63(072)
В 11


    Вісник аграрної науки Причорномор'я [Текст] / Миколаївський державний аграрний університет ; ред. В. С. Шебанін. - Миколаїв : [б. и.], 1997 - . - (Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки).
   Вип.2(53). - 2010. - 340 с. : рис., табл. - Бібліогр. у кінці ст.
    Содержание:
Гавриш, В. І. Визначення критичних параметрів інвестиційного проекту з виробництва біопалива / В. І. Гавриш. - С .22-30
Прокопенко, К. О. Ємність вітчизняного ринку м'яса та якість м'ясної продукції / К. О. Прокопенко. - С .61-68
Дибач, І. Л. Методичні передумови управління ризиками в аграрному виробництві / І. Л. Дибач, О. Ю. Кіпрєєва. - С .95-108
Березовський, М. Д. Лінійна імуногенетична диференціація популяції свиней української м'ясної породи / М. Д. Березовський, А. О. Онищенко, О. І. Ревенко. - С .225-231
Медведєв, В. О. Стан і подальші напрями роботи з породою ландрас / В. О. Медведєв, О. М. Церенюк, А. І. Хватов и др. - С .232-236
Другие авторы: Церенюк О. М., Хватов А. І., Россоха Л.В., Стрижак Т.А., Хватова М.А.
Іовенко, Василь Миколайович. Генетичні особливості порід і типів овець за рівнем поліморфізму локусу гемоглобіну / В. М. Іовенко, Г. О. Продайвода, В. А. Кириченко. - С .243-249
Корінний, С. М. Порівняння популяційної структури ліній внутрішньопородних типів УВБ-1 і УВБ-2 за імуногенетичними та ДНК-маркерами / С. М. Корінний. - С .250-261
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Сільське господарство--Сборники
   Економіка сільського госп-ва--Сборники

Аннотация: У збірнику висвітлено результати наукових досліджень з питань економіки, проблем сільськогосподарських та технічних наук, досліджуваними, аспірантами, магістрами та студентами Миколаївського державного аграрного університету та інших навчальних закладів Міністерства аграрної політики України.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Шебанін, В. С. \ред.\; Россоха, Л.В.; Стрижак, Т.А.; Хватова, М.А.; Миколаївський державний аграрний університет
Экземпляры всего: 2
ХР (2)
Свободны: ХР (2)