На главную Библиотеки Германии

Библиотеки


192. Московский педагогический государственный университет - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>K=УКРАЇНСЬКА ЧЕРВОНА МОЛОЧНА ПОРОДА<.>)
Найдено 25 книг(а)/журнал(ов)
Показаны книги/журналы с 1 по 20

1.
636.2.05
Г47


    Гиль, М. І.
    Системний генетичний аналіз полігенно зумовлених ознак худоби молочних порід [Текст] : монографія / М. І. Гиль ; рец. В. П. Буркат [и др.] ; Миколаївський державний аграрний університет. - Нове вид. - Миколаїв : Миколаївський державний аграрний університет, 2008. - 478 с. - Библиогр.: с. 393 -469. - ISBN 978-966-8205-48-4
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотарство
Кл.слова (ненормированные):
СКОТАРТСВО молочне -- ЧЕРВОНА степова порода -- АНГЛЕРСЬКА ПОРОДА -- УКРАЇНСЬКА ЧЕРВОНА МОЛОЧНА ПОРОДА -- ГОЛШТИНСЬКА ПОРОДА -- УКРАЇНСЬКА ЧОРНО-РЯБА МОЛОЧНА ПОРОДА -- СИМЕНТАЛЬСЬКА ПОРОДА -- МОЛОЧНА ПРОДУКТІВНІСТЬ КОРІВ
Аннотация: У монографії викладено матеріали і результати науково-виробничих досліджень, одержаних автором в період 1999 - 2007 років під час роботи завідувачем кафедри годівлі та розведення сільськогосподарських тварин Миколаївського державного аграрного університету. Уперше на основі комплексних генетико-популяційних, онтогенетичних та молекулярно-генетичних досліджень у молочних корів Півдня України вдосконалено окремі методологічні аспекти породоутворюючого процесу в молочному скотарстві, розроблено нові методичні підходи підвищення генетичного потенціалу молочної продуктивності корів червоної степової, англерської , української червоної молочної, голштинської, української чорно-рябої молочної та симентальської порід, що дало можливість сформувати нову сучасну методологію генетичного аналізу корів молочного напрямку продуктивності. Монографія розрахована на спеціалістів галузі підготовки "Сільське господарство і лісництво" напряму "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва", науковців, викладачів, аспірантів і студентів вищих аграрних навчальних закладів.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Буркат, В. П. \рец.\; Трофименко, О. Л. \рец.\; Дуган, О. М. \рец.\; Горбатенко, І. Ю. \рец.\; Миколаївський державний аграрний університет
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)
Найти похожие


2.
636.2.082
Д81


    Дудок, А. Р.
    Селекційно-генетична оцінка тварин різних генотипів при формуванні стада жирномолочного типу української червоної молочної породи [Рукопись] : автореферат дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 : защищена 19.11.2009 / Дудок Альона Романівна ; рук. работы Г. І. Буюклу . - Херсон, 2009. - 17 с. - Бібліогр.: с. 14-15 . -
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотарство--Авторефераты диссертаций
Кл.слова (ненормированные):
екстер'єр -- генотип -- успадковуваність -- кореляція -- УКРАЇНСЬКА ЧЕРВОНА МОЛОЧНА ПОРОДА -- СЕЛЕКЦІЯ В СКОТАРСТВІ
Аннотация: Дисертація присвячена питанням вивчення ефективності використання поліпшувальних червоної датської та англерської порід на поголів'ї тварин вітчизняної червоної степової худоби. Проведено оцінку тварин різних порід і умовної кровності за селекційно-генетичними параметрами та визначено зв'язки між селекційними ознаками. Доведено доцільність використання бугаїв червоної датської та англерської порід для підвищення генетичного потенціалу червоної степової худоби. Встановлено перспективні поєднання спадковості червоної степової та поліпшувальних червоної датської й англерської порід, які забезпечують підвищення енергії росту, молочної продуктивності та покращують технологічні ознаки молочної худоби.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Буюклу , Г. І. \рук. работы.\; Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет"Інститут тваринництва степових районів ім. М.Ф. Іванова "Асканія-Нова"-Національний селекційно-генетичний центр з вівчарства УААН
Экземпляры всего: 2
ХР (2)
Свободны: ХР (2)
Найти похожие


