На главную Библиотеки Германии

Библиотеки


160. Московская государственная художественно-промышленная академия имени С.Г.Строганова - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>K=ADMINISTRATIVE LAW$<.>)
Найдено 583 книг(а)/журнал(ов)
Показаны книги/журналы с 1 по 20

1.
342(477)
А-31


   
    Адміністративне право України: Підручник для юрид. вузів і факультетів [Текст] : за ред. Ю.П. Битяка. - К. : Право, 2000. - 520 с. - ISBN 966-716-32-4 : 17.60 р.
    Содержание:
Передмова . - С .3
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Державне управління і виконавча влада . - С .5
Управління як соціальне явище . - С .5
Державне управління . - С .7
Сутність виконавчої влади . - С .11
Співвідношення виконавчої влади, державного управління га адміністративного права . - С .12
Державне управління в умовах проведення в Україні адміністративної реформи . - С .15
Предмет і система адміністративного права . - С .19
Адміністративне право України як галузь права . - С .19
Метод адміністративного права . - С .21
Система адміністративного права . - С .26
Адміністративне право та інші галузі права . - С .27
Наука адміністративного права . - С .29
Адміністративно-правові норми . - С .32
Поняття, види та особливості адміністратнвно-правових норм . - С .32
Джерела адміністративного права . - С .35
Систематизація адміністративного права . - С .39
Адміністративно-правові відносини . - С .40
1, Поняття та основні риси адміністративно-правових відносин . - С .40
Види адміністративно-правових відносин . - С .44
Суб'єкти адміністративного права України
Громадяни . - С .47
Основи адміністративно-правового статусу громадян . - С .47
Права та обов'язки громадян у сфері виконавчої влади . - С .49
Звернення громадян . - С .51
А. Адміністративно-правовий статус іноземних громадян та осіб без громадянства . - С .57
Органи виконавчої влади . - С .58
Поняття, ознаки та правове становище органів виконавчої влади . - С .58
Види органів виконавчої влади . - С .61
Система органів виконавчої влади та принципи їх побудови . - С .65
Повноваження Президента України у сфері виконавчої влади . - С .68
Правове становище Кабінету Міністрів України . - С .69
Центральні органи виконавчої влади . - С .72
Органи виконавчої влади Автономної Республіки
Крим та інших суб'єктів . - С .76
Органи місцевого самоврядування . - С .79
Державні службовці . - С .85
Поняття, види та принципи державної служби . - С .85
Правове регулювання державної служби . - С .87
Посада і посадова особа . - С .89
Державні службовці, їх види . - С .90
Обов'язки і права державних службовців . - С .91
Проходження державної служби . - С .94
Відповідальність державних службовців . - С .98
Підприємства і установи . - С .98
Поняття, види та правові засади діяльності підприємств і установ . - С .98
Правове становище підприємств і установ, їх адміністрації . - С .101
Порядок утворення та припинення діяльності підприємств і установ . - С .106
Об'єднання громадян . - С .108
Поняття і види об'єднань громадян . - С .108
Адміністративно-правовий статус об'єднань громадян . - С .110
Законодавче регулювання правового становища релігійних організацій . - С .112
Функції, форми та методи державного управління
Функції державного управління . - С .115
Поняття функції державного управління . - С .115
Види функцій державного управління . - С .116
Форми державного управління . - С .120
Поняття форм державного управління . - С .120
Види форм державного управління . - С .122
Правові акти державного управління . - С .126
Класифікація актів державного управління . - С .131
Дія актів державного управління . - С .135
Адміністративний договір . - С .141
Адміністративно-правові методи . - С .146
Поняття адміністратиано-правових методів . - С .146
Види адміністративно-правових методів . - С .148
Адміністративний примус, його види . - С .151
Відповідальність за адміністративним правом
Адміністративна відповідальність . - С .158
Поняття і основні риси адміністративної відповідальності . - С .158
Законодавчі основи адміністративної відповідальності . - С .159
Адміністративне правопорушення, його склад . - С .162
Загальні правила і строки притягнення до адміністративної відповідальності . - С .169
Адміністративна відповідальність юридичних осіб . - С .173
Дисциплінарна відповідальність . - С .176

Адміністративно-процесуальна діяльність . - С .183
Адміністративний процес: зміст і загальні риси . - С .183
Структура адміністративного процесу і характеристика провадження в окремих адміністративних справах . - С .189
Адміністративна юрисдикція: загальні риси, принципи . - С .193
Адміністративна юстиція: поняття і види . - С .196
Провадження в справах про адміністративні правопорушення . - С .198
Завдання і порядок провадження в справах про адміністративні правопорушення . - С .198
Засоби забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення . - С .199
Стадії провадження в справах про адміністративні правопорушення . - С .202
Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення . - С .211
Законність і дисципліна в державному управлінні
Законність у сфері державного управління . - С .215
Поняття режиму законності і дисципліни в державному управлінні . - С .215
Способи забезпечення законності і дисципліни в державному управлінні: загальна характеристика . - С .217
Контроль і нагляд у державному управлінні . - С .224
Контроль з боку органів законодавчої влади . - С .224
Контроль з боку спеціалізованих контролюючих органів . - С .231
Контроль з боку представницьких органів місцевого самоврядування . - С .237
Судовий контроль . - С .239
Прокурорський нагляд за законністю і дисципліною в державному управлінні . - С .241
Звернення громадян як спосіб забезпечення законності і дисципліни в державному управлінні . - С .243
Громадський контроль . - С .244
Адміністративно-правові режими . - С .245
Поняття і види адміністративно-правових режимів . - С .245
Поняття надзвичайних режимів . - С .248
Режим надзвичайного стану . - С .249
Режим надзвичайної екологічної ситуації . - С .252
Режим воєнного стану . - С .254
Режим державної таємниці . - С .255
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
Основи адміністративно-правової організації управління економікою, соціально-культурною та адміністративнополітнчною сферами
Характер і органіїація державного управління . - С .257
Державне управління та його особливості . - С .257
Поняття і мета державного управління . - С .260
Правові засади організації державного управління . - С .264
Галузеві, міжгалузеві та регіональні засади в управлінні . - С .268
Галузеве управління: його зміст . - С .268
Особливості міжгалузевого управління . - С .270
Особливості регіонального управління . - С .277
I
Управління економікою
Правові засади управління економікою . - С .280
Необхідність і характер державного управління економікою . - С .280
Зміст державного керівництва у сфері економіки . - С .281
Система центральних і місцевих органів управління у сфері економіки, їх компетенція . - С .283
Правові засади організації управління економікою . - С .286
Державний контроль і нагляд у сфері економіки . - С .289
Управління державною і регіональною власністю . - С .290
Організаційно-правові засади управління власністю . - С .290
Система і правове становище органів управління власністю . - С .292
Поняття, мета, види та правова основа приватизації . - С .294
Державна програма приватизації.
Порядок приватизації та її учасники . - С .298
Управління промисловістю . - С .300
Організаційно-правові засади управління промисловістю . - С .300
Система органів управління промисловістю . - С .301
Підприємства та їх об'єднання в промисловості.
Правове становище їх адміністрації . - С .304
Місцеве самоврядування і промисловість . - С .307
Державний контроль і нагляд в управлінні промисловістю . - С .308
Адміністративна відповідальність за правопорушення в промисловості . - С .312
Управління сільським господарством . - С .313
Організаційно-правові засади управління агропромисловим комплексом . - С .313
Система органів управління агропромисловим комплексом та їх компетенція . - С .315
Підприємства в сільському господарстві . - С .318
Державний контроль в агропромисловому комплексі . - С .320
Адміністративна відповідальність за правопорушення в агропромисловому комплексі . - С .323
Управління будівництвом і житлово-комунальним господарством . - С .325
. - С .325
Система органів управління будівництвом і житлово-комунальним господарством . - С .327
Місцеве самоврядування, будівництво та житлово-комунальне господарство . - С .330
Державний контроль в будівництві і житлово-комунальному господарстві . - С .331
Адміністративна відповідальність за правопорушення в будівництві і житлово-комунальному господарстві . - С .333
Управління комунікаціями . - С .334
Організаційно-правові засади управління комунікаціями . - С .334
Органи управління транспортом і шляховим господарством . - С .335
Управління залізничним транспортом . - С .337
Управління морським і річковим транспортом . - С .338
5, Управління автомобільним транспортом . - С .341
Управління цивільним повітряним транспортом . - С .343
Управління трубопровідним транспортом . - С .345
Управління шляховим господарством . - С .346
Органи управління зв'язком . - С .348
Місцеве самоврядування і комунікації . - С .351
Державний контроль на транспорті та в галузі зв'язку . - С .352
Адміністративна відповідальність-за правопорушенвя на транспорті та в галузі зв'язку . - С .354
Управління використанням і охороною природних ресурсів . - С .356
Організаційно-правові засади управління використанням і охороною природних ресурсів . - С .356
2- Органи управління використанням і охороною природних ресурсів . - С .357
Місцеве самоврядування і охорона природних ресурсів . - С .361
Державний контроль і нагляд у галузі використання і охорони природних ресурсів . - С .361
Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі використання і охорони природних ресурсів . - С .363
ЗО, Управління торгівлею . - С .364
Організаційно-правові засади управління торгівлею . - С .64
Місцеве самоврядування і торгівля . - С .368
Державний контроль в управлінні торгівлею . - С .369
Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі торгівлі . - С .370
Управління фінансами . - С .371
Організаційно-правові засади управління фінансами . - С .371
Органи управління фінансами . - С .373
Управління в галузі бюджетної діяльності . - С .376
Управління системою оподаткування . - С .378
Управління в галузі кредитування і страхування . - С .379
Управління грошовим обігом і системою валютного регулювання . - С .381
Фінансовий контроль . - С .383
Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі фінансів і підприємницької діяльності . - С .385
Управління зовнішньоекономічною діяльністю . - С .386
1 Організаційно-правові засади управління зовнішньоекономічною діяльністю . - С .386
Органи управління зовнішньоекономічною діяльністю . - С .387
Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності . - С .391
Управління митною справою . - С .391
Організаційно-правові засади управління митною справою . - С .391
Органи управління митною справою . - С .395
Митний контроль . - С .397
Адміністративна відповідальність за порушення митних правил . - С .398
Управління соціально-культурним будівництвом
Управління освітою . - С .401
Організаційно-правові засади і система освіти . - С .401
Система і повноваження органів управління освітою . - С .403
Компетенція місцевих органів державної виконавчої влади і органів місцевого самоврядування в галузі освіти . - С .406
Управління освітніми закладами . - С .408
Державний контроль за діяльністю освітніх закладів . - С .410
Управління наукою . - С .411
Організація державного управління наукою . - С .411
Органи управління наукою . - С .413
Наукові заклади і наукові товариства . - С .415
Управління охороною здоров'я населення . - С .418
Організаційно-правові засади управління охороною здоров'я населення . - С .418
Система органів управління охороною здоров'я населення . - С .419
Місцеве самоврядування і охорона здоров'я населення . - С .421
Правове становище установ охорони здоров'я населення . - С .421
5, Санітарно-епідеміологічний нагляд . - С .422
, Управління культурою . - С .425
Організаційно-правові засади управління культурою . - С .425
Органи управління культурою . - С .427
Правове регулювання діяльності закладів і установ культури . - С .435
4.Місцеве самоврядування і культура . - С .439
Управління фізичною культурою, спортом та туризмом . - С .440
Організаційно-правові засади управління фізичною культурою, спортом та туризмом . - С .440
Система і правове становище органів управління фізичною культурою, спортом та туризмом . - С .441
Спортивні товариства і спілки . - С .443
Місцеве самоврядування і фізична культура, спорт та туризм . - С .445
Державна політика у справах сім'ї та молоді . - С .446
Засади і принципи державної молодіжної політики . - С .446
Організаційно-правове забезпечення реалізації молодіжної політики . - С .447
Управління у сфері соціального захисту населення . - С .450
Організаційно-правові засади управління соціальним захистом населення . - С .450
Система органів соціального захисту населення . - С .451
Місцеве самоврядування і соціальний захист населення . - С .453

