631.11.1
Ф 79


   
    Формування енергогенеруючих біоорганічних агроекосистем. Науково-технологічне забезпечення аграрного виробництва (Північно-Центральний Степ України) [Текст] : научное издание / ред. Ю. О. Тараріко. - К. : ДІА, 2008. - 152 с. - ISBN 978-966-8311-43-0 : 7.00 грн.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Організація та управління с.-г. виробництвом
   Екологія землекористування

Аннотация: Обгрунтовано необхідність переходу агросфери України до сталого розвитку . Досягається це через окремих суб’єктів господарської діяльності шляхом впровадження перспективних сценаріїв розвитку аграрних виробничих систем, отриманих у процесі багатоваріантного комп’ютерного моделювання засобами спеціальних програмних продуктів.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Тараріко, Ю. О. \ред.\
Экземпляры всего: 1
Основной фонд (1)
Свободны: Основной фонд (1)4
Н 34


   
    Науково-обгрунтована система ведення агропромислового виробництва в Кіровоградській області [Текст] : научное издание / УААН, Центр наук. забезпечення АПВ Кіровоградської області, Кіровоградський ін-т агропромислового виробництва УААН. - Кіровоград : [б. и.], 2005. - 267 с. : табл. - ISBN 966-383-042-5 : 24.50 грн.
ГРНТИ
ББК 4
Рубрики: Сільське господарство
   Економіка сільського госп-ва

   Екологія землекористування

Кл.слова (ненормированные):
кормовиробництво -- охорона грунтів -- обробіток грунту -- сівозміни -- насінництво польових культур -- захист рослин -- тваринництво
Аннотация: В книзі наведена агроекологічна характеристика природних ресурсів і грунтово-кліматичних умов Кіровоградської обл., економічний стан розвитку сільського господарства, викладенно рекомендації з підвищення урожайності сільськогосподарських культур.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
УААН; Центр наук. забезпечення АПВ Кіровоградської області; Кіровоградський ін-т агропромислового виробництва УААН
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)41.4
В 31


    Вергунов, В. А.
    Природоохоронне адаптивно-ландшафтне меліоративне землеробство в басейнах малих річок Лісостепу України [Текст] : научное издание / В. А. Вергунов. - К. : Аграрна наука, 2006. - 432 с. - ISBN 966-540-001-0 : 36.28 грн.
ГРНТИ
ББК 41.4 + 40.6
Рубрики: Меліорація сільського госп-ва
   Екологія землекористування

   Грунтознавство

Кл.слова (ненормированные):
гідрологічний стан -- меліоративні землі -- родючість земель -- АДАПТИВНО - ландшафтне землеробство -- грунти заплавні
Аннотация: В монографії викладено результати теоретичних і практичних досліджень природоохоронного адаптивно-ландшафтного землеробства у басейнах малих річок Лісостепу України на основі стаціонарних і тимчасових дослідів, закладених на осушуваних заплавних грунтах.

Держатели документа:
ІТСР
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)40.1я73
A26


    Смаглій, О. Ф.
    Агроекологія [Текст] : учебное пособие / О. Ф. Смаглій, А. Т. Карташов, П. В. Литвак. - К. : Вища освіта, 2006. - 671 с. - ISBN 966-8081-55-2 : 3.23 грн.
ГРНТИ
ББК 40.1я73
Рубрики: Екологія землекористування--Учебные издания для высших учебных заведений
   Землеробство--Учебные издания для высших учебных заведений

Кл.слова (ненормированные):
хімізація с-г виробництва -- МЕЛІОРАЦІЯ земель -- БІОЛОГІЧНЕ землеробство -- ЕКОЛОГІЧНО чиста продукція
Аннотация: Висвітлено заходи щодо збереження грунтового покриву, екологічно обгрунтованого підходу до хімізації с/г виробництва, меліорації земель, ведення біологічного землеробства з метою отримання екологічно чисто продукції.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Карташов, А. Т.; Литвак, П. В.
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)40.1я73
А26


    Смаглій, О. Ф.
    Агроекологія [Текст] : учебное пособие / О. Ф. Смаглій, А. Т. Карташов, П. В. Литвак. - Київ : Вища освіта, 2006. - 671 с. - Алф.-Предм. указ.: с. . - ISBN 966-8081-55-2 : 3.23 грн.
ГРНТИ
ББК 40.1я73
Рубрики: Екологія землекористування--Учебные издания для высших учебных заведений
   Землеробство--Учебные издания для высших учебных заведений

Кл.слова (ненормированные):
ГРУНТ -- ХІМІЗАЦІЯ С-Г ВИРОБНИЦТВА -- МЕЛІОРАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ -- БІОЛОГІЧНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО -- ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТА ПРОДУКЦІЯ
Аннотация: Запропоновано заходи щодо збереження грунтового покриву, екологічно обгрунтованого підходу до хімізації с/г виробництва, меліорації земель, ведення біологічного землеробства з метою отримання екологічно чистої продукції.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Карташов, А. Т.; Литвак, П. В.
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)637:539
П 80


