636.085.1
Р56


   
    Річні нормативні заготівлі та структури кормів для різних видів тварин у залежності від їх продуктивності по зонах України [Текст] : нормативний науково-виробничий посібник. - Харків : Інститут тваринництва УААН, 2007. - 31 с. -
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Корми--Нормативные документы

Держатели документа:
ІТСР
Экземпляры всего: 1
Основной фонд (1)
Свободны: Основной фонд (1)636.4.082.4
О-64


   
    Організація відтворення свинопоголів’я методом штучного осіменіння [Текст] : науково-практичні рекомендації. - Харків : ІТ УААН, 2005. - 26 с. -
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Свинарство--Практические пособия

Держатели документа:
ІТСР
Экземпляры всего: 1
Основной фонд (1)
Свободны: Основной фонд (1)636.085.55
Н72


   
    Новая система организации и технические средства для приготовления комбикормов [Текст] : научно-практические рекомендации / А. Г. Богданов [и др.]. - Харьков : Институт животноводства УААН, 2005. - 20 с. -
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Корми --Практические пособия

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Богданов, А. Г.; Руденко , Е. В.; Зверев, А. И.; Валигура, В. И.; Газиев, Б. М.; Кренев , А. В.; Косов, Н. А.; Зверев, В. А.
Экземпляры всего: 1
Основной фонд (1)
Свободны: Основной фонд (1)636.3(058)
О-34


   
    Овцеводство и козоводство [Текст] : справочник / У. Х. Арипов [и др.] ; сост. П. А. Воробьёв ; ред. Е. В. Мухортова. - Новое изд. - М. : ВО "Агропромиздат", 1990. - 336 с. - Предм. указ.: с. 331 - 332. - ISBN 5-10-000688-9
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Вівчарство--Справочники
   Козівництво--Справочники

Кл.слова (ненормированные):
РЕКОНСТРУКЦІЯ приміщень -- курдючні -- ПЛЕМІННА робота -- МЕХАНІЗАЦІЯ виробничих процесів -- КАРАКУЛЬ -- ВОВНА -- шкура овеча -- хвороби овець та кіз
Аннотация: Приведены данные о породах, племенной работе, кормлении, содержании, профилактике наиболее распространённых заболеваний овец и коз, технологиях производства шерсти, мяса, каракуля, овчин, строительстве и реконструкции помещений, механизации производственных процессов, организации и оплате труда обслуживающего персонала.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Арипов, У. Х.; Виноградова, В. М.; Воробьев, П. Л.; Генкин, П. Б.; Запорожцев, Е. Б.; Воробьёв, П. А. \сост.\; Мухортова, Е. В. \ред.\
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)636.2.05
Г47


    Гиль, М. І.
    Системний генетичний аналіз полігенно зумовлених ознак худоби молочних порід [Текст] : монографія / М. І. Гиль ; рец. В. П. Буркат [и др.] ; Миколаївський державний аграрний університет. - Нове вид. - Миколаїв : Миколаївський державний аграрний університет, 2008. - 478 с. - Библиогр.: с. 393 -469. - ISBN 978-966-8205-48-4
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотарство
Кл.слова (ненормированные):
СКОТАРТСВО молочне -- ЧЕРВОНА степова порода -- АНГЛЕРСЬКА ПОРОДА -- УКРАЇНСЬКА ЧЕРВОНА МОЛОЧНА ПОРОДА -- ГОЛШТИНСЬКА ПОРОДА -- УКРАЇНСЬКА ЧОРНО-РЯБА МОЛОЧНА ПОРОДА -- СИМЕНТАЛЬСЬКА ПОРОДА -- МОЛОЧНА ПРОДУКТІВНІСТЬ КОРІВ
Аннотация: У монографії викладено матеріали і результати науково-виробничих досліджень, одержаних автором в період 1999 - 2007 років під час роботи завідувачем кафедри годівлі та розведення сільськогосподарських тварин Миколаївського державного аграрного університету. Уперше на основі комплексних генетико-популяційних, онтогенетичних та молекулярно-генетичних досліджень у молочних корів Півдня України вдосконалено окремі методологічні аспекти породоутворюючого процесу в молочному скотарстві, розроблено нові методичні підходи підвищення генетичного потенціалу молочної продуктивності корів червоної степової, англерської , української червоної молочної, голштинської, української чорно-рябої молочної та симентальської порід, що дало можливість сформувати нову сучасну методологію генетичного аналізу корів молочного напрямку продуктивності. Монографія розрахована на спеціалістів галузі підготовки "Сільське господарство і лісництво" напряму "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва", науковців, викладачів, аспірантів і студентів вищих аграрних навчальних закладів.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Буркат, В. П. \рец.\; Трофименко, О. Л. \рец.\; Дуган, О. М. \рец.\; Горбатенко, І. Ю. \рец.\; Миколаївський державний аграрний університет
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)636.02
Г67


