636.4.082.4
О-64


   
    Організація відтворення свинопоголів’я методом штучного осіменіння [Текст] : науково-практичні рекомендації. - Харків : ІТ УААН, 2005. - 26 с. -
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Свинарство--Практические пособия

Держатели документа:
ІТСР
Экземпляры всего: 1
Основной фонд (1)
Свободны: Основной фонд (1)619м
Г64


    Гомзиков, О. М.
    Лікувально-профілактична ефективність рослинних препаратів за аерозольного їх застосування при респіраторних хворобах телят і поросят [Рукопись] : автореферат дис. ... канд. ветеринарних наук : 16.00.03 : защищена 17.11.2009 / Гомзиков Олексій Михайлович ; рук. работы В. П. Литвин. - К., 2009. - 22 с. - Бібліогр.: с. 17-19. -
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Свинарство--Авторефераты диссертаций
   Скотарство--Авторефераты диссертаций

   Ветеринарія--Авторефераты диссертаций

   Медицина--Авторефераты диссертаций

Кл.слова (ненормированные):
імунний статус -- природна резистентність -- протефлазід -- флавосмолон -- респіраторні хвороби тварин
Аннотация: Дисертація присвячена вивченню лікувально-профілактичної ефективності рослинних препаратів (протефлазід, флавосмолон і хвойна хлорофіло-каротинова паста) за аерозольного їх застосування при гострих респіраторних хворобах телят і поросят. У результаті виконання дисертаційної роботи нами підтверджено сезонну вираженість гострих респіраторних захворювань у молодняку сільськогосподарських тварин 2 - 3- місячного віку. Проведеними експериментальними дослідженнями вперше установлено, що 0,5% -ві розчини протефлазіду, флавосмолону і хвойної хлорофіло-каротинової пасти проявляють антимікробні та фунгіцидні властивості за аерозольного їх застосування та суттєво знижують контамінацію тваринницьких приміщень патогенною та умовно-патогенною мікрофлорою. Доведено позитивний вплив означених препаратів на імунний статус телят і поросят за аерозольного їх застосування, а саме: вірогідне (р<0,05) зростання вмісту гемоглобіну, загального білка та кількості лейкоцитів, тенденцію до підвищення фагоцитарного індексу і бактерицидної активності сироватки крові після аерозольної обробки 0,5%-ми розчинами хвойної хлорофіло-каротинової пасти і флавосмолону. Встановлено вірогідне (р<0,001) підвищення показників вмісту гемоглобіну, загального білка та в- і y-глобулінів в організмі телят під впливом 0,5 %-го розчину протефлазіду та тенденцію до їх зростання під впливом хвойної хлорофіло-каротинової пасти, збільшення кількості Т- і В- лімфоцитів, підвищення фагоцитарної активності лейкоцитів та бактерицидної активності сироватки крові. Встановлено високу лікувально-профілактичну ефективність аерозолей 0,5%-х розчинів протефлазіду, флавосмолону і хвойної хлорофіло-каротинової пасти при гострих респіраторних захворюваннях телят і поросят. Результати розрахунків економічної ефективності підтверджують доцільність і перспективність застосування протефлазіду, флавосмолону і хвойної хлорофіло-каротинової пасти у вигляді аерозолів.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Литвин, В. П. \рук. работы.\; Національний університет біоресурсів і природокористування України
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)619м
Д36


    Деркач, І. М.
    Генетичні властивості ентеровірусів свиней та їх кореляція із серотиповою належністю [Рукопись] : автореферат дис. ... канд. ветеринарних наук : 16.00.03 : защищена 15.12.2009 / Деркач Ірина Михайлівна ; рук. работы В. П. Романенко. - К., 2009. - 18 с. - Бібліогр.: с. 15-16 . -
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Свинарство--Авторефераты диссертаций
   Ветеринарія--Авторефераты диссертаций

   Медицина--Авторефераты диссертаций

Кл.слова (ненормированные):
ентеровіруси свиней -- терморезистентність
Аннотация: Дисертацію присвячено вивченню генетичних властивостей ентеровірусів свиней і їх кореляції з серотиповою належністю. Охарактеризовано процес адаптації ізолятів і референтних штамів ентеровірусів свиней до гетерологічної культури клітин ВНК-21/clone13. Паралельно у прищеплюваних культурах клітин СНЕВ і ВНК-21/clone 13 проаналізовано їх цитопатичну та інфекційну активність. Проведено порівняльне вивчення терморезистентності за наявності одномолярного розчину хлористого магнію і без нього та стійкості до середовищ із різними значеннями рН (2,0 - 13,0) ізолятів і референтних штамів ентеровірусів свиней у культурах клітин СНЕВ і ВНК-21/clone 13. Вивчено кореляційні особливості генетичних ознак ентеровірусів свиней із їх серотиповою належністю. Запропоновано спосіб індикації репродуктивної активності ентеровірусів свиней у культурі клітин ВНК-21 та спосіб генетичного маркерування ентеровірусів свиней у культурі клітин ВНК-21.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Романенко, В. П. \рук. работы.\; Національний університет біоресурсів і природокористування України Інститут ветеринарної медицини Української академії аграрних наук
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)636.4.02
К77