Управління обороною . - С .455
Організаційно-правові засади управління обороною . - С .455
Збройні Сили України, їх види . - С .458
Комплектування Збройних Сил України . - С .460
Військова служба . - С .463
Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про загальний військовий обов'язок і військову службу . - С .464
Управління національною безпекою . - С .465
Організаційно-правові засади управління національною безпекою . - С .465
Державний кордон та його охорона . - С .471
Управління внутрішніми справами . - С .474
Організаційно-правові засади управління внутрішніми справами . - С .474
Служба в органах внутрішніх справ . - С .477
Міліція . - С .479
Місцеве самоврядування і органи внутрішніх справ . - С .482
Державний нагляд за безпекою дорожнього руху . - С .483
Державний пожежний нагляд . - С .485
Внутрішні війська . - С .489
Управління закордонними справами . - С .489
Організаційно-правові засади управління закордонними справами . - С .489
Міністерство закордонних справ України та його организакордоном . - С .491
Адміністративно-правове регулювання в'їзду в
Україну і виїзду з України . - С .496
Управління юстицією . - С .498
Організаційно-правові засади управління юстицією . - С .498
Реєстрація актів громадянського стану . - С .502
Організація нотаріальної служби . - С .503
Взаємовідносини органів юстиції з судовою системою . - С .506
Органи юстиції та адвокатура . - С .507
Додаток
Указ Президента України "Про систему центральних органів виконавчої влади" . - С .509
Указ Президента України "Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади" . - С .512
Схема організації та взаємодії центральних органів виконавчої влади . - С .516
УДК
ББК 67.301

Кл.слова (ненормированные):
Право адміністративне -- Administrative law -- Право административное -- Управління державне -- State management -- Управление государственное -- Самоврядування місцеве -- Local government -- Самоуправление местное
Аннотация: У підручнику на основі досягнень адміністративно-правової науки, сучасного адміністративного законодавства України та практики його застосування висвітлюються основні питання курсу адміністративного права України.

Экземпляры всего: 5
АБ (5)
Свободны: АБ (5)
Найти похожие


2.
347.9
К-89


    Кузьменко, О.В..
    Теоретичні засади адміністративного процесу: Монографія [Текст] / О.В. Кузьменко. - К. : Атіка, 2005. - 352 с. - ISBN 966-326-143-9 : Б. ц.
    Содержание:
Вступ . - С .3
Природа юридичного процесу . - С .7
Генезис юридичного процесу . - С .7
Система юридичного процесу . - С .25
Види юридичного процесу . - С .33
Адміністративно-процесуальне право: концептуальні детермінанти . - С .59
Теоретичні засади детермінації предмета регулювання адміністративно-процесуального права . - С .59
Логіко-методологічний аналіз дефініції «предмет адміністративно-процесуального права . - С .81
Норми адміністративно-процесуального права: теоретичний аспект . - С .101
Метод правового регулювання в адміністративно-процесуальному праві . - С .114
Структура адміністративно-процесуального права . - С .129
Взаємодія адміністративно-процесуального права з іншими галузями права . - С .131
Принципи адміністративно-процесуального права . - С .137
Зміст та структура адміністративного процесу . - С .156
Адміністративний процес та адміністративно-процесуальне право . - С .156
Адміністративна процедура в адміністративному процесі . - С .164
Суб'єкти адміністративного процесу . - С .174
Строки в адміністративному процесі . - С .181
Структура адміністративного процесу . - С .200
Неконфліктні провадження в адміністративному процесі . - С .216
УДК
ББК 67.9(4укр)301

Кл.слова (ненормированные):
Право адміністративне -- Administrative law -- Право административное -- Процес адміністративний -- Administrative process -- Процесс административный -- Правопорушення адміністративні -- Administrative infraction -- Правонарушения административ.
АБ
Свободных экз. нет
Найти похожие


3.
34
П 68


   
    Правознавство: Навчальний посібник [Текст] : а.М. Колодій, І.В. Опришко, С.Е. Демський та ін. За ред. В.В. Копєйчикова. Вид. 3-тє, пер. та доп. - К. : Юрінком Інтер, 2001. - 640 с. - ISBN 966-7784-59-2 : 20.80 р.
УДК
ББК 67я7

Кл.слова (ненормированные):
Право -- Law(sCence) -- Право -- Держава -- State -- Государство -- Теорія права -- Legal theory -- Теория права -- Право конституційне -- Constitutional law -- Право конституционное -- Право трудове -- Labour law -- Право трудовое -- Захист соціальний -- SoCal protection -- Защита социальная -- Право екологічне -- Ecological law -- Право экологическое -- Право земельне -- Land law -- Право земельное -- Право цивільне -- Cvil law -- Право гражданское -- Право житлове -- Housing law -- Право жилищное -- Право господарське -- Business law -- Право хозяйственное -- Право сімейне -- Family law -- Право семейное -- Право адміністративне -- Administrative law -- Право административное -- Право фінансове -- FinanCal law -- Право финансовое -- Право кримінальне -- Criminal law -- Право уголовное -- Органи правоохоронні -- Law-enforcement authorities -- Органы праовоохранительные

Экземпляры всего: 2
АБ (2)
Свободны: АБ (2)
Найти похожие


4.
340
А-72


   
    Антологія української юридичної думки. В 10-ти томах. Том 9: Юридична наука радянської доби [Текст] : упор.: В.Б. Авер''янов, О.М. Костенко, В.П. Нагребельний та ін. Відп.ред. В.П. Нагребельний. - К. : ВД "Юридична книга", 2004. - 848 с. - ISBN 966-7791-22-Х : 85.00 р.
    Содержание:
Українська радянська юридична наука (Шемшученко Ю. С,
Нагребельний В. П., Усенко І. Б.) . - С .9
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. ІСТОРІЯ ВЧЕНЬ
ПРО ДЕРЖАВУ І ПРАВО
Хмельницький . - С .29
Красное Право и Красный Суд . - С .31
Скрипник М . - С .48
Уголовная политика Советской власти . - С .51
Недбайло П . - С .68
Советские социалистические правовые нормы . - С .73
Горшеньов В. М . - С .96
Способы и организационные формы правового регулирования в социалистическом обществе . - С .98
Назаренко Є. В . - С .108
Социалистическое правосознание и советское правотворчество . - С .111
Копєйчиков В. В . - С .115
Народовластие и личность . - С .118
Бабій Б. М . - С .126
Некоторые методологические вопросы науки истории советского государства и права . - С .130
Сокуренко В. Г . - С .139
Демократические учения о государстве и праве на
Украине во второй половине XIX века . - С .141
Сурілов О. В . - С .156
Общественно-политический строй и право великого княжества Литовского . - С .160
Рогожин А. Й . - С .178
Очерк истории социалистической законности УССР в период иностранной военной интервенции и гражданской войны . - С .181
КОНСТИТУЦІЙНЕ (ДЕРЖАВНЕ) ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ
ПРАВО Малицький О. Л . - С .200
Радянська Конституція . - С .204
Таранов А. П . - С .215
Реализация конституционных прав и обязанностей советских граждан . - С .217
Терлецький В. М . - С .239
Ленинское идейное наследие и проблемы советского строительства . - С .242
Бутко І. П . - С .255
Основний Закон СРСР . - С .259
Децентралізація по-французьки . - С .277
До питання про статус українського міста . - С .281
Тенденції і прогноз розвитку статусу українських органів місцевого самоврядування . - С .285
Павловський Р. С . - С .294
Конституционные основы деятельности местных Советов народных депутатов . - С .297
Александренко Г. В . - С .310
Буржуазный федерализм (критический анализ буржуазных федераций и буржуазных теорий федерализма) . - С .314
Юзысов Л. П . - С .338
Загальний огляд проекту Конституції України . - С .341
Якуба О. М . - С .348
Административная ответственность . - С .351
Клюшниченко А. П . - С .366
Основы научной классификации мер административного принуждения . - С .368
Коваль Л. В . - С .378
Административно-деликтное отношение . - С .381
ЦИВІЛЬНЕ, СІМЕЙНЕ І ТРУДОВЕ ПРАВО. ЗЕМЕЛЬНЕ ТА
АГРАРНЕ ПРАВО
Бошко В . - С .394
Очерки советского семейного права . - С .398
Матвеев Г. К . - С .402
Основания гражданско-правовой ответственности . - С .405
Ландкоф С. Н . - С .413
Основы советского изобретательского права . - С .415
Маслов В. П . - С .421
Определение права личной собственности . - С .424
Пушкін О. А . - С .431
Субъекты гражданского права . - С .433
Матвеев Ю. Г . - С .442
Англо-американское деликтное право . - С .445
Вільнянський С. Й . - С .462
Загальне вчення про зобов'язання . - С .464
Бару М. Й . - С .486
Регрессные обязательства в трудовом праве . - С .489
Індиченко П. Д . - С .504
Радянське земельне право . - С .506
Павлович 3. А . - С .520
Формы и методы управления сельским хозяйством в условиях перехода к рынку . - С .522
КРИМІНАЛЬНЕ І КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО.
КРИМІНОЛОГІЯ
Чельцов-Бебутов М . - С .536
Преступление и наказание в истории и в советском праве . - С .541
Гродзинський М. М . - С .561
Кассационное и надзорное производство в советском уголовном процессе . - С .564
Брайнін Я. М . - С .574
Основні питання загального вчення про склад злочину . - С .576
Бажанов М . - С .595
Назначение наказания по советскому уголовному праву . - С .598
Бурчак Ф. Г . - С .615
Соучастие: социальные, криминологические и правовые проблемы . - С .618
Лановенко І. П . - С .636
Криминология как комплексная наука: методология, проблемы . - С .639
Матишевський П. С . - С .653
Преступления против собственности и смежные сними преступления . - С .656
Светлов О. Я . - С .676
Ответственность за должностные преступления . - С .678
Михеєнко М. М . - С .695
Доказування і докази в кримінальному процесі . - С .698
Чангулі Г. І . - С .706
Суд присяжних — анахронізм чи необхідність? . - С .709
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО
Михайловський М. К . - С .719
Міжнародний арбітраж . - С .724
Ульянова Н. М . - С .737
Общие многосторонние договоры в современных международных отношениях . - С .740
Сапожников В . - С .754
Охрана морской среды (правовые и экономические аспекты) . - С .757
Бувайлик Г. Ю . - С .771
Правовое регулирование международных экономических отношений . - С .775
Яновський М. В . - С .789
Генеральная Ассамблея ООН . - С .792
Сандровсысий К. К . - С .814
Специальные дипломатические миссии . - С .817
Євінтов В . - С .830
Международное сообщество и правопорядок . - С .834
УДК
ББК 67.0я43

Кл.слова (ненормированные):
Історія права -- Legal history -- История права -- Історія україни -- History of ukraine -- История украины -- Право -- Law(sCence) -- Право -- Держава -- State -- Государство -- Право конституційне -- Constitutional law -- Право конституционное -- Право адміністративне -- Administrative law -- Право административное -- Право кримінальне -- Criminal law -- Право уголовное -- Кримінологія -- Criminology -- Криминология -- Право міжнародне -- International law -- Право международное -- Думка політико-правова -- Political-legal thought -- Мысль политико-правовая

Экземпляры всего: 199
АБ (199)
Свободны: АБ (199)
Найти похожие


5.
342(477)
Г-65


    Гончарук, С.Т..
    Основи адміністративного права України: Навч.посіб. [Текст] / С.Т. Гончарук. - [Б. м. : б. и.], 2004. - 200 с. - ISBN 966-8571-01-0 : 6.00 р.
    Содержание:
Загальні методичні рекомендації . - С .3
Програма курсу та зміст дисципліни по темам . - С .8
Характеристика змісту окремих тем. Загальна частина . - С .16
Поняття адміністративного права та його місце в правовій системі України . - С .16
Суть, ознаки та принципи державного управління . - С .31
Суб'єкти адміністративного права. Громадяни та їх об'єднання як суб'єкти адміністративного права . - С .37
Президент України та органи виконавчої влади як суб'єкти адміністративного права . - С .43
Державні службовці як суб'єкти адміністративного права . - С .53
Органи місцевого самоврядування та інші суб"єкти адміністративного права . - С .59
Форми державного управління . - С .64
Методи державного управління . - С .69
Адміністративний примус . - С .74
Адміністративний процес . - С .81
Адміністративні провадження . - С .87
Забезпечення законності і дисципліни в сфері державного управління . - С .99
Особлива частина
Основи державного управління у сфері економіки . - С .14
Основи державного управління в соціально-культурній сфері . - С .123
Основи державного управління в сфері адміністративно-політичного будівництва . - С .143
Основи адміністративно-правового регулювання в сфері міжгалузевого управління . - С .171
Питання для підготовки до іспиту . - С .187
Список основних нормативних та спеціальних джерел . - С .192
Додаток 1 Перелік центральних органів виконавчої влади . - С .197
УДК
ББК Х621(4Укр)я7

