На главную Библиотеки Германии

Библиотеки


169. Московский государственный гуманитарно-экономический институт - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>K=AGE$<.>)
Найдено 2101 книг(а)/журнал(ов)
Показаны книги/журналы с 1 по 20

1.
   Р-46076

    Пуськов, О. М.
    Вплив модуляторів активності адрено- та холінореактивних систем на пухлинний ріст та протипухлинну активність хлофідену (експериментальне дослідження) [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.03.05 / О.М. Пуськов; АМН України. Ін-т фармакології та токсикології. - К., 2000. - 16 с. -
УДК
РУБ 62002 + 152002
Рубрики: ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ СРЕДСТВА--ANTINEOPLASTIC AGENTS
Аннотация: Отримано дані стосовно протипухлинної активності адреналіну гідрохлориду, меліпраміну, обзидану, резерпіну, атропіну сульфату та прозерину у випадку лімфосаркоми Пліса. Показано, що адреналіну гідрохлорид має здатність значно підсилювати протипухлинну дію цитостатика хлофідену. Відзначено ефект стимуляції пухлинного росту прозерином, зняття останнім протипухлинної дії хлофідену. З'ясовано здатність атропіну сульфату підсилювати протипухлинну дію хлофідену. Отримано нові відомості щодо змін холінестеразної активності крові та рівня нуклеїнових кислот в органах і тканинах за умов пухлинного росту під час цитостатичної терапії та у разі застосування модуляторів активності адренергічної та холінергічної систем.

Свободных экз. нет
Найти похожие


2.
   Р-46119

    Харчук, І. В.
    Мембранотропні і цитолого-гістологічні ефекти кардіотонічного препарату суфану [Текст] : автореф. дис... канд. біол. наук: 14.03.09 / І.В. Харчук; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2001. - 19 с. : іл. -
УДК
РУБ 152002 + 122002
Рубрики: КАРДИОТОНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА--CARDIOTONIC AGENTS
Кл.слова (ненормированные):
Суфан

Свободных экз. нет
Найти похожие


3.
   Р-46145

    Жолобак, Н. М.
    Інтерфероногенна та антивірусна дія молекулярних комплексів одноланцюгова РНК - тилорон [Текст] : автореф. дис...канд. біол. наук : 03.00.06 / Н.М. Жолобак; НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного. - К., 2001. - 20 с. - Бібліогр.: с. 17. -
УДК
РУБ 152002
Рубрики: ПРОТИВОВИРУСНЫЕ СРЕДСТВА--ANTIVIRAL AGENTS
Кл.слова (ненормированные):
Противовирусные средства

Свободных экз. нет
Найти похожие


4.
   Р-45884

    Пентюк , Н. О.
    Нефротоксичність нестероїдних протизапальних препаратів та її корекція триметазидином (клініко-експериментальне дослідження) [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.28 / Н.О. Пентюк ; АМН України. Ін-т фармакології та токсикології . - К., 2001. - 21 с. - Бібліогр.: с.17-18. -
УДК
РУБ 152002
Рубрики: ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА НЕСТЕРОИДНЫЕ--ANTI-INFLAMMATORY AGENTS, NON-STEROIDAL
   ПОЧЕК БОЛЕЗНИ--KIDNEY DISEASES

   ТРИМЕТАЗИДИН--TRIMETAZIDINE

Аннотация: Вивчено нефротоксичну дію нестероїдних протизапальних препаратів з селективним і неселективним інгібуванням циклооксигенази-2 й обгрунтовано доцільність використання триметазидину для корекції нефротоксичної дії та підвищення ефективності фармакотерапії індометацином. Показано, що нефротоксичність індометацину реєструється навіть у разі короткочасного застосування в середніх дозах і виявляється у дозозалежному зниженні клубочкової фільтрації, у зростанні вмісту сечовини та креатиніну в сироватці крові, у затримці натрію та калію, у зростанні екскреції з сечею гамма-глутамілтранспептази, аланін- та аспартатамінотрансферази. Німесулід і мелоксикам мають менший вплив на процеси фільтрації в нирках та ензимурію, ніж індометацин та діклофенак натрію. Показано, що нефротоксичність індометацину та діклофенаку натрію тісно корелює зі стаціонарною концентрацією препаратів у крові та вмістом їх глюкуронідних метаболітів у сечі. Доведено доцільність застосування триметазидину для профілактики нефротоксичної дії індометацину. Показано, що мізопростол і молсідомін за нефропротекторною активністю значно поступаються триметазидину, селеніту натрію та бета-каротину. Застосування триметазидину пацієнтів із захворюванням суглобів дозволяє практично повністю запобігти викликаній індометацином депресії клубочкової фільтрації, порушенню азотовидільної функції та посиленню ензимурії. Експериментально встановлено, що триметазидин має власну протизапальну активність і гальмує розвиток ад'ювантного артриту в щурів. Включення триметазидину до комплексу лікування індометацином у хворих на ревматоїдний артрит