    Горбатенко, І. Ю.
    Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин [Текст] : присвячений світлій пам'яті Євгенії Михайлівни Горбатенко: навч. посіб.: доп. МОН України для підготовки фахівців з напряму 1302 "Зооінженерія" спеціальності 7.130201 - "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" / І. Ю. Горбатенко, М. І. Гиль ; рец. Г. О. Богданов, Н. І. Штеменко, Д. Ф. Гуфрій. - Нове вид. - Миколаїв : Миколаївський державний аграрний університет, 2006. - 218 с. - Алф. указ.: с.208-210 . - Предм. указ.: с.211-213 . - Библиогр.: с. 214-216. - ISBN 966-8205-35-9
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Тваринництво--Учебные издания для высших учебных заведений
Кл.слова (ненормированные):
ПТАХІВНИЦТВО -- ПРОДУКТИВНІСТЬ с-г тварин -- ВІВЧАРСТВО -- кролі -- КОНЯРСТВО -- премікси -- БДЖІЛЬНИЦТВО -- перетравлення кормів -- БІОХІМІЧНІ процеси травлення
Аннотация: У підручнику викладено біологічні закономірності з молочної, м'ясної, яєчної, шкіряної і вовнової, медової і воскової продуктивності сільськогосподарських тварин, охарактеризовано біохімічні процеси травлення і механізм перетравлення кормів, наведені наукові підходи щодо стимуляції сільськогосподарських тварин та інтер'єрні тести з оцінки їх продуктивності. Навчальний посібник розраховано на студентів природничих спеціальностей вищих аграрних закладів освіти України для опанування дисципліною "Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин".

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Гиль, М. І.; Богданов, Г. О. \рец.\; Штеменко, Н. І. \рец.\; Гуфрій, Д. Ф. \рец.\
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)636.05
Т76


    Трофименко, О. Л.
    Генетика популяцій [Текст] : навч. посіб: доп. Мінагрополітики України для підготовки фахівців з напряму 1302 "Зооінженерія" спеціальності 7.130201 - "Зооінженерія" спеціалізації "Племінна справа" / О. Л. Трофименко, М. І. Гиль ; рец. Д. Т. Вінничук, В. П. Коваленко, В. С. Шебанін. - Нове вид. - Миколаїв : Миколаївський державний аграрний університет, 2003. - 226 с. - Библиогр.: с.210-212 . - Алф.-Предм. указ.: с. 213-223. - ISBN 966-8205-03-0
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Розведення с.-г. тварин--Учебные издания для высших учебных заведений
   Генетика. Цитогенетика--Учебные издания для высших учебных заведений

Кл.слова (ненормированные):
генетика с.-г. тварин -- ГЕНОФОНД тварин -- ПОПУЛЯЦІЇ
Аннотация: У підручнику викладено сучасні методичні генетико-математичні підходи вивчення генетичної структури популяцій та її динаміки під впливом мікроеволюційних та паратипових факторів, розкрито генетичні закономірності тиску тератологій і дефектів, явища <інбридинг>у й <геторозис>у, його системності у популяціях тварин, оптимальної генної мінливості й настання в популяціях стану "адаптаційного плато", розкрито генетичні механізми видо- і <породоутворення>, популяційні константи різних видів сільськогосподарських тварин й птиці за господарсько-корисними ознаками, виділено популяційну генетику окремих видів тварин, приділено увагу питанням викорстання генетичного поліморфізму та збереження і раціонального генофонду тварин, підтримання біорізноманіття.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Гиль, М. І.; Вінничук, Д. Т. \рец.\; Коваленко, В. П. \рец.\; Шебанін, В. С. \рец.\
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)636.5
Р 64


