На главную Библиотеки Германии

Библиотеки


160. Московская государственная художественно-промышленная академия имени С.Г.Строганова - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>K=Процес кримінальний<.>)
Найдено 796 книг(а)/журнал(ов)
Показаны книги/журналы с 1 по 20

1.
Шифр: П958060/2009/1
   Журнал

Право України [Текст] : юридичний журнал. - К. : Ін Юре. - ISSN 0132-1331. - Выходит ежемесячно
2009г. N 1
Содержание:
Тацій, В. Проблеми вищої юридичної освіти в Україні: нові виклики сучасних реалій / В. Тацій. - С.4-8
Галай, А. Шляхи впровадження курсу юридичної клінічної освіти у навчальний процес вищих навчальних закладів України / А. Галай. - С.16-21
Хелланд, А. Юридична освіта в Німеччині / А. Хелланд, М. Вендіш. - С.22-28
Забарний, Г. Адміністративно-правова охорона прав споживачів / Г. Забарний, Л. Менів. - С.29-40
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ, ПРАВА СПОЖИВАЧІВ
Звєрєва, Олена Володимирівна. Інтеграційні процеси і забезпечення прав споживачів / О. В. Звєрєва. - С.41-46
Кл.слова: ПРАВА СПОЖИВАЧІВ
Коваль, І. Експертиза нормативно-правових актів та їх проектів на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини / І. Коваль. - С.47-50
Кл.слова: ПРАВА ЛЮДИНИ, СУД ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
Магновський, І. Правові аспекти реформування адміністративно-територіального устрою сільського району в Україні / І. Магновський. - С.51-57
Кл.слова: САМОВРЯДУВАННЯ МІСЦЕВЕ
Рогаль-Левицька, М. Поняття об'єкта порушення законодавства з фінансових питань / М. Рогаль-Левицька. - С.58-62
Кл.слова: ПРАВО ФІНАНСОВЕ
Щербюк, Н. Єдність і диференціація правового регулювання праці жінок / Н. Щербюк. - С.63-66
Кл.слова: ПРАВО ТРУДОВЕ
Лазаренко, Я. Роль засобів масової інформації у запобіганні порушенням природоохоронного законодавства / Я. Лазаренко. - С.67-73
Кл.слова: ПРАВО ЕКОЛОГІЧНЕ
Гурджі, Юлія Олексіївна. Щодо функціональної характеристики правового захисту особи у кримінальному судочинстві / Ю. О. Гурджі. - С.74-79
Кл.слова: ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ, СУДОЧИНСТВО КРИМІНАЛЬНЕ
Погорецький, М. Про співвідношення джерел фактичних даних і джерел доказів у кримінальному процесі / М. Погорецький. - С.80-85
Кл.слова: ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ, ПРАВО КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬ
Казанцева, К. Порівняльний аналіз вітчизняного та зарубіжного кримінального законодавства у сфері обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння / К. Казанцева. - С.86-92
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ, КРАЇНИ ЗАРУБІЖНІ
Мельничок, В. Судово-психологічна експертиза учасників подій, пов'язаних із використанням транспортних засобів / В. Мельничок. - С.93-96
Кл.слова: КРИМІНАЛІСТИКА
Скрипнюк, О. Європейський вибір України: проблеми реалізації принципу законності / О. Скрипнюк. - С.97-101
Кл.слова: ГАРМОНІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА
Сліпченко, А. Правові засади інтеграції України до загальноєвропейського повітряного простору / А. Сліпченко. - С.102-107
Кл.слова: ПРАВО ТРАНСПОРТНЕ
Ліпкан, В. Основи права національної безпеки / В. Ліпкан. - С.108-116
Кл.слова: БЕЗПЕКА НАЦІОНАЛЬНА
Розенфельд, Н. Напрями розвитку інформаційного суспільства та його основних ресурсів в Україні і проблеми їх правового забезпечення / Н. Розенфельд. - С.117-120
Кл.слова: ПРАВО ІНФОРМАЦІЙНЕ
Шатковський, Я. Медичні стандарти у загальнодержавній системі стандартизації (правові основи розробки та затвердження) / Я. Шатковський. - С.126-129
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ, ПРАВО МЕДИЧНЕ
Липець, Л. Особисті немайнові відносини подружжя як можливий об'єкт шлюбного договору / Л. Липець. - С.130-140
Кл.слова: ПРАВО СІМЕЙНЕ, ДОГОВІР шлюбний
Соцький, Ю. Головне тюремне управління у державному механізмі Російської імперії: функції, структура, компетенція у сфері реалізації кримінальних покарань / Ю. Соцький. - С.141-144
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, СИСТЕМА ПЕНІТЕНЦІАРНА
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Найти похожие


2.
Шифр: П958060/2009/2
   Журнал

Право України [Текст] : юридичний журнал. - К. : Ін Юре. - ISSN 0132-1331. - Выходит ежемесячно
2009г. N 2
Содержание:
Грошевий, Ю. Проблеми реформування кримінального судочинства / Ю. Грошевий. - С.4-10
Кл.слова: СУДОЧИНСТВО ГОСПОДАРСЬКЕ, ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ, ПРАВО КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬ
Маляренко, В. До питання доктрини кримінальної юстиції в Україні / В. Маляренко. - С.11-23
Кл.слова: ЮСТИЦІЯ кримінальна, СУДОЧИНСТВО КРИМІНАЛЬНЕ
Оніщук, М. Новий Кримінальний процесуальний кодекс суттєво посилить захист прав людини та підвищить ефективність розслідування злочинів / М. Оніщук. - С.24-28
Кл.слова: КОДЕКС КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛ, СУДОЧИНСТВО КРИМІНАЛЬНЕ
Погорецький, М. Новий КПК України: політичні, теоритичні та юридичні питання / М. Погорецький. - С.29-35
Кл.слова: КОДЕКС КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛ, ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ
Лобойко, Л. Основні підстави і цілі реформування кримінально-процесуального законодавства України / Л. Лобойко. - С.36-42
Кл.слова: КОДЕКС КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛ
Нор, Василь Тимофійович. Захист у кримінальному судочинстві майнових та особистих прав потерпілих від злочину за проектами КПК України: здобутки та прорахунки / В. Т. Нор. - С.43-51
Кл.слова: СУДОЧИНСТВО КРИМІНАЛЬНЕ, ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ, КОДЕКС КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛ
Зеленецький, В. Загальні напрями підвищення ефективності діяльності органів кримінального переслідування / В. Зеленецький, Л. Лобойко. - С.52-59
Кл.слова: СУДОЧИНСТВО КРИМІНАЛЬНЕ, ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ
Кельман, Михайло Степанович. Аспекти аналізу методологічних проблем співвідношення держави та права / М. С. Кельман. - С.60-67
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Пазенок, Анна Сергіївна. Сутність та способи реалізації права на страйк: вітчизняний та світовий досвід / А. С. Пазенок. - С.68-73
Кл.слова: ПРАВА ЛЮДИНИ, ПРАВО ТРУДОВЕ
Мацькевич, М. Державотворчі процеси в Україні на сучасному етапі її розвитку: проблеми і перспективи / М. Мацькевич. - С.74-79
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Гусаров, С. Особливості адміністративної юрисдикції та реалізації відповідних повноважень органами державного управління і посадовими особами в Україні / С. Гусаров. - С.80-87
Кл.слова: ПРОЦЕС АДМІНІСТРАТИВНИЙ, ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕС
Мороз, М. Захист прав орендаря на орендоване майно / М. Мороз. - С.88-93
Кл.слова: ПРАВО ЦИВІЛЬНЕ
Берлач, А. Еластична ставка податку на додану вартість як стимул економічного зростання в Україні / А. Берлач, І. Пирога. - С.94-100
Кл.слова: СИСТЕМА ПОДАТКОВА, ПРАВО ПОДАТКОВЕ
Гаврилюк, Р. Принцип симетрії приватних та публічних потреб індивіда - теоретичне ядро егалітарної парадигми податкового права / Р. Гаврилюк. - С.101-108
Кл.слова: ПРАВО ПОДАТКОВЕ
Гнатенко, А. Застосування судами деяких норм законодавства про захист авторського права і суміжних прав: проблеми судової практики / А. Гнатенко, Д. Луспеник. - С.109-120
Кл.слова: СУДОЧИНСТВО ЦИВІЛЬНЕ, ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНО, ПРАВО АВТОРСЬКЕ
Корнякова, Т. Об'єкт посягання і система злочинів у сфері навколишнього природного середовища / Т. Корнякова. - С.121-133
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ
Павлишин, А. Ціль сучасного кримінального процесу України / А. Павлишин. - С.134-138
Кл.слова: ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ, ПРАВО КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬ
Бринцев, В. Конституційні межі законодавчого унормування функції нагляду прокуратури в Україні / В. Бринцев. - С.139-143
Нікітін, Юрій Вікторович. Економічна безпека як один із ключових факторів впливу на забезпечення національної безпеки і стабілізації криміногенного стану в державі / Ю. В. Нікітін. - С.160-167
Кл.слова: БЕЗПЕКА ЕКОНОМІЧНА, БЕЗПЕКА НАЦІОНАЛЬНА, ЗЛОЧИННІСТЬ
Шкуратенко, О. Встановлення двосторонніх відносин як одна із форм реалізації УРСР своєї міжнародної правосуб'єктності (40-ві роки ХХ ст.) / О. Шкуратенко. - С.168-173
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Найти похожие


3.
   ДМп-2009
   Г 85


    Грицай, О. В.
    Слідчі діїї в кримінальному процесі [Текст] : диплом / О. В. Грицай ; наук.керів. В. К. Матвійчук. - К. : Національна академія управління, 2009. - 127 с. - Б. ц.
Рубрики: ДМ за спеціальністю "Правознавство"
Кл.слова (ненормированные):
процес кримінальний


Доп.точки доступа:
Матвійчук, Валерій Костянтинович \наук.керів.\
Свободных экз. нет
Найти похожие


4.
   ДМп-2009
   Н 16


    Нагорний, О. В.
    Підстави і значення притягнення особи як обвинуваченого [Текст] : диплом / О. В. Нагорний ; наук. керів. О. В. Александренко. - К. : Національна академія управління, 2009. - 117 с. - Б. ц.
Рубрики: ДМ за спеціальністю "Правознавство"
Кл.слова (ненормированные):
кодекс кримінально-процесуальний -- ЗАКОНОДАВСТВО -- ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ


Доп.точки доступа:
Александренко, Олена Віталіївна \наук. керів.\
Свободных экз. нет
Найти похожие


5.
   ДМп-2009
   Б 28


    Батова, О. І.
    Касаційне провадження у кримінальному процесі [Текст] : диплом / О. І. Батова ; наук. керів. О. В. Олександренко. - К. : Національна академія управління, 2009. - 113 с. - Б. ц.
Рубрики: ДМ за спеціальністю "Правознавство"
Кл.слова (ненормированные):
ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ


Доп.точки доступа:
Олександренко, Олена Віталіївна \наук. керів.\
Свободных экз. нет
Найти похожие


6.
   ДМп-2009
   К 66


    Кормушина, А. О.
    Потерпілий у кримінальному судочинстві, гарантії його прав і законних інтересів [Текст] : диплом / А. О. Кормушина ; наук. керів. О. В. Александренко. - К. : Національна академія управління, 2009. - 142 с. - Б. ц.
Рубрики: ДМ за спеціальністю "Правознавство"
Кл.слова (ненормированные):
судочинство кримінальне -- ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ


Доп.точки доступа:
Александренко, Олена Віталіївна \наук. керів.\
Свободных экз. нет
Найти похожие


