На главную Библиотеки Германии

Библиотеки


169. Московский государственный гуманитарно-экономический институт - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>K=CH$<.>)
Найдено 10292 книг(а)/журнал(ов)
Показаны книги/журналы с 1 по 20

1.
   Р-46044

    Ясній, О. Р.
    Стан кісткової тканини у дітей, хворих на хронічний гастродуоденіт [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.10 / О.Р. Ясній; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. - К., 2001. - 20 с. -
УДК
РУБ 92002 + 82002
Рубрики: ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ БОЛЕЗНИ--GASTROINTESTINAL DISEASES
   ДЕТИ--CHILD

   КОСТЬ И КОСТНЫЕ ТКАНИ--BONE AND BONES

Аннотация: Шляхом вивчення ранніх проявів порушення мінеральної щільності кістки, мінерального обміну досліджено стан кісткової системи у дітей, хворих на хронічний гастродуоденіт. Встановлено клініко-параклінічні особливості перебігу хвороби у дітей з різною мінеральною щільністю кісткової тканини та виділено чинники ризику виникнення остеопенічного синдрому, зумовлені вказаною патологією. Показано, що у хворих на хронічний гастродуоденіт з остеопенічним синдромом, тривалість якого більше трьох років, захворювання супроводжувалося затримкою фізичного та статевого розвитку, зниженою кислоутворювальною функцією шлунка дуоденогастральним рефлюксом, субатпрофічними й атрофічними змінами слизової шлунка, дисбактеріозом II ступеня тяжкості. У дітей, хворих на хронічний гастродуоденіт, остеопенічний синдром спостережено у 50,2 %, причому в хлопчаків остеопенію діагностовано на 15,3 % частіше, ніж у дівчаток. Запропоновано та впроваджено методики клінічної та прараклінічної діагностики, корекції остеопенії та остеропорозу дітей, хворих на хронічний гастродуоденіт. З'ясовано, що корекція остеопенії препаратами кальцію ефективна лише у дітей молодшого віку. Серед дівчаток 12 - 15 років позитивний ефект мав місце лише у разі комплексного застосування препаратів кальцію та "Відеїну 3", а для поліпшення стану хлопчиків доцільно застосовувати препарати, що позитивно впливають на стан кісткової тканини та активізують руховий режим.

Свободных экз. нет
Найти похожие


2.
   Р-46041

    Кривошеина, Е. Л.
    Ауторозеткообразование и костномозговые эритроклазические кластеры при остром лимфобластном лейкозе детей [Текст] : автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.00.29. 14.00.09 / Е.Л. Кривошеина; Твер. гос. мед. акад. МЗРФ. - М., 2001. - 33 с. : ил. -
УДК
РУБ 182002 + 92002
Рубрики: ЛЕЙКОЗ ЛИМФОЦИТАРНЫЙ ОСТРЫЙ--LEUKEMIA, LYMPHOCYTIC, ACUTE
   ДЕТИ--CHILD


Свободных экз. нет
Найти похожие


3.
   Р-46062

    Скворцов, К. К.
    Оптимізація хірургічної тактики при гострому холециститі за допомогою відеолапароскопічної хірургії [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.03 / К.К. Скворцов; МОЗ України. Нац. держ. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. - К., 2000. - 20 с. -
УДК
РУБ 142002 + 122002
Рубрики: ХОЛЕЦИСТИТ--CHOLECYSTITIS
Аннотация: Розглянуто питання лікування гострого холециститу за допомогою відеолапароскопічної хірургії. Уточнено показання та протипоказання до неї. Обстежено 441 хворого. Встановлено, що надання хірургічної допомоги пацієнтам з ускладненими формами гострого холециститу з використанням лапароскопічної хірургії повинно будуватись на засадах активної хірургічної тактики. Запропоновано тактику першочергового лапароскопічного видалення основного джерела запального процесу та забезпечення адекватної деривації жовчі. Корекція виявлених під час операції супутніх уражень жовчної протоки проводиться в холодному періоді. У випадку діагностики патології позапечінкових жовчних шляхів перевага віддається інтраопераційній лапароскопічній холангіографії. Відсоток конверсій на сьогоднішній день може бути одним з непрямих критеріїв якості лікувально-діагностичного процесу за умов використання малоінвазивних методик. Лапароскопічна холецистектомія є методом вибору хірургічного лікування гострого холециститу. Впровадження основних результатів роботи в медичну практику знизило післяопераційну летальність у 10 разів, кількість післяопераційних ускладнень - у 7,3 разів, а середній ліжко-день - у 5,3 разів на відміну від традиційних методів.