   
    Розведення перепелів, фазанів, цесарок, індичок, гусей [Текст] : практичні поради фахівців / пер. Н. О. Якименко. - Донецьк : ТОВ ВКФ "БАО", 2005. - 112 с. - ISBN 966-338-007-1 : 1.00 грн.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Птахівництво--Практические пособия
Кл.слова (ненормированные):
СВІЙСЬКА ПТИЦЯ
Аннотация: Книга містить рекомендації щодо розведення перепелів, фазанів, цесарок, гусей, а також найбільшої свійської птиці - індичок.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Якименко, Н. О. \пер.\
Экземпляры всего: 1
Основной фонд (1)
Свободны: Основной фонд (1)636.3.082
Б53


    Беседін, О. В.
    Вікові особливості продуктивності вівцематок таврійського типу асканійської тонкорунної породи та їх потомства [Рукопись] : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 : защищена 24.09.2009 / Беседін Олександр Володимирович ; рук. работы Т. Г. Болотова. - Асканія - Нова, 2009. - 149 с. - Бібліогр.: с. 127-145. -
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Вівчарство--Диссертации
Кл.слова (ненормированные):
відтворювальна здатність -- вовна -- ярки -- тонина вовни
Аннотация: В дисертації викладено теоретичний і практичний матеріал щодо впливу віку вівцематок таврійського типу асканійської тонкорунної породи на власну продуктивність та господарсько-біологічні ознаки отриманого від них потомства. Показано, що особини три-п'ятирічного віку відрізняються вірогідно кращими не тільки продуктивними (настриг митої вовни, жива маса), а й репродуктивними властивостями. Результати досліджень доповнюють знання стосовно фізико-механічних властивостей вовни, рівня мінливості селекційних та відтворювальних ознак екстер'єрної оцінки молочної залози тварин різного віку.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Болотова, Т. Г. \рук. работы.\; Українська академія аграрних наук Інститут тваринництва степових районів ім. М.Ф. Іванова "Асканія-Нова"-Національний селекційно-генетичний центр з вівчарства
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)619.2
Б12


    Бабань, О. А.
    Гіпоплазія яєчників у корів: поширеність, морфофункціональні зміни та методи лікування [Рукопись] : автореферат дис. ... канд. ветеринарних наук : 16.00.07 : защищена 02.10.2009 / Бабань Олександр Анатолійович ; рук. работы Г. Г. Харута. - К., 2009. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-17. -
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотарство--Авторефераты диссертаций
   Ветеринарія--Авторефераты диссертаций

   Медицина--Авторефераты диссертаций

Кл.слова (ненормированные):
ветеринарне акушерство та гінекологія
Аннотация: Дисертація присвячена вивченню поширеності, морфофункціональних змін за гіпоплазії яєчників у корів та розробці і впровадженню комплексних методів лікування хворих тварин. Вивчено поширеність гіпоплазії яєчників у корів залежно від віку, продуктивності і кількості лактацій та характерні клінічні, сонографічні, гістологічні й функціональні (вміст прогестерону, естрадіолу і тестостерону) зміни. На основі встановлених змін розроблено та обгрунтовано комплексні методи лікування корів з гіпоплазією яєчників, вивчено їх вплив на сонографічні й ендокринні показники гонад та ефективність відновлення відтворної функції. Розроблені пропозиції виробництву щодо діагностики гіпоплазії яєчників у корів за клінічними і сонографічними показниками гонад та лікування хворих тварин.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Харута, Г. Г. \рук. работы.\; Національний університет біоресурсів і природокористування України Білоцерківський національний аграрний університет; Міністерство аграрної політики України
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)619.2
Б77


