На главную Библиотеки Германии

Библиотеки


160. Московская государственная художественно-промышленная академия имени С.Г.Строганова - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>K=Criminal process<.>)
Найдено 793 книг(а)/журнал(ов)
Показаны книги/журналы с 1 по 20

1.
343.1(477)
Н 19


    Назаров, В.В..
    Кримінальний процес України: Підручник [Текст] / В.В. Назаров, Г. М. Омельяненко. - К. : Юридична думка, 2005. - 548 с. - ISBN 966-326-117-Х : 35.00 р.
    Содержание:
ПЕРЕДМОВА . - С .3
Частина І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО
ПРОЦЕСУ УКРАЇНИ . - С .4
ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ, ЙОГО
ЗАВДАННЯ, СТАДІЇ ТА ДЖЕРЕЛА . - С .4
Поняття кримінального процесу та його завдання . - С .4
Кримінально-процесуальні правовідносини . - С .7
Стадії кримінального процесу . - С .10
Поняття кримінально-процесуального закону і норми
. - С .21
Кримінально-процесуальна форма та процесуальні гарантії . - С .24
Кримінально-процесуальні функції . - С .26
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ . - С .28
ЗАСАДИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ . - С .28
Поняття, значення і система засад кримінального провадження . - С .28
Конституційні засади кримінального провадження та їх характеристика . - С .31
Спеціальні засади кримінального провадження . - С .63
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ . - С .70
СУБ'ЄКТИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ . - С .70
Поняття та класифікація суб'єктів кримінального провадження . - С .70
Суб'єкти, які провадять досудове розслідування та здійснюють правосуддя . - С .72
Суб'єкти, які мають та обстоюють у кримінальному провадженні власні інтереси . - С .91
Суб'єкти, які захищають та представляють інтереси інших осіб . - С .106
Суб'єкти, які сприяють кримінальному судочинству і здійсненню правосуддя . - С .117
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ . - С .126
ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ І СУДОВІ ВИТРАТИ . - С .127
Поняття процесуальних строків, порядок їх обчислення та поновлення . - С .127
Поняття і склад судових витрат . - С .132
Процесуальний порядок відшкодування судових витрат . - С .136
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ . - С .142
ЗАХОДИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ . - С .143
Загальна характеристика заходів процесуального примусу, їх види . - С .143
Затримання підозрюваного у вчиненні злочину . - С .144
Поняття і види запобіжних заходів . - С .146
Інші заходи процесуального примусу . - С .166
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ . - С .171
ДОКАЗИ, ДОКАЗУВАННЯ І ЗАСОБИ ДОКАЗУВАННЯ . - С .171
Поняття кримінально-процесуального доказування та характеристика його елементів . - С .171
Предмет і межі доказування в кримінальній справі . - С .177
Поняття і класифікація доказів та їх джерел . - С .179
Характеристика джерел доказів . - С .185
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ . - С .198
ДОСУДОВЕ ПРОВАДЖЕННЯ . - С .199
ПОРУШЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ . - С .199
Поняття, сутність, завдання і значення стадії порушення кримінальної справи . - С .199
Органи та посадові особи, які вирішують питання про порушення кримінальної справи . - С .202
Приводи і підстави для порушення кримінальної справи . - С .204
Оцінка та засоби перевірки заяв (повідомлень) про злочини . - С .211
Процесуальний порядок порушення кримінальної справи . - С .214
Відмова у порушенні кримінальної справи . - С .217
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ . - С .225
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДОСУДОВОГО
РОЗСЛІДУВАННЯ . - С .226
Поняття стадії досудового розслідування та ЇЇ форми . - С .226
Характеристика основних положень досудового слідства . - С .230
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ . - С .243
ПРИТЯГНЕННЯ ЯК ОБВИНУВАЧЕНОГО
ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ОБВИНУВАЧЕННЯ . - С .244
Поняття обвинувачення, підстави та процесуальний порядок притягнення як обвинуваченого . - С .244
Порядок пред'явлення обвинувачення . - С .248
Зміна і доповнення обвинувачення . - С .254
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ . - С .256
СЛІДЧІ ДІЇ . - С .256
Поняття, сутність та класифікація слідчих дій . - С .256
Загальна характеристика слідчих дій . - С .263
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ . - С .297
ЗУПИНЕННЯ І ЗАКІНЧЕННЯ ДОСУДОВОГО
СЛІДСТВА . - С .297
Поняття, підстави та процесуальний порядок зупинення досудового слідства . - С .297
Підстави, форми та процесуальний порядок закінчення досудового слідства . - С .302
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ . - С .319
ЛІТЕРАТУРА (до 1 та 2 частин підручника) . - С .319
СУДОВЕ ПРОВАДЖЕННЯ . - С .327
ПІДСУДНІСТЬ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ . - С .327
Поняття і значення підсудності . - С .327
Види підсудності . - С .329
Передача справи з одного суду до іншого . - С .335
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ . - С .336
ПОПЕРЕДНІЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ СУДДЕЮ . - С .337
S 1. Поняття і значення стадії попереднього розгляду справи суддею . - С .
Питання, які вирішуються суддею при попередньому розгляді справи . - С .341
Порядок попереднього розгляду справи . - С .344
Рішення судді за результатами попереднього розгляду справи . - С .346
Підготовка справи до судового розгляду . - С .351
Особливості попереднього розгляду в справах, які порушуються за скаргою потерпілого . - С .354
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ . - С .356
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ
КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ . - С .356
Суть і значення стадії судового розгляду . - С .356
Поняття і характеристика загальних положень судового розгляду . - С .359
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ . - С .380
ПОРЯДОК СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ . - С .380
Підготовча частина судового засідання . - С .381
Судове слідство . - С .385
Судові дебати. Останнє слово підсудного . - С .395
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ . - С .398
ВИРОК СУДУ . - С .399
Суть, значення і властивості вироку . - С .399
Питання, що вирішуються судом при постановлены вироку . - С .402
Види вироків . - С .405
Структура і зміст вироку . - С .407
Процесуальний порядок постановления і проголошення вироку . - С .412
Окрема ухвала (постанова) суду . - С .416
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ . - С .418
АПЕЛЯЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ . - С .418
Поняття, завдання та основні риси (положення) апеляційного провадження в кримінальному процесі . - С .418
Об'єкти і суб'єкти апеляційного оскарження . - С .423
Строки і порядок апеляційного оскарження.
Наслідки подання апеляції . - С .426
Апеляційна скарга та апеляційне подання . - С .429
Розгляд справи в суді апеляційної інстанції . - С .432
Підстави для скасування або зміни вироку чи постанови . - С .440
Ухвала і вирок (постанова) апеляційної інстанції . - С .459
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ . - С .461
КАСАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ . - С .462
Суть і завдання касаційного провадження та його особливості . - С .462
Об'єкти, суб'єкти, строки і порядок касаційного оскарження та внесення касаційного подання . - С .464
Строки розгляду справи у касаційному суді і порядок розгляду справи . - С .468
Результати розгляду справи касаційною інстанцією . - С .470
Ухвала касаційного суду . - С .474
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ . - С .476
ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ У ПОРЯДКУ
ВИКЛЮЧНОГО ПРОВАДЖЕННЯ . - С .477
Поняття, підстави і строки перегляду судових рішень у порядку виключного провадження . - С .477
Процесуальний порядок перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами . - С .481
Процесуальний порядок перегляду судових рішень з підстав неправильного застосування кримінального закону та істотного порушення вимог кримінально-процєсуального закону, які істотно вплинули на правильність судового рішення . - С .483
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ . - С .486
ВИКОНАННЯ ВИРОКУ . - С .487
Загальна характеристика кримінально-процесуальної діяльності у стадії виконання вироку суду . - С .487
Набрання вироком законної сили і порядок звернення його до виконання . - С .489
Процесуальні питання, які вирішує суд у стадії виконання вироку . - С .493
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ . - С .500
ОСОБЛИВІ ПОРЯДКИ ПРОВАДЖЕННЯ У
КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ . - С .501
ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ЗЛОЧИНИ
НЕПОВНОЛІТНІХ . - С .501
Поняття та значення особливого порядку провадження в справах про злочини неповнолітніх . - С .501
Особливості предмета доказування у справах про злочини неповнолітніх . - С .504
Особливості провадження розслідування у справах про злочини неповнолітніх . - С .509
Особливості судового розгляду справ про злочини неповнолітніх . - С .514
Порядок застосування до неповнолітніх примусових заходів виховного характеру . - С .522
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ . - С .528
ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ
ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ . - С .529
Загальні особливості та умови застосування примусових заходів медичного характеру . - С .529
Порядок досудового провадження про застосування примусових заходів медичного характеру . - С .532
Провадження в суді першої інстанції . - С .535
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ . - С .538
ЛІТЕРАТУРА (до 3 та 4 частин підручника) . - С .539
УДК
ББК 67.9(4УКР)61я73

