636.02
Г67


    Горбатенко, І. Ю.
    Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин [Текст] : присвячений світлій пам'яті Євгенії Михайлівни Горбатенко: навч. посіб.: доп. МОН України для підготовки фахівців з напряму 1302 "Зооінженерія" спеціальності 7.130201 - "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" / І. Ю. Горбатенко, М. І. Гиль ; рец. Г. О. Богданов, Н. І. Штеменко, Д. Ф. Гуфрій. - Нове вид. - Миколаїв : Миколаївський державний аграрний університет, 2006. - 218 с. - Алф. указ.: с.208-210 . - Предм. указ.: с.211-213 . - Библиогр.: с. 214-216. - ISBN 966-8205-35-9
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Тваринництво--Учебные издания для высших учебных заведений
Кл.слова (ненормированные):
ПТАХІВНИЦТВО -- ПРОДУКТИВНІСТЬ с-г тварин -- ВІВЧАРСТВО -- кролі -- КОНЯРСТВО -- премікси -- БДЖІЛЬНИЦТВО -- перетравлення кормів -- БІОХІМІЧНІ процеси травлення
Аннотация: У підручнику викладено біологічні закономірності з молочної, м'ясної, яєчної, шкіряної і вовнової, медової і воскової продуктивності сільськогосподарських тварин, охарактеризовано біохімічні процеси травлення і механізм перетравлення кормів, наведені наукові підходи щодо стимуляції сільськогосподарських тварин та інтер'єрні тести з оцінки їх продуктивності. Навчальний посібник розраховано на студентів природничих спеціальностей вищих аграрних закладів освіти України для опанування дисципліною "Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин".

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Гиль, М. І.; Богданов, Г. О. \рец.\; Штеменко, Н. І. \рец.\; Гуфрій, Д. Ф. \рец.\
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)63(063)
Л83


    "Актуальні технологічні та біологічні проблеми використання тварин", всеукраїнська наукова студентська конференція (2002 р.; Луганськ).
    Матеріали Всеукраїнської наукової студентської конференції "Актуальні технологічні та біологічні проблеми використання тварин", 20-21 листопада 2002 р. [Текст] / "Актуальні технологічні та біологічні проблеми використання тварин", всеукраїнська наукова студентська конференція (2002 р.; Луганськ) ; ред. Г. Д. Каци. - Луганськ : [б. и.], 2002. - 204 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце ст.
    Содержание:
Зайченко, О. М. Розподіл та накопичення Cs в організмі овець при виконанні різних мезоекосистем в літній період / О. М. Зайченко. - С .42-48
Денисенко, Е. Г. Возрастная динамика хозяйственно-полезных признаков цигайских овец / Е. Г. Денисенко. - С .83-87
Жовнер, Т. А. Влияние сезона рождения на продуктивные качества овец цигайской породы / Т. А. Жовнер. - С .90-94
Косякова, Ю. П. Хозяйственно биологические особенности коз зааненской породы / Ю. П. Косякова. - С .94-98
Салов, Є. В. Особливості технології вирощування молодняка великої рогатої худоби, вільного від вірусу лейкозу в господарствах з високим рівнем інфікованості / Є. В. Салов, Л. П. Афанасієва. - С .100-107
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Тваринництво
   Сільське господарство

Кл.слова (ненормированные):
адаптація тварин -- біологія тварин -- продукти тваринного походження -- розведення тварин -- утримання тварин -- гомеостаз організму тварин
Аннотация: До збірника увійшли доповіді студентів зооінженерних, ветеринарних, біологічних та медичних спеціальностей про результати їх наукових досліджень з проблем адаптації, органо- і <гистогенез>у, технології розведення та утримання тварин шляхом регуляції механізмів гомеостазу організму тварин.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Каци, Г. Д. \ред.\
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)636(063)
М34


    Інститут розведення і генетики тварин УААН. Конференція молодих вчених та аспірантів (20 травня 2008 р.; Київ).
    Матеріали VІ конференції молодих вчених та аспірантів 20 травня 2008 року с. Чубинське [Текст] / Інститут розведення і генетики тварин УААН. Конференція молодих вчених та аспірантів (20 травня 2008 р.; Київ) ; ред. В. П. Буркат. - К. : Аграрна наука, 2008. - 112 с. : табл.
    Содержание:
Беседін, О. В. Молочність вівцематок таврійського типу / О. В. Беседін. - С .12-13
Коропець, Л. А. Методи визначення якісного складу молока / Л. А. Коропець. - С .50-51
Мартинюк, Л. Г. Розподіл алельних варіантів локусу капа-казеїну у окремих груп голштинської породи / Л. Г. Мартинюк. - С .63-64
Мохначова, Н. Б. Оцінка генетичної структури великої рогатої худоби голштинської породи за мікросателітними маркерами / Н. Б. Мохначова. - С .67-68
Павленко, О. К. Адаптація імпортної худоби при розведенні "в собі" та при створенні нових вітчизняних порід / О. К. Павленко. - С .75-77
Сидоренко, О. В. Поліморфізм генів господарськи корисних ознак у свиней різного напрямку продуктивності / О. В. Сидоренко. - С .85-86
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Тваринництво--Съезды и конференции
Аннотация: Викладено матеріали наукових досліджень молодих вчених та аспірантів.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Буркат, В. П. \ред.\
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)48
Л33


