На главную Библиотеки Германии

Библиотеки


160. Московская государственная художественно-промышленная академия имени С.Г.Строганова - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>K=Право авторское<.>)
Найдено 105 книг(а)/журнал(ов)
Показаны книги/журналы с 1 по 20

1.
347.77
П 68


   
    Право інтелектуальної власності: Академічний курс [Текст] : підручник / за ред.: О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. - К. : Ін Юре, 2007. - 696 с. - ISBN 978-966-313-336-2 : 050.00 р., 057.00 р., 060.00 р.
    Содержание:
Передмова . - С .11
Загальні положення про інтелектуальну власність . - С .14
Інтелектуальна діяльність як складова творчого процесу та соціально-економічного розвитку суспільства . - С .14
Місце інтелектуальної та творчої діяльності у сучасному суспільстві . - С .14
Види інтелектуальної діяльності . - С .26
Гносеологічні аспекти становлення системи правової охорони результатів інтелектуальної власності . - С .38
Поняття права інтелектуальної власності . - С .55
Юридична природа права інтелектуальної власності та становлення права інтелектуальної власності в Україні . - С .55
Джерела права інтелектуальної власності України . - С .58
Поняття права інтелектуальної власності . - С .62
Співвідношення права інтелектуальної власності та права власності . - С .65
Об'єкти права інтелектуальної власності та їх класифікація . - С .67
Суб'єкти права інтелектуальної власності та їх класифікація . - С .72
Зміст права інтелектуальної власності . - С .79
Система правової охорони та захисту результатів інтелектуальної власності в Україні . - С .89
Гносеологічні аспекти становлення та розвитку системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні . - С .89
Державна система охорони та захисту інтелектуальної власності в Україні . - С .93
Авторське право і суміжні права . - С .110
Поняття авторського права . - С .110
Історична ретроспектива розвитку правової охорони авторського права . - С .110
Поняття та юридична природа авторського права . - С .115
Об'єкти авторського права . - С .118
Поняття об'єкта авторського права . - С .118
Види об'єктів авторського права . - С .126
Твори, які не є об'єктами авторського права . - С .144
Суб'єкти авторського права . - С .151
Зміст авторського права . - С .157
Загальні підходи до визначення змісту авторського права . - С .157
Особисті немайнові права автора . - С .158
Майнові права автора на твір . - С .170
Обмеження майнових прав автора . - С .199
Строк охорони авторських прав . - С .207
Правові наслідки закінчення строку чинності майнових авторських прав . - С .213
Суміжні права . - С .219
Загальні положення . - С .219
Особливості суміжних прав . - С .222
Правова охорона суміжних прав . - С .225
Правова охорона прав виконавців . - С .225
Охорона прав виробників фонограм і відеограм . - С .236
Охорона прав організацій мовлення . - С .241
Вільне використання об'єктів суміжних прав . - С .246
Міжнародна охорона суміжних прав . - С .252
Колективне управління авторським правом і суміжними правами . - С .264
Поняття і становлення колективного управління та його роль у здійсненні авторського права і суміжних прав . - С .264
Правове регулювання діяльності організацій колективного управління правами в Україні . - С .268
Міжнародний досвід колективного управління авторським правом і суміжними правами . - С .275
Колективне управління правом на публічне виконання музичних творів «малих форм . - С .275
Колективне управління механічними правами . - С .278
Колективне управління правами на публічне виконання драматичних творів . - С .279
Колективне управління правом слідування . - С .280
Колективне управління правами на репрографічнерепродукування творів . - С .283
Колективне управління правами виконавців і виробників фонограм . - С .290
Колективне управління правами у зв'язку з кабельною ретрансляцією програм, що передаються в ефір . - С .291
Колективне управління правами у зв'язку з домашнім перезаписом . - С .292
Колективне управління майновими правами в актах європейського законодавства . - С .294
Захист авторського і суміжних прав . - С .297
Поняття захисту авторського і суміжних прав . - С .297
Цивільно-правові способи захисту авторського права і суміжних прав . - С .301
Кримінально-правові способи захисту авторського права і суміжних прав . - С .306
Адміністративно-правові способи захисту авторського права і суміжних прав . - С .307
Адміністративні процедури . - С .308
Найбільш поширені способи порушення авторського права і суміжних прав та боротьба з ними . - С .311
Патентне право . - С .318
Патентне право: поняття, предмет, принципи, джерела . - С .318
Поняття, предмет та принципи патентного права . - С .318
Джерела патентного права . - С .321
Об'єкти патентного права . - С .330
Винахід . - С .330
Корисна модель . - С .342
Промисловий зразок . - С .344
Суб'єкти патентного права . - С .348
Автори . - С .348
Патентовласники . - С .350
Правонаступники . - С .352
Представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені) . - С .353
Орган, що здійснює державну реєстрацію патентних прав . - С .354
Зміст правовідносин у сфері патентного права . - С .355
Набуття прав на винаходи та корисні моделі . - С .355
Набуття прав на промисловий зразок . - С .366
Права та обов'язки власника патенту . - С .369
Порушення прав власника патенту . - С .376
Правова охорона службових і секретних об'єктів патентного права . - С .380
Правова охорона службових об'єктів патентного права . - С .380
Правова охорона секретних винаходів і корисних моделей . - С .383
Захист прав авторів і патентовласників . - С .386
Загальні поняття про форми і способи захисту прав авторів і патентовласників . - С .386
Адміністративний порядок захисту прав патентовласників . - С .390
Кримінальна відповідальність за порушення патентних прав . - С .391
Судовий порядок захисту прав авторів і патентовласників . - С .392
Право інтелектуальної власності на правові засоои індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг . - С .399
Право інтелектуальної власності на комерційне найменування . - С .400
Загальна характеристика комерційного найменування . - С .400
Майнові права на комерційне найменування . - С .403
Право інтелектуальної власності на торговельні марки . - С .406
Поняття та види торговельних марок . - С .406
Умови надання правової охорони торговельним маркам . - С .409
Суб'єкти права на торговельну марку . - С .414
Правова охорона добре відомих торговельних марок . - С .416
Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку . - С .422
Право попереднього користувача на торговельну марку . - С .425
Припинення та визнання недійсними прав інтелектуальної власності на торговельну марку . - С .428
Право інтелектуальної власності на географічне зазначення . - С .435
Поняття та види географічних зазначень . - С .435
Реєстрація географічного зазначення . - С .439
Майнові права інтелектуальної власності на географічне зазначення . - С .441
Захист географічних зазначень в актах міжнародного законодавства . - С .443
Інститут прав на інші об'єкти права інтелектуальної власності . - С .451
Правова охорона наукових відкриттів . - С .451
Загальні підходи до наукових відкриттів . - С .451
Поняття «наукове відкриття» та його ознаки . - С .453
Об'єкти наукових відкриттів . - С .458
Право на наукове відкриття . - С .462
Міжнародний досвід щодо правової охорони наукових відкриттів . - С .470
Права на раціоналізаторські пропозиції . - С .472
Гносеологічні аспекти раціоналізаторської діяльності . - С .472
Поняття та критерії охороноздатності раціоналізаторської пропозиції . - С .482
Власники прав на раціоналізаторські пропозиції . - С .487
Оформлення прав на раціоналізаторські пропозиції . - С .488
Зміст прав на раціоналізаторські пропозиції . - С .491
Захист прав на раціоналізаторські пропозиції . - С .492
Право інтелектуальної власності на сорти рослин і породи тварин . - С .495
Загальні положення . - С .495
Міжнародний досвід у сфері охорони прав на сорти рослин . - С .500
Законодавство України у сфері правової охорони сучасних біотехнологій . - С .507
Об'єкти правової охорони сортів рослин і порід тварин в Україні . - С .510
Суб'єкти права на сорти рослин, породи тварин . - С .512
Порядок набуття в Україні прав на новий сорт рослин . - С .516
Права та обов'язки володільців патенту на сорт рослин, породу тварин . - С .519
Порядок захисту прав на сорт рослин, породу тварин згідно із законодавством України . - С .522
Права на топографії інтегральних мікросхем . - С .531
Поняття та критерії охороноздатності топографії інтегральної мікросхеми . - С .531
Власники прав на топографії інтегральних мікросхем та їхні права . - С .534
Захист прав на топографії інтегральних мікросхем . - С .542
Комерційна таємниця як об'єкт інтелектуальної власності . - С .546
Гносеологічні аспекти інституту комерційної таємниці . - С .546
Охорона комерційної таємниці і ноу-хау у міжнародному законодавстві . - С .548
Комерційна таємниця у правовій системі України . - С .555
Правові засоби захисту комерційної таємниці . - С .561
Договори у сфері інтелектуальної власності . - С .566
Загальна характеристика договорів у сфері інтелектуальної власності . - С .566
Загальні положення про цивільно-правовий договір . - С .566
Поняття та види договорів у сфері інтелектуальної власності . - С .568
Форма договорів у сфері інтелектуальної власності та їх державна реєстрація . - С .571
Правові засади укладання окремих видів договорів у сфері інтелектуальної власності . - С .576
Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності . - С .576
Ліцензійний договір . - С .583
Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності . - С .590
Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності . - С .593
Договір комерційної концесії . - С .595
Інші договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності . - С .602
Економіко-правові засади інтелектуальної власності . - С .612
Інтелектуальна власність — складова інтелектуального капіталу за економічним змістом . - С .612
Оцінка вартості інтелектуальної власності та механізм формування цін . - С .624
Інтелектуальна власність в системі бухгалтерського обліку та документальне її оформлення . - С .633
Механізм комерціалізації інтелектуальної власності . - С .642
Оподаткування операцій з нематеріальними активами . - С .647
Освіта у галузі інтелектуальної власності . - С .663
Міжнародний досвід підготовки фахівців з інтелектуальної власності . - С .663
Розвиток освіти у сфері інтелектуальної власності в Україні . - С .671
ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ . - С .678
Нормативно-правові акти, що регулюють питання, пов'язані з охороною авторського права і суміжних прав . - С .678
Нормативно-правові акти, що регулюють питання, пов'язані з охороною прав на об'єкти промислової власності . - С .681
Міжнародні конвенції, угоди та договори . - С .685
Перелік нормативних актів ЄС . - С .688
УДК
ББК 67.9(4Укр)304.3я73

Кл.слова (ненормированные):
Право інтелектуальної власн. -- Intelectual property law -- Право интеллектуальной собств. -- Власність інтелектуальна -- Intelectual property -- Собственность интеллектуальная -- Права суміжні -- Allied rights -- Права смежные -- Право авторське -- Copyright -- Право авторское -- Право патентне -- Patent law -- Право патентное


Доп.точки доступа:
Орлюк, Олена Павлівна \за ред.\; Святоцького, Олександр Дмитрович \за ред.\
Экземпляры всего: 4
АБ (4)
Свободны: АБ (4)
Найти похожие