3.
636.2.082
С81


    Стріха, Л. О.
    Селекційно-генетична оцінка м'ясної продуктивності худоби української червоної молочної породи [Рукопись] : автореферат дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 : защищена 19.11.2009 / Стріха Людмила Олександрівна ; рук. работы Т. В. Підпала. - Херсон, 2009. - 17 с. - Бібліогр.: с. 13-14. -
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотарство--Авторефераты диссертаций
Кл.слова (ненормированные):
м'ясна продуктивність -- жива маса -- українська червона молочна порода -- СЕЛЕКЦІЯ В СКОТАРСТВІ -- успадковуваність
Аннотация: В дисертаційній роботі викладено результати досліджень щодо визначення параметрів оцінки м'ясної продуктивності української червоної молочної породи та факторів впливу на її прояв у тварин з врахуванням материнської та батьківської спадковості. За даними живої маси, лінійних промірів та індексів будови тіла встановлено зміни росту бугайців від народження і до 18 місячного віку з врахуванням поєднуваності вихідних порід. Доведено, що при збільшенні частки спадковості за голштинською породою у тварин змінюються проміри та індекси, які свідчать про відповідність будови тіла, характерної для молочної худоби. Визначено вплив спадкових і паратипових факторів на ріст молодняку в різні вікові періоди. Встановлено, що перевагу за живою масою мають бугайці з оптимальною тривалістю ембріонального періоду, народжені повновіковими коровами і в яких оптимальні сервіс-та лактаційні періоди. За даними середньодобових приростів і коефіцієнтів росту доведено перевагу тварин генотипу 50 - 75% Г > 75% Г. В економічному відношенні для виробництва яловичини перевагу мають бугайці з часткою спадковості 50 - 75% Г. Це стало результатом одержання додаткового прибутку на одну тушу 296,70 грн. і 110,47 грн. порівняно з бугайцями генотипу <50% Г і породним показником.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Підпала, Т. В. \рук. работы.\; Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет"Державний вищий навчальний заклад"Миколаївський державний аграрний університет"
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)
Найти похожие


4.
636.2.05
І 55


   
    Імуногенофонд типів української червоної молочної породи [Текст] / В. І. Вороненко [и др.] // Науковий вісник "Асканія -Нова". - Нова Каховка : ЧП "Пиел", 2009. - Вип. 2. - С. 24 - 37
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотарство--Сборники
   Розведення с.-г. тварин--Сборники

Кл.слова (ненормированные):
голштинізований тип ВРХ -- жирномолочний внутріпородний тип ВРХ -- ТАВРІЙСЬКИЙ ЗОНАЛЬНИЙ ТИП ВРХ -- УКРАЇНСЬКА ЧЕРВОНА МОЛОЧНА ПОРОДА -- генетико - математичні методи
Аннотация: Наведено результати наукової роботи з визначення імуногенетичного статусу голштинізованого, жирномолочного внутріпородних та таврійського зонального типів великої рогатої худоби української червоної молочної породи на основі дослідження їх структури за 52 еритроцитарними антигенами 9 систем груп крові та за алелями багатофакторної системи ЕАВ. На основі порівняльного аналізу із застосуванням ряду генетико-математичних методів у моніторингових дослідженнях визначено рівень генетичної диференціації, специфічності та консолідації створення селекційних формувань.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Вороненко, В. І.; Назаренко, В. Г.; Полупан, Ю. П.; Буюклу, Г. І.; Рукавникова, Г. І.

Найти похожие


5.
636.2.02
К 55


    Кобзарь, Р. О.
    Вплив інтенсивності росту ремонтних телиць таврійського типу української червоної молочної породи на їх продуктивність [Текст] / Р. О. Кобзарь // Науковий вісник "Асканія -Нова". - Нова Каховка : ЧП "Пиел", 2009. - Вип. 2. - С. 59 - 65
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотарство--Сборники
Кл.слова (ненормированные):
УКРАЇНСЬКА ЧЕРВОНА МОЛОЧНА ПОРОДА -- ПРОДУКТИВНІСТЬ ВРХ -- ТЕЛИЦІ ремонтні -- молочна продуктивність
Аннотация: Викладено результати досліджень щодо росту та розвитку ремонтних телиць шести генотипів української червоної молочної породи та подальшої їх продуктивності. Встановлено, що недостатня інтенсивність росту призвела до більш пізніх строків плідного осіменіння, проте майже не позначилася на молочній продуктивності.

