636:92
Т76


    Трофименко, О. Л.
    Знаний професор М. М. Колесник [Текст] : до 110-річчя НАУ / О. Л. Трофименко. - Нове вид. - К. : "Урожай", 2008. - 60 с. - ISBN 966-05-0081-5
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Персоналії--Биографии
   Твариництво--Биографии

   Розведення с.-г. тварин--Биографии

Кл.слова (ненормированные):
біологія с-г -- ПЛЕМІННА СПРАВА -- СЕЛЕКЦІЯ В тваринництві
Аннотация: У виданні висвітлено науково-педагогічну та громадську діяльність М. М. Колесника - доктора біологічних наук, професора, заслуженого діяча науки України, члена-кореспондента колишньої Української академії сільськогосподарських наук, знаного вченого в галузі розведення, селекції та генетики сільськогосподарських тварин. М. М. Колесник - автор 187 опублікованих наукових праць - статей, буклетів, брошур, книг, монографій, посібників, підручників, конспектів лекцій та ін. Він уперше розробив фундаментальні теоретичні основи еволюції сільськогосподарських тварин, розвинув генетичний напрям у племінному розведенні та племінній справі, зробив вагомий внесок у генетико-математичний аналіз, біотехнію та зоотехнію. Першим у вітчизняній сільськогосподарській біології визначив основні закономірності успадкування, успадковуваності й спадковості кількісних та якісних ознак одомашнених тварин і птиці в Україні. Значну частину його творчої спадщини становлять методи непараметричної (рангової) біометрії й видової генетики.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Колесник, М. М. \о нем\
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)636.05
Т76


    Трофименко, О. Л.
    Генетика популяцій [Текст] : навч. посіб: доп. Мінагрополітики України для підготовки фахівців з напряму 1302 "Зооінженерія" спеціальності 7.130201 - "Зооінженерія" спеціалізації "Племінна справа" / О. Л. Трофименко, М. І. Гиль ; рец. Д. Т. Вінничук, В. П. Коваленко, В. С. Шебанін. - Нове вид. - Миколаїв : Миколаївський державний аграрний університет, 2003. - 226 с. - Библиогр.: с.210-212 . - Алф.-Предм. указ.: с. 213-223. - ISBN 966-8205-03-0
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Розведення с.-г. тварин--Учебные издания для высших учебных заведений
   Генетика. Цитогенетика--Учебные издания для высших учебных заведений

Кл.слова (ненормированные):
генетика с.-г. тварин -- ГЕНОФОНД тварин -- ПОПУЛЯЦІЇ
Аннотация: У підручнику викладено сучасні методичні генетико-математичні підходи вивчення генетичної структури популяцій та її динаміки під впливом мікроеволюційних та паратипових факторів, розкрито генетичні закономірності тиску тератологій і дефектів, явища <інбридинг>у й <геторозис>у, його системності у популяціях тварин, оптимальної генної мінливості й настання в популяціях стану "адаптаційного плато", розкрито генетичні механізми видо- і <породоутворення>, популяційні константи різних видів сільськогосподарських тварин й птиці за господарсько-корисними ознаками, виділено популяційну генетику окремих видів тварин, приділено увагу питанням викорстання генетичного поліморфізму та збереження і раціонального генофонду тварин, підтримання біорізноманіття.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Гиль, М. І.; Вінничук, Д. Т. \рец.\; Коваленко, В. П. \рец.\; Шебанін, В. С. \рец.\
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)636(063)
С76


