Багатофакторний системний аналіз (PEST-аналіз) . - С .93
Комплексний аналіз стану підприємства . - С .99
Оцінка ефективності існуючої стратегії компанії . - С .99
Аналіз конкурентоспроможності витрат компанії . - С .102
Внутрішнє управлінське обстеження . - С .108
Аналіз функціональних зон підприємства . - С .110
Оцінка сильних і слабких сторін компанії, її можливостей і небезпек . - С .121
Сильні і слабкі сторони підприємства . - С .121
Оцінка загроз і можливостей фірми . - С .127
Оцінка стратегії фірми за допомогою
HSPACE-матриці . - С .131
Основні стратегічні висновки з оцінки становища компанії . - С .138
Висновки до розділу . - С .140
Основні терміни і поняття . - С .144
Питання для самоконтролю . - С .144
Методичні вказівки і практичні завдання . - С .146
Вироблення стратегій організації . - С .148
Альтернативи розвитку підприємства і формування стратегії . - С .148
9:1. Стратегічні альтернативи розвитку підприємства . - С .148
Загальні принципи формування стратегій . - С .150
Основні конкурентні стратегії . - С .154
Розгляд і вибір базових конкурентних стратегій . - С .159
Розробка стратегій окремих бізнесів і їхньої системи . - С .172
Стратегія організації — система бізнес-стратегій . - С .172
Вибір стратегічного рішення за допомогою моделі
БКГ (BCG) . - С .179
Вибір стратегічного рішення за допомогою моделі
GE/McKinsey . - С .191
Обґрунтування вибору стратегій за допомогою моделі ADL-LC . - С .197
Розробка стратегій функціональних підсистем . - С .206
Розробка виробничих стратегій . - С .206
Розробка стратегії управління персоналом . - С .215
Розробка фінансової стратегії . - С .220
Розвиток корпоративної стратегії . - С .232
Стратегії, що рекомендуються для підприємств
України в перехідний період . - С .236
Стратегія для конкуренції у фрагментованих галузях . - С .236
Стратегія для фірм, що розвиваються . - С .239
Стратегія для слабкого бізнесу і стратегії поворот} . - С .242
Вибір стратегії . - С .245
Планування реалізації стратегії підприємства . - С .248
Призначення і склад стратегічного плану підприємства . - С .248
Технологія розробки стратегічних планів . - С .250
Планування дій і оцінка плану . - С .252
Висновки до розділу . - С .256
Основні терміни і поняття . - С .259
Питання для самоперевірки . - С .260
Методичні вказівки і практичні завдання . - С .261
Забезпечення і реалізація стратегічних планів і їхня ефективність . - С .267
Управління реалізацією і стратегічними змінами . - С .267
Управління реалізацією стратегії . - С .267
Суть і завдання проведення стратегічних змін . - С .268
Мобілізація потенціалу для виконання стратегії . - С .273
Практичні аспекти управління стратегічними змінами . - С .275
Основні компоненти забезпечення реалізації стратегії . - С .290
Забезпечення ресурсами структурних підрозділів і делегування . - С .290
Розробка тактики і політики на підприємстві . - С .293
Вироблення правил і процедур управлінських дій . - С .294
Управління виконанням стратегії . - С .296
Контроль і оцінка реалізації стратегії підприємства . - С .298
Контроль і регулювання виробництва . - С .298
Оцінка реалізації стратегії й ефективність діяльності підприємства . - С .301
Проблеми стратегічного управління . - С .306
Стратегічна рефлексія й ефективність . - С .308
Висновки до розділу . - С .312
Основні терміни і поняття . - С .315
Питання для самоперевірки . - С .316
Методичні вказівки і практичні завдання . - С .317
Стратегії на зовнішніх ринках і закордонний досвід . .320 17. Особливості стратегії конкуренції на міжнародних ринках . - С .320
Фактори, що впливають на міжнародні стратегії . - С .320
Типи міжнародних стратегій . - С .323
Глобальна стратегія і конкурентна перевага . - С .326
Слава 18. Урахування досвіду стратегічного управління іноземних країн . - С .332
Досвід стратегічного управління у фірмах США . - С .332
Стратегічний менеджмент у фірмах Японії . - С .337
Національні особливості стратегії підприємств західних країн . - С .341
Проблеми стратегічного управління і становлення менеджменту в Укра'іні . - С .343
Висновки до розділу . - С .347
Основні терміни і поняття . - С .349
Питання для самоперевірки . - С .349
Методичні вказівки і практичні завдання . - С .351
Висновки . - С .353
ГЛОСАРІЙ . - С .355
Список використаних і рекомендованих джерел . - С .371
ДОДАТОК 1. Методи оцінки планів . - С .374
ДОДАТОК 2. Стратегічний SNW-аналіз . - С .376
ДОДАТОК 3. Зміст стратегічного плану підприємства . - С .379
ДОДАТОК 4. Основні заповіді розробки успішної стратегії бізнесу . - С .383
ДОДАТОК 5. Контрольні тести . - С .386
УДК
ББК 65.29я73