Держатели документа:
ІТСР

Найти похожие


6.
636.2.081
К 56


    Коваль, Т. П.
    Поєднуваність ліній і споріднених груп червоної молочної худоби за показниками тривалості та ефективності її довічного використання [Текст] / Т. П. Коваль // Науковий вісник "Асканія -Нова". - Нова Каховка : ЧП "Пиел", 2009. - Вип. 2. - С. 66 - 72
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотарство--Сборники
   Розведення с.-г. тварин--Сборники

Кл.слова (ненормированные):
УКРАЇНСЬКА ЧЕРВОНА МОЛОЧНА ПОРОДА -- СКОТАРТСВО МОЛОЧНЕ -- АНГЛЕРСЬКА ПОРОДА -- ГОЛШТИНСЬКІ лінії
Аннотация: Ретроспективним аналізом на 488 коровах червоної молочної худоби вивчено поєднуваність ліній і споріднених груп червоної степової, англерської та української червоної молочної порід за показниками тривалості та ефективності довічного використання. Доведено вищу ефективність за врахованими показниками поєднуваності бугаїв голштинських ліній і споріднених груп з матками англерських ліній.

Держатели документа:
ІТСР

Найти похожие


7.
636.2.082
П 11


    Підпала, Т. В.
    Етапи тандемної селекції при виведенні української червоної молочної породи великої рогатої худоби [Текст] / Т. В. Підпала // Науковий вісник "Асканія -Нова". - Нова Каховка : ЧП "Пиел", 2009. - Вип. 2. - С. 84 - 88
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотарство--Сборники
   Розведення с.-г. тварин--Сборники

Кл.слова (ненормированные):
СЕЛЕКЦІЯ в скотарстві -- УКРАЇНСЬКА ЧЕРВОНА МОЛОЧНА ПОРОДА -- ЖИРНОМОЛОЧНИЙ ТИП -- ГОЛШТИНІЗОВАНИЙ тип
Аннотация: Наведено результативність тандемної селекції при виведенні української червоної молочної породи та її внутріпородних жирномолочного і голштинізованого типів. Доведено, що тандемна селекція обмежена окремими ступенями або етапами, а зміна характеристик селекційних ознак визначається наявністю корелятивних зв'язків і дозволяє прогнозувати результати селекції в наступних поколіннях.

Держатели документа:
ІТСР

Найти похожие


8.
636.2.07
С 83


    Стріха, Л. О.
    Оцінка бичків української молочної породи за екстер'єром [Текст] / Л. О. Стріха // Науковий вісник "Асканія -Нова". - Нова Каховка : ЧП "Пиел", 2009. - Вип. 2. - С. 98 - 103
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотарство--Сборники
Кл.слова (ненормированные):
екстер'єр -- генотип -- проміри -- УКРАЇНСЬКА ЧЕРВОНА МОЛОЧНА ПОРОДА -- М'ЯСНА ПРОДУКТИВНІСТЬ -- спадковість -- породність
Аннотация: Вивчено екстер'єр бичків української червоної молочної породи різних генотипів. Доведено, що в процесі формування м'ясної продуктивності перевагу за промірами та індексами мають тварини генотипу 50 - 75 % спадковості голштина.

Держатели документа:
ІТСР

Найти похожие


9.
636.2.082
О-93


   
    Оцінка рівня розвитку господарсько корисних ознак у тварин таврійського типу української червоної молочної породи [Текст] / В. І. Вороненко [и др.] // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. - Київ : Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2009. - Вип. 138. - С. 118 - 123
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотарство--Сборники
Кл.слова (ненормированные):
СКОТАРТСВО МОЛОЧНЕ -- таврійський тип -- молочна продуктивність -- УКРАЇНСЬКА ЧЕРВОНА МОЛОЧНА ПОРОДА -- ЛАКТАЦІЯ -- ЖИРНІСТЬ МОЛОКА -- ЖИР молочний
Аннотация: В результаті оцінки рівня розвитку господарсько корисних ознак селекційного ядра новоствореного таврійського типу української червоної молочної породи встановлено, що тварини характеризуються високим генетичним потенціалом молочної продуктивності, мають гармонійну будову тіла молочного типу та задовільний рівень відтворення. Надій корів за кращу лактацію становить 5541 кг молока жирністю 3,87%, 214 кг молочного жиру. В генеалогічній структурі таврійського зонального типу 24 лінії, тварини яких можуть суттєво вплинути на генетичний прогрес популяції.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Вороненко, В. І.; Буюклу, Г. І.; Буюклу, М. І.; Тараненко, С. В.

