На главную Библиотеки Германии

Библиотеки


192. Московский педагогический государственный университет - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>K=СЕЛЕКЦІЯ<.>)
Найдено 76 книг(а)/журнал(ов)
Показаны книги/журналы с 1 по 20

1.
636:92
Т76


    Трофименко, О. Л.
    Знаний професор М. М. Колесник [Текст] : до 110-річчя НАУ / О. Л. Трофименко. - Нове вид. - К. : "Урожай", 2008. - 60 с. - ISBN 966-05-0081-5
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Персоналії--Биографии
   Твариництво--Биографии

   Розведення с.-г. тварин--Биографии

Кл.слова (ненормированные):
біологія с-г -- ПЛЕМІННА СПРАВА -- СЕЛЕКЦІЯ В тваринництві
Аннотация: У виданні висвітлено науково-педагогічну та громадську діяльність М. М. Колесника - доктора біологічних наук, професора, заслуженого діяча науки України, члена-кореспондента колишньої Української академії сільськогосподарських наук, знаного вченого в галузі розведення, селекції та генетики сільськогосподарських тварин. М. М. Колесник - автор 187 опублікованих наукових праць - статей, буклетів, брошур, книг, монографій, посібників, підручників, конспектів лекцій та ін. Він уперше розробив фундаментальні теоретичні основи еволюції сільськогосподарських тварин, розвинув генетичний напрям у племінному розведенні та племінній справі, зробив вагомий внесок у генетико-математичний аналіз, біотехнію та зоотехнію. Першим у вітчизняній сільськогосподарській біології визначив основні закономірності успадкування, успадковуваності й спадковості кількісних та якісних ознак одомашнених тварин і птиці в Україні. Значну частину його творчої спадщини становлять методи непараметричної (рангової) біометрії й видової генетики.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Колесник, М. М. \о нем\
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)
Найти похожие


2.
636.2.082
Д81


    Дудок, А. Р.
    Селекційно-генетична оцінка тварин різних генотипів при формуванні стада жирномолочного типу української червоної молочної породи [Рукопись] : автореферат дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 : защищена 19.11.2009 / Дудок Альона Романівна ; рук. работы Г. І. Буюклу . - Херсон, 2009. - 17 с. - Бібліогр.: с. 14-15 . -
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотарство--Авторефераты диссертаций
Кл.слова (ненормированные):
екстер'єр -- генотип -- успадковуваність -- кореляція -- УКРАЇНСЬКА ЧЕРВОНА МОЛОЧНА ПОРОДА -- СЕЛЕКЦІЯ В СКОТАРСТВІ
Аннотация: Дисертація присвячена питанням вивчення ефективності використання поліпшувальних червоної датської та англерської порід на поголів'ї тварин вітчизняної червоної степової худоби. Проведено оцінку тварин різних порід і умовної кровності за селекційно-генетичними параметрами та визначено зв'язки між селекційними ознаками. Доведено доцільність використання бугаїв червоної датської та англерської порід для підвищення генетичного потенціалу червоної степової худоби. Встановлено перспективні поєднання спадковості червоної степової та поліпшувальних червоної датської й англерської порід, які забезпечують підвищення енергії росту, молочної продуктивності та покращують технологічні ознаки молочної худоби.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Буюклу , Г. І. \рук. работы.\; Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет"Інститут тваринництва степових районів ім. М.Ф. Іванова "Асканія-Нова"-Національний селекційно-генетичний центр з вівчарства УААН
Экземпляры всего: 2
ХР (2)
Свободны: ХР (2)
Найти похожие