    Інститут тваринництва степових районів ім. М. Ф. Іванова "Асканія - Нова" - Нац. наук. селекційно-генет. центр з вівчарства. Всеукраїнська науково-практична конференція (24-25 вересня 2008 р.; Асканія-Нова).
    Всеукраїнська науково-практична конференція "Стан, перспективи розвитку та наукового забезпечення галузі тваринництва у південному регіоні України", 24 - 25 вересня 2008 р. [Текст] : збірник тез / Інститут тваринництва степових районів ім. М. Ф. Іванова "Асканія - Нова" - Нац. наук. селекційно-генет. центр з вівчарства. Всеукраїнська науково-практична конференція (24-25 вересня 2008 р.; Асканія-Нова). ; ред. В. І. Вороненко. - Асканія-Нова : [б. и.], 2008. - 72 с. : табл.
    Содержание:
Вороненко, Володимир Іванович. Методологічні основи створення високопродуктивного типу м'ясної худоби на основі міжвидової гібридизації / В. І. Вороненко, Л. О. Омельченко, В. Г. Назаренко. - С .4 - 5
Другие авторы: Омельченко Л. О., Назаренко В. Г., Найдьонова В. О., Дубинський О. Л.
Вороненко, Володимир Іванович. Імуногенетичні особливості успадкування масті у тварин таврійського типу південної м'ясної породи великої рогатої худоби / В. І. Вороненко, В. Г. Назаренко, Л. О. Омельченко. - С .5 - 6
Буюклу, Галина Іванівна. Оцінка рівня розвитку господарсько-корисних ознак у тварин південного типу української чорно-рябої молочної породи / Г. І. Буюклу, Л. М. Іовенко, С. В. Тараненко. - С .6 - 7
Другие авторы: Іовенко Л. М., Тараненко С. В., Носкова А. М.
Вороненко, Володимир Іванович. Імуногенетичний аналіз ліній жирномолочного типу української червоної молочної породи / В. І. Вороненко, В. Г. Назаренко, Ю. П. Полупан и др. - С .7 - 8
Другие авторы: Назаренко В. Г., Полупан Ю. П., Вороненко А. В., Рукавникова Г. І., Хлюст Г. М.
Тараненко, Сергій Валентинович. Відтворювальна здатність корів південного типу української чорно-рябої молочної породи ДПДГ "Асканійське" / С. В. Тараненко. - С .9
Макарчук, Р. М. Особливості росту і розвитку бичків південного типу української чорно-рябої молочної породи при вирощуванні на м'ясо / Р. М. Макарчук. - С .9 - 10
Фурса, Наталя Миколаївна. Фенотипова специфічність родин у стаді таврійського типу південної м'ясної породи племзаводу "Асканійське" / Н. М. Фурса. - С .10 - 11
Дудок, Альона Романівна. Тривалість господарського використання корів української червоної молочної породи / А. Р. Дудок. - С .11 - 13
Вовченко, Б. О. Годівля тварин вологими кормовими сумішами / Б. О. Вовченко, С. І. Пентилюк, М. М. Свістула, Деменська Н. М. - С .13 - 21
Другие авторы: Пентилюк С. І., Свістула М. М., Деменська Н. М.
Сіленков, Б. В. Формування політики щодо реалізації стратегії розвитку підвищення ефективності аграрних підприємств регіону / Б. В. Сіленков. - С .21 - 26
Деменська, Наталя Миколаївна. Вплив використання біологічно-активних добавок у годівлі корів на кількість та хімічний склад молока / Н. М. Деменська. - С .26 - 27
Скрепець, Василь Іванович. Використання нетрадиційних кормових засобів у раціонах телят / В. І. Скрепець, Н. М. Деменська, М. М. Свістула. - С .27 - 29
Шульга, Юрій Іванович. Селекційно-генетична диференціація порід і типів свиней асканійської селекції / Ю. І. Шульга, Л. Ф. Крилова, О. І. Дудка, Маслюк А. М. - С .29 - 30
Другие авторы: Крилова Л. Ф., Дудка О. І., Маслюк А. М.
Дудка, Олена Іванівна. Вплив внутрішньопородних поєднань на продуктивність свиней / О. І. Дудка, В. Р. Явищенко. - С .30
Топчій, Л. І. Породні особливості вікової динаміки живої маси молодняку свиней / Л. І. Топчій, А. М. Івін. - С .31
Герасименко, Валентин Валентинович. Використання імуногенетичних методів для збереження генофондів локальних порід свиней / В. В. Герасименко, К. В. Скрепець, І. М. Карвацька, Смолянець Т. І. - С .31 - 32
Другие авторы: Скрепець К. В., Карвацька І. М., Смолянець Т. І.
Герасименко, Валентин Валентинович. До питання про використання індексів генетичної схожості в селекції сільськогосподарських тварин / В. В. Герасименко. - С .32 - 33
Свістула, Михайло Михайлович. Вплив згодовування білково-мінеральних добавок із гідробіонтів на перебіг метаболічних процесів у молодняку свиней при вирощуванні / М. М. Свістула, С. В. Горб. - С .33 - 35
Єфремов, Дмитро Вікторович. Ефективність використання малокомпонентних комбікормів збагачених жировими добавками та ферментними препаратами у годівлі свиноматок та поросят-сисунів / Д. В. Єфремов. - С .35 - 36