Кл.слова (ненормированные):
Менеджмент стратегічний -- Strategic management -- Менеджмент стратегический -- Конкурентоспроможність -- Competitiveness -- Конкурентоспособность


Доп.точки доступа:
Ткаченко, Т.І.
Экземпляры всего: 1
АБ (1)
Свободны: АБ (1)
Найти похожие


6.
330.44
Г-68


    Гордієнко, П.Л..
    Стратегічний аналіз: Навч.посіб. [Текст] / П.Л. Гордієнко. - К. : Алерта, 2006. - 404 с. - ISBN 966-8533-35-6 : 30.00 р.
    Содержание:
Вступ . - С .3
Стратегія як генеральний план розвитку бізнесу у конкурентному середовищі . - С .6
Зміст і призначення стратегії підприємства у конкурентному середовищі . - С .7
Суть, зміст та завдання стратегічного аналізу.
Сфера застосування . - С .13
Стратегічний план діяльності підприємства . - С .20
Економічна стратегія як сукупність господарських та аналітичних дій . - С .23
Види стратегій та їх характеристика . - С .28
Список літератури до теми . - С .33
Питання для самоконтролю до теми . - С .34
Тести для перевірки знань . - С .35
Завдання до теми . - С .36
Аналіз стратегії прогнозування обсягу виробництва . - С .38
Прогнозування в діяльності підприємства: поняття, роль, види і методи . - С .39
Прогнозування обсягу виробництва та його методи . - С .50
Витрати виробництва та їх оптимізація . - С .54
Оцінка обсягів виробництва, орієнтованих на стратегію оптимізації фінансового результату . - С .57
Рекомендована література до теми . - С .61
Питання для самоконтролю до теми . - С .63
Тести для перевірки знань . - С .63
Ситуаційне завдання до теми . - С .64
Основи методології стратегічного аналізу . - С .65
Індуктивний і дедуктивний підходи у стратегічному аналізі . - С .66
Система методичних прийомів стратегічного аналізу . - С .69
Інформаційна база стратегічного аналізу . - С .72
Оцінка грошових потоків підприємства в стратегічному аналізі . - С .75
Рекомендована література до теми . - С .81
Питання для самоконтролю до теми . - С .81
Тести для перевірки знань . - С .82
Завдання до теми . - С .83
Методика SWOT- аналізу . - С .85
Характеристика методики SWOT - аналізу . - С .86
Ідентифікація та аналіз зовнішніх можливостей і загроз . - С .95
Аналіз сильних і слабких сторін підприємства . - С .98
Метод аналізу витрат і ланцюжка цінностей . - С .103
Рекомендована література до теми . - С .107
Питання для самоконтролю до теми . - С .108
Тести для перевірки знань . - С .109
Завдання до теми . - С .110
Бенчмаркінг і методи групування об'єктів стратегічного аналізу відповідно до ключових пріоритетів . - С .112
Зміст і сфера застосування бенчмаркінгу . - С .113
Характеристика основних етапів бенчмаркінгового проекту . - С .116
Стратегічний бенчмаркінг . - С .123
Методика дискримінантного аналізу . - С .126
Методика кластерного аналізу . - С .131
Рекомендована література до теми . - С .136
Питання для самоконтролю до теми . - С .136
Тести для перевірки знань . - С .137
Завдання до теми . - С .139
Стратегічний аналіз конкурентних позицій підприємства на ринку та перспектив його розвитку . - С .141
Аналіз секторів бізнесу підприємства (модель
BCG) . - С .142
Аналіз конкурентних позицій підприємства (модель
GE/McKinsey) . - С .151
Матриця спрямованої політики (модель Shell/DPM) . - С .161
Рекомендована література до теми . - С .169
Питання для самоконтролю до теми . - С .170
Тести для перевірки знань . - С .170
Завдання до теми . - С .173
Стратегічний аналіз життєвого циклу бізнесу . - С .175
Загальна характеристика моделі ADL . - С .176
Методика аналізу життєвого циклу з допомогою
RONA-графів . - С .186
Рекомендована література до теми . - С .189
Питання для самоконтролю до теми . - С .189
Тести для перевірки знань . - С .190
Завдання до теми . - С .191
Стратегічний аналіз фінансових результатів і ¦ фінансових потреб . - С .193
Стратегічний аналіз показників фінансової звітності та його значення в управлінні бізнесом . - С .194
Методика стратегічного аналізу на основі проектованих фінансових звітів . - С .201
Аналіз статей проектованого звіту про фінансові результати . - С .206
Аналіз статей проектованого балансу . - С .215
Рекомендована література до теми . - С .221
Питання для самоконтролю до теми . - С .221
Тести для перевірки знань . - С .222
Завдання до теми . - С .224
Стратегічний аналіз інвестиційних проектів . - С .226
Методика аналізу грошових потоків у довгостроковому періоді . - С .227
Стратегічний аналіз доцільності інвестицій у розвиток стратегічних господарських підрозділів
(СГП) . - С .233
Оцінка ануїтетів. Оцінка й аналіз цінних паперів . - С .242
Оцінка ризику в стратегії прийняття інвестиційних рішень . - С .254
Рекомендована література до теми . - С .259
Питання для самоконтролю до теми . - С .259
Тести для перевірки знань . - С .260
Завдання до теми . - С .261
Стратегічний аналіз як основа прийняття стратегічних управлінських рішень . - С .263
Методи і критерії прийняття стратегічних управлінських рішень . - С .264
Стратегічний аналіз і прийняття рішень в умовах визначеності . - С .266
Стратегічний аналіз і прийняття рішень в умовах обмеженої інформації та невизначеності . - С .270
Особливості прийняття стратегічних рішень з допомогою імовірнісного підходу . - С .278
Рекомендована література до теми . - С .280
Питання для самоконтролю до теми . - С .281
Тести для перевірки знань . - С .282
Завдання до теми . - С .283
Тематика рефератів . - С .285
Практичні завдання . - С .287
Методи контролювання . - С .309
Критерії оцінювання знань бакалаврів . - С .309
Критерії оцінювання знань магістрів . - С .312
Орієнтовний перелік питань для підготовки до екзамену з курсу "Стратегічний аналіз" . - С .314
Глосарій . - С .316
Додатки . - С .338
Література . - С .391
УДК
ББК 65.053я73