    Кравченко, О. О.
    Особливості росту та відтворювальної здатності кнурів-плідників різних генотипів [Рукопись] : автореферат дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 : защищена 13.10.2009 / Кравченко Олена Олександрівна ; рук. работы В. С. Топіха. - Херсон, 2009. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-17. -
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Свинарство--Авторефераты диссертаций
Кл.слова (ненормированные):
генотип -- репродуктивні органи -- спермопродуктивність -- відтворювальна здатність -- морфогістологія
Аннотация: Дисертаційна робота присвячена комплексному вивченню росту, розвитку, структурно-функціональних особливостей статевих органів кнурців у порівняльному породному та віковому аспекті, відтворювальної здатності кнурів великої білої породи зарубіжної селекції, червоної білопоясої породи та внутрішньопородного типу свиней породи дюрок української селекції "Степовий".

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Топіха, В. С. \рук. работы.\; Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет"Миколаївський державний аграрний університет; Міністерство аграрної політики України
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)636.4.084
К95


    Кучерявий, В. П.
    Морфофункціональна адаптивність свиней та їх продуктивність при використанні в раціонах бактеріальних препаратів [Рукопись] : автореферат дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.02.02 : защищена 04.02.2010 / Кучерявий Віталій Петрович ; конс. О. М. Маменко. - Львів, 2009. - 41 с. - Бібліогр.: с. 34-38 . -
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Свинарство--Авторефераты диссертаций
Кл.слова (ненормированные):
продуктивність свиней -- ВІДГОДІВЕЛЬНІ показники -- забійні показники -- молодняк свиней -- молочнокислі бактерії -- пробіотики -- перетравність поживних речовин -- кров -- внутрішні органи -- травні залози
Аннотация: Науково обгрунтовано ефективність використання в годівлі свиней нових бактеріальних препаратів - лактину К-10, лактину К-1, лактоміну, лактоцелу та вивчено морфофункціональні особливості їх впливу на організм, визначено оптимальні дози їх згодовування молодняку різних вікових груп. Зокрема встановлено, що лактин К-10 в раціоні ранньовідлучених поросят збільшує середньодобові прирости на 13,6%, а К-1 - на 21,6%. На відгодівлі прирости збільшуються на 21,3 - 18,8%. Визначено параметри підвищення продуктивної дії лактації з престартерним і стартерним комбікормом, препаратами БіоПлюс2Б, лактоміном і лактоцелом. Встановлено, що продуктивна дія найбільш ефективних доз згодовування досліджуваних препаратів пов'язана з підвищенням коефіцієнтів перетравності протеїну, клітковини, жиру при фізіологічно допустимих значеннях гематологічних показників, а також з особливостями розвитку окремих структур органів травної та ендокринної систем. Обгрунтовано доцільність використання бактеріальних препаратів для одержання якісної свинини при зниженні витрат на її виробництво.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Маменко, О. М. \конс.\; Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. ГжицькогоВінницький державний аграрний університет Міністерства аграрної політики України
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)636.4.084
О-58


    Онищенко, О. В.
    Вплив різних рівнів і джерел селену на обмін речовин та відтворну здатність ремонтних свинок [Рукопись] : автореферат дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.02 : защищена 19.11.2009 / Онищенко Олег Вікторович ; рук. работы Л. С. Дяченко. - Львів, 2009. - 23 с. - Бібліогр.: с. 19-20. -
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Свинарство--Авторефераты диссертаций
Кл.слова (ненормированные):
відтворна здатність свиноматок -- ремонтні свинки -- селенометіонін
Аннотация: Обгрунтовано оптимальні рівні і ефективні джерела селену в раціоні ремонтних свинок і вирощених з них свиноматок. Встановлено, що найбільш оптимальним рівнем селену в раціонах ремонтних свинок від 2,5 - до 9 - 10-місячного парувального віку, а також поросних і лактуючих свиноматок є 0,3 мг/кг СР. Доведено, що найвище засвоєння поживних речовин, накопичення селену в плаценті, крові, молозиві і молоці свиноматок та в організмі їх поросят вдається досягти за уведення в раціон органічної форми селену - сел-плексу і СР.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Дяченко, Л. С. \рук. работы.\; Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. ГжицькогоЛуганський національний аграрний університет ; Міністерство аграрної політики України
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)636.4.084
Р37