2.
347.77
О-92


   
    Охорона інтелектуальної власності в Україні [Текст] : с.О. Довгий, В.О. Жаров, В.О. Зайчук та ін. - К. : ФОРУМ, 2002. - 319 с. - ISBN 966-7786-55-2 : Б. ц.
    Содержание:
ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ТА її ПРАВОВІ ІНСТИТУТИ . - С .3
ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ . - С .3
ПОНЯТТЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ . - С .3
ОСНОВНІ ІНСТИТУТИ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ . - С .7
СИСТЕМА ДЖЕРЕЛ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ . - С .16
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ . - С .16
ІНСТИТУТ АВТОРСЬКИХ І СУМІЖНИХ ПРАВ . - С .18
ІНСТИТУТ ПАТЕНТНИХ ПРАВ . - С .23
ІНСТИТУТ ПРАВ НА ПОЗНАЧЕННЯ . - С .28
ІНСТИТУТ ПРАВ НА НЕТРАДИЦІЙНІ РЕЗУЛЬТАТИ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ . - С .31
ІНСТИТУТ АВТОРСЬКИХ І СУМІЖНИХ ПРАВ . - С .34
ОБ'ЄКТИ АВТОРСЬКИХ ПРАВ . - С .34
ПОНЯТТЯ ТА КРИТЕРІЇ ОХОРОНОСПРОМОЖНОСТІ
ОБ'ЄКТІВ АВТОРСЬКИХ ПРАВ . - С .34
Загальні положення . - С .34
Творчий характер твору . - С .35
Об'єктивна форма і відтворення твору . - С .35
Виконання формальностей . - С .36
Правове значення окремих елементів твору . - С .37
Твори, що не охороняються як об'єкти авторських прав . - С .38
ВИДИ ОБ'ЄКТІВ АВТОРСЬКИХ ПРАВ . - С .39
Твори науки, літератури і мистецтва . - С .39
Твори, які охороняються як об'єкти авторських прав . - С .48
Твори оригінальні і похідні . - С .50
Службові і неслужбові твори . - С .51
СУБ'ЄКТИ АВТОРСЬКИХ ПРАВ . - С .53
АВТОРИ ТВОРІВ . - С .53
СПАДКОЄМЦІ ТА ІНШІ ПРАВОНАСТУПНИКИ . - С .57
ОРГАНІЗАЦІЇ, ЩО УПРАВЛЯЮТЬ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ
ВЛАСНИКІВ АВТОРСЬКИХ І СУМІЖНИХ
ПРАВ НА КОЛЕКТИВНІЙ ОСНОВІ . - С .60
ПАТЕНТНЕ ВІДОМСТВО УКРАЇНИ . - С .61
ПРАВА НА ТВОРИ НАУКИ, ЛІТЕРАТУРИ І
МИСТЕЦТВА (АВТОРСЬКІ ПРАВА) . - С .64
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ . - С .64
ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА НА ТВОРИ . - С .65
Право авторства . - С .65
Право на авторське ім'я . - С .66
Право на захист репутації автора . - С .69
МАЙНОВІ ПРАВА НА ТВОРИ . - С .71
Загальні положення . - С .71
Право на відтворення . - С .73
Право на публічний показ і право на публічне виконання . - С .74
Право на публічну демонстрацію і право на публічне сповіщення . - С .76
Право на переклад і право на переробку твору . - С .78
Право на розповсюдження і право на імпорт . - С .79
Інші права на твори . - С .81
ВІЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТВОРІВ . - С .85
СТРОК ДІЇ АВТОРСЬКИХ ПРАВ . - С .93
ПЕРЕДАЧА ПРАВ НА ТВІР . - С .94
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ . - С .94
ПРЕДМЕТ АВТОРСЬКОГО ДОГОВОРУ . - С .96
СТРОК ДІЇ АВТОРСЬКОГО ДОГОВОРУ . - С .96
ФОРМА АВТОРСЬКОГО ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ЙОГО
УКЛАДАННЯ . - С .97
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ
АВТОРСЬКОГО ДОГОВОРУ . - С .98
Загальні положення . - С .98
Відповідальність автора . - С .99
Відповідальність користувача . - С .101
ПРИПИНЕННЯ ДІЇ АВТОРСЬКОГО ДОГОВОРУ . - С .103
ПРАВА НА ВИКОНАННЯ, ФОНОГРАМИ, ВІДЕОГРАМИ ТА
ПЕРЕДАЧІ (ПРОГРАМИ) ОРГАНІЗАЦІЙ МОВЛЕННЯ (СУМІЖНІ
ПРАВА) . - С .105
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ . - С .105
ПРАВА НА ВИКОНАННЯ . - С .108
ПРАВА НА ФОНОГРАМИ І ВІДЕОГРАМИ . - С .110
ПРАВА НА ПЕРЕДАЧІ (ПРОГРАМИ) ОРГАНІЗАЦІЙ
МОВЛЕННЯ . - С .112
ВІЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ОБ'ЄКТІВ СУМІЖНИХ ПРАВ . - С .113
ЗАХИСТ АВТОРСЬКИХ І СУМІЖНИХ ПРАВ . - С .115
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ . - С .115
СПОСОБИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ АВТОРСЬКИХ І
СУМІЖНИХ ПРАВ . - С .122
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ
АВТОРСЬКИХ І СУМІЖНИХ ПРАВ . - С .133
ІНСТИТУТ ПАТЕНТНИХ ПРАВ . - С .136
ОБ'ЄКТИ ПАТЕНТНИХ ПРАВ . - С .136
ПОНЯТТЯ ТА КРИТЕРІЇ ПАТЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ВИНАХОДУ . - С .136
Загальні положення . - С .136
Об'єкти винаходу . - С .137
Об'єкти, які не визнаються винаходом . - С .140
Новизна винаходу . - С .141
Винахідницький рівень винаходу . - С .146
Промислова придатність винаходу . - С .149
ПОНЯТТЯ ТА КРИТЕРІЇ ПАТЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
КОРИСНОЇ МОДЕЛІ . - С .151
Загальні положення . - С .151
Новизна корисної моделі . - С .152
Промислова придатність корисної моделі . - С .153
ПОНЯТТЯ ТА КРИТЕРІЇ ПАТЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ПРОМИСЛОВОГО ЗРАЗКА . - С .153
Загальні положення . - С .153
Новизна промислового зразка . - С .157
Промислова придатність промислового зразка . - С .158
СУБ'ЄКТИ ПАТЕНТНИХ ПРАВ . - С .159
АВТОРИ ВИНАХОДІВ, КОРИСНИХ МОДЕЛЕЙ
І ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ . - С .159
ПАТЕНТОВОЛОДІЛЬЦІ . - С .161
СПАДКОЄМЦІ . - С .163
ПАТЕНТНІ ПОВІРЕНІ . - С .165
ПРАВА АВТОРІВ ВИНАХОДІВ, КОРИСНИХ
МОДЕЛЕЙ І ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ . - С .167
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ . - С .167
ПРАВО НА ПОДАННЯ ЗАЯВКИ . - С .167
ПРАВО АВТОРСТВА І ПРАВО НА АВТОРСЬКЕ ІМ'Я . - С .170
ПРАВО НА ВИНАГОРОДУ . - С .171
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПАТЕНТОВОЛОДІЛЬЦІВ . - С .173
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ . - С .173
ЗМІСТ ПАТЕНТНИХ ПРАВ . - С .177
ОБОВ'ЯЗКИ ПАТЕНТОВОЛОДІЛЬЦІВ . - С .188
ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ПАТЕНТУ . - С .190
3АХИСТ ПАТЕНТНИХ ПРАВ . - С .193
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ . - С .193
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ СПОСОБИ ЗАХИСТУ ПАТЕНТНИХ
ПРАВ . - С .195
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ЗА ПОРУШЕННЯ ПАТЕНТНИХ ПРАВ . - С .200
ІНСТИТУТ ПРАВ НА ПОЗНАЧЕННЯ УЧАСНИКІВ
ЦИВІЛЬНОГО ОБОРОТУ ТА ВВЕДЕНОЇ В ЦИВІЛЬНИЙ ОБОРОТ
ПРОДУКЦІЇ . - С .202
ПРАВА НА ФІРМОВІ НАЙМЕНУВАННЯ . - С .202
ПОНЯТТЯ ТА КРИТЕРІЇ ОХОРОНОСПРОМОЖНОСТІ
ФІРМОВОГО НАЙМЕНУВАННЯ . - С .202
ВЛАСНИКИ ПРАВ НА ФІРМОВІ НАЙМЕНУВАННЯ . - С .205
ЗМІСТ ПРАВ НА ФІРМОВІ НАЙМЕНУВАННЯ . - С .206
ЗАХИСТ ПРАВ НА ФІРМОВІ НАЙМЕНУВАННЯ . - С .213
ПРАВА НА ЗНАКИ ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ . - С .219
ПОНЯТТЯ ТА КРИТЕРІЇ ОХОРОНОСПРОМОЖНОСТІ ЗНАКА
ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ . - С .219
ВИДИ ЗНАКІВ ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ . - С .222
ПОЗНАЧЕННЯ, ЯКІ НЕ ВИЗНАЮТЬСЯ ЗНАКАМИ
ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ . - С .225
ВЛАСНИКИ ПРАВ НА ЗНАКИ ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ . - С .228
ЗМІСТ ПРАВ НА ЗНАКИ ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ . - С .229
ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ПРАВ НА ЗНАКИ ДЛЯ ТОВАРІВ
І ПОСЛУГ . - С .231
ПЕРЕДАЧА ПРАВ НА ЗНАКИ ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ . - С .232
ЗАХИСТ ПРАВ НА ЗНАКИ ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ . - С .233
ПРАВА НА ЗАЗНАЧЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ . - С .235
ПОНЯТТЯ ТА КРИТЕРІЇ ОХОРОНОСПРОМОЖНОСТІ
ЗАЗНАЧЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ . - С .235
ЗАЗНАЧЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ, ЯКИМ
НЕ НАДАЄТЬСЯ ОХОРОНА ПРАВ . - С .239
ВЛАСНИКИ ПРАВ НА ЗАЗНАЧЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ
ТОВАРІВ . - С .240
ЗМІСТ ПРАВ НА ЗАЗНАЧЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ . - С .241
ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ПРАВ НА ЗАЗНАЧЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ
ТОВАРІВ . - С .244
ЗАХИСТ ПРАВ НА ЗАЗНАЧЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ . - С .246
ІНСТИТУТ ПРАВ НА НЕТРАДИЦІЙНІ РЕЗУЛЬТАТИ
ІНТЕЛЕКТЖЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ . - С .249
ПРАВА НА НАУКОВІ ВІДКРИТТЯ . - С .249
ПОНЯТТЯ ТА КРИТЕРІЇ ОХОРОНОСПРОМОЖНОСТІ
НАУКОВОГО ВІДКРИТТЯ . - С .249
ВЛАСНИКИ ПРАВ НА НАУКОВІ ВІДКРИТТЯ . - С .254
ЗМІСТ ТА ЗАХИСТ ПРАВ НА НАУКОВІ ВІДКРИТТЯ . - С .256
ПРАВА НА КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ . - С .257
ПОНЯТТЯ ТА КРИТЕРІЇ ОХОРОНОСПРОМОЖНОСТІ
КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ . - С .257
ВЛАСНИКИ ПРАВ НА КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ
ТА ЇХНІ ПРАВА . - С .263
ЗАХИСТ ПРАВ НА КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ . - С .266
ПРАВА НА ТОПОГРАФІЇ ІНТЕГРАЛЬНИХ
МІКРОСХЕМ . - С .271
ПОНЯТТЯ ТА КРИТЕРІЇ ОХОРОНОСПРОМОЖНОСТІ
ТОПОГРАФІЇ ІНТЕГРАЛЬНОЇ МІКРОСХЕМИ . - С .271
ВЛАСНИКИ ПРАВ НА ТОПОГРАФІЇ ІНТЕГРАЛЬНИХ
МІКРОСХЕМ ТА ЇХНІ ПРАВА . - С .272
ЗАХИСТ ПРАВ НА ТОПОГРАФІЇ ІНТЕГРАЛЬНИХ
МІКРОСХЕМ . - С .278
ПРАВА НА СОРТИ РОСЛИН . - С .280
ПОНЯТТЯ ТА КРИТЕРІЇ ОХОРОНОСПРОМОЖНОСТІ СОРТУ
РОСЛИН . - С .280
ВЛАСНИКИ ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН . - С .286
ЗМІСТ ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН . - С .287
ЗАХИСТ ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН . - С .295
ПРАВА НА РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКІ ПРОПОЗИЦІЇ . - С .298
ПОНЯТТЯ ТА КРИТЕРІЇ ОХОРОНОСПРОМОЖНОСТІ
РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКОЇ ПРОПОЗИЦІЇ . - С .298
ВЛАСНИКИ ПРАВ НА РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКІ
ПРОПОЗИЦІЇ . - С .302
ОФОРМЛЕННЯ ПРАВ НА РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКІ
ПРОПОЗИЦІЇ . - С .303
ЗМІСТ ПРАВ НА РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКІ ПРОПОЗИЦІЇ . - С .305
ЗАХИСТ ПРАВ НА РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКІ ПРОПОЗИЦІЇ . - С .307
ПІСЛЯМОВА . - С .308
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ . - С .309
УДК
ББК 67.9(4УКР)304.3