7.
Шифр: Д223323/2009/43
   Продолжающееся издание

Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України.
Держава і право [Текст] : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки/ Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України : Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. - ISSN 1563-3349
2009г. N 43
Содержание:
Оніщенко, Наталія Миколаївна. Права і свободи людини у контексті дії та дієвості права / Н. М. Оніщенко. - С.3-9
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Тимошенко, Віра Іванівна. Сутність права у вченні В.С.Соловйова / В. І. Тимошенко. - С.9-13
Кл.слова: ІСТОРІЯ ВЧЕНЬ ПРО ДЕРЖАВУ І
Плавич, Володимир Петрович. Сучасне праворозуміння: філософсько-правовий аналіз / В. П. Плавич. - С.14-19
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Кельман, Михайло Степанович. Філософсько-методологічні засади юридичної науки / М. С. Кельман. - С.19-24
Кл.слова: філософія права
Лобода, Юрій Петрович. Методологія дослідження правової традиції як об'єкт методологічної рефлексії / Ю. П. Лобода. - С.30-34
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Шульгін, Володимир Вікторович. Принципи реалізації військового законодавства України / В. В. Шульгін. - С.34-41
Кл.слова: ЗАКОНОДАВСТВО військове
Чепульченко, Тетяна Олексіївна. Деякі проблеми розуміння права в умовах демократичного розвитку суспільства / Т. О. Чепульченко. - С.41-46
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Мірошниченко, Марія Іванівна. Категоріальний статус поняття "правова система" та його пізнавальний і методологічний потенціал у дослідженні генезису правової системи України / М. І. Мірошниченко. - С.46-52
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Полянський, Тарас Тарасович. Особливості інтерпретації феномена зла та її методологічне значення для дослідження зловживання правом / Т. Т. Полянський. - С.52-57
Кл.слова: ФІЛОСОФІЯ ПРАВА
Гордимов, Анатолій Володимирович. Місце і роль доктрини у загальній системі джерел права / А. В. Гордимов. - С.57-63
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Кондратюк, Ольга Анатоліївна. Методологічні аспекти дослідження прогностичної функції права / О. А. Кондратюк. - С.63-68
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Дзюбенко, Олена Леонідівна. Види юридичної техніки / О. Л. Дзюбенко. - С.69-73
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Шакірзянова, Ілона Віталіївна. Форма держави і державна влада: взаємовплив та взаємозумовленість категорій / І. В. Шакірзянова. - С.73-79
Кл.слова: ВЛАДА державна, ТЕОРІЯ ПРАВА
Зуєва, Аліна Миколаївна. Правові цінності в українській звичаєво-правовій культурі / А. М. Зуєва. - С.79-81
Кл.слова: КУЛЬТУРА ПРАВОВА
Красовська, Вікторія Геннадіївна. Механізм правового регулювання як система правових засобів / В. Г. Красовська. - С.81-87
Кл.слова: РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВЕ, ТЕОРІЯ ПРАВА
Іщук, Інна Василівна. Правовий нігілізм як явище правової дійсності: природа, сутність та шляхи подолання / І. В. Іщук. - С.87-92
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Ященко, Роман Юрійович. Пряма правотворчість як вид правотворчості в сучасній Україні: поняття, ознаки, проблеми забезпечення / Р. Ю. Ященко. - С.92-100
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Кирилюк, Тетяна Юріївна. Правова поведінка як юридична категорія та явище правової дійсності / Т. Ю. Кирилюк. - С.100-105
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Чечило, Марія Володимирівна. Історичний генезис прав людини / М. В. Чечило. - С.106-111
Кл.слова: ПРАВА людини
Осинська, Олена Валеріївна. Загальні принципи встановлення обмежень прав людини / О. В. Осинська. - С.116-121
Кл.слова: ПРАВА ЛЮДИНИ
Бурдоносова, Марина Анатоліївна. Структура та види правового нігілізму / М. А. Бурдоносова. - С.122-127
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Сунєгін, Сергій Олександрович. Правовідносини як динамічний елемент романо-германської правової сім'ї / С. О. Сунєгін. - С.127-133
Кл.слова: ПРАВОЗНАВСТВО ПОРІВНЯЛЬНЕ
Макарова, Олена Василівна. Низька правосвідомість і правова культура молоді як віддзеркалення недоліків сімейного та шкільного виховання / О. В. Макарова. - С.139-144
Кл.слова: КУЛЬТУРА ПРАВОВА
Штанько, Артем Олександрович. Правосвідомість та її роль у формуванні правової поведінки / А. О. Штанько. - С.144-152
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Ковальова, Світлана Григорівна. Інститут заповіту в руському праві Х - першої половини XIV ст. / С. Г. Ковальова. - С.153-159
Кл.слова: ІСТОРІЯ держави і права
Бойко, Ігор Йосипович. Органи міського самоврядування у Галичині у складі Польського королівства (1349-1569 рр.) / І. Й. Бойко. - С.159-163
Кл.слова: ПРАВО магдебурзьке, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Журавель, Микола Володимирович. Порядок обрання гетьмана на Україні у XVII-XVIII ст. / М. В. Журавель. - С.168-173
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, ІСТОРІЯ України
Бедрій, Мар'ян Миронович. Рішення українських копних судів: порядок прийняття, зміст, оскарження та виконання (XIV-XVIII ст.) / М. М. Бедрій. - С.173-179
Кл.слова: ІСТОРІЯ УКРАЇНИ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Кафарський, Володимир Іванович. Політичні партії та органи правосуддя: проблеми конституційно-правового регулювання / В. І. Кафарський. - С.180-185
Кл.слова: партія політична, ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Приходько, Христина Вікторівна. Конституційний процес і політичний процес: діалектика взаємозв'язку / Х. В. Приходько. - С.185-191
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Севрюков, Валерій Вікторович. Міжнародні нормативно-правові гарантії забезпечення прав і свобод національних меншин і корінних народів в Україні / В. В. Севрюков. - С.192-198
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Галигіна, Жанна Валеріївна. Передумови та особливості конституційного переходу політичних систем країн Центральної та Східної Європи (1989 - 2000 рр.) / Ж. В. Галигіна. - С.198-204
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ, КРАЇНИ ЗАРУБІЖНІ
Котляревська, Ганна Мартіновна. Становлення законодавства України про звернення громадян до органів влади / Г. М. Котляревська. - С.205-210
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Потьомкін, Андрій Олександрович. Забезпечення стабільності конституційного ладу України в конституційному правосудді / А. О. Потьомкін. - С.216-222
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ, СУД конституційний
Зезека, Наталія Олексіївна. Шляхи вдосконалення державного регулювання зайнятості населення / Н. О. Зезека. - С.222-227
Дерець, Вікторія Анатоліївна. Центральні органи виконавчої влади: сучасний стан та напрями реформування / В. А. Дерець. - С.228-234
Кл.слова: ВЛАДА виконавча, ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Снігур, Ірина Йосипівна. Проблеми правового забезпечення адміністративної процедури в проекті Адміністративно-процедурного кодексу України / І. Й. Снігур. - С.234-240
Кл.слова: КОДЕКС адміністративно-процедурний
Синкова, Олена Михайлівна. Щодо вдосконалення правового забезпечення підзвітності в органах виконавчої влади / О. М. Синкова. - С.240-245
Кл.слова: ВЛАДА ВИКОНАВЧА, ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Строцький, Руслан Євгенович. Адміністративно-правовий примус в юрисдикційній діяльності державних структур / Р. Є. Строцький. - С.255-259
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Бурда, Станіслав Ярославович. Проблеми адміністративної відповідальності за порушення виборчих прав громадян / С. Я. Бурда. - С.263-269
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Ніколаєнко, Катерина Володимирівна. Сутність та ознаки адміністративних послуг / К. В. Ніколаєнко. - С.269-276
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ, ВЛАДА ВИКОНАВЧА
Іванов, Андрій Валерійович. Права та обов'язки експерта як основні елементи правового статусу в провадженні у справах про адміністративні правопорушення: сучасний правовий аналіз / А. В. Іванов. - С.276-281
Кл.слова: ПРАВОПОРУШЕННЯ адміністративні, ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНА
Городецька, Ірина Альбінівна. Щодо поняття адміністративної діяльності державного інспектора з контролю за використанням та охороною земель / І. А. Городецька. - С.281-286
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Троханенко, Інна Іванівна. Сутність і призначення державного контролю у демократичному суспільстві / І. І. Троханенко. - С.286-290
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Убогий, Сергій Анатолійович. Проблеми захисту прав і свобод людини у сфері оподаткування та роль громадських організацій у цій діяльності / С. А. Убогий. - С.295-300
Кл.слова: ПРАВА ЛЮДИНИ
Прилипко, Сергій Миколайович. Деякі питання управління у сфері соціального забезпечення / С. М. Прилипко. - С.307-313
Кл.слова: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ соціальне, ПРАВО СОЦІАЛЬНЕ, ЗАХИСТ СОЦІАЛЬНИЙ
Пазенок, Анна Сергіївна. Реалізація права на працю в умовах глобальної економічної кризи / А. С. Пазенок. - С.313-318
Кл.слова: ПРАВА ЛЮДИНИ, ПРАВО ТРУДОВЕ
Єфремова, Катерина Вікторівна. Господарсько-правові засоби регулювання діяльності у сфері виробництва виробів із дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння / К. В. Єфремова. - С.318-324
Кл.слова: ПРАВО ГОСПОДАРСЬКЕ, ПРАВО ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ
Кошелев, Денис Костянтинович. Правові проблеми набуття права власності на земельну ділянку багатоквартирного житлового будинку / Д. К. Кошелев. - С.324-328
Кл.слова: ПРАВО ВЛАСНОСТІ
Негода, Олена Анатоліївна. Право дитини на проживання у сім'ї: сутність, реалізація, захист / О. А. Негода. - С.328-334
Кл.слова: ПРАВА ЛЮДИНИ, ПРАВО СІМЕЙНЕ
Трач, Юрій Юрійович. Деякі аспекти порівняння групового позову та позову на захист невизначеного кола осіб / Ю. Ю. Трач. - С.334-339
Кл.слова: ПРАВО ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ, ПРОЦЕС ЦИВІЛЬНИЙ
Піцик, Христина Зіновіївна. Принципи спадкового права / Х. З. Піцик. - С.339-344
Кл.слова: ПРАВО СПАДКОВЕ
Зубков, Сергій Олександрович. Виникнення права власності на новостворені об'єкти нерухомості у вигодонабувача за договорами, укладеними учасниками фонду фінансування будівництва / С. О. Зубков. - С.344-349
Кл.слова: ПРАВО ВЛАСНОСТІ
Менджул, Марія Василівна. Поняття та ознаки громадської організації: цивільно-правовий аспект / М. В. Менджул. - С.349-355
Кл.слова: ПРАВО ЦИВІЛЬНЕ, ПРАВО ПРИВАТНЕ
Сокол, Марія Василівна. Вирішення колективного трудового спору за допомогою трудового арбітражу / М. В. Сокол. - С.359-365
Кл.слова: СУД ТРЕТЕЙСЬКИЙ, ПРАВО ТРУДОВЕ, СПОРИ ТРУДОВІ
Підлубна, Тетяна Миколаївна . Самозахист як форма захисту суб'єктивних цивільних прав та інтересів / Т. М. Підлубна. - С.365-372
Кл.слова: ПРАВО ЦИВІЛЬНЕ
Корякіна, Ірина Ігорівна. Адаптація законодавства України з охорони праці до окремих директив Європейського Союзу / І. І. Корякіна. - С.372-378
Кл.слова: ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, ГАРМОНІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА, ОХОРОНА праці
Простибоженко, Тетяна Василівна. Добросовісність як умова набуття права власності за набувальною давністю / Т. В. Простибоженко. - С.385-391
Кл.слова: ПРАВО ВЛАСНОСТІ
Зоріна, Ольга Ігорівна. Поняття та дефінітивне визначення офшору як фінансово-правової (податкової) категорії / О. І. Зоріна. - С.392-398
Кл.слова: ПРАВО ФІНАНСОВЕ
Свириденко, Ганна Вікторівна. Правовий статус акціонерного товариства як суб'єкта фінансових правовідносин / Г. В. Свириденко. - С.398-404
Кл.слова: ПРАВО ФІНАНСОВЕ, ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНЕ
Вівчаренко, Олег Антонович. Правова охорона земель: окремі проблеми нормативного визначення / О. А. Вівчаренко. - С.405-409
Кл.слова: ПРАВО ЕКОЛОГІЧНЕ
Киндюк, Борис Володимирович. Історія розвитку джерел лісового права / Б. В. Киндюк, К. Б. Киндюк. - С.410-413
Кл.слова: ПРАВО ЕКОЛОГІЧНЕ, ПРАВО лісове, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Кулинич, Павло Федотович. Виробництво органічної та екологічно чистої сільськогосподарської продукції: земельно-правові аспекти / П. Ф. Кулинич. - С.414-420
Кл.слова: ПРАВО ЕКОЛОГІЧНЕ, ПРАВО ЗЕМЕЛЬНЕ, ПРАВО АГРАРНЕ
Джуган, Вікторія Олегівна. Екологічний контроль як функція управління використанням та охороною вод в Україні / В. О. Джуган. - С.420-426
Кл.слова: ПРАВО ЕКОЛОГІЧНЕ
Подоляк, Світлана Анатоліївна. Недійсність господарського договору в Україні: причини та правові підстави / С. А. Подоляк. - С.426-431
Кл.слова: ПРАВО ГОСПОДАРСЬКЕ, ПРАВО ДОГОВІРНЕ
Гурська, Галина Анатоліївна. Інститут екологічного аудиту в країнах СНД / Г. А. Гурська. - С.432-436
Кл.слова: АУДИТ екологічний, ЕКОЛОГІЯ
Литвинець, В'ячеслав Михайлович. Підстави набуття територіальною громадою села права власності на землю / В. М. Литвинець. - С.436-442
Кл.слова: ПРАВО ВЛАСНОСТІ, ПРАВО ЗЕМЕЛЬНЕ
Тарасюк, Валерій Михайлович. Принципи земельного аукціону / В. М. Тарасюк. - С.442-447
Кл.слова: ПРАВО ЗЕМЕЛЬНЕ
Шахман, Наталія Володимирівна. Розвиток функцій криміналістики в умовах демократичної, правової держави / Н. В. Шахман. - С.459-464
Кл.слова: криміналістика
Берзін, Павло Сергійович. Особливості врахування наслідків поведінки людини у механізмі кримінально-правового регулювання, що "працює" в режимі дотримання певних кримінально-правових заборон / П. С. Берзін. - С.448-453
Кл.слова: РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВЕ, ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ
Чернявський, Сергій Сергійович. Характеристика окремих способів учинення страхового шахрайства / С. С. Чернявський, І. В. Іщук. - С.453-459
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ, ЗЛОЧИНИ економічні, СТРАХУВАННЯ
Сидоренко, Микола Йосипович. Судимість як набутий довічний спеціальний правовий статус особи / М. Й. Сидоренко. - С.464-469
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ
Стеценко, Юрій Володимирович. Психолог у кримінальному судочинстві: погляд зі сторони захисту / Ю. В. Стеценко. - С.469-474
Кл.слова: СУДОЧИНСТВО КРИМІНАЛЬНЕ, ПСИХОЛОГІЯ юридична
Чеботарьова, Галина Валентинівна. Історичний аспект кримінально-правової охорони правопорядку в сфері медичної діяльності / Г. В. Чеботарьова. - С.482-488
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ, ПРАВО Медичне
Рогатинська, Ніна Зіновіївна. Предмет доказування при закритті кримінальної справи внаслідок амністії / Н. З. Рогатинська. - С.488-494
Кл.слова: ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНА, ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ
Анчукова, Марина Вікторівна. Кримінально-правовий захист таємниці голосування (ст. 159 КК України) / М. В. Анчукова. - С.494-500
Кл.слова: вибори, ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ, КОДЕКС КРИМІНАЛЬНИЙ
Красницька, Анжела Віталіївна. Типові помилки процесуального характеру, яких припускаються у процесуальних актах судового провадження / А. В. Красницька. - С.500-505
Кл.слова: СУДОЧИНСТВО КРИМІНАЛЬНЕ
Харченко, Вадим Борисович. Про впорядкування кримінальної відповідальності за злочини у сфері інтелектуальної власності (зауваження до одного законопроекту) / В. Б. Харченко. - С.506-511
Кл.слова: ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНА, ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНО
Коваленко, Інна Анатоліївна. Порядок забезпечення слідчим цивільного позову у кримінальному процесі / І. А. Коваленко. - С.517-523
Кл.слова: ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ, позов цивільний
Чайка, Олександра Всеволодівна. Особливості кваліфікації ст. 136 КК України / О. В. Чайка. - С.523-529
Кл.слова: КОДЕКС КРИМІНАЛЬНИЙ, ЗЛОЧИН, ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ
Азаров, Максим Юрійович. Щодо визначення поняття "регіональна організована злочинність" / М. Ю. Азаров. - С.530-536
Гахраманов, Шахтин Мамед оглы. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений и ее основные особенности / Ш.М. оглы Гахраманов. - С.536-541
Кл.слова: ЗЛОЧИНИ ЕКОНОМІЧНІ, КРИМІНАЛІСТИКА
Струць, Олена Анатоліївна. Фактичні підстави для провадження слідчих дій / О. А. Струць. - С.548-554
Кл.слова: ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ, ПРАВО КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ, СУДОЧИНСТВО КРИМІНАЛЬНЕ
Пукач, Ірина Богданівна. Проблеми досудового слідства у справах обмежено осудних осіб / І. Б. Пукач. - С.555-558
Кл.слова: ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ, СУДОЧИНСТВО КРИМІНАЛЬНЕ, ПРАВО КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬ
Кончаковська, Валентина Василівна. Гуманізація кримінального законодавства у контексті концепції реформування кримінальної юстиції України / В. В. Кончаковська. - С.558-563
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ, ЗАКОНОДАВСТВО
Калюга, Каріна Вікторівна. Роль слідчого під час проведення огляду місця події з метою отримання інформації щодо встановлення особи, яка вчинила злочин: історичний аспект і сучасність / К. В. Калюга. - С.564-569
Кл.слова: ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ, ПРАВО КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬ
Йосипів, Алла Олексіївна. Причини насильства та умови його попередження / А. О. Йосипів. - С.569-574
Кл.слова: ЗЛОЧИН, КРИМІНОЛОГІЯ
Шабанли, Расім Шагінович. Реальність погрози як обов'язкова ознака складу злочину, передбаченого ст. 129 КК України / Р. Ш. Шабанли. - С.574-580
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ, КОДЕКС КРИМІНАЛЬНИЙ
Ганова, Ганна Олександрівна. Відповідальність співучасників умисного вбивства у кримінальному законодавстві Великобританії, США, Франції і Німеччини / Г. О. Ганова. - С.580-585
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ, КРАЇНИ ЗАРУБІЖНІ, ЗЛОЧИН
Дубіцька, Тетяна Вікторівна. Витоки та історія розвитку документів-доказів у кримінальному процесі / Т. В. Дубіцька. - С.586-591
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬ, ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ
Дырдин, Максим Евгеньевич. Особенности повторного следственного осмотра / М. Е. Дырдин. - С.591-596
Кл.слова: ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ, ПРАВО КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬ, КРИМІНАЛІСТИКА
Клян, Федір Геннадійович. Проблемні питання адаптації митного законодавства України до європейських норм і стандартів / Ф. Г. Клян. - С.597-602
Кл.слова: ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, ПРАВО МИТНЕ
Мельник, Оксана Зіновіївна. Значення універсального міжнародно-правового регулювання ненавігаційного використання водних ресурсів / О. З. Мельник. - С.602-608
Кл.слова: ПРАВО МІЖНАРОДНЕ
Синчанський, Станіслав Олександрович. Інституційний механізм забезпечення взаємозв'язку торгівлі й охорони навколишнього середовища у системі Світової організації торгівлі (СОТ) / С. О. Синчанський. - С.608-614
Кл.слова: ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНІ, ПРАВО МІЖНАРОДНЕ, ПРАВО МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ
Кубієвич, Сергій Петрович. Привілеї та імунітети Організації з безпеки і співробітництва в Європі / С. П. Кубієвич. - С.614-620
Кл.слова: ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНІ, ПРАВО МІЖНАРОДНЕ
Волошко, Юлія Анатоліївна. Класифікація міжнародних організацій зі співробітництва держав у сфері супутникових телекомунікацій / Ю. А. Волошко. - С.620-625
Кл.слова: ПРАВО МІЖНАРОДНЕ, ПРАВО КОСМІЧНЕ, ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНІ
Кресіна, Ірина Олексіївна. Безальтернативна міграційна політика / І. О. Кресіна, О. М. Стойко. - С.626-629
Кл.слова: МІГРАЦІЯ
Нельма, Олександр В'ячеславович. Проблема прийнятної для України моделі нації: компаративні пошуки / О. В. Нельма. - С.637-643
Кл.слова: ДЕРЖАВА
Грищук, Микола Володимирович. Формування теоретичних концепцій розвитку місцевого самоврядування на українських землях: політико-правова ретроспекція проблеми / М. В. Грищук. - С.715-719
Кл.слова: ПРАВО МАГДЕБУРЗЬКЕ, САМОВРЯДУВАННЯ місцеве, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Оніщенко, Катерина Олександрівна. Класифікація та особливості політико-правового статусу територіальних автономій / К. О. Оніщенко. - С.755-763
Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ Экз. 1 - (свободен)

