4
Н 34


   
    Науково-обгрунтована система ведення агропромислового виробництва в Кіровоградській області [Текст] : научное издание / УААН, Центр наук. забезпечення АПВ Кіровоградської області, Кіровоградський ін-т агропромислового виробництва УААН. - Кіровоград : [б. и.], 2005. - 267 с. : табл. - ISBN 966-383-042-5 : 24.50 грн.
ГРНТИ
ББК 4
Рубрики: Сільське господарство
   Економіка сільського госп-ва

   Екологія землекористування

Кл.слова (ненормированные):
кормовиробництво -- охорона грунтів -- обробіток грунту -- сівозміни -- насінництво польових культур -- захист рослин -- тваринництво
Аннотация: В книзі наведена агроекологічна характеристика природних ресурсів і грунтово-кліматичних умов Кіровоградської обл., економічний стан розвитку сільського господарства, викладенно рекомендації з підвищення урожайності сільськогосподарських культур.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
УААН; Центр наук. забезпечення АПВ Кіровоградської області; Кіровоградський ін-т агропромислового виробництва УААН
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)631.5
С91


   
    Сучасні системи землеробства України [Текст] : рекомендовано Міністерством аграрної політики України як навчальний посібник для підготовки бакалаврів із спеціальності напряму 1301 "Агрономія" в аграрних вищих навчальних закладах II - IV акредитації / Міністерство аграрної політики України Вінницький державний аграрний університет ; ред. В. Ф. Петриченко ; рец. В. Ф. Сайко, В. П. Борон, В. М. Чернецький. - Нове вид. - Вінниця : Діло, 2006. - 212 с. - Бібліогр.: с. 199 - 210 . - ISBN 966-2917-17-9
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Землеробство--Учебные издания для высших учебных заведений
   Агротехніка--Учебные издания для высших учебных заведений

Кл.слова (ненормированные):
СИСТЕМИ землеробства -- СІВОЗМІНИ -- ГРУНТОВО - кліматичні зони
Аннотация: У навчальному посібнику узагальнені та систематизовані результати наукових досліджень систем землеробства та їх складових частин - системи сівозмін, <механічний обробіток грунту> і <удобрення культур> в сівозміні - в різних грунтово-кліматичних зонах України. Наведені багаторічні дані авторів та інших дослідників про застосування високопродуктивних польових, кормових та грунтозахисних сівозмін, як основи систем землеробства у великотоварних спеціалізованих підприємствах, фермерських та індивідуальних господарствах. Пропонуються найбільш доцільні схеми сівозмін і ефективності системи удобрення для цих агроформувань в різних зонах відповідно до особливостей спеціалізації галузі тваринництва та рослинництва, а також високоефективні грунтозахисні способи основного обробітку грунту з широким застосуванням мінімалізації для одержання екологічно чистої продукції. Пропонується для студентів вищих навчальних закладів II - IVрівнів акредитації як навчальний посібник з агрономічних спеціальностей. Може бути корисним для керівників і спеціалістів приватних господарств.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Петриченко, В. Ф. \ред.\; Сайко, В. Ф. \рец.\; Борон, В. П. \рец.\; Чернецький, В. М. \рец.\; Міністерство аграрної політики України Вінницький державний аграрний університет
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)63(072)
В 11


    Вісник аграрної науки Причорномор'я [Текст] : спеціальний випуск / Миколаївський державний аграрний університет ; ред. В. С. Шебанін. - Миколаїв : [б. и.], 1997 - .
   Вип.4(37) : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Аспекти сучасного розвитку аграрного виробництва в ринкових умовах України" 22 - 24 листопада 2006 року Конференція зареєстрована в УкрІНТЕІ (свідоцтво № 31 від 02.02.2006 р.), Т.1. - 2006. - 212 с. : табл. - Бібліогр. після ст. -
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Агротехніка--Сборники
   Рільництво--Сборники

   Добрива--Сборники

   Грунтознавство--Сборники

Кл.слова (ненормированные):
СІВОЗМІНИ -- ОБРОБІТОК ГРУНТУ -- ВИРОЩУВАННЯ с-г культур -- СЕЛЕКЦІЯ в рільництві
Аннотация: У спеціальному випуску наукових праць викладено матеріали з теоретичних основ та практичних результатів вирішення актуальних проблем сучасного аграрного виробництва з питань розробки науково обгрунтованих сівозмін, систем обробітку грунту, ефективного використання добрив і регуляторів росту, запровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських культур.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Шебанін, В. С. \ред.\; Миколаївський державний аграрний університет
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)