636.2.082
Д81


    Дудок, А. Р.
    Селекційно-генетична оцінка тварин різних генотипів при формуванні стада жирномолочного типу української червоної молочної породи [Рукопись] : автореферат дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 : защищена 19.11.2009 / Дудок Альона Романівна ; рук. работы Г. І. Буюклу . - Херсон, 2009. - 17 с. - Бібліогр.: с. 14-15 . -
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотарство--Авторефераты диссертаций
Кл.слова (ненормированные):
екстер'єр -- генотип -- успадковуваність -- кореляція -- УКРАЇНСЬКА ЧЕРВОНА МОЛОЧНА ПОРОДА -- СЕЛЕКЦІЯ В СКОТАРСТВІ
Аннотация: Дисертація присвячена питанням вивчення ефективності використання поліпшувальних червоної датської та англерської порід на поголів'ї тварин вітчизняної червоної степової худоби. Проведено оцінку тварин різних порід і умовної кровності за селекційно-генетичними параметрами та визначено зв'язки між селекційними ознаками. Доведено доцільність використання бугаїв червоної датської та англерської порід для підвищення генетичного потенціалу червоної степової худоби. Встановлено перспективні поєднання спадковості червоної степової та поліпшувальних червоної датської й англерської порід, які забезпечують підвищення енергії росту, молочної продуктивності та покращують технологічні ознаки молочної худоби.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Буюклу , Г. І. \рук. работы.\; Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет"Інститут тваринництва степових районів ім. М.Ф. Іванова "Асканія-Нова"-Національний селекційно-генетичний центр з вівчарства УААН
Экземпляры всего: 2
ХР (2)
Свободны: ХР (2)636.2.082
С81


    Стріха, Л. О.
    Селекційно-генетична оцінка м'ясної продуктивності худоби української червоної молочної породи [Рукопись] : автореферат дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 : защищена 19.11.2009 / Стріха Людмила Олександрівна ; рук. работы Т. В. Підпала. - Херсон, 2009. - 17 с. - Бібліогр.: с. 13-14. -
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотарство--Авторефераты диссертаций
Кл.слова (ненормированные):
м'ясна продуктивність -- жива маса -- українська червона молочна порода -- СЕЛЕКЦІЯ В СКОТАРСТВІ -- успадковуваність
Аннотация: В дисертаційній роботі викладено результати досліджень щодо визначення параметрів оцінки м'ясної продуктивності української червоної молочної породи та факторів впливу на її прояв у тварин з врахуванням материнської та батьківської спадковості. За даними живої маси, лінійних промірів та індексів будови тіла встановлено зміни росту бугайців від народження і до 18 місячного віку з врахуванням поєднуваності вихідних порід. Доведено, що при збільшенні частки спадковості за голштинською породою у тварин змінюються проміри та індекси, які свідчать про відповідність будови тіла, характерної для молочної худоби. Визначено вплив спадкових і паратипових факторів на ріст молодняку в різні вікові періоди. Встановлено, що перевагу за живою масою мають бугайці з оптимальною тривалістю ембріонального періоду, народжені повновіковими коровами і в яких оптимальні сервіс-та лактаційні періоди. За даними середньодобових приростів і коефіцієнтів росту доведено перевагу тварин генотипу 50 - 75% Г > 75% Г. В економічному відношенні для виробництва яловичини перевагу мають бугайці з часткою спадковості 50 - 75% Г. Це стало результатом одержання додаткового прибутку на одну тушу 296,70 грн. і 110,47 грн. порівняно з бугайцями генотипу <50% Г і породним показником.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Підпала, Т. В. \рук. работы.\; Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет"Державний вищий навчальний заклад"Миколаївський державний аграрний університет"
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)636.2.082
А 54


    Алхазов, М. Р.
    Продуктивные и биологические особенности красного степного, чёрно-пёстрого скота и зебу-гибридов в условиях равнинной зоны Дагестана [Текст] / М. Р. Алхазов, С. Г. Караев // Зоотехния. - 2009. - № 10. - С. 8 - 9
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотарство--Периодические издания
Кл.слова (ненормированные):
ЧОРНО - пестрый скот -- зебу - гибриды -- КРАСНАЯ СТЕПНАЯ ПОРОДА -- продуктивность КРС -- ПОРОДЫ КРС
Аннотация: В условиях перевода отрасли на рыночную экономику возникла целесообразность комплексной оценки эффективности разведения районированных пород скота: красной степной и чёрно-пёстрой. Однако в связи с тем, что равнинная зона Дагестана неблагополучна по кровопаразитарным заболеваниям изучили в сравнительном аспекте вышеуказанные породы и зебу-гибриды.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Караев, С. Г.636.2.082
В 75