Іванов, В. О. Реконструкція на малих фермах / В.О. Іванов, Д. В. Дудченко, В. М. Волощук. - С .37 - 38
Жарук, Павло Григорович. Продуктивність вівцематок селекційного ядра приазовського типу цигайської породи племзаводу "Розовський" / П. Г. Жарук, А. П. Михайлов, К. В. Заруба. - С .39 - 40
Антонець, Олександр Григорович. Характеристика продуктивності і взаємозв'язків між селекційними ознаками у ремонтних баранів племзаводу "Асканія - Нова" / О. Г. Антонець. - С .40 - 41
Бесєдін, О. В. Відтворювальна здатність вівцематок таврійського типу / О. В. Бесєдін. - С .41 - 42
Кобзарь, О. А. Молочна продуктивність вівцематок таврійського типу асканійської тонкорунної породи / О. А. Кобзарь. - С .42 - 45
Крилова, Олена Миколаївна. Вовнова продуктивність та фізико-механічні властивості вовни ярок нових ліній таврійського типу отриманих від різних типів підбору / О. М. Крилова. - С .45
Івіна-Маляренко, О. С. Взаємозв'язок між показниками жиропоту та густотою вовни вівцематок таврійського типу асканійської тонкорунної породи / О. С. Івіна-Маляренко. - С .46 - 47
Болотова, Тетяна Гнатівна. Поярок - один із резервів підвищення вовнової продуктивності овець / Т. Г. Болотова, І. А. Мороз. - С .47 - 48
Іовенко, Василь Миколайович. Міжлінійні генетичні відносини в популяції овець цигайської породи / В. М. Іовенко, П. Г. Жарук, О. П. Іванина. - С .48 - 49
Іовенко, Василь Миколайович. Особливості генетичної структури популяції мериносових овець таврійського типу / В. М. Іовенко, Г. О. Продайвода, В. М. Поліщук. - С .49 - 50
Горлова, Олександра Дмитрівна. Кількісні і якісні втрати в процесах відтворення, ягніння та вирощування ягнят в період підсису / О. Д. Горлова, М. Ф. Попов, В. С. Яковчук. - С .51
Горлова, Олександра Дмитрівна. М'ясна продуктивність інтенсивно відгодованих баранців асканійської тонкорунної породи / О. Д. Горлова, В. С. Яковчук, М. Ф. Попов, Берьозкіна Л. І. - С .52
Другие авторы: Яковчук В. С., Попов М. Ф., Берьозкіна Л. І.
Туринський, Микола Михайлович. Товарні якості шкурок багатоплідного каракулю асканійського породного типу / М. М. Туринський, Н. А. Кудрик. - С .53
Денисова, Віра Давидівна. Взаємозв'язок гістологічної структури шкіри з вовновою продуктивністю баранів-плідників та вівцематок таврійського типу / В. Д. Денисова. - С .54 - 55
Болотов, Юрій Ігоревич. Результати осіменіння вівцематок таврійського типу асканійської тонкорунної породи спермою, кріоконсервованою за різними технологіями / Ю. І. Болотов, Н. О. Корінець. - С .55 - 56
Лобачова, Ірина Вікторівна. Попередня оцінка вівцематок на придатність до гормональної обробки як спосіб підвищення ефективності методики МОЕТ / І. В. Лобачова, О. С. Жулінська. - С .56 - 58
Бова, В. М. Поліпшення природних ормових угідь та створення наних пасовищних конвеєрів для великої рогатої худоби і овець / В. М. Бова, О. Д. Гратило. - С .58 - 59
Польська, Прасковія Іванівна. Продуктивність і фізико-хімічні властивості вовни інтенсивних типів овець асканійської м'ясо-вовнової породи в екстремальних умовах / П. І. Польська, Г. П. Калащук, О. Й. Атановська-Маслюк и др. - С .60 - 61
Другие авторы: Калащук Г. П., Атановська-Маслюк О. Й., Глєбова Н. П., Параняк Н. П., Стапай П. В., Макар І. А., Гавриляк В. В., Кочетов С. В.
Жарук, Людмила Володимирівна. Умови адаптації галузі вівчарства до ринкового середовища / Л. В. Жарук. - С .61 - 62
Шелест, Людмила Степанівна. Управління галуззю вівчарства на основі витратно-цінового механізму / Л. С. Шелест. - С .62 - 63
Іовенко, Василь Миколайович. Проблеми переходу на міжнародні стандарти селекційно-зоотехнічного обліку у вівчарстві / В. М. Іовенко, О. І. Горлов, І. О. Мокеєв, Івіна К. А. - С .63 - 64
Другие авторы: Горлов О. І., Мокеєв І. О., Івіна К. А.
Горлов, Олександр Іванович. Удосконалення системи управління селекційним процесом у вівчарстві / О. І. Горлов, К. А. Івіна, І. О. Мокеєв, Чічаєва О. П. - С .64 - 65
Другие авторы: Івіна К. А., Мокеєв І. О., Чічаєва О. П.
Тараненко, Валентин Петрович. Особливості створення і впровадження об'єктів права інтелектуальної власності (ОПІВ) в умовах ринкової економіки / В. П. Тараненко, В. П. Мусієнко. - С .65 - 67
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Тваринництво--Съезды и конференции
   Розведення с.-г. тварин--Съезды и конференции

