347.9
К-89


    Кузьменко, О.В..
    Адміністративно-процесуальне право України: Підручник [Текст] / О.В. Кузьменко, Т. О. Гуржій. - К. : Атіка, 2007. - 416 с. - ISBN 978-966-326-226-0 : 40.00 р.
    Содержание:
Вступ . - С .3
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
ГЕНЕЗИС ВІТЧИЗНЯНОГО
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА . - С .5
Основні концепції адміністративного процесу . - С .5
Адміністративно-процесуальне право як самостійна галузь права . - С .15
Адміністративно-процесуальне право як наука та навчальна дисципліна . - С .18
Глва II. КЛЮЧОВІ ДЕТЕРМІНАНТИ
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ПРАВА . - С .23
Предмет адміністративно-процесуального права . - С .23
Метод регулювання в адміністративно-процесуальному праві . - С .26
Взаємодія адміністративно-процесуального права з іншими галузями права . - С .30
Принципи адміністративно-процесуального права . - С .39
Система адміністративно-процесуального права . - С .54
Джерела адміністративно-процесуального права . - С .57
Функції адміністративно-процесуального права та адміністративно-процесуальні функції . - С .64
ІІІ. НОРМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО
ПРАВА . - С .75
Поняття адміністративно-процесуальної норми . - С .75
Структура адміністративно-процесуальної норми . - С .82
Види адміністративно-процесуальних норм . - С .89
Реалізація адміністративно-процесуальних норм . - С .95
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ ВІДНОСИНИ . - С .99
Адміністративно-процесуальні правовідносини . - С .99
Види адміністративно-процесуальних правовідносин . - С .110
СУБ'ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО
ПРАВА . - С .116
Загальна характеристика суб'єктів адміністративно-процесуального права . - С .116
Класифікація суб'єктів адміністративно-процесуального права . - С .118
АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС . - С .123
Адміністративний процес та адміністративно-процесуальне право . - С .123
Структура адміністративного процесу . - С .127
Адміністративна процедура в адміністративному процесі . - С .134
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
НОРМОТВОРЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ . - С .143
ДОЗВІЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ . - С .162
РЕЄСТРАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ . - С .174
АТЕСТАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ . - С .184
ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ
ГРОМАДЯН . - С .206
XII. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ
ПРОСТУПКИ . - С .224
12.1. Поняття провадження у справах про адміністративні проступки . - С .224
12.2. Принципи провадження у справах про адміністративні проступки . - С .227
12.3. Учасники провадження у справах про адміністративні проступки . - С .233
12.4. Заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні проступки . - С .241
12.5. Докази і доказування в провадженні у справах про адміністративні проступки . - С .249
12.6. Стадії провадження у справах про адміністративні проступки . - С .253
12.7. Строки у провадженні у справах про адміністративні проступки . - С .267
ХНІ. АДМІНІСТРАТИВНА ЮСТИЦІЯ Й
АДМІНІСТРАТИВНО-ПОЗОВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ . - С .279
13.1. Загальна характеристика адміністративної юстиції в Україні . - С .279
13.2. Адміністративне судочинство як складова адміністративної юстиції . - С .283
13.3. Принципи адміністративного судочинства . - С .292
13.4. Учасники адміністративного судочинства . - С .308
13.5. Адміністративно-позовне провадження . - С .325
13.6. Заходи процесуального примусу в адміністративно-позовних провадженнях . - С .338
XIV. ПРОВАДЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВАХ
ПРО ДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОСТУПКИ . - С .342
14.1. Провадження в адміністративних справах про дисциплінарні проступки як складова адміністративного процесу . - С .342
14.2. Дисциплінарне провадження у справах про адміністративні делікти, вчиненні особами, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів або спеціальних положень про дисципліну . - С .346
14.3. Дисциплінарне провадження у справах про порушення правил попереднього ув'язнення, умов і порядку відбуття кримінального покарання . - С .359
14.4. Дисциплінарне провадження у справах про порушення правил внутрішнього розпорядку приймальників-розподіль-ників для неповнолітніх та осіб, затриманих за бродяжництво . - С .370
КОНТРОЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ . - С .374
XVI. ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ . - С .383
Список літератури . - С .402
УДК
ББК 67.9(4УКР)401я73

Кл.слова (ненормированные):
Право процесуальне -- Procedure law -- Право процессуальное -- Право адміністративне -- Administrative law -- Право административное -- Судочинство цивільне -- Cvil process -- Судопроизводство гражданское -- Процес адміністративний -- Administrative process -- Процесс административный


Доп.точки доступа:
Гуржій, Т.О.
Экземпляры всего: 41
АБ (41)
Свободны: АБ (41)