   
    Таврійський тип південної м'ясної породи - інноваційне селекційне досягнення в зоотехнічній науці [Текст] / В. І. Вороненко [и др.] // Науковий вісник "Асканія -Нова". - Нова Каховка : ЧП "Пиел", 2009. - Вип. 2. - С. 38 - 46
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотарство--Сборники
   Розведення с.-г. тварин--Сборники

Кл.слова (ненормированные):
СКОТАРСТВО М'ЯСНЕ -- ГІБРИДИЗАЦІЯ міжвидова -- коефіцієнт м'ясності -- ПІВДЕННА М'ЯСНА ПОРОДА ВРХ -- продуктивність ВРХ -- селекція в скотарстві
Аннотация: Наведені основні методичні прийоми створення таврійського типу південної м'ясної породи на основі міжвидової гібридизації підсумки 50-річної роботи з розведення тварин типу. Викладено матеріали щодо характеристики генофонду продуктивності та перспектив розведення тварин таврійського типу південної м'ясної породи - нового селекційного досягнення у м'ясному скотарстві України.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Вороненко, В. І.; Омельченко, Л. О.; Фурса, Н. М.; Макарчук, Р. М.; Найдьонова, В. О.; Дубинський, О. Л.636.2.082
П 11


    Підпала, Т. В.
    Етапи тандемної селекції при виведенні української червоної молочної породи великої рогатої худоби [Текст] / Т. В. Підпала // Науковий вісник "Асканія -Нова". - Нова Каховка : ЧП "Пиел", 2009. - Вип. 2. - С. 84 - 88
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотарство--Сборники
   Розведення с.-г. тварин--Сборники

Кл.слова (ненормированные):
СЕЛЕКЦІЯ в скотарстві -- УКРАЇНСЬКА ЧЕРВОНА МОЛОЧНА ПОРОДА -- ЖИРНОМОЛОЧНИЙ ТИП -- ГОЛШТИНІЗОВАНИЙ тип
Аннотация: Наведено результативність тандемної селекції при виведенні української червоної молочної породи та її внутріпородних жирномолочного і голштинізованого типів. Доведено, що тандемна селекція обмежена окремими ступенями або етапами, а зміна характеристик селекційних ознак визначається наявністю корелятивних зв'язків і дозволяє прогнозувати результати селекції в наступних поколіннях.

Держатели документа:
ІТСР636.2.082
Р 11


    Рєзнікова, Н. Л.
    Вплив сезону народження та першого отелення на основні селекціоновані ознаки молочних корів [Текст] / Н. Л. Рєзнікова // Науковий вісник "Асканія -Нова". - Нова Каховка : ЧП "Пиел", 2009. - Вип. 2. - С. 89 - 97
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотарство--Сборники
   Розведення с.-г. тварин--Сборники

Кл.слова (ненормированные):
отелення -- молочна продуктивність -- відтворна здатність -- СКОТАРТСВО МОЛОЧНЕ -- СЕЛЕКЦІЯ В СКОТАРСТВІ -- середньодобові прирости
Аннотация: Виявлено незначний достовірний вплив сезонів народження та І отелення на молочну продуктивність, відтворну здатність та показники живої маси корів молочних порід. Сезон І отелення має дещо вищий вплив на надій, ніж сезон народження. Найвищим є вплив сезонів на продуктивність первісток.

Держатели документа:
ІТСР636.2.082
О-93


   
    Оцінка рівня розвитку господарсько корисних ознак у тварин таврійського типу української червоної молочної породи [Текст] / В. І. Вороненко [и др.] // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. - Київ : Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2009. - Вип. 138. - С. 118 - 123
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотарство--Сборники
Кл.слова (ненормированные):
СКОТАРТСВО МОЛОЧНЕ -- таврійський тип -- молочна продуктивність -- УКРАЇНСЬКА ЧЕРВОНА МОЛОЧНА ПОРОДА -- ЛАКТАЦІЯ -- ЖИРНІСТЬ МОЛОКА -- ЖИР молочний
Аннотация: В результаті оцінки рівня розвитку господарсько корисних ознак селекційного ядра новоствореного таврійського типу української червоної молочної породи встановлено, що тварини характеризуються високим генетичним потенціалом молочної продуктивності, мають гармонійну будову тіла молочного типу та задовільний рівень відтворення. Надій корів за кращу лактацію становить 5541 кг молока жирністю 3,87%, 214 кг молочного жиру. В генеалогічній структурі таврійського зонального типу 24 лінії, тварини яких можуть суттєво вплинути на генетичний прогрес популяції.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Вороненко, В. І.; Буюклу, Г. І.; Буюклу, М. І.; Тараненко, С. В.636.2.082
Д 39


