На главную Библиотеки Германии

Библиотеки


192. Московский педагогический государственный университет - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>S=Вівчарство<.>)
Найдено 139 книг(а)/журнал(ов)
Показаны книги/журналы с 1 по 20

1.
636.3(058)
О-34


   
    Овцеводство и козоводство [Текст] : справочник / У. Х. Арипов [и др.] ; сост. П. А. Воробьёв ; ред. Е. В. Мухортова. - Новое изд. - М. : ВО "Агропромиздат", 1990. - 336 с. - Предм. указ.: с. 331 - 332. - ISBN 5-10-000688-9
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Вівчарство--Справочники
   Козівництво--Справочники

Кл.слова (ненормированные):
РЕКОНСТРУКЦІЯ приміщень -- курдючні -- ПЛЕМІННА робота -- МЕХАНІЗАЦІЯ виробничих процесів -- КАРАКУЛЬ -- ВОВНА -- шкура овеча -- хвороби овець та кіз
Аннотация: Приведены данные о породах, племенной работе, кормлении, содержании, профилактике наиболее распространённых заболеваний овец и коз, технологиях производства шерсти, мяса, каракуля, овчин, строительстве и реконструкции помещений, механизации производственных процессов, организации и оплате труда обслуживающего персонала.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Арипов, У. Х.; Виноградова, В. М.; Воробьев, П. Л.; Генкин, П. Б.; Запорожцев, Е. Б.; Воробьёв, П. А. \сост.\; Мухортова, Е. В. \ред.\
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)
Найти похожие


2.
636.3.082
Б53


    Беседін, О. В.
    Вікові особливості продуктивності вівцематок таврійського типу асканійської тонкорунної породи та їх потомства [Рукопись] : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 : защищена 24.09.2009 / Беседін Олександр Володимирович ; рук. работы Т. Г. Болотова. - Асканія - Нова, 2009. - 149 с. - Бібліогр.: с. 127-145. -
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Вівчарство--Диссертации
Кл.слова (ненормированные):
відтворювальна здатність -- вовна -- ярки -- тонина вовни
Аннотация: В дисертації викладено теоретичний і практичний матеріал щодо впливу віку вівцематок таврійського типу асканійської тонкорунної породи на власну продуктивність та господарсько-біологічні ознаки отриманого від них потомства. Показано, що особини три-п'ятирічного віку відрізняються вірогідно кращими не тільки продуктивними (настриг митої вовни, жива маса), а й репродуктивними властивостями. Результати досліджень доповнюють знання стосовно фізико-механічних властивостей вовни, рівня мінливості селекційних та відтворювальних ознак екстер'єрної оцінки молочної залози тварин різного віку.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Болотова, Т. Г. \рук. работы.\; Українська академія аграрних наук Інститут тваринництва степових районів ім. М.Ф. Іванова "Асканія-Нова"-Національний селекційно-генетичний центр з вівчарства
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)
Найти похожие


3.
636.3.083
Я47


    Яковчук, В. С.
    Розробка технологічних способів інтенсивної відгодівлі молодняку овець асканійської тонкорунної породи [Рукопись] : автореферат дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.04 : защищена 04.02.2010 / Яковчук Віктор Станіславович ; рук. работы О. Д. Горлова. - Херсон, 2009. - 21 с. - Бібліогр.: с. 18-19. -
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Вівчарство--Авторефераты диссертаций
Кл.слова (ненормированные):
асканійська тонкорунна порода -- ВІДГОДІВЛЯ овець
Аннотация: Дисертаційна робота присвячена розробці та науковому обгрунтуванню нових технологічних способів інтенсивної відгодівлі ягнят асканійської тонкорунної породи, вирощених в період підсису за вдосконаленою ресурсозберігаючою технологією шляхом використання препарату "Бовілакт".