    Ремінний, О. І.
    Продуктивність, якість м'яса, обмін речовин та стан внутрішніх органів свиней при згодовуванні ферментного препарату МЕК-БТУ-3 [Рукопись] : автореферат дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.02 : защищена 19.11.2009 / Ремінний Олег Іванович ; рук. работы М. О. Мазуренко. - Львів, 2009. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-17. -
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Свинарство--Авторефераты диссертаций
   Корми--Авторефераты диссертаций


Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Мазуренко, М. О. \рук. работы.\; Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. ГжицькогоВінницький державний аграрний університет Міністерства аграрної політики України
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)619.4
С45


    Скрипка, М. В.
    Патоморфологічні зміни при хламідіозі свиней [Рукопись] : автореферат дис. ... д-ра ветеринарних наук : 16.00.02 : защищена 15.12.2009 / Скрипка Марина Вікторівна ; конс. Б. В. Борисевич. - К., 2009. - 36 с. - Бібліогр.: с. 30-33. -
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Свинарство--Авторефераты диссертаций
   Ветеринарія--Авторефераты диссертаций

   Медицина--Авторефераты диссертаций

Кл.слова (ненормированные):
свині -- хламідіоз
Аннотация: Дисертація присвячена дослідженню патоморфологічних змін за хламідіозу свиней. Вперше проведено комплексне дослідження патоморфологічних змін при хламідіозі свиней із застосуванням методів патолого-анатомічного розтину, гістологічних, гістохімічних та електронно-мікроскопічних досліджень у тварин різних вікових груп. Для всіх вікових груп свиней характерними є пневмонії з лімфоцитарно-гістіоцитарною інфільтрацією строми легенів, крововиливи в паренхіматозні органи, набряк та запалення лімфатичних вузлів. Крім того, у мертвонароджених та новонароджених поросят розвивається гідроторакс, асцит, концентричний набряк міокарда, набряк стінки сечового міхура, катаральний ентерит, збільшення в об'ємі жовчного міхура. У дорослих тварин та тварин на відгодівлі характерною є гнійна, гнійно-некротична пневмонія, вогнищевий екстракапілярний гломерулонефрит, проліферативно-некротичний ендо- та міометрит; некроз сперматогенного епітелію та розростання волокнистої сполучної тканини між канальцями сім'яників. У різних органах і тканинах спостерігається гіаліноз та тромбоз кровоносних судин. Розвиваються альтернативні артрити з явищами проліферації. За хламідіозу відбувається виразне порушення обміну білків та вуглеводних сполук, розвиваються порушення синтетичного та енергетичного апаратів клітин, у першу чергу, рибосом, гранулярної та агранулярної ендоплазматичної сітки, мітохондрій. За експериментального відтворення хламідіозу на поросятах-гнотобіотах крім змін, що розвиваються у тварин в умовах виробництва, зареєстровано набряк брижі, стінки тонкого кишечника, виражені крововиливи в різні органи та тканини. Патоморфологічні зміни у білих мишей при екпериментальному відтворенні хвороби ідентичні змінам, зареєстрованим у свиней в умовах виробництва.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Борисевич, Б. В. \конс.\; Національний університет біоресурсів і природокористування України Полтавська державна аграрна академія
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)636.4
Э 81


   
    Биологические и хозяйственно-ценные показатели трансгенных свиней ІХ поколения [Текст] / Л. К. Эрнст [и др.] // Зоотехния. - 2009. - № 8. - С. 10 - 11
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Свиноводство--Периодические издания
Кл.слова (ненормированные):
свині трансгенні -- гормон росту людини -- генетика в свинарстві -- трансгенні тварини
Аннотация: Оценены откормочные и мясные качества свиней, трансгенных по гену рилизинг-фактора гормона роста человека (hGHRF) ІХ поколения в сравнении с их аналогами. Показано действие стабилизирующего отбора на трансгенных животных, выразившееся в приблизительно равном уровне <соматотропин>а в крови трансгенных и контрольных животных (соответственно 1,5 и 1,4 нг/мл). Ранее наблюдаемые различия в мясных качествах в определённой степени проявились.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Эрнст, Л. К.; Данч, С. С.; Мглинец, А. А.; Шатайло, В. Н.; Чабан, И. М.636.4.02
М 36


    Махаев, Е. А.
    Потребность и обмен энергии у свиноматок по циклам воспроизводства и периодам супоросности [Текст] / Е. А. Махаев // Зоотехния. - 2009. - № 8. - С. 19 - 22
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Свинарство--Периодические издания
Кл.слова (ненормированные):
свиноматки супоросні -- ОБМІННА ЕНЕРГІЯ -- опорос -- поросята -- ВІДТВОРЕННЯ свиней -- ПРОДУКТИВНІСТЬ свиней
Аннотация: Изучено влияние разных уровней энергетического питания по периодам супоросности и циклам воспроизводства на обмен энергии и продуктивность животных.