    Бойко, П. К.
    Епізоотичний процес та специфічна профілактика емфізематозного карбункулу великої рогатої худоби [Рукопись] : автореферат дис. ... д-ра ветеринарних наук : 16.00.03 : защищена 21.10.2009 / Бойко Петро Костянтинович ; рук. работы В. О. Бусол. - К., 2009. - 44 с. - Библиогр.: с. 37-40. -
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Ветеринарія--Авторефераты диссертаций
   Скотарство--Авторефераты диссертаций

   Медицина--Авторефераты диссертаций

Кл.слова (ненормированные):
інфекційні захворювання
Аннотация: Дисертацію присвячено вивченню інфекційного та епізоотичного процесів емфізематозного карбункулу великої рогатої худоби та розробці засобів специфічної профілактики цієї інфекції. Проведено оцінку просторової і часової динаміки напруженості епізоотичної ситуації щодо емкару у світі та в Україні. Встановлено, що збудник інфекції має панзоотичне розповсюдження у світі, а сама інфекція характеризуються спорадичністю, ензоотичністю та нерівномірним проявом на території п'яти континентів світу. Найвища напруженість епізоотичної ситуації спостерігається на американському та африканському континентах, а найнижча - в країнах Австралії та Океанії. Територія України є місцем постійного прояву епізоотичного процесу емкару. За індексом епізоотичності впродовж 1971 - 2007 рр. найбільш напруженими є Харківська, Рівненська, Чернігівська, Волинська, Львівська, Дніпропетровська, Тернопільська та Донецька області. Особливістю географічного поширення емкару в Україні є зональність, яка приналежна до лучних ландшафтів, розташованих в басейнах розливу річок або на територіях з поверхневим заляганням водоносних горизонтів. На морських свинках встановлено можливість спор збудника інфекції вегетувати у травному тракті, долати бар'єр слизових оболонок, вибірково осідати в деяких органах і тканинах і через певний час елімінувати з них через фазу вегетації, спричиняючи стан імунізуючої субінфекції. Встановлено факультативний тип паразитизму СІ. chauvoei, вивчено закономірності функціонування епізоотичного карбункулу, визначено активність його ланок. Джерелом збудника інфекції виступають хворі тварини, трупи та грунт. Перші два об'єкти виділяють в навколишнє середовище вірулентну популяцію CI. chauvoei; переживання збудника інфекції вгрунті поступово веде до зниження його вірулентності. Головними факторами передачі збудника інфекції є корми, вода, грунт. Найсприйнятливішою до інфекції CI. chauvoei є велика рогата худоба у вівці 0,5 - 2 роки. Встановлено чинники, які обумовлюють саморегуляцію епізоотичного процесу емфізематозного карбункулу. Сконструйовано, проведено доклінічні і клінічні випробування інактивованої вакцини проти емкару великої рогатої худоби і овець "Емкарвак" на основі вітчизняного штаму Л-7, яка забезпечує імунітет тривалістю 9 міс.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Бусол, В. О. \рук. работы.\; Національний університет біоресурсів і природокористування України Волинська обласна державна лабораторія ветеринарної медицини
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)619м
Г64


    Гомзиков, О. М.
    Лікувально-профілактична ефективність рослинних препаратів за аерозольного їх застосування при респіраторних хворобах телят і поросят [Рукопись] : автореферат дис. ... канд. ветеринарних наук : 16.00.03 : защищена 17.11.2009 / Гомзиков Олексій Михайлович ; рук. работы В. П. Литвин. - К., 2009. - 22 с. - Бібліогр.: с. 17-19. -
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Свинарство--Авторефераты диссертаций
   Скотарство--Авторефераты диссертаций

