Шифр: 338.1/Е40-878600
2008г. № 7
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

Держатели документа:
ІТСР63(4-9)
А 13


    Абалкин, Л.
    Аграрная трагедия России [Текст] / Л. Абалкин // Економіка АПК. - 2009. - № 10. - С. 56 - 64
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Економіка Росії--Периодические издания
   Економіка сільського госп-ва--Периодические издания

Кл.слова (ненормированные):
економічна криза
Аннотация: У статті відомого російського економіста-аграрника Л. І. Абалкіна проаналізовано, починаючи з 1917 року етапи розвитку сільського господарства Росії з урахуванням тривалих періодів в її історії. Аналіз історичних уроків перетворень свідчить про наростання аграрної трагедії в Росії, яка з початку року стала на шлях "шокової терапії". Значно знизилося виробництво сільськогосподарської продукції, ціни підвищилися, скоротилося поголів'я тварин, знищено матеріально-технічну базу села, демографічна ситуація стала критичною. З глобалізацією світової економіки зросла загроза продовольчій безпеці країни. Автор пропонує два основні шляхи виходу із критичної ситуації: конструктивно переглянути базові основи аграрної політики і розробити довгострокову стратегію, розраховану, як мінімум, на 20 років. Поглиблений аналіз розвитку аграрного сектору Росії свідчить про необхідність ретельного вивчення його результатів стосовно до умов України, які значною мірою ідентичні російським. Виходячи з цього, дана стаття буде корисна для ознайомлення представниками вітчизняної аграрної науки і практики.

Держатели документа:
ІТСР338.1
А 86


    Артімонова, І. В.
    Формування сільськогосподарської кооперації у провідних країнах світу [Текст] / І. В. Артімонова // Вісник аграрної науки. - 2009. - № 12. - С. 74-76
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Економіка сільського госп-ва--с.-г. підприємства--Периодические издания
Кл.слова (ненормированные):
кооперативи -- КООПЕРАЦІЯ с-г -- пайові внески -- субсидії державні
Аннотация: Висвітлено досвід зарубіжних країн щодо формування мережі кооперативних організацій. Сільськогосподарська кооперація може розвиватися за активної підтримки держави на законодавчому рівні через важелі фінансово-кредитного та податкового регулювання. Кооперативне законодавство всіх провідних зарубіжних країн грунтується на засадах кооперативної демократії.

Держатели документа:
ІТСР636(4-9)
С 41


    Ситниченко, Л.
    Лидирующие позиции животноводства Новой Зеландии [Текст] / Л. Ситниченко // Тваринництво сьогодні. - 2010. - № 1. - С. 18 - 19
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Економіка тваринництва--Нова Зеландія--Периодические издания
   Економіка розвинених країн--Нова Зеландія

   Економіка сільського госп-ва--міжнародні відносини--Периодические издания

Кл.слова (ненормированные):
овцеводство -- оленеводство -- козоводство -- крупный рогатый скот -- свиноводство -- ЭКСПОРТ мясомолочных продуктов -- ШЕРСТЬ -- ЖИВОТНОВОДСТВО -- мясомолочные продукты
Аннотация: Лидирующие позиции занимает в Новой Зеландии животноводство. Основная часть валютной выручки поступает в страну за счёт экспорта мясомолочных продуктов и шерсти.

Держатели документа:
ІТСР63(4-9)
М 89


    Мудрак, Р. П.
    Розвиток аграрного сектора виробництва та продовольче забезпечення населення: досвід США [Текст] / Р. П. Мудрак // Вісник аграрної науки Причорномор'я. - Миколаїв, 2009. - Вип. 1 (48). - С. 108 - 115
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Економіка розвинених країн--США--Сборники
   Економіка сільського госп-ва--фермерські, особисті підсобні госп.-ва--Сборники

Кл.слова (ненормированные):
продовольче забезпечення -- фермерство США
Аннотация: У статті здійснено ретроспективний аналіз розвитку сільськогосподарського виробництва та вирішення продовольчої проблеми в США. Виявлено, що фермерська конкуренція веде до зменшення кількості сільськогосподарських товаровиробників із числа найменш ефективних. Має місце позитивний досвід перепрямування прямої бюджетної допомоги від дрібних та низькопродуктивних ферм до середніх та великих.

Держатели документа:
ІТСР
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)