Держатели документа:
ІТСР636.4.084.4
Ч-12


    Чабаев, М. Г.
    Зерно нута в составе комбикормов для поросят-отъёмышей [Текст] / М. Г. Чабаев, А. А. Быков // Зоотехния. - 2009. - № 9. - С. 14 - 15
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Свинарство--Периодические издания
   Корми--Периодические издания

   Годування с.-г. тварин--Периодические издания

Кл.слова (ненормированные):
нут -- поросята - відлучники -- екструдоване зерно нута -- нативне зерно нута -- КОМБІКОРМИ
Аннотация: В научно-хозяйственном опыте изучена эффективность скармливания нативного и экструдированного зерна нута вместо гороха в составе рационов для поросят-отъёмышей. Установлено, что включение в состав комбикормов нативного и экструдированного зерна нута увеличивает приросты и снижает расход кормов на единицу прироста.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Быков, А. А.636.4.084
П 58


   
    Переваримость и использование питательных веществ свиньями при скармливании комбикормов с пробиотиком ПРО-А [Текст] / Р. М. Попов [и др.] // Зоотехния. - 2009. - № 9. - С. 16 - 18
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Свинарство--Периодические издания
   Корми--Периодические издания

   Годування с.-г. тварин--Периодические издания

   Физиология--Периодические издания

Кл.слова (ненормированные):
годування свиней -- ВІДГОДІВЛЯ -- пробіотик ПРО-А -- ТРАВЛЕННЯ -- КОМБІКОРМИ
Аннотация: Включение в состав полнорационного комбикорма пробиотика на основе инактивированных клеток Bacillus subtilis способствует повышению переваримости и использования питательных веществ кормов, что позитивно сказывается на энергии роста подсвинков.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Попов, Р. М.; Зотеев, В. С.; Некрасов, Р. В.; Гусев, И. В.; Ушакова, Н. А.636.4.06
Ш 71


    Шмаков, Ю. И.
    Повышение продуктивности маточного стада свиней [Текст] / Ю. И. Шмаков, А. А. Мглинец, С. С. Данч // Зоотехния. - 2009. - № 9. - С. 23 - 24
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Свинарство--Периодические издания
Кл.слова (ненормированные):
СКОРОСПІЛІСТЬ -- ШПИК -- ПРОДУКТИВНІСТЬ СВИНЕЙ -- ВЕЛИКА БІЛА ПОРОДА -- ЗАВОДСЬКИЙ м’ясний тип КБ-В-1
Аннотация: В племзаводе "Соколовка" Кировской области использовали метод преимущественной селекции по двум признакам: скороспелости и толщине шпика для создания селекционного стада свиноматок. В товарном хозяйстве ОНО ВИЖ "Кленово-Чегодаево" для повышения продуктивности свиноматок использовали свиней крупной белой породы заводского мясного типа КБ-В-1.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Мглинец, А. А.; Данч, С. С.636.4.082
В 58


   
    Влияние иммунологической совместимости при подборе пар на репродуктивные качества свиноматок [Текст] / А. А. Новикова [и др.] // Свиноводство. - 2009. - № 6. - С. 10 - 11
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Свинарство--Периодические издания
   Розведення с.-г. тварин--Периодические издания

Кл.слова (ненормированные):
хряки -- РОЗВЕДЕННЯ чистопородне -- РЕПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ -- ШТУЧНЕ ОСІМЕНІННЯ -- СХРЕЩУВАННЯ
Аннотация: В статье изложены результаты исследований по изучению результативности подбора родительских пар с учётом степени иммунологической совместимости по группам крови при чистопородном разведении и скрещивании.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Новикова, А. А.; Семак, М. С.; Шестакова, Г. Л.; Укусова, Л. В.636.4.082
Ч-48


    Черкасов, Ф. Ю.
    Преимущество селекции и скрещивания для улучшения мясных качеств свиней [Текст] / Ф. Ю. Черкасов // Свиноводство. - 2009. - № 6. - С. 12 - 15
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Свинарство--Периодические издания
   Розведення с.-г. тварин--Периодические издания

Кл.слова (ненормированные):
м’ясні якості свиней -- беконна естонська порода -- ВЕЛИКА БІЛА ПОРОДА -- СХРЕЩУВАННЯ промислове -- СЕЛЕКЦІЯ В свинарстві -- ЗАБІЙ тварин -- М’ЯСО -- ШПИК
Аннотация: В статье представлены результаты контрольного убоя животных, физико-химические показатели мяса и шпика, морфологический и аминокислотный состав мышечной ткани в исследованиях специализированных линий эстонской беконной породы - <Сури> и <Нута>, при использовании в качестве отцовской формы в сочетании с линиями <Лафет>а и <Секрет>а крупной белой породы.