Свободных экз. нет
Найти похожие


5.
   Р-45828

    Бондаренко , В. М.
    Протимікробна активність та біологічні ефекти нових металоорганічних сполук [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.02.05 / В.М. Бондаренко ; Харк. НДІ мікробіології та імунології ім. І.І.Мечникова. - Х., 1995. - 27 с. - Бібліогр.: с.22-24. -
УДК
РУБ 152002
Рубрики: АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА--ANTI-INFECTIVE AGENTS
Кл.слова (ненормированные):
Металлоорганические соединения

Свободных экз. нет
Найти похожие


6.
   Р-46165

    Спиридонов, С. В.
    Розробка складу та технології венотропних препаратів на основі натуральних порошків рослин [Текст] : автореф. дис... канд. фармац. наук: 15.00.01 / С.В. Спиридонов; Нац. фармац. акад. України. - Х., 2001. - 18 с. : іл. - Бібліогр.: с.14-15. -
УДК
РУБ 152002
Рубрики: ЛЕКАРСТВА СОЗДАНИЕ--DRUG DESIGN
   СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ СРЕДСТВА--CARDIOVASCULAR AGENTS

Кл.слова (ненормированные):
.
Аннотация: Вперше проведено комплексне дослідження зі створення нових венотропних лікувального та профілактичного препаратів у вигляді гранул на основі натуральних субстанцій - порошків насіння каштану кінського та висівок пшениці. Розроблено оптимальний склад і технологію препаратів "Венотропін" і біологічно активні домішки "Каштан", вивчено технологічні, фізико-хімічні та фармакологічні властивості препаратів, їх стабільність при зберіганні. На препарати розроблено нормативно-технічну документацію.

Свободных экз. нет
Найти похожие


7.
   Р-46173

    Черенько, С. О.
    Антибактеріальна терапія хворих на туберкульоз легень з мультирезистентними мікобактеріями туберкульозу [Текст] : автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.01.26 / С.О. Черенько; АМН України. Ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського. - К., 2001. - 32 с. : іл. -
УДК
РУБ 32002
Рубрики: ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ--TUBERCULOSIS, PULMONARY
   АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА--ANTI-INFECTIVE AGENTS


Свободных экз. нет
Найти похожие


8.
L-3890-442303

   
    Drugs used in bacterial infections [Text] / WHO. - Geneva : WHO, 2001. - 177 p. - (WHO model prescribing information). - Ind.:p.166-177. - ISBN 92-4-140107-9 : Б. ц.
Перевод заглавия: Лекарства,используемые при бактериальных инфекциях.
УДК
РУБ 152002 + 32002
Рубрики: АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА--ANTI-INFECTIVE AGENTS

Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)
Найти похожие


9.
   Р-45797

    Новосад, Н. В.
    Біологічна активність нових тіо-, оксо- та тіоксопохіднихакридину [Текст] : автореф. дис... канд. біол. наук: 02.00.10 / Н.В. Новосад; Запоріж. держ. ун-т. - К, 1998. - 20 с. - Бібліогр.: с.18. -
УДК
РУБ 152002
Рубрики: АКРИДИНЫ--ACRIDINES
   АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА--ANTI-INFECTIVE AGENTSДоп.точки доступа:
Леус, П.А. \ред.\
Свободных экз. нет
Найти похожие


10.
   Б-80176

    Лещенко, И. Г.
    Очерки гериатрической хирургии [Текст] / И.Г. Лещенко ; Департамент здравоохранения администрации Самар. обл.,Самар. НИИ " Междунар. центр по пробл. пожилых. - Самара : [б. и.], 2001. - 153 с. - Библиогр.: с. 150-151. - ISBN 5-8017-0072-2. : Б. ц.
УДК
РУБ 142002
Рубрики: ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ--SURGICAL PROCEDURES, OPERATIVE
   ПРЕСТАРЕЛЫЕ--AGED

Аннотация: Приведены материалы по особенностям клиники, диагностики и лечения наиболее распространенных хирургических болезней у пациентов пожилого и старческого возрастов и долгожителей.