3.
636.2.082
С81


    Стріха, Л. О.
    Селекційно-генетична оцінка м'ясної продуктивності худоби української червоної молочної породи [Рукопись] : автореферат дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 : защищена 19.11.2009 / Стріха Людмила Олександрівна ; рук. работы Т. В. Підпала. - Херсон, 2009. - 17 с. - Бібліогр.: с. 13-14. -
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотарство--Авторефераты диссертаций
Кл.слова (ненормированные):
м'ясна продуктивність -- жива маса -- українська червона молочна порода -- СЕЛЕКЦІЯ В СКОТАРСТВІ -- успадковуваність
Аннотация: В дисертаційній роботі викладено результати досліджень щодо визначення параметрів оцінки м'ясної продуктивності української червоної молочної породи та факторів впливу на її прояв у тварин з врахуванням материнської та батьківської спадковості. За даними живої маси, лінійних промірів та індексів будови тіла встановлено зміни росту бугайців від народження і до 18 місячного віку з врахуванням поєднуваності вихідних порід. Доведено, що при збільшенні частки спадковості за голштинською породою у тварин змінюються проміри та індекси, які свідчать про відповідність будови тіла, характерної для молочної худоби. Визначено вплив спадкових і паратипових факторів на ріст молодняку в різні вікові періоди. Встановлено, що перевагу за живою масою мають бугайці з оптимальною тривалістю ембріонального періоду, народжені повновіковими коровами і в яких оптимальні сервіс-та лактаційні періоди. За даними середньодобових приростів і коефіцієнтів росту доведено перевагу тварин генотипу 50 - 75% Г > 75% Г. В економічному відношенні для виробництва яловичини перевагу мають бугайці з часткою спадковості 50 - 75% Г. Це стало результатом одержання додаткового прибутку на одну тушу 296,70 грн. і 110,47 грн. порівняно з бугайцями генотипу <50% Г і породним показником.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Підпала, Т. В. \рук. работы.\; Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет"Державний вищий навчальний заклад"Миколаївський державний аграрний університет"
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)
Найти похожие


4.
41.3я73
М29


    Молоцький, М. Я.
    Селекція і насінництво с/г рослин [Текст] : підручник / М. Я. Молоцький, С. П. Васильківський, В. І. Князюк. - К. : Вища освіта, 2006. - 463 с. - ISBN 966-8081-50-1
ГРНТИ
ББК 41.3я73
Рубрики: Агротехніка--Учебники для высших учебных заведений
Аннотация: Розглянуті основні питання загальної селекції та методи створення вихідного матеріалу і сортів: внутрішньовидова і віддалена гібридизація, мутагенез і поліплоїдія, біотехнологія. Приділено увагу методам добору, оцінювання селекційного матеріалу, технології селекційного процесу, державного сортовипробування.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Васильківський, С. П.; Князюк, В. І.
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)
Найти похожие