   Ветеринарія--Авторефераты диссертаций

   Медицина--Авторефераты диссертаций

Кл.слова (ненормированные):
імунний статус -- природна резистентність -- протефлазід -- флавосмолон -- респіраторні хвороби тварин
Аннотация: Дисертація присвячена вивченню лікувально-профілактичної ефективності рослинних препаратів (протефлазід, флавосмолон і хвойна хлорофіло-каротинова паста) за аерозольного їх застосування при гострих респіраторних хворобах телят і поросят. У результаті виконання дисертаційної роботи нами підтверджено сезонну вираженість гострих респіраторних захворювань у молодняку сільськогосподарських тварин 2 - 3- місячного віку. Проведеними експериментальними дослідженнями вперше установлено, що 0,5% -ві розчини протефлазіду, флавосмолону і хвойної хлорофіло-каротинової пасти проявляють антимікробні та фунгіцидні властивості за аерозольного їх застосування та суттєво знижують контамінацію тваринницьких приміщень патогенною та умовно-патогенною мікрофлорою. Доведено позитивний вплив означених препаратів на імунний статус телят і поросят за аерозольного їх застосування, а саме: вірогідне (р<0,05) зростання вмісту гемоглобіну, загального білка та кількості лейкоцитів, тенденцію до підвищення фагоцитарного індексу і бактерицидної активності сироватки крові після аерозольної обробки 0,5%-ми розчинами хвойної хлорофіло-каротинової пасти і флавосмолону. Встановлено вірогідне (р<0,001) підвищення показників вмісту гемоглобіну, загального білка та в- і y-глобулінів в організмі телят під впливом 0,5 %-го розчину протефлазіду та тенденцію до їх зростання під впливом хвойної хлорофіло-каротинової пасти, збільшення кількості Т- і В- лімфоцитів, підвищення фагоцитарної активності лейкоцитів та бактерицидної активності сироватки крові. Встановлено високу лікувально-профілактичну ефективність аерозолей 0,5%-х розчинів протефлазіду, флавосмолону і хвойної хлорофіло-каротинової пасти при гострих респіраторних захворюваннях телят і поросят. Результати розрахунків економічної ефективності підтверджують доцільність і перспективність застосування протефлазіду, флавосмолону і хвойної хлорофіло-каротинової пасти у вигляді аерозолів.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Литвин, В. П. \рук. работы.\; Національний університет біоресурсів і природокористування України
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)636.2.082
Д81


    Дудок, А. Р.
    Селекційно-генетична оцінка тварин різних генотипів при формуванні стада жирномолочного типу української червоної молочної породи [Рукопись] : автореферат дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 : защищена 19.11.2009 / Дудок Альона Романівна ; рук. работы Г. І. Буюклу . - Херсон, 2009. - 17 с. - Бібліогр.: с. 14-15 . -
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотарство--Авторефераты диссертаций
Кл.слова (ненормированные):
екстер'єр -- генотип -- успадковуваність -- кореляція -- УКРАЇНСЬКА ЧЕРВОНА МОЛОЧНА ПОРОДА -- СЕЛЕКЦІЯ В СКОТАРСТВІ
Аннотация: Дисертація присвячена питанням вивчення ефективності використання поліпшувальних червоної датської та англерської порід на поголів'ї тварин вітчизняної червоної степової худоби. Проведено оцінку тварин різних порід і умовної кровності за селекційно-генетичними параметрами та визначено зв'язки між селекційними ознаками. Доведено доцільність використання бугаїв червоної датської та англерської порід для підвищення генетичного потенціалу червоної степової худоби. Встановлено перспективні поєднання спадковості червоної степової та поліпшувальних червоної датської й англерської порід, які забезпечують підвищення енергії росту, молочної продуктивності та покращують технологічні ознаки молочної худоби.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Буюклу , Г. І. \рук. работы.\; Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет"Інститут тваринництва степових районів ім. М.Ф. Іванова "Асканія-Нова"-Національний селекційно-генетичний центр з вівчарства УААН
Экземпляры всего: 2
ХР (2)
Свободны: ХР (2)619.2
К44