Доп.точки доступа:
Департамент здравоохранения администрации Самар. обл., Самар. НИИ " Междунар. центр по пробл. пожилых
Свободных экз. нет
Найти похожие


11.
В-5521

   
    Руководство по имплантатам Норпланта для служб планирования семьи [Текст] : пособие по решению пробл.: [Пер. с англ.] / Ред. : N.McIntosh и др. - 2-е изд. - [Б. м. : б. и.], 1995. - Разд.паг. : ил. . - Библиогр. в конце глав. - ISBN 0-929817-02-8. : Б. ц.
УДК
Рубрики: КОНТРАЦЕПТИВНЫЕ СРЕДСТВА--CONTRACEPTIVE AGENTS
   ИМПЛАНТАТЫ ИСКУССТВЕННЫЕ--IMPLANTS, ARTIFICIAL

   СЕМЬИ ПЛАНИРОВАНИЕ--FAMILY PLANNING


Свободных экз. нет
Найти похожие


12.
   Б-80420

   
    Нові антисептичні препарати [Текст] : довідник / Упоряд. : І.Д.Герич та ін. - Л. : Галиц. вид. спілка, 2000. - 62 с. - (Нова мед. б-ка ; Вип. 1). - ISBN 966-7162-19-2 : Б. ц.
УДК
РУБ 142002 + 152002 + 102002
Рубрики: АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЛОКАЛЬНЫЕ--ANTI-INFECTIVE AGENTS, LOCAL
Аннотация: Наведено найнеобхідніші дані про сучасні антисептичні засоби та дезінфеканти. У зручній формі викладено діючі речовини цих препаратів, призначення та способи застосування.


Доп.точки доступа:
Герич, І.Д. та ін.
Свободных экз. нет
Найти похожие


13.
   В-5564

    Информация о лекарственных средствах для специалистов здравоохранения [Текст] : пер.с англ. / Редкол.: М.Д. Машковский (гл. ред.) и др. - Рус. изд. - М. : РЦ "Фармединфо", 1997 - .
   Вып. 2 : Лекарственные средства, действующие на сердечно-сосудистую систему. - 1997. - XVIII,388 с. - ISBN 5-85556-020-1. : Б. ц.
УДК
РУБ 122002 + 152002
Рубрики: СПРАВОЧНИКИ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ--FORMULARIES
   СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ СРЕДСТВА--CARDIOVASCULAR AGENTSДоп.точки доступа:
Машковский М.Д., ред.
Свободных экз. нет
Найти похожие


14.
   Б-80731

    Козинцева , П. В.
    Не сдавайтесь, ветераны ! [Текст] / П.В. Козинцева . - Сумы : Слобожанщина, 2001. - 87 с. : ил. - ISBN 966-535-019-6. : Б. ц.
УДК
РУБ 102002
Рубрики: ПРЕСТАРЕЛЫЕ--AGED
Аннотация: Рассматриваются вопровы социальной и медицинской сферы обслуживания ветеранов.

Свободных экз. нет
Найти похожие


15.
   S-8065

   
    Cardiovascular prescribing guide [Text] : PDR 2001. - 5th ed. - Montvale : Med. Econom. Comp., 2001. - 577 p. - Б. ц.
Перевод заглавия: Руководство по назначению сердечно-сосудистых препаратов.
УДК
РУБ 122002 + 152002
Рубрики: СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ СРЕДСТВА--CARDIOVASCULAR AGENTS

Свободных экз. нет
Найти похожие


16.
   Р-46035

    Дибкова, С. М.
    Біотехнологічні аспекти бактеріальної деструкції аніонних поверхнево-активних речовин [Текст] : автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.20 / С.М. Дибкова ; НАН України. Ін-т мікробіології та вірусології ім. Д.К.Заболотного. - К., 2001. - 20 с. - Бібліогр.: с.16-17. -
УДК
Рубрики: ПОВЕРХНОСТНОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА--SURFACE-ACTIVE AGENTS
Аннотация: Наведено результати вивчення закономірностей бактеріальної деструкції аніонних поверхнево-активних речовин (АПАР), генетичного контролю процесів їх біодеградації. Досліджено способи селекції бактерій - деструкторів стійкої до біорозпаду АПАР - алкілнафталінсульфонату (АНС). Розглянуто плазмідний контроль процесів біодеградації АПАР і показано експресію гена десульфонуючого ферменту в бактерій-деструкторів P.rathonis T. З використанням методу селективного тиску за умов проточного культивування селекціоновано штами бактерій - деструкторів АНС. Методом молекулярного бридингу селекціоновано високоактивний штам бактерій - деструкторів АНС P.alcaligenes TR (NPL-41, pABS) з використанням плазмідовмісних штамів бактерій-деструкторів за умов проточного культивування під селективним тиском АНС. Показано принципову можливість використання методу полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) для видоідентифікації бактерій в очисних спорудах. Створено технологічну схему очистки промислових стічних вод від АПАР, яка містить етап моніторингу деструкторів за допомогою ПЛР.