Найти похожие


10.
636.2.05
І 55


   
    Імуногенетичний аналіз ліній жирномолочного типу української червоної молочної породи [Текст] / В. І. Вороненко [и др.] // "Стан, перспективи розвитку та наукового забезпечення галузі тваринництва у південному регіоні України" : Всеукраїнська науково-практична конференція 24 - 25 вересня 2008 року. - Асканія - Нова, 2008. - С. 7 - 8
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотарство--Сборники
Кл.слова (ненормированные):
імуногенетичний агналіз -- УКРАЇНСЬКА ЧЕРВОНА МОЛОЧНА ПОРОДА -- ЖИРНОМОЛОЧНИЙ ТИП
Аннотация: Викладено результати досліджень з визначення генетичних особливостей заводських ліній і споріднених груп жирномолочного типу української червоної молочної породи за антигенами та алелями систем груп крові. При паралельному застосуванні ряду методів порівняльного аналізу виявлена імуногенетична диференціація і генотипова специфічність створених селекційних формувань.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Вороненко, В. І.; Назаренко, В. Г.; Полупан, Ю. П.; Вороненко, А. В.; Рукавникова, Г. І.; Хлюст, Г. М.

Найти похожие


11.
636.2.081
Д 81


    Дудок, А. Р.
    Тривалість господарського використання корів української червоної молочної породи [Текст] / А. Р. Дудок // "Стан, перспективи розвитку та наукового забезпечення галузі тваринництва у південному регіоні України" : Всеукраїнська науково-практична конференція 24 - 25 вересня 2008 року. - Асканія - Нова, 2008. - С. 11 - 13
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотарство--Сборники
   Розведення с.-г. тварин--Сборники

Кл.слова (ненормированные):
продуктивність ВРХ -- УКРАЇНСЬКА ЧЕРВОНА МОЛОЧНА ПОРОДА -- СЕЛЕКЦІЯ В СКОТАРСТВІ -- СКОТАРТСВО МОЛОЧНЕ
Аннотация: На основі вивчення показників продуктивного використання корів різних генотипів у процесі формування стада української молочної породи встановлено позитивний кореляційний зв'язок тривалості господарського використання та пожиттєвої продуктивності тварин, що дає можливість вести селекцію на їх високу продуктивність і довготривалість одночасно.

Держатели документа:
ІТСР

Найти похожие


12.
636.2.02
К 55


    Кобзарь, Р. О.
    Вплив інтенсивності росту ремонтних телиць таврійського типу української червоної молочної породи на їх продуктивність [Текст] / Р. О. Кобзарь // Науковий вісник "Асканія -Нова". - Нова Каховка : ЧП "Пиел", 2009. - Вип. 2. - С. 59 - 65
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотарство--Сборники
Кл.слова (ненормированные):
УКРАЇНСЬКА ЧЕРВОНА МОЛОЧНА ПОРОДА -- МОЛОЧНА ПРОДУКТІВНІСТЬ КОРІВ -- СКОТАРТСВО МОЛОЧНЕ
Аннотация: Викладено результати досліджень щодо росту та розвитку ремонтних телиць шести генотипів української червоної молочної породи та подальшої їх продуктивності. Встановлено, що недостатня інтенсивність росту призвела до більш пізніх строків плідного осіменіння, проте майже не позначилася на молочній продуктивності.

Держатели документа:
ІТСР

Найти похожие


13.
636.2.081
К 56


    Коваль, Т. П.
    Поєднуваність ліній і споріднених груп червоної молочної худоби за показниками тривалості та ефективності її довічного використання [Текст] / Т. П. Коваль // Науковий вісник "Асканія -Нова". - Нова Каховка : ЧП "Пиел", 2009. - Вип. 2. - С. 66 - 72
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотарство--Сборники
   Розведення с.-г. тварин--Сборники

Кл.слова (ненормированные):
УКРАЇНСЬКА ЧЕРВОНА МОЛОЧНА ПОРОДА -- ЧЕРВОНА СТЕПОВА ПОРОДА -- АНГЛЕРСЬКА ПОРОДА -- ГОЛШТИНСЬКІ ЛІНІЇ -- СКОТАРТСВО МОЛОЧНЕ
Аннотация: Ретроспективним аналізом на 488 коровах червоної молочної худоби вивчено поєднуваність ліній і споріднених груп червоної степової, англерської та української червоної молочної порід за показниками тривалості та ефективності довічного використання. Доведено вищу ефективність за врахованими показниками поєднуваності бугаїв голштинських ліній і споріднених груп з матками англерських ліній.