Кл.слова (ненормированные):
Процес кримінальний -- Criminal process -- Процесс криминальный -- Право кримінальне -- Criminal law -- Право уголовное


Доп.точки доступа:
Омельяненко, Г.М.
Экземпляры всего: 11
АБ (11)
Свободны: АБ (11)
Найти похожие


2.
343.1
С-60


    Соловьев, А.Б..
    Доказывание в досудебных стадиях уголовного процесса [Текст] : научно-практическое пособие для следователей / А.Б. Соловьев. - М. : ООО Издательство "Юрлитинформ", 2002. - 160 с. - ISBN 5-93295-050-1 : 10.40 р.
    Содержание:
Введение . - С .3
Уголовно процессуальное доказывание как особая познавательная деятельность . - С .7
Понятие и виды доказательств в уголовном процессе . - С .21
Предмет и пределы доказывания . - С .40
Место и роль следственных действий в уголовно-процессуальном доказывании . - С .50
Эффективность производства отдельных следственных действий - средство установления обстоятельств, подлежащих доказыванию . - С .60
Использование системы следственных действий как необходимое условие всесторонности и полноты доказывания обстоятельств преступления . - С .85
Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовно-процессуальном доказывании . - С .96
Наиболее типичные нарушения уголовно-процессуального закона в процессе доказывания, их причины и пути устранения . - С .111
Приложение № 1 Схема функционирования системы следственных действий . - С .127
Приложение № 2 Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации (извлечения) . - С .128
Оглавление . - С .157
УДК
ББК 67.411

Кл.слова (ненормированные):
Процес кримінальний -- Criminal process -- Процесс криминальный -- Криміналістика -- Criminal sCence -- Криминалистика

Экземпляры всего: 2
АБ (2)
Свободны: АБ (2)
Найти похожие


3.
34
К-82


   
    Кримінально-процесуальний кодекс України [Текст] : офіційний текст із змінами станом на 1 лютого 2003 року. - К. : Ін Юре, 2003. - 416 с. - ISBN 966-8088-28-Х : 11.70 р.
УДК
ББК 67.9(4УКР)311

Кл.слова (ненормированные):
Моніторинг -- Monitoring -- Мониторинг -- Процес кримінальний -- Criminal process -- Процесс криминальный -- Кодекс кримінально-процес. -- Criminal procedure code -- Кодекс уголовно-процессуальный -- Кодекси україни -- Codex of ukraine -- Кодексы украины

Экземпляры всего: 52
АБ (52)
Свободны: АБ (52)
Найти похожие


4.
343.98
З-86


    Зорин, Г.А..
    Возможности криминалистического анализа в процессах предварительного расследования, государств. обвинения и профессиональной защиты по уголовным делам [Текст] : учебно- методическое пособие / Г.А. Зорин, М. Г. Зорина, Р. Г. Зорин. - М. : ООО Издательство "Юрлитинформ", 2001. - 336 с. - ISBN 5-93295-034-Х : 15.30 р.
    Содержание:
Введение . - С .3
Проблемы выбора, преобразования, использования тактических приемов предварительного расследования, государственного обвинения и профессиональной защиты . - С .5
Унифицированные аналитические приемы криминалистической тактики расследования, обвинения и защиты . - С .37
Оглавление . - С .330
УДК
ББК 67.52

Кл.слова (ненормированные):
Криміналістика -- Criminal sCence -- Криминалистика -- Процес кримінальний -- Criminal process -- Процесс криминальный


Доп.точки доступа:
Зорина, М.Г.; Зорин, Р.Г.
Экземпляры всего: 2
АБ (2)
Свободны: АБ (2)
Найти похожие


5.
343.14
З-63


    Зинин, А.М..
    Судебная экспертиза [Текст] : учебник / А.М. Зинин, Н. П. Майлис. - М. : Право и Закон, 2002. - 320 с. - ISBN 5-7858-0101-9 : 21.60 р.
    Содержание:
Введение . - С .5
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
История возникновения и развития судебной экспертизы . - С .6
Предмет и объекты судебной экспертизы . - С .18
Экспертные задачи и их классификация . - С .22
Методы судебной экспертизы и их классификация ...
5. Экспертные методики и их виды . - С .44
СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ
Виды экспертиз в уголовном судопроизводстве . - С .49
Классификация судебных экспертиз . - С .54
Формирование новых видов экспертиз . - С .59
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭКСПЕРТИЗ
Основы правовой регламентации судебно-экспертной деятельности . - С .63
Субъекты судебно-экспертной деятельности . - С .70
Система экспертных учреждений . - С .74
НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Концептуальные основы теории судебной экспертизы . - С .88
Закономерности развития теории судебной экспертизы . - С .96
Основные понятия криминалистической идентификации . - С .101
Основные понятия криминалистической диагностики . - С .120
ЭКСПЕРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Понятие экспертной технологии . - С .126
Автоматизация судебной экспертизы, ее программное обеспечение . - С .150
Заключение эксперта и его структура . - С .172
Оценка заключения эксперта . - С .186
Экспертная профилактика . - С .195
КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ
Сущность и процессуальные аспекты комплексных исследований в судебной экспертизе . - С .199
Специфика организации комплексных экспертных исследований . - С .206
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДЕБНОГО
ЭКСПЕРТА
Основные психологические характеристики процесса экспертного познания . - С .215
Внутреннее убеждение эксперта и особенности его формирования . - С .226
Экспертные ошибки и возможности их предотвращения . - С .242
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА . - С .247
ПРИЛОЖЕНИЯ
Кодекс РФ об административных правонарушениях
(Извлечение) . - С .249
Уголовно-процессуальный Кодекс РФ (Извлечения) . - С .253
Приложения к УПК РФ . - С .262
Гражданский процессуальный Кодекс РФ . - С .284
Арбитражный процессуальный Кодекс РФ . - С .293
О государственной судебно-экспертной деятельности в
Федеральный закон от 31 мая 2001 г. Л? 73-ФЗ . - С .298
Об авторах . - С .319
УДК
ББК 67.52

Кл.слова (ненормированные):
Моніторинг -- Monitoring -- Мониторинг -- Процес цивільний -- Cvil process -- Процесс гражданский -- Процес кримінальний -- Criminal process -- Процесс криминальный


Доп.точки доступа:
Майлис, Н.П.
Экземпляры всего: 2
АБ (2)
Свободны: АБ (2)
Найти похожие