Найти похожие


8.
Шифр: Д223323/2009/44
   Продолжающееся издание

Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України.
Держава і право [Текст] : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки/ Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України : Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. - ISSN 1563-3349
2009г. N 44
Содержание:
Костюк, Віктор Леонтійович. Проблеми визначення правосуб'єктності у загальній теорії права / В. Л. Костюк. - С.14-19
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Міма, Ірина Володимирівна. Деякі аспекти визначення типу держави залежно від місця релігійних норм у правовій системі країни / І. В. Міма. - С.19-25
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА, ДЕРЖАВА, СИСТЕМА ПРАВОВА
Коссе, Дмитро Дмитрович. Правовий режим та механізм правового регулювання: ознаки та співвідношення / Д. Д. Коссе. - С.25-31
Кл.слова: РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВЕ, ТЕОРІЯ ПРАВА, РЕЖИМ ПРАВОВИЙ
Лобода, Юрій Петрович. Стадії становлення правової традиції українського народу: категоріально-методологічний аспект / Ю. П. Лобода. - С.31-37
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, СИСТЕМА ПРАВОВА
Андріюк, Володимир Володимирович. Методологічні проблеми нормативного юридичного прогнозування / В. В. Андріюк. - С.37-44
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Кельман, Михайло Степанович. Методологічне значення і предмет загальної теорії права і держави / М. С. Кельман. - С.44-49
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Мельник, Володимир Петрович. Поняття та ознаки законодавства: проблеми, підходи, напрями вирішення / В. П. Мельник. - С.50-54
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Колотова, Олена Володимирівна. Допустимість застосування аналогії у галузях права / О. В. Колотова. - С.60-66
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Тужик, Володимир Васильович. Державна виконавча влада в Україні: поняття та сутність / В. В. Тужик. - С.66-70
Кл.слова: ВЛАДА ВИКОНАВЧА, ТЕОРІЯ ПРАВА, ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Костюк, Наталія Петрівна. Особливості стадій правозастосування / Н. П. Костюк. - С.70-76
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА, НОРМИ ПРАВА
Балаклицький, Іван Ілліч. Роль права як загальносоціального феномена в розвитку сучасної держави / І. І. Балаклицький. - С.76-82
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Коритько, Дмитро Григорович . Нагородне право: чтан дослідження проблематики / Д. Г. Коритько. - С.82-88
Кл.слова: ПРАВО нагородне
Штанько, Артем Олександрович. Об'єктивні та суб'єктивні чинники правопорушень / А. О. Штанько. - С.89-94
Кл.слова: ПРАВОПОРУШЕННЯ, ТЕОРІЯ ПРАВА
Гримасюк, Павло Олегович. Делегована правотворчість як форма правової діяльності / П. О. Гримасюк. - С.101-105
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Дмитрієнко, Інна Володимирівна. Українська правова культура як нормативне небіологічне явище / І. В. Дмитрієнко. - С.105-110
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА, КУЛЬТУРА ПРАВОВА
Сенчук, Володимир Васильович. Поняття та ознаки демократичної держави: теоретико-правовий аспект / В. В. Сенчук. - С.110-117
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Краковська, Анжеліка Євгенівна. Соціальна функція в системі функцій сучасної держави: теоретико-правові проблеми дослідження / А. Є. Краковська. - С.117-124
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Зуєва, Аліна Миколаївна. Методи дослідження звичаєво-правової культури українського народу / А. М. Зуєва. - С.125-128
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА, КУЛЬТУРА ПРАВОВА, ПРАВО звичаєве
Прокопов, Денис Євгенович. Природне право в консервативно-правовій думці Російської імперії кінця ХІХ - початку ХХ століть (Л.Тихомиров) / Д. Є. Прокопов. - С.129-136
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, ІСТОРІЯ ВЧЕНЬ ПРО ДЕРЖАВУ І, ПРАВО ПРИРОДНЕ
Анохін, Олександр Миколайович. Коран і хадіси імаму Аль-Бухарі про поводження з полоненими і воєнну здобич / О. М. Анохін. - С.136-142
Кл.слова: ПРАВО мусульманське, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Грін, Олександр Олексійович. Перший з'їзд Народних Комітетів Закарпатської України та проблема визначення державно-правового статусу краю / О. О. Грін. - С.142-148
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, ІСТОРІЯ України
Верес, Микола Миколайович. Передумови виникнення професійних спілок в Україні та Закону про професійні спілки / М. М. Верес. - С.148-153
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
Коваль, Тетяна Федорівна. Співвідношення системи покарань Руської Правди та правових пам'яток Новгородської землі: історико-правове дослідження / Т. Ф. Коваль. - С.153-160
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, СИСТЕМА ПЕНІТЕНЦІАРНА
Шевчук-Бєла, Яна Валеріївна. Реалізація прав одеської грецької меншини у галузі мови та освіти (наприкінці XVIII - на початку ХХ ст.) / Я. В. Шевчук-Бєла. - С.160-166
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
Баймуратов, Михайло Олександрович. Формування парламенту України: до пошуку оптимальної виборчої системи / М. О. Баймуратов, І. Д. Сліденко. - С.167-173
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Кулиев, Ибрагим Орудж оглу. Понятие и содержание термина "безопасность" / И.О. оглу Кулиев, С.Х. кызы Муршудова. - С.173-180
Кл.слова: БЕЗПЕКА
Крутов, Василь Васильович. Недержавний сектор безпеки як складова системи забезпечення національної безпеки України / В. В. Крутов, Г. П. Новицький. - С.180-187
Кл.слова: БЕЗПЕКА національна
Грицаєнко, Леонід Романович. Змагальність, диспозитивність, рівність сторін - принципи кримінального процесу України / Л. Р. Грицаєнко. - С.188-194
Кл.слова: ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ, СУДОЧИНСТВО КРИМІНАЛЬНЕ
Бабенко, Костянтин Анатолійович. Поняття конституційного регулювання в сучасній науці конституційного права / К. А. Бабенко. - С.194-200
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Григор'єв, Володимир Анатолійович. Публічність і самостійність самоврядної (муніципальної) влади / В. А. Григор'єв. - С.200-204
Кл.слова: ПРАВО МУНІЦИПАЛЬНЕ, САМОВРЯДУВАННЯ МІСЦЕВЕ
Гомонай, Василь Васильович. Зближення законодавства України з правовою системою Європейського Союзу / В. В. Гомонай. - С.204-212
Кл.слова: ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, ГАРМОНІЗАЦІя законодавства
Берназюк, Інна Миколаївна. Правове регулювання опозиційної діяльності в Україні: постановка проблеми / І. М. Берназюк. - С.212-217
Кл.слова: ПАРЛАМЕНТ, ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Дерев'янко, Сергій Миронович. Обмеження права громадян на участь у виборах і референдумах: порівняльно-правовий аналіз норм конституцій світу / С. М. Дерев'янко. - С.218-223
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ, КРАЇНИ ЗАРУБІЖНІ, ПРАВОЗНАВСТВО ПОРІВНЯЛЬНЕ
Царук, Лаврентій Степанович. Новий проект Закону про свободу мирних зібрань в Україні: крок вперед чи назад? / Л. С. Царук. - С.224-231
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Шрамко, Юлія Теодорівна. Законодавче регулювання інституту безоплатної правової допомоги в країнах СНД та Балтії: (порівняльний аналіз) / Ю. Т. Шрамко. - С.232-238
Кл.слова: ПРАВА ЛЮДИНИ, КРАЇНИ ЗАРУБІЖНІ
Потьомкін, Андрій Олександрович. Питання наступного конституційного контролю законів України про внесення змін до Конституції України / А. О. Потьомкін. - С.238-245
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Котляревська, Ганна Мартіновна. Законодавче регулювання звернень громадян у країнах СНД / Г. М. Котляревська. - С.245-249
Кл.слова: ПРАВА ЛЮДИНИ, ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Ященко, Роман Юрійович. Система принципів правотворчої діяльності та їх законодавче забезпечення / Р. Ю. Ященко. - С.249-258
Кл.слова: РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВЕ, ТЕОРІЯ ПРАВА
Бондарчук, Олег Володимирович. Проблеми реалізації інституту парламентської недоторканності в Україні та Російській Федерації / О. В. Бондарчук. - С.258-263
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ, КРАЇНИ ЗАРУБІЖНІ
Дерець, Вікторія Анатоліївна. Відносини в системі органів виконавчої влади (за законопроектом "Про міністерства та інші центральні органи виконавчої влади") / В. А. Дерець. - С.264-270
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ, ВЛАДА ВИКОНАВЧА
Завальна, Жанна Вікторівна. Щодо питання про можливість договірного регулювання адміністративних відносин / Ж. В. Завальна. - С.270-274
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ, РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВЕ
Пашков, Сергій Миколайович. Проблеми забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства / С. М. Пашков. - С.275-278
Кл.слова: ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ, СУДОЧИНСТВО КРИМІНАЛЬНЕ, ПРАВА ЛЮДИНИ
Синкова, Олена Михайлівна. Підзвітність в органах виконавчої влади: особливості суб'єктного складу / О. М. Синкова. - С.278-284
Кл.слова: ВЛАДА ВИКОНАВЧА, ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Єщук, Ольга Михайлівна. Міжнародні стандарти поліцейської діяльності у сфері захисту права власноті / О. М. Єщук. - С.289-292
Кл.слова: ПРАВО ВЛАСНОСТІ, СТАНДАРТи міжнародні, ПРАВО МІЖНАРОДНЕ
Волкович, Олена Юріївна. Проблемні питання визначення поняття, змісту державного управління господарськими товариствами / О. Ю. Волкович. - С.292-297
Кл.слова: ТОВАРИСТВО ГОСПОДАРСЬКЕ, УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНЕ, ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Єфремова, Олена Петрівна. Законодавче регулювання конкурсу в Україні та зарубіжних країнах: порівняльний аналіз / О. П. Єфремова. - С.302-309
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ, УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНЕ
Дідескуль, Анжеліка Леонідівна. Правовий захист державних службовців у системі органів державної влади та органів місцевого самоврядування України / А. Л. Дідескуль. - С.309-314
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ, УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНЕ, ВЛАДА ДЕРЖАВНА
Пивовар, Ірина Вікторівна. Поняття адміністративної відповідальності за порушення законодавства про культурну спадщину / І. В. Пивовар. - С.314-321
Кл.слова: ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНА, ПРОЦЕС АДМІНІСТРАТИВНИЙ, ПРАВОПОРУШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВ
Сенченко, Людмила Василівна. Центральні органи виконавчої влади як суб'єкти адміністративно-правового регулювання демографічної політики в Україні / Л. В. Сенченко. - С.321-326
Кл.слова: ВЛАДА ВИКОНАВЧА, демографія
Ватрас, Володимир Антонович. До питання про законодавче закріплення поняття сім'ї / В. А. Ватрас. - С.327-332
Кл.слова: ПРАВО СІМЕЙНЕ
Зарандия, Тамара Джановна. Залог - как средство обеспечения исполнения обязательств в Грузии / Т. Д. Зарандия, Т. В. Джугели. - С.333-340
Кл.слова: ПРАВО ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНЕ, КРАЇНИ ЗАРУБІЖНІ
Рудко, Богдана Богданівна. Історичний і порівняльний аналіз права власності на об'єкти нерухомості / Б. Б. Рудко. - С.340-346
Кл.слова: ПРАВО ВЛАСНОСТІ
Другова, Валентина Анатоліївна. Удосконалення правового регулювання звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом вчинення виконавчого напису / В. А. Другова. - С.347-354
Кл.слова: НОТАРІАТ
Волков, Сергій Сергійович. Комерційна таємниця і її співвідношення з інтелектуальною власністю / С. С. Волков. - С.359-363
Кл.слова: ВЛАСНІСТЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА, ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНО
Панталієнко, Ярослава Петрівна. Нотаріальна таємниця - одне із загальних правил вчинення нотаріальних дій / Я. П. Панталієнко. - С.363-368
Кл.слова: НОТАРІАТ
Шевченко, Григорій Михайлович. Проблеми реалізації переважного права акціонера ЗАТ та приватного АТ на придбання акцій, що відчужуються іншими акціонерами / Г. М. Шевченко. - С.369-375
Кл.слова: ПРАВО АКЦІОНЕРНЕ, ПРАВО корпоративне
Менджул, Марія Василівна. Цивільна правоздатність та дієздатність громадських організацій / М. В. Менджул. - С.375-380
Кл.слова: ПРАВО ЦИВІЛЬНЕ
Плахіна, Ірина Вікторівна. Правове становище товарних бірж / І. В. Плахіна. - С.381-385
Кл.слова: ПРАВО БІРЖОВЕ, БІРЖА ТОВАРНА
Зубков, Сергій Олександрович. Правові проблеми цивільного обороту незавершених об'єктів будівництва / С. О. Зубков. - С.386-391
Кл.слова: ПРАВО ВЛАСНОСТІ
Апанасенко, Алла Миколаїівна. До питання про підстави диференціації правового регулювання соціально-трудових відносин / А. М. Апанасенко. - С.391-396
Кл.слова: ПРАВО ТРУДОВЕ
Кириченко, Володимир Євгенович. Система акціонерних банків земельного кредиту в Росії в останнє двадцятиріччя ХІХ ст. / В. Є. Кириченко. - С.397-405
Кл.слова: ПРАВО банківське, ІПОТЕКА
Оніщик, Юрій Віталійович. Податкова правосуб'єктність організації - платника податку / Ю. В. Оніщик. - С.406-410
Кл.слова: ПРАВО ПОДАТКОВЕ
Буличева, Наталія Анатоліївна. Сучасні правові та організаційні проблеми фінансування вищої освіти в Україні / Н. А. Буличева, Ю. І. Пивовар. - С.411-416
Кузьменко, Олена Анатоліївна. Напрями вдосконалення правового та методологічного забезпечення міжбюджетних відносин / О. А. Кузьменко. - С.416-421
Кл.слова: ПРАВО ФІНАНСОВЕ
Курило, Володимир Іванович. Правове забезпечення моніторингу як дієвий інструмент ефективності агросектору економіки України / В. І. Курило, В. Н. Большаков. - С.422-426
Кл.слова: ПРАВО АГРАРНЕ, АПК
Киндюк, Борис Володимирович. Правові засади охорони українських лісів в часи революції та громадянської війни / Б. В. Киндюк, Д. А. Апотовський. - С.426-430
Кл.слова: ПРАВО ЛІСОВЕ
Хохлова, Ірина Вікторівна. Окремі питання виникнення права надрокористування в Україні / І. В. Хохлова, О. П. Шем'яков. - С.430-434
Хом'яченко, Світлана Іванівна. Регулювання земельним законодавством обігу земельних ділянок / С. І. Хом'яченко. - С.434-438
Кл.слова: ПРАВО ЗЕМЕЛЬНЕ
Томин, Олександра Олексіївна. Основні підходи до визначення поняття мисливства як виду спеціального використання об'єктів тваринного світу / О. О. Томин. - С.438-442
Кл.слова: ПРАВО ЕКОЛОГІЧНЕ
Нечипорук, Любов Дмитрівна. Право власності на об'єкти тваринного світу / Л. Д. Нечипорук. - С.442-447
Кл.слова: ПРАВО ЕКОЛОГІЧНЕ
Мендик, Людмила Володимирівна. Поняття та особливості правової охорони лісів / Л. В. Мендик. - С.448-452
Кл.слова: ПРАВО ЕКОЛОГІЧНЕ, ПРАВО ЛІСОВЕ
Гурська, Галина Анатоліївна. Екологічне аудитування як один із видів підприємницької діяльності / Г. А. Гурська. - С.452-456
Кл.слова: АУДИТ ЕКОЛОГІЧНИЙ
Литвинець, В'ячеслав Михайлович. Здійснення територіальною громадою села управління землями в межах населеного пункту та землями комунальної власності / В. М. Литвинець. - С.457-463
Кл.слова: ПРАВО ЗЕМЕЛЬНЕ
Розновська, Софія Богданівна. Земельний сервітут як окремий різновид обтяжень прав на землю / С. Б. Розновська. - С.463-469
Кл.слова: ПРАВО ЗЕМЕЛЬНЕ
Берзін, Павло Сергійович. Проблеми систематизації наслідків у специфічних конструкціях складів злочинів / П. С. Берзін. - С.470-476
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ
Назаров, Віктор Володимирович. Право людини на невтручання в її особисте і сімейне життя та його обмеження у кримінальному провадженні / В. В. Назаров. - С.477-484
Кл.слова: ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ, ПРАВА ЛЮДИНИ, ПРАВО КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬ
Анчукова, Марина Вікторівна. Щодо кримінальної відповідальності за втручання в діяльність захисника чи представника особи (ст. 397 КК України) / М. В. Анчукова. - С.484-492
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ, СУДОЧИНСТВО КРИМІНАЛЬНЕ, КОДЕКС КРИМІНАЛЬНИЙ
Шеховцова, Лілія Ігорівна. Проблеми застосування статті 117 Кримінального кодексу України / Л. І. Шеховцова. - С.492-496
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ, ЗЛОЧИН, КОДЕКС КРИМІНАЛЬНИЙ
Жукова, Тетяна Станіславівна. Правова система Італії, структурні елементи кримінального права щодо неповнолітніх в Україні та Італії / Т. С. Жукова. - С.496-502
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ, СИСТЕМА ПРАВОВА, ЮСТИЦІЯ ЮВЕНАЛЬНА
Андрушко, Андрій Васильович. Історія розвитку законодавства у сфері протидії геронтологічній злочинності (до 1917 року) / А. В. Андрушко. - С.502-509
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНА
Головчук, Віталій Анатолійович. Протидія невиконанню судових рішень вимагає удосконалення законодавчих приписів / В. А. Головчук. - С.509-515
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ
Козлюк, Людмила Григорівна. Віктимна поведінка неповнолітніх жертв статевих злочинів / Л. Г. Козлюк. - С.515-520
Кл.слова: КРИМІНОЛОГІЯ, віктимологія, ЮСТИЦІЯ ЮВЕНАЛЬНА
Ганова, Ганна Олександрівна. Проблеми кваліфікації дій співучасників, які вчинили умисне вбивство з розподілом ролей / Г. О. Ганова. - С.520-526
Кл.слова: КРИМІНОЛОГІЯ, ЗЛОЧИН
Тарасевич, Тетяна Юріївна. Медичний працівник як спеціальний суб'єкт злочину в історії кримінального законодавства України / Т. Ю. Тарасевич. - С.526-531
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ
Омельянчик, Сергій Володимирович. Адміністративно-деліктологічна характеристика особи правопорушника, що посягає на громадський порядок і громадську безпеку в міській місцевості (на підставі дослідження правопорушень, вчинених у місті Запоріжжя) / С. В. Омельянчик. - С.532-537
Скітейкін, Максим Юрійович. Актуальні аспекти детермінації ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагуютькульт насильства і жорстокості (ст. 300 КК України) / М. Ю. Скітейкін. - С.537-542
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ
Мозгова, Вікторія Анатоліївна. Історичний розвиток громадських робіт як виду кримінального покарання / В. А. Мозгова. - С.543-548
Кл.слова: СИСТЕМА ПЕНІТЕНЦІАРНА, ПРАВО КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ
Карпов, Олександр Никифорович. Можливості взаємодії правоохоронних органів України, які з компетентними органами зарубіжних держав протидіють злочинам економічного спрямування / О. Н. Карпов. - С.549-553
Кл.слова: ЗЛОЧИНИ ЕКОНОМІЧНІ, ОРГАНИ правоохоронні
Панько, Ніна Анатоліївна. Проблеми використання криміналістичного обліку способів учинення злочинів в Україні / Н. А. Панько. - С.553-559
Кл.слова: КРИМІНАЛІСТИКА
Логін, Сергій Васильович. Безпека учасників кримінального судочинства: історичний аспект / С. В. Логін. - С.565-573
Кл.слова: СУДОЧИНСТВО КРИМІНАЛЬНЕ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Гусак, Андрій Петрович. Кримінально-правові ознаки особистості неповнолітніх, які вчинили насильницькі злочини / А. П. Гусак. - С.573-578
Кл.слова: КРИМІНОЛОГІЯ, ЮСТИЦІЯ ЮВЕНАЛЬНА
Міщенко, Сергій Григорович. Принципи забезпечення діяльності кримінальної юстиції у протидії злочинності / С. Г. Міщенко. - С.578-581
Кл.слова: ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ, ПРАВО КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬ
Ткачук, Юрій Олександрович. Принципи побудови кримінально-правових санкцій: спроба вирішення / Ю. О. Ткачук. - С.588-591
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ
Сурнін, Андрій Олексійович. Правові аспекти розробки професіограми службової діяльності судді суду загальної юрисдикції / А. О. Сурнін. - С.592-597
Кл.слова: ОРГАНИ ПРАВООХОРОННІ
Хадж, Айман Абу аль. Регионализм в международном праве и практике Лиги арабских государств / Айман Абу аль Хадж. - С.598-605
Кл.слова: ПРАВО МІЖНАРОДНЕ, ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНІ
Чернявська, Ольга Леонідівна. Правові засади регулювання режиму ріки Дніпро як частини системи європейських внутрішніх водних шляхів / О. Л. Чернявська. - С.605-609
Кл.слова: ПРАВО МІЖНАРОДНЕ
Аношина, Наталія-Тереза Юріївна. Гарантії міжнародного правопорядку моделі Віденського конгресу 1814-1815 рр. / Н.-Т. Ю. Аношина. - С.610-613
Кл.слова: ПРАВО МІЖНАРОДНЕ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Хоббі, Юлія Сергіївна. Правовий статус держав-кандидатів на вступ до Європейського Союзу: проблематика суверенітету / Ю. С. Хоббі. - С.614-619
Кл.слова: ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, ЄС
Павлюк, Михайло Вікторович. Відносини Україна - НАТО у контексті міжнародних угод / М. В. Павлюк. - С.626-632
Кл.слова: ПРАВО МІЖНАРОДНЕ, ПОЛІТИКА зовнішня, ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНІ
Фанін, Іван Сергійович. Перспективи розвитку військово-технічного співробітництва України з новими членами НАТО з числа країн Ценральної та Східної Європи на сучасному етапі / І. С. Фанін. - С.620-626
Кл.слова: ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНІ
Лініченко, Денис Володимирович. Механізм міжнародно-правового регулювання торговельних спорів у рамках діяльності СОТ: поняття, ознаки, юридичний зміст / Д. В. Лініченко. - С.632-637
Кл.слова: ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНІ, ПРАВО МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ
Отрош, Михайло Іванович. Активне і пасивне право посольства Світого Престолу / М. І. Отрош. - С.638-645
Кл.слова: ПРАВО МІЖНАРОДНЕ, ПРАВО дипломатичне
Горбатенко, Ірина Анатоліївна. Системний розвиток знань про політику: проблеми і перспективи / І. А. Горбатенко. - С.666-672
Кл.слова: політологія
Асланов, Стеллас Антипович. Правова база етнонаціональної політики України / С. А. Асланов. - С.715-722
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Найти похожие