Свободных экз. нет
Найти похожие


4.
   Р-46080

    Король, Т. В.
    Характеристика транспортних систем кальцію клітин слинної залози личинки Chironomus plumosus L. [Текст] : автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.13 / Т.В. Король; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Л., 2000. - 18 с. : іл. -
УДК
Рубрики: СЛЮННЫЕ ЖЕЛЕЗЫ--SALIVARY GLANDS

Свободных экз. нет
Найти похожие


5.
   Р-46083

    Ніколаєнко, В. В.
    Гігієнічне обгрунтування заходів з оптимізації здоров"я міських школярів молодшого віку в умовах Донбасу [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.02.01 / В.В. Ніколаєнко; Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М.Марзеєва АМН України. - К., 2000. - 19 с. -
УДК
РУБ 92002 + 102002
Рубрики: ДЕТЕЙ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ СЛУЖБЫ--CHILD HEALTH SERVICES
Аннотация: Наведено характеристику екологічних, сімейно-психологічних, житлово-побутових умов і режиму життєдіяльності учнів. Оцінено здоров'я молодших школярів за показниками захворюваності, фізичного розвитку, розумової та фізичної працездатності, неспецифічної резистентності організму. Встановлено ступінь і характер залежності здоров'я дітей молодшого шкільного віку від 17 біологічних, 34 соціальних і 8 екологічних факторів. Виявлено найбільш значущі для формування здоров'я детермінанти. Обгрунтовано заходи щодо профілактики хвороб серед молодших школярів. Запропоновано й апробовано систему оздоровлення дітей на базі літнього заміського табору.

Свободных экз. нет
Найти похожие


6.
   Р-46086

    Наумова, Л. В.
    Ефективність розвантажувально-дієтичної терапії у хворих на хронічний холецистит [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.02 / Л.В. Наумова; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. - К., 2000. - 18 с. -
УДК
РУБ 122002
Рубрики: ХОЛЕЦИСТИТ--CHOLECYSTITIS
Аннотация: Розглянуто новий підхід до вирішення науково-практичного завдання, який полягає в підвищенні ефективності лікування хворих на хронічний холецистит шляхом призначення розвантажувально-дієтичної терапії (РДТ). Вміщено клініко-лабораторні дослідження впливу РДТ на моторно-евакуаторну функцію жовчного міхура і жовчовивідних шляхів та рівень ендогенної інтоксикації (ЕІ) у хворих на хронічний холецистит. Визначено виражений саногенний та детоксикаційний ефекти РДТ. На основі порівняльної оцінки показників ЕІ виявлено закономірність зниження їх активності: до лікування, після загальноприйнятого лікування, після лікування за методом РДТ. Розроблено чіткі показники для застосування даного методу лікування у пацієнтів, які страждають на хронічний калькульозний холецистит. Доведено залежність ефективності лікування від акустичних властивостей конкрементів.

Свободных экз. нет
Найти похожие


7.
   Р-46087

    Мардашко, О. О.
    Вплив аномалій зубощелепної системи на розвиток патології шлунково-кишкового тракту у дитячому віці [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.22 / О.О. Мардашко; МОЗ України. Укр. мед. стомат. акад. - Полтава, 2000. - 18 с. -
УДК
РУБ 112002 + 92002
Рубрики: СТОМАТОГНАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ АНОМАЛИИ--STOMATOGNATHIC SYSTEM ABNORMALITIES
   ДЕТИ--CHILD


Свободных экз. нет
Найти похожие


8.
   Р-46088

    Малланайк, Н.
    Реконструктивні операції при дефектах і вивихах проксимального відділу стегнової кістки у дітей та підлітків з використанням стержневих апаратів [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.21 / Н. Малланайк; Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М.І.Ситенка АМН України. - Х., 2000. - 20 с. : іл. - Бібліогр.: с.16. -
УДК
РУБ 82002 + 92002
Рубрики: БЕДРО--THIGH
   ДЕТИ--CHILD