Кл.слова (ненормированные):
СЕЛЕКЦІЯ -- ГЕНЕТИКА -- БІОТЕХНОЛОГІЯ -- ГОДІВЛЯ с-г тварин -- КОРМОВИРОБНИЦТВО
Аннотация: У збірнику тез висвітлено наукові дослідження з питань селекції, генетики, технології, біотехнології, годівлі с.-г. тварин, кормовиробництва та економіки ведення галузі тваринництва.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Вороненко, В. І. \ред.\; Носкова, А. М.; Вороненко, А. В.; Рукавникова Г. І., Г. І., Хлюст Г. М.; Деменська, Н. М.
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)63(072)
Н35


    Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України [Текст] : наук. зб. / Національний університет біоресурсів і природокористування України ; ред. Д. О. Мельничук. - К. : [б. и.], 1997 - .
   Вип.138. - 2009. - 420 с. : табл., рис. - Бібліогр. у кінці ст.
    Содержание:
Вороненко, Володимир Іванович. Оцінка рівня розвитку господарськи корисних ознак у тварин таврійського типу української червоної молочної породи / В. І. Вороненко, Г. І. Буюклу, М. І. Буюклу, Тараненко С.В. - С .118 - 123
Другие авторы: Буюклу Г. І., Буюклу М. І., Тараненко С.В.
Вороненко, Володимир. Таврійський тип південної м'ясної породи - нове селекційне досягнення у м'ясному скотарстві України / В. Вороненко, Л. Омельченко, Н. Фурса и др. - С .124 - 129
Другие авторы: Омельченко Л., Фурса Н., Макарчук Р., Дубинський О., Найдьонова В.
Дубинський, О. Л. Інтенсивність та енергія росту бугайців таврійського типу південної м'ясної породи / О. Л. Дубинський, В. І. Вороненко. - С .130 - 133
Шульга, Юрій Іванович. Збереження зникаючих порід свиней шляхом створення нових стад / Ю. І. Шульга, О. І. Дудка. - С .138 - 143
Вороненко, Володимир. Генетичні ресурси овець України та умови подальшого їх розвитку / В. Вороненко, В. Іовенко, П. Жарук. - С .287 - 296
Лобачова, Ірина Вікторівна. використання епінефрину в схемах підготовки вівцематок до LOPU / І. В. Лобачова. - С .368 - 373
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Сільське гоподарство--Сборники
   Тваринництво--Сборники

