636.2.05
Г47


    Гиль, М. І.
    Системний генетичний аналіз полігенно зумовлених ознак худоби молочних порід [Текст] : монографія / М. І. Гиль ; рец. В. П. Буркат [и др.] ; Миколаївський державний аграрний університет. - Нове вид. - Миколаїв : Миколаївський державний аграрний університет, 2008. - 478 с. - Библиогр.: с. 393 -469. - ISBN 978-966-8205-48-4
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотарство
Кл.слова (ненормированные):
СКОТАРТСВО молочне -- ЧЕРВОНА степова порода -- АНГЛЕРСЬКА ПОРОДА -- УКРАЇНСЬКА ЧЕРВОНА МОЛОЧНА ПОРОДА -- ГОЛШТИНСЬКА ПОРОДА -- УКРАЇНСЬКА ЧОРНО-РЯБА МОЛОЧНА ПОРОДА -- СИМЕНТАЛЬСЬКА ПОРОДА -- МОЛОЧНА ПРОДУКТІВНІСТЬ КОРІВ
Аннотация: У монографії викладено матеріали і результати науково-виробничих досліджень, одержаних автором в період 1999 - 2007 років під час роботи завідувачем кафедри годівлі та розведення сільськогосподарських тварин Миколаївського державного аграрного університету. Уперше на основі комплексних генетико-популяційних, онтогенетичних та молекулярно-генетичних досліджень у молочних корів Півдня України вдосконалено окремі методологічні аспекти породоутворюючого процесу в молочному скотарстві, розроблено нові методичні підходи підвищення генетичного потенціалу молочної продуктивності корів червоної степової, англерської , української червоної молочної, голштинської, української чорно-рябої молочної та симентальської порід, що дало можливість сформувати нову сучасну методологію генетичного аналізу корів молочного напрямку продуктивності. Монографія розрахована на спеціалістів галузі підготовки "Сільське господарство і лісництво" напряму "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва", науковців, викладачів, аспірантів і студентів вищих аграрних навчальних закладів.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Буркат, В. П. \рец.\; Трофименко, О. Л. \рец.\; Дуган, О. М. \рец.\; Горбатенко, І. Ю. \рец.\; Миколаївський державний аграрний університет
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)619.2
Б12


    Бабань, О. А.
    Гіпоплазія яєчників у корів: поширеність, морфофункціональні зміни та методи лікування [Рукопись] : автореферат дис. ... канд. ветеринарних наук : 16.00.07 : защищена 02.10.2009 / Бабань Олександр Анатолійович ; рук. работы Г. Г. Харута. - К., 2009. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-17. -
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотарство--Авторефераты диссертаций
   Ветеринарія--Авторефераты диссертаций

   Медицина--Авторефераты диссертаций

Кл.слова (ненормированные):
ветеринарне акушерство та гінекологія
Аннотация: Дисертація присвячена вивченню поширеності, морфофункціональних змін за гіпоплазії яєчників у корів та розробці і впровадженню комплексних методів лікування хворих тварин. Вивчено поширеність гіпоплазії яєчників у корів залежно від віку, продуктивності і кількості лактацій та характерні клінічні, сонографічні, гістологічні й функціональні (вміст прогестерону, естрадіолу і тестостерону) зміни. На основі встановлених змін розроблено та обгрунтовано комплексні методи лікування корів з гіпоплазією яєчників, вивчено їх вплив на сонографічні й ендокринні показники гонад та ефективність відновлення відтворної функції. Розроблені пропозиції виробництву щодо діагностики гіпоплазії яєчників у корів за клінічними і сонографічними показниками гонад та лікування хворих тварин.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Харута, Г. Г. \рук. работы.\; Національний університет біоресурсів і природокористування України Білоцерківський національний аграрний університет; Міністерство аграрної політики України
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)619.2
Б77


    Бойко, П. К.
    Епізоотичний процес та специфічна профілактика емфізематозного карбункулу великої рогатої худоби [Рукопись] : автореферат дис. ... д-ра ветеринарних наук : 16.00.03 : защищена 21.10.2009 / Бойко Петро Костянтинович ; рук. работы В. О. Бусол. - К., 2009. - 44 с. - Библиогр.: с. 37-40. -
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Ветеринарія--Авторефераты диссертаций
   Скотарство--Авторефераты диссертаций