    Кісера, Я. В.
    Морфологічні та біохімічні особливості патогенезу лейкозу великої рогатої худоби [Рукопись] : автореферат дис. ... д-ра ветеринарних наук : 16.00.02 : защищена 22.10.2009 / Кісера Ярослав Васильович ; конс. Р. Й. Кравців, М. С. Мандигра. - К., 2009. - 35 с. - Бібліогр.: с. 27-31 . -
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Ветеринарія--Авторефераты диссертаций
   Скотарство--Авторефераты диссертаций

   Медицина--Авторефераты диссертаций

Кл.слова (ненормированные):
еритроцити -- лейкоцити -- гематокрит -- лімфоцити -- лейкограма -- імуноглобуліни
Аннотация: У дисертації викладено матеріали з вивчення епізоотичної ситуації щодо лейкозу великої рогатої худоби. Проведено аналіз поширення лейкозу великої рогатої худоби в Україні. Проведено дослідження вуглеводного та білкового обмінів, морфологічного складу крові, показників клітинної і гуморальної ланок імунного статусу, а також активності ферментів початкових етапів гліколітичного шляху перетворення вуглеводів у неінфікованої клінічно здорової і інфікованої клінічно здорової (РІД-позитивної) великої рогатої худоби чорно-рябої породи на різних етапах постнатального онтогенезу;різного фізіологічного стану, різного рівня молочної продуктивності. Встановлено, що вік, фізіологічний стан, продуктивність впливають на кровотворну систему, вуглеводний і білковий обміни, імунний статус організму і здатні викликати зміни їх величин. Експериментальними дослідженнями встановлені особливості фізіолого-біохімічних змін у процесі розвитку патогенезу лейкозу. Зміни в морфологічному складі крові спостерігаються на третьому місяці дослідження і характеризуються сегментоядерною нейтропенією, еозинопенією та лімфоцитозом. З четвертого місяця досліджень спостерігається інгібування початкових етапів гліколізу, пригнічення білкового обміну і підвищення імунореактивності організму. Наявна пряма кореляційна залежність між силою прояву кількісних змін еритроцитів, лейкоцитів, лімфоцитів, імуноглобулінівIgG1і IgG2, циркулюючих імунних комплексів, Т- і В- лімфоцитів, обернена кореляційна залежність між кількісними змінами гематокриту, гемоглобіну, сегментоядерних нейтрофілів, еозинофілів, імуноглобулінівIgM, активністю альдолази, глюкозофосфатізомерази і часом розвитку лейкозного процесу. Результати гістологічних досліджень органів і тканин тварин із прихованим перебігом інфекційного процесу при лімфоїдному лейкозі свідчать, що початкові зміни починаються у лімфатичних вузлах і селезінці, а пізніше у печінці та серці.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Кравців, Р. Й. \конс.\; Мандигра, М. С. \конс.\; Національний університет біоресурсів і природокористування України ; Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького Міністерства аграрної політики УкраїниІнститут епізоотології УААН
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)619.2
П37


    Плахотнюк, І. М.
    Вплив стану молочної залози на відновлення відтворної функції корів за гіпофункції яєчників [Рукопись] : автореферат дис. ... канд. ветеринарних наук : 16.00.07 : защищена 02.10.2009 / Плахотнюк Ігор Миколайович ; рук. работы Г. Г. Харута. - К., 2009. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-18. -
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотарство--корови--Авторефераты диссертаций
   Ветеринарія--акушерство--Авторефераты диссертаций

   Медицина--Авторефераты диссертаций

Кл.слова (ненормированные):
гіпофункція яєчників -- відтворювальна функція
Аннотация: У дисертаційній роботі висвітлено теоретичне і практичне обгрунтування методики сонографічного дослідження вим'я у корів та установлено негативний вплив на стероїдогенез запалення молочної залози, що викликає анафродизію. На основі проведених досліджень розроблено й обгрунтовано методику ультразвукового дослідження вим'я; встановлено зв'язки між станом статевих органів у корів та поширеністю маститу, а також між запаленням молочної залози й проявом статевої циклічності, заплідненістю і вмістом статевих гормонів у тварин. Розроблено та обгрунтовано комплексні схеми лікування корів за одночасного прояву гіпофункції яєчників і маститу. Доведено, що комплексне лікування корів, спрямоване на регулювання іннервації, метаболізму, репарації й регенерації клітин гонад і молочної залози та стимулювання розвитку фолікулів у яєчниках шляхом використання новакоїнотерапії, фолігону та протимікробного препарату мастієт форте, є найбільш ефективною схемою лікування за одночасного прояву гіпофункції яєчників і маститу.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Харута, Г. Г. \рук. работы.\; Національний університет біоресурсів і природокористування України Білоцерківський національний аграрний університет Міністерство аграрної політики України
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)619м
Д36