Кл.слова (ненормированные):
Власність інтелектуальна -- Intelectual property -- Собственность интеллектуальная -- Право інтелектуальної власн. -- Intelectual property law -- Право интеллектуальной собств. -- Право авторське -- Copyright -- Право авторское

Экземпляры всего: 2
АБ (2)
Свободны: АБ (2)
Найти похожие


3.
347.77
К-71


    Коссак, В.М..
    Право інтелектуальної власності: Підручник [Текст] / В.М. Коссак, І. Є. Якубівський. - К. : Істина, 2007. - 208 с. - ISBN 966-8909-00-3 : 25.00 р.
    Содержание:
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРАВОВОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Інтелектуальна власність та її значення . - С .3
Загальна характеристика законодавства
України про інтелектуальну власність . - С .4
АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУМІЖНІ ПРАВА
Авторське право . - С .7
Поняття та об'єкти авторського права . - С .7
Суб'єкти авторського права . - С .9
Особисті немайнові права автора . - С .11
Майнові права автора . - С .12
Суміжні права . - С .18
Об'єкти та суб'єкти суміжних прав . - С .18
Зміст та межі суб'єктивних суміжних прав . - С .18
ПАТЕНТНЕ ПРАВО
Патентне право, його об'єкти і суб'єкти . - С .23
Загальна характеристика патентного права та його джерел . - С .23
Об'єкти патентного права . - С .25
Суб'єкти патентних правовідносин . - С .38
Патент та порядок його одержання . - С .43
Патентна форма охорони прав на винаходи, корисні моделі та промислові зразки . - С .43
Патент: поняття, види та межі чинності . - С .45
Право на патент та його суб'єкти . - С .47
Заявка на видачу патенту . - С .50
Дата подання заявки та її правове значення.
Пріоритет . - С .56
Експертиза заявки . - С .58
Реєстрація патенту та публікування '. відомостей про нього. Видача патенту . - С .62
Зміст прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок.
Припинення чинності патенту та визнання його недійсним . - С .63
Особисті немайнові та майнові права винахідника
(автора промислового зразка) . - С .63
Майнові права, що випливають з патенту . - С .64
Дії, що не визнаються порушенням прав володільця патенту . - С .68
Припинення чинності патенту . - С .72
Визнання патенту недійсним . - С .73
ПРАВОВІ ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ УЧАСНИКІВ
ЦИВІЛЬНОГО ОБОРОТУ, ТОВАРІВ І ПОСЛУГ
Загальна характеристика інституту правових засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг . - С .75
Право інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування . - С .76
Поняття «комерційне найменування» та вимоги до нього . - С .76
Суб'єкти права інтелектуальної власності на комерційне найменування . - С .80
Виникнення та зміст права інтелектуальної власності на комерційне найменування . - С .81
Право інтелектуальної власності на торговельну марку (знак для товарів і послуг) . - С .83
Поняття «торговельна марка», її об'єкти та умови надання правової охорони . - С .83
Суб'єкти та підстави набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку . - С .88
Зміст прав інтелектуальної власності на торговельну марку . - С .91
Дострокове припинення дії свідоцтва та визнання його недійсним . - С .95
Правова охорона прав на зазначення походження товарів . - С .98
Об'єкти і суб'єкти права інтелектуальної власності на географічне зазначення . - С .98
Надання правової охорони географічним зазначенням . - С .100
Зміст прав інтелектуальної власності на географічне зазначення . - С .103
ІНШІ (НЕТРАДИЦІЙНІ) ОБ'ЄКТИ ПРАВА
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин . - С .106
Загальні засади правової охорони селекційних досягнень у рослинництві і тваринництві . - С .106
Поняття та умови набуття права інтелектуальної власності на сорти рослин і породи тварин . - С .107
Суб'єкти права інтелектуальної власності на сорт рослин та породу тварин . - С .110
Порядок набуття прав інтелектуальної власності на сорт рослин та породу тварин . - С .111
Зміст прав інтелектуальної власності на сорт рослин та породу тварин . - С .116
Припинення чинності майнових прав на сорт рослин та породу тварин і визнання їх нечинними . - С .122
Право інтелектуальної власності на компонування (топографію) інтегральних мікросхем . - С .123
Компонування інтегральної мікросхеми як об'єкт права інтелектуальної власності . - С .123
Суб'єкти права інтелектуальної власності на компонування інтегральних мікросхем . - С .125
Набуття прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми . - С .127
Зміст прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми . - С .130
Припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на компонування ІМС та визнання їх недійсними . - С .135
Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію . - С .137
Поняття та об'єкти раціоналізаторської пропозиції . - С .137
Суб'єкти та порядок набуття права інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію . - С .139
Зміст прав інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію . - С .141
Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю . - С .143
Загальна характеристика інституту комерційної таємниці . - С .143
Поняття та ознаки комерційної таємниці . - С .144
Суб'єкти права інтелектуальної власності на комерційну таємницю . - С .147
Майнові права інтелектуальної власності на комерційну таємницю . - С .148
Право інтелектуальної власності на наукове відкриття . - С .150
ДОГОВОРИ У СФЕРІ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності . - С .153
Загальна характеристика договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності . - С .153
Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності: поняття та види . - С .156
Ліцензійний договір . - С .158
Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності . - С .161
Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності . - С .163
Договір комерційної концесії
(франчайзингу) . - С .165
Поняття та правова природа договору комерційної концесії (франчайзингу). Форма договору та його державна реєстрація . - С .165
Зміст договору комерційної концесії . - С .168
Права та обов'язки сторін . - С .170
Припинення договору комерційної концесії . - С .171
ЗАХИСТ ПРАВА
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Загальні положення щодо захисту права інтелектуальної власності . - С .173
Захист авторського права та суміжних прав . - С .175
Захист права промислової власності . - С .180
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА
ОХОРОНА ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Загальні положення міжнародно-правової охорони інтелектуальної власності . - С .184
Міжнародно-правова охорона авторського права і суміжних прав . - С .185
Міжнародно-правова охорона об'єктів промислової власності . - С .189
Рекомендовані джерела . - С .194
УДК
ББК 67.9(4Укр)304.4

Кл.слова (ненормированные):
Право інтелектуальної власн. -- Intelectual property law -- Право интеллектуальной собств. -- Власність інтелектуальна -- Intelectual property -- Собственность интеллектуальная -- Права суміжні -- Allied rights -- Права смежные -- Право авторське -- Copyright -- Право авторское -- Патент -- Patent -- Патент


Доп.точки доступа:
Якубівський, І.Є.
Экземпляры всего: 5
АБ (5)
Свободны: АБ (5)
Найти похожие


4.
341.9
Б-74


    Богуславский, М.М..
    Международное частное право [Текст] : изд. 2-е перераб. и доп. / М.М. Богуславский. - М. : Международные отношения, 1994. - 416 с. - ISBN 5-7133-0714-Х : 400000 р.
    Содержание:
Методические рекомендации по изучению учебного курса международного частног) права. . . . . . . . . . . . .

Понятие, предмет и система международного частного права . - С .5
Глаза 2. Источники междуттародного частного права . - С .47
Общие понятия международного частного гфавя . - С .74
Гра
, Ь) . - С .5
Правовое положенче .«ги
1) . - С .7
Правовое положение государства как участника гражданско-правовых отношений . - С .149
Право собственнее т- . . , . . . . . .
Ко

1') . - С .9
Междунарояные пеоевозки грузов VI пзссажир . - С .231
Международ
УДК
ББК 67.93

Кл.слова (ненормированные):
Право патентне -- Patent law -- Право патентное -- Право власності -- Property law -- Право собственности -- Право спадкове -- Hereditary law -- Право наследственное -- Право авторське -- Copyright -- Право авторское -- Право міжнародне -- International law -- Право международное -- Право приватне -- Private law -- Право частное