Кл.слова (ненормированные):
Аналіз економічний -- Economic analysis -- Анализ экономический -- Аналіз стратегічний -- Strategic analysis -- Анализ стратегический -- Управління стратегічне -- Strategic management -- Управление стратегическое -- Менеджмент стратегічний -- Strategic management -- Менеджмент стратегический

Экземпляры всего: 1
АБ (1)
Свободны: АБ (1)
Найти похожие


7.
330.44
Г-68


    Гордієнко, П.Л..
    Стратегічний аналіз: Навч. посібник.- Вид. 2-ге, переробл. і доп. [Текст] / П.Л. Гордієнко, Л. Г. Дідковська, Н. В. Яшкіна. - К. : Алерта, 2008. - 478 с. - ISBN 978-966-8533-67-9 : 40.00 р.
    Содержание:
Вступ . - С .3
Стратегія як генеральний план розвитку бізнесу у конкурентному середовищі . - С .6
Зміст і призначення стратегії підприємства у конкурентному середовищі . - С .7
Суть, зміст та завдання стратегічного аналізу.
Сфера застосування . - С .14
Стратегічний план діяльності підприємства . - С .22
Економічна стратегія як сукупність господарських та аналітичних дій . - С .25
Види стратегій та їх характеристика . - С .30
Список літератури до теми . - С .35
Питання для самоконтролю до теми . - С .35
Тести для перевірки знань . - С .36
Завдання до теми . - С .38
Основи методолії стратегічного аналізу . - С .40
Методологія стратегічного аналізу . - С .41
Індуктивний і дедуктивний підходи у стратегічному аналізі . - С .45
Система методичних прийомів стратегічного аналізу . - С .48
Інформаційна база стратегічного аналізу . - С .52
Групування факторів конкурентоздатності підприємства . - С .55
Рекомендована література до теми . - С .62
Питання для самоконтролю до теми . - С .62
Тести для перевірки знань . - С .63
Ситуаційне завдання до теми . - С .64
Аналіз стратегії прогнозування обсягу виробництва . - С .66
Прогнозування в діяльності підприємства: поняття, роль, види і методи . - С .67
Прогнозування обсягу виробництва . - С .79
Витрати виробництва та їх оптимізація . - С .87
Оцінка обсягів виробництва, орієнтованих на стратегію оптимізації фінансового результату . - С .94
Рекомендована література до теми . - С .97
Питання для самоконтролю до теми . - С .97
Тести для перевірки знань . - С .98
Завдання до теми . - С .99
Методика SWOT- аналізу . - С .101
Характеристика методики SWOT-аналізу . - С .102
Аналіз сильних і слабких сторін підприємства . - С .116
Аналіз зовнішніх можливостей і загроз . - С .121
Рекомендована література до теми . - С .125
Питання для самоконтролю до теми . - С .125
Тести для перевірки знань . - С .126
Завдання до теми . - С .127
Бенчмаркінг і методи групування об'єктів стратегічного аналізу відповідно до ключових пріоритетів . - С .129
Зміст і сфера застосування бенчмаркінгу . - С .130
Характеристика основних етапів бенчмаркінгового проекту . - С .133
Стратегічний бенчмаркінг . - С .140
Методика дискримінантного аналізу . - С .143
Методика кластерного аналізу . - С .148
Рекомендована література до теми . - С .153
Питання для самоконтролю до теми . - С .153
Тести для перевірки знань . - С .154
Завдання до теми . - С .156
Стратегічний аналіз конкурентних позицій підприємства на ринку та перспектив його розвитку . - С .158
Аналіз секторів бізнесу підприємства (модель
BCG) . - С .159
Аналіз конкурентних позицій підприємства
(модель GE / McKinsey) . - С .172
