63(072)
В 11


    Вісник аграрної науки Причорномор'я [Текст] : сільськогосподарські науки / Миколаївський державний аграрний університет ; ред. В. С. Шебанін. - Миколаїв : [б. и.], 1997 - .
   Вип.1(52), Т.2. - 2010. - 148 с. : рис., табл. - Бібліогр. у кінці ст.
    Содержание:
Топиха, В. С. Анализ генетического разнообразия свиней крупной белой породы на основе мультилокусных генотипов микросателлитов / В. С. Топиха, С. С. Крамаренко, С. И. Луговой. - С .3-11
Гиль, М. І. Використання ентропійного аналізу в оцінці молочної продуктивності худоби різної інтенсивності формування організму / М. І. Гиль, В. В. Коваленко. - С .12-20
Рибалко, В. П. Сучасний стан та напрями розвитку вітчизняного свинарства / В. П. Рибалко. - С .21-25
Козирь, В. С. Фізико-хімічний склад свинини, одержаної від тварин, вирощених з використанням удосконалених кормових добавок / В. С. Козирь, В. І. Халак, А. Н. Майстренко, Гравченко В.О. - С .26-31
Другие авторы: Халак В. І., Майстренко А. Н., Гравченко В.О.
Чертков, Б. Д. Дифференцированное кормление свиноматок - залог эффективного воспроизводства стада / Б. Д. Чертков, Д. Д. Чертков. - С .45-52
Церенюк, О. М. Ефект гетерозису при реципрокному схрещуванні свиней порід велика біла та ландрас / О. М. Церенюк. - С .66-70
Ващенко, П. А. Визначення племінної цінності свиней різними методами / П. А. Ващенко. - С .76-79
Пентилюк, С. І. Статеві відмінності поросят великої білої породи при застосуванні препаратів БАР / С. І. Пентилюк. - С .80-84
Черненко, О. І. Продуктивність молочної худоби залежно від спаду енергії росту в ранньому онтогенезі / О. І. Черненко, Ю. О. Черненко. - С .101-106
Черненко, О. М. Ефективність довічного використання корів різних типів стресостійкості / О. М. Черненко. - С .107-112
Акімов, О. В. Інтенсивність росту чистопорідного і породно-лінійного молодняку свиней / О. В. Акімов. - С .131-135
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Сільське господарство--Сборники
Аннотация: У збірнику висвітлено результати наукових досліджень з проблем сільськогосподарських наук, досліджуваних ученими, аспірантами, магістрами та студентами Миколаївського державного аграрного університету та інших навчальних закладів Міністерства аграрної політики України.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Шебанін, В. С. \ред.\; Гравченко, В.О.; Миколаївський державний аграрний університет
Экземпляры всего: 2
ХР (2)
Свободны: ХР (2)