Держатели документа:
ІТСР636.4.02
А 28


   
    Адаптация новых животных к условиям российских свиноферм [Текст] // Свиноводство. - 2009. - № 6. - С. 16 - 17
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Ветеринарія--Периодические издания
   Медицина--Периодические издания

   Свинарство--Периодические издания

Кл.слова (ненормированные):
адаптація свиней -- ПРОФІЛАКТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ -- вакцинація -- ІМУНІТЕТ
Аннотация: Во время поставки новых животных покупатель может столкнуться с проблемами несовпадения уровней иммунитета поставленных и уже имеющихся животных и, как следствие, изменения уровня защиты стада.

Держатели документа:
ІТСР636.4.05
Ч-46


    Черекаева, Е. А.
    Очищение стад племенных свиней от носителей гена RYR-1 [Текст] / Е. А. Черекаева // Свиноводство. - 2009. - № 6. - С. 18 - 19
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Свинарство--Периодические издания
Кл.слова (ненормированные):
ген RYR-1 -- генотип Nn и nn -- М’ЯСНІ ЯКОСТІ СВИНЕЙ -- СВИНІ племінні -- ремонтний молодняк
Аннотация: С целью улучшения племенных стад свиней, особенно по откормочным и мясным качествам, целесообразно отбирать ремонтный молодняк, оценивать в раннем возрасте и систематически выбраковывать из стада животных методом ДНК-диагностики по локусу гена RYR-1 и выбраковывать животных нежелательного генотипа nn и Nn.

Держатели документа:
ІТСР636.4.05
М 17


    Максимов, Г. В.
    Репродуктивные качества свиноматок степного типа СМ-1 с различным полиморфизмом гена ESR [Текст] / Г. В. Максимов, В. В. Тупикин // Свиноводство. - 2009. - № 6. - С. 22 - 23
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Свинарство--Периодические издания
Кл.слова (ненормированные):
свиноматки -- РЕПРОДУКТИВНІ якості свиноматок -- степовий тип СМ-1 -- ген ESR -- ГЕНЕТИКА В СВИНАРСТВІ
Аннотация: Изложены результаты тестирования, проведённого на свиноматках степного типа СМ-1 (с двумя опоросами) на наличие мутации в гене ESR с последующим анализом их продуктивности.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Тупикин, В. В.636.4.084.4
Я 90


    Яхин, А. Я.
    Функциональный ингридиент комбикорма для поросят - "НуПро" [Текст] / А. Я. Яхин, С. С. Мавлитов, М. М. Валиев // Свиноводство. - 2009. - № 6. - С. 34 -36
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Свинарство--Периодические издания
   Корми--Периодические издания

   Годування с.-г. тварин--Периодические издания

Кл.слова (ненормированные):
поросята -- комбікорм "НуПро" -- КОМБІКОРМИ престартерні
Аннотация: Изложены результаты исследований по изучению возможности и эффективности использования "НуПро" в качестве компонента престартерных комбикормов для поросят, выращиваемых до 60-дневного возраста.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Мавлитов, С. С.; Валиев, М. М.636.4.084
Н 65


    Никулин, Ю. П.
    Влияние ферментированного корма из гидробионтов и водорослей на продуктивность свиней [Текст] / Ю. П. Никулин, В. В. Подвалова // Свиноводство. - 2009. - № 6. - С. 38 - 40
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Свинарство--Периодические издания
   Корми--Периодические издания

   Годування с.-г. тварин--Периодические издания

Кл.слова (ненормированные):
КОРМ ферментований -- ГІДРОБІОНТи -- водорості -- ПРОДУКТИВНІСТЬ СВИНЕЙ -- М'ЯСНА ПРОДУКТИВНІСТЬ -- рибний гідролізат
Аннотация: Использование рыбного гидролизата в кормлении свиней оказало положительное влияние на рост и мясную продуктивность.

Держатели документа:
ІТСР

Доп.точки доступа:
Подвалова, В. В.