Матриця спрямованої політики (модель Shell/DPM) . - С .185
Рекомендована література до теми . - С .193
Питання для самоконтролю до теми . - С .193
Тести для перевірки знань . - С .194
Завдання до теми . - С .197
Стратегічний аналіз життєвого циклу бізнесу . - С .198
Загальна характеристика моделі ADL . - С .199
Методика аналізу життєвого циклу з допомогою
RONA-графів . - С .209
Методика стратегічної оцінки підприємства
(СОП) . - С .212
Визначення вектора рекомендованої стратегії в системі координат SPACE . - С .215
Особливості методу SPACE з використанням довірчих інтервалів . - С .220
Рекомендована література до теми . - С .222
Питання для самоконтролю до теми . - С .223
Тести для перевірки знань . - С .224
Завдання до теми . - С .226
Стратегічний аналіз фінансових результатів і фінансових потреб . - С .227
Стратегічний аналіз показників фінансової звітності та його значення в управлінні бізнесом . - С .228
Методика стратегічного аналізу на основі проектованих фінансових звітів . - С .235
Аналіз статей проектованого звіту про фінансові результати . - С .240
Аналіз статей проектованого балансу . - С .251
Рекомендована література до теми . - С .257
Питання для самоконтролю до теми . - С .257
Тести для перевірки знань . - С .258
Завдання до теми . - С .260
Стратегічний аналіз інвестиційних проектів . - С .262
Оцінка грошових потоків підприємства в стртегічному аналізі . - С .263
Методика аналізу грошових потоків у довгостроковому періоді . - С .268
Оцінка ануїтетів. Оцінка й аналіз цінних паперів . - С .275
Оцінка інвестиційних проектів за допомогою показника економічної доданої вартості (EVA) . - С .286
Стратегічний аналіз доцільності інвестицій у розвиток стратегічних господарських підрозділів
(СГП) . - С .291
Оцінка ризику в стратегії прийняття інвестиційних рішень . - С .300
Рекомендована література до теми . - С .306
Питання для самоконтролю до теми . - С .306
Тести для перевірки знань . - С .307
Завдання до теми . - С .309
Стратегічний аналіз як основа прийняття стратегічних управлінських рішень . - С .311
Методи і критерії прийняття стратегічних управлінських рішень . - С .312
Стратегічний аналіз і прийняття рішень в умовах визначеності . - С .321
Стратегічний аналіз і прийняття рішень в умовах обмеженої інформації та невизначеності . - С .326
Особливості прийняття стратегічних рішень з допомогою імовірнісного підходу . - С .336
Рекомендована література до теми . - С .340
Питання для самоконтролю до теми . - С .341
Тести для перевірки знань . - С .341
Завдання до теми . - С .344
Практичні завдання . - С .346
Навчально-методичні вказивки щодо написання рефератів . - С .371
Методичні вказівки щодо виконання і оформлення самостійної роботи . - С .378
Методи контролювання знань . - С .382
Критерії оцінювання знань бакалаврів . - С .382
Критерії оцінювання знань магістрів . - С .385
Орієнтовний перелік питань для підготовки до екзамену з курсу "Стратегічний аналіз" . - С .386
Глосарій . - С .389
Додатки . - С .411
Література . - С .464
УДК
ББК 65.05я73

Кл.слова (ненормированные):
Аналіз стратегічний -- Strategic analysis -- Анализ стратегический


Доп.точки доступа:
Дідковська, Л.Г.; Яшкіна, Н.В.
Свободных экз. нет
Найти похожие
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© library21.ru, 2015-2017