   Розведення с.-г. тварин--Сборники

Аннотация: Збірник присвячено 100-річчю від дня народження доктора сільськогосподарських наук, професора М. А. Кравченка. Висвітлено результати наукових досліджень, проведених працівниками Національного університету біоресурсів і природокористування України, навчальних закладів Міністерства аграрної політики України та науково-дослідних інститутів УААН.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Мельничук, Д. О. \ред.\; Тараненко, С. В. ; Макарчук, Р.; Дубинський, О.; Найдьонова, В.; Національний університет біоресурсів і природокористування України
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)636.4.082
В 58


   
    Влияние иммунологической совместимости при подборе пар на репродуктивные качества свиноматок [Текст] / А. А. Новикова [и др.] // Свиноводство. - 2009. - № 6. - С. 10 - 11
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Свинарство--Периодические издания
   Розведення с.-г. тварин--Периодические издания

Кл.слова (ненормированные):
хряки -- РОЗВЕДЕННЯ чистопородне -- РЕПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ -- ШТУЧНЕ ОСІМЕНІННЯ -- СХРЕЩУВАННЯ
Аннотация: В статье изложены результаты исследований по изучению результативности подбора родительских пар с учётом степени иммунологической совместимости по группам крови при чистопородном разведении и скрещивании.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Новикова, А. А.; Семак, М. С.; Шестакова, Г. Л.; Укусова, Л. В.636.4.082
Ч-48


    Черкасов, Ф. Ю.
    Преимущество селекции и скрещивания для улучшения мясных качеств свиней [Текст] / Ф. Ю. Черкасов // Свиноводство. - 2009. - № 6. - С. 12 - 15
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Свинарство--Периодические издания
   Розведення с.-г. тварин--Периодические издания

Кл.слова (ненормированные):
м’ясні якості свиней -- беконна естонська порода -- ВЕЛИКА БІЛА ПОРОДА -- СХРЕЩУВАННЯ промислове -- СЕЛЕКЦІЯ В свинарстві -- ЗАБІЙ тварин -- М’ЯСО -- ШПИК
Аннотация: В статье представлены результаты контрольного убоя животных, физико-химические показатели мяса и шпика, морфологический и аминокислотный состав мышечной ткани в исследованиях специализированных линий эстонской беконной породы - <Сури> и <Нута>, при использовании в качестве отцовской формы в сочетании с линиями <Лафет>а и <Секрет>а крупной белой породы.

Держатели документа:
ІТСР636.082
С 65


    Сорокина, И. И.
    Метод разведения по линиям - современное состояние и перспективы развития [Текст] / И. И. Сорокина // Зоотехния. - 2009. - № 10. - С. 6 - 8
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Розведення с.-г. тварин--Периодические издания
Кл.слова (ненормированные):
ПОРОДИ С-Г ТВАРИН
Аннотация: Рассмотрены вопросы состояния и перспективы использования метода разведения по линиям пород сельскохозяйственных животных на основе современной научной методологии - системного подхода.

Держатели документа:
ІТСР636.2.082.2
П 30


    Петрова, А. М.
    Сохранить и приумножить генофонд красной степной породы [Текст] / А. М. Петрова // Зоотехния. - 2009. - № 10. - С. 9 - 10
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотарство--Периодические издания
   Розведення с.-г. тварин--Периодические издания

Кл.слова (ненормированные):
красная степная порода -- молочная продуктивность -- УДОЙ -- селекция в скотоводстве -- СОСТАВ молока
Аннотация: Приведена характеристика молочной продуктивности (удоя и состава молока), генеалогическая и генетическая структура стад красной степной породы на Северном Кавказе, методы её эффективной селекции с учётом групп крови.