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Горлова, О. Д. \рук. работы.\; Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет"Інститут тваринництва степових районів ім. М. Ф. Іванова "Асканія-Нова"-Національний селекційно-генетичний центр з вівчарства УААН
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)
Найти похожие


4.
636.3.05
Г 34


   
    Генетические особенности у различных пород овец по локусу гемоглобина (НВ) [Текст] / С. Н. Петров [и др.] // Зоотехния. - 2009. - № 9. - С. 7 - 9
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Вівчарство--Периодические издания
Кл.слова (ненормированные):
породи овець -- ПОЛІМОРФІЗМ -- АЛЕЛОФОНД -- генетика у вівчарстві
Аннотация: Впервые изучен аллелофонд по локусу гемоглобина у различных пород овец из Российской Федерации, Азербайджана и Молдовы. Показаны генетические особенности структуры локуса гемоглобина у овец.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Петров, С. Н.; Марзанова, Л. К.; Фокеев, В. С.; Амбросьева, Е. Д.; Фейзуллаев, Ф. Р.; Магомадов, Т. А.; Насибов, М. Г.; Марзанов, Н. С.

Найти похожие


5.
636.3.06
Д 22


    Двалишвили, В. Г.
    Сравнительная характеристика гистоструктуры кожно-шерстного покрова мясо-шубных овец в типе романовской породы и чистопородных романовских баранчиков [Текст] / В. Г. Двалишвили, Л. И. Каплинская, И. В. Степаненко // Зоотехния. - 2009. - № 9. - С. 25 - 27
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Вівчарство--Периодические издания
Кл.слова (ненормированные):
ВІВЦІ м’ясо-шубні -- романовська порода -- ВОВНА
Аннотация: Установлено, что баранчики третьего поколения по романовской породе не уступают чистопородным романовским животным по показателям гистоструктуры кожно-шерстного покрова, соотношению остевых и пуховых волокон. В тоже время по показателям мясности и скороспелости они приближаются к мясошерстным овцам в типе <ромни марш>.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Каплинская, Л. И.; Степаненко, И. В.

Найти похожие


6.
636.3.02
А 15


    Абонеев, Д. В.
    Изменчивость морфометрических показателей плацент овец разного происхождения [Текст] / Д. В. Абонеев // Зоотехния. - 2009. - № 10. - С. 31 - 32
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Вівчарство--Периодические издания
   Ветеринарія--Периодические издания

   Медицина--Периодические издания

Кл.слова (ненормированные):
генотип -- акушерство в овцеводстве
Аннотация: Изучали связь морфофункционального статуса плаценты овец с их породной принадлежностью и качеством потомства.

Держатели документа:
ІТСР

Найти похожие


7.
636.3.083
К 64


    Коник, Н. В.
    Рациональный период отъёма ягнят [Текст] / Н. В. Коник // Зоотехния. - 2009. - № 11. - С. 22 - 24
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Вівчарство--Периодические издания
Кл.слова (ненормированные):
ярочки -- шерстная продуктивность овец -- продуктивность овец -- мясная продуктивность овец
Аннотация: Изучали влияние отъёма ягнят (ярочек), родившихся в марте, от матерей, в зависимости от возраста - в 3, 3,5, 4, и 4,5 мес., на дальнейшее развитие, шерстную и мясную продуктивность.

Держатели документа:
ІТСР

Найти похожие


8.
636.3.081.2
С 44


    Скорых, Л. Н.
    Рост и развитие молодняка овец, полученных в результате промышленного скрещивания [Текст] / Л. Н. Скорых, Д. Н. Вольный, Д. В. Абонеев // Зоотехния. - 2009. - № 11. - С. 26 - 28
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Вівчарство--Периодические издания
   Розведення с.-г. тварин--Периодические издания

Кл.слова (ненормированные):
промышленное скрещивание -- выращивание молодняка овец -- скрещивание овец
Аннотация: При изучении эффективности промышленного скрещивания проведена оценка роста и развития молодняка овец различных генотипов.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Вольный, Д. Н.; Абонеев, Д. В.

Найти похожие


9.
636.3.082
В 68


    Вологиров, М. К.
    Повышение многоплодия овец - решающий фактор увеличения производства баранины [Текст] / М. К. Вологиров, В. Ш. Беждугов, Х. Х. Карданов // Овцы, козы, шерстяное дело. - 2009. - № 3. - С. 4 - 7
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Вівчарство--Периодические издания
Кл.слова (ненормированные):
пастбищное содержание овец -- многоплодие овец
Аннотация: В работе рассматривается связь многоплодия овец с типом рождения родителей и условиями кормления маток до и при случке.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Беждугов, В. Ш.; Карданов, Х. Х.