9.
Шифр: Д223323/2009/45
   Продолжающееся издание

Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України.
Держава і право [Текст] : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки/ Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України : Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. - ISSN 1563-3349
2009г. N 45
Содержание:
Оніщенко, Наталія Миколаївна. Держава та право: єдність, відмінності та протиріччя / Н. М. Оніщенко. - С.3-8
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Кельман, Михайло Степанович. Об'єкт та предмет юридичної науки: (проблематика методологічного змісту) / М. С. Кельман. - С.8-13
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Нагребельний, Володимир Петрович. Прогнозування у законодавчій діяльності / В. П. Нагребельний. - С.13-20
Кл.слова: РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВЕ
Тарахонич, Тетяна Іванівна. Методологічні аспекти дослідження правового регулювання / Т. І. Тарахонич. - С.20-26
Кл.слова: РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВЕ, ТЕОРІЯ ПРАВА
Заяць, Наталія Володимирівна. Особливості функціонування інституту народного представництва: компаративний аналіз / Н. В. Заяць. - С.26-31
Кл.слова: ПРАВОЗНАВСТВО ПОРІВНЯЛЬНЕ, СИСТЕМА ПРАВОВА
Подковенко, Тетяна Олександрівна. Медіація як один з альтернативних способів розв'язання юридичних конфліктів / Т. О. Подковенко. - С.31-38
Демічева, Вікторія Володимирівна. Правова культура: теоретичний аналіз та практичний вимір / В. В. Демічева. - С.38-42
Кл.слова: КУЛЬТУРА ПРАВОВА, ТЕОРІЯ ПРАВА
Львова, Олена Леонідівна. Сучасне праворозуміння в світлі ціннісних орієнтацій права / О. Л. Львова. - С.42-49
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Бурдоносова, Марина Анатоліївна. Правовий нігілізм як форма деформації правової свідомості населення / М. А. Бурдоносова. - С.54-60
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Гримасюк, Павло Олегович. Нормативно-правові акти делегованої правотворчості як джерело права / П. О. Гримасюк. - С.60-66
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Волкова, Олена Миколаївна. Сутнісні характеристики категорії "соціальні права особи" / О. М. Волкова. - С.66-71
Кл.слова: ПРАВА ЛЮДИНИ, ТЕОРІЯ ПРАВА
Балаклицький, Іван Ілліч. Загальні принципи права як сутнісні його характеристики / І. І. Балаклицький. - С.71-77
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Чміль, Василь Вікторович. Наукові проблеми колізійності законодавства / В. В. Чміль. - С.77-82
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Зубенко, Алла Володимирівна. Співвідношення та взаємодія актів тлумачення норм права з правозастосовчими та нормативно-правовими актами / А. В. Зубенко. - С.82-86
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Свиридюк, Наталія Петрівна. Функції юридичного конфлікту / Н. П. Свиридюк. - С.86-91
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Опольська, Наталя Михайлівна. Правова соціалізація дитини як складова процесу розвитку правової свідомості / Н. М. Опольська. - С.91-97
Кл.слова: СОЦІОЛОГІЯ права
Потапенко, Наталія Анатоліївна. Забезпечення правової освіти громадськими організаціями: теоретико-правовий аспект / Н. А. Потапенко. - С.97-102
Кл.слова: КУЛЬТУРА ПРАВОВА
Тимченко, Ганна Василівна. Місце та роль закону в житті держави і суспільства / Г. В. Тимченко. - С.102-108
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Лобода, Юрій Петрович. Постановка проблеми та напрями дослідження правової традиції: логіко-методологічний аналіз / Ю. П. Лобода. - С.108-112
Кл.слова: ПРАВО ЗВИЧАЄВЕ
Риженко, Юрій Миколайович. Система права та правова система: особливості взаємозв'язку та взаємовпливу / Ю. М. Риженко. - С.113-119
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА, СИСТЕМА ПРАВОВА
Колотова, Олена Володимирівна. Відмежування аналогії закону від суміжних правових явищ / О. В. Колотова. - С.119-125
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Киндюк, Борис Володимирович. Правові засади охорони лісів у Лісовому Уставі 1567 р. Великого Князівства Литовського / Б. В. Киндюк. - С.126130
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, КРАЇНИ ЗАРУБІЖНІ
Радутний, Олександр Едуардович. Звичай як джерело кримінального права / О. Е. Радутний. - С.130-135
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, ПРАВО ЗВИЧАЄВЕ
Козинець, Олена Гаврилівна. Парламентська республіка: досвід Франції / О. Г. Козинець. - С.135-141
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, КРАЇНИ ЗАРУБІЖНІ
Нелін, Олександр Ігорович. До питання успадкування в українських землях у складі Австро-Угорської імперії / О. І. Нелін. - С.141-146
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, ПРАВО СПАДКОВЕ
Мазурок, Ігор Олегович. Владно-конфесійні відносини на Закарпатті у 1939-1944 рр.: історико-правовий аспект / І. О. Мазурок. - С.147-152
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Редько, Андрій Григорович. Перехід від галузевого до територіального принципу організації системи влади та управління в СРСР (на прикладі Станіславської області УРСР) / А. Г. Редько. - С.152-157
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
Грін, Олександр Олексійович. Закарпаття у відносинах між Чехословаччиною та Радянським Союзом у роки Другої світової війни. Радянсько-чехословацький договір 29 червні 1945 року / О. О. Грін. - С.158-164
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
Гладкий, Сергій Олександрович. Головний кооперативний комітет у відносинах кооперації з державою в УРСР 1920-х років / С. О. Гладкий. - С.164-171
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Сеньків, Юлія Василівна. Регулювання кримінально-правових відносин у єврейських громадах на українських землях у складі Великого князівства Литовського / Ю. В. Сеньків. - С.171-177
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
Костюк, Віктор Леонтійович. Проблеми забезпечення цивільного контролю за СБУ як складова оптимізації її правосуб'єктності / В. Л. Костюк, І. Р. Вітик. - С.178-182
Кл.слова: ОРГАНИ ПРАВООХОРОННІ
Кафарський, Володимир Іванович. Методологічні підходи та методи дослідження конституційно-правового регулювання діяльності політичних партій / В. І. Кафарський. - С.182-188
Кл.слова: ПАРТІЯ ПОЛІТИЧНА, ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Свірський, Борис Михайлович. Місце регламенту Верховної Ради України в системі нормативно-правових актів / Б. М. Свірський. - С.188-194
Кл.слова: ПАРЛАМЕНТ, ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Клочков, Володимир Григорович. Ініціативна перевірка прокурором додержання прав і свобод людини / В. Г. Клочков. - С.194-200
Кл.слова: ОРГАНИ ПРАВООХОРОННІ, прокуратура
Москвич, Лідія Миколаївна. Особистісні якості судді в системі забезпечення ефективності судової системи / Л. М. Москвич. - С.201-207
Кл.слова: ОРГАНИ ПРАВООХОРОННІ, СУДОЧИНСТВО
Мельниченко, Віктор Іванович. Правові засади статусу спеціальних державних органів в Україні / В. І. Мельниченко, Н. Г. Плахотнюк. - С.207-213
Кл.слова: ВЛАДА ВИКОНАВЧА
Козинець, Ірина Гаврилівна. Про співвідношення понять "біженці" та "особи, переміщені всередині країни" / І. Г. Козинець. - С.213-219
Кл.слова: МІГРАЦІЯ, ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Баймуратов, Максим Михайлович. Роль компетенції місцевого самоврядування у становленні локального сталого розвитку / М. М. Баймуратов. - С.219-224
Кл.слова: САМОВРЯДУВАННЯ МІСЦЕВЕ, ПРАВО МУНІЦИПАЛЬНЕ
Зубачова, Ірина Сергіївна. Перспективи запровадження інституту суду присяжних в Україні / І. С. Зубачова. - С.224-229
Кл.слова: СУД присяжних
Приполова, Людмила Іванівна. Історико-теоретичний аспект становлення адміністративно-територіального устрою України / Л. І. Приполова. - С.229-234
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ, УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНЕ
Куненко, Ірина Сергіївна. Проблеми правового регулювання референдуму як форми участі громадян у конституційному процесі України / І. С. Куненко. - С.234-241
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Лошицький, Михайло Васильович. Які адміністративні суди потрібні Україні? / М. В. Лошицький, С. О. Короєд. - С.242-252
Кл.слова: СУДОЧИНСТВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Бутирський, Андрій Анатолійович. До проблемних питань визначення підвідомчості справ адміністративним судам / А. А. Бутирський. - С.253-257
Кл.слова: СУДОЧИНСТВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Магеррамов, Амил Мамедали оглы. ВТО в системе международных организаций по регулированию торгово-экономичских и таможенных отношений / А.М. оглы Магеррамов. - С.257-266
Кл.слова: ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНІ, СОТ, ПРАВО МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ
Большаков, Вадим Натанович. Використання військового досвіду отримання інформації при розробці правових засад моніторингу в АПК України / В. Н. Большаков. - С.266-269
Куценко, Станіслав Ігрович. Поняття процесуальних норм та їх місце в адміністративному праві / С. І. Куценко. - С.270-275
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ, ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕС, ПРОЦЕС АДМІНІСТРАТИВНИЙ
Беззубов, Дмитро Олександрович. Про тлумачення "ризикознавства" в юридичній науці України / Д. О. Беззубов. - С.275-281
Кл.слова: РИЗИК, ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Багаденко, Ірина Петрівна. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх, у проекті Кодексу про адміністративні проступки / І. П. Багаденко. - С.281-285
Кл.слова: КОДЕКС, ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ, ЮСТИЦІЯ ЮВЕНАЛЬНА
Менів, Любов Дмитрівна. Об'єкт адміністративних порушень законодавства про захист прав споживачів / Л. Д. Менів. - С.286-290
Кл.слова: ПРАВОПОРУШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВ, ПРАВА споживачів, ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Грабовська, Оксана Олександрівна. Правосуб'єктність органів опіки та піклування в процедурі усиновлення / О. О. Грабовська. - С.291-296
Кл.слова: ПРАВО СІМЕЙНЕ
Занфірова, Тетяна Анатоліївна. Діалектика необхідності й свободи у трудових правовідносинах / Т. А. Занфірова. - С.296-301
Кл.слова: ПРАВО ТРУДОВЕ
Фединяк, Галина Степанівна. Реалізація цивільної правосуб'єктності транснаціональними корпораціями / Г. С. Фединяк. - С.301-304
Кл.слова: ТНК, ПРАВО МІЖНАРОДНЕ, ПРАВО ЦИВІЛЬНЕ
Звєрєва, Олена Володимирівна. Становлення законодавства про захист споживчого ринку / О. В. Звєрєва. - С.305-309
Кл.слова: ПРАВО ЦИВІЛЬНЕ, РИНОК споживчий
Носік, Юрій Володимирович. Сучасна судова практика щодо доменних імен / Ю. В. Носік. - С.309-315
Кл.слова: ІНТЕРНЕТ, ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНО, ПРАВО інформаційне
Зеліско, Алла Володимирівна. Правове регулювання статусу споживчих товариств: послідовність чи хаотичність? / А. В. Зеліско. - С.315-320
Кл.слова: ПРАВО КООПЕРАТИВНЕ, КООПЕРАЦІЯ
Слюсар, Андрій Миколайович. Керівник підприємства: проблема визначення правового статусу / А. М. Слюсар. - С.320-326
Кл.слова: ПРАВО ТРУДОВЕ
Видолоб, Дмитро Вікторович. Державна політика України у сфері ліцензування господарської діяльності з видобутку, переробки, виробництва дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та виробів з них і торгівлі ними як засіб державного регулювання / Д. В. Видолоб. - С.326-333
Кл.слова: ПРАВО ГОСПОДАРСЬКЕ
Стефанів, Тетяна Василівна. Коло юридичних осіб, що потребують спеціальних правил банкрутства / Т. В. Стефанів. - С.333-338
Кл.слова: ІНСТИТУТ неспроможності, ПРАВО ГОСПОДАРСЬКЕ
Звєрєв, Мар'ян Михайлович. Поняття суб'єктів аудиторської діяльності та їх ознаки / М. М. Звєрєв. - С.338-343
Кл.слова: АУДИТ, ПРАВО ГОСПОДАРСЬКЕ
Піцик, Христина Зіновіївна. Особливості спадкування за законом в Україні / Х. З. Піцик. - С.343-348
Кл.слова: ПРАВО СПАДКОВЕ