5.
636(063)
С76


    Інститут тваринництва степових районів ім. М. Ф. Іванова "Асканія - Нова" - Нац. наук. селекційно-генет. центр з вівчарства. Всеукраїнська науково-практична конференція (24-25 вересня 2008 р.; Асканія-Нова).
    Всеукраїнська науково-практична конференція "Стан, перспективи розвитку та наукового забезпечення галузі тваринництва у південному регіоні України", 24 - 25 вересня 2008 р. [Текст] : збірник тез / Інститут тваринництва степових районів ім. М. Ф. Іванова "Асканія - Нова" - Нац. наук. селекційно-генет. центр з вівчарства. Всеукраїнська науково-практична конференція (24-25 вересня 2008 р.; Асканія-Нова). ; ред. В. І. Вороненко. - Асканія-Нова : [б. и.], 2008. - 72 с. : табл.
    Содержание:
Вороненко, Володимир Іванович. Методологічні основи створення високопродуктивного типу м'ясної худоби на основі міжвидової гібридизації / В. І. Вороненко, Л. О. Омельченко, В. Г. Назаренко. - С .4 - 5
Другие авторы: Омельченко Л. О., Назаренко В. Г., Найдьонова В. О., Дубинський О. Л.
Вороненко, Володимир Іванович. Імуногенетичні особливості успадкування масті у тварин таврійського типу південної м'ясної породи великої рогатої худоби / В. І. Вороненко, В. Г. Назаренко, Л. О. Омельченко. - С .5 - 6
Буюклу, Галина Іванівна. Оцінка рівня розвитку господарсько-корисних ознак у тварин південного типу української чорно-рябої молочної породи / Г. І. Буюклу, Л. М. Іовенко, С. В. Тараненко. - С .6 - 7
Другие авторы: Іовенко Л. М., Тараненко С. В., Носкова А. М.
Вороненко, Володимир Іванович. Імуногенетичний аналіз ліній жирномолочного типу української червоної молочної породи / В. І. Вороненко, В. Г. Назаренко, Ю. П. Полупан и др. - С .7 - 8
Другие авторы: Назаренко В. Г., Полупан Ю. П., Вороненко А. В., Рукавникова Г. І., Хлюст Г. М.
Тараненко, Сергій Валентинович. Відтворювальна здатність корів південного типу української чорно-рябої молочної породи ДПДГ "Асканійське" / С. В. Тараненко. - С .9
Макарчук, Р. М. Особливості росту і розвитку бичків південного типу української чорно-рябої молочної породи при вирощуванні на м'ясо / Р. М. Макарчук. - С .9 - 10
Фурса, Наталя Миколаївна. Фенотипова специфічність родин у стаді таврійського типу південної м'ясної породи племзаводу "Асканійське" / Н. М. Фурса. - С .10 - 11
Дудок, Альона Романівна. Тривалість господарського використання корів української червоної молочної породи / А. Р. Дудок. - С .11 - 13
Вовченко, Б. О. Годівля тварин вологими кормовими сумішами / Б. О. Вовченко, С. І. Пентилюк, М. М. Свістула, Деменська Н. М. - С .13 - 21
Другие авторы: Пентилюк С. І., Свістула М. М., Деменська Н. М.
Сіленков, Б. В. Формування політики щодо реалізації стратегії розвитку підвищення ефективності аграрних підприємств регіону / Б. В. Сіленков. - С .21 - 26
Деменська, Наталя Миколаївна. Вплив використання біологічно-активних добавок у годівлі корів на кількість та хімічний склад молока / Н. М. Деменська. - С .26 - 27
Скрепець, Василь Іванович. Використання нетрадиційних кормових засобів у раціонах телят / В. І. Скрепець, Н. М. Деменська, М. М. Свістула. - С .27 - 29
Шульга, Юрій Іванович. Селекційно-генетична диференціація порід і типів свиней асканійської селекції / Ю. І. Шульга, Л. Ф. Крилова, О. І. Дудка, Маслюк А. М. - С .29 - 30
Другие авторы: Крилова Л. Ф., Дудка О. І., Маслюк А. М.
Дудка, Олена Іванівна. Вплив внутрішньопородних поєднань на продуктивність свиней / О. І. Дудка, В. Р. Явищенко. - С .30
Топчій, Л. І. Породні особливості вікової динаміки живої маси молодняку свиней / Л. І. Топчій, А. М. Івін. - С .31
Герасименко, Валентин Валентинович. Використання імуногенетичних методів для збереження генофондів локальних порід свиней / В. В. Герасименко, К. В. Скрепець, І. М. Карвацька, Смолянець Т. І. - С .31 - 32
Другие авторы: Скрепець К. В., Карвацька І. М., Смолянець Т. І.
Герасименко, Валентин Валентинович. До питання про використання індексів генетичної схожості в селекції сільськогосподарських тварин / В. В. Герасименко. - С .32 - 33
Свістула, Михайло Михайлович. Вплив згодовування білково-мінеральних добавок із гідробіонтів на перебіг метаболічних процесів у молодняку свиней при вирощуванні / М. М. Свістула, С. В. Горб. - С .33 - 35
Єфремов, Дмитро Вікторович. Ефективність використання малокомпонентних комбікормів збагачених жировими добавками та ферментними препаратами у годівлі свиноматок та поросят-сисунів / Д. В. Єфремов. - С .35 - 36