6.
340
А-72


   
    Антологія української юридичної думки. В 10-ти томах. Том 7: Кримінальне право. Кримінальний процес [Текст] : упорядники: О.М. Костенко, О.О. Кваша; відп. ред. О.М. Костенко. - К. : ВД "Юридична книга", 2004. - 616 с. - ISBN 966-7791-22-Х : 65.00 р.
    Содержание:
До читачів . - С .7
Розвиток кримінально-правових ідей в Україні з кінця
XVIII до початку XX століття (О. М. Костенко, О. О.
Кваша) . - С .8
Кістяківський О. Ф . - С .46
Элементарный учебник общего уголовного права . - С .50
Главнейшие моменты истории развития науки уголовного права . - С .89
Богдановський О. М . - С .116
Молодые преступники . - С .121
Володимиров Л. Є . - С .146
Курс уголовнаго права . - С .149
Учение об уголовных доказательствах . - С .163
Білогриць-Котляревський Л. С . - С .205
Общие черты истории уголовного права . - С .211
Палаузов В. М . - С .233
Вступительная лекция по уголовному судопроизводству . - С .236
Тальберг Д. Г . - С .249
Русское уголовное судопроизводство . - С .252
Піонтковський А. А . - С .302
Об условном осуждении или системе испытания.
Уголовно-политическое изследование . - С .306
Малиновський О . - С .337
Кровавая месть и смертные казни . - С .344
Демченко Г. В . - С .379
Судебный прецедент . - С .383
Чубинсышй М. П . - С .409
Очерки уголовной политики . - С .415
Немировський Е. Я . - С .479
Советское уголовное право . - С .483
Паше-Озерський М. М . - С .553
О предании суду . - С .559
Реабилитация осужденнаго . - С .589
УДК
ББК 67.0я43

Кл.слова (ненормированные):
Історія права -- Legal history -- История права -- Право кримінальне -- Criminal law -- Право уголовное -- Процес кримінальний -- Criminal process -- Процесс криминальный -- Думка політико-правова -- Political-legal thought -- Мысль политико-правовая

Экземпляры всего: 200
АБ (200)
Свободны: АБ (200)
Найти похожие


7.
347.9
З-89


   
    Зразки процесуальних документів: Посібник [Текст] : бірюкова А.М., Грек Б.М., Куринська С.О., Яновська О.Г. За ред. С.О. Куринської. - [Б. м. : б. и.], 2006. - 176 с. - ISBN 966-520-085-2 : 14.00 р.
    Содержание:
Цивільне, сімейне, житлове, трудове, земельне та цивільне процесуальне законодавство України
Заява про вжиття запобіжних заходів до пред'явлення позову та забезпечення доказів у цивільній справі . - С .8
Скарга по справах, що виникають з адміністративно-правових відносин (скарги на рішення, дії або бездіяльність виборчих комісій, на дії органів і службових осіб у зв'язку з накладенням адміністративних стягнень, на рішення, дії або бездіяльність державних органів, юридичних чи службових осіб у сфері управлінської діяльності і т. ін.) . - С .9
Заява в справах окремого провадження
(про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним, про усиновлення дітей, які проживають на території
України, про встановлення неправильності запису в актах цивільного стану, про встановлення фактів, що мають юридичне значення і т. ін.) . - С .11
Позовна заява про визнання правочину недійсним . - С .15
Позовна заява про захист особистих немайнових прав . - С .16
Позовна заява про захист права власності та визнання права власності на майно . - С .18
Позовна заява про захист права інтелектуальної власності . - С .20
Позовна заява про забезпечення виконання зобов'язання . - С .21
Позовна заява про припинення (розірвання) окремих видів зобов'язань та відшкодування завданих збитків (шкоди) . - С .23
Позовна заява по спорах, що виникають з договорів лізингу, найму (оренди) . - С .25
Позовна заява по спорах, що виникають з договорів займу та позики . - С .27
Позовна заява по спорах, що виникають з недоговірних зобов'язань . - С .28
Позовна заява про відшкодування майнової та немайнової шкоди . - С .30
Позовна заява по спорах, що виникають із спадкового права . - С .31
Позовна заява про визнання шлюбу недійсним, розірванння шлюбу, стягнення аліментів . - С .33
Позовна заява по спорах, що виникають з особистих немайнових прав та обов'язків подружжя, батьків і дітей, інших членів сім'ї . - С .38
Позовна заява по спорах, що виникають з майнових прав та обов'язків подружжя і інших членів сім'ї . - С .39
Позовна заява по спорах, що виникають з договорів найму житлових приміщень та з правовідносин по користуванню приватним житловим фондом (визнання права на користування житловим приміщенням, визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням і т. ін.) . - С .42
Позовна заява по спорах, пов'язаних з правом власності на земельну ділянку та з правом користування земельною ділянкою . - С .46
Позовна заява по колективних та індивідуальних трудових спорах (про поновлення на роботі незаконно звільненого працівника та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу, стягнення заборгованості по заробітній платі, відшкодування моральної шкоди у зв'язку з порушенням трудових прав і т. ін.) . - С .48
Апеляційна скарга на рішення (ухвалу) в цивільній справі . - С .54
Касаційна скарга на рішення (ухвалу) в цивільній справі . - С .58
Заява про перегляд судового рішення, що набрало законної сили, у зв'язку з нововиявленими або винятковими обставинами . - С .68
Господарське та господарське процесуальне законодавство
Позов про захист суб'єктів господарювання від недобросовісної конкуренції . - С .70
Позов про відшкодування шкоди і збитків, завданих підприємцем довкіллю та законним інтересам суб'єктів господарювання . - С .73
Позов про скасування реєстрації суб'єкта господарської діяльності . - С .78
Позов про захист права власності та інших майнових прав суб'єкта господарювання . - С .79
Позов про відшкодування збитків, завданих суб'єкту господарювання порушенням його майнових прав юридичними особами, а також органами державної влади чи органами місцевого самоврядування . - С .82
Позов про визнання господарського договору недійсним або про розірвання господарського зобов'язання . - С .83
Заява про визнання суб'єкта підприємництва банкрутом . - С .86
Претензія по спору, що виник з договору перевезення чи з договору про надання послуг зв'язку, чи договору, заснованому на державному замовленні . - С .92
Позов про визнання недійсним акта ненормативного характеру (наприклад, рішення податкового органу про донарахування податку та штрафних санкцій) . - С .95
Відзив на позовну заяву . - С .98
Апеляційна скарга на рішення господарського суду . - С .114
Касаційна скарга на рішення господарського суду . - С .115
Відзив на апеляційну або касаційну скаргу . - С .118
Заява про перегляд рішення господарського суду за нововиявленими обставинами . - С .134
Заява про відстрочку або розстрочку виконання рішення, змін способу та порядку виконання рішення, ухвали, постанови . - С .136
Позов про відшкодування збитків, завданих суб'єкту господарювання невиконанням або неналежним виконанням господарського договору . - С .137

Адміністративне, кримінальне і кримінально-процесуальне законодавство України
Скарга на постанову адміністративного органу про накладення адміністративного стягнення . - С .144
Скарга на постанову про порушення кримінальної справи . - С .145
Скарга на постанову про відмову в порушенні кримінальної справи . - С .146
Скарга на постанову про закриття кримінальної справи . - С .148
Клопотання на досудовому слідстві: про зміну юридичної кваліфікації, про закриття справи . - С .150
Апеляція на постанову судді про обрання запобіжного заходу — тримання під вартою . - С .151
Скарга на дії слідчого про відмову у задоволенні клопотання . - С .153
Клопотання при попередньому розгляді кримінальної справи: про повернення справи на додаткове розслідування та зміну запобіжного заходу . - С .154
Клопотання під час судового слідства: про призначення експертизи, про цивільний позов . - С .156
Скарга потерпілого на підставі ст. 27 КПК України про порушення кримінальної справи . - С .157
Апеляція на вирок суду . - С .158
Доповнення до апеляції на вирок суду . - С .160
Касаційна скарга на вирок суду . - С .160
Доповнення до касаційної скарги . - С .162
Клопотання про перегляд судового рішення (вироку, постанови, ухвали), що набрало законної сили, в порядку виключного провадження: неправильне застосування кримінального закону . - С .165
Цивільний позов у кримінальній справі . - С .168
Зауваження на протокол судового засідання . - С .168
УДК
ББК 67.71я75