    Хлевной , А. К.
    Лечение и профилактика болезней с/х животных и птиц [Текст] : учебное пособие / А. К. Хлевной , А. Ф. Барабаш, О. А. Кузнецов. - Донецк : Сталкер, 2002. - 155 с. - Б. ц.
ГРНТИ
ББК 48
Рубрики: Ветеринарія--Учебные издания для высших учебных заведений
   Тваринництво--Учебные издания для высших учебных заведений


Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Барабаш, А. Ф.; Кузнецов, О. А.
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)46.7
Б95


    Быковская, Н. З.
    Все о животноводстве [Текст] : учебное пособие / Н. З. Быковская. - Донецк : ООО " БАО ", 2005. - 384 с. : рис. - Б. ц.
ГРНТИ
ББК 46.7
Рубрики: Тваринництво--Учебные издания для высших учебных заведений

Держатели документа:
ІТСР
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)636(063)
С76


    Інститут тваринництва степових районів ім. М. Ф. Іванова "Асканія - Нова" - Нац. наук. селекційно-генет. центр з вівчарства. Всеукраїнська науково-практична конференція (24-25 вересня 2008 р.; Асканія-Нова).
    Всеукраїнська науково-практична конференція "Стан, перспективи розвитку та наукового забезпечення галузі тваринництва у південному регіоні України", 24 - 25 вересня 2008 р. [Текст] : збірник тез / Інститут тваринництва степових районів ім. М. Ф. Іванова "Асканія - Нова" - Нац. наук. селекційно-генет. центр з вівчарства. Всеукраїнська науково-практична конференція (24-25 вересня 2008 р.; Асканія-Нова). ; ред. В. І. Вороненко. - Асканія-Нова : [б. и.], 2008. - 72 с. : табл.
    Содержание:
Вороненко, Володимир Іванович. Методологічні основи створення високопродуктивного типу м'ясної худоби на основі міжвидової гібридизації / В. І. Вороненко, Л. О. Омельченко, В. Г. Назаренко. - С .4 - 5
Другие авторы: Омельченко Л. О., Назаренко В. Г., Найдьонова В. О., Дубинський О. Л.
Вороненко, Володимир Іванович. Імуногенетичні особливості успадкування масті у тварин таврійського типу південної м'ясної породи великої рогатої худоби / В. І. Вороненко, В. Г. Назаренко, Л. О. Омельченко. - С .5 - 6
Буюклу, Галина Іванівна. Оцінка рівня розвитку господарсько-корисних ознак у тварин південного типу української чорно-рябої молочної породи / Г. І. Буюклу, Л. М. Іовенко, С. В. Тараненко. - С .6 - 7
Другие авторы: Іовенко Л. М., Тараненко С. В., Носкова А. М.
Вороненко, Володимир Іванович. Імуногенетичний аналіз ліній жирномолочного типу української червоної молочної породи / В. І. Вороненко, В. Г. Назаренко, Ю. П. Полупан и др. - С .7 - 8
Другие авторы: Назаренко В. Г., Полупан Ю. П., Вороненко А. В., Рукавникова Г. І., Хлюст Г. М.
Тараненко, Сергій Валентинович. Відтворювальна здатність корів південного типу української чорно-рябої молочної породи ДПДГ "Асканійське" / С. В. Тараненко. - С .9
Макарчук, Р. М. Особливості росту і розвитку бичків південного типу української чорно-рябої молочної породи при вирощуванні на м'ясо / Р. М. Макарчук. - С .9 - 10
Фурса, Наталя Миколаївна. Фенотипова специфічність родин у стаді таврійського типу південної м'ясної породи племзаводу "Асканійське" / Н. М. Фурса. - С .10 - 11
Дудок, Альона Романівна. Тривалість господарського використання корів української червоної молочної породи / А. Р. Дудок. - С .11 - 13
Вовченко, Б. О. Годівля тварин вологими кормовими сумішами / Б. О. Вовченко, С. І. Пентилюк, М. М. Свістула, Деменська Н. М. - С .13 - 21
Другие авторы: Пентилюк С. І., Свістула М. М., Деменська Н. М.
Сіленков, Б. В. Формування політики щодо реалізації стратегії розвитку підвищення ефективності аграрних підприємств регіону / Б. В. Сіленков. - С .21 - 26
Деменська, Наталя Миколаївна. Вплив використання біологічно-активних добавок у годівлі корів на кількість та хімічний склад молока / Н. М. Деменська. - С .26 - 27
Скрепець, Василь Іванович. Використання нетрадиційних кормових засобів у раціонах телят / В. І. Скрепець, Н. М. Деменська, М. М. Свістула. - С .27 - 29
Шульга, Юрій Іванович. Селекційно-генетична диференціація порід і типів свиней асканійської селекції / Ю. І. Шульга, Л. Ф. Крилова, О. І. Дудка, Маслюк А. М. - С .29 - 30
Другие авторы: Крилова Л. Ф., Дудка О. І., Маслюк А. М.
Дудка, Олена Іванівна. Вплив внутрішньопородних поєднань на продуктивність свиней / О. І. Дудка, В. Р. Явищенко. - С .30
Топчій, Л. І. Породні особливості вікової динаміки живої маси молодняку свиней / Л. І. Топчій, А. М. Івін. - С .31
Герасименко, Валентин Валентинович. Використання імуногенетичних методів для збереження генофондів локальних порід свиней / В. В. Герасименко, К. В. Скрепець, І. М. Карвацька, Смолянець Т. І. - С .31 - 32
Другие авторы: Скрепець К. В., Карвацька І. М., Смолянець Т. І.
Герасименко, Валентин Валентинович. До питання про використання індексів генетичної схожості в селекції сільськогосподарських тварин / В. В. Герасименко. - С .32 - 33