Кл.слова (ненормированные):
Право адміністративне -- Administrative law -- Право административное

Экземпляры всего: 1
АБ (1)
Свободны: АБ (1)
Найти похожие


6.
347.9
З-89


   
    Зразки процесуальних документів: Посібник [Текст] : бірюкова А.М., Грек Б.М., Куринська С.О., Яновська О.Г. За ред. С.О. Куринської. - [Б. м. : б. и.], 2006. - 176 с. - ISBN 966-520-085-2 : 14.00 р.
    Содержание:
Цивільне, сімейне, житлове, трудове, земельне та цивільне процесуальне законодавство України
Заява про вжиття запобіжних заходів до пред'явлення позову та забезпечення доказів у цивільній справі . - С .8
Скарга по справах, що виникають з адміністративно-правових відносин (скарги на рішення, дії або бездіяльність виборчих комісій, на дії органів і службових осіб у зв'язку з накладенням адміністративних стягнень, на рішення, дії або бездіяльність державних органів, юридичних чи службових осіб у сфері управлінської діяльності і т. ін.) . - С .9
Заява в справах окремого провадження
(про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним, про усиновлення дітей, які проживають на території
України, про встановлення неправильності запису в актах цивільного стану, про встановлення фактів, що мають юридичне значення і т. ін.) . - С .11
Позовна заява про визнання правочину недійсним . - С .15
Позовна заява про захист особистих немайнових прав . - С .16
Позовна заява про захист права власності та визнання права власності на майно . - С .18
Позовна заява про захист права інтелектуальної власності . - С .20
Позовна заява про забезпечення виконання зобов'язання . - С .21
Позовна заява про припинення (розірвання) окремих видів зобов'язань та відшкодування завданих збитків (шкоди) . - С .23
Позовна заява по спорах, що виникають з договорів лізингу, найму (оренди) . - С .25
Позовна заява по спорах, що виникають з договорів займу та позики . - С .27
Позовна заява по спорах, що виникають з недоговірних зобов'язань . - С .28
Позовна заява про відшкодування майнової та немайнової шкоди . - С .30
Позовна заява по спорах, що виникають із спадкового права . - С .31
Позовна заява про визнання шлюбу недійсним, розірванння шлюбу, стягнення аліментів . - С .33
Позовна заява по спорах, що виникають з особистих немайнових прав та обов'язків подружжя, батьків і дітей, інших членів сім'ї . - С .38
Позовна заява по спорах, що виникають з майнових прав та обов'язків подружжя і інших членів сім'ї . - С .39
Позовна заява по спорах, що виникають з договорів найму житлових приміщень та з правовідносин по користуванню приватним житловим фондом (визнання права на користування житловим приміщенням, визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням і т. ін.) . - С .42
Позовна заява по спорах, пов'язаних з правом власності на земельну ділянку та з правом користування земельною ділянкою . - С .46
Позовна заява по колективних та індивідуальних трудових спорах (про поновлення на роботі незаконно звільненого працівника та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу, стягнення заборгованості по заробітній платі, відшкодування моральної шкоди у зв'язку з порушенням трудових прав і т. ін.) . - С .48
Апеляційна скарга на рішення (ухвалу) в цивільній справі . - С .54
Касаційна скарга на рішення (ухвалу) в цивільній справі . - С .58
Заява про перегляд судового рішення, що набрало законної сили, у зв'язку з нововиявленими або винятковими обставинами . - С .68
Господарське та господарське процесуальне законодавство
Позов про захист суб'єктів господарювання від недобросовісної конкуренції . - С .70
Позов про відшкодування шкоди і збитків, завданих підприємцем довкіллю та законним інтересам суб'єктів господарювання . - С .73
Позов про скасування реєстрації суб'єкта господарської діяльності . - С .78
Позов про захист права власності та інших майнових прав суб'єкта господарювання . - С .79
Позов про відшкодування збитків, завданих суб'єкту господарювання порушенням його майнових прав юридичними особами, а також органами державної влади чи органами місцевого самоврядування . - С .82
Позов про визнання господарського договору недійсним або про розірвання господарського зобов'язання . - С .83
Заява про визнання суб'єкта підприємництва банкрутом . - С .86
Претензія по спору, що виник з договору перевезення чи з договору про надання послуг зв'язку, чи договору, заснованому на державному замовленні . - С .92
Позов про визнання недійсним акта ненормативного характеру (наприклад, рішення податкового органу про донарахування податку та штрафних санкцій) . - С .95
Відзив на позовну заяву . - С .98
Апеляційна скарга на рішення господарського суду . - С .114
Касаційна скарга на рішення господарського суду . - С .115
Відзив на апеляційну або касаційну скаргу . - С .118
Заява про перегляд рішення господарського суду за нововиявленими обставинами . - С .134
Заява про відстрочку або розстрочку виконання рішення, змін способу та порядку виконання рішення, ухвали, постанови . - С .136
Позов про відшкодування збитків, завданих суб'єкту господарювання невиконанням або неналежним виконанням господарського договору . - С .137

Адміністративне, кримінальне і кримінально-процесуальне законодавство України
Скарга на постанову адміністративного органу про накладення адміністративного стягнення . - С .144
Скарга на постанову про порушення кримінальної справи . - С .145
Скарга на постанову про відмову в порушенні кримінальної справи . - С .146
Скарга на постанову про закриття кримінальної справи . - С .148
Клопотання на досудовому слідстві: про зміну юридичної кваліфікації, про закриття справи . - С .150
Апеляція на постанову судді про обрання запобіжного заходу — тримання під вартою . - С .151
Скарга на дії слідчого про відмову у задоволенні клопотання . - С .153
Клопотання при попередньому розгляді кримінальної справи: про повернення справи на додаткове розслідування та зміну запобіжного заходу . - С .154
Клопотання під час судового слідства: про призначення експертизи, про цивільний позов . - С .156
Скарга потерпілого на підставі ст. 27 КПК України про порушення кримінальної справи . - С .157
Апеляція на вирок суду . - С .158
Доповнення до апеляції на вирок суду . - С .160
Касаційна скарга на вирок суду . - С .160
Доповнення до касаційної скарги . - С .162
Клопотання про перегляд судового рішення (вироку, постанови, ухвали), що набрало законної сили, в порядку виключного провадження: неправильне застосування кримінального закону . - С .165
Цивільний позов у кримінальній справі . - С .168
Зауваження на протокол судового засідання . - С .168
УДК
ББК 67.71я75

Кл.слова (ненормированные):
Право цивільне -- Cvil law -- Право гражданское -- Процес цивільний -- Cvil process -- Процесс гражданский -- Право господарське -- Business law -- Право хозяйственное -- Право адміністративне -- Administrative law -- Право административное -- Право кримінальне -- Criminal law -- Право уголовное -- Процес адміністративний -- Administrative process -- Процесс административный -- Процес кримінальний -- Criminal process -- Процесс криминальный -- Процес господарський -- Business process -- Процесс хозяйственный -- Право сімейне -- Family law -- Право семейное -- Право трудове -- Labour law -- Право трудовое -- Право земельне -- Land law -- Право земельное

Экземпляры всего: 2
АБ (2)
Свободны: АБ (2)
Найти похожие


7.
342(100)
А-79


   
    Административное право зарубежных стран. Учебное пособие [Текст]. - М. : Спарк, 1996. - 229 с. - ISBN 5-88914-036-1 : 920000 р.
УДК
ББК 67.99(2)95

Кл.слова (ненормированные):
Право адміністративне -- Administrative law -- Право административное -- Право зарубіжних країн -- Foreign countries' law -- Право зарубежных стран

Экземпляры всего: 1
АБ (1)
Свободны: АБ (1)
Найти похожие


8.
347.9
К-89


    Кузьменко, О.В..
    Адміністративно-процесуальне право України: Підручник [Текст] / О.В. Кузьменко, Т. О. Гуржій. - К. : Атіка, 2007. - 416 с. - ISBN 978-966-326-226-0 : 40.00 р.
    Содержание:
Вступ . - С .3
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
ГЕНЕЗИС ВІТЧИЗНЯНОГО
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА . - С .5
Основні концепції адміністративного процесу . - С .5
Адміністративно-процесуальне право як самостійна галузь права . - С .15
Адміністративно-процесуальне право як наука та навчальна дисципліна . - С .18
Глва II. КЛЮЧОВІ ДЕТЕРМІНАНТИ
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ПРАВА . - С .23
Предмет адміністративно-процесуального права . - С .23
Метод регулювання в адміністративно-процесуальному праві . - С .26
Взаємодія адміністративно-процесуального права з іншими галузями права . - С .30
Принципи адміністративно-процесуального права . - С .39
Система адміністративно-процесуального права . - С .54
Джерела адміністративно-процесуального права . - С .57
Функції адміністративно-процесуального права та адміністративно-процесуальні функції . - С .64
ІІІ. НОРМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО
ПРАВА . - С .75
Поняття адміністративно-процесуальної норми . - С .75
Структура адміністративно-процесуальної норми . - С .82
Види адміністративно-процесуальних норм . - С .89
Реалізація адміністративно-процесуальних норм . - С .95
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ ВІДНОСИНИ . - С .99
Адміністративно-процесуальні правовідносини . - С .99
Види адміністративно-процесуальних правовідносин . - С .110
СУБ'ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО
ПРАВА . - С .116
Загальна характеристика суб'єктів адміністративно-процесуального права . - С .116
Класифікація суб'єктів адміністративно-процесуального права . - С .118
АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС . - С .123
Адміністративний процес та адміністративно-процесуальне право . - С .123
Структура адміністративного процесу . - С .127
Адміністративна процедура в адміністративному процесі . - С .134
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
НОРМОТВОРЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ . - С .143
ДОЗВІЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ . - С .162
РЕЄСТРАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ . - С .174
АТЕСТАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ . - С .184
ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ
ГРОМАДЯН . - С .206
XII. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ
ПРОСТУПКИ . - С .224
12.1. Поняття провадження у справах про адміністративні проступки . - С .224
12.2. Принципи провадження у справах про адміністративні проступки . - С .227
12.3. Учасники провадження у справах про адміністративні проступки . - С .233
12.4. Заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні проступки . - С .241
12.5. Докази і доказування в провадженні у справах про адміністративні проступки . - С .249
12.6. Стадії провадження у справах про адміністративні проступки . - С .253
12.7. Строки у провадженні у справах про адміністративні проступки . - С .267
ХНІ. АДМІНІСТРАТИВНА ЮСТИЦІЯ Й
АДМІНІСТРАТИВНО-ПОЗОВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ . - С .279
13.1. Загальна характеристика адміністративної юстиції в Україні . - С .279
13.2. Адміністративне судочинство як складова адміністративної юстиції . - С .283
13.3. Принципи адміністративного судочинства . - С .292
13.4. Учасники адміністративного судочинства . - С .308
13.5. Адміністративно-позовне провадження . - С .325
13.6. Заходи процесуального примусу в адміністративно-позовних провадженнях . - С .338
XIV. ПРОВАДЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВАХ
ПРО ДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОСТУПКИ . - С .342
14.1. Провадження в адміністративних справах про дисциплінарні проступки як складова адміністративного процесу . - С .342
14.2. Дисциплінарне провадження у справах про адміністративні делікти, вчиненні особами, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів або спеціальних положень про дисципліну . - С .346
14.3. Дисциплінарне провадження у справах про порушення правил попереднього ув'язнення, умов і порядку відбуття кримінального покарання . - С .359
14.4. Дисциплінарне провадження у справах про порушення правил внутрішнього розпорядку приймальників-розподіль-ників для неповнолітніх та осіб, затриманих за бродяжництво . - С .370
КОНТРОЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ . - С .374
XVI. ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ . - С .383
Список літератури . - С .402
УДК
ББК 67.9(4УКР)401я73