Козуб, Ірина Георгіївна. Трудова правоздатність осіб із зниженою працездатністю / І. Г. Козуб. - С.349-352
Кл.слова: ПРАВО ТРУДОВЕ
Макійчук, Тетяна Миколаївна. Правове становище дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що мають інвалідність / Т. М. Макійчук. - С.353-360
Кл.слова: ПРАВО СОЦІАЛЬНЕ
Кузьміна, Марина Миколаївна. Значення непрямого державного регулювання та саморегулювання у забезпеченні якості / М. М. Кузьміна. - С.360-365
Кл.слова: ПРАВО ГОСПОДАРСЬКЕ
Кафарський, Олег Володимирович. Особливості та напрями правового регулювання сільського туризму в Україні / О. В. Кафарський. - С.365-370
Шевченко, Дмитро Валерійович. Процесуальні правовідносини у сфері вирішення трудових спорів / Д. В. Шевченко. - С.371-375
Кл.слова: ПРАВО ТРУДОВЕ, СПОРИ ТРУДОВІ
Дарморіс, Оксана Маркіянівна. Поняття та основні принципи трудового права Європейського Союзу / О. М. Дарморіс. - С.375-381
Кл.слова: ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, ПРАВО ТРУДОВЕ
Скоропис, Олена Миколаївна. Проблеми законодавчого регулювання ліквідації об'єднань співвласників багатоквартирного житлового будинку / О. М. Скоропис. - С.381-388
Кл.слова: ПРАВО ВЛАСНОСТІ, ПРАВО ПРИВАТНЕ
Пилипишин, Станіслав Станіславович. Правове регулювання зарахування зустрічних однорідних вимог як форми безготівкових розрахунків / С. С. Пилипишин. - С.389-392
Кл.слова: РОЗРАХУНКИ БЕЗГОТІВКОВІ, ПРАВО БАНКІВСЬКЕ
Ахундов, Арзу Теюб олгы. Проблемы организации и правовой регламентации финансового контроля и координации деятельности контрольных органов в Азербайджане / А.Т. оглы Ахундов. - С.393-398
Кл.слова: КРАЇНИ ЗАРУБІЖНІ, ПРАВО ФІНАНСОВЕ
Котюк, Іван Ілліч. Методологічні аспекти понятійно-категоріального апарату теорії права: психофізіологічні механізми формування та загальна характеристика понять / І. І. Котюк, О. І. Котюк. - С.399-405
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Котюк, Іван Ілліч. Окремі проблемні аспекти правового статусу неповнолітніх як суб'єктів правовідносин / І. І. Котюк, М. О. Пасєка. - С.405-411
Кл.слова: ЮСТИЦІЯ ЮВЕНАЛЬНА
Охріменко, Іван Миколайович. Шляхи оптимізації правового врегулювання діяльності оперативних підрозділів ОВС / І. М. Охріменко. - С.411-417
Кл.слова: ОРГАНИ ПРАВООХОРОННІ
Берзін, Павло Сергійович. Поняття "злочинні наслідки" та деякі проблеми призначення покарання / П. С. Берзін. - С.417-424
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ
Анчукова, Марина Вікторівна. Щодо кримінальної відповідальності за розголошення таємниці усиновлення (ст. 168 КК України) / М. В. Анчукова. - С.424-430
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ, КОДЕКС КРИМІНАЛЬНИЙ
Мозоль, Станіслав Анатолійович. Суб'єкти запобігання злочинам проти виборчих прав громадян / С. А. Мозоль. - С.430-434
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ, ПРАВА ЛЮДИНИ
Хряпінський, Петро Васильович. Об'єкт соціально-позитивної поведінки за кримінальним законодавством України / П. В. Хряпінський. - С.435-441
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ
Когутич, Іван Іванович. Про систему криміналістичної тактики та короткий аналіз її складових / І. І. Когутич. - С.441-446
Кл.слова: КРИМІНАЛІСТИКА
Гаргат-Українчук, Ольга Миронівна. Поняття, ознаки та значення правових презумпцій у кримінальному процесі України / О. М. Гаргат-Українчук. - С.446-451
Кл.слова: ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ, ПРАВО КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬ
Чмут, Сергій Володимирович. Безпосередній об'єкт статевих зносин з особою, яка не досягла статевої зрілості / С. В. Чмут. - С.452-459
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ, ЗЛОЧИН
Андрушко, Андрій Васильович. До питання про віктимність осіб похилого віку / А. В. Андрушко. - С.459-465
Кл.слова: ВІКТИМОЛОГІЯ, КРИМІНОЛОГІЯ
Нестерова, Ірина Анатоліївна. Джерела тіньових відносин, що виникають у сфері туристичного бізнесу: історико-порівняльний аспект / І. А. Нестерова. - С.465-471
Кл.слова: ЕКОНОМІКА ТІНЬОВА, ЗЛОЧИНИ ЕКОНОМІЧНІ
Цимбал, Микола Миколайович. Доказування обставин вчинення деяких релігійних злочинів / М. М. Цимбал. - С.471-477
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ
Хім'як, Юрій Богданович. Окремі питання впливу Європейської Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод і практики Європейського суду з прав людини на кримінальне право України / Ю. Б. Хім'як. - С.477-481
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ, ПРАВА ЛЮДИНИ, СУД ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
Тарасевич, Тетяна Юріївна. Додаткові ознаки медичного працівника як спеціального суб'єкта злочину за Кримінальним кодексом України / Т. Ю. Тарасевич. - С.482-487
Кл.слова: КОДЕКС КРИМІНАЛЬНИЙ, ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ
Бабін, Борис Володимирович. Особливості програмного регулювання у контексті дослідження феномена міжнародних програм / Б. В. Бабін. - С.488-495
Кл.слова: ПРАВО МІЖНАРОДНЕ
Грицаєнко, Людмила Леонідівна. Реформування інституційного механізму Європейського Союзу в світлі Лісабонського договору / Л. Л. Грицаєнко. - С.496-501
Кл.слова: ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, ЄС, СОЮЗ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
Поєдинок, Ольга Романівна. Спеціальні, автономні, самодостатні, функціональні та цільові режими в міжнародному праві / О. Р. Поєдинок. - С.501-507
Кл.слова: ПРАВО МІЖНАРОДНЕ
Отрош, Михайло Іванович. Правові особливості дипломатичних відносин Святого Престолу з державами, зокрема з Україною / М. І. Отрош. - С.507-513
Кл.слова: ПРАВО ДИПЛОМАТИЧНЕ
Кулько, Андрій Вадимович. Деякі аспекти вдосконалення міжнародно-правової регламентації судноплавства на Дунаї в умовах європейської інтеграції / А. В. Кулько. - С.513-519
Ниязов, Джабир Акиф оглы. Международно-правовое регулирование труда трудящихся мигрантов на универсальному уровне / Д.А. оглы Ниязов. - С.519-526
Кл.слова: МІГРАЦІЯ, ПРАВА ЛЮДИНИ
Філатов, Віктор Вікторович. Міжнародні угоди України в сфері митної справи / В. В. Філатов. - С.526-532
Кл.слова: СПРАВА МИТНА, ПРАВО МИТНЕ, ПРАВО МІЖНАРОДНЕ
Эйвазлы, Джафар Вагиф оглы. ОБСЕ и обеспечение международной безопасности / Д.В. оглы Эйвазлы. - С.532-537
Кл.слова: БЕЗПЕКА МІЖНАРОДНА, ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНІ
Сухорольський, Петро Михайлович. Міжнародно-правовий механізм реалізації Альпійської та Карпатської конвенцій з охорони і сталого розвитку гірських регіонів / П. М. Сухорольський. - С.538-544
Кл.слова: ПРАВО МІЖНАРОДНЕ
Кузьменко, Лідія Рудольфівна. Права людини та їх захист в умовах стихійного лиха / Л. Р. Кузьменко. - С.544-551
Кл.слова: ПРАВА ЛЮДИНИ, ПРАВО МІЖНАРОДНЕ
Аскерова, Элнара Габил кызы. Роль "внутренного права" международных неправительственных организаций в определении правового статуса межднародных неправительственных организаций / Э.Г. кызы Аскерова. - С.551-557
Кл.слова: ПРАВО МІЖНАРОДНЕ, ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНІ
Вітман, Костянтин Миколайович. Кримські татари - національна меншина чи корінний народ? / К. М. Вітман. - С.563-571
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Перегуда, Євген Вікторович. Щодо проектів реформування охорони здоров'я та фінансового її забезпечення / Є. В. Перегуда, С. Д. Місержи. - С.582-592
Кл.слова: ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я, ЗАХИСТ СОЦІАЛЬНИЙ
Співак, Віктор Миколайович. Національна безпека України в контексті стратегії глобалізаційного розвитку / В. М. Співак. - С.604-612
Кл.слова: БЕЗПЕКА НАЦІОНАЛЬНА
Дівак, Вікторія Віталіївна. Деякі проблеми реформування адміністративно-територіального устрою та регіоналізація України / В. В. Дівак. - С.626-632
Кл.слова: УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНЕ
Оніщенко, Катерина Олександрівна. Класифікація та особливості політико-правового статусу територіальних автономій / К. О. Оніщенко. - С.632-640
Кл.слова: УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНЕ
Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ Экз. 1 - (свободен)

Найти похожие


10.
   343.13
   Б 24


    Бараннік, Роман В'ячеславович.
    Право особи на свободу від самовикриття, викриття членів її сім'ї чи близьких родичів у кримінальному процесі України [Текст] : монографія / Р. В. Бараннік, В. П. Шибіко. - К. : КНТ, 2008. - 212 с. - ISBN 978-966-373-487-3 : 028.00 р.
УДК
ББК 7.9(4УКР)300.3
Рубрики: процес кримінальний
Кл.слова (ненормированные):
ПРАВО КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬ -- ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ -- ПРАВА ЛЮДИНИ
Аннотация: У пропонованій монографії розглядається сучасне нормативне регулювання права особи на свободу від самовикриття, викриття членів її сім'ї чи близьких родичів, а також практика реалізації цього права суб'єктами кримінально-процесуальної діяльності під час провадження у кримінальних справах. Авторами проведено аналіз юридичної природи досліджуваного права, показано історію його виникнення і розвитку, визначено зміст та межі його застосування у кримінальному процесі України. На підставі проведеного дослідження з'ясовані особливості застосування права особи на свободу від самовикриття, викриття членів її сім'ї чи близьких родичів під час проведення слідчих дій у кримінальній справі, а також показаний його вплив на процес оцінювання доказів.??Розрахована на слухачів, студентів, аспірантів, докторантів, викладачів і науковців навчальних закладів та науково-дослідних установ, а також працівників судових та правоохоронних органів.??


Доп.точки доступа:
Шибіко, В.П.
Экземпляры всего: 1
АБ (1)
Свободны: АБ (1)
Найти похожие


11.
   343.157.3
   Т 23


    Татаров, Олег Юрійович.
    Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами [Текст] : навч. посіб. / О. Ю. Татаров. - К. : КНТ, 2009. - 160 с. - ISBN 978-966-373-546-7 : 030.00 р.
УДК
ББК 67.71я7
Рубрики: процес кримінальний
Кл.слова (ненормированные):
СУДОЧИНСТВО КРИМІНАЛЬНЕ -- ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ -- ПРАВО КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬ
Аннотация: .У посібнику проведено комплексний правовий аналіз перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами, розкрито основний зміст його?? етапів. Праця ґрунтується на великій емпіричній базі. Посібник розрахований на студентів, курсантів, слухачів, аспірантів та професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів юридичного профілю, а також працівників суду, прокуратури, адвокатури, слідчії та інших осіб, зацікавлених в перегляді судових рішень за нововиявленим обставинами.

Экземпляры всего: 1
АБ (1)
Свободны: АБ (1)
Найти похожие


12.
   343.1
   С 86


    Строган, Анна Юріївна.
    Клопотання як самостійний інститут кримінально- процесуального права: заявлення, розгляд та вирішення клопотань на досудовому слідстві [Текст] : монографія / А. Ю. Строган. - К. : Істина, 2009. - 456 с. - ISBN 978-966-8909-36-8 : 054.00 р.
УДК
ББК С9(4УКР)75
Рубрики: право кримінально-процесуальне
Кл.слова (ненормированные):
ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ -- СУДОЧИНСТВО
Аннотация: В монографії досліджено правову природу клопотань у сфері кримінального судочинства, здійснено теоретичну розробку наукових основ інституту клопотань як самостійного інституту кримінально-процесуального права, комплексно висвітлено теоретичні положення щодо порядку заявления, розгляду та вирішення клопотань на досудовому слідстві, проведено узагальнення норм чинного кримінально-процесуального законодавства та практики його застосування в діяльності слідчих органів внутрішніх справ та розроблено відповідні пропозиції щодо їх вдосконалення.??Розрахована на науковців, юристів-практиків, студентів, аспірантів, викладачів вищих юридичних навчальних закладів, а також працівників органів внутрішніх справ, прокуратури, суду, адвокатури та інших правоохоронних та правозахисних органів.