Свістула, Михайло Михайлович. Вплив згодовування білково-мінеральних добавок із гідробіонтів на перебіг метаболічних процесів у молодняку свиней при вирощуванні / М. М. Свістула, С. В. Горб. - С .33 - 35
Єфремов, Дмитро Вікторович. Ефективність використання малокомпонентних комбікормів збагачених жировими добавками та ферментними препаратами у годівлі свиноматок та поросят-сисунів / Д. В. Єфремов. - С .35 - 36
Іванов, В. О. Реконструкція на малих фермах / В.О. Іванов, Д. В. Дудченко, В. М. Волощук. - С .37 - 38
Жарук, Павло Григорович. Продуктивність вівцематок селекційного ядра приазовського типу цигайської породи племзаводу "Розовський" / П. Г. Жарук, А. П. Михайлов, К. В. Заруба. - С .39 - 40
Антонець, Олександр Григорович. Характеристика продуктивності і взаємозв'язків між селекційними ознаками у ремонтних баранів племзаводу "Асканія - Нова" / О. Г. Антонець. - С .40 - 41
Бесєдін, О. В. Відтворювальна здатність вівцематок таврійського типу / О. В. Бесєдін. - С .41 - 42
Кобзарь, О. А. Молочна продуктивність вівцематок таврійського типу асканійської тонкорунної породи / О. А. Кобзарь. - С .42 - 45
Крилова, Олена Миколаївна. Вовнова продуктивність та фізико-механічні властивості вовни ярок нових ліній таврійського типу отриманих від різних типів підбору / О. М. Крилова. - С .45
Івіна-Маляренко, О. С. Взаємозв'язок між показниками жиропоту та густотою вовни вівцематок таврійського типу асканійської тонкорунної породи / О. С. Івіна-Маляренко. - С .46 - 47
Болотова, Тетяна Гнатівна. Поярок - один із резервів підвищення вовнової продуктивності овець / Т. Г. Болотова, І. А. Мороз. - С .47 - 48
Іовенко, Василь Миколайович. Міжлінійні генетичні відносини в популяції овець цигайської породи / В. М. Іовенко, П. Г. Жарук, О. П. Іванина. - С .48 - 49
Іовенко, Василь Миколайович. Особливості генетичної структури популяції мериносових овець таврійського типу / В. М. Іовенко, Г. О. Продайвода, В. М. Поліщук. - С .49 - 50
Горлова, Олександра Дмитрівна. Кількісні і якісні втрати в процесах відтворення, ягніння та вирощування ягнят в період підсису / О. Д. Горлова, М. Ф. Попов, В. С. Яковчук. - С .51
Горлова, Олександра Дмитрівна. М'ясна продуктивність інтенсивно відгодованих баранців асканійської тонкорунної породи / О. Д. Горлова, В. С. Яковчук, М. Ф. Попов, Берьозкіна Л. І. - С .52
Другие авторы: Яковчук В. С., Попов М. Ф., Берьозкіна Л. І.
Туринський, Микола Михайлович. Товарні якості шкурок багатоплідного каракулю асканійського породного типу / М. М. Туринський, Н. А. Кудрик. - С .53
Денисова, Віра Давидівна. Взаємозв'язок гістологічної структури шкіри з вовновою продуктивністю баранів-плідників та вівцематок таврійського типу / В. Д. Денисова. - С .54 - 55
Болотов, Юрій Ігоревич. Результати осіменіння вівцематок таврійського типу асканійської тонкорунної породи спермою, кріоконсервованою за різними технологіями / Ю. І. Болотов, Н. О. Корінець. - С .55 - 56
Лобачова, Ірина Вікторівна. Попередня оцінка вівцематок на придатність до гормональної обробки як спосіб підвищення ефективності методики МОЕТ / І. В. Лобачова, О. С. Жулінська. - С .56 - 58
Бова, В. М. Поліпшення природних ормових угідь та створення наних пасовищних конвеєрів для великої рогатої худоби і овець / В. М. Бова, О. Д. Гратило. - С .58 - 59
Польська, Прасковія Іванівна. Продуктивність і фізико-хімічні властивості вовни інтенсивних типів овець асканійської м'ясо-вовнової породи в екстремальних умовах / П. І. Польська, Г. П. Калащук, О. Й. Атановська-Маслюк и др. - С .60 - 61
Другие авторы: Калащук Г. П., Атановська-Маслюк О. Й., Глєбова Н. П., Параняк Н. П., Стапай П. В., Макар І. А., Гавриляк В. В., Кочетов С. В.
Жарук, Людмила Володимирівна. Умови адаптації галузі вівчарства до ринкового середовища / Л. В. Жарук. - С .61 - 62
Шелест, Людмила Степанівна. Управління галуззю вівчарства на основі витратно-цінового механізму / Л. С. Шелест. - С .62 - 63
Іовенко, Василь Миколайович. Проблеми переходу на міжнародні стандарти селекційно-зоотехнічного обліку у вівчарстві / В. М. Іовенко, О. І. Горлов, І. О. Мокеєв, Івіна К. А. - С .63 - 64
Другие авторы: Горлов О. І., Мокеєв І. О., Івіна К. А.
Горлов, Олександр Іванович. Удосконалення системи управління селекційним процесом у вівчарстві / О. І. Горлов, К. А. Івіна, І. О. Мокеєв, Чічаєва О. П. - С .64 - 65
Другие авторы: Івіна К. А., Мокеєв І. О., Чічаєва О. П.
Тараненко, Валентин Петрович. Особливості створення і впровадження об'єктів права інтелектуальної власності (ОПІВ) в умовах ринкової економіки / В. П. Тараненко, В. П. Мусієнко. - С .65 - 67
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Тваринництво--Съезды и конференции
   Розведення с.-г. тварин--Съезды и конференции