Аннотация: На підставі вивчення клінічних, рентгенологічних і біомеханічних даних 30 хворих описано синдром зниження опороздатності кульшового суглоба внаслідок природженого вивиху стегна, невдач оперативного лікування дисплазії та природженого вивиху стегна, патологічного вивиху після інфекційного кокситу з дефектом голівки та шийки стегнової кістки, дистензійного вивиху стегна в процесі подовження кінцівки (на фоні природжених аномалій будови суглоба). Зниження опороздатності кульшового суглоба викликано комбінацією різноманітних факторів: інсуфіцієнтності відвідних м'язів стегна, скорочення кінцівки, хибного положення кінцівки у кульшовому суглобі внаслідок контрактур та больового фактора, який виникав внаслідок розвитку ранніх дегенеративно-дистрофічних порушень в ураженому кульшовому суглобі. Запропоновано біомеханічно обгрунтовану оперативну реконструкцію проксимального відділу стегна з застосуванням трисекційного апарата зовнішньої фіксації на основі стрижнів. За результатами післяопераційних спостережень виявлено високий клінічний ефект у оперованих хворих у вигляді значного підвищення опороздатності кульшового суглоба.

Свободных экз. нет
Найти похожие


9.
   Р-46095

    Гончар, В. В.
    Лікування ускладнених форм хвороби Гіршспрунга у дітей [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.09 / В.В. Гончар; МОЗ України. Нац. мед. ун-т. - К., 2001. - 16 с. : іл. -
УДК
РУБ 122002 + 142002
Рубрики: ГИРШСПРУНГА БОЛЕЗНЬ--HIRSCHSPRUNG DISEASE
   ДЕТИ--CHILD


Свободных экз. нет
Найти похожие


10.
   Р-46102

    Чокіна, О. М.
    Порівняльна характеристика ефективності деяких методів діагностики та лікування урогенітальної хламідійної інфекції [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.01 / О.М. Чокіна; МОЗ України. Одес. держ. мед. ун-т. - О., 2001. - 18 с. -
УДК
РУБ 12002 + 32002
Рубрики: ХЛАМИДИОЗЫ--CHLAMYDIACEAE INFECTIONS
Аннотация: Обстежено 113 пацієнток, хворих на урогенітальний хламідіоз, і 111 здорових жінок. Здійснено порівняння діагностичної цінності методів визначення хламідіозу (культурального, реакції зв'язування комплементу (РЗК), імуноферментного аналізу (ІФА), методу прямої імунофлюоресценції (ПІФ) і полімеразної ланцюгової реакції (ПАР)). Відзначено високу інформативність методів ПІФ та ІФА. Значну кількість псевдопозитивних результатів (20 %) отримано методом ПЛР. Висвітлено роль гіпоетрогенії, зниженого рівня прогестерону та імунних зрушень у патогенезі урогенітального хламідіозу. Відзначено високу ефективність комплексного з аміксином лікування хламідіозу у порівнянні з використанням традиційних імуномодуляторів. Доведено, що використання аміксину в комплексному лікуванні хламідіозу сприяє раціональній підготовці жінок до вагітності.

Свободных экз. нет
Найти похожие


11.
   Р-46110

    Ріга, О. О.
    Клініко-інструментальна характеристика ідіопатичних кардіоміопатій у дітей та їх виходи [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.10 / О.О. Ріга; Харк. держ. мед. ун-т. - Х., 2001. - 19 с. -
УДК
РУБ 92002 + 122002
Рубрики: КАРДИОМИОПАТИЯ ГИПЕРТРОФИЧЕСКАЯ--CARDIOMYOPATHY, HYPERTROPHIC
   ДЕТИ--CHILD

Аннотация: Обстежено 110 дітей віком до 15 років, хворих на кардіоміопатію (КМП). Серед них - 41 хворий на гіпертрофічну кардіоматію (ГКМП), 54 - дилатаційну кардіоміопатію (ДКМП) і 15 - на фіброеластоз ендокарда (ФЕ). Проведено поглиблене клініко-анамнестичне та інструментальне обстеження хворих і з'ясовано варіанти перебігу захворювання. Установлено критерії діагностики та диференційної діагностики КМП у дітей раннього віку. У 37,2 % хворих зафіксовано несприятливий перебіг захворювання. За результатами поглибленого патоморфологічного дослідження з застосуванням гістохімічних та імуноморфологічних методів зроблено висновок, що різні форми КМП у дітей раннього віку є фетопатією, яка мала розвиток внаслідок впливу несприятливих факторів на плід у різні періоди онтогенезу.