Іванов, В. О. Реконструкція на малих фермах / В.О. Іванов, Д. В. Дудченко, В. М. Волощук. - С .37 - 38
Жарук, Павло Григорович. Продуктивність вівцематок селекційного ядра приазовського типу цигайської породи племзаводу "Розовський" / П. Г. Жарук, А. П. Михайлов, К. В. Заруба. - С .39 - 40
Антонець, Олександр Григорович. Характеристика продуктивності і взаємозв'язків між селекційними ознаками у ремонтних баранів племзаводу "Асканія - Нова" / О. Г. Антонець. - С .40 - 41
Бесєдін, О. В. Відтворювальна здатність вівцематок таврійського типу / О. В. Бесєдін. - С .41 - 42
Кобзарь, О. А. Молочна продуктивність вівцематок таврійського типу асканійської тонкорунної породи / О. А. Кобзарь. - С .42 - 45
Крилова, Олена Миколаївна. Вовнова продуктивність та фізико-механічні властивості вовни ярок нових ліній таврійського типу отриманих від різних типів підбору / О. М. Крилова. - С .45
Івіна-Маляренко, О. С. Взаємозв'язок між показниками жиропоту та густотою вовни вівцематок таврійського типу асканійської тонкорунної породи / О. С. Івіна-Маляренко. - С .46 - 47
Болотова, Тетяна Гнатівна. Поярок - один із резервів підвищення вовнової продуктивності овець / Т. Г. Болотова, І. А. Мороз. - С .47 - 48
Іовенко, Василь Миколайович. Міжлінійні генетичні відносини в популяції овець цигайської породи / В. М. Іовенко, П. Г. Жарук, О. П. Іванина. - С .48 - 49
Іовенко, Василь Миколайович. Особливості генетичної структури популяції мериносових овець таврійського типу / В. М. Іовенко, Г. О. Продайвода, В. М. Поліщук. - С .49 - 50
Горлова, Олександра Дмитрівна. Кількісні і якісні втрати в процесах відтворення, ягніння та вирощування ягнят в період підсису / О. Д. Горлова, М. Ф. Попов, В. С. Яковчук. - С .51
Горлова, Олександра Дмитрівна. М'ясна продуктивність інтенсивно відгодованих баранців асканійської тонкорунної породи / О. Д. Горлова, В. С. Яковчук, М. Ф. Попов, Берьозкіна Л. І. - С .52
Другие авторы: Яковчук В. С., Попов М. Ф., Берьозкіна Л. І.
Туринський, Микола Михайлович. Товарні якості шкурок багатоплідного каракулю асканійського породного типу / М. М. Туринський, Н. А. Кудрик. - С .53
Денисова, Віра Давидівна. Взаємозв'язок гістологічної структури шкіри з вовновою продуктивністю баранів-плідників та вівцематок таврійського типу / В. Д. Денисова. - С .54 - 55
Болотов, Юрій Ігоревич. Результати осіменіння вівцематок таврійського типу асканійської тонкорунної породи спермою, кріоконсервованою за різними технологіями / Ю. І. Болотов, Н. О. Корінець. - С .55 - 56
Лобачова, Ірина Вікторівна. Попередня оцінка вівцематок на придатність до гормональної обробки як спосіб підвищення ефективності методики МОЕТ / І. В. Лобачова, О. С. Жулінська. - С .56 - 58
Бова, В. М. Поліпшення природних ормових угідь та створення наних пасовищних конвеєрів для великої рогатої худоби і овець / В. М. Бова, О. Д. Гратило. - С .58 - 59
Польська, Прасковія Іванівна. Продуктивність і фізико-хімічні властивості вовни інтенсивних типів овець асканійської м'ясо-вовнової породи в екстремальних умовах / П. І. Польська, Г. П. Калащук, О. Й. Атановська-Маслюк и др. - С .60 - 61
Другие авторы: Калащук Г. П., Атановська-Маслюк О. Й., Глєбова Н. П., Параняк Н. П., Стапай П. В., Макар І. А., Гавриляк В. В., Кочетов С. В.
Жарук, Людмила Володимирівна. Умови адаптації галузі вівчарства до ринкового середовища / Л. В. Жарук. - С .61 - 62
Шелест, Людмила Степанівна. Управління галуззю вівчарства на основі витратно-цінового механізму / Л. С. Шелест. - С .62 - 63
Іовенко, Василь Миколайович. Проблеми переходу на міжнародні стандарти селекційно-зоотехнічного обліку у вівчарстві / В. М. Іовенко, О. І. Горлов, І. О. Мокеєв, Івіна К. А. - С .63 - 64
Другие авторы: Горлов О. І., Мокеєв І. О., Івіна К. А.
Горлов, Олександр Іванович. Удосконалення системи управління селекційним процесом у вівчарстві / О. І. Горлов, К. А. Івіна, І. О. Мокеєв, Чічаєва О. П. - С .64 - 65
Другие авторы: Івіна К. А., Мокеєв І. О., Чічаєва О. П.
Тараненко, Валентин Петрович. Особливості створення і впровадження об'єктів права інтелектуальної власності (ОПІВ) в умовах ринкової економіки / В. П. Тараненко, В. П. Мусієнко. - С .65 - 67
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Тваринництво--Съезды и конференции
   Розведення с.-г. тварин--Съезды и конференции