Кл.слова (ненормированные):
СЕЛЕКЦІЯ -- ГЕНЕТИКА -- БІОТЕХНОЛОГІЯ -- ГОДІВЛЯ с-г тварин -- КОРМОВИРОБНИЦТВО
Аннотация: У збірнику тез висвітлено наукові дослідження з питань селекції, генетики, технології, біотехнології, годівлі с.-г. тварин, кормовиробництва та економіки ведення галузі тваринництва.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Вороненко, В. І. \ред.\; Носкова, А. М.; Вороненко, А. В.; Рукавникова Г. І., Г. І., Хлюст Г. М.; Деменська, Н. М.
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)636(072)
І-71


    Науково-технічний бюлетень [Текст] / Українська академія аграрних наук; Інститут тваринництва ; Гол. ред. Є. В. Руденко. - Харків : [б. и.].Науково-технічний бюлетень . Вип.97. - Харків : [б. и.], 2008. - 460 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце ст.
    Содержание:
Гуменний, В. Д. Етологічні та технологічні аспекти підсисного методу вирощування телят сірої української породи / В. Д. Гуменний. - С .17 - 26
Зельдин, В. Ф. Особенности оценки продуктивных качеств свиней в условиях крупномасштабного производства свинины / В. Ф. Зельдин, А. Н. Церенюк, М. Е. Воловик, Шавкун Ю. Н. - С .34 - 42
Другие авторы: Церенюк А. Н., Воловик М. Е., Шавкун Ю. Н.
Ліннік, В. С. Використання різних енергоощадних засобів вирощування поросят-сисунів / В. С. Ліннік, А. В. Палагута, О. С. Мірошнікова. - С .52 - 57
Маменко, О. М. Наукове обгрунтування ефективної технології індивідуального і групового утримання телят / О. М. Маменко, С. Ф. Антоненко, Л. В. Гончаренко. - С .58 - 63
Паньків, Л. П. Ефективність виробництва продукції вівчарства залежно від технології вирощування молодняку овець від народження до відлучення / Л. П. Паньків. - С .74 - 78
Шкурко, Т. П. Продуктивне використання корів голштинської породи різного екогенезу / Т. П. Шкурко. - С .85 - 91
Атановська-Маслюк, О. Й. Розвиток ягнят асканійського типу чорноголових овець асканійської м'ясо-вовнової породи в умовах низького рівня годівлі / О. Й. Атановська-Маслюк. - С .173 - 178
Бойко, Н. В. Настриг та фізико-технічні показники вовни у маток харківського внутрішньопородного типу породи прекос із різним виходом митого волокна / Н. В. Бойко. - С .183 - 190
Ізвєков, М. Є. Деякі селекційні прийоми для удосконалення української м'ясної породи / М. Є. Ізвєков, В. Г. Василець, І. Г. Бабарика и др. - С .233 - 236
Другие авторы: Василець В. Г., Бабарика І. Г., Сурмило В. Г., Фомінова А. С., Медведєв А. Ю.
Коваленко, В. Н. Влияние отцовской породы на результативность скрещивания в свиноводстве / В. Н. Коваленко, П. А. Лысенко. - С .237 -240
Лысенко, П. А. Интенсивность роста чистопородных и гибридных свиней / П. А. Лысенко, В. Н. Скоморох, В. Н. Коваленко. - С .254 - 257
Мірошниченко, І. П. Резистентність молодняку свиней на відгодівлі при використанні раціонів із різним вмістом магнію / І. П. Мірошниченко. - С .390 - 396
Тищенко, А. І. Відтворювальні якості свиноматок залежно від рівня протеїну в раціоні / А. І. Тищенко, Л. М. Остапенко. - С .413 - 417
Руденко, Є. В. Комплексна оцінка якості молока та сучасна нормативна база її визначення / Є. В. Руденко, Л. М. Россо, Т. Ю. Трускова и др. - С .431 - 438
Другие авторы: Россо Л. М., Трускова Т. Ю., Шаповалов С. О., Камишан Н. В.
Рубан, С. Ю. Правові аспекти застосування інформаційних технологій у тваринництві / С. Ю. Рубан, О. С. Погорєлов, Л. В. Гончаренко. - С .446 - 450
Сироватко, Н. С. Значимість правової охорони об'єктів інтелектуальної власності / Н. С. Сироватко. - С .450 - 453
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Тваринництво--Сборники
Кл.слова (ненормированные):
молоко -- м'ясна продуктивність -- звірівництво -- кролівництво -- ВРХ -- СВИНАРСТВО -- конярство -- доїльні апарати -- продукція вівчарства -- ПОРОДИ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ -- норка -- в'юн -- ПОРОДИ овець -- ПОРОДИ с-г тварин -- ВІВЧАРСТВО -- ПТАХІВНИЦТВО -- поні шетлендські -- БДЖІЛЬНИЦТВО -- шовковичний шовкопряд -- кормові добавки -- біологічно - активні добавки -- СТРАУСИ -- ВЕТЕРИНАРНА медицина -- інформаційні технології тваринництва
Аннотация: У матеріалах наукового збірника викладено матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні методи репродукції сільськогосподарських тварин: стан і перспективи розвитку" (29 - 30 січня 2008 року)" Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю від дня заснування НАН (30 жовтня 2008 р.). Для науковців і спеціалістів сільського господарства.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Руденко, Є. В. \гол. ред.\; Руденко, Є. В. \ред.\; Шавкун, Ю. Н.; Українська академія аграрних наук; Інститут тваринництва
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)575(072)
І - 71


