636.2(4-9)
Х 72


    Холманов, А. М.
    Скотоводство и производство молока в мире [Текст] / А. М. Холманов, О. Ю. Осадчая // Зоотехния. - 2009. - № 8. - С. 30 -32
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотарство--Периодические издания
   Економіка сільського госп-ва--с.-г. продукція та її реалізація--Периодические издания

Кл.слова (ненормированные):
молоко -- ВИРОБНИЦТВО МОЛОКА -- надій -- продукція молочного скотарства -- світове виробництво молока
Аннотация: Основной процудент пищевого животного белка для человека - крупный рогатый скот, на долю которого приходится 45,2%. Наибольшая часть мирового поголовья молочных коров находится в Азии и Африке (59,3%). Главные производители молока - Европа и Азия (349 из 560 млн т). Производство молока на душу населения в мире снизилось со 104 до 84 кг/год. Величина этого показателя в мире колеблется от 3719 кг в Новой Зеландии, до 0,03 кг в Папуа-Новой Гвинее.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Осадчая, О. Ю.636.2:631.3
О-13


   
    Обгрунтування комплектів машин і обладнання для виробництва молока на модульних фермах [Текст] / О. В. Сидорчук [и др.] // Вісник аграрної науки. - 2009. - № 10. - С. 48 - 52
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Продукти тваринництва--Периодические издания
Кл.слова (ненормированные):
молоко -- ВИРОБНИЦТВО МОЛОКА -- ферми модульні -- доїння -- молочна продуктівність корів -- обладнання для виробництва молока -- ферми модульні
Аннотация: Обгрунтовано комплекс машин та обладнання для механізації основних процесів і операцій на модульних фермах з виробництва молока за критеріями затрат праці, енергії та рівня механізації виробничих процесів і операцій.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Сидорчук, О. В.; Фененко, А. І.; Москаленко, С. П.; Римар, Д. О.; Ткач, В. В.636.2.082.2
О-93


   
    Оцінка рівня розвитку господарсько-корисних ознак у тварин південного типу української чорно-рябої молочної породи [Текст] / Г. І. Буюклу [и др.] // "Стан, перспективи розвитку та наукового забезпечення галузі тваринництва у південному регіоні України" : Всеукраїнська науково-практична конференція 24 - 25 вересня 2008 року. - Асканія - Нова, 2008. - С. 6 - 7
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотарство--Сборники
Кл.слова (ненормированные):
СКОТАРТСВО МОЛОЧНЕ -- ВИРОБНИЦТВО МОЛОКА -- ЧЕРВОНА СТЕПОВА ПОРОДА -- УКРАЇНСЬКА ЧОРНО-РЯБА МОЛОЧНА ПОРОДА -- ГОЛШТИНСЬКА ПОРОДА -- господарсько - корисні ознаки
Аннотация: У результаті використання на маточному поголів'ї червоної степової породи бугаїв-плідників голштинської породи чорно-рябої масті створено стадо південного типу української чорно-рябої молочної породи з високим генетичним потенціалом молочної продуктивності. Тварини пристосовані до промислової технології виробництва молока, на що вказує високий індекс адаптації (-0,37; +0,155) та коефіцієнт виробничої типовості (3,64).

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Буюклу, Г. І.; Іовенко, Л. М.; Тараненко, С. В.; Носкова, А. М.338.1
С 11


    Сіленков, Б. В.
    Формування політики щодо реалізації стратегії розвитку підвищення ефективності аграрних підприємств регіону [Текст] / Б. В. Сіленков // "Стан, перспективи розвитку та наукового забезпечення галузі тваринництва у південному регіоні України" : Всеукраїнська науково-практична конференція 24 - 25 вересня 2008 року. - Асканія - Нова, 2008. - С. 21 - 26
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Економіка сільського госп-ва--с.-г. підприємства--Сборники
   Економіка сільського госп-ва--аграрна політика, реформи--Сборники

Кл.слова (ненормированные):
тваринництво степове -- ВИРОБНИЦТВО аграрне -- скотарство -- вівчарство -- виробництво молока -- свинарство
Аннотация: Політика стратегії розвитку аграрного виробництва, в тому числі степового тваринництва, в області реалізується у тісному взаємозв'язку з іншими галузями, відображає концепцію еволюції аграрного підприємства у підвищенні ефективності результатів роботи, вбирає в себе світовий та вітчизняний досвід.

Держатели документа:
ІТСР338.1
Г 85


    Гринчук, В. Ю.
    Зарубіжний досвід кооперативного руху у сфері виробництва та переробки молока [Текст] / В. Ю. Гринчук // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 1. - С. 78-80
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Економіка сільського госп-ва--с.-г. продукція та її реалізація--Периодические издания
Кл.слова (ненормированные):
кооперативний рух -- ВИРОБНИЦТВО МОЛОКА
Аннотация: Висвітлено зарубіжний досвід кооперативного руху у сфері виробництва та переробки молока.

