63:001
В68


    Володін, С. А.
    Теоретико-методологічні та організаційні засади інноваційного провайдингу на наукоємному аграрному ринку [Текст] : научное издание / С. А. Володін. - К. : ЗАТ "Нічлава", 2007. - 384 с. - (Інноваційний провайдинг). - ISBN 966-8939-19-0 : 20.00 грн.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Економіка сільського госп-ва--науково-технічний потенціал, інновації
   Наука

Кл.слова (ненормированные):
ПІДПРИЄМСТВО венчурне -- венчурне підприємство
Аннотация: Викладено розроблені теоретико-методологічні засади формування та розвитку наукоємного ринку на прикладі аграрної сфери. Представлено створені системологічні основи інноваційного <провайдинг>у на принципах інноваційної логіки творчої діяльності та логістики науково-інноваційного цілеспрямованого процесу. Визначено методологічні основи прогресивного інновінгу соціально-економічного розвитку, інноваційного <консалтинг>у та венчурного підприємства в системі науково-інноваційних відносин

Держатели документа:
ІТСР
Экземпляры всего: 1
Основной фонд (1)
Свободны: Основной фонд (1)338.1
В 68


    Володін, С. А.
    Методичні підходи щодо інноваційного бізнес-проектування в аграрній сфері [Текст] / С. А. Володін, Л. В. Шанда // Економіка АПК. - 2009. - № 11. - С. 11 - 18
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Економіка сільського госп-ва--науково-технічний потенціал, інновації--Периодические издания
Кл.слова (ненормированные):
інновації в АПК -- БІЗНЕС - проекти
Аннотация: Розроблено і обгрунтовано методичні підходи щодо представлення наукових розробок у формі інноваційних бізнес-проектів. Відпрацювання методики здійснюється в мережі наукових установ аграрної сфери.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Шанда, Л. В.338.1
М 20


    Малюга, Л. М.
    Організаційно-економічний механізм стимулювання інноваційної діяльності АПК [Текст] / Л. М. Малюга, А. С. Музиченко // Економіка АПК. - 2009. - № 11. - С. 38 - 43
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Економіка сільського госп-ва--науково-технічний потенціал, інновації--Периодические издания
Кл.слова (ненормированные):
організаційно - економічний механізм -- конкурентоспроможність -- інвестиції -- науково - технічна діяльність -- ринкова економіка -- ІННОВАЦІЇ В АПК
Аннотация: Проаналізовано принципи, мету, склад та основні умови формування організаційно-економічного механізму стимулювання інноваційної діяльності в АПК. Доведено, що сталий розвиток АПК в умовах прискорення глобалізаційних та інтеграційних процесів можливий на інноваційно-інвестиційних засадах.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Музиченко, А. С.338.1
З-91


    Зубець, М. В.
    Кластерний підхід інтеграції та інноваційно-інвестиційного розвитку АПК [Текст] / М. В. Зубець, С. А. Володін // Вісник аграрної науки. - 2009. - № 11. - С. 5-8
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Економіка сільського госп-ва--агропромислова інтеграція--Периодические издания
   Економіка сільського госп-ва--науково-технічний потенціал, інновації--Периодические издания

   Економіка сільського госп-ва--інвестиції--Периодические издания

Кл.слова (ненормированные):
ІНТЕГРАЦІЯ АПК -- ІННОВАЦІЙНО - інветиційний розвиток -- КЛАСТЕР
Аннотация: Розглянуто методичні підходи формування кластерної моделі інтеграції в АПК з метою забезпечення активізації інноваційних та інвестиційних процесів розвитку конкурентоспроможного сектора аграрної економіки України.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Володін, С. А.338.1
К 90


    Кулаєць, М. М.
    Стратегія інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств [Текст] / М. М. Кулаєць, Л. О. Куцеконь // Економіка АПК. - 2009. - № 7. - С. 75 - 80
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Економіка сільського госп-ва--с.-г. підприємства--Периодические издания
   Економіка сільського госп-ва--науково-технічний потенціал, інновації--Периодические издания

Кл.слова (ненормированные):
ІННОВАЦІЇ В АПК
Аннотация: Економічна сутність вдосконалити поняття "інноваційна стратегія". Приведено достатньо доказів самостійного забезпечення формування методологічних принципів і платформи конструювання стратегії інноваційного розвитку підприємств.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Куцеконь, Л. О.65.32-55
М 15


    Макаров, М. О.
    Ринок інновацій в аграрному секторі [Текст] / М. О. Макаров // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. - 2009. - N7. - С. 86 - 90
ГРНТИ
ББК 65.32-55
Рубрики: Економіка сільського госп-ва--науково-технічний потенціал, інновації--Периодические издания
Кл.слова (ненормированные):
ІННОВАЦІЇ В АПК

Держатели документа:
ІТСР
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)636.3:33
С 50


    Смєнова, О. В.
    Порядок проведення капіталізації наукових розробок на прикладі асканійської каракульської породи овець [Текст] / О. В. Смєнова // Науковий вісник "Асканія -Нова". - Нова Каховка : ЧП "Пиел", 2009. - Вип. 2. - С. 206 - 213
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Вівчарство--Сборники
   Економіка сільського госп-ва--науково-технічний потенціал, інновації--Сборники

Кл.слова (ненормированные):
АСКАНІЙСЬКА КАРАКУЛЬСЬКА ПОРОДА -- ОБ'ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ -- НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ -- НАУКОВІ розробки у вівчарстві
Аннотация: Викладено результати проведення вартісної оцінки наукової розробки зі створення асканійської каракульської породи овець методом річного рейтингу. Визначено річний рейтинг цієї породи, який становить 1,3 млн. грн., її первісна вартість 27,3 млн. грн., за якою об'єкти нематеріальних активів зараховуються на баланс бюджетної установи та авторська винагорода у розмірі 821 тис.грн. Пропонується організувати інвентаризацію об'єктів інтелектуальної власності, провести оцінку первісної вартості об'єктів нематеріальних активів методом річного рейтингу та оприбуткування на баланс підприємства.

Держатели документа:
ІТСР63(072)
П 27


    Передгірне та гірське землеробство і тваринництво [Текст] : міжвід. тематичний наук. зб. / Інститут землеробства і тваринництва Західного регіону УААН ; ред. Г. М. Седіло. - Львів-Оброшино : [б. и.], 1967 - .
   Вип.51, Ч.І. - 2009. - 217 с. : рис., табл. - Бібліогр. після ст. - ISSN 0130-8521
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Сільське господарство--Сборники
   Економіка сільського госп-ва--науково-технічний потенціал, інновації--Сборники

   Землеробство--Сборники

   Тваринництво--Сборники

Аннотация: Подано матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Наукове забезпечення інноваційного розвитку аграрного виробництва в Карпатському регіоні", яка відбулася 21 - 23 травня 2009 р.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Седіло, Г. М. \ред.\; Інститут землеробства і тваринництва Західного регіону УААН
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)