Экземпляры всего: 1
АБ (1)
Свободны: АБ (1)
Найти похожие


13.
Шифр: Д223323/2008/42
   Продолжающееся издание

Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України.
Держава і право [Текст] : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки/ Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України : Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. - ISSN 1563-3349
2008г. N 42
Содержание:
Оніщенко, Наталія Миколаївна. Юридична відповідальність: теоретичний аналіз та практичні виміри / Н. М. Оніщенко. - С.3-11
Кл.слова: ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНА, ТЕОРІЯ ПРАВА
Куян, Ірина Анатоліївна. Проблема суверенітету в школі природного права / І. А. Куян. - С.27-34
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА, ПРАВО ПРИРОДНЕ
Толстенко, Володимир Леонідович. Проблеми впливу правової ідеології на правове регулювання і розвиток правової системи / В. Л. Толстенко. - С.11-19
Кл.слова: РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВЕ, СИСТЕМА ПРАВОВА
Дмитрієнко, Юрій Миколайович. Національна правосвідомість у структурі етновідносин ( за сторінками зарубіжних досліджень) / Ю. М. Дмитрієнко. - С.20-27
Лобода, Юрій Петрович. Етнічність права та правова традиція (теоретико-методологічні зауваги) / Ю. П. Лобода. - С.35-38
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Галунько, Валентин Васильович. Приватна власність як невід'ємне природне право людини / В. В. Галунько. - С.38-43
Кл.слова: ПРАВА ЛЮДИНИ, ПРАВО ВЛАСНОСТІ
Іваненко, Олена Володимирівна. Теоретико-правові аспекти визначення поняття та сутності позитивної юридичної відповідальності / О. В. Іваненко. - С.44-49
Кл.слова: ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНА, ТЕОРІЯ ПРАВА
Сердюк, Олександр Васильович. Соціологічні методи оцінки ефективності діяльності органів кримінального переслідування (методологічні аспекти) / О. В. Сердюк. - С.49-55
Кл.слова: СОЦІОЛОГІЯ ПРАВА
Шульгін, Володимир Вікторович. Поняття, сутність та структура військового законодавства України у контексті процесу його реалізації / В. В. Шульгін. - С.55-61
Кл.слова: ЗАКОНОДАВСТВО ВІЙСЬКОВЕ
Подорожна, Тетяна Станіславівна. Юридична галузева специфіка законодавчих дефініцій / Т. С. Подорожна. - С.62-66
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Дмитрієнко, Ірина Володимирівна. Правова свідомість та культура "Руської правди" у світлі актуальних підходів до їх вивчення / І. В. Дмитрієнко, Ю. М. Дмитрієнко. - С.67-77
Кл.слова: КУЛЬТУРА ПРАВОВА, ТЕОРІЯ ПРАВА
Бєлая, Лариса Валентинівна. Культура правової діяльності та правова культура: юридичність понять та співвідношення правових категорій / Л. В. Бєлая. - С.77-80
Кл.слова: КУЛЬТУРА ПРАВОВА, ТЕОРІЯ ПРАВА
Кондратюк, Ольга Анатоліївна. Правове прогнозування як засіб соціального управління / О. А. Кондратюк. - С.81-85
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Лебедєва, Олена В'ячеславівна. Історія розвитку та ознаки правової держави / О. В. Лебедєва. - С.85-90
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Минькович-Слободяник, Олена Василівна. Загальна концепція правової політики України / О. В. Минькович-Слободяник. - С.90-97
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА, КУЛЬТУРА ПРАВОВА
Ященко, Роман Юрійович. Поняття правотворчості: теоретико-методологічні проблеми аналізу / Р. Ю. Ященко. - С.97-105
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Дородний, Пилип Геннадійович. Проблема поняття "парламентаризм" та його співвідношення з поняттям "парламентська форма державного правління" (теоретико-прикладний аспект) / П. Г. Дородний. - С.105-111
Кл.слова: УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНЕ
Кирилюк, Тетяна Юріївна. Правомірна поведінка як форма реалізації суб'єктивних прав та юридичних обов'язків / Т. Ю. Кирилюк. - С.111-118
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Біушкін, Олексій Ігорович. Деякі аспекти проекту Закону України "Про закони та законодавчу діяльність" / О. І. Біушкін. - С.118-122
Риженко, Юрій Миколайович. Система права та система законодавства: проблеми співвідношення / Ю. М. Риженко. - С.129-135
Кл.слова: СИСТЕМА ПРАВОВА, ТЕОРІЯ ПРАВА
Кравченко, Михайло Георгійович. Роль та призначення держави у процесі реалізації законодавства (загальні риси) / М. Г. Кравченко. - С.135-141
Подковенко, Тетяна Олександрівна. Правове регулювання організації та діяльності збройних сил у період гетьманату Павла Скоропадського / Т. О. Подковенко. - С.142-147
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
Грін, Олександр Олексійович. Правове регулювання діяльності спеціального суду Закарпатської України (1944 - 1945 рр.) / О. О. Грін. - С.148-151
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
Алещенко, Ірина Олександрівна. Становлення інституту опіки і піклування над неповнолітніми дітьми в Україні (кінець XVIII - ХІХ ст., за матеріалами сирітських судів та дворянських опік Сумщини) / І. О. Алещенко. - С.152-157
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
Настюк, Андрій Анатолійович. Система організації і функціонування давньоруського війська / А. А. Настюк. - С.157-163
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
Лаврук, Тарас Петрович. Історичні особливості формування конституційно-правових механізмів зовнішньої політики / Т. П. Лаврук. - С.163-171
Кл.слова: ПОЛІТИКА ЗОВНІШНЯ
Грицаєнко, Леонід Романович. Конституційно-правові засади організації і діяльності органів прокуратури Словаччини / Л. Р. Грицаєнко. - С.172-181
Кл.слова: КРАЇНИ ЗАРУБІЖНІ
Мішина, Наталя Вікторівна. Регулювання діяльності органів самоорганізації населення законами України: пропозиції з урахуванням досвіду РФ / Н. В. Мішина. - С.181-185
Кл.слова: САМОВРЯДУВАННЯ МІСЦЕВЕ, КРАЇНИ ЗАРУБІЖНІ
Букач, Володимир Володимирович. Верховна Рада та Президент України у механізмі забезпечення конституційних політичних прав і свобод людини і громадянина в Україні / В. В. Букач. - С.185-190
Кл.слова: ПРАВА ЛЮДИНИ, ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Матвієнко, Анатолій Сергійович. Місцеве самоврядування у зарубіжних країнах: досвід для України / А. С. Матвієнко. - С.190-194
Кл.слова: САМОВРЯДУВАННЯ МІСЦЕВЕ, ПРАВО МУНІЦИПАЛЬНЕ, КРАЇНИ ЗАРУБІЖНІ
Анохін, Олександр Миколайович. Коран і хадіси імама Аль-Бухарі про ставлення до сиріт та опіку / О. М. Анохін. - С.194-198
Кл.слова: ПРАВО МУСУЛЬМАНСЬКЕ
Крусян, Анжеліка Романівна. Науково-практична парадигма сучасного українського конституціоналізму / А. Р. Крусян. - С.208-214
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Шахман, Наталія Володимирівна. Конституційно-правові проблеми забезпечення гендерної рівності в Україні / Н. В. Шахман. - С.214-217
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Сотнікова, Ксенія Владиславівна. Роль референдумів у розбудові інтеграційних процесів / К. В. Сотнікова. - С.218-226
Кл.слова: ЄС, ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Суржинський, Максим Ігорович. Теоретико-правові питання набуття громадянства / М. І. Суржинський. - С.227-233
Кл.слова: ПРАВА ЛЮДИНИ, ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Чудик, Наталія Олегівна. Акти суб'єктів місцевого самоврядування, деякі теоретичні та практичні проблеми муніципальної правотворчості в Україні / Н. О. Чудик. - С.239-246
Кл.слова: ПРАВО МУНІЦИПАЛЬНЕ, САМОВРЯДУВАННЯ МІСЦЕВЕ
Щербанюк, Людмила Михайлівна. До проблеми суб'єктів права депутатського запиту в Україні / Л. М. Щербанюк. - С.246-253
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ, ПАРЛАМЕНТ
Проскуров, Максим Володимирович. Депутатський мандат. Проблематика регулювання в законодавстві України / М. В. Проскуров. - С.253-259
Кл.слова: ПАРЛАМЕНТ, ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Коссе, Дмитро Дмитрович. Місце правового режиму в правовій системі (теоретичний підхід) / Д. Д. Коссе. - С.260-266
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА, СИСТЕМА ПРАВОВА
Пирожкова, Юлія Володимирівна. Система суб'єктів адміністративно-правового регулювання у сфері автомобілебудування: сучасний правовий аналіз / Ю. В. Пирожкова. - С.266-271
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Синкова, Олена Михайлівна. До проблеми правового регулювання механізму підзвітності в органах виконавчої влади / О. М. Синкова. - С.271-276
Кл.слова: ВЛАДА ВИКОНАВЧА, ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Литвин, Наталія Анатоліївна. До питання про склад третейського суду / Н. А. Литвин. - С.283-288
Кл.слова: СУД ТРЕТЕЙСЬКИЙ
Кришталь, Даниїл Олегович. Розвиток адміністративно-правової думки у сфері інформаційної безпеки України / Д. О. Кришталь. - С.289-294
Кл.слова: БЕЗПЕКА НАЦІОНАЛЬНА, ДУМКА ПРАВОВА
Муза, Олег Валентинович. Гарантії розвитку адміністративної юстиції в Україні / О. В. Муза. - С.294-300
Кл.слова: СУДОЧИНСТВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Омельянчик, Сергій Володимирович. Класифікація і типологія особи адміністративного правопорушника / С. В. Омельянчик. - С.300-305
Кл.слова: КРИМІНОЛОГІЯ
Короєд, Сергій Олександрович. Адміністративно-деліктні повноваження судів: перспективи розвитку / С. О. Короєд. - С.305-310
Кл.слова: СУДОЧИНСТВО АДМІНІСТРАТИВНЕ, ПРОЦЕС АДМІНІСТРАТИВНИЙ
Климков, Володимир Олександрович. Законодавче регулювання процедури банкрутства: сучасний стан та тенденції / В. О. Климков. - С.310-316
Кл.слова: ІНСТИТУТ НЕСПРОМОЖНОСТІ
Мілімко, Лариса Василівна. Суб'єкт адміністративного проступку у сфері земельних відносин / Л. В. Мілімко. - С.316-322
Кл.слова: ПРАВОПОРУШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВ, ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Сеньків, Остап Ігорович. Плюралізм наукових поглядів на проблематику юридичної природи судового розсуду в адміністративному судочинстві / О. І. Сеньків. - С.322-330
Кл.слова: СУДОЧИНСТВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Прилипко, Сергій Миколайович. Значення колективних договорів у регулюванні соціальної сфери / С. М. Прилипко. - С.331-336
Кл.слова: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНЕ, ЗАХИСТ СОЦІАЛЬНИЙ, ПРАВО СОЦІАЛЬНЕ
Бірюков, Олександр Миколайович. Банкрутство у глобальному світі / О. М. Бірюков. - С.336-341
Кл.слова: ІНСТИТУТ НЕСПРОМОЖНОСТІ
Тульчевська, Наталя Володимирівна. Здійснення судового захисту права громадян України на житло / Н. В. Тульчевська. - С.341-349
Кл.слова: СУДОЧИНСТВО ЦИВІЛЬНЕ, ПРАВО ЖИТЛОВЕ
Звєрєва, Олена Володимирівна. Захист інтересів споживачів та товаровиробників у світлі вступу до СОТ / О. В. Звєрєва. - С.349-355
Кл.слова: ПРАВА СПОЖИВАЧІВ, ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНІ, ПРАВО МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ
Семенова, Катерина Геннадіївна. Предмет договору перестрахування / К. Г. Семенова. - С.355-359
Кл.слова: ПРАВО СТРАХОВЕ
Ярешко, Оксана Володимирівна. Особливості відшкодування моральної (немайнової) шкоди у справах про захист права на недоторканність ділової репутації / О. В. Ярешко. - С.359-364
Кл.слова: ПРАВО ЦИВІЛЬНЕ, ШКОДА МОРАЛЬНА
Демиденко, Катерина Євгенівна. Характеристика сімейних правовідносин та їх встановлення між батьками і дітьми / К. Є. Демиденко. - С.364-369
Кл.слова: ПРАВО СІМЕЙНЕ
Островерх, Аліна Миколаївна. Деякі аспекти зарубіжного досвіду гарантійних і компенсаційних виплат / А. М. Островерх. - С.369-275
Кл.слова: ПРАВО ТРУДОВЕ, КРАЇНИ ЗАРУБІЖНІ
Луценко, Лідія Анатоліївна. Суб'єкти договору подружжя про надання утримання / Л. А. Луценко. - С.375-380
Кл.слова: ПРАВО СІМЕЙНЕ
Нагорна, Анна Олександрівна. Проблема забезпечення прав осіб на заповіт, які перебувають на лікуванні у лікарні / А. О. Нагорна. - С.380-386
Кл.слова: ПРАВО СПАДКОВЕ
Плахіна, Ірина Вікторівна. Правовий статус аграрної біржі / І. В. Плахіна. - С.386-390
Кл.слова: БІРЖА ТОВАРНА, ПРАВО БІРЖОВЕ
Шабалін, Андрій Валерійович. Стадії наказного провадження: поняття, класифікація та характеристика / А. В. Шабалін. - С.391-395
Кл.слова: ПРОЦЕС ЦИВІЛЬНИЙ, ПРАВО ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ
Воронін, Яків Геннадійович. Місце та роль права попереднього користувача у системі охорони прав інтелектуальної власності на винахід / Я. Г. Воронін. - С.395-401
Кл.слова: ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНО, ПРАВО ПАТЕНТНЕ, ПАТЕНТУВАННЯ
Івченко, Тетяна Володимирівна. Цивільно-правова охорона комерційної таємниці як об'єкта права інтелектуальної власності в Україні / Т. В. Івченко. - С.401-408
Кл.слова: ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНО
Негода, Олена Анатоліївна. Поняття інтересу дитини за цивільним та сімейним законодавством / О. А. Негода. - С.408-416
Кл.слова: ПРАВО СІМЕЙНЕ
Шаперенков, Кирило Володимирович. Договір простого товариства як підстава виникнення права власності на новостворене нерухоме майно / К. В. Шаперенков. - С.416-422
Кл.слова: ПРАВО ВЛАСНОСТІ
Монаєнко, Антон Олексійович. Сутність та особливості правового регулювання видаткової частини державного бюджету / А. О. Монаєнко. - С.423-430
Кл.слова: ПРАВО ФІНАНСОВЕ, КОДЕКС БЮДЖЕТНИЙ
Марченко, Віктор Борисович. Функції та повноваження органів Державної податковї служби України: нормативно-правове співвідношення / В. Б. Марченко. - С.430-435
Кл.слова: СИСТЕМА ПОДАТКОВА, ПРАВО ПОДАТКОВЕ
Семчик, Ольга Олександрівна. Теоретичні аспекти визначення держави як суб'єкта фінансового права / О. О. Семчик. - С.435-442
Кл.слова: ПРАВО ФІНАНСОВЕ
Свириденко, Ганна Вікторівна. Корпоративні цінні папери як інструмент залучення фінансових ресурсів акціонерних товариств: правовий аспект / Г. В. Свириденко. - С.443-449
Кл.слова: ПАПЕРИ ЦІННІ, РИНОК ФОНДОВИЙ
Працовнік, Тетяна Романівна. Правове регулювання реалізації спеціальних функцій Європейського Центрального Банку / Т. Р. Працовнік. - С.449-456
Кл.слова: ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, ПРАВО БАНКІВСЬКЕ
Пилипишин, Станіслав Станіславович. Правове регулювання розрахунків між фінансовими установами / С. С. Пилипишин. - С.456-461
Кл.слова: ПРАВО ФІНАНСОВЕ, РОЗРАХУНКИ БЕЗГОТІВКОВІ
Большаков, Вадим Натанович. Типи бенчмаркинга та їх правове забезпечення / В. Н. Большаков. - С.462-466
Розновська, Софія Богданівна. Особливості набуття земельних ділянок у правовідносинах, що виникають з договору застави (іпотеки) / С. Б. Розновська. - С.466-471
Кл.слова: ПРАВО ВЛАСНОСТІ, ПРАВО ЗЕМЕЛЬНЕ
Нагребельний, Андрій Володимирович. Правовий режим водоохоронних зон: проблеми вдосконалення / А. В. Нагребельний. - С.472-477
Кл.слова: ПРАВО ЕКОЛОГІЧНЕ
Олійник, Олександр Миколайович. Проблемні питання юридичного визначення поняття "надра" / О. М. Олійник. - С.477-483
Кл.слова: ПРАВО ЕКОЛОГІЧНЕ
Литвинець, В'ячеслав Михайлович. Поняття територіальної громади села як суб'єкта права на землю / В. М. Литвинець. - С.483-490
Кл.слова: ПРАВО МУНІЦИПАЛЬНЕ, ПРАВО ЗЕМЕЛЬНЕ
Подоляк, Світлана Анатоліївна. Порівняльний аналіз господарського та цивільно-правового договору та проблеми їх юридичних конструкцій / С. А. Подоляк. - С.495-499
Кл.слова: ПРАВО ГОСПОДАРСЬКЕ, ПРАВО ЦИВІЛЬНЕ
Гурджи, Юлия Алексеевна. Обеспечение правовой защищенности в уголовном процессе: вопросы теории и методологии / Ю. А. Гурджи. - С.500-507
Кл.слова: ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ, ПРАВО КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬ
Нікітін, Юрій Вікторович. Осмислення феномена злочинності як фундаментального поняття профілактичних заходів / Ю. В. Нікітін. - С.508-513
Кл.слова: КРИМІНОЛОГІЯ
Берзін, Павло Сергійович. Врахування наслідків у механізмі кримінально-правового регулювання, який функціонує в режимі дотримання певних норм-заборон: загальні підходи / П. С. Берзін. - С.514-519
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ
Анчукова, Марина Вікторівна. Кримінально-правова охорона таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи і іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер / М. В. Анчукова. - С.519-526
Кл.слова: КОДЕКС КРИМІНАЛЬНИЙ, ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ, ПРАВА ЛЮДИНИ
Шеховцова, Лілія Ігорівна. Розмежування злочинів, вчинених у стані сильного душевного хвилювання, від деяких сумжних складів злочинів / Л. І. Шеховцова. - С.526-529
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ
Рогатинська, Ніна Зіновіївна. Предмет доказування при закритті кримінальної справи внаслідок зміни обстановки / Н. З. Рогатинська. - С.535-540
Кл.слова: ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ, СУДОЧИНСТВО КРИМІНАЛЬНЕ, ПРАВО КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬ
Бердник, Інна Володимирівна. Питання кримінальної відповідальності за фальсифікацію виборчих документів, документів референдуму, фальсифікацію підсумків голосування та порушення законодавства про референдум / І. В. Бердник. - С.540-545
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ, ЗЛОЧИНИ
Струць, Олена Анатоліївна. Правові підстави для провадження слідчих дій / О. А. Струць. - С.546-552
Кл.слова: КОДЕКС КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛ, ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ, ПРАВО КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬ
Козлюк, Людмила Григорівна. Загальносоціальні детермінанти злочинної поведінки осіб, які вчинили статеві злочини щодо неповнолітніх / Л. Г. Козлюк. - С.552-557
Кл.слова: КРИМІНОЛОГІЯ
Оробець, Костянтин Миколайович. Щодо визначення об'єкта незаконного зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом (ст. 249 КК України) / К. М. Оробець. - С.557-565
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ, ЗЛОЧИНИ, КОДЕКС КРИМІНАЛЬНИЙ
Скільська, Любов Дмитрівна. Криміналістичні аспекти розширення методів та об'єктів фіксації результатів підприємства слідчої дії / Л. Д. Скільська. - С.565-569
Кл.слова: КРИМІНАЛІСТИКА
Копилян, Вадим Анатолійович. Іноземний досвід правового регулювання кримінальної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами / В. А. Копилян. - С.569-575
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ, КРАЇНИ ЗАРУБІЖНІ, КОДЕКС КРИМІНАЛЬНИЙ
Яворський, Богдан Іванович. Правила сприяння захисту на досудовому розслідуванні: до постановки проблеми / Б. І. Яворський. - С.575-579
Кл.слова: ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ, ПРАВО КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬ
Бодаєвський, Віктор Петрович. Проблемні аспекти суб'єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 410 КК України / В. П. Бодаєвський. - С.580-586
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ, КОДЕКС КРИМІНАЛЬНИЙ
Остапенко, Станіслав Іванович. Реституція як форма відшкодування майнової шкоди, завданої злочином / С. І. Остапенко. - С.586-590
Кл.слова: ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ, ПРАВО КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬ
Малярчук, Назар Вікторович. Рішення Конституційного Суду України: правова природа і кримінально-процесуальне значення / Н. В. Малярчук. - С.591-597
Кл.слова: СУД КОНСТИТУЦІЙНИЙ, ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ, ПРАВО КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬ
Малярчук, Тетяна Володимирівна. До питання про доцільність використання оціночних понять і термінів у кримінально-процесуальному законі України / Т. В. Малярчук. - С.597-602
Кл.слова: КОДЕКС КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛ
Клименко, Юлія Сергіївна. Співвідношення міжнародно-правового статусу геостаціонарної орбіти та концепції загальної спадщини людства / Ю. С. Клименко. - С.603-608
Кл.слова: ПРАВО МІЖНАРОДНЕ
Культенко, Олександр Володимирович. Правові та організаційні засади діяльності працівників робочого апарату НЦБ Інтерполу в Україні / О. В. Культенко. - С.608-615
Кл.слова: ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНІ, ПРАВО МІЖНАРОДНЕ
Пшевлоцька, Тетяна Олександрівна. Правові механізми співпраці держав-членів Європейського Союзу у сфері протидії злочинності, передбачені в Прюмському договорі / Т. О. Пшевлоцька. - С.615-621
Кл.слова: ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Кубієвич, Сергій Петрович. Співвідношення національного та міжнародного права з питань екстрадиції / С. П. Кубієвич. - С.621-627
Кл.слова: ПРАВО МІЖНАРОДНЕ
Плавич, Володимир Петрович. Проблеми вироблення оптимальних моделей сучасного праворозуміння / В. П. Плавич. - С.628-638
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА, ФІЛОСОФІЯ ПРАВА
Дунаєва, Лариса Миколаївна. Принцип поділу влади як основа співіснування державної влади та місцевого самоврядування у політичній системі сучасних країн / Л. М. Дунаєва. - С.648-654
Кл.слова: ВЛАДА ДЕРЖАВНА, САМОВРЯДУВАННЯ МІСЦЕВЕ
Дідич, Тарас Олегович. Теоретико-правові аспекти розвитку правоутворення / Т. О. Дідич. - С.694-696
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Гарат, Роман Михайлович. Основні підходи до визначення міжнародно-правового статусу Співдружності Незалежних Держав / Р. М. Гарат. - С.726-731
Кл.слова: ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНІ, ПРАВО МІЖНАРОДНЕ
Окунєв, Ігор Сергійович. Деякі питання дієздатності суб'єктів права / І. С. Окунєв. - С.731-737
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Ангеліна, Кристина Георгіївна. Імперативний мандат у контексті реалізації моделей політичного представництва / К. Г. Ангеліна. - С.738-746
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ, ПАРЛАМЕНТ
Сікач, Ярослава Віталіївна. До питання про визначення поняття корпоративної культури у сучасній політичній думці / Я. В. Сікач. - С.746-751
Кл.слова: КУЛЬТУРА КОРПОРАТИВНА
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Найти похожие