Держатели документа:
ІТСР636.2:631.147
Ш 49


    Шеремета, В. І.
    Використання препарату "Стимулін" у трансплантації ембріонів [Текст] / В. І. Шеремета, О. П. Вергелес // Вісник аграрної науки. - 2009. - № 10. - С. 35 - 37
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотарство--Периодические издания
   Ветеринарія--Периодические издания

   Медицина--Периодические издания

   Розведення с.-г. тварин--Периодические издания

Кл.слова (ненормированные):
корови - донори -- трансплантація ембріонів -- БІОЛОГІЧНО АКТИВНИЙ ПРЕПАРАТ Стимулін
Аннотация: Установлено, що за індукції суперовуляції у корів-донорів гонадотропіном СЖК "Folligon" введення біологічно активного препарату "Стимулін" у дозі 20 мл на 10 - 11-й день статевого циклу сприяє зменшенню (P > 0,05) неовульованих фолікулів і збільшенню на 48% кількості придатних до пересадження ембріонів.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Вергелес, О. П.636.4.081.2
Л 33


    Лебедев, С. Б.
    Репродуктивные и откормочные качества свиней при трехпородном скрещивании [Текст] / С. Б. Лебедев // Зоотехния. - 2009. - № 11. - С. 5 - 6
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Свинарство--Периодические издания
   Розведення с.-г. тварин--Периодические издания

Кл.слова (ненормированные):
гетерозис -- скороспелость -- помесные животные -- продуктивность свиней -- откормочные качества свиней -- скрещивание трехпородное -- туклинская порода
Аннотация: Проведено исследование по скрещиванию помесных свиноматок с хряками туклинской породы. Наилучшие показатели продуктивности и откормочные качества были получены при трехпородном скрещивании помесных свиноматок (<крупная белая> х <ландрас>) с хряками туклинской породы.

Держатели документа:
ІТСР636.3.081.2
С 44


    Скорых, Л. Н.
    Рост и развитие молодняка овец, полученных в результате промышленного скрещивания [Текст] / Л. Н. Скорых, Д. Н. Вольный, Д. В. Абонеев // Зоотехния. - 2009. - № 11. - С. 26 - 28
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Вівчарство--Периодические издания
   Розведення с.-г. тварин--Периодические издания

Кл.слова (ненормированные):
промышленное скрещивание -- выращивание молодняка овец -- скрещивание овец
Аннотация: При изучении эффективности промышленного скрещивания проведена оценка роста и развития молодняка овец различных генотипов.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Вольный, Д. Н.; Абонеев, Д. В.636.3.081.2
Э 94


   
    Эффективность двух- и трёхпородного скрещивания овец [Текст] / Ю. А. Колосов [и др.] // Овцы, козы, шерстяное дело. - 2009. - № 3. - С. 10 - 13
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Вівчарство--Периодические издания
   Розведення с.-г. тварин--Периодические издания

Кл.слова (ненормированные):
кубанский линкольн -- тексель -- скрещивание овец -- эльдибаевская порода
Аннотация: В статье изложены результаты двух- и трёхпородного скрещивания овец сальской породы с баранами кубанский линкольн, типа тексель и эльдибаевской породы. Изучены динамика живой массы, особенности телосложения животных разного происхождения.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Колосов, Ю. А.; Шапоренко, В. В.; Дегтярь, А. С.; Головнев, А. Н.; Совков, В. В.636.3.081
Б 61


    Билтуев, С. И.
    Эффективность разведения тонкорунных и полугрубошёрстных овец в Бурятии [Текст] / С. И. Билтуев, А. В. Матханова, М. В. Халматов // Овцы, козы, шерстяное дело. - 2009. - № 3. - С. 13 - 16
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Вівчарство--Периодические издания
   Розведення с.-г. тварин--Периодические издания

Кл.слова (ненормированные):
тонкорунные породы овец -- полугрубошерстные породы овец
Аннотация: В работе определена эффективность разведения тонкорунных и полугрубошерстных овец путём учёта всех затрат на производство мяса и шерсти, особенно при реализации их на мясо в год рождения.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Матханова, А. В.; Халматов, М. В.636.3.081.2
А 15