   
    Деякі селекційні прийоми для удосконалення української м'ясної породи [Текст] / М. Є. Ізвєков [и др.] // Науково-технічний бюлетень. - Харків : Інститут тваринництва, 2008. - № 97. - С. 233 - 236
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотарство--Сборники
   Розведення с.-г. тварин--Сборники

Кл.слова (ненормированные):
М'ЯСНА ПРОДУКТИВНІСТЬ ВРХ -- СЕЛЕКЦІЯ В СКОТАРСТВІ -- УКРАЇНСЬКА М'ЯСНА ПОРОДА
Аннотация: Наведено результати оцінки бугаїв-плідників української м'ясної породи. Проаналізовано м'ясну продуктивність, ріст та розвиток їхніх нащадків. Визначено найкращі генотипи, що дає підставу використовувати їх у селекційній роботі при удосконаленні української м'ясної породи. Доведене ефективне використання кросів ліній, що сприяє прояву гетерозису в потомстві та підвищує їхню продуктивність. Рекомендовано використання у племінній роботі з українською м'ясною породою продовжувачів ліній Тайника 1821, Осокора 0109 та спорідненої групи Сатурна 2254.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Ізвєков, М. Є.; Василець, В. Г.; Бабарика, І. Г.; Сурмило, В. Г.; Фомінова, А. С.; Медведєв, А. Ю.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)636.2.082
О-93


   
    Оцінка рівня розвитку господарсько корисних ознак у тварин таврійського типу української червоної молочної породи [Текст] / В. І. Вороненко [и др.] // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. - Київ : Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2009. - Вип. 138. - С. 118 - 123
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотарство--Сборники
Кл.слова (ненормированные):
МОЛОЧНА ПРОДУКТІВНІСТЬ КОРІВ -- УКРАЇНСЬКА ЧЕРВОНА МОЛОЧНА ПОРОДА -- СКОТАРТСВО МОЛОЧНЕ -- ЛАКТАЦІЯ КОРІВ
Аннотация: В результаті оцінки рівня розвитку господарсько корисних ознак селекційного ядра новоствореного таврійського типу української червоної молочної породи встановлено, що тварини характеризуються високим генетичним потенціалом молочної продуктивності, мають гармонійну будову тіла молочного типу та задовільний рівень відтворення. Надій корів за кращу лактацію становить 5541 кг молока жирністю 3,87%, 214 кг молочного жиру. В генеалогічній структурі таврійського зонального типу 24 лінії, тварини яких можуть суттєво вплинути на генетичний прогрес популяції.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Вороненко, В. І.; Буюклу, Г. І.; Буюклу, М. І.; Тараненко, С. В.636.2.082
С 43


   
    Складові створення високопродуктивного молочного стада [Текст] / В. Журенко [и др.] // Тваринництво України. - 2010. - № 3. - С. 2 - 5
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотарство--Периодические издания
   Розведення с.-г. тварин--Периодические издания

Кл.слова (ненормированные):
СКОТАРТСВО МОЛОЧНЕ -- СЕЛЕКЦІЯ В СКОТАРСТВІ -- СЕЛЕКЦІЙНО - ПЛЕМІННА РОБОТА
Аннотация: Викладено основні передумови створення високопродуктивного молочного стада та намічено головний напрям селекційно-племінної роботи з ним на перспективу до 2019 року.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Журенко, В.; Вознюк, О.; Скоромна, О.; Овсієнко, С.636.2.082
В39


    Вечорка, В. В.
    Оцінка продуктивних якостей тварин голштинської породи канадської селекції залежно від генотипових та паратипових факторів [Рукопись] : автореферат дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 : защищена 30.06.2010 / Вечорка Вікторія Вікторівна ; рук. работы Л. М. Хмельничий. - Херсон, 2010. - 20 с. - Бібліогр.: с. 15-17 . -
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотарство--Авторефераты диссертаций
   Розведення с.-г. тварин--Авторефераты диссертаций