14.
Шифр: Н414701/2008/4
   Журнал

Київський національний університет внутрішніх справ.
Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ [Текст] : науково-теоретичний журнал/ Киівський національний університет внутрішніх справ. - К. - Выходит раз в два месяца
2008г. N 4
Содержание:
Братасюк, Віктор Миколайович. Особливості методологічного аналізу правової реальності / В. М. Братасюк, М. Г. Братасюк. - С.7-17
Кл.слова: ФІЛОСОФІЯ ПРАВА
Бєляков, Костянтин Іванович. Модельна законотворчість як складова юридичної техніки / К. І. Бєляков. - С.18-27
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА, ЗАКОНОДАВСТВО
Губарєв, Сергій Володимирович. Правоздатність фізичної особи як суб'єкта правовідносин власності на присадибну земельну ділянку чи садибу / С. В. Губарєв. - С.28-33
Кл.слова: ПРАВО ВЛАСНОСТІ
Семенюк, Олександр Олександрович . Зміст терміна "перешкоджання" у Кримінальному кодексі України / О. О. Семенюк. - С.34-41
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ, КОДЕКС КРИМІНАЛЬНИЙ
Росоляк, Оксана Богданівна. Реалізація конституційних норм у правовому регулюванні бюджетної політики України / О. Б. Росоляк. - С.49-58
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ, БЮДЖЕТ ДЕРЖАВНИЙ
Наливайко, Тетяна Володимирівна. Розвиток досліджень про політико-правові засоби контролю народу за державою / Т. В. Наливайко. - С.59-63
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Чернявський, Сергій Сергійович. Актуальні проблеми обгрунтованого порушення кримінальної справи про шахрайство з фінансовими ресурсами / С. С. Чернявський. - С.64-77
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ, ЗЛОЧИНИ ЕКОНОМІЧНІ, ПРАВО ФІНАНСОВЕ
Ніколаюк, Сергій Ігорович. Оперативно-розшукова характеристика злочинів, пов'язаних з незаконним заняттям господарською діяльністю / С. І. Ніколаюк. - С.78-84
Кл.слова: КРИМІНАЛІСТИКА, ЗЛОЧИНИ ЕКОНОМІЧНІ
Раєцька, Людмила Василівна . Вплив основних положень міжнародних документів на становлення системи протидії наркоманії в Україні / Л. В. Раєцька. - С.85-92
Кл.слова: ЗЛОЧИН
Скалозуб, Леонід Павлович. Удосконалення дослідчої перевірки з метою оперативної профілактики злочинів у сфері економіки / Л. П. Скалозуб, В. І. Василинчук. - С.101-107
Кл.слова: ЗЛОЧИНИ ЕКОНОМІЧНІ
Плєва, Ксенія Валеріївна. Вербальні слідчі дії та їх характеристика / К. В. Плєва. - С.108-112
Кл.слова: ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ
Жук, Ілона Василівна. Розвиток інституту примусових заходів медичного характеру та примусового лікування у кримінальному праві України / І. В. Жук. - С.120-130
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ
Кириченко, Олена Миколаївна. Розвиток органічних законів: історичний аспект / О. М. Кириченко. - С.137-143
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Сачаво, Андрій Григорович. Роль ООН у запобіганні та припиненні збройних конфліктів у світі / А. Г. Сачаво. - С.157-161
Кл.слова: ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНІ
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Найти похожие


15.
Шифр: Н414701/2008/5
   Журнал

Київський національний університет внутрішніх справ.
Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ [Текст] : науково-теоретичний журнал/ Киівський національний університет внутрішніх справ. - К. - Выходит раз в два месяца
2008г. N 5
Содержание:
Тімуш, Ірина Сергіївна. Проблема "зняття" паралелізму об'єктивістських та суб'єктивістських підходів до праворозуміння / І. С. Тімуш. - С.7-15
Кл.слова: ФІЛОСОФІЯ ПРАВА
Шкварок, Лідія Володимирівна . Приватне й публічне право: філософсько-правовий аспект / Л. В. Шкварок. - С.16-22
Кл.слова: ФІЛОСОФІЯ ПРАВА, ПРАВО ПРИВАТНЕ, ПРАВО ПУБЛІЧНЕ
Мироненко, Валентина Петрівна . Правова природа й сутність батьківських прав та обов'язків / В. П. Мироненко. - С.34-40
Кл.слова: ПРАВО СІМЕЙНЕ
Юзова, Дарина Василівна. Порівняльний аналіз стабільності та реальності конституцій різних країн / Д. В. Юзова. - С.41-49
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ, КРАЇНИ ЗАРУБІЖНІ
Горовенко, Марія Михайлівна. Джерельна основа дослідження інституту парламентаризму в Україні та інших країнах / М. М. Горовенко. - С.50-56
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ, КРАЇНИ ЗАРУБІЖНІ
Татаров, Олег Юрійович. Правова охорона земельних відносин в Україні / О. Ю. Татаров, О. Ю. Дрозд. - С.57-63
Кл.слова: ПРАВО ЗЕМЕЛЬНЕ
Губарєв, Сергій Володимирович. Поняття права власності на присадибну земельну ділянку в об'єктивному і суб'єктивному розумінні / С. В. Губарєв. - С.72-78
Кл.слова: ПРАВО ВЛАСНОСТІ, ПРАВО ЗЕМЕЛЬНЕ
Чорноус, Юлія Миколаївна. Забезпечення європейських стандартів щодо дотримання прав і свобод людини у кримінальному судочинстві України / Ю. М. Чорноус. - С.79-85
Кл.слова: СУДОЧИНСТВО КРИМІНАЛЬНЕ, ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ, ПРАВА ЛЮДИНИ
Джужа, Олександр Миколайович. Взаємодія правоохоронних органів України у сфері протидії торгівлі людьми / О. М. Джужа, В. В. Василевич. - С.102-108
Кл.слова: ОРГАНИ ПРАВООХОРОННІ, ЗЛОЧИН
Скалозуб, Леонід Павлович. Запобігання злочинам у сфері вільної торгівлі / Л. П. Скалозуб, В. І. Василинчук. - С.109-117
Кл.слова: ПРАВО МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ, ЗЛОЧИНИ ЕКОНОМІЧНІ
Чернявський, Сергій Сергійович. Сучасні наукові підходи до визначення та класифікації фінансових злочинів / С. С. Чернявський. - С.118-127
Кл.слова: ПРАВО ФІНАНСОВЕ, ЗЛОЧИНИ ЕКОНОМІЧНІ
Раєцька, Людмила Василівна . Суб'єкти протидії наркоманії та незаконному обігу наркотичних засобів / Л. В. Раєцька. - С.128-136
Кл.слова: ЗЛОЧИНИ, ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ
Волох, Олександр Костянтинович. Попередження правопорушень, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин в Україні / О. К. Волох. - С.137-143
Яцишин, Михайло Михайлович. Соціально-правова природа злочинності та кримінальних покарань / М. М. Яцишин. - С.144-151
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ, СИСТЕМА ПЕНІТЕНЦІАРНА, КРИМІНОЛОГІЯ
Дрозд, Валентина Георгіївна. Освідування у справах про тілесні ушкодження / В. Г. Дрозд. - С.152-156
Кл.слова: ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ, ПРАВО КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬ
Шевчук, Олександр Олександрович. Використання процесу банкрутства при вчиненні господарських злочинів / О. О. Шевчук. - С.157-161
Кл.слова: КРИМІНОЛОГІЯ, ЗЛОЧИНИ ЕКОНОМІЧНІ
Старко, Оксана Леонтіївна. Запобігання умисним убивствам матір'ю своєї новонародженої дитини / О. Л. Старко. - С.162-167
Кл.слова: КРИМІНОЛОГІЯ, ЗЛОЧИН
Фільштейн, Володимир Леонідович. Розмежування завдань, функцій і структури органів внутрішніх справ та міліції / В. Л. Фільштейн. - С.195-201
Кл.слова: ОРГАНИ ПРАВООХОРОННІ
Щербак, Надія Олександрівна. Цензура в системі Міністерства внутрішніх справ Російської імперії (друга половина ХІХ - ХХ ст.) / Н. О. Щербак, Н. М. Щербак. - С.202-209
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Губар, Сергій Володимирович. Удосконалення діяльності органів народного комісаріату юстиції УСРР кінця 20-х років ХХ століття / С. В. Губар. - С.210-214
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Шруб, Інна Володимирівна. Періодизація історії становлення адміністративної юстиції в Україні / І. В. Шруб. - С.222-232
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, ЮСТИЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНА
Таращук, О. В. Міжнародний досвід надання безоплатної правової допомоги / О. В. Таращук. - С.233-237
Кл.слова: ПРАВА ЛЮДИНИ
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Найти похожие


16.
Шифр: Н414701/2008/6
   Журнал

Київський національний університет внутрішніх справ.
Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ [Текст] : науково-теоретичний журнал/ Киівський національний університет внутрішніх справ. - К. - Выходит раз в два месяца
2008г. N 6
Содержание:
Мироненко, Валентина Петрівна . Забезпечення права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на сімейне виховання / В. П. Мироненко. - С.10-17
Кл.слова: ПРАВО СІМЕЙНЕ
Волох, Олександр Костянтинович. Проблеми забезпечення прав людини в умовах розвитку інформаційного суспільства в Україні / О. К. Волох. - С.18-24
Кл.слова: ПРАВА ЛЮДИНИ
Романюк, Богдан Васильович. Удосконалення процесуального порядку об'єднання кримінальних справ / Б. В. Романюк. - С.25-34
Кл.слова: ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ, СУДОЧИНСТВО КРИМІНАЛЬНЕ
Грегуль, Галина Василівна. Конституційне регулювання функціонування мов в Україні / Г. В. Грегуль. - С.35-40
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Стороженко, Сергій Володимирович. Законодавче забезпечення екологічних прав громадян / С. В. Стороженко. - С.48-56
Кл.слова: ПРАВА ЛЮДИНИ, ПРАВО ЕКОЛОГІЧНЕ
Лецик, Олег Петрович. Місце норм митного права в системі соціально-правових регуляторів / О. П. Лецик. - С.57-65
Кл.слова: ПРАВО МИТНЕ
Климков, Володимир Олександрович. Спільне та відмінне між неспроможністю, банкрутством та неплатоспроможністю: порівняльно-правовий аналіз / В. О. Климков. - С.66-73
Кл.слова: ІНСТИТУТ НЕСПРОМОЖНОСТІ
Кострубіцька, Олена Євгенівна. Об'єктивна сторона адміністративних проступків у сфері використання паливно-енергетичних ресурсів / О. Є. Кострубіцька. - С.74-79
Кл.слова: ПРОЦЕС АДМІНІСТРАТИВНИЙ, ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Титикало, Роман Сергійович. Процесуальні права захисника у провадженні у справах про адміністративні правопорушення / Р. С. Титикало. - С.80-88
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ, ПРОЦЕС АДМІНІСТРАТИВНИЙ, СУДОЧИНСТВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Чернявський, Сергій Сергійович. Наукові основи розробки криміналістичної методики розслідування фінансового шахрайства / С. С. Чернявський. - С.89-100
Кл.слова: КРИМІНОЛОГІЯ, ЗЛОЧИНИ ЕКОНОМІЧНІ, ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ
Мельник, Олена Володимирівна. Забруднення довкілля як загроза екологічній безпеці / О. В. Мельник. - С.109-115
Кл.слова: БЕЗПЕКА НАЦІОНАЛЬНА, ЕКОЛОГІЯ, ПРАВО ЕКОЛОГІЧНЕ
Кубарєва, Ольга Володимирівна. Особливості використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів, пов'язаних з реалізацією виборчого права / О. В. Кубарєва. - С.116-121
Кл.слова: КРИМІНАЛІСТИКА
Оксенюк, Сергій Вікторович. Кримінально-правова кваліфікація дій, що пов'язані із захопленням заручників, як виявів тероризму / С. В. Оксенюк. - С.122-128
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ
Сухоребрий, Ігор Іванович. Корупційні злочини та легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом / І. І. Сухоребрий. - С.129-136
Кл.слова: ЗЛОЧИНИ ЕКОНОМІЧНІ
Бобко, Володимир Григорович. Особливості доказування у справах про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою / В. Г. Бобко. - С.145-150
Кл.слова: ПРОЦЕС ЦИВІЛЬНИЙ, ПРАВО ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ
Захарченко, Петро Павлович. Земельна реформа середини ХІХ ст. та проблема "відрізків" в українських губерніях Російської імперії / П. П. Захарченко. - С.167-173
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Найти похожие


17.
   343.1
   С 29


    Селина, Елена Викторовна.
    Применение специальных познаний в уголовном процессе [Текст] / Е. В. Селина. - М. : Юрлитинформ, 2002. - 144 с. - ISBN 5-93295-072-2 : 015.00 р.
УДК
ББК 67.411
Рубрики: процес кримінальний
Кл.слова (ненормированные):
СУДОЧИНСТВО КРИМІНАЛЬНЕ -- ЕКСПЕРТИЗА -- ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ -- ПРАВО КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬ
Аннотация: В работе раскрывается уголовно-процессуальное значение понятия специальных познаний, дан комплексный анализ процессуальных и непроцессуальных форм их применения в уголовном процессе, изложены основы учения о субъекте и объекте применения специальных познаний. Работа представляет собой первую попытку комплексного исследования границ специальных познаний, используемых в уголовном процессе, и их структуры. В ней во взаимосвязи показаны особенности применения специальных познаний на различных стадиях уголовного процесса.