   Медицина--Авторефераты диссертаций

Кл.слова (ненормированные):
інфекційні захворювання
Аннотация: Дисертацію присвячено вивченню інфекційного та епізоотичного процесів емфізематозного карбункулу великої рогатої худоби та розробці засобів специфічної профілактики цієї інфекції. Проведено оцінку просторової і часової динаміки напруженості епізоотичної ситуації щодо емкару у світі та в Україні. Встановлено, що збудник інфекції має панзоотичне розповсюдження у світі, а сама інфекція характеризуються спорадичністю, ензоотичністю та нерівномірним проявом на території п'яти континентів світу. Найвища напруженість епізоотичної ситуації спостерігається на американському та африканському континентах, а найнижча - в країнах Австралії та Океанії. Територія України є місцем постійного прояву епізоотичного процесу емкару. За індексом епізоотичності впродовж 1971 - 2007 рр. найбільш напруженими є Харківська, Рівненська, Чернігівська, Волинська, Львівська, Дніпропетровська, Тернопільська та Донецька області. Особливістю географічного поширення емкару в Україні є зональність, яка приналежна до лучних ландшафтів, розташованих в басейнах розливу річок або на територіях з поверхневим заляганням водоносних горизонтів. На морських свинках встановлено можливість спор збудника інфекції вегетувати у травному тракті, долати бар'єр слизових оболонок, вибірково осідати в деяких органах і тканинах і через певний час елімінувати з них через фазу вегетації, спричиняючи стан імунізуючої субінфекції. Встановлено факультативний тип паразитизму СІ. chauvoei, вивчено закономірності функціонування епізоотичного карбункулу, визначено активність його ланок. Джерелом збудника інфекції виступають хворі тварини, трупи та грунт. Перші два об'єкти виділяють в навколишнє середовище вірулентну популяцію CI. chauvoei; переживання збудника інфекції вгрунті поступово веде до зниження його вірулентності. Головними факторами передачі збудника інфекції є корми, вода, грунт. Найсприйнятливішою до інфекції CI. chauvoei є велика рогата худоба у вівці 0,5 - 2 роки. Встановлено чинники, які обумовлюють саморегуляцію епізоотичного процесу емфізематозного карбункулу. Сконструйовано, проведено доклінічні і клінічні випробування інактивованої вакцини проти емкару великої рогатої худоби і овець "Емкарвак" на основі вітчизняного штаму Л-7, яка забезпечує імунітет тривалістю 9 міс.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Бусол, В. О. \рук. работы.\; Національний університет біоресурсів і природокористування України Волинська обласна державна лабораторія ветеринарної медицини
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)619м
Г64


    Гомзиков, О. М.
    Лікувально-профілактична ефективність рослинних препаратів за аерозольного їх застосування при респіраторних хворобах телят і поросят [Рукопись] : автореферат дис. ... канд. ветеринарних наук : 16.00.03 : защищена 17.11.2009 / Гомзиков Олексій Михайлович ; рук. работы В. П. Литвин. - К., 2009. - 22 с. - Бібліогр.: с. 17-19. -
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Свинарство--Авторефераты диссертаций
   Скотарство--Авторефераты диссертаций

   Ветеринарія--Авторефераты диссертаций

   Медицина--Авторефераты диссертаций

Кл.слова (ненормированные):
імунний статус -- природна резистентність -- протефлазід -- флавосмолон -- респіраторні хвороби тварин
Аннотация: Дисертація присвячена вивченню лікувально-профілактичної ефективності рослинних препаратів (протефлазід, флавосмолон і хвойна хлорофіло-каротинова паста) за аерозольного їх застосування при гострих респіраторних хворобах телят і поросят. У результаті виконання дисертаційної роботи нами підтверджено сезонну вираженість гострих респіраторних захворювань у молодняку сільськогосподарських тварин 2 - 3- місячного віку. Проведеними експериментальними дослідженнями вперше установлено, що 0,5% -ві розчини протефлазіду, флавосмолону і хвойної хлорофіло-каротинової пасти проявляють антимікробні та фунгіцидні властивості за аерозольного їх застосування та суттєво знижують контамінацію тваринницьких приміщень патогенною та умовно-патогенною мікрофлорою. Доведено позитивний вплив означених препаратів на імунний статус телят і поросят за аерозольного їх застосування, а саме: вірогідне (р<0,05) зростання вмісту гемоглобіну, загального білка та кількості лейкоцитів, тенденцію до підвищення фагоцитарного індексу і бактерицидної активності сироватки крові після аерозольної обробки 0,5%-ми розчинами хвойної хлорофіло-каротинової пасти і флавосмолону. Встановлено вірогідне (р<0,001) підвищення показників вмісту гемоглобіну, загального білка та в- і y-глобулінів в організмі телят під впливом 0,5 %-го розчину протефлазіду та тенденцію до їх зростання під впливом хвойної хлорофіло-каротинової пасти, збільшення кількості Т- і В- лімфоцитів, підвищення фагоцитарної активності лейкоцитів та бактерицидної активності сироватки крові. Встановлено високу лікувально-профілактичну ефективність аерозолей 0,5%-х розчинів протефлазіду, флавосмолону і хвойної хлорофіло-каротинової пасти при гострих респіраторних захворюваннях телят і поросят. Результати розрахунків економічної ефективності підтверджують доцільність і перспективність застосування протефлазіду, флавосмолону і хвойної хлорофіло-каротинової пасти у вигляді аерозолів.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Литвин, В. П. \рук. работы.\; Національний університет біоресурсів і природокористування України
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)636.2.082
Д81