Экземпляры всего: 2
АБ (2)
Свободны: АБ (2)
Найти похожие


5.
34
А-22


   
    Авторское право Украины: Сборник нормативно-правовых актов [Текст] : под ред. Ситцевого В.В. - К. : ВІПОЛ, 1996. - 164 с. - ISBN 966-95013-0-Х : 5.20 р.
    Содержание:
КОНСТИТУЦИЯ, стщиАЛЫЮЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Закон Украины «Об (кипорском праве и (-\п'-клых п{><:1пал . - С .3
Конституция Украины . - С .29
Гражданский кодекс Украины . - С .30
Закон Украины «О опасении изменении в ('риждинский кодекс
Украины . - С .31
Закон Украины «О (•()(>( пюенчости . - С .31
Закон Украины «Огнпаы зпконодательстоп Украины культуре . - С .33
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ
Конституция Украины . - С .36
Гражданский кодекс Украины . - С .36
Венская конвенция . - С .36
КОН Украины «О международных договоры Украины . - С .37
З . - С .38
Всеобщая декларация прав человека . - С .38
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах . - С .39
Международный пакт о гражданских и политических правах . - С .39
Постановление Верховного Совета Украины «Оа участии
Украины оо НселтрниН конвенции оо авторском праве 1952 года . - С .40
Всемирная конвенция по авторским правам, подписанная в
Женеве 6 сентября 1952 г. и пересмотренная в Париже 24 пбля 1971 г . - С .40
Закон Украины «"чий . - С .56
Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведеннП от 9 сентября 1986 г. в редакции 1971 г . - С .56
Закон Украины <•<() ратче . - С .71
Соглашение о сотрудничестве в области охраны авторского права и смежных прав . - С .71
Стокгольмская конференция по интеллектуальной собственности, 1967 г., учреждающая Всемирную
Организацию интеллектуальной собственности . - С .74
ЗАКОНЫ УКРАИНЫ
Постановление Верховного Совета Украины «О порядке введения в действие Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах . - С .75
Закон Украины «06охране прав на изобретения и полезные модели . - С .76
Закон Украины «Об охране прав на промышленные образцы . - С .77
Закон Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг . - С .78
Закон Украины «Об информации . - С .80
Закон Украины «О печатных средствах массовой информации (печати) в Украине . - С .83
Закон Украины «Об информационных агентствах . - С .85
Закон Украины «О телевидении и радиовещании . - С .87
Закон Украины «О научно-технической информации . - С .89
Закон Украины «О защите информации в автоматизированных системах . - С .93
Закон Украины «О научной и научно-технической экспертизе . - С .94
Закон Украины «Об инвестиционной деятельности . - С .96
Закон Украины «Об иностранных инвестициях . - С .98
Закон Украины «О режиме иностранного инвестирования . - С .99
ЗаконУкраины«Оэологе . - С .100
Закон Украины «О страховании . - С .101
Закон Украины «О хозяйственных обществах . - С .102
Закон Украины «О государственной службе . - С .103
Закон Украины «<7 налогообложении прибылипредприятий . - С .103
Декрет Кабинета Министров Украинь? «О государственной пошлине»
Гражданский процессуальный кодекс Украины . - С .107
Таможенный кодекс Украины . - С .108
Уголовный кодекс Украины . - С .109
Закон Украины «О рекламе . - С .109
ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ КАБННПТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
Постановление Кабинета министров Украины от 18 ноября
94 г. № 784 «О мин11.чальчыхст(1вка-\ (.шторского
(ю)нпс'рпж . - С .111
Приложение №1 «Минимальные ставки авторского вознаграждения :т публичное испо.тение произведении и порядок их пр1шененчя» . - С .
Приложение № 2 «Мини.\<а,пьные ставки авторского вознаграждения за воспроч.медение произведений путг. . - С .124
Приложение ?*ч0 3 «() государственной регистрации прав автора на произведения науки, литературы и искусства . - С .133
Положение о государственной регистрации прав автора на произведения науки, литературы и искусства . - С .134
НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ
Инструкция о подоходном налоге на граждан . - С .140
Инструкция о порядке поступления, учету и использования средств Фонда социального страхования
Украины . - С .142
Инструкция по статистике заработной платы . - С .143
Инструкция по пниентаризации основных средств, нематериальных активов, товарно-материальных ценностей, денежных средств, документов и расчетов . - С .143
Инструкция о порядке перемещения через государственную границу Украины печатных, аудио- и аудиовизуальных материалов . - С .144
Основные положения о составе затрат производства
(оборота) на предприятиях и в организациях . - С .145
Положение об организации бухгалтерского учета и отчетности в Украине . - С .146
Условия покупки и использования иностранноП валюты . - С .147
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
О судебной практике по делам о возмещении морального
(неимущественного) вреда . - С .148
О некоторых вопросах практики решения споров, связанных с возмещением морального вреда . - С .148
Ситцевой «Источники украинского авторского права . - С .150
УДК

Кл.слова (ненормированные):
Право авторське -- Copyright -- Право авторское
Аннотация: В сборник вошли все основные нормативно-правовые акты Украины об авторском праве, принятые по август 1996 года, а также самые важные международные документы универсального и регионального характера, регулирующие сотрудничество государств в сфере интеллектуальной собственности. Сборник дополнен статьей «Источники украинского авторского права».

Экземпляры всего: 1
АБ (1)
Свободны: АБ (1)
Найти похожие


6.
339.5
Ф-75


    Фолсом, Ральф Х..
    Международные сделки: краткий курс [Текст] / Ральф Х. Фолсом, М. У. Гордон, Дж. Спангол. - М. : Логос, 1996. - 528 с. - ISBN 5-88439-064-5 : 10.80 р.
    Содержание:
Предисловие к четвертому изданию . - С .5
Введение. От Буффало и Бербанка, до Бангкока и
Белграда . - С .7
ва 1. Мировая торговля и многонациональные предприятия . - С .17
Мировая торговля и характер инвестиций . - С .18
Торговое законодательство США . - С .22
Законодательство об иностранных инвестицпял . - С .25
Многонациональные предприятия (МНП) . - С .30
Формы МНП . - С .35
Роль корпоративного юриста МНП . - С .36
Примерный рабочий день корпоратиьною юриста МНП . - С .39
ва 2. Переговоры о заключении международных сделок . - С .41
Перг-.оворы путем противоборства . - С .41
Постепенное создание консенсуса для лостижспия сошения . - С .42
Делегации на пере-оворах . - С .44
Распределение ролей . - С .46
Чувство времени . - С .46
Значение процедуры переговоров . - С .47
Язык переговоров . - С .49
Язык договоров . - С .53
ва 3. Международная купля-продажа товаров . - С .55
Международная документированная сделка купли-продажи и документированный аккредитнн . - С .55
Схема международной документированной сделки купли продажи . - С .61
Другие виды аккредитивов: компенсационный. револьверный и резервный . - С .65
Унификация международно) и торгового права . - С .68
История принятия Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров (КМКПТ) . - С .70
Сфера применения КМКПТ . - С .74
Общие положения КМКПТ . - С .80
Заключение договора . - С .83
Обязательства продавца . - С .87
Средства правовой защиты в случае нарушения договора продавцом . - С .95
Обязательства покупателя . - С .99
Риск утраты . - С .101
Средства правовой защиты в случае нарушения договора покупателем . - С .103
ва 4. Деньги и международные сделки . - С .106
Международная валютная система и МВФ . - С .106
Региональные и другие банки развития . - С .109
Национальные валютные системы . - С .111
Финансирование экспортных программ . - С .113
Оффшорные банковские операции (и льготные налоговые режимы) . - С .114
Международное движение денежных средств . - С .116
Иностранная валюта и валютный контроль . - С .118
Валютный риск . - С .122
Международные вклады и ссуды: евродоллары . - С .126
ва 5» Государственное регулирование импорта и экспорта . - С .128
Участие США в торговых переговорах — торговый представитель США . - С .131
Генеральное сошение о тарифах и торговле история . - С .133
Генеральное сошение о тарифах и торговле; положения . - С .136
Национальные ограничения импорта . - С .143
Запрет на импорт . - С .144
. - С .146
Регулирование экспорта и Внешнеторговая комиссия . - С .148
Таможенные процедуры . - С .149
Таможенная классификация . - С .150
Таможенная цена и правила о происхождении товара . - С .151
Беспошлинный ввоз товаров в США . - С .155
Отношение американских изготовителей к конкурирующим с ними импортным товарам . - С .156
Демпинг и антидемпинговые пошлины . - С .157
Субсидии и компенсационные пошлины . - С .162
Порядок применения оговорки об отмене импортных льгот и сошения об упорядочении рынка . - С .165
СУД международной торговли . - С .168
Экспортный контроль . - С .169
Положения экспортных законов против бо . - С .175
Закон о коррупции з<» рубежом . - С .177
Статьи 301 и 301 прим . - С .179
ва 6. Передача технологии . - С .182
Защита п.т-нтов . - С .183
Международное признание патентов . - С .186
Ноу-хау . - С .187
Защита товарных знаков . - С .189
Международное признание товарных знаков . - С .191
Защита авторского права . - С .192
Международное признание авторского пркза . - С .194
Международные привилегии . - С .196
Международное лицензирование патентов и ноу-х . - С .199
Защита от пиратства . - С .202
Товары серого рынка . - С .205
Трансграничный поток информации . - С .208
Специальные положення статьи . - С .209
ва 7. Международные сделки в странах с рыночной экономикой . - С .211
Принятие законов о передаче технологии и иностранных инвестициях как часть процесса развития . - С .213
Законы развивающихся стран о передаче технологии . - С .216
Законы развивающихся стран об иностранных инвестициях . - С .219
Неписаные инвестиционные правила — рабочий кодекс . - С .221
Законы развитых стран об иностранных инвестициях . - С .222
Заключение . - С .226
ва 8. Международные сделки в странах с нерыночной экономикой . - С .228
Продажа товаров стране с нерыночной экономикой . - С .231
Встречная торговля . - С .235
Импорт товаров из стран с нерыночной экономикой . - С .237
Торговые сошения между США и СНЭ . - С .238
Страны с нерыночной экономикой и ГАТТ . - С .239
Совет экономической взаимопомощи (СЭВ) . - С .241
Передача технологии и прямые иностранные инвестиции . - С .241
Приватизация . - С .245
ва 9. Найм на работу граждан других стран . - С .247
Договоры о трудовом праве . - С .248
Международная ор?ани: . - С .250
Международные к<-1лск1н1щыс договоры . - С .252
Найм на работу м<":.нык рабочих . - С .253
Паспорта . - С .255
Визы . - С .255
Разрешонис па ра' . - С .258
Порядок . - С .259
Международный трудовой договор . - С .260
ва 10. Европейское Сообщество . - С .262
Развитие Сообщества . - С .262
Остальная Европа . - С .265
Совет министров . - С .267
Комиссия и законотворчество Сообщества . - С .268
Европейский парламент (Ассамблея) . - С .270
Европейский суд и Суд первой инстанции . - С .274
Характер права Сообщества . - С .277
Осуществление права Сообщества . - С .280
Свободное перемещение товаров . - С .283
Свободное передвижение рабочих . - С .287
Право на открытие предприятий . - С .288
Свобода оказания услуг . - С .289
Свободное движение капитала . - С .290
Транспортная политика Сообщества . - С .292
Сельскохозяйственная политика Сообщества . - С .292
Налогообложение . - С .294
Торговые отношения . - С .295
Конвенции ЕС . - С .296
Право сообщества и хозяйственные организации . - С .296
ва 11. Правила ЕС о конкуренции в сфере бизнеса — экстерриториальное действие антимонопольных законов . - С .299
Статья 85 и исключения . - С .302
Статья . - С .306
Отрицательные заключения и меры индивидуального порядка . - С .310
Постановление Комиссии о концом ц)ации предприятий . - С .313
Экстерриториальное действие стагей 85 и . - С .316
Критерий последствий в американским праве и праве ЕС . - С .317
Экстерриториальное антимонопольное законодательсщо; олокирующее законы и решения в международных до! овор . - С .319

