На главную Библиотеки Германии

Библиотеки


169. Московский государственный гуманитарно-экономический институт - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>K=CHRONIC$<.>)
Найдено 743 книг(а)/журнал(ов)
Показаны книги/журналы с 1 по 20

1.
   Р-45844

    Танько , О. П.
    Клініко-патогенетичні механізми діагностики, лікування і профілактики ускладнень вагітності у жінок з хронічними гепатитами та при розвитку у них НЕLLР-синдрому [Текст] : автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.01.01 / О.П. Танько ; Харк. держ. мед. ун-т. - Х., 2001. - 36 с. : іл. - Бібліогр.: с.28-31. -
УДК
РУБ 12002 + 122002
Рубрики: БЕРЕМЕННОСТИ ОСЛОЖНЕНИЯ--PREGNANCY COMPLICATIONS
   ГЕПАТИТ ХРОНИЧЕСКИЙ--HEPATITIS, CHRONIC


Свободных экз. нет
Найти похожие


2.
   Б-80888

    Никула, Т. Д.
    Хронічна ниркова недостатність [Текст] / Т.Д. Никула. - К. : Задруга, 2001. - 515 с. : іл. - (Україніка). - ISBN 996-7944-13-1. : Б. ц.
УДК
РУБ 132002
Рубрики: ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ХРОНИЧЕСКАЯ--KIDNEY FAILURE, CHRONIC
Аннотация: Викладені питання етіології, патогенезу, патофізіології, класифікації, клініки, діагностики, діференціальної діагностики, профілактики та лікування хронічної ниркової недостатності.

Свободных экз. нет
Найти похожие


3.
   Р-46244

    Кузьмина, Л. А.
    Трансплантация аллогенных и аутологичных гемопоэтических клеток в терапии больных хроническим миелолейкозом [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.00.29 / Л.А. Кузьмина; Гематол. нгауч. центр РАМН. - М., 2001. - 32 с. : ил. - Библиогр.: с.30-32. -
УДК
РУБ 122002
Рубрики: ЛЕЙКОЗ МИЕЛОИДНЫЙ ХРОНИЧЕСКИЙ--LEUKEMIA, MYELOID, CHRONIC

Свободных экз. нет
Найти похожие


4.
   d-1066

    Gabriel, A.
    Ocena wybranych czynnikow prognostycznych z zakresu epidemiologii, histopatologii, immunohistochemi oraz cytofluorometrii w prazewidywaniu dynamiki i przewlekle zapalenie watroby typu C [Text] : rozprawa habilitacyjna / A. Gabriel . - Katowice : [s. n.], 2002. - 209 p. - (Slaska akademia mediczna w Katowicach). - Pism.: s.186-199. - ISBN 83-88895-01-X : Б. ц.
Перевод заглавия: Оценка отдельных прагностических факторов в области эпидемиологии, гистопатологии, иммуногистохимии, а также цитофлюорометрии в прогнозировании динамики и фиброзного прогрессирования у больных хроническим воспалением печени типа С.
УДК
РУБ 122002
Рубрики: ГЕПАТИТ C ХРОНИЧЕСКИЙ--HEPATITIS C, CHRONIC

Свободных экз. нет
Найти похожие


5.
   Р-46318

    Череватська, О. Ю.
    Клініко-патогенетичне значення змін поверхневого натягу крові при хронічних гепатитах та цирозах печінки [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.02 / О.Ю. Череватська; Луган. держ. мед. ун-т. - Луганськ, 2001. - 21 с. - Бібліогр.: с.15-17. -
УДК
РУБ 122002
Рубрики: ГЕПАТИТ ХРОНИЧЕСКИЙ--HEPATITIS, CHRONIC
   ЦИРРОЗЫ ПЕЧЕНИ--LIVER CIRRHOSIS


Свободных экз. нет
Найти похожие


6.
   Б-81065

   
    Застосування гіпо- гіпермагнітного поля в лікуванні хронічних гепатитів і цирозів печінки [Текст] : метод. рек. / Львів. держ. мед. ун-т ім. Д. Галицького ; Підгот.: Є.Х. Заремба, Г.В. Світлик. - К. : [б. и.], 2002. - 20 с. - Библиогр.: с. 17-20. - Б. ц.
УДК
РУБ 162002 + 122002
Рубрики: ГЕПАТИТ ХРОНИЧЕСКИЙ--HEPATITIS B, CHRONIC
   ЦИРРОЗЫ ПЕЧЕНИ--LIVER CIRRHOSIS

Аннотация: Автори розкривають особливості впливу магнітного поля на клінічний перебіг хронічної патології печінки, динаміку імунологічних і гемостазіологічних показників, характер його дії залежно від етіології захворювання. Дано рекомендації відносно диференційованого підходу до застосування магнітотерапії при хронічних гепатитах і цирозах печінки.