    Дудок, А. Р.
    Селекційно-генетична оцінка тварин різних генотипів при формуванні стада жирномолочного типу української червоної молочної породи [Рукопись] : автореферат дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 : защищена 19.11.2009 / Дудок Альона Романівна ; рук. работы Г. І. Буюклу . - Херсон, 2009. - 17 с. - Бібліогр.: с. 14-15 . -
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотарство--Авторефераты диссертаций
Кл.слова (ненормированные):
екстер'єр -- генотип -- успадковуваність -- кореляція -- УКРАЇНСЬКА ЧЕРВОНА МОЛОЧНА ПОРОДА -- СЕЛЕКЦІЯ В СКОТАРСТВІ
Аннотация: Дисертація присвячена питанням вивчення ефективності використання поліпшувальних червоної датської та англерської порід на поголів'ї тварин вітчизняної червоної степової худоби. Проведено оцінку тварин різних порід і умовної кровності за селекційно-генетичними параметрами та визначено зв'язки між селекційними ознаками. Доведено доцільність використання бугаїв червоної датської та англерської порід для підвищення генетичного потенціалу червоної степової худоби. Встановлено перспективні поєднання спадковості червоної степової та поліпшувальних червоної датської й англерської порід, які забезпечують підвищення енергії росту, молочної продуктивності та покращують технологічні ознаки молочної худоби.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Буюклу , Г. І. \рук. работы.\; Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет"Інститут тваринництва степових районів ім. М.Ф. Іванова "Асканія-Нова"-Національний селекційно-генетичний центр з вівчарства УААН
Экземпляры всего: 2
ХР (2)
Свободны: ХР (2)619.2
К44


    Кісера, Я. В.
    Морфологічні та біохімічні особливості патогенезу лейкозу великої рогатої худоби [Рукопись] : автореферат дис. ... д-ра ветеринарних наук : 16.00.02 : защищена 22.10.2009 / Кісера Ярослав Васильович ; конс. Р. Й. Кравців, М. С. Мандигра. - К., 2009. - 35 с. - Бібліогр.: с. 27-31 . -
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Ветеринарія--Авторефераты диссертаций
   Скотарство--Авторефераты диссертаций