Кл.слова (ненормированные):
Право процесуальне -- Procedure law -- Право процессуальное -- Право адміністративне -- Administrative law -- Право административное -- Судочинство цивільне -- Cvil process -- Судопроизводство гражданское -- Процес адміністративний -- Administrative process -- Процесс административный


Доп.точки доступа:
Гуржій, Т.О.
Экземпляры всего: 41
АБ (41)
Свободны: АБ (41)
Найти похожие


9.
34
С-89


   
    Судова практика Верховного Суду України у справах про адміністративні правопорушення: Офіційне видання [Текст] : за заг.ред. П.П.Пилипчука. - К. : Ін Юре, 2007. - 328 с. - ISBN 978-966-313-333-1 : 19.50 р.
    Содержание:
Перелік скорочень . - С .6
Від упорядників . - С .7
Роз'яснення Пленуму Верховного Суду України
Про деякі питання перегляду постанов судів у справах про адміністративні правопорушення
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 5 грудня
03 р . - С .8
Про окремі питання, що виникають при застосуванні судами положень ст. 276 Кодексу України про адміністративні правопорушення
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 11 червня 2004р . - С .10
Про деякі питання застосування судами України адміністративного та кримінального законодавства у зв'язку з набранням чинності Законом
України від 22 травня 2003 р. «Про податок з доходів фізичних осіб»
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 травня 2004 р . - С .11
Про практику розгляду судами справ про корупційні діяння та інші правопорушення, пов'язані з корупцією
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25 травня 1998 р . - С .13
(витяг) . - С .13
Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 10 грудня 2004 р.№ 17 (витяг) . - С .23
Про практику застосування судами України законодавства
У справах про деякі злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, а також про адміністративні правопорушення на транспорті
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 р. № 14 (витяг) . - С .28
Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 3 червня
05 p . - С .8
(вит я г) . - С .33
Порівняльна таблиця статей Митного кодексу України
02 р. та Митного кодексу України 1991 р. про порушення митних правил . - С .42
Судова практика у справах про адміністративні правопорушення
Розгляд судами у 2003 р. справ про адміністративні правопорушення (за даними судової статистики) . - С .50
Розгляд судами у 2004 р. справ про адміністративні правопорушення (за даними судової статистики) . - С .61
Розгляд судами у 2005 р. справ про адміністративні правопорушення (за даними судової статистики) . - С .64
Розгляд судами справ про адміністративні правопорушення у 2001—2005 pp. (за даними судової статистики) . - С .68
Про якість складання й оформлення судових рішень у кримінальних справах та справах про адміністративні правопорушення
(витяг) . - С .71
Про причини скасування постанов суддів у справах про адміністративні правопорушення (витяг) . - С .77
Аналіз фактів незаконного затримання та адміністративного арешту осіб, підозрюваних у вчиненні злочинів (витяг) . - С .84
Практика розгляду судами справ про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 16412 КпАП (витяг) . - С .90
Судова практика з розгляду справ про адміністративні правопорушення на транспорті (витяг) . - С .97
Розгляд судами справ про порушення митних правил, пов'язаних із конфіскацією предметів, що є безпосередніми об'єктами цих порушень (витяг) . - С .109
Питання застосування адміністративного та адміністративного процесуального законодавства
Провадження у справах про адміністративні правопорушення . - С .118
Накладення стягнень за адміністративні правопорушення . - С .153
Правопорушення в галузі використання природних ресурсів . - С .167
Правопорушення в галузі торгівлі та підприємницької діяльності . - С .171
Правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку . - С .191
Порушення правил дорожнього руху . - С .203
Порушення митних правил . - С .228
Корупційні діяння та інші правопорушення, пов'язані з корупцією . - С .272
Правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління . - С .305
УДК
ББК 67.9(4Укр)301

Кл.слова (ненормированные):
Право адміністративне -- Administrative law -- Право административное -- Правопорушення адміністративні -- Administrative infraction -- Правонарушения административ. -- Юстиція адміністративна -- Administrative justice -- Юстиция административная

Экземпляры всего: 1
АБ (1)
Свободны: АБ (1)
Найти похожие


10.
34
К-57


   
    Кодекс України про адміністративні правопорушення станом на 01.10.2001 р. [Текст]. - К. : Генеза, 2001. - 171 с. - 4.00 р.
УДК
ББК 67.301

Кл.слова (ненормированные):
Кодекси україни -- Codex of ukraine -- Кодексы украины -- Право адміністративне -- Administrative law -- Право административное

Экземпляры всего: 1
АБ (1)
Свободны: АБ (1)
Найти похожие


11.
340
О-75


   
    Основи держави і права: Навчальний посібник [Текст] / С. Д. Гусарев, Р. А. Калюжний, А. М. Колодій. - К. : Либідь, 1997. - 208 с. - ISBN 5-325-00844-7 : 1.95 р.
    Содержание:
Від авторів
ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО ДЕРЖАВУ І ПРАВО . - С .5
Виникнення держави і права
Основні закономірності виникнення держави і права . - С .5
Особливості формування державно-правових інститутів у різних народів . - С .8
Різноманітні теорії виникнення держави . - С .9
Відмінність державної організації від організації влади первісного суспільства . - С .10
Відмінність права від соціальних норм первісного суспільства . - С .11
Роль держави і права в організації суспільства і здійсненні політичної влади . - С .11
Держава . - С .15
Поняття держави та її ознаки . - С .15
Апарат держави як система державних органів.
Місце апарату в механізмі держави . - С .17
Характеристика внутрішніх і зовнішніх напрямів діяльності (функцій) держави . - С .19
Поняття і види форми правління, форми державного устрою і форми державно-правового режиму . - С .20
Співвідношення та взаємодія держави й особи . - С .23
Форми взаємодії держави і об'єднань громадян . - С .24
Загальна характеристика правової держави . - С .25
Право . - С .27
Поняття права та його ознаки . - С .27
Право—особливий засіб соціального регулювання . - С .28
Функції права . - С .29
Поняття системи права як внутрішньої його оргаііізації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
Правова норма як елемент системи права . . . . .
Правові інститути і галузі права . - С .33
Характеристика джерел права: нормативно-правовий акт, нормативний договір, правовий звичай, судовий і адміністративний прецедент . - С .35
Закони і підзаконні нормативні акти . . . . . . .
Правові відносини: поняття, суб'єкти, об'єкти., зміст.
Підстави виникнення, розвитку і припинення (юридичний факт) . . . . - . . . . . . . . . . . . . . -
Гіу)ня г тя законності, правопорядку, суспільного порядку і ди . - С .42
Юои.шчні гарантії законності . - С .45
Л'щв) громадян України на захист як одна з гарантій . - С .45
Види і мета юридичної відповідальності, підстави притягнення і звільнення . - С .50
КОНСТИТУЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ . . . 5
Глми б, Україна — суверенна держава . - С .53
,1. Декларація про державний суверенітет
липгіл 1990 р . - С .53
2, Акт проголошення незалежної У.фаїни -,ід 24 серпня - . - С
Г.іиви 7. Виборча система України . - С .67
Принципи виборчого права . - С .67
Закон України «Про вибори народних депутатів
України» від 18 листопада і 993 р . - С .69
Порядок висування кандидатів у народні депутати
Порядок висування кандидатів у народні депутати . - С .71
Закон України «Про вибори Президента України» від
лютого 1994 р . - С .71
Закон Укра'ни «Про вибори депутатів і голів сільських, селищних, районних, міських, районних у містах, обласних Рад» від 24 лютого 1994 р . - С .73
Організація та функціонування органів державної влади і місцевого самовредування . . . . . .
Функції законодавчої влади . . . . . . . . .
Верховна Рада України як вищий законодавчий орган . - С .77
Голова Верховної Ради України та його повноваження . - С .8
Комітети і комісії Верховної Ради, Їх повноваження . - С .78
Ради—органи місцевого самоврядування . . . .
Інші ланки системи місцевого самоврядування . . .
Закон України «Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування» від
середня 1992 р. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Функції виконавчої влади . - С .81
Президент України . - С .81
Кабінет Міністрів України та його компетенція . - С .82
Міністерства та інші органи центральної державної влади . - С .82
Місцеві органи виконавчої влади . - С .83
ІЗ. Функції судової влади та судова система України . - С .83
Конституційний Суд України (його склад та компетенція) . - С .84
Вищий арбітражний суд України та Верховний Суд
України: порівняльний аналіз . - С .85
Інші ланки судової системи, їх характеристика . - С .86
ОКРЕМІ ГАЛУЗІ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ . - С .87
Трудове законодавство . - С .87
Кодекс законів про працю України . - С .87
Сторони і зміст трудового договору . - С .88
Трудові правовідносини . - С .88
Прийняття на роботу . - С .89
Особливості прийняття на роботу неповнолітніх . - С .89
Порядок припинення трудового договору з ініціативи працівника . - С .0
Порядок припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу чи фізичної особи . . . . . . . . . , . . . . . . . . . .
Закон України «Про зайнятість населення» від 1 березня 1991 р. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Робочий час і час відпочинку неповнолітніх . - С .2
Трудова дисципліна як різновид дисципліни . - С .92
Види дисциплінарних стягнень . . . . . . . .
Порядок накладення і зняття дисциплінарних стягнень . - С .3
ІЗ. Матеріальна відповідальність працівників за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації: поняття, види, підстави притягнення і звільнення . - С .94
Індивідуальні й колективні трудові спори . . . .
Охорона праці. Закон України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р . - С .96
Законодавство про соціальне забезпечення . - С .97
Види пенсій відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 р . - С .97
Закон України «Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького складу органів внутріілніх справ» від 9 квітня 1992 р . - С .98
Закон України «Про статус і соціальний захист громадян; які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи» від 19 грудня 1991 р . - С .100
Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії
Їх соціального захисту» від 22 жовтня 1993 р . - С .100
Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в
Україні» від 1() грудня 1993 р . - С .102
Державний захист сім'ї й дитинства. Закон України
Про державну допомогу сім'ям з дітьми» від 21 листопада
92 р . - С .103
Законодавство про податки . - С .105
Податкова політика в Україні, її загальна характеристика . - С .105
Систем і оподаткування та її значення . - С .106
Види податків, зборів і обов'язкових платежів . - С .107
Платники податків і обекти оподаткування . - С .109
Відповідальність за порушення законодавства про податки . - С .110
Закон України «Про внесення змін і доповнень до
Закону Української РСР «Про систему оподаткування» від
2лю-ого19 . - С
Закон України «Про Державний реєстр фізичних осіб
платників податків та інших обов'язкових платежів» від 22 грудня 1994 р. . . . . . . . . . . . . . . III
Екологічне законодавство . - С .112
Правова охорона навколишнього природного середовища, як о . - С .112
Црава і обов'язки природокористувачіз . . . . .
Л. Закон України «Про охорону навколишнього ітиродно-'о середовища» від 25 череня І9
4, зе;-;е.'ьции кодекс Укоаїни про види земельного
о. Оеоолквосїі оренди землі . - С .117
Закон України «Про плату за землю» нід 3 липня
Закоч України «Про природно-загтовідш
Україчи> цід 16 червня 1992 р . - С .120
іО. правові заходи охорони атмосферного повітря і тваринного світу. Закон України «Про охорону атмосферного пові''іїя
Закон Українп «Про тваринний світ'-> від 3 березня
і 2. Водний кодекс України . - С .122
Глива ІЗ. Цив . - С .123
Поняття цивільного права . - С .123
Цивільний кодекс України, його загальна характеристика . - С .124
Суспільні відносини, які регулюються цивільним правом . - С .125
Суб'єкти цивільних правовідносин . - С .126
Цивільна правоздатність і дієздатність . - С .126
Поняття і види власності в Україні . - С .127
Суб'єкти права власності. . . . . . . . . . .
Захист права власності . - С .128
Закон України «Про власність . - С .129
Закон України «Про охоро-ц прав на винаходи і корисні моделі» від 15 грудня 1993 р . - С .129
Закон України «Про приватизацію майна державних підприємств» від 4 березня 1992 р. . . . . . . . . .
Закон України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» від 6 березня
ІЗ. Поняття і види цивільно-правових договорів . - С .130
Цивільно-правова відповідальність, її підстави . - С .132
Спадкування за законом і за заповітом . - С .133
Законодавство про підприємницьку діяльність . - С .135
Поняття підприємницької діяльності . - С .135
Закон України «Про підприємництво» від 2 лютого
91 р . - С .136
Обмеження в занятті окремими видами підприємницької діяльності . - С .136
Види організаційно-правових форм підприємницької діяльності . - С .138
Форми господарських товариств. Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 р . - С .138
Обмеження монополізму в підприємницькій діяльності . - С .140
Закон України «Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності» від 18 лютого 1992 р . - С .141
Закон України «Про Антимонопольний комітет
України» від 26 листопада 1993 р . - С .141
Правові основи інвестиційної діяльності . - С .142
Закон України «Про інвестиційну діяльність» від
вересня 1991 р . - С .143
Закон України «Про захист іноземних інвестицій в
Україні» від 10 вересня 1991 р . - С .144
Декрет Кабінету Міністрів України «Про режим іноземного інвестування» від 20 травня 1993 р . - С .144
ІЗ. Умови і порядок визнання юридичних осіб банкрутами . - С .145
Закон України «Про банкрутство» від 14 травня
92 р . - С .146
, Цілюбно-сімейне законодавство . - С .147
Кодекс про шлюб і сім'ю України, його загальна характеристика . - С .147
Шлюб і сім'я за сімейним законодавством . - С .148
Умови і порядок укладення шлюбу . - С .148
Розірвання шлюбу . - С .148
Шлюбний контракт . - С .149
Особисті і майнові права та обов'язки подружжя . - С .150
Права і обов'язки батьків і дітей . - С .151
Опіка і піклування: підстави встановлення і зняття . - С .152
Гливи 16. Житлове законодавство . - С .153
Житловий кодекс України, його загальна харакгеристика . - С .153
Види житлового фонду . - С .154
Порядок надання житла громадянам, що потребують покращення житлових умов . - С .155
Відповідальність наймача за невиконання договору житлового найму . . . . . . . . . . . . . . . 15()
Приватизація державноіо житливого фонду . - С .157
Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду» від 19 червня 1992 р . - С .157
Г.'іива 17. Адміністративне законодавство. . . . . . .
Адміністративні правопорушення та їх суб'єкти . - С .161
Кодекс України про адміністративні правопорушення. 10
Види адміністративних стягнень . . . . . . . .
Органи (службові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення . . . . . .
Порядок притягнення до адміністративної відповідальності . - С .166
Кримінальне законодавство . - С .168
Кримінальний кодекс України, його загальна характеристика . - С .168
Поняття й ознаки злочину. Чим злочин відрізняється від проступку? . - С .170
Кримінальна відповідальність та її підстави . - С .171
Склад злочину . - С .171
Обставини, які виключають кримінальну відповідальність . - С .173
Стадії вчинення злочину . - С .174
Добровільна відмова від доведення злочину до кінця . - С .175
Співучасть у вчиненні злочину . - С .175
Кримінальне покарання та його види . - С .176
10, Кримінальна відповідальність неповнолітніх . - С .177
шви 19, Законодавство про судочинство і нотаріат . - С .178
Поняття та ознаки здійснення судочинства . - С .178
Принципи здійснення правосуддя . - С .179
Закон України «Про Конституційний Суд України» від
червня 1992 р . - С .182
Підвідомчість цивільних справ і господарських спорів . - С .182
Цивільний процесуальний кодекс України . - С .183
Арбітражний процесуальний кодекс України . - С .184
Розгляд судами кримінальних справ (кримінальне судочинство) . - С .185
Кримтально-процесуа.іьний кодекс України. . . .
Система органів і посадових осіб, які вчиняють нотаріальні дії . - С .8
Закон України «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 р . - С .189
Глива 20. Законодавство про прокуратуру, адвокатуру та інші правоохоронні органи. . . . . . . . . . . . . . .
Завдання і функції прокуратури . . . . . . . . і . - С .90
Система органів прокуратури . - С .191
Закон України «Про прокуратуру» від 5 листопада
9і ? . - С .191
Завдання і функції адвокатури . - С .191
Види адвокатської діяльності . - С .192
Закон України «Про адвокатуру» від 1
92 р . - С .2
Завдання і функції міліції . - С .193
Закон України «Про міліцію» від 20 грудня 1990 р . - С .5
Завдання і функції Служби безпеки України . - С .195
Закон України «Про Службу безпеки України» від
березня 1 . - С .6 : 2 р
В ик ори с і а н і документи . - С .198
УДК
ББК 67.9(4УКР)я2