Свободных экз. нет
Найти похожие


12.
   Р-46112

    Шахов, К. В.
    Комплексне хірургічне лікування апендикулярного перитоніту в дітей [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.09 / К.В. Шахов; МОЗ України. Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. - К., 2001. - 19 с. -
УДК
РУБ 142002 + 92002
Рубрики: АППЕНДИЦИТ--APPENDICITIS
   ДЕТИ--CHILD

   ПЕРИТОНИТ--PERITONITIS

   ДЕТИ--CHILD


Свободных экз. нет
Найти похожие


13.
   Р-46140

    Арабська, Л. П.
    Фізичний розвиток та структурно-функціональний стан кісткової системи у дітей різних категорій радіаційного нагляду та шляхи профілактики і реабілітації їх порушень [Текст] : автореф. дис...д-ра мед. наук : 14.01.10 / Л.П. Арабська; Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології АМН України. - К., 2001. - 38 с. - Бібліогр.: с. 31-35. -
УДК
РУБ 82002 + 92002
Рубрики: КОСТЕЙ БОЛЕЗНИ--BONE DISEASES
   ЧЕРНОБЫЛЬ--CHERNOBYL

Аннотация: Вивчено питання удосконалення й оптимізації системи комплексної медико-соціальної допомоги дітям, народженим після аварії на ЧАЕС, на базі розробленої та впровадженої у практику технології діагностики ранніх порушень у біологічній системі мати - плацента - дитина та порушень стану здоров'я дітей, процесів кісткоутворення, формотворення під впливом малих доз радіації. Наведено результати патоморфологічних і радіометричних досліджень плацент і секційного матеріалу померлих у ранньому неонатальному періоді новонароджених за наявності інкорпорації радіонуклідів у плаценті. Показано, що під впливом радіаційного чинника плацента накопичує радіонукліди, які проникають до плода, викликаючи розвиток фетальних дисплазій, структурно-функціональні порушення у різних органах і системах, у тому числі у кістковій. Наведено результати клінічних досліджень у дітей, народжених з інкорпорацією радіонуклідів у плаценті. Оптимізовано систему диспансерного нагляду за дітьми, народженими після аварії на ЧАЕС.

Свободных экз. нет
Найти похожие


14.
   Р-46153

    Костенко, Т. О.
    Функціональний стан серцево-судинної системи у дітей та підлітків, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, і підходи до їх реабілітації [Текст] : автореф. дис...канд. мед. наук : 14.01.10 / Т.О. Костенко; Харк. держ. мед. ун-т. - Х., 2001. - 22 с. : іл. - Бібліогр.: с. 17-19. -
УДК
РУБ 122002 + 92002
Рубрики: СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ--CARDIOVASCULAR DISEASES
   ЧЕРНОБЫЛЬ--CHERNOBYL

   ДЕТИ--CHILD

Аннотация: Наведено результати комплексного дослідження функціонального стану серцево-судинної системи у дітей та підлітків, які перебували у зоні підвищеної радіації. Виявлено, що у дітей та підлітків, евакуйованих із зон радіоактивного забруднення, мають місце значні порушення серцево-судинної системи, на відміну від відносно здорових школярів Харкова. Динаміка десятирічного спостереження засвідчує зростання кількості випадків серцево-судинних розладів. Більш виражені зміни внутрішньосерцевої та церебральної гемодинаміки, ознаки дистрофії міокарда визначено у дітей та підлітків, що зазнали тривалого впливу малих доз радіації. Кардіоваскулярні відхилення формуються через зниження інтегративної ролі гіпоталамуса, превалювання парасимпатичного відділу вегетативної нервової системи. На базі отриманих даних розроблено патогенетично зумовлений методичний підхід до лікування серцево-судинних розладів у дітей та підлітків, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС.