Держатели документа:
ІТСР636.2.083
К71


    Косіор, Л. Т.
    Адаптація корів української чорно-рябої молочної та голштинської порід до умов інтенсивної технології виробництва молока [Рукопись] : автореферат дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.04 : защищена 01.07.2010 / Косіор Леся Тарасівна ; рук. работы О. В. Борщ. - Херсон, 2010. - 20 с. - Бібліогр.: с. 17 . -
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотарство--Авторефераты диссертаций
   Утримання с.-г. тварин--Авторефераты диссертаций

Кл.слова (ненормированные):
утримання безприв'язно-боксове -- СКОТАРТСВО МОЛОЧНЕ -- УКРАЇНСЬКА ЧОРНО-РЯБА МОЛОЧНА ПОРОДА -- ГОЛШТИНСЬКА ПОРОДА -- ВИРОБНИЦТВО МОЛОКА -- ДОЇННЯ -- МОЛОКОВИВЕДЕННЯ -- ЛАКТАЦІЯ КОРІВ
Аннотация: В експериментах встановлено, що за екстер'єрно-конституційною оцінкою, клінічними, морфологічними і біохімічними показниками обміну речовин корови і телиці УЧРМ породи максимально наближаються до голштинів, а за масою тіла відхиляються від стандартних показників для породи лише на 1,4 - 2,6%. Високопродуктивні УЧРМП корови за дворазового доїння на споживання корму витрачають 21,2% добового часу, на відпочинок лежачи - 42,8, стоячи - 26,9, жуйку - 69,7, водопій - 1,0, доїння - 2,9%. За надоєм за 305 днів І - ІІІ лактацій УЧРМ корови поступаються перед голштинами лише на 6,2 - 11,1%, а за тривалістю доїння, інтенсивністю молоковиведення та повнотою видоювання рівняються з ними. Відмічено, що переведення новорозтелених корів з родильного відділення в ОС, незалежно від режиму доїння, породи і віку супроводжуються зменшенням надоїв на 2,5 - 51,1%, а відновлення його до рівня родильного відділення в корів УЧРМ породи триває 5 - 20, в голштинів - 5 - 15 днів. Коефіцієнти постійності лактації корів УЧРМ і голштинської порід становлять 66,1 і 69,3%, а індекси адаптації: -11,95 і -0,80 та -11,29 і -4,23. Поліпшення адаптаційних властивостей корів УЧРМ породи до умов безприв'язно-боксового утримання і доїння в доїльному залі за 3-разового доїння у родильному відділенні і в доїльному залі забезпечує додаткове утримання від кожної корови 500кг молока з економічним ефектом 540грн. на голову в рік.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Борщ, О. В. \рук. работы.\; Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет"Білоцерківський національний аграрний університет Міністерства аграрної політики України
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)636.2:637
Р82


    Рубан, Ю. Д.
    Поняття і терміни з дисципліни "Технологія виробництва молока і яловичини" [Текст] : навчальний посібник / Ю. Д. Рубан, С. Ю. Рубан. - 3-є вид., перероб. та доп. - Харків : "Еспада", 2011. - 96 с. - ISBN 978-966-456-051-8
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Продукти тваринництва--Учебные издания для высших учебных заведений
   Скотарство--Учебные издания для высших учебных заведений

   Розведення с.-г. тварин--Учебные издания для высших учебных заведений

Кл.слова (ненормированные):
ВИРОБНИЦТВО МОЛОКА -- ВИРОБНИЦТВО ЯЛОВИЧИНИ -- молочна продуктивність -- м’ясна продуктивність
Аннотация: Навчальний посібник розроблений відповідно до підручника Ю. Д., і С. Ю. Рубана " Технологія виробництва молока і яловичини" для студентів вищих навчальних закладів ІІ-ІV рівнів акредитації, які навчаються за напрямом підготовки "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва".

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Рубан, С. Ю.
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)636.2:637
Р82


    Рубан, Ю. Д.
    Технологія виробництва молока і яловичини [Текст] : підручник; Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів ІІ - IV рівнів акредитації, які навчаються за напрямом підготовки "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва / Ю. Д. Рубан, С. Ю. Рубан. - 3-є вид., перероб. та доп. - Харків : "Еспада", 2011. - 800 с. : табл., рис. - Библиогр. в конце глав. -Предм. указ.: с. 786-790 . - ISBN 978-966-456-053-2
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Продукти тваринництва--Учебники для высших учебных заведений
   Скотарство--Учебники для высших учебных заведений

   Розведення с.-г. тварин--Учебники для высших учебных заведений

Кл.слова (ненормированные):
молочна продуктивність -- м'ясна продуктивність -- шкіряна сировина -- ВИРОБНИЦТВО МОЛОКА -- ВИРОБНИЦТВО ЯЛОВИЧИНИ
Аннотация: У підручнику висвітлюються питання біології великої рогатої худоби, племінної справи, основ проектування технологічних процесів у галузі скотарства, технології вирощування, оцінювання і використання бугаїв, технології вирощування ремонтного молодняку, технології виробництва молока, технології виробництва яловичини.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Рубан, С. Ю.
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)