   Медицина--Авторефераты диссертаций

Кл.слова (ненормированные):
еритроцити -- лейкоцити -- гематокрит -- лімфоцити -- лейкограма -- імуноглобуліни
Аннотация: У дисертації викладено матеріали з вивчення епізоотичної ситуації щодо лейкозу великої рогатої худоби. Проведено аналіз поширення лейкозу великої рогатої худоби в Україні. Проведено дослідження вуглеводного та білкового обмінів, морфологічного складу крові, показників клітинної і гуморальної ланок імунного статусу, а також активності ферментів початкових етапів гліколітичного шляху перетворення вуглеводів у неінфікованої клінічно здорової і інфікованої клінічно здорової (РІД-позитивної) великої рогатої худоби чорно-рябої породи на різних етапах постнатального онтогенезу;різного фізіологічного стану, різного рівня молочної продуктивності. Встановлено, що вік, фізіологічний стан, продуктивність впливають на кровотворну систему, вуглеводний і білковий обміни, імунний статус організму і здатні викликати зміни їх величин. Експериментальними дослідженнями встановлені особливості фізіолого-біохімічних змін у процесі розвитку патогенезу лейкозу. Зміни в морфологічному складі крові спостерігаються на третьому місяці дослідження і характеризуються сегментоядерною нейтропенією, еозинопенією та лімфоцитозом. З четвертого місяця досліджень спостерігається інгібування початкових етапів гліколізу, пригнічення білкового обміну і підвищення імунореактивності організму. Наявна пряма кореляційна залежність між силою прояву кількісних змін еритроцитів, лейкоцитів, лімфоцитів, імуноглобулінівIgG1і IgG2, циркулюючих імунних комплексів, Т- і В- лімфоцитів, обернена кореляційна залежність між кількісними змінами гематокриту, гемоглобіну, сегментоядерних нейтрофілів, еозинофілів, імуноглобулінівIgM, активністю альдолази, глюкозофосфатізомерази і часом розвитку лейкозного процесу. Результати гістологічних досліджень органів і тканин тварин із прихованим перебігом інфекційного процесу при лімфоїдному лейкозі свідчать, що початкові зміни починаються у лімфатичних вузлах і селезінці, а пізніше у печінці та серці.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Кравців, Р. Й. \конс.\; Мандигра, М. С. \конс.\; Національний університет біоресурсів і природокористування України ; Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького Міністерства аграрної політики УкраїниІнститут епізоотології УААН
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)619.2
П37


    Плахотнюк, І. М.
    Вплив стану молочної залози на відновлення відтворної функції корів за гіпофункції яєчників [Рукопись] : автореферат дис. ... канд. ветеринарних наук : 16.00.07 : защищена 02.10.2009 / Плахотнюк Ігор Миколайович ; рук. работы Г. Г. Харута. - К., 2009. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-18. -
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотарство--корови--Авторефераты диссертаций
   Ветеринарія--акушерство--Авторефераты диссертаций

   Медицина--Авторефераты диссертаций

Кл.слова (ненормированные):
гіпофункція яєчників -- відтворювальна функція
Аннотация: У дисертаційній роботі висвітлено теоретичне і практичне обгрунтування методики сонографічного дослідження вим'я у корів та установлено негативний вплив на стероїдогенез запалення молочної залози, що викликає анафродизію. На основі проведених досліджень розроблено й обгрунтовано методику ультразвукового дослідження вим'я; встановлено зв'язки між станом статевих органів у корів та поширеністю маститу, а також між запаленням молочної залози й проявом статевої циклічності, заплідненістю і вмістом статевих гормонів у тварин. Розроблено та обгрунтовано комплексні схеми лікування корів за одночасного прояву гіпофункції яєчників і маститу. Доведено, що комплексне лікування корів, спрямоване на регулювання іннервації, метаболізму, репарації й регенерації клітин гонад і молочної залози та стимулювання розвитку фолікулів у яєчниках шляхом використання новакоїнотерапії, фолігону та протимікробного препарату мастієт форте, є найбільш ефективною схемою лікування за одночасного прояву гіпофункції яєчників і маститу.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Харута, Г. Г. \рук. работы.\; Національний університет біоресурсів і природокористування України Білоцерківський національний аграрний університет Міністерство аграрної політики України
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)636.2.083
П29


    Петрова, О. І.
    Вплив умов вирощування бугайців молочних порід на формування м'ясної продуктивності та якість яловичини [Рукопись] : автореферат дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.04 : защищена 13.10.2009 / Петрова Олена Іванівна ; рук. работы В. І. Костенко. - Херсон, 2009. - 18 с. - Бібліогр.: с. 15 . -
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотарство--Авторефераты диссертаций
Кл.слова (ненормированные):
бугайці -- РУБЕЦь -- м'ясна продуктивність -- комбікорм -- яловичина
Аннотация: У дисертації експериментально встановлено, що при вирощуванні молодняку великої рогатої худоби на м'ясо використання обмеженої кількості незбираного молока і гранульованих передстартового і стартового комбікормів, порівняно з розсипними, викликає морфологічні та гістологічні зміни в структурі стінки рубця та стимулюється розвиток сосочків. Дослідженнями встановлено, що маломолочне вирощування бугайців з концентрованими кормами різної форми сприяло збільшенню середньодобових приростів і живої маси в період від народження до 15-міс. віку відповідно на 15,4% та 15,55, формуванню в них будови тіла, яка характеризується бажаним співвідношенням у тушах м'язової і кісткової тканин та підвищенню якості яловичини.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Костенко, В. І. \рук. работы.\; Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет"Миколаївський державний аграрний університет
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)619.2
Р69