   
    Науково-технічний бюлетень [Текст] : научное издание. Вип.10, № 3 / Державний науково-дослідний контрольний інститут ветпрепаратів та кормових добавок, Інститут біології тварин ; ред. В. В. Влізло, І. Я. Коцюмбас. - Львів : [б. и.], 2009. - 494 с. : рис., табл. - Бібліогр. у кінці ст. - ISBN 978-966-325-124-0 : 25.00 грн.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Біологічні науки в цілому--Сборники
   Ветеринарія--Сборники

   Тваринництво--Сборники

Кл.слова (ненормированные):
біохімія -- фізіологія -- ветеринарна медицина -- мікробіологія -- морфологія -- токсикологія
Аннотация: До науково-технічного бюлетня включено статті, у яких висвітлено питання з ветеринарної медицини, біології, розведення тварин.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Влізло, В. В. \ред.\; Коцюмбас, І. Я. \ред.\; Державний науково-дослідний контрольний інститут ветпрепаратів та кормових добавок; Інститут біології тварин
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)63(072)
Н35


    Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України [Текст] : наук. зб. / Національний університет біоресурсів і природокористування України ; ред. Д. О. Мельничук. - К. : [б. и.], 1997 - .
   Вип.138. - 2009. - 420 с. : табл., рис. - Бібліогр. у кінці ст.
    Содержание:
Вороненко, Володимир Іванович. Оцінка рівня розвитку господарськи корисних ознак у тварин таврійського типу української червоної молочної породи / В. І. Вороненко, Г. І. Буюклу, М. І. Буюклу, Тараненко С.В. - С .118 - 123
Другие авторы: Буюклу Г. І., Буюклу М. І., Тараненко С.В.
Вороненко, Володимир. Таврійський тип південної м'ясної породи - нове селекційне досягнення у м'ясному скотарстві України / В. Вороненко, Л. Омельченко, Н. Фурса и др. - С .124 - 129
Другие авторы: Омельченко Л., Фурса Н., Макарчук Р., Дубинський О., Найдьонова В.
Дубинський, О. Л. Інтенсивність та енергія росту бугайців таврійського типу південної м'ясної породи / О. Л. Дубинський, В. І. Вороненко. - С .130 - 133
Шульга, Юрій Іванович. Збереження зникаючих порід свиней шляхом створення нових стад / Ю. І. Шульга, О. І. Дудка. - С .138 - 143
Вороненко, Володимир. Генетичні ресурси овець України та умови подальшого їх розвитку / В. Вороненко, В. Іовенко, П. Жарук. - С .287 - 296
Лобачова, Ірина Вікторівна. використання епінефрину в схемах підготовки вівцематок до LOPU / І. В. Лобачова. - С .368 - 373
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Сільське гоподарство--Сборники
   Тваринництво--Сборники

   Розведення с.-г. тварин--Сборники

Аннотация: Збірник присвячено 100-річчю від дня народження доктора сільськогосподарських наук, професора М. А. Кравченка. Висвітлено результати наукових досліджень, проведених працівниками Національного університету біоресурсів і природокористування України, навчальних закладів Міністерства аграрної політики України та науково-дослідних інститутів УААН.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Мельничук, Д. О. \ред.\; Тараненко, С. В. ; Макарчук, Р.; Дубинський, О.; Найдьонова, В.; Національний університет біоресурсів і природокористування України
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)Шифр: Т437865 (Журнал)
Тваринництво України [Текст] : науково-практичний журнал. - Київ : ПП "Видавниче представництво "Паралель", 1926 - . - Выходит ежемесячно
Ред. : Леонова Л. В.

Рубрики:
Тваринництво -- Периодические издания

Аннотация: У журналі висвітлено питання по розведенню, годівлі, утриманню, відтворенню та лікуванню сільськогосподарських тварин.
Зарегистрированы поступления:
     2009 
Держатели документа:
ІТСР636.2:33
А 86


    Артюх, В. М.
    Основные положения устойчивой производственной системы животноводства и их реализация в колхозе Фрунзе Белгородской области [Текст] / В. М. Артюх, Н. И. Стрекозов, Г. Н. Левина // Зоотехния. - 2009. - № 8. - С. 22 - 25
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Тваринництво--Периодические издания
   Економіка тваринництва--Периодические издания

