Форми участі громадськості в прийнятті рішень, що стосуються питань довкілля [Текст]. - К. : [б. и.], 2004. - 68 с. - Б. ц.

Свободных экз. нет