    Деркач, І. М.
    Генетичні властивості ентеровірусів свиней та їх кореляція із серотиповою належністю [Рукопись] : автореферат дис. ... канд. ветеринарних наук : 16.00.03 : защищена 15.12.2009 / Деркач Ірина Михайлівна ; рук. работы В. П. Романенко. - К., 2009. - 18 с. - Бібліогр.: с. 15-16 . -
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Свинарство--Авторефераты диссертаций
   Ветеринарія--Авторефераты диссертаций

   Медицина--Авторефераты диссертаций

Кл.слова (ненормированные):
ентеровіруси свиней -- терморезистентність
Аннотация: Дисертацію присвячено вивченню генетичних властивостей ентеровірусів свиней і їх кореляції з серотиповою належністю. Охарактеризовано процес адаптації ізолятів і референтних штамів ентеровірусів свиней до гетерологічної культури клітин ВНК-21/clone13. Паралельно у прищеплюваних культурах клітин СНЕВ і ВНК-21/clone 13 проаналізовано їх цитопатичну та інфекційну активність. Проведено порівняльне вивчення терморезистентності за наявності одномолярного розчину хлористого магнію і без нього та стійкості до середовищ із різними значеннями рН (2,0 - 13,0) ізолятів і референтних штамів ентеровірусів свиней у культурах клітин СНЕВ і ВНК-21/clone 13. Вивчено кореляційні особливості генетичних ознак ентеровірусів свиней із їх серотиповою належністю. Запропоновано спосіб індикації репродуктивної активності ентеровірусів свиней у культурі клітин ВНК-21 та спосіб генетичного маркерування ентеровірусів свиней у культурі клітин ВНК-21.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Романенко, В. П. \рук. работы.\; Національний університет біоресурсів і природокористування України Інститут ветеринарної медицини Української академії аграрних наук
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)636.4.02
К77


    Кравченко, О. О.
    Особливості росту та відтворювальної здатності кнурів-плідників різних генотипів [Рукопись] : автореферат дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 : защищена 13.10.2009 / Кравченко Олена Олександрівна ; рук. работы В. С. Топіха. - Херсон, 2009. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-17. -
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Свинарство--Авторефераты диссертаций
Кл.слова (ненормированные):
генотип -- репродуктивні органи -- спермопродуктивність -- відтворювальна здатність -- морфогістологія
Аннотация: Дисертаційна робота присвячена комплексному вивченню росту, розвитку, структурно-функціональних особливостей статевих органів кнурців у порівняльному породному та віковому аспекті, відтворювальної здатності кнурів великої білої породи зарубіжної селекції, червоної білопоясої породи та внутрішньопородного типу свиней породи дюрок української селекції "Степовий".

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Топіха, В. С. \рук. работы.\; Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет"Миколаївський державний аграрний університет; Міністерство аграрної політики України
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)636.4.084
К95