Кл.слова (ненормированные):
СЕЛЕКЦІЯ -- ГЕНЕТИКА -- БІОТЕХНОЛОГІЯ -- ГОДІВЛЯ с-г тварин -- КОРМОВИРОБНИЦТВО
Аннотация: У збірнику тез висвітлено наукові дослідження з питань селекції, генетики, технології, біотехнології, годівлі с.-г. тварин, кормовиробництва та економіки ведення галузі тваринництва.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Вороненко, В. І. \ред.\; Носкова, А. М.; Вороненко, А. В.; Рукавникова Г. І., Г. І., Хлюст Г. М.; Деменська, Н. М.
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)
Найти похожие


6.
636.22/.28
С 29


    Сельцов, В. И.
    Продуктивное долголетие симментал-голштинских помесей [Текст] / В. И. Сельцов // Зоотехния. - 2009. - № 8. - С. 7-9
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотоводство--Периодические издания
Кл.слова (ненормированные):
ПРОДУКТИВНІСТЬ ВРХ -- СИМЕНТАЛ - голштинські помісі -- ГЕНЕТИКА В СКОТАРСТВІ -- СЕЛЕКЦІЯ В СКОТАРСТВІ -- ПОРОДИ ВРХ
Аннотация: Изучали признаки продуктивного долголетия симментал-голштинских помесей за весь период их использования от рождения до выбытия.

Держатели документа:
ІТСР

Найти похожие


7.
636.4.082
Ч-48


    Черкасов, Ф. Ю.
    Преимущество селекции и скрещивания для улучшения мясных качеств свиней [Текст] / Ф. Ю. Черкасов // Свиноводство. - 2009. - № 6. - С. 12 - 15
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Свинарство--Периодические издания
   Розведення с.-г. тварин--Периодические издания

Кл.слова (ненормированные):
м’ясні якості свиней -- беконна естонська порода -- ВЕЛИКА БІЛА ПОРОДА -- СХРЕЩУВАННЯ промислове -- СЕЛЕКЦІЯ В свинарстві -- ЗАБІЙ тварин -- М’ЯСО -- ШПИК
Аннотация: В статье представлены результаты контрольного убоя животных, физико-химические показатели мяса и шпика, морфологический и аминокислотный состав мышечной ткани в исследованиях специализированных линий эстонской беконной породы - <Сури> и <Нута>, при использовании в качестве отцовской формы в сочетании с линиями <Лафет>а и <Секрет>а крупной белой породы.

Держатели документа:
ІТСР

Найти похожие


8.
636.2.082.2
Х 20


   
    Характеристика тварин червоної степової породи племінного заводу "Приморський" [Текст] / Г. І. Буюклу [и др.] // Науковий вісник "Асканія -Нова". - Нова Каховка : ЧП "Пиел", 2009. - Вип. 2. - С. 8 - 12
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотарство--Сборники
Кл.слова (ненормированные):
СКОТАРТСВО МОЛОЧНЕ -- ДОЇННЯ машинне -- ЛАКТАЦІЯ -- ЧЕРВОНА СТЕПОВА ПОРОДА -- продуктивність корів -- селекція в скотарстві -- жирність молока -- МОЛОКОВІДДАЧА
Аннотация: В ПСП "Приморський" Приморського району Запорізької області збережено племінний завод червоної степової породи з поголів'ям тварин консолідованих за основними селекційними ознаками та пристосованих до машинного доїння. Продуктивність корів за кращу лактацію складає 4601 кг молока жирністю 4,17%, 192 кг молочного жиру, інтенсивність молоковіддачі - 1,98 кг / 8ле.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Буюклу, Г. І.; Буюклу, М. І.; Іовенко, Л. М.; Тараненко, С. В.; Ліпченко, М. М.; Горелкіна, О. М.

Найти похожие


9.
636.2.082
В 75


   
    Таврійський тип південної м'ясної породи - інноваційне селекційне досягнення в зоотехнічній науці [Текст] / В. І. Вороненко [и др.] // Науковий вісник "Асканія -Нова". - Нова Каховка : ЧП "Пиел", 2009. - Вип. 2. - С. 38 - 46
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотарство--Сборники
   Розведення с.-г. тварин--Сборники

Кл.слова (ненормированные):
СКОТАРСТВО М'ЯСНЕ -- ГІБРИДИЗАЦІЯ міжвидова -- коефіцієнт м'ясності -- ПІВДЕННА М'ЯСНА ПОРОДА ВРХ -- продуктивність ВРХ -- селекція в скотарстві
Аннотация: Наведені основні методичні прийоми створення таврійського типу південної м'ясної породи на основі міжвидової гібридизації підсумки 50-річної роботи з розведення тварин типу. Викладено матеріали щодо характеристики генофонду продуктивності та перспектив розведення тварин таврійського типу південної м'ясної породи - нового селекційного досягнення у м'ясному скотарстві України.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Вороненко, В. І.; Омельченко, Л. О.; Фурса, Н. М.; Макарчук, Р. М.; Найдьонова, В. О.; Дубинський, О. Л.