Кл.слова (ненормированные):
Право цивільне -- Cvil law -- Право гражданское -- Процес цивільний -- Cvil process -- Процесс гражданский -- Право господарське -- Business law -- Право хозяйственное -- Право адміністративне -- Administrative law -- Право административное -- Право кримінальне -- Criminal law -- Право уголовное -- Процес адміністративний -- Administrative process -- Процесс административный -- Процес кримінальний -- Criminal process -- Процесс криминальный -- Процес господарський -- Business process -- Процесс хозяйственный -- Право сімейне -- Family law -- Право семейное -- Право трудове -- Labour law -- Право трудовое -- Право земельне -- Land law -- Право земельное

Экземпляры всего: 2
АБ (2)
Свободны: АБ (2)
Найти похожие


8.
343.1(477)
У-28


    Удалова, Л.Д..
    Теорія та практика отримання вербальної інформації у кримінальному процесі України: Монографія [Текст] / Л.Д. Удалова. - К. : Видавництво Паливода А.В., 2005. - 324 с. - ISBN 966-8037-63-4 : 12.00 р.
    Содержание:
ВСТУП . - С .4
СУЧАСНЕ РОЗУМІННЯ ВЕРБАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА її РОЛЬ У СЛІДЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Поняття вербальної інформації та її значення в процесі професійного спілкування слідчого . - С .8
Вплив соціально-психологічних особливостей особи на формування вербальної інформації . - С .45
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОТРИМАННЯ ВЕРБАЛЬНОЇ
ІНФОРМАЦІЇ
Психологічні основи отримання вербальної інформації . - С .118
Використання досягнень науково-технічного прогресу в процесі отримання вербальної інформації . - С .161
ДОПИТ ЯК ЗАСІБ ОТРИМАННЯ ВЕРБАЛЬНОЇ
ІНФОРМАЦІЇ
Сучасне розуміння допиту та його роль у системі слідчих дій . - С .191
Кримінально-процесуальні форми допиту . - С .220
Доказування з використанням показань, отриманих під час допиту . - С .266
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ . - С .303
УДК
ББК 65.240

Кл.слова (ненормированные):
Право кримінальне -- Criminal law -- Право уголовное -- Процес кримінальний -- Criminal process -- Процесс криминальный

Экземпляры всего: 3
АБ (3)
Свободны: АБ (3)
Найти похожие


9.
343.1(477)
М-75


    Молдован, В.В..
    Кримінальний процес України. Практикум: Навч. посіб. [Текст] / В.В. Молдован. - К. : Алерта, 2006. - 297 с. - ISBN 966-8533-43-7 : 21.00 р.
    Содержание:

Загальна характеристика кримінального процесу . - С .8
Предмет і основні поняття курсу . - С .8
Принципи правосуддя . - С .12
Державні органи і посадові особи, які ведуть процес . - С .23
Особи, які захищають свої або представлювані інтереси . - С .26
Заходи процесуального примусу . - С .30
Доказове право . - С .37
Докази у кримінальному процесі . - С .37
Джерела доказів . - С .40
Порушення і розслідування кримінальної справи . - С .45
Порушення кримінальної справи . - С .45
Основні положення досудового розслідування . - С .48
Слідчі дії . - С .52
Притягнення до відповідальності як обвинуваченого . - С .59
Зупинення і закінчення досудового слідства . - С .63
Обвинувальний висновок . - С .65
Провадження в кримінальних справах у судах першої інстанції . - С .69
Підсудність . - С .69
Попередній розгляд справи суддею . - С .73
Загальні положення судового розгляду . - С .77
Порядок судового розгляду . - С .79
Особливі порядки провадження . - С .83
Перегляд судових рішень . - С .86
Апеляційне провадження . - С .86
Касаційне провадження . - С .93
Виключне провадження . - С .97
Виконання вироку . - С .101
Поняття стадії виконання вироку . - С .101
Звернення вироку до виконання . - С .102
Питання, що вирішуються судом при приведенні вироку до виконання стадії виконання вироку . - С .105
Порядок вирішення судом питань, пов'язаних з виконанням вироку . - С .111
Опорні конспекти . - С .113
ПРАКТИЧНИЙ ЦИКЛ:
ЗРАЗКИ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ
Професійна достеменність і мовна норма процесуальних документів . - С .124
Досудове розслідування . - С .127
Процесуальні документи стадії порушення кримінальної справи . - С .128
Процесуальні документи, що стосуються загальних положень досудового слідства . - С .132
Процесуальні документи, що стосуються провадження слідчих дій . - С .135
Процесуальні документи, що стосуються забезпечення права підозрюваного, обвинуваченого на захист . - С .142
Процесуальні документи, що стосуються притягнення як обвинуваченого . - С .144
Процесуальні документи, що стосуються застосування заходів процесуального примусу . - С .145
Процесуальні документи, що стосуються зупинення та відновлення досудового слідства . - С .148
Процесуальні документи, що стосуються закінчення досудового слідства . - С .150
Судовий розгляд кримінальної справи . - С .152
Підготовчі дії до судового засідання . - С .152
Судовий розгляд і постановления вироку . - С .155
Апеляційне провадження . - С .161
Виконання судових рішень . - С .164
Відновлення справ за нововиявленими обставинами . - С .169
Приватне обвинувачення . - С .172
Фабули кримінальних справ для проведення слідчих дій та складання процесуальних документів . - С .183
Поміркуймо . - С .183
Фабула "затримання" . - С .183
Фабула "крадіжка" . - С .185
Фабула "шантаж" . - С .185
Фабула "убивство при самозахисті" . - С .186
Фабула "убивство" . - С .187
Фабула "отруєння" . - С .187
Фабула "затримання" . - С .188
Фабула "хуліганство" . - С .189
Фабула "замах на убивство" . - С .190
Фабула "шахрайство" . - С .191
Фабула "хуліганство" . - С .192
Комплекс запитань зкурсу кримінального процесу . - С .194
І
НАВЧАЛЬНІ ИГРИ З КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Учімось мислити й приймати рішення . - С .204
Організація і проведення гри . - С .205
Мета гри . - С .205
Склад і функціональні обов'язки учасників гри . - С .206
Вихідні дані . - С .217
Процес гри . - С .218
Комплекс ігор "Розслідування кримінальної справи" . - С .220
Розслідування розкрадання . - С .220
Розслідування вбивства . - С .236
Комплекс ігор "Судовий розгляд кримінальної справи" . - С .241
Підготовчі дії до судового засідання . - С .241
Судовий розгляд і постановления вироку . - С .243
Апеляційне провадження . - С .248
Виконання судових рішень . - С .250
Відновлення справ за нововиявленими обставинами . - С .252
Провадження в справах приватного обвинувачення . - С .254
Теми навчальних ігор . - С .264
Гра "Адвокат" . - С .264
Гра "Прокурор" . - С .265
Гра "Слідчий" . - С .267
Гра "Суддя" . - С .269
Гра "Юрист" . - С .271
Додатки . - С .273
Спілкування із судовою аудиторією . - С .274
На замітку майбутнім правникам . - С .278
Жартома і всерйоз . - С .284
Перелік зразків процесуальних документів, уміщених у навчальному посібнику . - С .290
Рекомендована література . - С .292
УДК
ББК 67.9(4УКР)311я73

Кл.слова (ненормированные):
Процес кримінальний -- Criminal process -- Процесс криминальный -- Право кримінальне -- Criminal law -- Право уголовное

