636.2.082
Д81


    Дудок, А. Р.
    Селекційно-генетична оцінка тварин різних генотипів при формуванні стада жирномолочного типу української червоної молочної породи [Рукопись] : автореферат дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 : защищена 19.11.2009 / Дудок Альона Романівна ; рук. работы Г. І. Буюклу . - Херсон, 2009. - 17 с. - Бібліогр.: с. 14-15 . -
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотарство--Авторефераты диссертаций
Кл.слова (ненормированные):
екстер'єр -- генотип -- успадковуваність -- кореляція -- УКРАЇНСЬКА ЧЕРВОНА МОЛОЧНА ПОРОДА -- СЕЛЕКЦІЯ В СКОТАРСТВІ
Аннотация: Дисертація присвячена питанням вивчення ефективності використання поліпшувальних червоної датської та англерської порід на поголів'ї тварин вітчизняної червоної степової худоби. Проведено оцінку тварин різних порід і умовної кровності за селекційно-генетичними параметрами та визначено зв'язки між селекційними ознаками. Доведено доцільність використання бугаїв червоної датської та англерської порід для підвищення генетичного потенціалу червоної степової худоби. Встановлено перспективні поєднання спадковості червоної степової та поліпшувальних червоної датської й англерської порід, які забезпечують підвищення енергії росту, молочної продуктивності та покращують технологічні ознаки молочної худоби.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Буюклу , Г. І. \рук. работы.\; Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет"Інститут тваринництва степових районів ім. М.Ф. Іванова "Асканія-Нова"-Національний селекційно-генетичний центр з вівчарства УААН
Экземпляры всего: 2
ХР (2)
Свободны: ХР (2)636.2.082
С81


    Стріха, Л. О.
    Селекційно-генетична оцінка м'ясної продуктивності худоби української червоної молочної породи [Рукопись] : автореферат дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 : защищена 19.11.2009 / Стріха Людмила Олександрівна ; рук. работы Т. В. Підпала. - Херсон, 2009. - 17 с. - Бібліогр.: с. 13-14. -
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотарство--Авторефераты диссертаций
Кл.слова (ненормированные):
м'ясна продуктивність -- жива маса -- українська червона молочна порода -- СЕЛЕКЦІЯ В СКОТАРСТВІ -- успадковуваність
Аннотация: В дисертаційній роботі викладено результати досліджень щодо визначення параметрів оцінки м'ясної продуктивності української червоної молочної породи та факторів впливу на її прояв у тварин з врахуванням материнської та батьківської спадковості. За даними живої маси, лінійних промірів та індексів будови тіла встановлено зміни росту бугайців від народження і до 18 місячного віку з врахуванням поєднуваності вихідних порід. Доведено, що при збільшенні частки спадковості за голштинською породою у тварин змінюються проміри та індекси, які свідчать про відповідність будови тіла, характерної для молочної худоби. Визначено вплив спадкових і паратипових факторів на ріст молодняку в різні вікові періоди. Встановлено, що перевагу за живою масою мають бугайці з оптимальною тривалістю ембріонального періоду, народжені повновіковими коровами і в яких оптимальні сервіс-та лактаційні періоди. За даними середньодобових приростів і коефіцієнтів росту доведено перевагу тварин генотипу 50 - 75% Г > 75% Г. В економічному відношенні для виробництва яловичини перевагу мають бугайці з часткою спадковості 50 - 75% Г. Це стало результатом одержання додаткового прибутку на одну тушу 296,70 грн. і 110,47 грн. порівняно з бугайцями генотипу <50% Г і породним показником.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Підпала, Т. В. \рук. работы.\; Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет"Державний вищий навчальний заклад"Миколаївський державний аграрний університет"
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)636.2.082
В39


    Вечорка, В. В.
    Оцінка продуктивних якостей тварин голштинської породи канадської селекції залежно від генотипових та паратипових факторів [Рукопись] : автореферат дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 : защищена 30.06.2010 / Вечорка Вікторія Вікторівна ; рук. работы Л. М. Хмельничий. - Херсон, 2010. - 20 с. - Бібліогр.: с. 15-17 . -
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотарство--Авторефераты диссертаций
   Розведення с.-г. тварин--Авторефераты диссертаций

Кл.слова (ненормированные):
голштинська, порода, жива маса, успадковуваність, повторюваність, кореляція, вим'я, екстер'єр, бугаї-плідники, лінія, генотип -- ГОЛШТИНСЬКА ПОРОДА -- СЕЛЕКЦІЯ канадська -- МОЛОЧНА ПРОДУКТІВНІСТЬ КОРІВ -- СЕЛЕКЦІЯ В СКОТАРСТВІ
Аннотация: Дисертація присвячена вивченню продуктивності корів голштинської породи канадської селекції в процесі адаптації в нових природно-екологічних умовах у порівняльному аналізі імпортованого поголів'я та тварин власної репродукції в межах генерацій за провідними селекційними і господарськи корисними ознаками. Високий генетичний потенціал продуктивності імпортованого поголів'я голштинської породи канадської селекції (за надоєм 6152 - 6447кг) реалізовано в нових екологічних умовах України. Рівень надою наразі лактуючого поголів'я голштинів за першу та кращу лактації становив 6448 і 7626кг. Ремонтні телиці відрізнялися добрим розвитком в усі вікові періоди і досягнули живої маси у 18 місяців 408,0 - 417,0кг. Встановлено достовірний вплив паратипових та генотипових факторів на розвиток провідних господарськи корисних ознак. Рівень генотипової детермінації ознак молочної продуктивності корів, ступінь мінливості успадковуваності та достовірності залежить від методу обчислення, належності до генерації та лактації і є достатнім для ефективної селекції. Корови різного генетико-екологічного походження характеризуються відмінними показниками екстер'єрного типу, встановлені достовірні додатні коефіцієнти кореляцій між надоєм корів у віці першої, другої та третьої лактацій і промірами будови тіла (r=0,217 і 0,695) та вимені (r=0,253 - 0,484).

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Хмельничий, Л. М. \рук. работы.\; Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет"Сумський національний аграрний університет
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)636.2.082
Д81


    Дудок, А. Р.
    Селекційно-генетична оцінка тварин різних генотипів при формуванні стада жирномолочного типу української червоної молочної породи [Рукопись] : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 : защищена 19.11.2009 / Дудок Альона Романівна ; рук. работы Г. І. Буюклу. - Асканія-Нова, 2009. - 175 с. - Бібліогр.: с. 155-175 . -
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотарство--Диссертации
   Розведення с.-г. тварин--Диссертации

Кл.слова (ненормированные):
УКРАЇНСЬКА ЧЕРВОНА МОЛОЧНА ПОРОДА -- ЧЕРВОНА датська порода -- АНГЛЕРСЬКА ПОРОДА -- ЧЕРВОНА СТЕПОВА ПОРОДА -- екстер'єр -- надій -- якість молока -- мінливість -- успадковуваність -- повторюваність -- кореляція
Аннотация: Дисертація присвячена питанням вивчення ефективності використання поліпшувальних червоної датської та англерської порід на поголів'ї тварин вітчизняної червоної степової худоби.

Держатели документа:
ІТСР Асканія-Нова

Доп.точки доступа:
Буюклу, Г. І. \рук. работы.\
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)