    Абонеев, В. В.
    Эффективность скрещивания овец ставропольской породы с баранами породы манычский меринос [Текст] / В. В. Абонеев, А. В. Зилькевич, А. И. Суров // Овцы, козы, шерстяное дело. - 2009. - № 3. - С. 19 - 20
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Вівчарство--Периодические издания
   Розведення с.-г. тварин--Периодические издания

Кл.слова (ненормированные):
манычский меринос -- ставропольская порода овец -- бараны -- скрещивание овец -- КРОССЫ
Аннотация: В статье изложены результаты опыта по скрещиванию маток ставропольской породы с баранами породы манычский меринос линии 815 и кросса 815 х 214.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Зилькевич, А. В.; Суров, А. И.636.2.05
В 75


    Вороненко, В. І.
    Структура популяції таврійського типу південної м'ясної породи великої рогатої худоби за антигенами груп крові [Текст] / В. І. Вороненко, В. Г. Назаренко, Л. О. Омельченко // Науковий вісник "Асканія -Нова". - Нова Каховка : ЧП "Пиел", 2009. - Вип. 2. - С. 13 - 23
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотарство--Сборники
   Розведення с.-г. тварин--Сборники

Кл.слова (ненормированные):
генофонд порід -- генотип -- індекс антигенонасиченості -- ПІВДЕННА М'ЯСНА ПОРОДА
Аннотация: Наведено матеріали щодо структури популяції таврійського типу південної м'ясної породи великої рогатої худоби за імуногенетичними маркерами. В популяції виявлено всі 52 еритроцитарні антигени 9 систем груп крові. За частотою кровогрупових факторів та антигенонасиченістю таврійський тип перевищує генофонди комерційних порід півдня України, а також <бізон>а, <бантенг>а, <зубр>а та їх гібридів з домашньою худобою на 46,5 - 66,1%, а за індексом антигенонасиченості на 49,9 - 67%.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Назаренко, В. Г.; Омельченко, Л. О.636.2.05
І 55


   
    Імуногенофонд типів української червоної молочної породи [Текст] / В. І. Вороненко [и др.] // Науковий вісник "Асканія -Нова". - Нова Каховка : ЧП "Пиел", 2009. - Вип. 2. - С. 24 - 37
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотарство--Сборники
   Розведення с.-г. тварин--Сборники

Кл.слова (ненормированные):
голштинізований тип ВРХ -- жирномолочний внутріпородний тип ВРХ -- ТАВРІЙСЬКИЙ ЗОНАЛЬНИЙ ТИП ВРХ -- УКРАЇНСЬКА ЧЕРВОНА МОЛОЧНА ПОРОДА -- генетико - математичні методи
Аннотация: Наведено результати наукової роботи з визначення імуногенетичного статусу голштинізованого, жирномолочного внутріпородних та таврійського зонального типів великої рогатої худоби української червоної молочної породи на основі дослідження їх структури за 52 еритроцитарними антигенами 9 систем груп крові та за алелями багатофакторної системи ЕАВ. На основі порівняльного аналізу із застосуванням ряду генетико-математичних методів у моніторингових дослідженнях визначено рівень генетичної диференціації, специфічності та консолідації створення селекційних формувань.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Вороненко, В. І.; Назаренко, В. Г.; Полупан, Ю. П.; Буюклу, Г. І.; Рукавникова, Г. І.636.2.082
В 75


   
    Таврійський тип південної м'ясної породи - інноваційне селекційне досягнення в зоотехнічній науці [Текст] / В. І. Вороненко [и др.] // Науковий вісник "Асканія -Нова". - Нова Каховка : ЧП "Пиел", 2009. - Вип. 2. - С. 38 - 46
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотарство--Сборники
   Розведення с.-г. тварин--Сборники