Доп.точки доступа:
Заремба , Є.Х.
Свободных экз. нет
Найти похожие


7.
   Р-46351

    Наконечна, А. А.
    Клініко-імунологічна ефективність нового ентеросорбенту антрален в комплексному лікуванні хронічних гепетитів [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.03.08 / А.А. Наконечна; МОЗ України. Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. - К., 2001. - 19 с. : іл. - Бібліогр.: с.15-16. -
УДК
РУБ 122002 + 152002
Рубрики: ГЕПАТИТ ХРОНИЧЕСКИЙ--HEPATITIS, CHRONIC
   АНТРАЛИН--ANTHRALIN


Свободных экз. нет
Найти похожие


8.
   Б-81259

   
    Немедикаментозні методи лікування синдрому хронічної втоми [Текст] : метод. рек. / Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології ; Бабов К.Д. та ін. - О. : [б. и.], 2001. - 24 с. - Библиогр.: с. 24. - Б. ц.
В надзаг.: Укр. центр наук. мед. інформ. та патент.-ліценз. роботи.
УДК
Рубрики: УТОМЛЕНИЯ СИНДРОМ ХРОНИЧЕСКИЙ--FATIGUE SYNDROME, CHRONIC


Доп.точки доступа:
Бабов , К.Д. та ін.
Свободных экз. нет
Найти похожие


9.
   Р-45938

    Віннікова, Л. М.
    Патогенетичне обгрунтування використання антралю і ербісолу в лікуванні хворих на хронічні гепатити [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.02 / Л.М. Віннікова; Луганс. держ. мед. ун-т. - Луганськ, 2001. - 19 с. - Бібліогр.: с.15-16. -
УДК
РУБ 32004
Рубрики: ГЕПАТИТ ХРОНИЧЕСКИЙ--HEPATITIS, CHRONIC

Свободных экз. нет
Найти похожие


10.
   Р-45936

    Виноградова, О. А.
    Мониторинг химеризма и минимальной остаточной болезни у больных хроническим миелолейкозом после трансплантации стволовых гемопоэтических клеток [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.00.29 / О.А. Виноградова; Гематологич. Науч. Центр РАМН. - М., 2001. - 28 с. : ил. - Библиогр.: с.26-28 . -
УДК
РУБ 182003
Рубрики: ЛЕЙКОЗ МИЕЛОИДНЫЙ ХРОНИЧЕСКИЙ--LEUKEMIA, MYELOID, CHRONIC

Свободных экз. нет
Найти похожие


11.
   Р-46774

    Плахотнік, С. В.
    Вплив сучасних гепатопротекторів на перебіг хронічного гепатиту різної етіології [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.02 / С.В. Плахотнік; МОЗ України. Київ. мед. акад. післядиплом. освіти. - К., 1998. - 16 с. - Бібліогр.: с.13-14. -
УДК
РУБ 122004
Рубрики: ГЕПАТИТ ХРОНИЧЕСКИЙ--HEPATITIS, CHRONIC

Свободных экз. нет
Найти похожие


12.
   S-8422

    Infertility and reproductive medicine clinics of North America [Text] / Ed.: M.P. Diamond, A.H. Decherney.
   Vol.10, N4 : Chronic pelvic pain / Ed.: S.F. Palter. - Philadelphia ; London : W.B.Saunders Company, 1999. - pp.: 637-836. - Ref. after art. - Ind.: p.819-836. - 12 грн.
Перевод заглавия: Бесплодие и репродуктивная медицина клиники Северной Америки. Т.10, №4. Хроническая тазовая боль.
УДК
Рубрики: ЖЕНСКИЕ БОЛЕЗНИ--GENITAL DISEASES, FEMALE
   БОЛИ--PAINДоп.точки доступа:
Paltel, S.F.; Diamond, M.P.
Свободных экз. нет
Найти похожие


13.
   Р-47045

    Сапожніков, А. Р.
    Зміни центральної, внутрішньосерцевої, печінкової гемодинаміки і мікроциркуляції у хворих на хронічний гепатит та корекція препаратами цитопротекторної і інотропної дії [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.02 / А.Р. Сапожніков; МОЗ України. Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. - К., 2002. - 20 с. - Бібліогр.: с.16-17. -
УДК
РУБ 122004 + 152004
Рубрики: ГЕПАТИТ ХРОНИЧЕСКИЙ--HEPATITIS, CHRONIC

Свободных экз. нет
Найти похожие


14.
   Р-47118

    Кумас Сотирис Морфи
    Оценка эффективности интерферонотерапии при хроническом миелолейкозе по данным гистоморфологического исследования [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.00.29 / Кумас Сотирис Морфи; Гематологич. науч. центр РАМН. - М., 2002. - 24 с. : табл. - Библиогр.: с.23. -
УДК
РУБ 182003 + 152004
Рубрики: ЛЕЙКОЗ МИЕЛОИДНЫЙ ХРОНИЧЕСКИЙ--LEUKEMIA, MYELOID, CHRONIC