Найти похожие


10.
636.3.081.2
Э 94


   
    Эффективность двух- и трёхпородного скрещивания овец [Текст] / Ю. А. Колосов [и др.] // Овцы, козы, шерстяное дело. - 2009. - № 3. - С. 10 - 13
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Вівчарство--Периодические издания
   Розведення с.-г. тварин--Периодические издания

Кл.слова (ненормированные):
кубанский линкольн -- тексель -- скрещивание овец -- эльдибаевская порода
Аннотация: В статье изложены результаты двух- и трёхпородного скрещивания овец сальской породы с баранами кубанский линкольн, типа тексель и эльдибаевской породы. Изучены динамика живой массы, особенности телосложения животных разного происхождения.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Колосов, Ю. А.; Шапоренко, В. В.; Дегтярь, А. С.; Головнев, А. Н.; Совков, В. В.

Найти похожие


11.
636.3.081
Б 61


    Билтуев, С. И.
    Эффективность разведения тонкорунных и полугрубошёрстных овец в Бурятии [Текст] / С. И. Билтуев, А. В. Матханова, М. В. Халматов // Овцы, козы, шерстяное дело. - 2009. - № 3. - С. 13 - 16
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Вівчарство--Периодические издания
   Розведення с.-г. тварин--Периодические издания

Кл.слова (ненормированные):
тонкорунные породы овец -- полугрубошерстные породы овец
Аннотация: В работе определена эффективность разведения тонкорунных и полугрубошерстных овец путём учёта всех затрат на производство мяса и шерсти, особенно при реализации их на мясо в год рождения.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Матханова, А. В.; Халматов, М. В.

Найти похожие


12.
636.3.081
К 64


    Коник, Н. В.
    Продуктивность потомства, полученного от маток ставропольской породы разных типов поведения [Текст] / Н. В. Коник // Овцы, козы, шерстяное дело. - 2009. - № 3. - С. 16 - 18
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Вівчарство--Периодические издания
Кл.слова (ненормированные):
шерсть -- СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПОРОДА ОВЕЦ
Аннотация: В работе освещается эффективность разведения овец ставропольской породы трёх типов поведения.

Держатели документа:
ІТСР

Найти похожие


13.
636.3.081.2
А 15


    Абонеев, В. В.
    Эффективность скрещивания овец ставропольской породы с баранами породы манычский меринос [Текст] / В. В. Абонеев, А. В. Зилькевич, А. И. Суров // Овцы, козы, шерстяное дело. - 2009. - № 3. - С. 19 - 20
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Вівчарство--Периодические издания
   Розведення с.-г. тварин--Периодические издания

Кл.слова (ненормированные):
манычский меринос -- ставропольская порода овец -- бараны -- скрещивание овец -- КРОССЫ
Аннотация: В статье изложены результаты опыта по скрещиванию маток ставропольской породы с баранами породы манычский меринос линии 815 и кросса 815 х 214.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Зилькевич, А. В.; Суров, А. И.

Найти похожие


14.
636.3.081.2
С 44


    Скорых, Л. Н.
    Откормочные и мясные качества молодняка овец кавказской породы и её помесей [Текст] / Л. Н. Скорых, Д. Н. Вольный, Д. В. Абонеев // Овцы, козы, шерстяное дело. - 2009. - № 3. - С. 21 - 22
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Вівчарство--Периодические издания
Кл.слова (ненормированные):
промышленное скрещивание -- эдильбаевская порода овец -- ТЕКСЕЛЬ -- северокавказская порода овец -- кавказская порода овец -- скрещивание овец -- откормочные качества овец -- мясные качества овец
Аннотация: В статье изложены результаты промышленного скрещивания маток кавказской породы с баранами северокавказской, тексель и эдильбаевской пород.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Вольный, Д. Н.; Абонеев, Д. В.