Еврсны . - С .324
Ин1с( (}<щпя третьего мцр . - С .325
Ас<1-!1.п.щия стран Юго Неточной Азии (ЛС . - С .329
Тор!иш1с правило и ин . - С .332
Анлскцй общин рынок (ЛПКОМ) . - С .335
Торговле прпБилаАНКОМ ц программы1 индусгрццльного рг . - С .338
Решонце . - С .340
Многонациональные предприятия АНКОМ . - С .341
Североамериканская зона свободной торговлн . - С .342
Япония и интеграция Восточной Азии . - С .345
ва 13. Отчуждение правительствами иностранной собственности . - С .347
Международная практика национализации . - С .348
Оценка риска национализации . - С .352
Текст ливийского закона о национализации интересов
Банкера Ханта . - С .353
Национализация и экспроприация по международному праву . - С .355
Место суда для оценки национализированной собственности . - С .359
Комиссия США по урегулированию иностранных претензий . - С .361
Порядик оценки национализированных инвестиций . - С .362
Законодатель . - С .364
ва 14. Страхование рисков потери иностранных инвестиций . - С .367
История и структура КЧЗИ . - С .369
Право сгать инвестором . - С .371
Программы страхования КЧЗИ . - С .372
Условия страхования инвестиций КЧЗИ . - С .374
Право на страхование инвестиций . - С .375
Претензии к КЧЗИ и разрешение споров . - С .376
КЧЗИ п частные страховщики . - С .378
Агентство гарантии многосторонних инвестиций; теория
КЧЗИ на международном уровне . - С .379
ва 15. Иммунитет государств в коммерческих сделках . - С .382
История и разумное объяснение . - С .383
Закон 1976 года об иммунитетах иностранных суверенов . - С .388
Кто такой суверен? . - С .390
Вопросы подсудности . - С .392
Вручение судебной повестки . - С .393
Исключения из правила о государственном суверенитете: отказ от права на него . - С .394
Исключение из правила о государственном суверенитете: коммерческая деятельность . - С .396
Исключение из правила о государственном суверенитете: нарушения международного права . - С .399
Другие исключения . - С .400
Государственный иммунитет и встречные иски . - С .400
Исполнение судебного решения . - С .401
ва 16. Доктрина государственного акта . - С .402
История доктрины государственного акта . - С .404
Государственный акт и экспроприация собственности . - С .405
Определенные ограничения действия доктрины государственного акта . - С .407
Доктрина государственного акта и разделение властей . - С .408
Доктрина государственного акта и некоторые исключения . - С .411
Заключение . - С .414
ва 17. Разрешение споров: судебное разбирательство и арбитраж . - С .415
Международный суд . - С .416
Международные договоры и разрешение споров . - С .417
Разрешение споров в национальных судах . - С .419
Признание и исполнение иностранных судебных решений . - С .423
Положение договора о суде по разрешению споров и применимому правду . - С .426
Оговорка о выборе суда . - С .426
Оговорка о выборе применимого права . - С .430
Императивные нормы и манипуляция оговорками о выборе суда и применимого права . - С .432
Разрешение спора в арбитраже . - С .433
Исполнение арбитражных решений: Конвенция ООН 1958 года . - С .435
Арбитражные правила и местное законодательство:
Стокгольмская торговая палата . - С .438
Элементы арбитражного сошения . - С .440
Международные арбитражные правила: ЮНСИТРАЛ, ИКСИД и другие организации . - С .443
Перечень судебных дел . - С .448
Предметный указатель . - С .459
Приложение. Конвенция Организации Объединенных
Наций о договорах международной купли-продажи товаров . - С .472
УДК
ББК 67.91

Кл.слова (ненормированные):
Торгівля міжнародна -- International trade -- Торговля международная -- Торгівля -- Trade -- Торговля -- Право авторське -- Copyright -- Право авторское -- Право міжнародне -- International law -- Право международное -- Відносини міжнародні -- International relations -- Отношения международные -- Арбітраж -- Arbitration -- Арбитраж
Аннотация: Рассматривается нормативная база для проведения международных сделок купли-продажи товаров. Раскрываются особенности международных и региональных организаций, заключения международных сделок в странах с рыночной экономикой, в развивающихся странах, вопросы разбирательства дел в судах и пр.
С разрешения издательства "West Publishing Co." в книге в качестве приложения помещены Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров и связанные с ней документы.


Доп.точки доступа:
Гордон, М.У.; Спангол, Дж.
Экземпляры всего: 3
АБ (3)
Свободны: АБ (3)
Найти похожие


7.
347.9
З-75


   
    Зразки процесуальних документів (заяви, позовні заяви, скарги, клопотання, що подаються до суду) [Текст] : укл.: Лядецький М.М., Хавронюк М.І., Кравчук В.М. Стратегія і тактика цивільного процесу. Практ. пос. - К. : Атіка, 2002. - 352 с. - ISBN 966-8074-05-Х : 14.00 р.
    Содержание:
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ . - С .4
Основні положення . - С .4
Склад суду, відводи . - С .8
Підвідомчість цивільних справ судам . - С .11
Докази . - С .12
Судові витрати . - С .20
Судові штрафи . - С .26
Процесуальні строки . - С .26
Судові виклики і повідомлення . - С .28
ОСОБИ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У СПРАВІ; ЇХ
ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ . - С .30
Загальні положення . - С .30
Сторони . - С .32
Треті особи . - С .33
Представництво в суді . - С .34
Повноваження прокурора в процесі . - С .37
Участь у процесі прокурора, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та осіб, яким за законом надано право захищати права і свободи інших осіб . - С .37
ПРОВАДЖЕННЯ СПРАВ У СУДІ ПЕРШОЇ
ІНСТАНЦІЇ . - С .38
Позовне провадження . - С .38
Підсудність . - С .38
Пред'явлення позову . - С .43
Зустрічний позов . - С .46
Підготовка цивільних справ до судового розгляду . - С .46
Забезпечення позову . - С .48
Судовий розгляд . - С .51
Фіксування судового процесу та протоколи . - С .61
Рішення суду . - С .63
Негайне виконання судових рішень . - С .67
Зупинення провадження в справі . - С .69
Закриття провадження в справі . - С .71
Залишення заяви без розгляду . - С .72
Набрання рішенням суду законної сили . - С .72
Ухвали суду першої інстанції . - С .73
Провадження по справах, що виникають з адміністративно-правових відносин . - С .74
Загальні положення . - С .74
Скарги на неправильності в списках виборців та в списках громадян, які мають право брати участь у референдумі . - С .76
Скарги на рішення і дії територіальної, окружної (територіальної) виборчої комісії по виборах депутатів і голів сільських, селищних, районних, міських, районних у містах, обласних Рад і заяви про скасування рішень виборчої комісії . - С .77
Скарги на рішення, дії або бездіяльність центральної виборчої комісії, територіальної, дільничної виборчої комісії по виборах Президента
України та заяви про скасування реєстрації кандидатом у президенти України . - С .79
Скарги на рішення, дії чи бездіяльність, що стосуються виборів народних депутатів України . - С .81
Скарги на рішення, дії або бездіяльність центральної виборчої комісії . - С .84
Заяви про дострокове припинення повноважень народного депутата України у разі невиконання ним вимог щодо несумісництва депутатської діяльності з іншими видами діяльності . - С .85
Скарги на дії органів і службових осіб у зв'язку з накладенням адміністративних стягнень . - С .86
Скарги громадян на рішення, дії або бездіяльність державних органів, юридичних чи службових осіб у сфері управлінської діяльності . - С .88
Скарги на рішення, прийняті відносно релігійних організацій . - С .91
Заява прокурора про визнання незаконними правового акта органу, рішення чи дії службової особи . - С .92
Г. Скарги на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби . - С .94
Справи про стягнення з громадян недоїмки по податках, самооподаткуванню сільського населення і державному обов'язковому страхуванню . - С .95
Окреме провадження . - С .97
Загальні положення . - С .97
Визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним . - С .98
Визнання громадянина безвісно відсутнім або оголошення його померлим . - С .100
Усиновлення дітей, які проживають на території України, громадянами України та іноземними громадянами . - С .101
Встановлення неправильності запису в актах громадянського стану . - С .103
Встановлення фактів, що мають юридичне значення . - С .103
Відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника . - С .105
Оскарження нотаріальних дій або відмови в їх вчиненні . - С .107
ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ . - С .108
Апеляційне провадження . - С .108
Касаційне провадження . - С .118
Перегляд рішень, ухвал, що набрали законної сили, у зв'язку з нововиявленими та винятковими обставинами . - С .127
ЗВЕРНЕННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ ТА
ПОВОРОТ ВИКОНАННЯ . - С .129
Звернення судового рішення до виконання . - С .129
Поворот виконання . - С .132
ЦИВІЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВА ІНОЗЕМНИХ
ГРОМАДЯН І ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА. ПОЗОВИ ДО ІНОЗЕМНИХ
ДЕРЖАВ, СУДОВІ ДОРУЧЕННЯ І РІШЕННЯ ІНОЗЕМНИХ СУДІВ.
МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ . - С .133
Додаток № 1 (до статті 379). Перелік видів майна громадян, на яке не може бути звернено стягнення по виконавчих документах . - С .136
Додаток № 2. Положення про третейський суд . - С .137
Додаток № 3. Порядок відновлення втраченого судового або виконавчого провадження . - С .139
УДК
ББК 67.9(4Укр)711

Кл.слова (ненормированные):
Право цивільне -- Cvil law -- Право гражданское -- Право адміністративне -- Administrative law -- Право административное -- Право сімейне -- Family law -- Право семейное -- Право житлове -- Housing law -- Право жилищное -- Право земельне -- Land law -- Право земельное -- Право трудове -- Labour law -- Право трудовое -- Право авторське -- Copyright -- Право авторское -- Права людини -- Human rights -- Права человека -- Процес цивільний -- Cvil process -- Процесс гражданский -- Судочинство цивільне -- Cvil process -- Судопроизводство гражданское
Аннотация: Книга містить зразки заяв, позовних заяв, скарг, клопотань та деяких інших документів, що подаються до суду у зв'язку з провадженням у цивільних, адміністративних, кримінальних та господарських справах, у зв'язку з конституційним провадженням, а також провадженням в Європейському Суді з прав людини. Зроблені посилання на закони та деякі інші акти законодавства (станом на 1 травня 2002 року), що регулюють форму і зміст зазначених процесуальних документів.
Окрема частина книги присвячена питанням стратегії і тактики цивільного процесу, які розглядаються з позицій зацікавлених осіб.