   Росія, Бєлгородська область
Кл.слова (ненормированные):
продуктивність корів -- ПОГОЛІВ'Я корів -- СКОТАРТСВО МОЛОЧНЕ -- ПРОДУКЦІЯ ТВАРИННИЦТВА -- КОРМОВИРОБНИЦТВО
Аннотация: В колхозе им. Фрунзе Белгородской области разработана и реализована устойчивая производственная система животноводства, которая позволила развиваться хозяйству на протяжении нескольких десятилетий, при увеличении поголовья коров за счёт собственного воспроизводства маточного поголовья и стабильного роста удоя. В 2008 году от каждой из 2500 коров за год получено 7012 кг.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Стрекозов, Н. И.; Левина, Г. Н.637:539
П 80


   
    Производство экологически безопасной животноводческой продукции при использовании энтеросорбентов [Текст] / М. А. Веротченко [и др.] // Зоотехния. - 2009. - № 9. - С. 29 - 30
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Тваринництво--Периодические издания
   Екологія землекористування--Периодические издания

   Грунтознавство--Периодические издания

Кл.слова (ненормированные):
ентеросорбенти -- ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТА ПРОДУКЦІЯ -- техногенні зони -- ПРОДУКЦІЯ ТВАРИННИЦТВА -- цеоліт -- хітозан -- біовермикуліт -- МОЛОКО -- М’ЯСО -- ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА
Аннотация: Использование цеолита Шивыртуйского месторождения, хитозана и био-вермикулита позволило получать в техногенной зоне экологически безопасную животноводческую продукцию: молоко и мясо.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Веротченко, М. А.; Гимадеева, Л. С.; Смекалов, М. А.; Хвостов, Ю. В.636.082.2
Г 37


    Герасименко, В. В.
    До питання про використання індексів генетичної схожості в селекції сільськогосподарських тварин [Текст] / В. В. Герасименко // "Стан, перспективи розвитку та наукового забезпечення галузі тваринництва у південному регіоні України" : Всеукраїнська науково-практична конференція 24 - 25 вересня 2008 року. - Асканія - Нова, 2008. - С. 32 - 33
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Тваринництво--Сборники
   Розведення с.-г. тварин--Сборники

Кл.слова (ненормированные):
СЕЛЕКЦІЯ С-Г ТВАРИН
Аннотация: Запропоновано спосіб визначення ступеня індивідуальної генетичної схожості між тваринами з урахуванням особливостей їх генотипів за окремими генетичними системами маркерних генів та їх комплексом.

Держатели документа:
ІТСР083
Р 82


    Рубан, С. Ю.
    Правові аспекти застосування інформаційних технологій у тваринництві [Текст] / С. Ю. Рубан, О. С. Погорєлов, Л. В. Гончаренко // Науково-технічний бюлетень. - Харків : Інститут тваринництва, 2008. - № 97. - С. 446 - 450
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Тваринництво--Сборники
   Комп’ютерна наука та технологія--Сборники

Кл.слова (ненормированные):
інформацйне суспільство -- ПРОДУКЦІЯ інтелектуальна
Аннотация: У статті висвітлено основні положення щодо правового захисту інтелектуальної продукції, що створена або грунтується на застосуванні сучасних інформаційних технологій зі застосуванням комп'ютерної техніки. Правовий захист елементів інформаційних технологій передбачений Законом України "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 - 2015 роки" (№ 537-V від 9 січня (2007 року), Кримінальним кодексом України "Порушення авторського права і суміжних прав" (Ст. 176, 2001 р.) та Конституцією України і є невід'ємною складовою національної політики розвитку інформаційного суспільства в Україні. Вступ до ЄС зумовлює перегляду правових норм України щодо посилення відповідальності за порушення авторських прав.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Погорєлов, О. С.; Гончаренко, Л. В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)636.05
Г 37


    Герасименко, В. В.
    До питання про використання індексів генетичної схожості в селекції сільськогосподарських тварин [Текст] / В. В. Герасименко // "Стан, перспективи розвитку та наукового забезпечення галузі тваринництва у південному регіоні України" : Всеукраїнська науково-практична конференція 24 - 25 вересня 2008 року. - Асканія - Нова, 2008. - С. 32 - 33
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Тваринництво--Сборники
   Розведення с.-г. тварин--Сборники

Кл.слова (ненормированные):
СЕЛЕКЦІЯ С-Г ТВАРИН -- ГЕНЕТИКА С.-Г. ТВАРИН
Аннотация: Запропоновано спосіб визначення ступеня індивідуальної генетичної схожості між тваринами з урахуванням особливостей їх генотипів за окремими генетичними системами маркерних генів та їх комплексом.