    Романишина, Т. О.
    Епізоотична ситуація щодо лейкозу великої рогатої худоби в господарствах Житомирської області, вдосконалення засобів діагностики та профілактики [Рукопись] : автореферат дис. ... канд. ветеринарних наук : 16.00.03 : защищена 17.11.2009 / Романишина Тетяна Олександрівна ; рук. работы О. Є. Галатюк. - К., 2009. - 21 с. - Бібліогр.: с. 17-18 . -
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотарство--Авторефераты диссертаций
   Ветеринарія--Авторефераты диссертаций

   Медицина--Авторефераты диссертаций

Кл.слова (ненормированные):
лейкоз ВРХ -- комбіферон -- кролі -- інтерферон -- ізамбен -- кореляційно - регресійний аналіз
Аннотация: Проведено серологічний моніторинг та вивчена епізоотична ситуація щодо лейкозу великої рогатої худоби в Житомирській області. Встановлено, що захворювання поширене у 21 з 23 районів області. Благополучні щодо лейкозу - Новоград-Волинський та Баранівський райони. Визначена кількісна оцінка напруженості епізоотичної ситуації з лейкозу великої рогатої худоби у 2000 - 2007 рр. в розрізі районів. Розроблені картограми поширення лейкозу ВРХ у районах області. Встановлено, що комбіферон у дозах 10 - 50 тис. МО/см викликає пригнічення росту культури FLK і зумовлює деструкцію її клітин. Вивчення профілактичної дії комбіферону при експериментальному зараженні кролів засвідчило, що одноразового введення препарату в дозі 0,55 х 10 МО на 1 кг маси тіла недостатньо, щоб захистити організм тварин від персистенції вірусу лейкозу великої рогатої худоби. Комплексно вивчені клініко-гематологічні, імунологічні та патоморфологічні зміни у кролів, хворих на лейкоз. Модифікована методика визначення біологічної активності інтерферону у сироватці крові кролів та ВРХ і встановлені його рівні у здорових та інфікованих ВЛ ВРХ кролів. Вперше застосовано ізамбен при лейкозі великої рогатої худоби. Встановлена можливість його застосування з метою підвищення чутливості РІД при виявленні тварин з прихованим перебігом лейкозу. Модифікований множинний кореляційно-регресійний аналіз для математичного виявлення факторів, що затримують оздоровлення господарств від лейкозу ВРХ. Складені рівняння розвитку епізоотії, які дають можливість створювати прогноз розвитку епізоотичного процесу та плани оздоровлення господарств.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Галатюк, О. Є. \рук. работы.\; Національний університет біоресурсів і природокористування України Житомирський національний агроекологічний університет
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)636.2.082
С81


    Стріха, Л. О.
    Селекційно-генетична оцінка м'ясної продуктивності худоби української червоної молочної породи [Рукопись] : автореферат дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 : защищена 19.11.2009 / Стріха Людмила Олександрівна ; рук. работы Т. В. Підпала. - Херсон, 2009. - 17 с. - Бібліогр.: с. 13-14. -
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотарство--Авторефераты диссертаций
Кл.слова (ненормированные):
м'ясна продуктивність -- жива маса -- українська червона молочна порода -- СЕЛЕКЦІЯ В СКОТАРСТВІ -- успадковуваність
Аннотация: В дисертаційній роботі викладено результати досліджень щодо визначення параметрів оцінки м'ясної продуктивності української червоної молочної породи та факторів впливу на її прояв у тварин з врахуванням материнської та батьківської спадковості. За даними живої маси, лінійних промірів та індексів будови тіла встановлено зміни росту бугайців від народження і до 18 місячного віку з врахуванням поєднуваності вихідних порід. Доведено, що при збільшенні частки спадковості за голштинською породою у тварин змінюються проміри та індекси, які свідчать про відповідність будови тіла, характерної для молочної худоби. Визначено вплив спадкових і паратипових факторів на ріст молодняку в різні вікові періоди. Встановлено, що перевагу за живою масою мають бугайці з оптимальною тривалістю ембріонального періоду, народжені повновіковими коровами і в яких оптимальні сервіс-та лактаційні періоди. За даними середньодобових приростів і коефіцієнтів росту доведено перевагу тварин генотипу 50 - 75% Г > 75% Г. В економічному відношенні для виробництва яловичини перевагу мають бугайці з часткою спадковості 50 - 75% Г. Це стало результатом одержання додаткового прибутку на одну тушу 296,70 грн. і 110,47 грн. порівняно з бугайцями генотипу <50% Г і породним показником.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Підпала, Т. В. \рук. работы.\; Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет"Державний вищий навчальний заклад"Миколаївський державний аграрний університет"
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)619а
Р65