Экземпляры всего: 20
АБ (20)
Свободны: АБ (20)
Найти похожие


8.
347.77
П-68


   
    Право інтелектуальної власності: Підручник для студентів вищих навч. закладів [Текст] : за ред. О.А. Підопригори, О.Д. Святоцького. - К. : Ін Юре, 2002. - 624 с. - ISBN 966-7752-89-5 : 34.00 р.
    Содержание:
Передмова . - С .7
Загальні положення про інтелектуальну власність . - С .11
Інтелектуальна діяльність та її місце в соціальноекономічному розвитку суспільства . - С .11
Види інтелектуальної діяльності . - С .23
Особливості літературної діяльності . - С .27
Науково-технічна діяльність . - С .32
Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг . - С .36
Становлення системи правової охорони результатів інтелектуальної власності . - С .37
Поняття права інтелектуальної власності . - С .52
Види права інтелектуальної власності . - С .65
Право інтелектуальної власності в Україні . - С .76
Становлення і розвиток законодавства України про інтелектуальну власність . - С .76
Загальні положення законодавства України про інтелектуальну власність . - С .85
Авторське право і патентне право: спільне і відмінність . - С .106
Інтелектуальна власність України та її вплив на соціально-економічний розвиток держави . - С .115
Державне управління інтелектуальною власністю . - С .120
Об'єкти права інтелектуальної власності . - С .128
Об'єкти авторського права . - С .128
Об'єкти суміжних прав . - С .136
Об'єкти промислової власності . - С .138
Об'єкти засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг . - С .151
Об'єкти селекційних досягнень . - С .163
Об'єкти науково-технічної інформації . - С .168
Об'єкти нетрадиційних рішень . - С .176
Об'єкти наукових відкриттів . - С .176
Об'єкти раціоналізаторських пропозицій . - С .178
Об'єкти захисту від недобросовісної конкуренції . - С .181
Суб'єкти права інтелектуальної власності . - С .187
Загальні положення . - С .187
Автори — творці об'єктів права інтелектуальної власності . - С .188
Заявники . - С .195
Правонаступники як суб'єкти права інтелектуальної власності . - С .202
Оформлення прав на об'єкти інтелектуальної власності . - С .207
Виникнення прав на твори науки, літератури і мистецтва та об'єкти суміжних прав . - С .207
Оформлення прав на об'єкти промислової власності . - С .208
Заявка на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг . - С .217
Видача охоронного документа на об'єкт інтелектуальної власності . - С .224
Права і обов'язки суб'єктів інтелектуальної власності, що випливають з охоронних документів . - С .228
Виникнення суб'єктивних прав на об'єкти інтелектуальної власності . - С .228
Особисті немайнові права на об'єкти інтелектуальної власності . - С .231
Майнові права авторів творів науки, літератури, мистецтва і суміжних прав та суб'єктів промислової власності . - С .239
Припинення правової охорони інтелектуальної власності . - С .306
Загальні положення . - С .306
Припинення правової охорони об'єктів промислової власності . - С .308
Припинення правової охорони засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг . - С .318
Припинення правової охорони знаків для товарів і послуг . - С .318
Договори у сфері інтелектуальної діяльності . - С .324
Загальні положення . - С .324
Авторські договори . - С .333
Договори у сфері науково-технічної діяльності . - С .361
Договори на використання об'єктів промислової власності . - С .385
Патентування об'єктів промислової власності в іноземних державах . - С .400
Загальні положення . - С .400
Умови патентування об'єктів промислової власності в іноземних державах . - С .404
Договір про патентну кооперацію . - С .407
Колективне управління майновими правами суб'єктів інтелектуальної власності . - С .421
Загальні положення . - С .421
Колективне управління майновими правами авторів за типовим законом ВОІВ . - С .424
Управління майновими правами суб'єктів промислової власності . - С .430
Представники у справах інтелектуальної власності
(патентні повірені) . - С .433
Захист права інтелектуальної власності . - С .441
Загальні положення про систему захисту прав інтелектуальної власності . - С .441
Цивільно-правовий захист права інтелектуальної власності . - С .448
Кримінально-правовий захист права інтелектуальної власності . - С .460
Адміністративно-правовий захист права інтелектуальної власності . - С .465
Економіка інтелектуальної власності . - С .467
Інтелектуальна власність — складова інтелектуального капіталу за економічним змістом . - С .467
Оцінка вартості інтелектуальної власності . - С .474
Інтелектуальна власність в господарській діяльності . - С .481
Механізм комерціалізації інтелектуальної власності . - С .488
Оподаткування операцій з нематеріальними активами . - С .493
Міжнародні угоди в сфері інтелектуальної власності . - С .509
Загальні міжнародні угоди з питань інтелектуальної власності . - С .509
Міжнародні конвенції про охорону авторського права і суміжних прав . - С .515
Міжнародно-правова охорона промислової власності . - С .530
Міжнародно-правова охорона засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг . - С .548
Стимулювання і заохочення інтелектуальної діяльності . - С .561
Загальні положення . - С .561
Державне стимулювання і заохочення інтелектуальної діяльності . - С .563
Пільги для учасників інтелектуальної діяльності . - С .566
Короткий термінологічний словник . - С .573
Основні джерела права інтелектуальної власності . - С .610
Література для поглибленого вивчення курсу . - С .618
УДК
ББК 67.9(4УКР)304я73

Кл.слова (ненормированные):
Право власності -- Property law -- Право собственности -- Право інтелектуальної власн. -- Intelectual property law -- Право интеллектуальной собств. -- Власність інтелектуальна -- Intelectual property -- Собственность интеллектуальная -- Право авторське -- Copyright -- Право авторское
Аннотация: Зростаюча роль права інтелектуальної власності в житті суспільства зумовлює необхідність ґрунтовного ознайомлення студентів вищих навчальних закладів з основними положеннями чинного законодавства України про інтелектуальну власність, історію становлення права інтелектуальної власності, його об'єктами та суб'єктами, особистими немайновими і майновими правами суб'єктів права, способами їх використання та захисту.

Экземпляры всего: 96
АБ (96)
Свободны: АБ (96)
Найти похожие


9.
347.77
О-75


   
    Основы интеллектуальной собственности [Текст] : научно-методическое издание. - К. : Ін Юре, 1999. - 600 с. - ISBN 966-7183-91-2 : 72.00 р.
    Содержание:
I
ВВЕДЕНИЕ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
Система интеллектуальной собственности . - С .13
История и эволюция промышленной собственности . - С .25
Всемирная организация интеллектуальной собственности и международное сотрудничество в области интеллектуальной собственности . - С .33

РОЛЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В ЭКОНОМИЧЕСКОМ И ТЕХНИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
Влияние охраны интеллектуальной собственности на экономическое и техническое развитие . - С .51
Лицензирование и передача технологий . - С .65
Роль информации и документации о промышленной собственности в содействии технологическому развитию . - С .94
I
ФОРМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Патенты . - С .121
Авторские и смежные права . - С .148
Товарные знаки . - С .176
Промышленные образцы . - С .213
Географические указания . - С .222
Защита от недобросовестной конкуренции . - С .233
Коммерческая концессия . - С .269
Коммерческое использование персонажей . - С .294
IV
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Обеспечение защиты прав на промышленную собственность, авторские и смежные права . - С .305
Судебные процессы, касающиеся интеллектуальной собственности . - С .322
Арбитражное урегулирование споров, касающихся интеллектуальной собственности . - С .334
V
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ И КОНВЕНЦИИ
В ОБЛАСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Парижская конвенция по охране промышленной собственности . - С .341
Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений . - С .365
Договор о патентной кооперации . - С .374
Мадридское соглашение о международной регистрации знаков и Протокол к Мадридскому соглашению . - С .384
Гаагское соглашение о международном депонировании промышленных образцов . - С .395
Договор о законах по товарным знакам . - С .399
Конвенции по классификации . - С .404
Международная конвенция по охране прав исполнителей, создателей фонограмм и организаций эфирного вещания («Римская конвенция») . - С .412
Другие специальные конвенции в области смежных прав . - С .420
Международная конвенция по охране селекционных достижений . - С .426
Соглашение о торговых аспектах прав на интеллектуальную собственность («TRIPS») . - С .443
VI
УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ
И ОБУЧЕНИЕ ПРАВУ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Управление промышленной собственностью . - С .459
Управление авторскими правами . - С .484
Поверенный по патентам и товарным знакам . - С .501
Обучение праву интеллектуальной собственности . - С .524
VII
НОВОЕ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Охрана новых технологических объектов . - С .543
Предлагаемые международные договоры и соглашения . - С .568
Предметный указатель . - С .591
УДК
ББК 67.304.3

Кл.слова (ненормированные):
Власність інтелектуальна -- Intelectual property -- Собственность интеллектуальная -- Право інтелектуальної власн. -- Intelectual property law -- Право интеллектуальной собств. -- Патент -- Patent -- Патент -- Марка торговельна -- Trademark -- Марка торговая -- Права суміжні -- Allied rights -- Права смежные -- Право авторське -- Copyright -- Право авторское
Аннотация: Книга является сборником текстов по всем аспектам права и осуществления административных функций в сфере интеллектуальной собственности, ознакомление с которыми необходимо для государственных служащих, юристов, патентных поверенных, предпринимателей и учащихся.
Сборник содержит доклады и лекции, подготовленные Международным бюро ВОИС или прочитанные лекторами, приглашенными ВОИС для участия в различных симпозиумах, совещаниях или курсах по подготовке специалистов. В книге приведены ссылки на соответствующие номера документов или публикаций ВОИС.

Экземпляры всего: 1
АБ (1)
Свободны: АБ (1)
Найти похожие


10.
34
Ц-57


   
    Цивільний кодекс України [Текст] : станом на 01.06.2002 р. - К. : Велес, 2002. - 87 с. - ISBN 966-96142-0-1 : Б. ц.
УДК
ББК 67.9(4УКР)304

Кл.слова (ненормированные):
Право цивільне -- Cvil law -- Право гражданское -- Право власності -- Property law -- Право собственности -- Право зобов'язальне -- Law of obligation -- Право обязательственное -- Право авторське -- Copyright -- Право авторское -- Право спадкове -- Hereditary law -- Право наследственное -- Закони україни -- Laws of ukraine -- Законы украины
АБ
Свободных экз. нет
Найти похожие


11.
34
Т-87


   
    Туризм в Україні. Том 5. Закони, укази, постанови, міжнародні документи [Текст] : збірник нормативно-правових актів у 5-ти томах. Офіційне видання. - К. : Європейський університет, 2000. - 280 с. - ISBN 966-7231-31-3 : Б. ц.
УДК
ББК 67.9(4УКР)301.15

Кл.слова (ненормированные):
Туризм -- Tourism -- Туризм -- Закони україни -- Laws of ukraine -- Законы украины -- Корупція -- Corruption -- Коррупция -- Право авторське -- Copyright -- Право авторское -- Ресурси природні -- Natural resources -- Ресурсы природные -- Інвестиції -- Investments -- Инвестиции

Экземпляры всего: 1
АБ (1)
Свободны: АБ (1)
Найти похожие


12.
341.9
Л-84


    Лунц, Л.А..
    Курс международного частного права. В 3-х томах. [Текст] / Л.А. Лунц. - М. : Спарк, 2002. - 1007 с. - ISBN 5-88914-182-1 : 70.00 р.
УДК
ББК 67.412.2

Кл.слова (ненормированные):
Право міжнародне -- International law -- Право международное -- Право приватне -- Private law -- Право частное -- Право власності -- Property law -- Право собственности -- Власність -- Property -- Собственность -- Угода -- Deal -- Сделка -- Торгівля міжнародна -- International trade -- Торговля международная -- Транспорт -- Transport -- Транспорт -- Розрахунки міжнародні -- International payments -- Расчеты международные -- Злочини економічні -- Economic crime -- Преступления в сфере экономики -- Право авторське -- Copyright -- Право авторское -- Право спадкове -- Hereditary law -- Право наследственное -- Право сімейне -- Family law -- Право семейное -- Право трудове -- Labour law -- Право трудовое -- Процес цивільний -- Cvil process -- Процесс гражданский -- Судочинство цивільне -- Cvil process -- Судопроизводство гражданское -- Арбітраж -- Arbitration -- Арбитраж