Кл.слова (ненормированные):
СКОТАРСТВО М'ЯСНЕ -- ГІБРИДИЗАЦІЯ міжвидова -- коефіцієнт м'ясності -- ПІВДЕННА М'ЯСНА ПОРОДА ВРХ -- продуктивність ВРХ -- селекція в скотарстві
Аннотация: Наведені основні методичні прийоми створення таврійського типу південної м'ясної породи на основі міжвидової гібридизації підсумки 50-річної роботи з розведення тварин типу. Викладено матеріали щодо характеристики генофонду продуктивності та перспектив розведення тварин таврійського типу південної м'ясної породи - нового селекційного досягнення у м'ясному скотарстві України.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Вороненко, В. І.; Омельченко, Л. О.; Фурса, Н. М.; Макарчук, Р. М.; Найдьонова, В. О.; Дубинський, О. Л.636.2.081
К 56


    Коваль, Т. П.
    Поєднуваність ліній і споріднених груп червоної молочної худоби за показниками тривалості та ефективності її довічного використання [Текст] / Т. П. Коваль // Науковий вісник "Асканія -Нова". - Нова Каховка : ЧП "Пиел", 2009. - Вип. 2. - С. 66 - 72
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотарство--Сборники
   Розведення с.-г. тварин--Сборники

Кл.слова (ненормированные):
УКРАЇНСЬКА ЧЕРВОНА МОЛОЧНА ПОРОДА -- СКОТАРТСВО МОЛОЧНЕ -- АНГЛЕРСЬКА ПОРОДА -- ГОЛШТИНСЬКІ лінії
Аннотация: Ретроспективним аналізом на 488 коровах червоної молочної худоби вивчено поєднуваність ліній і споріднених груп червоної степової, англерської та української червоної молочної порід за показниками тривалості та ефективності довічного використання. Доведено вищу ефективність за врахованими показниками поєднуваності бугаїв голштинських ліній і споріднених груп з матками англерських ліній.

Держатели документа:
ІТСР636.2.05
О-57


    Омельченко, Л. О.
    Популяційно-генетичні особливості успадкування масті у тварин південної м'ясної породи при міжвидовій гібридизації [Текст] / Л. О. Омельченко // Науковий вісник "Асканія -Нова". - Нова Каховка : ЧП "Пиел", 2009. - Вип. 2. - С. 78 - 83
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотарство--Сборники
   Розведення с.-г. тварин--Сборники

Кл.слова (ненормированные):
таврійський тип -- тетрагібриди -- ЗЕБУ кубинський -- ПІВДЕННА М'ЯСНА ПОРОДА -- популяції -- ГІБРИДИЗАЦІЯ МІЖВИДОВА
Аннотация: Викладені матеріали популяційно-генетичного аналізу щодо успадкування масті у тварин таврійського типу південної м'ясної породи великої рогатої худоби в потомстві бугая кубинського зебу <Саніла 8>. Встановлено, що частка впливу генотипу родоначальника на успадкування світлих мастей у потомків бугая становить всередньому 0,791+ 0, 002 масть є генотиповою ознакою з високим рівнем складного домінантно-адитивного успадкування.

Держатели документа:
ІТСР636.2.082
П 11


    Підпала, Т. В.
    Етапи тандемної селекції при виведенні української червоної молочної породи великої рогатої худоби [Текст] / Т. В. Підпала // Науковий вісник "Асканія -Нова". - Нова Каховка : ЧП "Пиел", 2009. - Вип. 2. - С. 84 - 88
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотарство--Сборники
   Розведення с.-г. тварин--Сборники

Кл.слова (ненормированные):
СЕЛЕКЦІЯ в скотарстві -- УКРАЇНСЬКА ЧЕРВОНА МОЛОЧНА ПОРОДА -- ЖИРНОМОЛОЧНИЙ ТИП -- ГОЛШТИНІЗОВАНИЙ тип
Аннотация: Наведено результативність тандемної селекції при виведенні української червоної молочної породи та її внутріпородних жирномолочного і голштинізованого типів. Доведено, що тандемна селекція обмежена окремими ступенями або етапами, а зміна характеристик селекційних ознак визначається наявністю корелятивних зв'язків і дозволяє прогнозувати результати селекції в наступних поколіннях.

Держатели документа:
ІТСР