Кл.слова (ненормированные):
Держава -- State -- Государство -- Право -- Law(sCence) -- Право -- Право трудове -- Labour law -- Право трудовое -- Право податкове -- Tax law -- Право налоговое -- Право екологічне -- Ecological law -- Право экологическое -- Право цивільне -- Cvil law -- Право гражданское -- Право підприємницьке -- Enterpreneurial law -- Право предпринимательское -- Право сімейне -- Family law -- Право семейное -- Право адміністративне -- Administrative law -- Право административное -- Право житлове -- Housing law -- Право жилищное -- Право кримінальне -- Criminal law -- Право уголовное -- Право судове -- JudiCal law -- Право судебное -- Теорія права -- Legal theory -- Теория права
Аннотация: Стисло описано галузі законодавства, подано загальну характеристику окремих законів, що деталізують положення нової Конституції України, розглянуто інші нормативно-правові акти, як уже прийняті, так і ті, що мають бути прийняті в Україні на основі нової Конституції України.


Доп.точки доступа:
Гусарев, С. Д.; Калюжний, Р. А.; Колодій, А. М.
Экземпляры всего: 10
АБ (10)
Свободны: АБ (10)
Найти похожие


12.
342(477)
К-61


    Колпаков, В.К..
    Адміністративне право України: Підручник [Текст] : 2-ге вид., доповн. / В.К. Колпаков. - К. : Юрінком Інтер, 2000. - 752 с. - ISBN 966-7784-44-4 : 17.00 р.
    Содержание:
Передмова . - С .3
Загальна частина
. - С .1
Сутність державного управління та його співвідношення з державною виконавчою владою
Загальне поняття управління та його види . - С .6
Характеристика державного управління . - С .16
Співвідношення державного управління і державної виконавчої влади . - С .32
Концепція адміністративної реформи — програма вдосконалення державного управління . - С .40
. - С .2
Поняття адміністративного права і його місце у правовій системі держави
. - С .49
Адміністративно-правові норми . - С .62
Адміністративно-правові відносини . - С .80
Співвідношення адміністративного права з іншими правовими галузями . - С .90
З
Суб'єкти адміністративного права
Поняття суб'єктів адміністративного права . - С .96
Президент України . - С .102
Органи виконавчої влади . - С .109
Державні службовці . - С .139
Громадяни України та іноземці . - С .152
Об'єднання громадян . - С .164
. - С .4
Адміністративно-правові (управлінські) методи і форми
Методи державного управління . - С .180
Адміністративний примус . - С .192
Форми державного управління . - С .207
Правові акти державного управління . - С .222
. - С .5
Адміністративно-деліктне право
Адміністративне правопорушення . - С .239
Склад адміністративного правопорушення . - С .252
3- Адміністративна відповідальність . - С .289
. - С .6
Адміністративно-процесуальне право
Поняття адміністративного процесу . - С .312
Структура адміністративного процесу (види адміністративних проваджень та їх стадії) . - С .327
Провадження у справах про адміністративні правопорушення . - С .333
Особлива частина
. - С .7
Адміністративно-правове регулювання у сфері економіки
Економіка як об'єкт адміністративно-правового регулювання . - С .356
Суб'єкти адміністративно-правового регулювання у сфері економіки . - С .360
Основні напрями державного регулювання економіки . - С .396
. - С .8
Управління адміністративно-політичною сферою
Управління обороною . - С .448
Управління безпекою . - С .464
Управління закордонними справами . - С .489
Управління юстицією . - С .497
Управління внутрішніми справами . - С .506
. - С .9
Управління соціально-культурною сферою
Управління охороною здоров'я . - С .545
Управління освітою . - С .571
Управління культурою . - С .597
. - С .10
Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності
Поняття підприємницької діяльності та її суб'єкти . - С .610
Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності . - С .637
. - С .11
Забезпечення законності в державному управлінні
1- Поняття і система способів забезпечення законності . - С .659
Контроль та його види . - С .662
Нагляд та його види . - С .675
Звернення громадян . - С .685
Програма курсу навчальної дисципліни "Адміністративне право" . - С .691
Основні нормативні джерела і література з навчального курсу "Адміністративне право" . - С .716
Додатки . - С .731
УДК
ББК 67.9(4УКР)301я73

Кл.слова (ненормированные):
Право адміністративне -- Administrative law -- Право административное
Аннотация: Підручник розкриває зміст норм Загальної та Особливої частин Адміністративного права України. Загальна частина розглядає норми, якими закріплюються основні принципи державного управління, регулюється правове положення його суб'єктів, регламентуються процесуально-процедурні питання у сфері державного управління. В Особливій частині розглядаються питання щодо виконавчо-розпорядчої діяльності державних органів з управління народним господарством, адміністративно-політичною та соціально-культурною сферами.

Экземпляры всего: 2
АБ (2)
Свободны: АБ (2)
Найти похожие


13.
340
М-64


    Мирошникова, В.А..
    Основы правоведения [Текст] : учебник / В.А. Мирошникова. - М. : ЭКМОС, 1997. - 208 с. - ISBN 5-88124-006-5 : 3.45 р.
    Содержание:
Введение . - С .3
Понятие и сущность государства . - С .5
Понятие и сущность права . - С .15
Общая характеристика отраслей
российского права . - С .45
Общие положения гражданского права . - С .93
Общая характеристика отдельных институтов
трудового права . - С .136
Общее понятие ад мин истративного права . - С .151
Семейное право . - С .159
Общее понятие финансового права . - С .188
УДК
ББК 67

Кл.слова (ненормированные):
Право -- Law(sCence) -- Право -- Право адміністративне -- Administrative law -- Право административное -- Право сімейне -- Family law -- Право семейное -- Право фінансове -- FinanCal law -- Право финансовое -- Право цивільне -- Cvil law -- Право гражданское -- Теорія права -- Legal theory -- Теория права
Аннотация: В учебнике изложены наиболее общие вопросы теории государства и права, даются основополагающие понятия ключевых отраслей права, раскрываются его источники, формы, свойства.
Понятия о праве и правовых отношениях рассмотрены на основе современного законодательства.
Книга предназначена для студентов, изучающих курсы:
"Правоведение", "Основы государства и права", "Основы юриспруденции", а также для абитуриентов поступающих в юридические учебные заведения.