Экземпляры всего: 1
АБ (1)
Свободны: АБ (1)
Найти похожие


13.
347.77
Б-17


    Базилевич, В.Д..
    Інтелектуальна власність: Підручник [Текст] / В.Д. Базилевич. - К. : Знання, 2006. - 431 с. - ISBN 966-346-190-Х : 41.00 р.
    Содержание:
Вступ . - С .7
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ — ЕКОНОМІЧНА ОСНОВА
ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА . - С .13
Теоретико-методологічні засади дослідження інтелектуальної діяльності . - С .13
Сутність та характерні ознаки постінду-стріального суспільства . - С .13
Концепції інформаційного суспільства та інтелектуальної економіки (економіки знань) . - С .21
Інформація та знання як визначальні чинники постіндустріального розвитку . - С .30
Види та результати інтелектуальної діяльності . - С .46
Інтелектуальний капітал в умовах інформаційного суспільства . - С .55
Сутність та специфіка інтелектуального капіталу . - С .55
Структура інтелектуального капіталу . - С .63
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
ЯК ЕКОНОМІКО-ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ . - С .78
Еволюція теоретичних уявлень про зміст та структуру відносин власності . - С .78
Зародження теорії власності в епоху стародавнього світу і середньовіччя . - С .78
Еволюція теорії власності в XVII—XIX ст . - С .82
Сучасна теорія власності . - С .99
Сутність та структура інтелектуальної власності . - С .113
Економіко-правовий зміст інтелектуальної власності . - С .113
Структура інтелектуальної власності . - С .126
Суперечності інтелектуальної власності . - С .135
СИСТЕМА ВІДНОСИН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ . - С .142
Сутність та структура промислової власності . - С .142
Економіко-правові відносини щодо об'єктів патентного права . - С .145
Засоби індивідуалізації учасників цивільного обігу, товарів і послуг як важлива складова інтелектуальної власності . - С .154
Відносини щодо нетрадиційних об'єктів інтелектуальної власності . - С .176
Особливості формування та розвитку авторського і суміжних прав . - С .186
Сутність та специфіка авторського права . - С .186
Особливості формування та реалізації суміжних прав . - С .204
ПЕРЕДУМОВИ ТА СТИМУЛИ РОЗВИТКУ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ . - С .212
Актуальні проблеми комерціалізації інтелектуальної власності . - С .212
Сутність і механізм комерціалізації інтелектуальної власності . - С .212
Ліцензійні угоди, їх структура та класифікація . - С .219
Економічна ефективність ліцензування . - С .230
Вартісне оцінювання об'єктів інтелектуальної власності в ринковій економіці . - С .241
Необхідність та специфіка вартісного оцінювання об'єктів інтелектуальної власності . - С .241
Методичні підходи до оцінювання вартості об'єктів інтелектуальної власності . - С .255
Охорона та захист прав інтелектуальної власності . - С .271
Потреба охорони та захисту прав інтелектуальної власності . - С .271
Охорона прав промислової власності . - С .277
Охорона авторського і суміжних прав . - С .292
РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УМОВАХ
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ . - С .306
Міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної власності . - С .306
Проблеми формування глобального ринку прав на об'єкти інтелектуальної власності . - С .306
Міжнародне співробітництво у сфері патентного права . - С .324
Міжнародні аспекти охорони та захисту авторського і суміжних прав . - С .333
Інтелектуальна власність в епоху Інтернету . - С .342
ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ . - С .357
Роль та значення інтелектуальної власності в формуванні національної інноваційної системи . - С .357
Проблеми та перспективи розвитку інтелектуальної власності в Україні . - С .377
Глосарій . - С .395
Додатки . - С .425
Додаток 1. Перелік головних нормативних актів
України з питань інноваційного розвитку . - С .425
Додаток 2. Перелік головних нормативних актів
України з питань інтелектуальної власності . - С .428
Додаток 3. Перелік найважливіших міжнародних договорів, конвенцій та угод у сфері інтелектуальної власності . - С .430
УДК
ББК 67.93я73

Кл.слова (ненормированные):
Власність інтелектуальна -- Intelectual property -- Собственность интеллектуальная -- Капітал інтелектуальний -- Intellectual capital -- Капитал интеллектуальный -- Власність -- Property -- Собственность -- Internet -- Internet -- Internet -- Право інтелектуальної власн. -- Intelectual property law -- Право интеллектуальной собств. -- Право авторське -- Copyright -- Право авторское -- Права суміжні -- Allied rights -- Права смежные

Экземпляры всего: 2
АБ (2)
Свободны: АБ (2)
Найти похожие


14.
34
П-68


   
    Правове регулювання інформаційної діяльності в Україні: Станом на 1 січня 2001 р. [Текст] : упоряд. Демський С.Е; Відп. ред. Павлюк С.П. - К. : Юрінком Інтер, 2001. - 688 с. - ISBN 966-7784-60-6 : Б. ц.
УДК
ББК 67.9(4УКР)304.3

Кл.слова (ненормированные):
Регулювання правове -- Legal regulation -- Регулирование правовое -- Інформація -- Information -- Информация -- Реклама -- Advertisement -- Реклама -- Діловодство -- Office management -- Делопроизводство -- Оренда -- Lease -- Аренда -- Екологія -- Ecology -- Экология -- Підприємництво -- Business undertakings -- Предпринимательство -- Папери цінні -- Security papers -- Бумаги ценные -- Право авторське -- Copyright -- Право авторское

Экземпляры всего: 1
АБ (1)
Свободны: АБ (1)
Найти похожие


15.
347(470)
Г-94


    Гуев, А.Н..
    Гражданское право [Текст] : учебник. В 3-х томах. Том 3. / А.Н. Гуев. - М. : ИНФРА-М, 2003. - 297 с. - ISBN 5-16-001403-9(т.3) : 27.00 р.
УДК
ББК 67.404я73

Кл.слова (ненормированные):
Право цивільне -- Cvil law -- Право гражданское -- Право інтелектуальної власн. -- Intelectual property law -- Право интеллектуальной собств. -- Власність інтелектуальна -- Intelectual property -- Собственность интеллектуальная -- Право міжнародне -- International law -- Право международное -- Право приватне -- Private law -- Право частное -- Право авторське -- Copyright -- Право авторское -- Право спадкове -- Hereditary law -- Право наследственное
Аннотация: Учебник гражданского права подготовлен на основе части третьей Гражданского кодекса РФ, иных нормативных правовых актов, регулирующих гражданско-правовые отношения, и практики их применения с учетом теоретических взглядов по проблемам гражданского права. Написан в соответствии с государственным образовательным стандартом по дисциплине "Гражданское право".
Для студентов высших и средних учебных заведений, аспирантов, преподавателей юридических вузов, научных работников, практикующих юристов, а также граждан, интересующихся вопросами гражданского законодательства.

Экземпляры всего: 2
АБ (2)
Свободны: АБ (2)
Найти похожие


16.
347(477)
Ц-58


   
    Цивільне право України [Текст] : підручник: У 2 т. Т. 1 / за заг. ред.: В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. - К. : Юрінком Інтер, 2007. - 480 с. - ISBN 966-667-161-1 : 028.50 р.
    Содержание:
ПЕРЕДМОВА . - С .3
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО - ГАЛУЗЬ ПРИВАТНОГО ПРАВА . - С .28
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН . - С .48
НАУКА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА І ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА . - С .66
ПОНЯТТЯ І ОСОБЛИВОСТІ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН . - С .81
ФІЗИЧНА ОСОБА ЯК СУБ'ЄКТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН . - С .92
ЮРИДИЧНА ОСОБА ЯК СУБ'ЄКТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН . - С .111
ДЕРЖАВА УКРАЇНА, АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ, ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ - УЧАСНИКИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН . - С .159
ОБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ . - С .166
ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА . - С .199
ПРАВОЧИНИ . - С .215
ПРЕДСТАВНИЦТВО І ДОВІРЕНІСТЬ . - С .244
ЗДІЙСНЕННЯ ТА ЗАХИСТ СУБ'ЄКТИВНИХ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ . - С .254
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ . - С .268
СТРОКИ ТА ТЕРМІНИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ. ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ . - С .291
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВА ВЛАСНОСТІ . - С .301
НАБУТТЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ . - С .320
ПРАВО СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ . - С .337
ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ . - С .349
РЕЧОВІ ПРАВА НА ЧУЖЕ МАЙНО . - С .357
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПАДКУВАННЯ . - С .371
СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАПОВІТОМ . - С .381
СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАКОНОМ . - С .392
ЗДІЙСНЕННЯ СПАДКОВИХ ПРАВ . - С .396
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ . - С .401
АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУМІЖНІ ПРАВА . - С .412
ПАТЕНТНЕ ПРАВО . - С .439
ПРАВОВІ ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ УЧАСНИКІВ ЦИВІЛЬНОГО ОБОРОТУ, ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ . - С .454
ІНШІ ОБ'ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ . - С .469
УДК
ББК 67.9(4Укр)304я73

Кл.слова (ненормированные):
Право цивільне -- Cvil law -- Право гражданское -- Право власності -- Property law -- Право собственности -- Право спадкове -- Hereditary law -- Право наследственное -- Право інтелектуальної власн. -- Intelectual property law -- Право интеллектуальной собств. -- Право авторське -- Copyright -- Право авторское -- Право патентне -- Patent law -- Право патентное -- Права суміжні -- Allied rights -- Права смежные


Доп.точки доступа:
Борисової, В.І. \за заг. ред.\; Спасибо-Фатєєвої, І.В. \за заг. ред.\; Яроцького, В.Л. \за заг. ред.\
Экземпляры всего: 2
АБ (2)
Свободны: АБ (2)
Найти похожие


17.
347
Г-75


   
    Гражданское право: Учебник. Часть 3. [Текст] : под ред. А.П.Сергеева, Ю.К. Толстого. - М. : ПРОСПЕКТ, 1998. - 592 с. - ISBN 5-7986-0019-Х : 18.00 р.
    Содержание:
ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ . - С .3
Понятие интеллектуальной собственности и система ее правовой охраны . . . . . . . - . . . . - С .3
Интеллектуальная собственность как объект правовой охраны . - С .3
Система российского законодательства об охране интеллектуальной собственности . - С .24
Авторское право . - С .52
Объекты авторского права . - С .52
Субъекты авторского права . - С .64
Права авторов произведений науки, литературы и искусства . - С .70
Авторские договоры . - С .85
Охрана смежных прав . - С .98
Защита авторских и смежных прав . - С .105
Охрана произведений российских авторов за рубежом . - С .110
Патентное право . - С .113
Объекты патентного права . - С .113
Субъекты патентного права . - С .126
Оформление патентных прав . - С .134
Права авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов . - С .139
Патентная форма охраны объектов промышленной собственности . - С .142
Защита прав авторов и патентообладателей . - С .151
Охрана российских изобретений, полезных моделей и промышленных образцов за рубежом . - С .154
Право на иные объекты интеллектуальной собственности 15
Право на средства индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими продукции
(работ, услуг) . - С .158
2, Право на охрану служебной и коммерческой тайны . - С .169
Право на иные результаты творческой деятельности . - С .176
Раздел . - С .187
Семейное право и семейное законодательство . - С .187
Понятие семейного права . - С .187
Семейное законодательство . - С .209
Семейное правоотношение . - С .218
Понятие и виды семейных правоотношений . - С .218
Основания возникновения, изменения и прекращения семейных правоотношений . - С .234
Субъекты семейных правоотношений . - С .244
Содержание семейных правоотношений . - С .248
Защита семейных прав . - С .255
Личные и имущественные отношения между супругами . - С .263
Понятие и признаки брака . - С .263
Условия и порядок заключения брака . - С .272
Содержание брачного правоотношения . - С .284
Недействительность брака . - С .325
Прекращение брака . - С .337
Личные и имущественные отношения между родителями и детьми . - С .350
Основания возникновения правоотношений между родителями и детьми . - С .350
Содержание родительского правоотношения . - С .360
Изменение и прекращение родительского правоотношения . - С .382
Личные и имущественные отношения, связанные с воспитанием детей, оставшихся без попечения родителей . - С .392
Общие положения . - С .392
Усыновление (удочерение) детей . - С .398
Опека и попечительство над несовершеннолетними детьми . - С .414
Приемная семья . - С .432
Иные формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей . - С .439
Алиментные обязательства . - С .446
Понятие и виды алиментного обязательства . - С .446
Алиментные обязательства родителей и детей . - С .454
Алиментные обязательства супругов и бывших супругов . - С .467
Алиментные обязательства других членов семьи . - С .475
Порядок уплаты и взыскания пиментов . - С .478
НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО . - С .488
Общие положения о наследовании . - С .488
Понятие и значение наследования . - С .488
Оснопные понятия наследственного права . - С .492
Законодательство о нааедовании . - С .523
Наследование по закону и по завещанию . - С .532
Наследование по закону . - С .532
Наследование по завещанию . - С .541
Осуществление, оформление и охрана наследственных прав . - С .550
Осуществление наследственных прав . - С .550
Оформление наследственных прав . - С .558
Охрана наследственных прав . - С .564
К реформе наследственного права . - С .568
Общие положения . - С .568
Что день грядущий нам готовит . - С .569
Принятые сокращения . - С .588
УДК
ББК 67.99(2)3