Держатели документа:
ІТСР

Найти похожие


14.
636.2.082
О-93


   
    Оцінка рівня розвитку господарсько корисних ознак у тварин таврійського типу української червоної молочної породи [Текст] / В. І. Вороненко [и др.] // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. - Київ : Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2009. - Вип. 138. - С. 118 - 123
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотарство--Сборники
Кл.слова (ненормированные):
МОЛОЧНА ПРОДУКТІВНІСТЬ КОРІВ -- УКРАЇНСЬКА ЧЕРВОНА МОЛОЧНА ПОРОДА -- СКОТАРТСВО МОЛОЧНЕ -- ЛАКТАЦІЯ КОРІВ
Аннотация: В результаті оцінки рівня розвитку господарсько корисних ознак селекційного ядра новоствореного таврійського типу української червоної молочної породи встановлено, що тварини характеризуються високим генетичним потенціалом молочної продуктивності, мають гармонійну будову тіла молочного типу та задовільний рівень відтворення. Надій корів за кращу лактацію становить 5541 кг молока жирністю 3,87%, 214 кг молочного жиру. В генеалогічній структурі таврійського зонального типу 24 лінії, тварини яких можуть суттєво вплинути на генетичний прогрес популяції.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Вороненко, В. І.; Буюклу, Г. І.; Буюклу, М. І.; Тараненко, С. В.

Найти похожие


15.
636.2.05
І 55


   
    Імуногенетичний аналіз ліній жирномолочного типу української червоної молочної породи [Текст] / В. І. Вороненко [и др.] // "Стан, перспективи розвитку та наукового забезпечення галузі тваринництва у південному регіоні України" : Всеукраїнська науково-практична конференція 24 - 25 вересня 2008 року. - Асканія - Нова, 2008. - С. 7 - 8
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотарство--Сборники
   Розведення с.-г. тварин--Сборники

Кл.слова (ненормированные):
імуногенетичний агналіз -- УКРАЇНСЬКА ЧЕРВОНА МОЛОЧНА ПОРОДА -- алелофонд -- ЖИРНОМОЛОЧНИЙ ТИП -- СКОТАРТСВО МОЛОЧНЕ
Аннотация: Викладено результати досліджень з визначення генетичних особливостей заводських ліній і споріднених груп жирномолочного типу української червоної молочної породи за антигенами та алелями систем груп крові. При паралельному застосуванні ряду методів порівняльного аналізу виявлена імуногенетична диференціація і генотипова специфічність створених селекційних формувань.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Вороненко, В. І.; Назаренко, В. Г.; Полупан, Ю. П.; Вороненко, А. В.; Рукавникова, Г. І.; Хлюст, Г. М.

Найти похожие


16.
636.2.081
Д 81


    Дудок, А. Р.
    Тривалість господарського використання корів української червоної молочної породи [Текст] / А. Р. Дудок // "Стан, перспективи розвитку та наукового забезпечення галузі тваринництва у південному регіоні України" : Всеукраїнська науково-практична конференція 24 - 25 вересня 2008 року. - Асканія - Нова, 2008. - С. 11 - 13
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотарство--Сборники
Кл.слова (ненормированные):
УКРАЇНСЬКА ЧЕРВОНА МОЛОЧНА ПОРОДА -- СКОТАРТСВО МОЛОЧНЕ -- ПРОДУКТИВНІСТЬ ВРХ
Аннотация: На основі вивчення показників продуктивного використання корів різних генотипів у процесі формування стада української молочної породи встановлено позитивний кореляційний зв'язок тривалості господарського використання та пожиттєвої продуктивності тварин, що дає можливість вести селекцію на їх високу продуктивність і довготривалість одночасно.