Экземпляры всего: 8
АБ (8)
Свободны: АБ (8)
Найти похожие


10.
343.1
В-40


   
    Вещественные доказательства: Информационные технологии процессуального доказывания [Текст] : под общ. ред. д.ю.н., проф. В.Я. Колдина. - М. : НОРМА, 2002. - 768 с. - ISBN 5-89123-693-1 : 60.00 р.
УДК
ББК 67.52

Кл.слова (ненормированные):
Право процесуальне -- Procedure law -- Право процессуальное -- Процес кримінальний -- Criminal process -- Процесс криминальный -- Технології інформаційні -- Information technologies -- Технологии информационные -- Криміналістика -- Criminal sCence -- Криминалистика -- Процес кримінальний -- Criminal process -- Процесс криминальный

Экземпляры всего: 2
АБ (2)
Свободны: АБ (2)
Найти похожие


11.
343.98
Г-83


    Григорьев, В.Н..
    Первоначальные действия при получении сведений о преступлении (процессуальные и организационно-правовые формы) [Текст] : учебное пособие / В.Н. Григорьев, Ю. В. Прушинский. - М. : Книжный мир, 2002. - 103 с. - ISBN 5-8041-0135-8 : 7.60 р.
    Содержание:
ВВЕДЕНИЕ . - С .3
СИСТЕМА, СОДЕРЖАНИЕ И ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ФОРМА
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СВЕДЕНИЙ О
ПРЕСТУПЛЕНИИ . - С .7
Первоначальные действия при получении сведений о преступлении как средство реализации неотвратимости ответственности . - С .7
Система первоначальных действий . - С .14
Содержание первоначальных действий . - С .24
Процессуальная форма первоначальных действий . - С .34
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ
ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИИ . - С .41
Понятие и признаки организационно-правовой формы проведения первоначальных действий . - С .41
Организационно-правовые формы проведения первоначальных действий в российском уголовном процессе . - С .50
Взаимосвязь организационно-правовых форм при проведении первоначальных действий . - С .78
ЗАКЛЮЧЕНИЕ . - С .88
ЛИТЕРАТУРА . - С .97
УДК
ББК 32.973:67.99(2)8я73

Кл.слова (ненормированные):
Криміналістика -- Criminal sCence -- Криминалистика -- Процес кримінальний -- Criminal process -- Процесс криминальный


Доп.точки доступа:
Прушинский, Ю.В.
Экземпляры всего: 11
АБ (11)
Свободны: АБ (11)
Найти похожие


12.
343.1
М-75


    Молдован, В.В..
    Порівняльний кримінальний процес [Текст] / В.В. Молдован. - К. : Либідь, 1996. - 256 с. - ISBN 5-325-00758-0 : 7.50 р.
    Содержание:
Переднє слово . - С .3
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА . - С .4
Україна . - С .4
Франція . - С .32
Англія . - С .33
Сполучені Штати Америки . - С .34
ДОКАЗОВЕ ПРАВО . - С .38
Україна . - С .38
Англія . - С .50
Сполучені Штати Америки . - С .55
ПОРУШЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПЕРЕСЛІДУВАННЯ
І РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ . - С .58
Франція . - С .74
Англія . - С .79
Сполучені Штати Америки . - С .81
ПРОВАДЖЕННЯ В КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ У СУДАХ
ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ . - С .87
Україна . - С .87
Англія . - С .125
Сполучені Штати Америки . - С .135
ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ . - С .143
Україна . - С .143
Франція . - С .154
Англія . - С .158
Сполучені Штати Америки . - С .162
НОРМАТИВНІ МАТЕРІАЛИ . - С .170
Загальна декларація прав людини . - С .170
Міжнародний пакт про громадянські та політичні права . - С .175
Затримання, обшуки, допити . - С .195
ІГРОВІ ЗАНЯТТЯ. СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ . - С .218
Гра «Правники й атторнеї . - С .218
Гра «Маг . - С .220
Гра «Магістр . - С .221
Ситуаційні задачі . - С .226
Список рекомендованої літератури . - С .232
Українсько-російський словничок кримінально-процесуальної терміноРосійсько-український словничок кримінально-процесуальної терміноПредметний покажчик . - С .250
УДК
ББК 67.308я73

Кл.слова (ненормированные):
Моніторинг -- Monitoring -- Мониторинг -- Процес кримінальний -- Criminal process -- Процесс криминальный
Аннотация: Дається характеристика кримінального процесу чотирьох країн, які представляють дві головні правові системи сучасності; романо-германську (Україна, Франція) та загального права (Англія, США).
На грунті чинного законодавства зазначених країн висвітлюються основні положення доказового права і судового провадження в кримінальних справах. Подаються відповідний нормативний матеріал, приклади ігрових занять, ситуаційні задачі.

Экземпляры всего: 1
АБ (1)
Свободны: АБ (1)
Найти похожие


13.
343(477)
К-82


   
    Кримінально-виконавче право України [Текст] : колб О.Г., Хлистик А.М., Барчук А.І., Кулічук М.М. та ін. - Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2000. - 165 с. - ISBN 966-7644-31-6 : 24.20 р.
    Содержание:
ВСТУП . - С .3
ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ ТА ЗАВДАННЯ
НАУКИ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО
ПРАВА В УКРАЇНІ . - С .5
Актуальні проблеми сучасної пенітенціарної науки та пракгикиб
Розвиток науки кримінально-виконавчого права . - С .10
Предмет науки виправно-труцового права . - С .23
Джерела, система та структура кримінально-виконавчого законодавства України. Роль і місце кримінально-виконавчого права в правовій системі нашої держави. Співвідношення норм кримінально-виконавчого права з міжнародними правовими актами . - С .24
Кримінально-виконавчі відносини . - С .25
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ВИКОНАННЯ
ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
ТА ВИПРАВНИХ РОБІТ БЕЗ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ . - С .29
Підстави для відбування кримінального покарання . - С .30
Органи виконання покарань . - С .35
Організаційно-правова база діяльності органів виконання покарань у вигляді позбавлення волі . - С .35
Правове становище осіб, засуджених до позбавлення волі та до виправних робіт . - С .36
Основні засоби виправно-трудового впливу . - С .38
ПОРЯДОК І УМОВИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ
У ВИГЛЯДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ . - С .40
Види виправно-трудових установ та їх характеристика . - С .41
Порядок визначення видів виправно-трудових установ для окремих категорій засуджених . - С .44
Направлення засуджених для відбування покарання у місця позбавлення волі . - С .45
Умови відбування покарання особами, засудженими до позбавлення волі . - С .47
Підстави та порядок залишення осіб у слідчих ізоляторах: тимчасове і для роботи з господарського обслуговування . - С .50
РЕЖИМ У МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ . - С .54
Основні вимоги режиму в місцях позбавлення волі . - С .55
Внутрішній розпорядок у виправно-труцових установах . - С .62
Порядок і умови придбання засудженими продуктів харчування і предметів першої необхідності . - С .64
Матеріально-побутове забезпечення осіб, позбавлених волі . - С .70
ЗАСТОСУВАННЯ ІНШИХ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ
ЗАКОНОМ, ЗАХОДІВ ВИПРАВНО-ТРУДОВОГО
ВПЛИВУ ЩОДО ЗАСУДЖЕНИХ, ПОЗБАВЛЕНИХ
ВОЛІ . - С .74
Умови та порядок залучення засуджених до праці . - С .75
Оплата праці засуджених . - С .79
Виховна робота з особами, позбавленими волі . - С .82
Організація загальноосвітнього та професійно-технічного навчання засуджених . - С .86
ПОРЯДОК ТА УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ
ЗАСОБІВ ЗАОХОЧЕННЯ, ДИСЦИПЛІНАРНОЇ,
МАТЕРІАЛЬНОЇ І КРИМІНАЛЬНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЩОДО ЗАСУДЖЕНИХ,
ПОЗБАВЛЕНИХ ВОЛІ . - С .88
Заходи заохочення та порядок їх застосування щодо засуджених . - С .89
Заходи дисциплінарного стягнення та порядок їх застосування щодо засуджених . - С .92
Посадові особи, які мають право застосовувати заходи заохочення та стягнення щодо осіб, позбавлених волі . - С .96
Матеріальна відповідальність засуджених та ув'язнених під варту . - С .98
Кримінальна відповідальність засуджених та ув'язнених . - С .100
ПОРЯДОК ТА УМОВИ ВИКОНАННЯ
ПОКАРАНЬ У ВИГЛЯДІ ВИПРАВНИХ РОБІТ
БЕЗ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ . - С .102
Поняття і зміст виправних робіт . - С .103
Органи виконання виправних робіт, їх права та обов'язки . - С .107
Умови відбування покарання у вигляді виправних робіт без позбавлення волі . - С .110
Заходи стягнення та заохочення, які застосовуються щодо осіб, засуджених до виправних робіт . - С .112
УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У ВИПРАВЛЕННІ
ТА ПЕРЕВИХОВАННІ ЗАСУДЖЕНИХ . - С .115
Форми участі громадськості у вихованні засуджених . - С .116
Роль спостережних комісій у виховному процесі з засудженими . - С .116
Інші форми діяльності громадськості з виховання засуджених . - С .110
ВИКОНАННЯ ІНШИХ ВИДІВ КРИМІНАЛЬНИХ
ПОКАРАНЬ . - С .120
Виконання покарань щодо осіб, направлених у дисциплінарні батальйони . - С .121
Виконання покарань щодо засуджених умовно і з відстрочкою покарання . - С .123
Виконання додаткових видів кримінальних покарань . - С .127
ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ
ПОКАРАННЯ, ДОПОМОГА ОСОБАМ,
ЯКІ ЗВІЛЬНИЛИСЯ З МІСЦЬ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ.
НАГЛЯД ЗА ЗВІЛЬНЕНИМИ ВІД ВІДБУВАННЯ
ПОКАРАННЯ . - С .131
Підстави та порядок звільнення від відбування покарання . - С .132
Допомога особам, які звільнилися з місць позбавлення волі . - С .137
Нагляд за особами, звільненими від відбування покарання . - С .140
Адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі . - С .142
ПЕРСОНАЛ УСТАНОВ І ОРГАНІВ
ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ . - С .145
Вимоги до персоналу та відповідальність працівників
ВТУ . - С .146
Правове становище персоналу ВТУ . - С .148
Соціальний захист персоналу ВТУ . - С .151
Підготовка кадрів та навчання персоналу ВТУ . - С .153
УДК
ББК 67.9(4Укр)308