Кл.слова (ненормированные):
Право цивільне -- Cvil law -- Право гражданское -- Право сімейне -- Family law -- Право семейное -- Право спадкове -- Hereditary law -- Право наследственное -- Власність інтелектуальна -- Intelectual property -- Собственность интеллектуальная -- Право авторське -- Copyright -- Право авторское -- Право патентне -- Patent law -- Право патентное

Экземпляры всего: 1
АБ (1)
Свободны: АБ (1)
Найти похожие


18.
347
Ц-93


   
    Цивільне та сімейне право України у запитаннях та відповідях [Текст] : харитонов Є.О., Калітенко О.М., Зубар В.М. та ін. - Харьков : ТОВ "Одіссей", 2002. - 640 с. - ISBN 966-633-152-7 : 16.00 р.
УДК
ББК 67.3

Кл.слова (ненормированные):
Право цивільне -- Cvil law -- Право гражданское -- Право сімейне -- Family law -- Право семейное -- Договір -- Contract -- Договор -- Факторинг -- Factoring -- Факторинг -- Франчайзинг -- Franchising -- Франчайзинг -- Страхування -- Insurance -- Страхование -- Право авторське -- Copyright -- Право авторское -- Право власності -- Property law -- Право собственности

Экземпляры всего: 2
АБ (2)
Свободны: АБ (2)
Найти похожие


19.
339.5
Ф-75


    Фолсом, Ральф Х..
    Міжнародні торгові угоди: Стислий виклад [Текст] : п''яте вид.; Пер. з англ. / Ральф Х. Фолсом, Майкл. В. Гордон, Дж. А. Спаногл. - Харьков : Око, 1997. - 400 с. - ISBN 966-526-029-4 : 350000 р.
    Содержание:
Передмова до п'ятого видання . - С .5
ВСТУП. Від Броктона та Бербанка до Бангкока та Пекіна . - С .8
РШИЙ. Переговори про укладання міжнародних угод . - С .23
Переговори шляхом протиборства . - С .23
Поступове досягнення консенсусу з метою дійти згоди . - С .24
Делегації на переговорах . - С .26
Розподіл ролей . - С .28
Відчуття часу . - С .28
Значення процедури переговорів . - С .29
Значення культури . - С .30
Мова переговорів . - С .32
Мова договорів . - С .33
Планування перегляду договору . - С .35
УГИЙ. Міжнародна купівля-продаж товарів . - С .37
Закон про міжнародну купівлю-продаж товарів . - С .37
Коротко про історію прийняття КМКПТ . - С .39
Сфера застосування КМКПТ . - С .43
Вибір закону . - С .46
Інші можливості . - С .48
Загальні положення КМКПТ . - С .50
Складання договору . - С .54
Зобов'язання продавця . - С .59
Засоби правового захисту у випадку порушення договору продавцем . - С .67
Зобов'язання покупця . - С .72
Ризик утрати . - С .74
Засоби правового захисту у випадку порушення договору покупцем . - С .76
Торгові терміни . - С .78
Угода з «оплатою проти документів . - С .93
Схема міжнародної документованої купівлі-продажу . - С .96
Коносаменти . - С .98
Невірна доставка . - С .100
Невірний опис . - С .104
Підроблений коносамент . - С .106
Електронні коносаменти . - С .108
ЕТІЙ. Фінансування міжнародної купівлі-продажу товарів . - С .112
Міжнародна документована угода купівлі-продажу і документований акредитив . - С .112
Головні правила . - С .120
Електронні акредитиви . - С .129
Резервні акредитиви (акредитиви «стендбай») . - С .134
Захист від шахрайства . - С .137
Інші різновиди акредитивів: компенсаційний і автоматично відновлюваний акредитиви . - С .144
ТВЕРТИЙ. Гроші та міжнародні угоди . - С .148
Міжнародна валютна система і МВФ . - С .148
Регіональні та інші банки розвитку . - С .151
Національні валютні системи . - С .153
Фінансування експортних програм . - С .155
Офшорні банківські операції (і пільгові податкові режими) . - С .156
Міжнародний рух грошових коштів . - С .158
Іноземна валюта і валютний контроль . - С .160
Валютний ризик . - С .164
Міжнародні вклади і позики: євродолари . - С .165
Фінансова практика багатонаціональних підприємств: переведення цін . - С .168
ЯТИЙ. Передача технології . - С .171
Угода ТРШС уругвайського раунду . - С .173
Захист патентів . - С .174
Міжнародне визнання патентів . - С .176
Ноу-хау . - С .178
Захист товарних знаків . - С .179
Міжнародне визнання товарних знаків . - С .182
Захист авторського права . - С .183
Міжнародне визнання авторського права . - С .185
Привілеї в США . - С .186
Міжнародні привілеї . - С .188
Міжнародне ліцензування патентів і ноу-хау . - С .191
Захист від піратства . - С .193
Товари сірого ринку . - С .197
Транскордонний потік інформації . - С .200
Спеціальні положення статті . - С .201
СТИЙ. Міжнародні торгові угоди в країнах з ринковою економікою . - С .203
Класифікація країн: розвинуті, або ті, що розвиваються; ринкові, або неринкові . - С .203
Торгові угоди та передача технології . - С .208
Агенство продажу та угода про дистриб'юцію в країнах, що розвиваються . - С .212
Використання передачі технології та зарубіжні інвестиційні закони як частина процесу розвитку . - С .218
Закони про передачу технології в країнах, що розвиваються . - С .220
ОМИЙ. Міжнародні торгові угоди в країнах з неринковою економікою та економікою на перехідному етапі . - С .224
Визначення країн з неринковою економікою та економікою на перехідному етапі . - С .224
Країни з неринковою економікою на перехідному етапі . - С .227
Експорт товарів у країни з неринковою економікою: зовнішньоторговельні організації і державні торгові організації . - С .229
Питання валюти в торгівлі з країнами з неринковою економікою . - С .232
Акредитиви і країни з неринковою економікою . - С .233
Контроль експорту, що впливає на продаж товарів до країн з неринковою економікою . - С .234
Зустрічна торгівля . - С .235
Імпорт товарів з країн з неринкової економікою . - С .237
Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) . - С .238
Передача технології і прямі іноземні інвестиції . - С .239
Країна з неринковою економікою як країна, що розвивається . - С .240
Процес переходу від статусу КНЕ . - С .241
СЬМИЙ. Розв'язання спорів: судовий розгляд і арбітраж . - С .243
Міжнародний суд . - С .244
Міжнародні договори і розв'язання спорів . - С .245
Розв'язання спорів у національних судах . - С .247
Визнання і виконання іноземних судових постанов . - С .251
Положення договору про вибір суду по розв'язанню спорів і застосовуваному праву . - С .254
Застереження про вибір суду . - С .254
Застереження про вибір застосовуваного права . - С .259
Імперативні норми і маніпуляція застереженнями про вибір суду і застосовуваного права . - С .262
Розв'язання спору в арбітражі . - С .263
Виконання арбітражних постанов: конвенція 1858 року . - С .265
Арбітражні правила і місцеве законодавство: шведська торгова палата . - С .269
Елементи арбітражної угоди . - С .270
Міжнародні арбітражні правила: ЮНСІТРАЛ,
ІКСІД та інші організації . - С .273
В'ЯТИЙ. Імунітет держав у торгових угодах . - С .278
Історія і розумне пояснення . - С .280
Закон 1976 року про імунітети іноземних суверенів . - С .285
Хто такий суверен? . - С .287
Питання підсудності . - С .289
Вручення судової повістки . - С .289
УДК
ББК 67.91

Кл.слова (ненормированные):
Торгівля міжнародна -- International trade -- Торговля международная -- Договір -- Contract -- Договор -- Економіка ринкова -- Market economy -- Экономика рыночная -- Економіка перехідна -- Transitional economy -- Экономика переходная -- Конфлікт -- Conflict -- Конфликт -- Акредитив -- Letter of credit -- Аккредитив -- Право авторське -- Copyright -- Право авторское -- Право міжнародне -- International law -- Право международное
Аннотация: Видання представляє основні принципи нормативної бази для укладання міжнародних торгових угод купівлі-продажу товарів у країнах ринкової економіки, а також у країнах, що розвиваються.
В додатках подається офіційний текст Конвенції Організації Об'єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів англійською та українською мовами.


Доп.точки доступа:
Гордон, Майкл. В.; Спаногл, Дж. А.
Экземпляры всего: 1
АБ (1)
Свободны: АБ (1)
Найти похожие


20.
347.78
О-90


    Оуен, Л..
    Купівля і продаж авторських прав на літературні твори: Практичний посібник для видавців України. [Текст] : пер. з англ. В.Ружицький. / Л. Оуен. - К. : Основи, 1996. - 127 с. - ISBN 5-7707-8752-Х : 2.00 р.
    Содержание:
Вступ: авторське право як основа ліцензійної торгівлі . - С .5
Як одержати інформацію про зарубіжні видання . - С .18
Як звертатися по ліцензію до зарубіжного видавництва . - С .23
Як погоджувати умови угоди . - С .29
Зразки угод про купівлю прав . - С .42
Замовлення фотоформ і переказ платежів за кордон . - С .68
Продаж прав зарубіжним видавцям . - С .74
Зразок угоди на продаж права . - С .87
Додаток
Закон України "Про авторське право і суміжні права" . - С .99
УДК
ББК 67.5

Кл.слова (ненормированные):
Право авторське -- Copyright -- Право авторское -- Власність інтелектуальна -- Intelectual property -- Собственность интеллектуальная -- Право інтелектуальної власн. -- Intelectual property law -- Право интеллектуальной собств. -- Ліцензія -- License -- Лицензия -- Торгівля -- Trade -- Торговля

Экземпляры всего: 1
АБ (1)
Свободны: АБ (1)
Найти похожие
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© library21.ru, 2015-2017