    Розум, Є. Є.
    Поширення і профілактика штучно набутої неплідності корів і телиць [Рукопись] : автореферат дис. ... канд. ветеринарних наук : 16.00.07 : защищена 03.03.2010 / Розум Євген Євгенович ; рук. работы Є. Ф. Станішевський. - К., 2010. - 20 с. - Бібліогр.: с. 17-18. -
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотарство--Авторефераты диссертаций
   Ветеринарія--Авторефераты диссертаций

   Медицина--Авторефераты диссертаций

Кл.слова (ненормированные):
неплідність -- корови -- телиці -- бугаї - плідники
Аннотация: Дисертація присвячена вирішенню проблеми профілактики неплідності корів, зумовленої порушенням заплідненості їх при штучному осіменінні. Проведеними дослідженнями встановлено, що основною причиною низької ефективності штучного осіменіння коорів і телиць є токсичність естрального слизу, яка сприяє зниженню заплідненості. Доведено, що проведення санації матки корів з багаторазовими безрезультатними осіменіннями комплексними антибактеріальними препаратами до та після введення сперми відновлює функціональний стан статевих органів, що сприяє відновленню заплідненості.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Станішевський, Є. Ф. \рук. работы.\; Національний університет біоресурсів і природокористування України Одеський державний аграрний університет ; Міністерство аграрної політики України
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)636.22/.28
С 29


    Сельцов, В. И.
    Продуктивное долголетие симментал-голштинских помесей [Текст] / В. И. Сельцов // Зоотехния. - 2009. - № 8. - С. 7-9
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотоводство--Периодические издания
Кл.слова (ненормированные):
ПРОДУКТИВНІСТЬ ВРХ -- СИМЕНТАЛ - голштинські помісі -- ГЕНЕТИКА В СКОТАРСТВІ -- СЕЛЕКЦІЯ В СКОТАРСТВІ -- ПОРОДИ ВРХ
Аннотация: Изучали признаки продуктивного долголетия симментал-голштинских помесей за весь период их использования от рождения до выбытия.

Держатели документа:
ІТСР636.2(4-9)
Х 72


    Холманов, А. М.
    Скотоводство и производство молока в мире [Текст] / А. М. Холманов, О. Ю. Осадчая // Зоотехния. - 2009. - № 8. - С. 30 -32
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотарство--Периодические издания
   Економіка сільського госп-ва--с.-г. продукція та її реалізація--Периодические издания

Кл.слова (ненормированные):
молоко -- ВИРОБНИЦТВО МОЛОКА -- надій -- продукція молочного скотарства -- світове виробництво молока
Аннотация: Основной процудент пищевого животного белка для человека - крупный рогатый скот, на долю которого приходится 45,2%. Наибольшая часть мирового поголовья молочных коров находится в Азии и Африке (59,3%). Главные производители молока - Европа и Азия (349 из 560 млн т). Производство молока на душу населения в мире снизилось со 104 до 84 кг/год. Величина этого показателя в мире колеблется от 3719 кг в Новой Зеландии, до 0,03 кг в Папуа-Новой Гвинее.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Осадчая, О. Ю.636.2.05
Е 70


    Еремина, М. А.
    Генетические особенности коров с большим сроком продуктивного использования [Текст] / М. А. Еремина // Зоотехния. - 2009. - № 9. - С. 5 - 7
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотарство--Периодические издания
Кл.слова (ненормированные):
алелотип -- гомозиготність -- ГЕНЕТИКА В скотарстві
Аннотация: Генетические маркеры групп крови коров с большим сроком продуктивного использования - дополнительный критерий их оценки.