Держатели документа:
ІТСР636(072)
Н 34


    Науковий вісник "Асканія -Нова" [Текст] : науково-теоретичний фаховий журнал / Українська академія аграрних наук Інститут тваринництва степових районів ім. М. Ф. Іванова "Асканія - Нова" - Національний науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства ; ред. В. І. Вороненко. - Асканія - Нова : [б. и.], 2008 - .
   Вип.2. - 2009. - 240 с. : табл., рис. - Библиогр. в конце ст.
    Содержание:
Новоставська, Алла Віталіївна. Світові тенденції розвитку тваринництва / А. В. Новоставська, О. В. Свістула. - С .3 - 7
Буюклу, Галина Іванівна. Характеристика тварин червоної степової породи племінного заводу "Приморський" / Г. І. Буюклу, М. І. Буюклу, Л. М. Іовенко и др. - С .8 - 12
Другие авторы: Буюклу М. І., Іовенко Л. М., Тараненко С. В., Ліпченко М. М., Горелкіна О. М.
Вороненко, Володимир Іванович. Структура популяції таврійського типу південної м'ясної породи великої рогатої худоби за антигенами груп крові / В. І. Вороненко, В. Г. Назаренко, Л. О. Омельченко. - С .13 - 23
Вороненко, Володимир Іванович. Імуногенофонд типів української червоної молочної породи / В. І. Вороненко, В. Г. Назаренко, Ю. П. Полупан и др. - С .24 - 37
Другие авторы: Назаренко В. Г., Полупан Ю. П., Буюклу Г. І., Рукавникова Г. І.
Вороненко, Володимир Іванович. Таврійський тип південної м'ясної породи - інноваційне селекційне досягнення в зоотехнічній науці / В. І. Вороненко, Л. О. Омельченко, Н. М. Фурса и др. - С .38 - 46
Другие авторы: Омельченко Л. О., Фурса Н. М., Макарчук Р. М., Найдьонова В. О., Дубинський О. Л.
Деменська, Наталія Миколаївна. Вплив використання у годівлі преміксів на обмінні процеси в організмі ремонтних телиць / Н. М. Деменська. - С .47 - 53
Жукорський, О. М. Формування м'ясної продуктивності ангуських бугайців в залежності від віку відлучення / О. М. Жукорський. - С .54 - 58
Кобзарь, Р. О. Вплив інтенсивності росту ремонтних телиць таврійського типу української червоної молочної породи на їх продуктивність / Р. О. Кобзарь. - С .59 - 65
Коваль, Т. П. Поєднуваність ліній і споріднених груп червоної молочної худоби за показниками тривалості та ефективності її довічного використання / Т. П. Коваль. - С .66 - 72
Макарчук, Р. М. М'ясна продуктивність бичків південного типу української червоно-рябої молочної породи при вирощуванні на м'ясо / Р. М. Макарчук. - С .73 - 77
Омельченко, Лідія Олександрівна. Популяційно-генетичні особливості успадкування масті у тварин південної м'ясної породи при міжвидовій гібридизації / Л. О. Омельченко. - С .78 - 83
Підпала, Т. В. Етапи тандемної селекції при виведенні української червоної молочної породи великої рогатої худоби / Т. В. Підпала. - С .84 - 88
Рєзнікова, Н. Л. Вплив сезону народження та першого отелення на основні селекціоновані ознаки молочних корів / Н. Л. Рєзнікова. - С .89 - 97
Стріха, Л. О. Оцінка бичків української молочної породи за екстер'єром / Л. О. Стріха. - С .98 - 103
Фурса, Наталія Миколаївна. Вплив спорідненого розведення на живу масу гібридних зебувидних корів / Н. М. Фурса. - С .104 - 110
Герасименко, Валентин Валентинович. Рівень мінливості асоціацій генів груп крові в популяції свиней української степової рябої породи / В. В. Герасименко. - С .111 - 115
Герасименко, Валентин Валентинович. Використання імуногенетичних маркерів для прогнозування результатів міжпородного схрещування у свинарстві / В. В. Герасименко, Ю. І. Шульга. - С .116 - 121
Горб, С. В. Вплив білково-мінеральної добавки з мідій на перебіг метаболічних процесів в організмі молодняку свиней / С. В. Горб. - С .122 - 126
Дудка, Олена Іванівна. Індексна оцінка племінної цінності та адаптації свиней української степової рябої породи / О. І. Дудка. - С .127 - 133
Івін, А. М. Оцінка кнурів-плідників пробіт-методом / А. М. Івін. - С .134 - 138
Маслюк, А. М. Генетичний потенціал репродуктивних якостей свиноматок української степової білої породи у розрізі ліній та родин / А. М. Маслюк. - С .139 - 144
Свістула, Михайло Михайлович. Вплив малокомпонентних комбікормів, збагачених ліпідами та ферментами, на продуктивність свиноматок і метаболізм в їх організмі / М. М. Свістула, Д. В. Єфремов. - С .145 - 150
Семенов, В. В. Влияние фермента "ГлюкоЛюкс-F" на гематологические показатели у свиноматок / В. В. Семенов, С. А. Беленко. - С .151 - 155
Топчій, Л. І. Вплив сезонності на відтворювальні якості свиноматок української степової білої породи свиней / Л. І. Топчій. - С .155 - 160
Шульга, Юрій Іванович. Українська степова біла порода свиней в системі схрещування / Ю. І. Шульга. - С .161 - 165
Горлов, Олександр Іванович. Методи визначення генетичних кореляцій селекційних ознак / О. І. Горлов, К. А. Івіна, І. О. Мокєєв и др. - С .166 - 172
Другие авторы: Івіна К. А., Мокєєв І. О., Герасименко Т. Г., Чічаєва О. Л.
Іовенко, Василь Миколайович. Частотно залежна пристосованість різних генотипів мериносових овець таврійського типу / В. М. Іовенко, Г. О. Продайвода, В. М. Поліщук. - С .173 - 179
Іовенко, Василь Миколайович. Генетичні особливості різних конституціональних типів овець асканійської тонкорунної породи / В. М. Іовенко, В. О. Сербіна. - С .180 - 188
Мороз, І. А. Кількість вовонового жиру і поту у баранців таврійського типу асканійської тонкорунної породи / І. А. Мороз. - С .189 - 193
Польська, Прасковія Іванівна. Створення і використання м'ясо-молочно-вовнового вівчарства в Україні / П. І. Польська. - С .194 - 205
Смєнова, Ольга Володимирівна. Порядок проведення капіталізації наукових розробок на прикладі асканійської каракульської породи овець / О. В. Смєнова. - С .206 - 213
Тараненко, Валентин Петрович. Спосіб попереднього визначення конкурентоспроможності інноваційної продукції / В. П. Тараненко, В. П. Мусієнко. - С .214 - 220
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Тваринництво--Сборники
   Економіка сільського госп-ва--Сборники