Свободных экз. нет
Найти похожие


15.
   S-8434

   
    Ethical choices in long-term care [Text] : what does justice require. - Geneva : World Health Organigation, 2002. - 91 р. - Ref. after art.- Ann.: p.31-91. - ISBN 92-9-156228-5 : 9 грн.
Перевод заглавия: Этические оценки лечения хронических больных: кто нуждается в справедливости?
УДК
РУБ 72004
Рубрики: ЭТИКА--ETHICS
   ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ--CHRONIC DISEASE

   БОЛЬНЫЕ--PATIENTS


Свободных экз. нет
Найти похожие


16.
   Р-47324

    Закут, В. Р.
    Стан жовчоутворюючої та жовчовидільної функції печінки при хронічних гепатитах та цирозах печінки у динаміці лікування [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.02 / В.Р. Закут ; Харк. держ. мед. ун-т. - Х., 2002. - 18 с. : табл. - Бібліогр.: с.14. -
УДК
РУБ 122004
Рубрики: ГЕПАТИТ ХРОНИЧЕСКИЙ--HEPATITIS, CHRONIC
   ЦИРРОЗЫ ПЕЧЕНИ--LIVER CIRRHOSIS

Аннотация: Визначено стан жовчоутворювальної, жовчовидільної та холесекреторної функції печінки, а також клініко-лабораторні критерії, що характеризують порушення даного стану у разі хронічного гепатиту (ХГ) та цирозу печінки (ЦП). Встановлено ступінь вираженості порушень функціонального стану печінки за результатами біохімічного дослідження. Розглянуто стан перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту у хворих на ХГ та ЦП. Досліджено морфологічну структуру печінки у разі ХГ та ЦП. Визначено, що порушення жовчоутворення обумовлено зміною біохімічних властивостей жовчі та ентерогепатичної циркуляції жовчних кислот. Встановлено, що використання гепабане у хворих на ЦП призводить до покращання функціонального стану печінки з нормалізацією жовчовиділення, біохімічних властивостей жовчі та холесекреторної функції печінки, а також у порівнянні з карсилом викликає більш виражений лікувальний ефект із скороченням терміну лікування хворих на ХГ та ЦП.

Свободных экз. нет
Найти похожие


17.
   Р-47307

    Вірстюк, Н. Г.
    Клініко-патогенетичні особливості перебігу хронічних гепатитів та розвитку цирозу печінки, диференційовані методи лікування [Текст] : автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.01.02 / Н.Г. Вірстюк; МОЗ України. Івано-Франків. держ. мед. акад. - Івано-Франківськ, 2002. - 44 с. : табл. - Бібліогр.: с.35-40. -
УДК
РУБ 122004
Рубрики: ГЕПАТИТ ХРОНИЧЕСКИЙ--HEPATITIS, CHRONIC
   ЦИРРОЗЫ ПЕЧЕНИ--LIVER CIRRHOSIS


Свободных экз. нет
Найти похожие


18.
   Р-47370

    Виговська, О. М.
    Неврозоподібні розлади у хворих хронічною нирковою недостатністю, що знаходяться на лікуванні екстракорпоральним гемодіалізом [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.16 / О.М. Виговська; МОЗ України. Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. - Х., 2002. - 20 с. - Бібліогр.: с.16-17. -
УДК
РУБ 132004 + 52004
Рубрики: ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ХРОНИЧЕСКАЯ--KIDNEY FAILURE, CHRONIC
   ГЕМОДИАЛИЗ--RENAL DIALYSIS

   ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА--MENTAL DISORDERS


Свободных экз. нет
Найти похожие


19.
   Р-47499

    Лисенко, Д. А.
    Клініко-імунологічний моніторинг хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію на фоні хіміотерапії та застосуванні імунотропних препаратів [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.31 / Д.А. Лисенко; АМН України. Ін-т гематології та трансфузіології. - К., 2002. - 18 с. : табл. - Бібліогр.: с.13-15. -
УДК
РУБ 182003 + 62004 + 152004
Рубрики: ЛЕЙКОЗ МИЕЛОИДНЫЙ ХРОНИЧЕСКИЙ--LEUKEMIA, MYELOID, CHRONIC
   МОНИТОРИНГ ИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ--MONITORING, IMMUNOLOGIC


Свободных экз. нет
Найти похожие


20.
   S-8526

   
    Innovative care for chronic conditions [Text] : meeting report (30-31 May 2001). - Geneva : WHO, 2001. - 31 p. - 4 грн.
Перевод заглавия: Рациональний уход за больным при хронических состояниях.
УДК
Рубрики: ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ--CHRONIC DISEASE
   ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ--WORLD HEALTH ORGANIZATION


Свободных экз. нет
Найти похожие
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© library21.ru, 2015-2017