Кл.слова (ненормированные):
Право кримінальне -- Criminal law -- Право уголовное -- Процес кримінальний -- Criminal process -- Процесс криминальный
Аннотация: Посібник у формі навчального матеріалу подає основні теоретичні засади науки кримінально-виконавчого права в Україні. Розглядаються питання організаційно-правової діяльності органів виконання покарань, застосування заходів виправно-трудового впливу щодо засуджених.

Экземпляры всего: 25
АБ (25)
Свободны: АБ (25)
Найти похожие


14.
343.13
Б-43


    Белоусов, А.В..
    Процессуальное закрепление доказательств при расследовании преступлений [Текст] / А.В. Белоусов. - М. : ООО Издательство "Юрлитинформ", 2001. - 174 с. - ISBN 5-93295-020-Х : 10.50 р.
    Содержание:
Предисловие . - С .3
Основные требования, предъявляемые к процессуальному закреплению (фиксации) доказательств . - С .8
Особенности процессуального закрепления доказательств на стадии возбуждения уголовного дела . - С .29
Порядок фиксации оперативно-розыскных данных, используемых при расследовании . - С .54
Протоколы следственных действий как основной способ фиксации доказательств и их источник . - С .78
Участие в следственных действиях понятых как гарантия надёжности фиксации доказательств . - С .106
Особенности процессуального закрепления доказательств, содержащихся в иных источниках . - С .124
Звукозапись и видеосъёмка как дополнительные средства фиксации . - С .151
Оглавление . - С .175
УДК
ББК 67.411

Кл.слова (ненормированные):
Процес кримінальний -- Criminal process -- Процесс криминальный -- Злочинність -- Criminality -- Преступность -- Криміналістика -- Criminal sCence -- Криминалистика

Экземпляры всего: 8
АБ (8)
Свободны: АБ (8)
Найти похожие


15.
343.1
С-60


    Соловьев, А.Б..
    Процессуальные, психологические и тактические основы допроса на предварительном следствии [Текст] / А.Б. Соловьев. - М. : ООО Издательство "Юрлитинформ", 2002. - 192 с. - ISBN 5-93295-023-4 : 12.10 р.
    Содержание:
Предисловие . - С .3
Процессуальные основы допроса . - С .5
Допрос как наиболее распространенное средство получения доказательств и его место в системе следственных действий . - С .5
Процессуальная регламентация допроса свидетеля и потерпевшего . - С .10
Процессуальная регламентация допроса подозреваемого и обвиняемого . - С .18
Процессуальные особенности допроса эксперта . - С .23
Процессуальный порядок допроса на очной ставке . - С .25
Психологические и нравственные основы допроса . - С .31
Психологические процессы у потерпевших и свидетелей-очевидцев преступления . - С .31
Психические состояния и психология лиц, совершивших преступления . - С .67
Нравственные основы допроса и проблема установления психологического контакты с допрашиваемым . - С .77
Тактические основы допроса . - С .85
Тактические приемы устранения добросовестного заблуждения допрашиваемого . - С .85
Тактические приемы допроса, основанные на психологическом воздействии на допрашиваемого, дающего ложные показания . - С .99
Использование доказательств на допросе для разоблачения лжи . - С .117
Использование показаний в процессе расследования преступлений . - С .136
Использование показаний в качестве основания и в процессе производства других следственных действий . - С .136
Особенности использования показаний на очной ставке . - С .144
Использование показаний для обеспечения всесторонности, полноты и объективности расследования преступлений . - С .159
Использование показаний в обвинительном заключении . - С .168
Приложение . - С .177
Оглавление . - С .189
УДК
ББК 67.408

Кл.слова (ненормированные):
Криміналістика -- Criminal sCence -- Криминалистика -- Процес кримінальний -- Criminal process -- Процесс криминальный