Кл.слова (ненормированные):
голштинська, порода, жива маса, успадковуваність, повторюваність, кореляція, вим'я, екстер'єр, бугаї-плідники, лінія, генотип -- ГОЛШТИНСЬКА ПОРОДА -- СЕЛЕКЦІЯ канадська -- МОЛОЧНА ПРОДУКТІВНІСТЬ КОРІВ -- СЕЛЕКЦІЯ В СКОТАРСТВІ
Аннотация: Дисертація присвячена вивченню продуктивності корів голштинської породи канадської селекції в процесі адаптації в нових природно-екологічних умовах у порівняльному аналізі імпортованого поголів'я та тварин власної репродукції в межах генерацій за провідними селекційними і господарськи корисними ознаками. Високий генетичний потенціал продуктивності імпортованого поголів'я голштинської породи канадської селекції (за надоєм 6152 - 6447кг) реалізовано в нових екологічних умовах України. Рівень надою наразі лактуючого поголів'я голштинів за першу та кращу лактації становив 6448 і 7626кг. Ремонтні телиці відрізнялися добрим розвитком в усі вікові періоди і досягнули живої маси у 18 місяців 408,0 - 417,0кг. Встановлено достовірний вплив паратипових та генотипових факторів на розвиток провідних господарськи корисних ознак. Рівень генотипової детермінації ознак молочної продуктивності корів, ступінь мінливості успадковуваності та достовірності залежить від методу обчислення, належності до генерації та лактації і є достатнім для ефективної селекції. Корови різного генетико-екологічного походження характеризуються відмінними показниками екстер'єрного типу, встановлені достовірні додатні коефіцієнти кореляцій між надоєм корів у віці першої, другої та третьої лактацій і промірами будови тіла (r=0,217 і 0,695) та вимені (r=0,253 - 0,484).

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Хмельничий, Л. М. \рук. работы.\; Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет"Сумський національний аграрний університет
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)636.2.082
Ш13


    Шабля, В. П.
    Теоретичне обгрунтування і розробка методів раннього прогнозування господарсько-корисних ознак молочної худоби [Рукопись] : автореферат дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.02.01 : защищена 30.06.2010 / Шабля Володимир Петрович ; конс. В. П. Коваленко. - Херсон, 2010. - 37 с. - Бібліогр.: с. 26-35. -
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотарство--Авторефераты диссертаций
Кл.слова (ненормированные):
господарсько - корисні ознаки ВРХ -- СКОТАРТСВО МОЛОЧНЕ -- екстер’єрні проміри ВРХ
Аннотация: Розроблено методи прогнозування господарсько-корисних ознак на основі непрямих показників телиць. Проведено порівняльну оцінку різних сукупностей непрямих ознак телиць за їх придатністю для прогнозування господарсько-корисних ознак молочної худоби. Встановлено, що найвищими потенційними можливостями характеризуються методи, засновані на використанні екстер'єрних і гістологічних показників. Розроблено універсальну модель раннього прогнозування надою на базі екстер'єрних промірів. ЇЇ апробація на сучасній вибірці показала високу ефективність при бракуванні в ранньому віці до 15% гірших за прогнозом надою телиць. Різниця між середніми надоями ремонтної і вибракуваної груп вірогідна і становить у межах 1437 - 762кг. Встановлено, що для досягнення певних селекційних цілей доцільно використовувати методи прогнозування на базі множинного регресійного, дискримінантного аналізів, або нейронних мереж.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Коваленко, В. П. \конс.\; Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет"Національна академія аграрних наук України Інститут тваринництва
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)636.2.082
В 11


   
    Відгодівельні якості створених в Україні нових порід м'ясної худоби [Текст] / Ю. В. Вдовиченко [и др.] // Розведення і генетика тварин. - К. : Аграрна наука, 2009. - Вип. 43. - С. 54 - 60
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотарство--Сборники
Кл.слова (ненормированные):
СКОТАРСТВО М'ЯСНЕ -- УКРАЇНСЬКА М'ЯСНА ПОРОДА ВРХ -- ПІВДЕННА М'ЯСНА ПОРОДА ВРХ -- М’ЯСНА ПРОДУКТИВНІСТЬ ВРХ -- ВІДГОДІВЛЯ ВРХ
Аннотация: Встановлено високий генетично зумовлений потенціал створених в Україні нових української та південної м'ясних порід худоби. Визначено тенденцію щодо більш високих м'ясних якостей у бугайців південної м'ясної породи порівняно з українською м'ясною породою. Селекційні роботи по покращанню м'ясних якостей цих порід необхідно продовжувати.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Вдовиченко, Ю. В.; Кебко, В. Г.; Кур'ята, Р. В.; Корх, І. В.