Найти похожие


15.
636.3.082
Б 33


    Башмакова, Т. Н.
    Влияние паратипических факторов на многоплодие маток и жизнеспособность ягнят [Текст] / Т. Н. Башмакова // Овцы, козы, шерстяное дело. - 2009. - № 3. - С. 23 - 25
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Вівчарство--Периодические издания
Кл.слова (ненормированные):
КРАСНОЯРСКАЯ ТОНКОРУННАЯ ПОРОДА -- ягнение овец
Аннотация: В статье приводятся результаты исследований многоплодия овец красноярской тонкорунной породы в зависимости от возраста, живой массы и сроков ягнения маток.

Держатели документа:
ІТСР

Найти похожие


16.
636.3.06
М 75


   
    Молочная продуктивность маток с одинцовым и двойневым приплодом [Текст] / Н. И. Владимиров [и др.] // Овцы, козы, шерстяное дело. - 2009. - № 3. - С. 29 - 30
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Вівчарство--Периодические издания
Кл.слова (ненормированные):
ПРОДУКТИВНОСТЬ ОВЕЦ
Аннотация: В работе изучены: молочная продуктивность в зависимости от типа рождения (одинцы, двойни) и химический состав молока овец, влияние количества и качества молока на изменение живой массы ягнят с возрастом.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Владимиров, Н. И.; Быков, Д. А.; Катаманов, С. Г.; Котоманов, Ю. Г.

Найти похожие


17.
637.31
В 19


    Васильева, Л. Г.
    Изменение фракционного состава жиропота шерсти австралийских мериносовых баранов [Текст] / Л. Г. Васильева, С. И. Мирошниченко, Л. М. Пантелеева // Овцы, козы, шерстяное дело. - 2009. - № 3. - С. 34 - 38
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Вівчарство--Периодические издания
Кл.слова (ненормированные):
австралийские мериносы -- МЕРИНОСЫ -- шерсть
Аннотация: В работе показано действие генотипа и паратипических факторов на количество и состав жиропота шерсти австралийских мериносов.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Мирошниченко, С. И.; Пантелеева, Л. М.

Найти похожие


18.
637.61
Ш 66


    Шкилев, П. Н.
    Состав и свойства жиропота шерсти баранов основных пород овец Южного Урала [Текст] / П. Н. Шкилев // Овцы, козы, шерстяное дело. - 2009. - № 3. - С. 39 - 41
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Вівчарство--Периодические издания
   Продукти тваринництва--Периодические издания

Кл.слова (ненормированные):
алтайская порода овец -- СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПОРОДА ОВЕЦ -- южноуральская порода овец -- полутонкорунная северокавказская мясошерстная -- тонкорунные породы овец -- ШЕРСТЬ -- МЯСОШЕРСТНАЯ порода овец
Аннотация: Работа посвящена изучению состава и свойств жиропота баранов тонкорунных пород овец: алтайской, ставропольской, южноуральской и полутонкорунной северокавказской мясошерстной.

Держатели документа:
ІТСР

Найти похожие


19.
637.61
С 13


    Сагалаков, Я. М.
    Свойства шерсти различной тонины у овец красноярской тонкорунной породы [Текст] / Я. М. Сагалаков // Овцы, козы, шерстяное дело. - 2009. - № 3. - С. 42 - 44
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Вівчарство--Периодические издания
   Продукти тваринництва--Периодические издания

Кл.слова (ненормированные):
тонина шерсти -- штапель -- КРАСНОЯРСКАЯ тонкорунная порода -- ШЕРСТЬ
Аннотация: В статье даётся характеристика шерсти овец красноярской тонкорунной породы (длина, плотность, извитость) в зависимости от тонины волокон.

Держатели документа:
ІТСР

Найти похожие


20.
637.61
А 79


    Араев, Х. М.
    Влияние кормления и сезона года на длину и тонину шерсти овец [Текст] / Х. М. Араев, Х. Х. Араев // Овцы, козы, шерстяное дело. - 2009. - № 3. - С. 45 - 46
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Вівчарство--Периодические издания
   Годування с.-г. тварин--Периодические издания

Кл.слова (ненормированные):
тонина шерсти -- шерсть -- кормление овец
Аннотация: В статье изложены экспериментальные данные о влиянии сезона года и условий кормления на длину и тонину шерсти овец.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Араев, Х. Х.

Найти похожие
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© library21.ru, 2015-2017