Найти похожие


10.
636.2.082
П 11


    Підпала, Т. В.
    Етапи тандемної селекції при виведенні української червоної молочної породи великої рогатої худоби [Текст] / Т. В. Підпала // Науковий вісник "Асканія -Нова". - Нова Каховка : ЧП "Пиел", 2009. - Вип. 2. - С. 84 - 88
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотарство--Сборники
   Розведення с.-г. тварин--Сборники

Кл.слова (ненормированные):
СЕЛЕКЦІЯ в скотарстві -- УКРАЇНСЬКА ЧЕРВОНА МОЛОЧНА ПОРОДА -- ЖИРНОМОЛОЧНИЙ ТИП -- ГОЛШТИНІЗОВАНИЙ тип
Аннотация: Наведено результативність тандемної селекції при виведенні української червоної молочної породи та її внутріпородних жирномолочного і голштинізованого типів. Доведено, що тандемна селекція обмежена окремими ступенями або етапами, а зміна характеристик селекційних ознак визначається наявністю корелятивних зв'язків і дозволяє прогнозувати результати селекції в наступних поколіннях.

Держатели документа:
ІТСР

Найти похожие


11.
636.2.082
Р 11


    Рєзнікова, Н. Л.
    Вплив сезону народження та першого отелення на основні селекціоновані ознаки молочних корів [Текст] / Н. Л. Рєзнікова // Науковий вісник "Асканія -Нова". - Нова Каховка : ЧП "Пиел", 2009. - Вип. 2. - С. 89 - 97
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотарство--Сборники
   Розведення с.-г. тварин--Сборники

Кл.слова (ненормированные):
отелення -- молочна продуктивність -- відтворна здатність -- СКОТАРТСВО МОЛОЧНЕ -- СЕЛЕКЦІЯ В СКОТАРСТВІ -- середньодобові прирости
Аннотация: Виявлено незначний достовірний вплив сезонів народження та І отелення на молочну продуктивність, відтворну здатність та показники живої маси корів молочних порід. Сезон І отелення має дещо вищий вплив на надій, ніж сезон народження. Найвищим є вплив сезонів на продуктивність первісток.

Держатели документа:
ІТСР

Найти похожие


12.
636.4.082.2
Ш 95


    Шульга, Ю. І.
    Українська степова біла порода свиней в системі схрещування [Текст] / Ю. І. Шульга // Науковий вісник "Асканія -Нова". - Нова Каховка : ЧП "Пиел", 2009. - Вип. 2. - С. 161 - 165
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Свинарство--Сборники
   Розведення с.-г. тварин--Сборники

Кл.слова (ненормированные):
багатоплідність -- скороспілість -- УКРАЇНСЬКА СТЕПОВА БІЛА ПОРОДА -- СЕЛЕКЦІЯ В СВИНАРСТВІ
Аннотация: Наведено результати використання свиней української степової білої породи в якості материнської та батьківської форм при схрещуванні зі спеціалізованими м'ясними генотипами. Встановлено, що найкращими показниками багатоплідності характеризувалися тварини поєднання УСБ х ЧБ (11,3 гол.) та УСБ х Л (11,1 гол.), а за масою гнізда при відлученні - УСБ х Л (189,0 кг). За відгодівельними якостями перевагу отримали помісі УСБ х УМ (АТ)

Держатели документа:
ІТСР

Найти похожие


13.
636.3:681
Г 69


   
    Методи визначення генетичних кореляцій селекційних ознак [Текст] / О. І. Горлов [и др.] // Науковий вісник "Асканія -Нова". - Нова Каховка : ЧП "Пиел", 2009. - Вип. 2. - С. 166 - 172
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Вівчарство--Сборники
   Розведення с.-г. тварин--Сборники

Кл.слова (ненормированные):
СЕЛЕКЦІЯ У ВІВЧАРСТВІ
Аннотация: Проаналізовано існуючі методи визначення генетичних кореляцій і на конкретних прикладах показано їх недосконалість. Запропоновано застосування часткових кореляцій для визначення генетичних кореляцій і розроблено алгоритми визначення часткових кореляцій через множинні. В алгоритмі використовуються лінійні багатофакторні моделі залежності ознаки нащадка від селекційних ознак предків і математичний апаратвекторної алгебри. Алгоритм реалізовано у середовищі баз даних.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Горлов, О. І.; Івіна, К. А.; Мокєєв, І. О.; Герасименко, Т. Г.; Чічаєва, О. Л.