Имеются экземпляры в отделах:
ХР (27.04.2010г. Инв.93020 - 25.00грн.) (свободен)636.2.082
Ц 74


   
    Цитогенетична експертиза плідників як один із методів селекції [Текст] / І. С. Каменська [и др.] // Розведення і генетика тварин. - К. : Аграрна наука, 2009. - Вип. 43. - С. 138 - 144
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотарство--Сборники
   Розведення с.-г. тварин--Сборники

Кл.слова (ненормированные):
УКРАЇНСЬКА ЧОРНО-РЯБА МОЛОЧНА ПОРОДА -- УКРАЇНСЬКА ЧЕРВОНО-РЯБА МОЛОЧНА ПОРОДА -- СЕЛЕКЦІЯ В СКОТАРСТВІ
Аннотация: Викладено результати досліджень впливу хромосомних аберацій на формування відтворювальної здатності та ріст і розвиток бугаїв українських чорно-рябої та червоно-рябої молочних порід.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Каменська, І. С.; Сірацький, Й. З.; Стародуб, Л. Ф.; Федорович, Є. І.

Имеются экземпляры в отделах:
ХР (27.04.2010г. Инв.93020 - 25.00грн.) (свободен)636.2.082
С 47


    Славов, В. П.
    Селекція сьогодні і завтра [Текст] / В. П. Славов, П. Д. Шуст // Розведення і генетика тварин. - К/ : Аграрна наука, 2009. - Вып. 43. - С. 301 - 310
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотарство--Сборники
   Розведення с.-г. тварин--Сборники

Кл.слова (ненормированные):
СЕЛЕКЦІЯ В СКОТАРСТВІ
Аннотация: Наведено аналіз основних тенденцій селекції великої рогатої худоби за останні десятиріччя як у біологічному, так і в економічному контексті. Охарактеризовано перспективні напрями вітчизняної селекції сільськогосподарських тварин.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Шуст, П. Д.

Имеются экземпляры в отделах:
ХР (27.04.2010г. Инв.93020 - 25.00грн.) (свободен)636.2.082
Г 93


    Гузєв, І. В..
    Породоутворювальний процес у м'ясному скотарстві України [Текст] / І. В. Гузєв, О. П. Чиркова // Розведення і генетика тварин . - К. : Аграрна наука, 2010. - Вип. 44. - С. 10-14
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотарство--Сборники
   Розведення с.-г. тварин--Сборники

Кл.слова (ненормированные):
СКОТАРСТВО М'ЯСНЕ -- українська м'ясна порода -- волинська м'ясна порода -- поліська м'ясна порода -- південна м'ясна порода
Аннотация: Породоутворювальний процес у м'ясному скотарстві України триває більш як 40 років. За цей період створено вітчизняну племінну базу для розвитку галузі, а вітчизняні породи за оптимальних умов годівлі та утримання відповідають світовим стандартам щодо якості продукції.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Чиркова, О. П.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)636.2.082
К 64


    Коновалов, В. С.
    Ахондроплазия - селекционный путь от летальности к использованию в мясном скотоводстве [Текст] / В. С. Коновалов // Розведення і генетика тварин . - К. : Аграрна наука, 2010. - Вип. 44. - С. 88-91
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотарство--Сборники
   Розведення с.-г. тварин--Сборники

   Ветеринарія--Сборники

   Медицина--Сборники

Кл.слова (ненормированные):
СЕЛЕКЦІЯ В СКОТАРСТВІ -- СКОТАРСТВО М'ЯСНЕ
Аннотация: Эволюционно-запрещенная мутация ахондроплазии - наследственное заболевание костной системы. В селекции мясных пород крупного рогатого скота методами ступенчатой селекции настойчиво проводится подбор генов-модификаторов, снижающий негативный эффект действия мутации заболевания костной системы на жизнеспособность и плодовитость организма.

Держатели документа:
ІТСР
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)636.2.082
П 65


    Почукалкін, А. Є.
    Селекційний процес у м'ясному скотарстві [Текст] / А. Є. Почукалкін // Розведення і генетика тварин . - К. : Аграрна наука, 2010. - Вип. 44. - С. 161-164
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотарство--Сборники
   Розведення с.-г. тварин--Сборники

Кл.слова (ненормированные):
волинська м'ясна порода -- СКОТАРСТВО М'ЯСНЕ -- СЕЛЕКЦІЯ В СКОТАРСТВІ
Аннотация: На всіх етапах створення заводських порід із високим генетичним потенціалом господарсько корисних ознак ведеться робота із закладки генеалогічних формувань (типів, ліній, родин), які в подальшому вдосконалюються, забезпечуючи прогрес не тільки порід, але і розвиток скотарства країни.

Держатели документа:
ІТСР
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)636.2.082

   

    [Рукопись]. - 18 с. -
ГРНТИ
УДК


Свободных экз. нет636.2.082

   

    [Рукопись]. - 21 с. -
ГРНТИ
УДК

Кл.слова (ненормированные):
쮫

Свободных экз. нет