Держатели документа:
НБУВ: шифр зберiгання РА312023
Свободных экз. нет
Найти похожие


17.
   Р-46262

    Глазкова, І. Б.
    Порівняльні аспекти контрацепції у молодих жінок, які не народжували [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.01 / І.Б. Глазкова ; Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. - К., 2001. - 19с. - Бібліогр.: с.15-16. -
УДК
РУБ 152002 + 12002
Рубрики: КОНТРАЦЕПТИВНЫЕ СРЕДСТВА ЖЕНСКИЕ--CONTRACEPTIVE AGENTS, FEMALE
Аннотация: На підставі проведення клініко-лабораторних і функціональних методів дослідження встановлено порівняльні аспекти гормональної та внутрішньоматкової контрацепції у молодих жінок, які не народжували. Науково обгрунтовано та впроваджено методику комбінованого використання фемодена та "Нова Т Cu-200 Ag" для підвищення ефективності та прийнятності контрацепції у молодих жінок, які не народжували, за наявності протипоказань для тривалого застосування гормональних препаратів. Запропоновано методи контролю з використанням ендокринологічних, імунологічних і гемостазіологічних показників у жінок.

Держатели документа:
НБУВ: шифр зберiгання РА312898
Свободных экз. нет
Найти похожие


18.
   Б-81209

    Апрышко, Г. Н.
    Противоопухолевые препараты из морских организмов [Текст] / Г.Н. Апрышко, М.В. Нехорошев ; Под ред. В.Н. Иванова. - 2-е изд., испр. и доп. - Севастополь : Аквавита, 2000. - 105 с. - Библиогр.: с. 87-105. - ISBN 966-95316-4-0. : Б. ц.
В надзаг. также: АМН России,Рос. онкол. науч. центр.
УДК
Рубрики: ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ СРЕДСТВА--ANTINEOPLASTIC AGENTS
Кл.слова (ненормированные):
Морепродукты.


Доп.точки доступа:
Нехорошев, М.В.; Нац. акад. наук Украины, Ин-т биологии юж. морей им. А.О. Ковалевского
Свободных экз. нет
Найти похожие


19.
   W-344

   
    Pharmacotherapy of depressive disorders in older patients [Text] : expert consensus pocket guide / G.S. Alexopoulos, I.R.Katz, C.F.Reynolds, D.Carpenter, J.P.Docherty. - White Plains : Comperehensive neuro science, Inc., 2001. - 88 p. - Ref.: p.70-75. - Б. ц.
Перевод заглавия: Карманный справочник заключений экспертов относительно фармакотерапии депрессивных нарушений у пожилых пациентов.
УДК
РУБ 52002 + 152002
Рубрики: ДЕПРЕССИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА--DEPRESSIVE DISORDER
   ПРЕСТАРЕЛЫЕ--AGEDДоп.точки доступа:
Alexopoulos, G.S.
Свободных экз. нет
Найти похожие


20.
   Z-1450

    Oparil, S.
    Hypertension [Text] : a companion to Brenner and Rector's / S. Oparil, M.A. Weber. - St.Louis : Saunders, 2000. - 757 p. - Ind.: p.723-757. - Ref.after chap. - ISBN 0-7216-7764-9 : Б. ц.
Перевод заглавия: Гипертензия: сопутствующее издание к книге Бреннера и Ректора " Почка".
УДК
РУБ KAR1 + R5
Рубрики: ГИПЕРТЕНЗИЯ--HYPERTENSION
   АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫЕ СРЕДСТВА--ANTIHYPERTENSIVE AGENTS

Аннотация: Автор дає матеріал про етіологію, маніфестацію та лікування гіпертензії, базуючись на сучасних наукових даних. Напочатку книги йдеться про погляд на проблему гііпертензії у історичному аспекті та її епідеміологію у світі.У наступних розділах описано сучасний погляд на підвищення тиску та його вплив на захворювання серцево-судинної системи, та інши органи, а також на коморбідні стани. Автор знайомить з матеріалами дискусій з приводу первинної артеріальної патології, що готує механістичний базіс у патогенезі гіпертензії. Описано сучасні методи діагностики та лікування гіпертензії, вибір лікувальних засобів, значення модифікації стилю життя у профілактиці та лікуванні гіпертензії. Дається також матеріал про діагностику та лікування вторинної гіпертензії.


Доп.точки доступа:
Weber, M.A.
Свободных экз. нет
Найти похожие
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© library21.ru, 2015-2017