Экземпляры всего: 1
АБ (1)
Свободны: АБ (1)
Найти похожие


18.
Шифр: П958060/2009/4
   Журнал

Право України [Текст] : юридичний журнал. - К. : Ін Юре. - ISSN 0132-1331. - Выходит ежемесячно
2009г. N 4
Содержание:
Карпачова, Н. Міжнародні стандарти у галузі прав і свобод людини та проблеми їх реалізації / Н. Карпачова. - С.4-21
Кл.слова: ПРАВА ЛЮДИНИ
Сіренко, В. Сучасний стан реалізації основних прав і свобод людини та громадянина в Україні / В. Сіренко. - С.22-28
Кл.слова: ПРАВА ЛЮДИНИ
Оніщук, М. Проблеми забезпечення прав людини в Україні: від загальної декларації прав людини - до сьогодення / М. Оніщук. - С.29-35
Кл.слова: ПРАВА ЛЮДИНИ
Буткевич, В. Фактори негативного впливу на ефективність реалізації прав людини в Україні / В. Буткевич. - С.36-41
Кл.слова: ПРАВА ЛЮДИНИ
Рабінович, П. Знання практики Європейського суду з прав людини як передумова ефективного використання механізму їх захисту в Україні / П. Рабінович. - С.42-46
Кл.слова: ПРАВА ЛЮДИНИ, СУД ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
Оніщенко, Н. Захист прав і свобод людини в Україні / Н. Оніщенко. - С.47-54
Кл.слова: ПРАВА ЛЮДИНИ
Барабаш, Ю. Г. Правова політика у сфері прав людини: шляхи підвищення ефективності / Ю. Барабаш. - С.55-61
Кл.слова: ПРАВА ЛЮДИНИ
Скомороха, Л. Конкурсний добір кандидатів на посаду суддів: міжнародний досвід і вітчизняні реалії / Л. Скомороха. - С.70-78
Кл.слова: СУДОУСТРІЙ
Співак, М. Суб'єкти адміністративної відповідальності за порушення в галузі охорони здоров'я населення / М. Співак. - С.79-85
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНА
Бачун, О. В. Процесуальний статус суб'єктів адміністративного судочинства: постановка питання / О. Бачун. - С.86-91
Кл.слова: СУДОЧИНСТВО АДМІНІСТРАТИВНЕ, ПРОЦЕС АДМІНІСТРАТИВНИЙ
Шелухін, М. "Вузлова угода" - поняття, зміст та складові / М. Шелухін, В. Кадала. - С.92-101
Кл.слова: ПРАВО ГОСПОДАРСЬКЕ, ПРАВО ТРАНСПОРТНЕ, перевезення
Вернидубов, І. Генеза публічного кримінального переслідування у теорії і законодавстві / І. Вернидубов. - С.102-106
Кл.слова: ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ, СУДОЧИНСТВО КРИМІНАЛЬНЕ
Цибульський, А. Становлення і розвиток кримінальної відповідальності за порушення правил дорожнього руху / А. Цибульський. - С.107-115
Кл.слова: КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ, ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНА
Середа, Г. Міжнародно-правові аспекти протидії сучасному морському піратстві / Г. Середа. - С.116-122
Кл.слова: ПРАВО МІЖНАРОДНЕ, ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ
Чирич, О. Транснаціональні та офшорні компанії / О. Чирич. - С.123-131
Кл.слова: ТНК, ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНІ, ПРАВО МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ
Лисенко, О. Трансформація правового статусу органів місцевого самоврядування відповідно до європейських стандартів / О. Лисенко. - С.132-139
Кл.слова: САМОВРЯДУВАННЯ МІСЦЕВЕ, ПРАВО МУНІЦИПАЛЬНЕ
Магновський, І. Місто як складова адміністративно-територіального устрою України / І. Магновський. - С.140-146
Кл.слова: ПРАВО МУНІЦИПАЛЬНЕ, САМОВРЯДУВАННЯ МІСЦЕВЕ
Пазенок, Анна Сергіївна. Щодо питання про дискримінацію жінок у трудовій сфері / А. С. Пазенок. - С.147-151
Кл.слова: ПРАВА ЛЮДИНИ, ПРАВО ТРУДОВЕ
Кашинцева, О. Наріжні проблеми захисту прав людини у сфері біотехнології та медицини / О. Кашинцева. - С.152-157
Кл.слова: ПРАВА ЛЮДИНИ, ПРАВО МЕДИЧНЕ
Бараш, Є. Організаційно-правові засади виконання та відбування покарання жінками, яких засуджено до довічного позбавлення волі: сучасний стан та шляхи удосконалення / Є. Бараш. - С.158-163
Кл.слова: СИСТЕМА ПЕНІТЕНЦІАРНА, ПРАВО КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ
Анатольєва, О. Державно-правовий захист неповнолітніх в УСРР (20-ті роки ХХ ст.) / О. Анатольєва. - С.170-174
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Грицан, О. Організаційно-правове забезпечення контролю за раціональним використанням та охороною надр в умовах входження України до складу Російської імперії (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) / О. Грицан. - С.175-178
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, ПРАВО ЕКОЛОГІЧНЕ
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Найти похожие


19.
Шифр: П958060/2009/5
   Журнал

Право України [Текст] : юридичний журнал. - К. : Ін Юре. - ISSN 0132-1331. - Выходит ежемесячно
2009г. N 5
Содержание:
Теплюк, М. Публічна влада в Україні: визначення поняття і конституційно-правова природа / М. Теплюк. - С.6-22
Кл.слова: ВЛАДА ДЕРЖАВНА
Селіванов, А. Законодавча влада і конституційне правосуддя в Україні / А. Селіванов. - С.23-29
Кл.слова: ПАРЛАМЕНТ, СУД КОНСТИТУЦІЙНИЙ
Авер'янов, В. Організація виконавчої влади: необхідність усунення внутрішніх суперечностей / В. Авер'янов. - С.30-35
Кл.слова: ВЛАДА ВИКОНАВЧА, ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Шицький, І. Судова влада у контексті розбудови правової держави / І. Шицький. - С.36-43
Кл.слова: СУДОУСТРІЙ, ВЛАДА СУДОВА
Мартинюк, Р. Проблеми визначення конституційно-правового статусу Президента України в умовах змішаної форми правління / Р. Мартинюк. - С.44-50
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Вовк, Ю. Розмежування сфери компетенції між Президентом і Прем'єр-міністром в Україні / Ю. Вовк. - С.51-54
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Любченко, П. Місцеве самоврядування в Україні: концептуальні підходи реформування / П. Любченко. - С.55-60
Кл.слова: САМОВРЯДУВАННЯ МІСЦЕВЕ, ПРАВО МУНІЦИПАЛЬНЕ
Мельник, В. Конституція України в ієрархічній структурі законодавства: науково-теоретичний аспект / В. Мельник. - С.61-66
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Зельдіна, О. Кодифікація законодавства як засіб забезпечення його стабільності / О. Зельдіна. - С.67-71
Голосніченко, Д. Принципи повноважень як основні правовстановчі начала / Д. Голосніченко. - С.73-81
Кл.слова: ВЛАДА ВИКОНАВЧА, УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНЕ, ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Головченко, В. Теоретико-прикладні аспекти правоздатності та суб'єктних прав особи / В. Головченко, О. Головченко. - С.82-87
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА, ПРАВО ЦИВІЛЬНЕ
Рожок, В. Деякі питання щодо позиції Європейського суду з прав людини з питань невиконання рішень національних судів / В. Рожок. - С.88-91
Кл.слова: СУД ЄВРОПЕЙСЬКИЙ, ПРАВА ЛЮДИНИ
Гребенюк, М. Державно-правове регулювання забезпечення продовольчої безпеки / М. Гребенюк. - С.92-98
Кл.слова: ПРАВО АГРАРНЕ
Богініч, О. Реалізація принципу верховенства права у сучасній Україні / О. Богініч. - С.99-106
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Воронін, Яків Геннадійович. Проблеми регулювання правових відносин між працівником та роботодавцем, які виникають внаслідок створення службового винаходу / Я. Воронін. - С.107-112
Кл.слова: ПРАВО ТРУДОВЕ, ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНО
Борисова, В. Питання управління юридичними особами і їх вирішення за чинним законодавством України / В. Борисова. - С.113-120
Кл.слова: ПРАВО ЦИВІЛЬНЕ
Козаченко, О. Культурологічний вимір парадигми сучасного кримінального права / О. Козаченко. - С.121-126
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ
Вовк, І. Аналогія та її значення у кримінально-процесуальному праві / І. Вовк. - С.127-133
Кл.слова: ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ, ПРАВО КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬ, СУДОЧИНСТВО КРИМІНАЛЬНЕ
Побірченко, І. Зовнішньоекономічні справи у МКАС при ТПП України / І. Побірченко. - С.134-136
Кл.слова: АРБІТРАЖ МІЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦІ
Дерев'янко, Сергій Миронович. Про необхідність ініціювання та приведення існуючого законодавства України з питань референдумів у відповідність до норм чинної Конституції України / С. Дерев'янко. - С.137-142
Гордєєв, В. Особливості розгляду справ про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху у разі їх фіксації засобами фото- і кінозйомки, відеозапису / В. Гордєєв. - С.143-148
Кл.слова: ПРОЦЕС АДМІНІСТРАТИВНИЙ, ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ, ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕС
Кузьменко, О. Методологічні основи праворозуміння поняття, сутності та правової природи міжбюджетних відносин / О. Кузьменко. - С.149-155
Кл.слова: ПРАВО ФІНАНСОВЕ, ФІНАНСИ ДЕРЖАВНІ
Коваленко, С. Вартість як основний елемент майнових відносин / С. Коваленко. - С.156-160
Кл.слова: ПРАВО ГОСПОДАРСЬКЕ
Мацькевич, М. Конституційне законодавство Австро-Угорщини другої половини ХІХ ст. і правова платформа українського національного руху / М. Мацькевич. - С.161-168
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, КРАЇНИ ЗАРУБІЖНІ
Бойко, Ігор Йосипович. Правове регулювання відносин у Галичині у складі Польського королівства (1349-1569 рр.) / І. Бойко. - С.169-176
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Найти похожие


20.
Шифр: П958060/2009/6
   Журнал

Право України [Текст] : юридичний журнал. - К. : Ін Юре. - ISSN 0132-1331. - Выходит ежемесячно
2009г. N 6
Содержание:
Петришин, О. Народовладдя - основа демократичної, правової, соціальної держави / О. Петришин. - С.4-11
Кл.слова: ДЕМОКРАТІЯ
Маляренко, В. Створення двопалатного парламенту в Україні - необхідна умова утвердження демократії, гарант законності і правопорядку в державі / В. Маляренко. - С.12-16
Майданник, О. Парламентські функції: правовий зміст поняття, ознаки, конституційна регламентація / О. Майданник. - С.17-22
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Серьогіна, С. Оптимізація статусу президента як ключова ланка конституційної реформи в Україні / С. Серьогіна. - С.23-28
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Заяць, Н. Теоретико-правові проблеми інституту президенства в механізмі реалізації державної влади в Україні / Н. Заяць. - С.29-37
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Сібільова, Н. Теоретичні основи побудови судової системи України / Н. Сібільова. - С.38-45
Кл.слова: СУДОУСТРІЙ, ПРАВОСУДДЯ
Євграфова, Єлизавета. Питання щодо зв'язків права і держави / Є. Євграфова. - С.46-54
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Корж, І. Політична корупція та правова безпека України / І. Корж. - С.55-60
Скомороха, В. Захист прав і свобод людини у практиці Конституційного Суду України / В. Скомороха. - С.61-75
Кл.слова: СУД КОНСТИТУЦІЙНИЙ, ПРАВА ЛЮДИНИ
Льошенко, О. Імплементація Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини в національну правову систему України / О. Льошенко. - С.76-79
Кл.слова: ПРАВА ЛЮДИНИ, СУД ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
Середа, О. Адміністративне і господарське судочинство: значення і доцільність спеціалізованих судів у порівняльно-історичному аспекті / О. Середа. - С.80-83
Кл.слова: СУДОЧИНСТВО АДМІНІСТРАТИВНЕ, СУДОЧИНСТВО ГОСПОДАРСЬКЕ
Назаров, І. Принцип ступінчастості судової системи в Україні та європейських державах / І. Назаров. - С.84-89
Кл.слова: СУДОУСТРІЙ, КРАЇНИ ЗАРУБІЖНІ
Ковальчук, В. Взаємодія громадянського суспільства та державної влади / В. Ковальчук. - С.90-99
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА, ВЛАДА ДЕРЖАВНА
Мищак, І. Законодавча діяльність Верховної Ради України 5-го скликання у соціальній сфері / І. Мищак. - С.100-105
Кл.слова: ЗАХИСТ СОЦІАЛЬНИЙ, СФЕРА СОЦІАЛЬНА, ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Овдієнко, Я. Система органів влади Автономної Республіки Крим / Я. Овдієнко. - С.106-113
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ, ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Гусак, М. Нікчемні та оспорювані правочини: регулювання за Цивільним кодексом України / М. Гусак, В. ДанішевськаЮ. Попов. - С.114-120
Кл.слова: ПРАВО ЦИВІЛЬНЕ, КОДЕКС ЦИВІЛЬНИЙ
Селіванова, І. Приватизація та відчуження державного майна: співвідношення понять / І. Селіванова. - С.121-126
Кл.слова: ПРАВО ГОСПОДАРСЬКЕ
Синкова, Олена Михайлівна. До питання правового забезпечення процедур підзвітності в органах виконавчої влади / О. М. Синкова. - С.127-132
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ, ВЛАДА ВИКОНАВЧА
Бережний, С. Особливості санкції ч. 2 ст. 115 КК та її співвідношення з іншими санкціями окремих статей в особливій частині КК України / С. Бережний. - С.133-138
Кл.слова: КОДЕКС КРИМІНАЛЬНИЙ, ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ
Квасневська, Н. Право на справедливий судовий розгляд як об'єкт постановлення завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови / Н. Квасневська. - С.139-146
Кл.слова: СУДОЧИНСТВО КРИМІНАЛЬНЕ, ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ
Нечай, А. Державне регулювання фінансово-економічної кризи: можливо чи необхідно? / А. Нечай. - С.147-153
Кл.слова: КРИЗА ФІНАНСОВА, ПРАВО ФІНАНСОВЕ, США
Гаврилюк, Р. "Квантова суперпозиція" публічних фінансів і ефективність правового регулювання оподаткування: проблеми теорії / Р. Гаврилюк. - С.154-160
Кл.слова: ПРАВО ПОДАТКОВЕ
Попович, Є. Напрями удосконалення правового забезпечення діяльності прокуратури України / Є. Попович. - С.161-166
Єзеров, Альберт. Конституційна конфліктологія як перспективна доктринальна концепція / А. Єзеров. - С.167-174
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Вітик, Ігор Романович. Деякі питання правосуб'єктності Уповноваженого Президента України з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України у контексті її реформування / І. Р. Вітик, В. Костюк. - С.175-179
Кл.слова: ВЛАДА ДЕРЖАВНА, ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Найти похожие
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© library21.ru, 2015-2017