Свободных экз. нет
Найти похожие


15.
   Р-46155

    Кузьменко, О. Є.
    Клініка, діагностика та хірургічне лікування обтураційної жовтяниці як прояву постхолецистектомічного синдрому [Текст] : автореф. дис...канд. мед. наук : 14.01.03 / О.Є. Кузьменко; Ін-т невідклад. і віднов. хірургії АМН України. - Д., 2001. - 19 с. - Бібліогр.: с.13-15. -
УДК
РУБ 122002
Рубрики: ХОЛЕСТАЗ--CHOLESTASIS
   ПОСТХОЛЕЦИСТЭКТОМИЧЕСКИЙ СИНДРОМ--POSTCHOLECYSTECTOMY SYNDROME

Аннотация: Досліджено питання діагностики та хірургічного лікування обтураційної жовтяниці як прояву постхолецистектомічного синдрому. Встановлено основні причини виникнення обтураційної жовтяниці після холецистектомії (ХЕ), виявлено особливості клініко-лабораторної діагностики обтураційної жовтяниці та печінкової недостатності після ХЕ. Запропоновано найбільш ефективну діагностичну програму для даної категорії хворих. Розроблено показання та критерії вибору найбільш раціональних засобів операцій у хворих на обтураційну жовтяницю після холецистектомії. Удосконалено та розроблено нові засоби операцій у разі холедохолітіазу, стенозу великого дуоденального соска, рубцевих стриктурах холедоху та спеціальний інструмент для зупинки кровотечі з судин гепатодуоденальної зв'язки (2 винаходи та 6 раціоналізаторських пропозицій). Визначено засоби профілактики післяопераційних ускладнень у таких хворих.

Свободных экз. нет
Найти похожие


16.
   Р-45790

    Вишневський , С. Г.
    Взаємодія ацетоніальних аніонних сигма-комплексів 5-нітропіримідину з деякими С- та N-електрофільними агентами [Текст] : автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.10 / С.Г. Вишневський ; НАН України. Ін-т біоорган. хімії та нафтохімії. - К., 1998. - 16 с. - Бібліогр.: с.15. -
УДК
Рубрики: ХИМИЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ--CHEMISTRY, ORGANIC

Свободных экз. нет
Найти похожие


17.
   Р-45791

    Зентані, Сіраж.
    Лікворошунтуючі операції при пухлинах задньої черепної ямки у дітей [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.05 / Сіраж. Зентані ; АМН України. Ін-т нейрохірургії ім. А.П.Ромоданова. - К., 2000. - 18 с. : іл. - Бібліогр.: с.14-15. -
УДК
РУБ 62002 + 92002 + 52002
Рубрики: ЧЕРЕПНАЯ ЯМКА ЗАДНЯЯ--CRANIAL FOSSA, POSTERIOR
   НОВООБРАЗОВАНИЯ--NEOPLASMS

   ДЕТИ--CHILD


Свободных экз. нет
Найти похожие


18.
   Р-45827

    Дзубан , К. М.
    Експериментальне обгрунтування профілактичного застосування блокаторів кальцієвих каналів в умовах гіпоксії на фоні перегріву [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.03.07 / К.М. Дзубан ; АМН України. Ін-т фармакології та токсикології. - К., 1996. - 20 с. - Бібліогр.: с.15-18. -
УДК
Рубрики: АНОКСИЯ--ANOXIA
   КАЛЬЦИЕВЫХ КАНАЛОВ БЛОКАТОРЫ--CALCIUM CHANNEL BLOCKERS


Свободных экз. нет
Найти похожие


19.
   Р-45818

    Дмитрієв , І. Б.
    Фізичні фактори в комплексній реабілітації дітей з патологією щитовидної залози, що потерпіли внаслідок аварії на ЧАЕС [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.33 / І.Б. Дмитрієв ; Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології. - О., 1997. - 14 с. - Бібліогр.: с.12-13. -
УДК
РУБ 92002 + 172002
Рубрики: ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ БОЛЕЗНИ--THYROID DISEASES
   ДЕТИ--CHILD


Свободных экз. нет
Найти похожие


20.
   Р-45842

    Булак , Г. В.
    Клінічні, гематологічні та імунологічні критерії ранньої діагностики і прогнозування перебігу сепсису у недоношених дітей [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.10 / Г.В. Булак ; Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології АМН України. - К., 2001. - 18 с. - Бібліогр.: с.15. -
УДК
РУБ 92002 + 32002
Рубрики: МЛАДЕНЕЦ НЕДОНОШЕННЫЙ, БОЛЕЗНИ--INFANT, PREMATURE, DISEASES
   СЕПСИС--SEPSIS

   ДЕТИ--CHILD


Свободных экз. нет
Найти похожие
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© library21.ru, 2015-2017