Найти похожие


14.
636.3.05
І 75


    Іовенко, В. М.
    Частотно залежна пристосованість різних генотипів мериносових овець таврійського типу [Текст] / В. М. Іовенко, Г. О. Продайвода, В. М. Поліщук // Науковий вісник "Асканія -Нова". - Нова Каховка : ЧП "Пиел", 2009. - Вип. 2. - С. 173 - 179
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Вівчарство--Сборники
   Розведення с.-г. тварин--Сборники

Кл.слова (ненормированные):
вівці мериносові -- трансферин -- ПОПУЛЯЦІЇ овець -- СЕЛЕКЦІЯ У ВІВЧАРСТВІ
Аннотация: Досліджено генетичну структуру популяції мериносових овець вітчизняної селекції за маркерами поліморфної системи трансферину. Виявлено генотипи, котрі відрізняються високою відносною життєздатністю та пристосованістю. Показано, що від частоти прояву залежить вектор відбору різних генотипів овець.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Продайвода, Г. О.; Поліщук, В. М.

Найти похожие


15.
636.3.05
І 75


    Іовенко, В. М.
    Генетичні особливості різних конституціональних типів овець асканійської тонкорунної породи [Текст] / В. М. Іовенко, В. О. Сербіна // Науковий вісник "Асканія -Нова". - Нова Каховка : ЧП "Пиел", 2009. - Вип. 2. - С. 180 - 188
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Вівчарство--Сборники
   Розведення с.-г. тварин--Сборники

Кл.слова (ненормированные):
АСКАНІЙСЬКА ТОНКОРУННА ПОРОДА -- СЕЛЕКЦІЯ У ВІВЧАРСТВІ -- ВІВЦІ МЕРИНОСОВІ -- ГЕТЕРОЗИГОТНІСТЬ
Аннотация: З використанням даних поліморфізму груп крові та окремих транспортних білків крові проведено аналіз генетичних особливостей мериносових овець різних типів тілобудови і встановлено, що всі вони характеризуються певними відмінними параметрами молекулярно-генетичних маркерів. Зокрема показано, що для ніжного типу конституції притаманна одна, а для грубого - достовірно інша концентрація антигенів (Bb, Be, Bg, Da) та алелів(Tf, Hb) і генотипів(TfAD, TfDD, HbAB, HbBB) поліморфних локусів. При цьому середній клас (міцний тип), що формується за рахунок стабілізуючого відбору, займає проміжне положення за рядом генетичних параметрів і відрізняється підвищеним рівнем генетичної мінливості (гетерозиготності).

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Сербіна, В. О.

Найти похожие


16.
636.2.082.2
Т 13


   
    Таврійський тип південної м'ясної породи - нове селекційне досягнення у м'ясному скотарстві України [Текст] / В. Вороненко [и др.] // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. - Київ : Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2009. - Вип. 138. - С. 124 - 129
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотарство--Сборники
   Розведення с.-г. тварин--Сборники

Кл.слова (ненормированные):
таврійський тип південної м'ясної худоби -- ПІВДЕННА М'ЯСНА ПОРОДА -- СЕЛЕКЦІЯ В СКОТАРСТВІ -- СКОТАРСТВО М'ЯСНЕ -- ПРОДУКТИВНІСТЬ ВРХ
Аннотация: Наводяться матеріали щодо створення таврійського типу південної м'ясної породи великої рогатої худоби: методика виведення типу, продуктивність тварин, імуногенетичні особливості нового селекційного досягнення. За продуктивністю тварини нового типу не поступаються кращим закордонним породам м'ясної худоби, а за пристосованістю до місцевих умов значно перевищують їх.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Вороненко, В.; Омельченко, Л.; Фурса, Н.; Макарчук, Р.; Дубинський, О.; Найдьонова, В.