Экземпляры всего: 3
АБ (3)
Свободны: АБ (3)
Найти похожие


16.
343.1
З-89


   
    Зразки кримінально-процесуальних документів [Текст] : за ред.М.П.Стрельбицького. - К. : Істина, 2006. - 176 с. - ISBN 966-7613-91-7 : 23.00 р.
    Содержание:
Приводи та підстави для порушення кримінальної справи (ст. 94 КПК України)
Заява (повідомлення) підприємства (організації) про вчинений злочин . - С .3
Протокол усної заяви (повідомлення) про злочин . - С .4
Заява фізичної особи про притягнення до відповідальності . - С .6
Протокол явки з повинною . - С .6
Заява юридичної особи про притягнення до відповідальності . - С .7
Порушення кримінальної справи
Постанова про порушення кримінальної справи та прийняття її до свого провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 296 КК України . - С .8
Постанова про порушення кримінальної справи та прийняття її до свого провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України . - С .8
Постанова про порушення кримінальної справи та прийняття її до свого провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України . - С .9
Постанова про порушення кримінальної справи та прийняття її до свого провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України . - С .10
Постанова про порушення кримінальної справи та прийняття її до свого провадження за ознаками злочину, передбаченого ст. 198 КК України . - С .10
Постанова про порушення кримінальної справи та прийняття її до свого провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. З ст. 186 КК України . - С .11
Постанова про порушення кримінальної справи та прийняття її до свого провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України . - С .12
Постанова про порушення кримінальної справи та прийняття її до свого провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1ст. 121 КК України . - С .13
Постанова про порушення кримінальної справи і доручення провадження досудового слідства декільком слідчим . - С .13
Постанова про відмову в порушенні кримінальної справи . - С .14
Постанова про закриття кримінальної справи . - С .15
Постанова про передачу кримінальної справи за підслідністю . - С .16
Прийняття окремих рішень слідчим в ході проведення досудового слідства
Постанова про прийняття кримінальної справи до свого провадження . - С .19
Постанова про поновлення досудового слідства та прийняття кримінальної справи до свого провадження . - С .19
Постанова про об'єднання кримінальних справ в одне провадження . - С .20
Постанова про виділення матеріалів з кримінальної справи . - С .21
Постанова про визнання особи потерпілим . - С .23
Постанова про визнання цивільним позивачем фізичної особи . - С .24
Постанова про визнання цивільним позивачем юридичної особи . - С .25
Протокол огляду речових доказів . - С .25
Постанова про приєднання до справи речових доказів . - С .28
Доручення (в порядку ст. 114 КПК України) . - С .29
Доручення (в порядку ст. 114 КПК України) . - С .30
Протокол допиту свідка . - С .31
Протокол допиту неповнолітнього свідка . - С .33
Повістка . - С .35
Постанова про здійснення примусового приводу . - С .35
Протокол допиту потерпілого . - С .36
Запобіжні заходи
Протокол затримання за підозрою у скоєнні злочину та особистого обшуку особи . - С .38
Постанова про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд . - С .41
Постанова про звільнення з ІТТ та обрання міри запобіжного заходу — підписки про невиїзд . - С .42
Подання про порушення клопотання про обрання міри запобіжного заходу — взяття під варту . - С .43
Постанова про запобіжний захід у вигляді особистої поруки . - С .45
Проведення експертиз
Постанова про призначення судово-хімічної експертизи . - С .47
Постанова про призначення судово-наркологічної експертизи . - С .47
Постанова про призначення судово-балістичної експертизи . - С .48
Постанова про призначення судово-медичної експертизи . - С .49
Постанова про призначення судово-психіатричної експертизи . - С .50
Постанова про призначення судово-трасологічної експертизи . - С .51
Постанова про призначення судово-трасологічної експертизи . - С .51
Постанова про призначення судово-медичної експертизи . - С .52
Постанова про призначення судово-медичної експертизи . - С .53
Постанова про призначення товарознавчої експертизи . - С .54
Постанова про призначення судово-цитологічної експертизи . - С .54
Постанова про призначення вибухотехнічної експертизи . - С .55
Притягнення як обвинуваченого
Постанова про притягнення як обвинуваченого (за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 296 КК
України) . - С .57
Постанова про притягнення як обвинуваченого (за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК
України) . - С .58
Постанова про притягнення як обвинуваченого (за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК
України) . - С .59
Постанова про притягнення як обвинуваченого (за ознаками злочину, передбаченого ст. 198 КК України) . - С .61
Постанова про притягнення як обвинуваченого (за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК
України) . - С .63
Постанова про притягнення як обвинуваченого (за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК
України) . - С .64
Постанова про притягнення як обвинуваченого (за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 КК
України) . - С .65
Зупинення досудового слідства
Постанова про зупинення досудового слідства (до встановлення особи, яка вчинила злочин) . - С .67
Постанова про зупинення досудового слідства та оголошення розшуку обвинуваченого . - С .67
Постанова про зупинення досудового слідства (до одужання обвинуваченого) . - С .68
Постанова про закриття кримінального переслідування за окремим епізодом . - С .69
Закінчення досудового слідства
Повідомлення потерпілого згідно зі ст. 217 КПК
України . - С .71
Подання (в порядку ст. 23-1 КПК України) . - С .71
Протокол оголошення потерпілому про закінчення розслідування та ознайомлення з матеріалами справи . - С .72
Протокол оголошення обвинуваченому про закінчення досудового слідства та ознайомлення його з матеріалами кримінальної справи . - С .73
Постанова про часткову відмову в задоволенні клопотання обвинуваченого . - С .73
Обвинувальний висновок (по обвинуваченню особи у вчиненні декількох злочинів, пов'язаних із таємним викраденням чужого майна) . - С .75
Обвинувальний висновок (по обвинуваченню особи у вчиненні злочину, пов'язаного із незаконним збутом особливо небезпечного наркотичного засобу) . - С .111
Обвинувальний висновок (по обвинуваченню особи у вчиненні злочину, пов'язаного з умисним нанесенням тяжких тілесних ушкоджень) . - С .120
Службові документи у кримінальній справі
Запит головному лікарю Білоцерківського СШМНД . - С .131
Запит головному лікарю Білоцерківського ПНД . - С .131
Запит головному лікарю "Соціотерапія" м. Київ . - С .131
Запит головному лікарю Київської міської психоневрологічної лікарні . - С .132
Запит головному лікарю Білоцерківської МЛ . - С .132
Запит головному лікарю Білоцерківської МЛ . - С .132
Запит начальнику відділу РАЦС м. Біла Церква . - С .132
Запит голові Білоцерківського міськрайонного суду . - С .133
Запит головному лікарю Білоцерківського протитуберкульозного диспансеру . - С .133
Запит начальнику ЖЕК . - С .133
Запит директору ЗОШ . - С .134
Запит начальнику Білоцерківського МВКВІ . - С .134
Запит голові правління Укрсоцбанку . - С .134
Запит голові правління ВАТ "Укртелеком" . - С .134
Запит директору магазину "Каштан" . - С .135
Запит директору ТОВ "Легіонер" . - С .135
Запит начальнику Білоцерківської ВК . - С .135
Запит директору Білоцерківського міськрайцентру зайнятості . - С .136
Запит начальнику Білоцерківського МБТІ . - С .136
Запит начальнику Білоцерківського РЕП ДАІ . - С .136
Протокольна форма досудової підготовки матеріалів кримінальної справи
Справа протокольної форми досудової підготовки матеріалів про злочин . - С .137
Опис документів, що знаходяться у справі протокольного провадження . - С .137
Доручення про проведення протокольної форми досудової підготовки матеріалів . - С .138
Протокол прийняття заяви про вчинений злочин
(або такий, що готується) . - С .139
Рапорт працівника міліції про затримання правопорушника на місці злочину . - С .140
Протокол огляду місця події . - С .141
Протокол виявлення та вилучення, огляду предметів (документів) . - С .142
Пояснення правопорушника . - С .143
Пояснення очевидця (іншої особи) . - С .146
10. Зобов'язання правопорушника з'являтися за викликами органів дізнання, прокурора і суду та повідомляти їм про зміну місця проживання . - С .148
11. Вимога про наявність/відсутність судимостей за матеріалами протокольної форми досудової підготовки . - С .148
12. Клопотання про продовження строків протокольного провадження . - С .149
13. Запит на характеристику правопорушника за місцем проживання . - С .150
14. Запит на характеристику правопорушника за місцем роботи . - С .151
15. Лист до суду про надіслання копії вироку . - С .152
16. Запит до психоневронаркологічного диспансеру . - С .152
17. Протокол про обставини вчиненого злочину . - С .153
18. Повідомлення правопорушнику про відмову у задоволенні заявленого клопотання . - С .156
19. Супровідний лист про направлення справи протокольної форми досудової підготовки матеріалів . - С .157
Додаток:
Закон України від 30 червня 1993 р. "Про попереднє ув'язнення" . - С .158
УДК
ББК 67.304.2

Кл.слова (ненормированные):
Документи цивільні -- Cvil papers -- Документы гражданские -- Процес кримінальний -- Criminal process -- Процесс криминальный -- Право процесуальне -- Procedure law -- Право процессуальное