    Кучерявий, В. П.
    Морфофункціональна адаптивність свиней та їх продуктивність при використанні в раціонах бактеріальних препаратів [Рукопись] : автореферат дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.02.02 : защищена 04.02.2010 / Кучерявий Віталій Петрович ; конс. О. М. Маменко. - Львів, 2009. - 41 с. - Бібліогр.: с. 34-38 . -
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Свинарство--Авторефераты диссертаций
Кл.слова (ненормированные):
продуктивність свиней -- ВІДГОДІВЕЛЬНІ показники -- забійні показники -- молодняк свиней -- молочнокислі бактерії -- пробіотики -- перетравність поживних речовин -- кров -- внутрішні органи -- травні залози
Аннотация: Науково обгрунтовано ефективність використання в годівлі свиней нових бактеріальних препаратів - лактину К-10, лактину К-1, лактоміну, лактоцелу та вивчено морфофункціональні особливості їх впливу на організм, визначено оптимальні дози їх згодовування молодняку різних вікових груп. Зокрема встановлено, що лактин К-10 в раціоні ранньовідлучених поросят збільшує середньодобові прирости на 13,6%, а К-1 - на 21,6%. На відгодівлі прирости збільшуються на 21,3 - 18,8%. Визначено параметри підвищення продуктивної дії лактації з престартерним і стартерним комбікормом, препаратами БіоПлюс2Б, лактоміном і лактоцелом. Встановлено, що продуктивна дія найбільш ефективних доз згодовування досліджуваних препаратів пов'язана з підвищенням коефіцієнтів перетравності протеїну, клітковини, жиру при фізіологічно допустимих значеннях гематологічних показників, а також з особливостями розвитку окремих структур органів травної та ендокринної систем. Обгрунтовано доцільність використання бактеріальних препаратів для одержання якісної свинини при зниженні витрат на її виробництво.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Маменко, О. М. \конс.\; Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. ГжицькогоВінницький державний аграрний університет Міністерства аграрної політики України
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)636.4.084
О-58


    Онищенко, О. В.
    Вплив різних рівнів і джерел селену на обмін речовин та відтворну здатність ремонтних свинок [Рукопись] : автореферат дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.02 : защищена 19.11.2009 / Онищенко Олег Вікторович ; рук. работы Л. С. Дяченко. - Львів, 2009. - 23 с. - Бібліогр.: с. 19-20. -
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Свинарство--Авторефераты диссертаций
Кл.слова (ненормированные):
відтворна здатність свиноматок -- ремонтні свинки -- селенометіонін
Аннотация: Обгрунтовано оптимальні рівні і ефективні джерела селену в раціоні ремонтних свинок і вирощених з них свиноматок. Встановлено, що найбільш оптимальним рівнем селену в раціонах ремонтних свинок від 2,5 - до 9 - 10-місячного парувального віку, а також поросних і лактуючих свиноматок є 0,3 мг/кг СР. Доведено, що найвище засвоєння поживних речовин, накопичення селену в плаценті, крові, молозиві і молоці свиноматок та в організмі їх поросят вдається досягти за уведення в раціон органічної форми селену - сел-плексу і СР.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Дяченко, Л. С. \рук. работы.\; Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. ГжицькогоЛуганський національний аграрний університет ; Міністерство аграрної політики України
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)636.2.083
П29


    Петрова, О. І.
    Вплив умов вирощування бугайців молочних порід на формування м'ясної продуктивності та якість яловичини [Рукопись] : автореферат дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.04 : защищена 13.10.2009 / Петрова Олена Іванівна ; рук. работы В. І. Костенко. - Херсон, 2009. - 18 с. - Бібліогр.: с. 15 . -
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотарство--Авторефераты диссертаций
Кл.слова (ненормированные):
бугайці -- РУБЕЦь -- м'ясна продуктивність -- комбікорм -- яловичина
Аннотация: У дисертації експериментально встановлено, що при вирощуванні молодняку великої рогатої худоби на м'ясо використання обмеженої кількості незбираного молока і гранульованих передстартового і стартового комбікормів, порівняно з розсипними, викликає морфологічні та гістологічні зміни в структурі стінки рубця та стимулюється розвиток сосочків. Дослідженнями встановлено, що маломолочне вирощування бугайців з концентрованими кормами різної форми сприяло збільшенню середньодобових приростів і живої маси в період від народження до 15-міс. віку відповідно на 15,4% та 15,55, формуванню в них будови тіла, яка характеризується бажаним співвідношенням у тушах м'язової і кісткової тканин та підвищенню якості яловичини.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Костенко, В. І. \рук. работы.\; Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет"Миколаївський державний аграрний університет
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)