Держатели документа:
ІТСР

Найти похожие


17.
636.2.05
Г 34


   
    Генетична структура української червоної молочної породи за локусами кількісних ознак (QTL) [Текст] / К. В. Копилова [и др.] // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 2. - С. 40-45
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотарство--Периодические издания
   Розведення с.-г. тварин--Периодические издания

Кл.слова (ненормированные):
УКРАЇНСЬКА ЧЕРВОНА МОЛОЧНА ПОРОДА -- СКОТАРТСВО МОЛОЧНЕ -- ГОРМОН РОСТУ
Аннотация: Досліджено генетичну структуру української червоної молочної породи за структурними генами к-<казеїн>у, в-<лактоглобулін>у і гормону росту. Отримано дані щодо зв'язку алельних варіантів генів з показниками молочної продуктивності.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Копилова, К. В.; Копилов, К. В.; Полупан, Ю. П.; Арнаут, К. О.; Метлицька, О. І.

Найти похожие


18.
636.2.02
К 55


    Кобзарь, Р. О.
    Вплив інтенсивності росту ремонтних телиць таврійського типу української червоної молочної породи на їх продуктивність [Текст] / Р. О. Кобзарь // Науковий вісник "Асканія -Нова". - Нова Каховка : ЧП "Пиел", 2009. - Вип. 2. - С. 59 - 65
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотарство--Сборники
   Розведення с.-г. тварин--Сборники

Кл.слова (ненормированные):
ТАВРІЙСЬКИЙ ТИП -- УКРАЇНСЬКА ЧЕРВОНА МОЛОЧНА ПОРОДА -- СКОТАРТСВО МОЛОЧНЕ -- МОЛОЧНА ПРОДУКТІВНІСТЬ КОРІВ
Аннотация: Викладено результати досліджень щодо росту та розвитку ремонтних телиць шести генотипів української червоної молочної породи та подальшої їх продуктивності. Встановлено, що недостатня інтенсивність росту призвела до більш пізніх строків плідного осіменіння, проте майже не позначилася на молочній продуктивності.

Держатели документа:
ІТСР

Найти похожие


19.
636.2.081
К 56


    Коваль, Т. П.
    Поєднуваність ліній і споріднених груп червоної молочної худоби за показниками тривалості та ефективності її довічного використання [Текст] / Т. П. Коваль // Науковий вісник "Асканія -Нова". - Нова Каховка : ЧП "Пиел", 2009. - Вип. 2. - С. 66 - 72
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотарство--Сборники
   Розведення с.-г. тварин--Сборники

Кл.слова (ненормированные):
УКРАЇНСЬКА ЧЕРВОНА МОЛОЧНА ПОРОДА -- ЧЕРВОНА СТЕПОВА ПОРОДА -- АНГЛЕРСЬКА ПОРОДА -- ГОЛШТИНСЬКА ПОРОДА
Аннотация: Ретроспективним аналізом на 488 коровах червоної молочної худоби вивчено поєднуваність ліній і споріднених груп червоної степової, англерської та української червоної молочної порід за показниками тривалості та ефективності довічного використання. Доведено вищу ефективність за врахованими показниками поєднуваності бугаїв голштинських ліній і споріднених груп з матками англерських ліній.

Держатели документа:
ІТСР

Найти похожие


20.
636.2:591.4
П 53


    Полупан, Ю. П.
    Морфологічні особливості вим'я червоної молочної худоби за використання голштинської породи [Текст] / Ю. П. Полупан, Т. П. Коваль // Розведення і генетика тварин. - К. : Аграрна наука, 2009. - Вип. 43. - С. 251 - 263
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотарство--Сборники
   Морфологія, анатомія, фізіологія с.-г. тварин--Сборники

Кл.слова (ненормированные):
ГОЛШТИНСЬКА ПОРОДА -- УКРАЇНСЬКА ЧЕРВОНА МОЛОЧНА ПОРОДА -- СКОТАРТСВО МОЛОЧНЕ
Аннотация: Досліджено вплив умовної кровності за поліпшувальною голштинською породою на морфологічні особливості вим'я корів української молочної породи. Вивчено зміну кореляційного зв'язку між морфологічними особливостями вимя корів та їхнім надоєм, середній рівень фенотипної консолідованості залежно від умовної кровності за поліпшувальною голштинською породою. Досліджено вплив умовної кровності за поліпшувальною голштинською породою на морфологічні особливості вим'я корів за різного рівня їхнього вирощування і годівлі.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Коваль, Т. П.

Имеются экземпляры в отделах:
ХР (27.04.2010г. Инв.93020 - 25.00грн.) (свободен)

Найти похожие
 1-10    11-20   21-25 
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© library21.ru, 2015-2017