Экземпляры всего: 1
АБ (1)
Свободны: АБ (1)
Найти похожие


14.
340
К-36


    Керецман, В.Ю..
    Правознавство: Навчальний посібник [Текст] / В.Ю. Керецман, О. С. Семерак. - К. : Атіка, 2002. - 400 с. - ISBN 966-8074-19-Х : 14.00 р.
    Содержание:
Від авторів . - С .3
Основи теорії держави . - С .5
Основні теорії походження держави і права . - С .5
Поняття і ознаки держави . - С .7
Форма держави. Форма державного правління . - С .8
Форма державного устрою . - С .9
Державний режим . - С .10
Функції держави . - С .11
Механізм та апарат держави. Державний орган . - С .12
Держави, що існували на території України . - С .13
Поняття і ознаки громадянського суспільства та правової держави . - С .17
Основи теорії права . - С .19
Право у системі соціальних норм . - С .19
Поняття та ознаки права . - С .19
Спільні і відмінні ознаки права та інших соціальних норм . - С .20
Функції права . - С .91
Поняття та елементи системи права . - С .22
Загальна характеристика основних галузей права
України . - С .22
Норма права. Види та структура норм права . - С .23
Джерела права . - С .25
Система законодавства . - С .26
Поняття та структура правовідносин . - С .27
Поняття і склад правопорушення . - С .29
Поняття, цілі і види юридичної відповідальності . - С .31
Законність, її принципи і гарантії . - С .32
Конституційне право . - С .33
Конституційне право - провідна галузь права України . - С .33
Декларація про державний суверенітет України: основні положення і значення . - С .34
Акт проголошення незалежності України . - С .35
Правонаступництво України . - С .36
Конституція: поняття і види . - С .37
Загальна характеристика Конституції України . - С .38
Порядок внесення змін до Конституції України . - С .40
Державні символи України . - С .41
Правовий статус української мови та мов національних меншин . - С .42
Поняття громадянства України. Правовий статус громадян . - С .43
Порядок набуття громадянства України . - С .46
Порядок припинення громадянства України . - С .49
Правовий статус іноземців, осіб без громадянства та біженців . - С .51
Конституційні права і свободи людини і громадянина . - С .54
Конституційні обов'язки людини і громадянина . - С .56
Правовий статус національних меншин в Україні . - С .57
Сучасні міжнародно-правові механізми захисту прав людини . - С .57
Право громадян на об'єднання у політичні партії та громадські організації . - С .58
Право на свободу світогляду та віросповідання . - С .66
Гарантії права на освіту. Права та обов'язки учнів та студентів . - С .67
Зміст загального військового обов'язку та способи його дійснення . - С .75
Порядок проходження альтернативної (невійськової) служби . - С .81
Поняття референдуму. Види референдумів в Україні . - С .84
Поняття виборчого права. Види виборчих систем . - С .86
Вибори народних депутатів України . - С .88
Верховна Рада - єдиний законодавчий орган держави . - С .108
Організація роботи Верховної Ради України . - С .111
Законодавчий процес у Верховній Раді України . - С .112
Правовий статус народного депутата України . - С .116
Вибори Президента України . - С .123
Конституційний статус та повноваження Президента
України . - С .134
Дострокове припинення повноважень Президента,
Імпічмент . - С .136
Рада національної безпеки та оборони . - С .137
Кабінет Міністрів України. Центральні органи виконавчої влади . - С .138
Місцеві органи виконавчої влади . - С .141
Вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів . - С .143
Статус депутаті в місцевих рад . - С .153
Поняття, структура та повноваження місцевого самоврядування в Україні . - С .163
Судочинство. Судові, правоохоронні та правозахисні органи . - С .170
Поняття правосуддя. Основні засади судочинства . - С .170
Конституційний Суд України . - С .175
Система судів загальної юрисдикції . - С .178
Вища рада юстиції . - С .183
Прокуратура в Україні . - С .185
Завдання та функції міліції . - С .189
Правовий статус Служби безпеки України . - С .191
Уповноважений Верховної Ради з прав людини . - С .192
Адвокатура в Україні . - С .196
Нотаріат в Україні . - С .200
Система органів юстиції . - С .201
Цивільне та підприємницьке право . - С .206
Суспільні відносини, що регулюються цивільним правом . - 206 Суб'єкти цивільних правовідносин.
Громадяни як суб'єкти цивільного права . - С .207
Визнання громадянина безвісно відсутнім та оголошення його померлим . - С .209
Поняття, ознаки і види юридичних осіб . - С .209
Поняття цивільної угоди та цивільного договору. Види договорів . - С .212
Поняття та строки позовної давності . - С .216
Представництво та довіреність . - С .217
Особисті немайнові права громадян та їх захист . - С .218
Право власності. Форми власності в Україні . - С .219
Захист права власності . - С .222
Поняття зобов'язання. Способи забезпечення зобов'язання . - С .223
Право інтелектуальної власності . - С .225
Поняття, підстави і види цивільно-правової відповідальності . - С .226
Спадкування за законом і за заповітом . - С .228
Поняття підприємницької діяльності та порядок державної реєстрації її суб'єктів . - С .230
Поняття і види підприємств . - С .235
Поняття і види господарських товариств . - С .237
Обмеження монополізму і недобросовісної конкуренціїт в Україні . - С .241
Правове регулювання інвестиційної діяльності . - С .245
Умови і порядок визнання суб'єктів підприємницької діяльності банкрутами . - С .247
Трудове право . - С .250
Предмет та джерела трудового права . - С .250
Поняття колективного договору . - С .251
Порядок укладання та припинення трудового договору . - С .254
Розірвання трудового договору з ініціативи працівника . - С .257
Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу . - С .260
Поняття та види робочого часу . - С .262
Оплата праці . - С .263
Поняття та види відпочинку у трудовому праві . - С .266
Види та тривалість відпусток . - С .267
Переведення на іншу роботу. Зміна істотних умов праці . - С .272
Трудова дисципліна. Дисциплінарна відповідальність . - С .273
Матеріальна відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації . - С .274
Особливості праці молоді, жінок та інвалідів . - С .277
Індивідуальні трудові спори . - С .280
Колективні трудові спори . - С .284
Право соціального захисту . - С .289
Предмет та джерела права соціального захисту . - С .289
Види пенсій в Україні . - С .290
Пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ . - С .294
Соціальне забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи . - С .298
Соціальний захист ветеранів війни, праці та інших осіб похилого віку в Україні . - С .301
Державна допомога сім'ям з дітьми та малозабезпеченим сім'ям . - С .304
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам . - С .308
Шлюбно-сімейне право . - С .312
Предмет та джерела шлюбно-сімейного права . - С .312
Поняття шлюбу, умови і порядок його укладення . - С .312
Особисті і майнові права і обов'язки подружжя . - С .314
Порядок розірвання шлюбу та визнання його недійсним . - С .315
Взаємні права і обов'язки батьків і дітей . - С .316
Порядок усиновлення дітей . - С .317
Опіка і піклування . - С .318
Позбавлення батьківських прав . - С .320
Житлове право . - С .322
Предмет та джерела житлового права . - С .322
Право громадян України на житло. Порядок отримання житла . - С .322
Договір найму житлового приміщення . - С .324
Приватизація державного житлового фонду . - С .325
Кондомініуми . - С .326
Екологічне та земельне право . - С .328
Предмет та джерела екологічного і земельного права . - С .328
Екологічні права та обов'язки громадян . - С .329
Права та обов'зки власників природних ресурсів і природокористувачів . - С .330
Склад земель . - С .331
Набуття і реалізація права на землю . - С .331
Форми власності на землю . - С .334
Право користування землею. Оренда землі . - С .339
Охорона і використання земель . - С .342
Гарантії прав на землю. Порядок вирішення земельних спорів . - С .346
Природно-заповідний фонд України та правова охорона тваринного світу . - С .348
Правова охорона атмосферного повітря та водних ресурсів . - С .354
Кримінальне право . - С .358
Предмет та джерела кримінального права . - С .358
Поняття, ознаки та склад злочину . - С .359
Стадії вчинення умисного злочину. Добровільна відмова від доведення злочину до кінця . - С .361
Співучасть у вчиненні злочину . - С .362
Обставини, що виключають злочинність діяння . - С .363
Осудність, неосудність, обмежена осудність . - С .365
Кримінальна відповідальність. Види кримінальних покарань . - С .366
Призначення покарання та звільнення від покарання.
Погашення і зняття судимості . - С .369
Кримінальна відповідальність неповнолітніх . - С .372
Адміністративне право . - С .375
Предмет та джерела адміністративного права . - С .375
Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування . - С .376
Поняття, ознаки та склад адміністративного правопорушення (проступку) . - С .379
Адміністративна відповідальність. Види адміністративних стягнень . - С .380
Порядок накладення адміністративних стягнень . - С .382
Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх . - С .383
Список використаних нормативно-правових актів та літератури . - С .384
УДК
ББК 67.9(4УКР)я73

Кл.слова (ненормированные):
Право -- Law(sCence) -- Право -- Держава -- State -- Государство -- Право конституційне -- Constitutional law -- Право конституционное -- Органи правоохоронні -- Law-enforcement authorities -- Органы праовоохранительные -- Суд україни -- Court of ukraine -- Суд украины -- Право цивільне -- Cvil law -- Право гражданское -- Право підприємницьке -- Enterpreneurial law -- Право предпринимательское -- Право трудове -- Labour law -- Право трудовое -- Захист соціальний -- SoCal protection -- Защита социальная -- Захист правовий -- Legal defense -- Защита правовая -- Право сімейне -- Family law -- Право семейное -- Право житлове -- Housing law -- Право жилищное -- Право земельне -- Land law -- Право земельное -- Право екологічне -- Ecological law -- Право экологическое -- Моніторинг -- Monitoring -- Мониторинг -- Право адміністративне -- Administrative law -- Право административное


Доп.точки доступа:
Семерак, О.С.
Экземпляры всего: 11
АБ (11)
Свободны: АБ (11)
Найти похожие15.
347.9
Б-87


    Бринцев, В.Д..
    Адміністративне судочинство: (Нормативна база, судові прецеденти, коментарі, зразки процесуальних документів) [Текст] / В.Д. Бринцев. - Харьков : ІПЦ "Ксилон", 2002. - 544 с. - ISBN 966-7772-16-0 : 30.00 р.
УДК
ББК 67.401

Кл.слова (ненормированные):
Право адміністративне -- Administrative law -- Право административное -- Судочинство цивільне -- Cvil process -- Судопроизводство гражданское -- Закони україни -- Laws of ukraine -- Законы украины -- Правопорушення адміністративні -- Administrative infraction -- Правонарушения административ. -- Процес адміністративний -- Administrative process -- Процесс административный