   
    Производство экологически безопасной животноводческой продукции при использовании энтеросорбентов [Текст] / М. А. Веротченко [и др.] // Зоотехния. - 2009. - № 9. - С. 29 - 30
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Тваринництво--Периодические издания
   Екологія землекористування--Периодические издания

   Грунтознавство--Периодические издания

Кл.слова (ненормированные):
ентеросорбенти -- ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТА ПРОДУКЦІЯ -- техногенні зони -- ПРОДУКЦІЯ ТВАРИННИЦТВА -- цеоліт -- хітозан -- біовермикуліт -- МОЛОКО -- М’ЯСО -- ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА
Аннотация: Использование цеолита Шивыртуйского месторождения, хитозана и био-вермикулита позволило получать в техногенной зоне экологически безопасную животноводческую продукцию: молоко и мясо.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Веротченко, М. А.; Гимадеева, Л. С.; Смекалов, М. А.; Хвостов, Ю. В.338.1
К 55


    Кобушко, І. М.
    Оцінка еколого-економічної ефективності використання біоінноваційних продуктів [Текст] / І. М. Кобушко, М. Ю. Абрамчук // Економіка АПК. - 2008. - № 8. - С. 75 -79
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Екологія землекористування--Периодические издания
   Рільництво--Периодические издания

   Добрива--Периодические издания

   Економіка рослинництва--Периодические издания

Кл.слова (ненормированные):
біоінноваційні продукти рослинництва -- якість продукції -- продукція рослинництва -- добрива мінеральні -- екологія грунту -- ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТА ПРОДУКЦІЯ
Аннотация: Запропоновано методику оцінки еколого-економічної ефективності використання біоінноваційних продуктів рослинництва, яка враховує особливості й специфіку оцінюваних новинок, а також є потужним засобом управління біоінноваційною діяльністю в даній галузі.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Абрамчук, М. Ю.637.1
К 30


   
    Качество молока коров в хозяйствах, расположенных в зоне экологического риска [Текст] / О. Корчагина [и др.] // Молочное и мясное скотоводство. - 2009. - № 8. - С. 20-21
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Продукти тваринництва--Периодические издания
   Утримання с.-г. тварин--Периодические издания

   Скотарство--Периодические издания

   Екологія землекористування--Периодические издания

Кл.слова (ненормированные):
КАЧЕСТВО МОЛОКА -- МОЛОКО КОРОВЬЕ
Аннотация: Дана характеристика основных физико-химических и технологических свойств молока коров в зависимости от породы, сезона года при разных способах содержания в хозяйствах, расположенных в зонах экологического риска.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Корчагина, О.; Фетисова, А.; Иванова, Н.; Кутровский, В.63(063)
М 59


    Перлини степового краю [Текст] / Міністерство освіти і науки України Міністерство аграрної політики України Миколаївська обласна державна адміністрація Миколаївський державний аграрний університет; Наук. ред. В. В. Гамаюнова. - Миколаїв : [б. и.].Матеріали Другої регіональної науково-практичної агроекологічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених "Перлини степового краю", 4-6 листопада 2009 р. : зб. наук. праць / Миколаївський державний аграрний університет. Науково-практична агроекологічна конференція студентів, аспірантів і молодих вчених (4-6 листопада 2009 р.; Миколаїв) ; ред. В. В. Гамаюнова. - Миколаїв : [б. и.], 2009. - 200 с. : рис., табл. - Бібліогр. після ст. -
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Екологія землекористування--Съезды и конференции
   Навколишнє середовище. Захист--Съезды и конференции

   Сільське господарство--Съезды и конференции

Кл.слова (ненормированные):
АГРОЕКОЛОГІЯ -- охорона довкілля -- ЗЕМЛЕРОБСТВО -- освіта екологічна -- АГРАРНА НАУКА -- виховання молоді
Аннотация: У збірнику наукових праць конференції представлено матеріали, що відображають шляхи розв'язання актуальних екологічних проблем сучасного землеробства, впровадження у виробництво нових технологій та досягнень аграрної науки, висвітлено питання охорони довкілля та сталого розвитку суспільства, а також екологічної освіти та виховання молоді.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Гамаюнова, В. В. \наук. ред.\; Гамаюнова, В. В. \ред.\; Міністерство освіти і науки України Міністерство аграрної політики України Миколаївська обласна державна адміністрація Миколаївський державний аграрний університет
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)63(072)
В 11


    Вісник аграрної науки Причорномор'я [Текст] / Миколаївський державний аграрний університет ; ред. В. С. Шебанін. - Миколаїв : [б. и.], 1997 - .
   Вип.4(37) : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Аспекти сучасного розвитку аграрного виробництва в ринкових умовах України" 22 - 24 листопада 2006 року Конференція зареєстрована в УкрІНТЕІ (свідоцтво № 31 від 02.02.2006 р.), Т.2. - 2006. - 269 с. : табл., рис. - Бібліогр. після ст. -
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Агротехніка--Сборники
   Грунтознавство--Сборники