Найти похожие


17.
636.2.02
Д 79


    Дубинський, О. Л.
    Інтенсивність та енергія росту бугайців таврійського типу південної м'ясної породи [Текст] / О. Л. Дубинський, В. І. Вороненко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. - Київ : Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2009. - Вип. 138. - С. 130 - 133
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотарство--Сборники
Кл.слова (ненормированные):
таврійський тип -- коефіцієнти мінливості -- ПІВДЕННА М'ЯСНА ПОРОДА -- СКОТАРСТВО М'ЯСНЕ -- СЕЛЕКЦІЯ В СКОТАРСТВІ
Аннотация: Встановлено високі інтенсивність та енергію росту бугайців таврійського типу південної м'ясної породи, а також генетичний потенціал ознаки (1333 - 1916 г). Визначено селекційно-генетичні параметри ознак: коефіцієнти мінливості, кореляції, успадкування.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Вороненко, В. І.

Найти похожие


18.
636.3.05
П 78


    Продайвода, Г. О.
    Характеристика генетичної структури ліній овець асканійської тонкорунної породи [Текст] / Г. О. Продайвода // Вівчарство. - Нова Каховка : "Пиел", 2009. - Вип. 35. - С. 159 - 166
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Вівчарство--Сборники
   Розведення с.-г. тварин--Сборники

   ДПДГ "Асканійське" -- Сборники
Кл.слова (ненормированные):
СЕЛЕКЦІЯ У ВІВЧАРСТВІ -- АСКАНІЙСЬКА ТОНКОРУННА ПОРОДА
Аннотация: Досліджено генетичну структуру генеалогічних ліній популяції овець таврійського типу асканійської тонкорунної породи ДПДГ "Асканійське" за молекулярно-генетичними маркерами. Показано, що кросування змінює характер міжлінійних взаємовідносин здебільшого знижуючи рівень їх диференціації.

Держатели документа:
ІТСР

Найти похожие


19.
636.2.082.2
М 54


   
    Методологічні основи створення високопродуктивного типу м'ясної худоби на основі міжвидової гібридизації [Текст] / В. І. Вороненко [и др.] // "Стан, перспективи розвитку та наукового забезпечення галузі тваринництва у південному регіоні України" : Всеукраїнська науково-практична конференція 24 - 25 вересня 2008 року. - Асканія - Нова, 2008. - С. 4 - 5
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотарство--Сборники
   Розведення с.-г. тварин--Сборники

Кл.слова (ненормированные):
СКОТАРСТВО М'ЯСНЕ -- ГІБРИДИЗАЦІЯ МІЖВИДОВА -- ПОРОДИ ВРХ -- СЕЛЕКЦІЯ В СКОТАРСТВІ -- ТАВРІЙСЬКИЙ ТИП
Аннотация: Наведено підсумки 50-річної роботи зі створення таврійського типу м'ясної худоби: теоретичне обгрунтування, вибір, використання вихідних порід та методика створення популяцій: матеріали про генетичну структуру та продуктивність тварин нового типу.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Вороненко, В. І.; Омельченко, Л. О.; Назаренко, В. Г.; Найдьонова, В. О.; Дубинський, О. Л.

Найти похожие


20.
636.2.082.2
Т 19


    Тараненко, С. В.
    Відтворювальна здатність корів південного типу української чорно-рябої молочної породи ДПДГ "Асканійське" [Текст] / С. В. Тараненко // "Стан, перспективи розвитку та наукового забезпечення галузі тваринництва у південному регіоні України" : Всеукраїнська науково-практична конференція 24 - 25 вересня 2008 року. - Асканія - Нова, 2008. - С. 9
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотарство--Сборники
   Розведення с.-г. тварин--Сборники

   ДПДГ "Асканійське" Каховський район Херсонська область -- Сборники
Кл.слова (ненормированные):
відтворювальна здатність -- УКРАЇНСЬКА ЧОРНО-РЯБА МОЛОЧНА ПОРОДА -- СЕЛЕКЦІЯ В СКОТАРСТВІ -- СКОТАРТСВО МОЛОЧНЕ -- ПІВДЕННИЙ тип -- ГОЛШТИНСЬКА ПОРОДА
Аннотация: З підвищенням частки спадковості голштинської породи у генотипі тварин південного типу української чорно-рябої молочної породи поряд з високою продуктивністю спостерігається погіршення відтворювальних ознак. Між надоєм та тривалістю сервіс-періоду у потомків окремих плідників і ліній існує як позитивний, так і зворотньо-пропорційний зв'язок, що необхідно враховувати у селекційному процесі при удосконаленні стада.

Держатели документа:
ІТСР

Найти похожие
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© library21.ru, 2015-2017