Экземпляры всего: 1
АБ (1)
Свободны: АБ (1)
Найти похожие


16.
342(477)
Я-75


    Ярмиш, О.Н..
    Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні [Текст] : підручник. За заг. ред. Тодики Ю.М. / О.Н. Ярмиш, В. О. Серьогін. - Харьков : НУВС, 2002. - 672 с. - 42.00 р.
    Содержание:
ПЕРЕДМОВА . - С .3
ЧАСТИНА ЗАГАЛЬНА
ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА ТА МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
Державне будівництво та місцеве самоврядування як наука і навчальна дисципліна . - С .6
Поняття, предмет і джерела науки державного будівництва та місцевого самоврядування . - С .6
Методологія науки державного будівництва та місцевого самоврядування . - С .9
Система науки державного будівництва і місцевого самоврядування . - С .14
Державне будівництво і місцеве самоврядування у системі суспільних та юридичних наук . - С .15
Поняття, система і завдання державного будівництва та місцевого самоврядування як навчальної дисципліни . - С .18
Державне будівництво і місцеве самоврядування: минуле і сучасність . - С .20
Еволюція науки державного будівництва і місцевого самоврядування . - С .20
Актуальні проблеми науки державного будівництва та місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі . - С .32
ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ
ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ
Загальнотеоретичні аспекти організації роботи органів публічної влади в Україні . - С .41
Поняття, видита ознаки органів публічної влади . - С .41
Система органів публічної влади в Україні . - С .44
Принципи організації й діяльності органів публічної влади в Україні . - С .48
Функції та компетенція органів публічної влади . - С .54
Форми діяльності органів публічної влади . - С .61
Методи діяльності органів публічної влади . - С .65
Правова, територіальна та матеріально-фінансова основи організації та діяльності органів публічної влади в У країні . - С .77
Загальна характеристика системи нормативно-правових актів, що регулюють порядок організації та діяльності органів публічної влади в
Україні . - С .77
Адміністративно-територіальний устрій і територіальна основа діяльності органів публічної влади в Україні . - С .80
Матеріально-фінансова основа організації і діяльності органів публічної влади в Україні . - С .82
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Загальна характеристика організації роботи
Верховної Ради України
Верховна Рада України в системі органів державної влади, основи її правового статусу . - С .110
Завдання, принципи та основи діяльності Верховної
Ради України . - С .111
Порядок формування Верховної Ради України . - С .114
Структура Верховної Ради України . - С .120
Функції та компетенція Верховної Ради України . - С .123
Форми діяльності Верховної Ради України . - С .128
Методи діяльності Верховної Ради України . - С .135
Акти Верховної Ради України . - С .147
Апарат Верховної Ради України . - С .152
Організація роботи органів та посадових осіб
Верховної Ради України
Організація роботи Голови Верховної Ради України та його заступників . - С .166
Організація роботи комітетів Верховної Ради
України . - С .175
Організація роботи тимчасових комісій Верховної
Ради України . - С .184
Організація роботи депутатських груп і фракцій . - С .185
Організація роботи Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини . - С .189
Організація роботи народних депутатів України
Основи правового статусу народних депутатів
України . - С .202
Організація роботи народного депутата у Верховній
Раді України . - С .206
Організація роботи народного депутата у виборчому окрузі . - С .214
Депутатські запити і звернення . - С .218
Основні гарантії депутатської діяльності . - С .221
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Президент України в системі органів державної влади, основи його правового статусу та функціонування . - С .227
Організація виборів Президента України . - С .232
Функції та компетенція Президента України . - С .239
Форми діяльності Президента Укра'іни . - С .247
Методи діяльності Президента України . - С .260
Гарантії діяльності Президента України . - С .284
Апарат Президента України, організація його роботи . - С .287
Представництво Президента України в Автономній
Республіці Крим, його статус і організація роботи . - С .294
Рада національної безпеки і оборони України . - С .299
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
УКРАЇНИ
Організація роботи Кабінету Міністрів України
Кабінет Міністрів України у системі органів державної влади України . - С .305
Структура Кабінету Міністрів України. Розподіл повноважень між посадовими особами уряду України . - С .310
З.Функціїта компетенція Кабінету Міністрів України . - С .317
Форми діяльності Кабінету Міністрів України . - С .329
Порядок підготовки І проведення засідань Кабінету
Міністрів України . - С .333
Організація роботи органів, що утворюються
Кабінетом Міністрів України . - С .336
Методи діяльності Кабінету Міністрів України . - С .340
Акти Кабінету Міністрів України . - С .354
9 Апарат Кабінету Міністрів України . - С .361
Організація роботи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади . - С .372
Система, порядок формування І основи діяльності центральних органів виконавчої влади . - С .372
Структура центральних органів виконавчої влади . - С .378
Функції та компетенція центральних органів виконавчої влади . - С .387
Організація роботи
Міністерства внутрішніх справ України . - С .390
Організація роботи місцевих державних адміністрацій . - С .400
Система і основи правового статусу місцевих державних адміністрацій . - С .400
Завдання, принципи та основи діяльності місцевих державних адміністрацій . - С .402
Структура місцевих державних адміністрацій . - С .405
Порядок формування місцевих державних адміністрацій . - С .408
Функції та компетенція місцевих державних адміністрацій . - С .415
Організація роботи голови місцевої державної адміністрації та його заступників . - С .422
Апарат місцевих державних адміністрацій . - С .426
Форми роботи місцевих державних адміністрацій . - С .429
Методи діяльності місцевих державних адміністрацій . - С .431
Акти місцевих державних адміністрацій . - С .443
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ
АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ
Організація роботи Верховної Ради Автономної
Республіки Крим . - С .448
Загальна характеристика правового статусу
Верховної Ради Автономної Республіки Крим . - С .448
Порядок формування Верховної Ради Автономної
Республіки Крим . - С .449
Структура Верховної Ради Автономної Республіки
Крим . - С .452
Правовий статус депутатів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим . - С .455
Правові форми діяльності Верховної Ради АРК . - С .459
Особливості підготовки і проведення першої сесії
Верховної Ради Автономної Республіки Крим нового скликання . - С .465
Організація роботи сесії Верховної Ради Автономної
Республіки Крим . - С .467
Організація роботи посийних комісій Верховної Ради
Автономної Республіки Крим . - С .470
Організація роботи депутатських груп і фракцій
Верховної Ради Автономної Республіки Крим . - С .474
Організація роботи апарату Верховної Ради
Автономної Республіки Крим . - С .478
Організація роботи Ради міністрів Автономної
Республіки Крим та інших органів виконавчої влади
Автономної Республіки Крим . - С .481
ОРГАНІЗАЦІЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В
УКРАЇНІ
Загально теоретичні аспекти організації місцевого самоврядування в Україні . - С .494
Поняття і ознаки місцевого самоврядування в
Україні . - С .494
Система місцевого самоврядування в Україні . - С .499
Функції й повноваження місцевого самоврядування . - С .506
Гарантії місцевого самоврядування . - С .557
Організація роботи органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб . - С .561
Представницькі органи місцевого самоврядування: їх система і порядок формування . - С .561
Структура місцевих рад . - С .564
Форми і методи роботи місцевих рад . - С .568
Сесія - основна організаційна форма діяльності місцевих рад . - С .578
Організація роботи постійних комісій місцевих рад . - С .580
Організація роботи сільських, селищних, міських голів, а також голів районних та обласних рад . - С .583
Виконавчі комітети місцевих рад: структура, порядок утворення, форми і методи роботи . - С .590
Організація роботи відділів, управлінь, інших виконавчих органів, апарату місцевих рад і апарату виконкомів . - С .594
Органи самоорганізації населення . - С .597
Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування . - С .602
Організація роботи депутатів місцевих рад . - С .604
ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ З
ОБ'ЄДНАННЯМИ ГРОМАДЯН, ТРУДОВИМИ КОЛЕКТИВАМИ, СУДОВИМИ
І ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ
Взаємодія органів публічної влади з об'єднаннями громадян . - С .613
Взаємодія органів публічної влади з трудовими колективами, підприємствами, установами, організаціями . - С .619
Взаємовідносини органів державної влади й місцевого самоврядування з органами Служби безпеки
України . - С .621
Взаємовідносини органів публічної влади із судовими органами . - С .626
Взаємодія органів публічної влади з органами прокуратури . - С .631
6.Взаємодія органів публічної влади з органами внутрішніх справ . - С .632
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ . - С .654
УДК
ББК 67.9(4УКР)3я

Кл.слова (ненормированные):
Право адміністративне -- Administrative law -- Право административное -- Самоврядування місцеве -- Local government -- Самоуправление местное -- Органи правоохоронні -- Law-enforcement authorities -- Органы праовоохранительные


Доп.точки доступа:
Серьогін, В.О.
Экземпляры всего: 1
АБ (1)
Свободны: АБ (1)
Найти похожие


17.
347.9
З-75


   
    Зразки процесуальних документів (заяви, позовні заяви, скарги, клопотання, що подаються до суду) [Текст] : укл.: Лядецький М.М., Хавронюк М.І., Кравчук В.М. Стратегія і тактика цивільного процесу. Практ. пос. - К. : Атіка, 2002. - 352 с. - ISBN 966-8074-05-Х : 14.00 р.
    Содержание:
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ . - С .4
Основні положення . - С .4
Склад суду, відводи . - С .8
Підвідомчість цивільних справ судам . - С .11
Докази . - С .12
Судові витрати . - С .20
Судові штрафи . - С .26
Процесуальні строки . - С .26
Судові виклики і повідомлення . - С .28
ОСОБИ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У СПРАВІ; ЇХ
ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ . - С .30
Загальні положення . - С .30
Сторони . - С .32
Треті особи . - С .33
Представництво в суді . - С .34
Повноваження прокурора в процесі . - С .37
Участь у процесі прокурора, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та осіб, яким за законом надано право захищати права і свободи інших осіб . - С .37
ПРОВАДЖЕННЯ СПРАВ У СУДІ ПЕРШОЇ
ІНСТАНЦІЇ . - С .38
Позовне провадження . - С .38
Підсудність . - С .38
Пред'явлення позову . - С .43
Зустрічний позов . - С .46
Підготовка цивільних справ до судового розгляду . - С .46
Забезпечення позову . - С .48
Судовий розгляд . - С .51
Фіксування судового процесу та протоколи . - С .61
Рішення суду . - С .63
Негайне виконання судових рішень . - С .67
Зупинення провадження в справі . - С .69
Закриття провадження в справі . - С .71
Залишення заяви без розгляду . - С .72
Набрання рішенням суду законної сили . - С .72
Ухвали суду першої інстанції . - С .73
Провадження по справах, що виникають з адміністративно-правових відносин . - С .74
Загальні положення . - С .74
Скарги на неправильності в списках виборців та в списках громадян, які мають право брати участь у референдумі . - С .76
Скарги на рішення і дії територіальної, окружної (територіальної) виборчої комісії по виборах депутатів і голів сільських, селищних, районних, міських, районних у містах, обласних Рад і заяви про скасування рішень виборчої комісії . - С .77
Скарги на рішення, дії або бездіяльність центральної виборчої комісії, територіальної, дільничної виборчої комісії по виборах Президента
України та заяви про скасування реєстрації кандидатом у президенти України . - С .79
Скарги на рішення, дії чи бездіяльність, що стосуються виборів народних депутатів України . - С .81
Скарги на рішення, дії або бездіяльність центральної виборчої комісії . - С .84
Заяви про дострокове припинення повноважень народного депутата України у разі невиконання ним вимог щодо несумісництва депутатської діяльності з іншими видами діяльності . - С .85
Скарги на дії органів і службових осіб у зв'язку з накладенням адміністративних стягнень . - С .86
Скарги громадян на рішення, дії або бездіяльність державних органів, юридичних чи службових осіб у сфері управлінської діяльності . - С .88
Скарги на рішення, прийняті відносно релігійних організацій . - С .91
Заява прокурора про визнання незаконними правового акта органу, рішення чи дії службової особи . - С .92
Г. Скарги на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби . - С .94
Справи про стягнення з громадян недоїмки по податках, самооподаткуванню сільського населення і державному обов'язковому страхуванню . - С .95
Окреме провадження . - С .97
Загальні положення . - С .97
Визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним . - С .98
Визнання громадянина безвісно відсутнім або оголошення його померлим . - С .100
Усиновлення дітей, які проживають на території України, громадянами України та іноземними громадянами . - С .101
Встановлення неправильності запису в актах громадянського стану . - С .103
Встановлення фактів, що мають юридичне значення . - С .103
Відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника . - С .105
Оскарження нотаріальних дій або відмови в їх вчиненні . - С .107
ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ . - С .108
Апеляційне провадження . - С .108
Касаційне провадження . - С .118
Перегляд рішень, ухвал, що набрали законної сили, у зв'язку з нововиявленими та винятковими обставинами . - С .127
ЗВЕРНЕННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ ТА
ПОВОРОТ ВИКОНАННЯ . - С .129
Звернення судового рішення до виконання . - С .129
Поворот виконання . - С .132
ЦИВІЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВА ІНОЗЕМНИХ
ГРОМАДЯН І ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА. ПОЗОВИ ДО ІНОЗЕМНИХ
ДЕРЖАВ, СУДОВІ ДОРУЧЕННЯ І РІШЕННЯ ІНОЗЕМНИХ СУДІВ.
МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ . - С .133
Додаток № 1 (до статті 379). Перелік видів майна громадян, на яке не може бути звернено стягнення по виконавчих документах . - С .136
Додаток № 2. Положення про третейський суд . - С .137
Додаток № 3. Порядок відновлення втраченого судового або виконавчого провадження . - С .139
УДК
ББК 67.9(4Укр)711

Кл.слова (ненормированные):
Право цивільне -- Cvil law -- Право гражданское -- Право адміністративне -- Administrative law -- Право административное -- Право сімейне -- Family law -- Право семейное -- Право житлове -- Housing law -- Право жилищное -- Право земельне -- Land law -- Право земельное -- Право трудове -- Labour law -- Право трудовое -- Право авторське -- Copyright -- Право авторское -- Права людини -- Human rights -- Права человека -- Процес цивільний -- Cvil process -- Процесс гражданский -- Судочинство цивільне -- Cvil process -- Судопроизводство гражданское
Аннотация: Книга містить зразки заяв, позовних заяв, скарг, клопотань та деяких інших документів, що подаються до суду у зв'язку з провадженням у цивільних, адміністративних, кримінальних та господарських справах, у зв'язку з конституційним провадженням, а також провадженням в Європейському Суді з прав людини. Зроблені посилання на закони та деякі інші акти законодавства (станом на 1 травня 2002 року), що регулюють форму і зміст зазначених процесуальних документів.
Окрема частина книги присвячена питанням стратегії і тактики цивільного процесу, які розглядаються з позицій зацікавлених осіб.