   Екологія землекористування--Сборники

   Добрива--Сборники

   Меліорація сільського госп-ва--Сборники

   Лісове госп-во--Сборники

Кл.слова (ненормированные):
ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ -- ВОДНІ ресурси -- РОДЮЧІСТЬ ГРУНТІВ -- АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ -- лісорозведення
Аннотация: У спеціальному випуску наукових праць викладено матеріали з теоретичних основ та практичних результатів вирішення актуальних проблем сучасного аграрного виробництва з напрямків раціонального використання та охорони земельних і водних ресурсів, підвищення родючості грунтів, розвиток агролісомеліорації та лісорозведення, екологічних проблем. Для науковців-аграріїв, працівників аграрного виробництва, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Шебанін, В. С. \ред.\; Миколаївський державний аграрний університет
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)637.1:539
М 22


    Маменко, О. М.
    Моделювання та прогнозування технології виробництва екологічно безпечного молока при використанні забруднених важкими металами кормів [Текст] / О. М. Маменко, С. В. Портянник // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини. - Харків, 2010. - Вип. 20, Ч. 1. - С. 93 - 96
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотарство--Сборники
   Корми--Сборники

   Екологія землекористування--Сборники

Кл.слова (ненормированные):
молоко -- ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТА ПРОДУКЦІЯ -- агроекосистеми
Аннотация: В господарствах ССП "Дружба", СТОВ "Світанок", СВК "Хорошківський", СТОВ "Удай" було проведено дослідження міграції важких металів Cd, Pb, Cu, Zn з раціону в молоко. Встановлено кореляційну залежність між вмістом токсикантів в раціоні та молоці, побудовано відповідні рівняння регресії для прогнозу виробництва екологічно безпечного молока в умовах забруднення агроекосистем.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Портянник, С. В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)63(072)
П 27


    Передгірне та гірське землеробство і тваринництво [Текст] : міжвід. тематичний наук. зб. / Інститут землеробства і тваринництва Західного регіону УААН ; ред. Г. М. Седіло. - Львів-Оброшино : [б. и.], 1967 - .
   Вип.51 , Ч.ІІІ. - 2009. - 234 с. : рис., табл. - Бібліогр. після ст. - ISSN 0130-8521
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Сільське господарство--Сборники
   Грунтознавство--Сборники

   Землеробство--Сборники

   Тваринництво--Сборники

   Екологія землекористування--Сборники

   Добрива--Сборники

Кл.слова (ненормированные):
БІОЛОГІЧНІ препарати -- ФЕРМЕНТИ -- регулятори росту -- БІОРІЗНОМАНІТТЯ ентомологічне -- ЕКОЛОГІЧНИЙ аналіз
Аннотация: Розглянуто питання впливу застосування технологічних заходів на продуктивність сільськогосподарських культур, <родючість грунту>, висвітлено наслідки дії біологічних препаратів, ферментів, регуляторів росту на якість продукції, подано екологічний аналіз ентомологічного біорізноманіття.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Седіло, Г. М. \ред.\; Інститут землеробства і тваринництва Західного регіону УААН
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)63(072)
С 88


    Студенческий вестник аграрных наук [Текст] / Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Южный филиал "Крымский агротехнологический университет" ; ред. Н. П. Барсуков. - Симферополь : [б. и.].
   №24 : Садоводство, виноградарство, овощеводство, земледелие, растениеводство, агроэкология, землепользование, животноводство, ветеринария. - 2009. - 64 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце ст. -
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Сільське господарство--Сборники
   Садівництво в цілому--Сборники

   Плодівництво--Сборники

   Овочівництво--Сборники

   Рільництво--Сборники

   Екологія землекористування--Сборники

   Тваринництво--Сборники

   Ветеринарія--Сборники

Кл.слова (ненормированные):
сельский туризм
Аннотация: В журнале представлены оригинальные работы членов студенческого научного общества НУБиПУ ЮФ "КАТУ", выполненные по тематике научных кружков, а также обзорные статьи по проблемам аграрных наук.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Барсуков, Н. П. \ред.\; Национальный университет биоресурсов и природопользования УкраиныЮжный филиал "Крымский агротехнологический университет"
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)63(072)
М 55


    Механізація, екологізація та конвертація біосировини у тваринництві [Текст] : зб. наук. праць / Інститут механізації тваринництва НААН України ; ред. І. А. Шевченко. - Запоріжжя : [б. и.], 2008 - .
   Вип.1(5,6). - 2010. - 287 с. : табл., рис. - Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 2075-1591
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Сільське господарство--Сборники
   Механізація сільського госп-ва--Сборники

   Екологія землекористування--Сборники

   Продукти тваринництва--Сборники

Кл.слова (ненормированные):
вівчарство -- СКОТАРТСВО -- корми -- математичне моделювання -- енергоефективні системи -- тваринницькі комплекси
Аннотация: У збірнику висвітлено результати наукових досліджень з питань механізації, екологізації, електрифікації, автоматизації технологічних процесів виробництва та первинного перероблення продукції тваринництва і конвертації біосировини.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Шевченко, І. А. \ред.\; Інститут механізації тваринництва НААН України
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)