Держатели документа:
ІТСР636.2.084
В 58


   
    Влияние силоса, консервированного лактофидом, на процессы пищеварения и обмен веществ у бычков [Текст] / А. И. Бельденков [и др.] // Зоотехния. - 2009. - № 9. - С. 9 - 11
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотарство--Периодические издания
   Корми--Периодические издания

   Годування с.-г. тварин--Периодические издания

Кл.слова (ненормированные):
силос консервований -- БИЧКИ -- ТРАВЛЕННЯ -- лактофід
Аннотация: Скармливание бычкам силоса, консервированного лактофидом, приводит к существенным изменениям в обмене веществ у животных, что проявляется уже на уровне рубцового пищеварения. Это в дальнейшем способствует повышению количества переваренных и переваримости питательных веществ рационов, а такжке более эффективному использованию азота бычками.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Бельденков, А. И.; Боголюбова, Н. В.; Воробьёва, С. В.; Овчинникова, Т. М.; Чижов, А. Е.; Делягина, Е. Н.636.2.084.2
В 58


   
    Влияние цинкосодержащих подкормок на биохимические показатели крови молочных коров [Текст] / М. В. Покровская [и др.] // Зоотехния. - 2009. - № 9. - С. 12 - 13
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотарство--Периодические издания
   Годування с.-г. тварин--Периодические издания

Кл.слова (ненормированные):
СКОТАРТСВО МОЛОЧНЕ
Аннотация: Использование органической и неорганической форм цинка в кормлении молочных коров при двукратном увеличении концентрации цинка в рационе оказало влияние на биохимические показатели белкового обмена животных.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Покровская, М. В.; Некрасов, А. А.; Гусев, И. В.; Самохин, В. Т.; Кирилов, М. П.; Рыков, Р. А.636.2.02
Л 13


    Лавелин, А. Н.
    Упитанность коров в сухостойный период и её влияние на молочную продуктивность и показатели воспроизводства [Текст] / А. Н. Лавелин // Зоотехния. - 2009. - № 9. - С. 21 - 23
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотарство--Периодические издания
Кл.слова (ненормированные):
НАДІЙ -- МОЛОЧНА ПРОДУКТІВНІСТЬ КОРІВ -- угодованість корів -- ВІДТВОРЮВАЛЬНІ ЯКОСТІ
Аннотация: Изучали упитанность коров во взаимосвязи с молочной продуктивностью и воспроизводительными качествами. Оценка упитанности в сухостойный период очень важна, так как упитанность влияет на будущую молочную продуктивность коров.

Держатели документа:
ІТСР636.02
О-13


   
    Обеспечение здоровья и продуктивности животных в периоды технологических стрессов [Текст] / В. Н. Романов [и др.] // Зоотехния. - 2009. - № 9. - С. 27 - 29
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотарство--Периодические издания
   Корми--Периодические издания

Кл.слова (ненормированные):
кормова добавка
Аннотация: Рекомендуется к применению многофункциональная кормовая добавка, оптимизирующая обменные процессы в организме молочного скота при липотропном, антикетозном и антистрессидирующем действии.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Романов, В. Н.; Некрасов, Р. В.; Боголюбова, Н. В.; Иванова, Г. В.; Подшебякин, Е. Ю.; Прохоров, И. Ю.636.2:658.5
К 63


   
    Комплексная оценка мясной продуктивности, качества туш и мяса молодняка крупного рогатого скота [Текст] / Г. П. Легошин [и др.] // Зоотехния. - 2009. - № 9. - С. 30 - 32
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотарство--Периодические издания
Кл.слова (ненормированные):
бички -- ЧОРНО - строката порода -- ЯКІСТЬ туш -- ЯКІСТЬ м’яса -- м’ясна продуктивність -- СТАНДАРТИ Росії -- СТАНДАРТИ EUROP
Аннотация: Сравнивается оценка мясной продуктивности и качества туш молодняка крупного рогатого скота по стандартам России и EUROP.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Легошин, Г. П.; Могилинец, О. Н.; Афанасьева, Е. С.; Дзюба, Н. Ф.; Саморукова, Ю. М.636.2.082.2
Ш 67


    Шкурко, Т.
    Продуктивне використання голштинських корів різних ліній [Текст] / Т. Шкурко // Тваринництво України. - 2009. - № 10. - С. 13 - 15
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Скотарство--Периодические издания
Кл.слова (ненормированные):
голштинська порода -- молочна продуктивність -- фенотип -- жива маса -- СКОТАРТСВО МОЛОЧНЕ
Аннотация: Викладено результати досліджень, метою яких було вивчення тривалості продуктивного використання корів голштинської породи першої еколого-генетичної генерації залежно від лінійної належності.

Держатели документа:
ІТСР