Экземпляры всего: 20
АБ (20)
Свободны: АБ (20)
Найти похожие


18.
34
К-57


   
    Кодекс України про адміністративні правопорушення: Текст відповідає офіційному станом на 1 січня 2006 р. [Текст]. - К. : Школа, 2006. - 256 с. - ISBN 966-661-130-9 : 5.00 р.
УДК
ББК 67.9(4Укр)301

Кл.слова (ненормированные):
Кодекси україни -- Codex of ukraine -- Кодексы украины -- Законодавство -- . -- Законодательство -- Правопорушення адміністративні -- Administrative infraction -- Правонарушения административ. -- Право адміністративне -- Administrative law -- Право административное

Экземпляры всего: 2
АБ (2)
Свободны: АБ (2)
Найти похожие


19.
347.9(477)
О-75


   
    Основи адміністративного судочинства в Україні [Текст]. - [Б. м. : б. и.], 2006. - 255 с. - ISBN 966-96609-1-2 : 11.25 р.
    Содержание:
ВСТУП . - С .7
ОСНОВИ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА . - С .10
Адміністративна юстиція як інститут судового захисту. Завдання адміністративного судочинства та відмінність його від інших видів судочинства.
Законодавство про адміністративне судочинство України . - С .10
Принципи адміністративного судочинства та особливості їх застосування . - С .23
Верховенство права . - С .25
Законність . - С .29
Змагальність . - С .32
Диспозитивність . - С .35
Офіційність . - С .40
Предмет адміністративної юрисдикції, його встановлення . - С .43
Визначення підсудності адміністративної справи . - С .56
Учасники адміністративного процесу. Адміністративна процесуальна правосуб'єктність. Права та обов'язки учасників адміністративного процесу . - С .66
Адміністративний позов. Забезпечення адміністративного позову . - С .81
Докази і доказування в адміністративному процесі . - С .85
Порядок та умови надання правової допомоги в адміністративних справах. Межі надання допомоги працівниками судів . - С .88
Проходження справи в адміністративному суді та особливості такого проходження порівняно з іншими видами судочинства . - С .92
Перша інстанція . - С .92
Апеляційна інстанція . - С .105
Касаційна інстанція . - С .114
Перегляд судових рішень за винятковими обставинами ...
Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами . - С .127
Судові рішення в адміністративних справах та особливості їх виконання . - С .131
Різновиди судових рішень . - С .131
Набрання судовим рішенням законної сили . - С .134
Порядок виконання судового рішення в адміністративній справі. Повноваження суду при виконанні судового рішення . - С .135
Особливості розгляду і вирішення спорів, віднесених до юрисдикції адміністративних судів . - С .145
Спори щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень . - С .146
Спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби . - С .166
Компетенційні спори та спори, що виникають з адміністративних договорів . - С .171
Спори за адміністративним позовом суб'єкта владних повноважень до фізичних чи юридичних осіб . - С .174
Виборчі спори . - С .178
ОРІЄНТОВНИЙ МОДУЛЬНИЙ КУРС ВИКЛАДАННЯ ОСНОВ
АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА . - С .189
Структура модульного курсу . - С .189
Форми проведення занять та система оцінювання знань . - С .195
Плани занять з реалізації навчальних модулів . - С .198
Модуль 1. Адміністративна юстиція та адміністративне судочинство. Принципи адміністративного судочинства . - С .198
План занять для вищих навчальних закладів, де застосовується кредитно-модульна система навчання . - С .198
Контрольні питання . - С .199
Тестові завдання . - С .199
План занять для студентів юридичних клінік . - С .202
Задачі . - С .204
Модуль 2. Предмет адміністративної юрисдикції.
Учасники адміністративного процесу . - С .208
План занять для вищих навчальних закладів, де застосовується кредитно-модульна система навчання . - С .208
Контрольні питання . - С .208
Тестові завдання . - С .209
План занять для студентів юридичних клінік . - С .213
Задачі . - С .214
Модуль 3. Адміністративний позов. Докази і доказування.
Правова допомога . - С .217
План занять для вищих навчальних закладів, де застосовується кредитно-модульна система навчання . - С .217
Контрольні питання . - С .217
Тестові завдання . - С .218
План занять для студентів юридичних клінік . - С .220
Задачі . - С .222
Модуль 4. Провадження в адміністративних справах.
Судові рішення . - С .224
План занять для вищих навчальних закладів, де застосовується кредитно-модульна система навчання . - С .224
Контрольні питання . - С .225
Тестові завдання . - С .226
План занять для студентів юридичних клінік . - С .229
Задачі . - С .231
Модуль 5- Особливості провадження в окремих категоріях адміністративних справ . - С .236
План занять для вищих навчальних закладів, де застосовується кредитно-модульна система навчання . - С .236
Контрольні питання . - С .236
Тестові завдання . - С .237
План занять для студентів юридичних клінік . - С .240
Задачі . - С .241
Відповіді на тестові завдання . - С .245
Рекомендована література . - С .247
Рекомендована література з адміністративної юстиції...
Рекомендована література з освіти у юридичних клініках . - С .253
Додаток. Адміністративний позов про оскарження рішення, дій, бездіяльності суб'єкта владних повноважень (бланк) . - С .255
УДК
ББК 67.994Укр)410

Кл.слова (ненормированные):
Юстиція адміністративна -- Administrative justice -- Юстиция административная -- Процес адміністративний -- Administrative process -- Процесс административный -- Право адміністративне -- Administrative law -- Право административное

Экземпляры всего: 21
АБ (21)
Свободны: АБ (21)
Найти похожие


20.
34
К-63


   
    Коментар судової практики в кримінальних та адміністративних справах. Постанови пленуму Верховного Суду України (1995-1997) [Текст] : ответственный редактор В. Т. Маляренко. - К. : Юрінком Інтер, 1998. - 288 с. - ISBN 966-7302-20-2 : 6 р.
    Содержание:
Від редакції . - С

Верещак В.М. Питання, що стосуються розгляду кримінальних справ про фальшивомонетництво . - С .5
Верещак В.М. Застосування судами законодавства про порушення правил про валютні операції . - С .12
Маляренко В. Т., Мачужак Я. В. Про статеві злочини та інші сексуальні зловживання щодо малолітніх і неповнолітніх . - С .20
Стрекалов Є.Ф., Панєвін О.С. Практика розгляду судами кримінальних справ, пов'язаних з діяльністю довірчих, страхових товариств та комерційних банків . - С .42
Мойсик В.Р., Андрушко П.П. Відповідальність за ухилення від сплати податків: законодавство, практика застосування і напрями вдосконалення . - С .58
Цитович М.М. Деякі питання, що виникають при розгляді судами кримінальних справ про самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво . - С .79
Стрекалов Є. Ф., Музика А.А. Застосування судами законодавства про відповідальність за незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів . - С .88
Панєвін О. С., Сухова Г. Є. Судова експертиза в кримінальних справах . - С .131
Безуглий В.П. Питання, що виникають при застосуванні судами України законодавства про адміністративну відповідальність у сфері дорожнього руху . - С .145
Редька А./. Деякі питання практики застосування Закону
України «Про боротьбу з корупцією . - С .153
ПОСТАНОВИ ПЛЕНУМУ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
Про внесення змін і доповнень у деякі постанови Пленуму
Верховного Суду України в кримінальних справах.
Про судову практику в справах про бандитизм. І
Постанова Пленуму від 7 липня 1995р . - С .179
Про застосування законодавства, яке забезпечує підозрюваному, обвинуваченому, підсудному право на захист. Постанова Пленуму від 7 липня 1995 р № 10 (зі змінами, внесеними постановою Пленуму від 3 грудня
97р. № 12) . - С .181
Про відшкодування витрат на стаціонарне лікування особи, яка потерпіла від злочину, та судових витрат.
Постанова Пленуму від 7 липня 1995р . - С .11
(зі змінами, внесеними постановою Пленуму від 3 грудня
97р. № 12) . - С .187
Про внесення змін та доповнень до постанови Пленуму І
Верховного Суду України вщ 28 березня 1986 р. № З «Про практику застосування судами України законодавства у справах про порушення правил адміністративного нагляду» (зі змінами, внесеними постановою Пленуму від
червня 1993 р. № 3). Постанова Пленуму від 26 жовтня
95 р . - С .191
Про практику застосування судами примусових заходів виховного характеру.
Постанова Пленуму від 22 грудня 1995р . - С .21
(зі змінами, внесеними постановою Пленуму від 3 грудня
97р. № 12) . - С .194
Про практику призначення судами кримінального покарання. Постанова Пленуму від 22 грудня 1995 р. №
(зі змінами, внесеними постановою Пленуму від 3 грудня 1997р. № 12) . - С .200
Про застосування законодавства, що забезпечує незалежність суддів.
Постанова Пленуму від 12 квітня 1996р №4
(зі змінами, внесеними постановою Пленуму від 3 грудня
97р. № 12) . - С .211
Про практику розгляду судами кримінальних справ про виготовлення або збут підроблених і грошей чи цінних паперів. Постанова Пленуму від 12 квітня 1996р. № б
(зі змінами, внесеними постановою Пленуму від 3 грудня
97р. № 12) . - С .217
Про внесення змін і доповнень до постанови Пленуму
Верховного Суду України від 7 жовтня 1994 р. № 12 «Про судову практику в справах про хабарництво». Постанова
Пленуму від 28 червня 1996р . - С .221
Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя.
Постанова Пленуму від 1 листопада 1996р . - С .222
Про внесення змін і доповнень до постанови
Пленуму Верховного Суду України від 26 січня 1990 р №1
Про практику розгляду судами справ про відповідальність за порушення законодавства про охорону природи» (зі змінами, внесеними постановами
Пленуму від 4 червня 1993 р. № 3 та від 13 січня 1995 р. № 3).
Постанова Пленуму від 1 листопада 1996р . - С .229
Про внесення змін та доповнень до постанови Пленуму
Верховного Суду України від 28 вересня 1990 р №7
Про застосування судами законодавства, що регулює захист честі, гідності і ділової репутації громадян та організацій» (зі змінами, внесеними постановами
Пленуму від 4 червня 1993 р. № 3 та від 31 березня
95 р. № 4).
Постанова Пленуму від 25 грудня 1996р . - С .233
Про практику направлення військовослужбовців, які вчинили злочини, в дисциплінарний батальйон.
Постанова Пленуму від 28 грудня 1996р . - С .234
Про практику застосування судами законодавства щодо порушення правил про валютні операції.
Постанова Пленуму від 18 квітня 1997 р . - С .237
Про посилення судового захисту прав та свобод людини і громадянина.
Постанова Пленуму від ЗО травня 1997р . - С .241
Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах. Постанова Пленуму від 3 0 травня 1997р . - С .245
Про внесення змін і доповнень у деякі постанови
Пленуму Верховного Суду України.
Постанова Пленуму від 3 грудня 1997 р . - С .252
УДК
ББК Х629.3

Кл.слова (ненормированные):
Право судове -- JudiCal law -- Право судебное -- Право адміністративне -- Administrative law -- Право административное -- Правопорушення адміністративні -- Administrative infraction -- Правонарушения административ. -- Процес арбітражний -- Arbitral process -- Процесс арбитражный -- Процес адміністративний -- Administrative process -- Процесс административный -- Процес цивільний -- Cvil process -- Процесс гражданский -- Процес кримінальний -- Criminal process -- Процесс криминальный
Аннотация: У книзі розглядаються питання правозастосування при вирішенні проблемних ситуацій, які виникають у судовій практиці; вміщено постанови Пленуму Верховного Суду України з кримінальних справ за 1995—1997 рр.

Экземпляры всего: 2
АБ (2)
Свободны: АБ (2)
Найти похожие
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© library21.ru, 2015-2017