Кл.слова (ненормированные):
СЕЛЕКЦІЯ С-Г ТВАРИН -- ГЕНЕТИКА С.-Г. ТВАРИН -- БІОТЕХНОЛОГІЯ с-г тварин -- ГОДУВАННЯ С-Г ТВАРИН -- КОРМОВИРОБНИЦТВО -- ЕКОНОМІКА тваринництва
Аннотация: У збірнику висвітлено результати наукових досліджень з питань селекції, генетики, технології, біотехнології, годівлі с.-г. тварин, кормовиробництва та економіки ведення галузі тваринництва. Розрахований на наукових працівників, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів та виробників, які працюють над вирішенням важливих питань агропромислового комплексу.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Вороненко, В. І. \ред.\; Тараненко, С. В.; Ліпченко, М. М.; Горелкіна, О. М.; Українська академія аграрних наук Інститут тваринництва степових районів ім. М. Ф. Іванова "Асканія - Нова" - Національний науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства
Экземпляры всего: 10
ХР (10)
Свободны: ХР (10)636
М 95


    Мысик, А. Т.
    Современные тенденции развития животноводства в странах мира [Текст] / А. Т. Мысик // Зоотехния. - 2010. - № 1. - С. 2-8
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Тваринництво--Периодические издания
Кл.слова (ненормированные):
продовольственная проблема
Аннотация: Мир вступил в ХХІ век с множеством нерешённых проблем, среди которых продовольственная остаётся наиболее важной, острой и насущной. Поэтому основная задача животноводов - устранение дефицита продуктов питания путём интенсификации животноводства.

Держатели документа:
ІТСР636.05
Р 68


   
    Роль ДНК-маркеров признаков продуктивности сельскохозяйственных животных [Текст] / Н. А. Зиновьева [и др.] // Зоотехния. - № 1. - С. 8-10
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Тваринництво--Периодические издания
   Генетика. Цитогенетика--Периодические издания

Кл.слова (ненормированные):
ДНК - маркеры -- продуктивность с-х животных -- крупный рогатый скот -- свиньи
Аннотация: В статье обобщены результаты исследований полиморфизма потенциальных ДНК-маркеров локусов количественных признаков крупного рогатого скота и свиней. Приведены данные о частотах встречаемости "желательных" аллелей, а также о влиянии генотипов некоторых ДНК-маркеров на продуктивные показатели сельскохозяйственных животных.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Зиновьева , Н. А.; Костюнина, О. В.; Гладырь, Е. А.; Банникова, А. Д.; Харзинова, В. Р.; Ларионова, П. В.; Шавырина, К. М.; Эрнст, Л. К.636.2.05
П 76


   
    Приложение на генноспецифични молекулярни маркери при генотипирането и индификацията на Родопско късорого говедо [Текст] / С. Т. Златарев [и др.] // Животновъдни науки. - 2008. - N1. - С. 25-29
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Тваринництво--Периодические издания
   Скотарство--Периодические издания

Кл.слова (ненормированные):
ГЕНЕТИКА в животноводстве
Аннотация: Совершенствование генотипа в доминирующем числе животных, используя современные методы, такие как DNA полиморфный анализ.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Златарев, С. Т.; Тодоровска, Е.; Тенева, А.; Оджакова, Ц.; Митева, К.; Христов, П.; Механджийски , И.636.2:33
М54


   
    Методика визначення розміру тарифу і бюджетної дотації за штучне осіменіння маток сільськогосподарських тварин [Текст] / В. П. Буркат [и др.] ; ред. П. І. Шаран ; Міністерство аграрної політики України Національна академія аграрних наук України Інститут розведення і генетики тварин. - Нове вид. - Чубинське : [б. и.], 2010. - 44 с. - Бібліогр.: с. 37-40 . -
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Тваринництво
   Розведення с.-г. тварин

   Економіка сільського госп-ва--праця

Кл.слова (ненормированные):
дотація бюджетна -- штучне осіменіння с-г тварин -- СКОТАРТСВО -- СВИНАРСТВО -- ВІВЧАРСТВО -- СПЕРМОПРОДУКЦІЯ -- ОПЛАТА праці
Аннотация: В методиці визначено науково обгрунтований порядок формування нормативних витрат, розміру тарифу та бюджетної дотації за штучне осіменіння корів (телиць), свиноматок, вівцематок. Зокрема, відображено економічно обгрунтовані методичні підходи до розрахунку розміру оплати праці техніків штучного осіменіння маток сільськогосподарських тварин, нормативних витрат сперми, матеріалів та інших ресурсів, амортизаційних нарахувань на основні засоби та інші необоротні матеріальні активи, а також маси прибутку. Визначено розміри тарифу і бюджетної дотації на цей вид послуг.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Буркат, В. П.; Шаран, П. І.; Микитюк, Д. М.; Шаран, П. І. \ред.\; Міністерство аграрної політики України Національна академія аграрних наук України Інститут розведення і генетики тварин
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)