Экземпляры всего: 2
АБ (2)
Свободны: АБ (2)
Найти похожие


17.
343.1
Л-99


    Ляш, А.О..
    Кримінальний процес (Загальна частина): Навч.посіб. для дист.навч. [Текст] / А.О. Ляш. - [Б. м. : б. и.], 2006. - 224 с. - ISBN 966-388-039-2 : 10.00 р.
    Содержание:
Вступ до дисципліни . - С .6
Як користуватися посібником . - С .8
Тематичний план курсу . - С .10
Модуль 1. ПОНЯТТЯ, ФУНКЦІЇ, ЗАВДАННЯ ТА СИСТЕМА
КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. КРИМІНАЛЬНО-
ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ЗАКОН. ПРИНЦИПИ (ЗАСАДИ)
КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ . - С .11
Рекомендована література . - С .11
Матеріали для вивчення . - С .14
Поняття, суть, завдання і функції кримінального процесу . - С .14
Завдання кримінального судочинства . - С .18
Система (стадії) кримінального процесу . - С .22
Поняття кримінально-процесуального права . - С .26
Кримінально-процесуальний закон і кримінально-процесуальні норми . - С .27
Чинність кримінально-процесуального закону у просторі, часі і стосовно осіб . - С .30
Процесуальна форма і процесуальні гарантії . - С .37
Поняття, значення і система принципів (засад) кримінального процесу . - С .39
Характеристика конституційних принципів кримінального процесу . - С .44
Інші принципи кримінального процесу . - С .58
Тест-тренінг . - С .62
Питання для самоконтролю . - С .65
Модуль 2. СУБ'ЄКТИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ . - С .66
Рекомендована література . - С .66
Матеріали для вивчення . - С .69
Поняття, класифікація та характеристика суб'єктів кримінально-процесуальної діяльності . - С .69
Державні органи і посадові особи, які ведуть кримінальний процес і залучають до його сфери усіх інших суб'єктів кримінально-процесуальної діяльності . - С .72
Особи, які мають і захищають свої інтереси у кримінальному процесі . - С .85
Учасники кримінального процесу, які захищають і представляють інтереси інших осіб . - С .94
Особи, які сприяють кримінальному судочинству . - С .100
Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві . - С .105
Тест-тренінг . - С .112
Питання для самоконтролю . - С .115
Завдання до модульної контрольної роботи . - С .115
Модуль 3. ДОКАЗУВАННЯ І ДОКАЗИ У КРИМІНАЛЬНОМУ
ПРОЦЕСІ . - С .116
Рекомендована література . - С .116
Матеріали для вивчення . - С .118
Поняття доказів у кримінальному судочинстві та їх класифікація . - С .118
Поняття джерел доказів та їх характеристика . - С .121
Поняття, основні риси та елементи кримінально-процесуального доказування . - С .144
Мета, предмет, межі та суб'єкти доказування . - С .148
Особливості процесу доказування у різних стадіях кримінального процесу . - С .152
Тест-тренінг . - С .163
Питання для самоконтролю . - С .166
Модуль 4. ЦИВІЛЬНИЙ ПОЗОВ У КРИМІНАЛЬНОМУ
СУДОЧИНСТВІ. СТРОКИ І СУДОВІ ВИТРАТИ. ЗАХОДИ
ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ . - С .167
Рекомендована література . - С .167
Матеріали для вивчення . - С .171
Цивільний позов у кримінальному судочинстві . - С .171
Процесуальні строки . - С .177
Судові витрати . - С .183
Заходи процесуального примусу . - С .186
Поняття, види та характеристика запобіжних заходів . - С .187
Тест-тренінг . - С .203
Питання для самоконтролю . - С .205
Завдання до модульної контрольної роботи . - С .206
Питання для підготовки до іспиту . - С .207
Додатки. Відповіді на питання для самоконтролю . - С .210
УДК
ББК 67.411я7

Кл.слова (ненормированные):
Процес кримінальний -- Criminal process -- Процесс криминальный -- Судочинство кримінальне -- Criminal process -- Судопроизводство уголовное

Экземпляры всего: 1
АБ (1)
Свободны: АБ (1)
Найти похожие


18.
343.98
Ч-93


    Чурилов, С.Н..
    Криминалистическая тактика: Учебное пособие в структурно-логических схемах [Текст] / С.Н. Чурилов. - М. : ИВЦ "Маркетинг", 2001. - 184 с. - ISBN 5-94462-030-7 : 9.30 р.
УДК
ББК 67.401

Кл.слова (ненормированные):
Криміналістика -- Criminal sCence -- Криминалистика -- Процес кримінальний -- Criminal process -- Процесс криминальный

Экземпляры всего: 2
АБ (2)
Свободны: АБ (2)
Найти похожие


19.
343.1(477)
Н-19


    Назаров, В.В..
    Кримінальний процес: Навч. посіб. - Вид. 2-ге, доп. і переробл. [Текст] / В.В. Назаров, Г. М. Омельяненко. - К. : Знання, 2007. - 584 с. - ISBN 978-966-326-241-3 : 55.00 р.
    Содержание:
ПЕРЕДМОВА . - С .3
Частина І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО
ПРОЦЕСУ УКРАЇНИ . - С .4
ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ, ЙОГО
ЗАВДАННЯ, СТАДІЇ ТА ДЖЕРЕЛА . - С .4
Поняття кримінального процесу та його завдання . - С .4
Кримінально-процесуальні правовідносини . - С .8
Стадії кримінального процесу . - С .11
Поняття кримінально-процесуального закону і норми . - С .17
Дія кримінально-процесуального закону в просторі, часі та щодо осіб . - С .22
Кримінально-процесуальна форма та процесуальні гарантії . - С .26
Кримінально-процесуальні функції . - С .28
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ . - С .30
ЗАСАДИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ . - С .31
Поняття, значення і система засад кримінального провадження . - С .31
Конституційні засади кримінального провадження та їх характеристика . - С .33
Спеціальні засади кримінального провадження та їх характеристика . - С .67
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ . - С .75
СУБ'ЄКТИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ . - С .76
Поняття та класифікація суб'єктів кримінального провадження . - С .76
Суб'єкти, які провадять досудове розслідування та здійснюють правосуддя . - С .78
Суб'єкти, які мають та обстоюють у кримінальному провадженні власні інтереси . - С .98
Суб'єкти, які захищають та представляють інтереси інших осіб . - С .114
Суб'єкти, які сприяють кримінальному судочинству і здійсненню правосуддя . - С .125
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ . - С .135
ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ І СУДОВІ ВИТРАТИ . - С .136
Поняття процесуальних строків, порядок їх обчислення та поновлення . - С .136
Поняття і склад судових витрат . - С .142
Процесуальний порядок відшкодування судових витрат . - С .146
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ . - С .152
ЗАХОДИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ . - С .153
Загальна характеристика заходів процесуального примусу, їх види . - С .153
Затримання підозрюваного у вчиненні злочину . - С .154
Поняття і види запобіжних заходів . - С .157
Інші заходи процесуального примусу . - С .178
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ . - С .183
ДОКАЗИ, ДОКАЗУВАННЯ І ЗАСОБИ ДОКАЗУВАННЯ . - С .184
Поняття кримінально-процесуального доказування та характеристика його елементів . - С .184
Предмет межі та суб'єкти доказування у кримінальній справі . - С .191
Поняття і класифікація доказів та їх джерел . - С .195
Характеристика джерел доказів . - С .201
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ . - С .215
ДОСУДОВЕ ПРОВАДЖЕННЯ . - С .216
ПОРУШЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ . - С .216
Поняття, сутність, завдання і значення стадії порушення кримінальної справи . - С .216
Органи та посадові особи, які вирішують питання про порушення кримінальної справи . - С .219
Приводи і підстави для порушення кримінальної справи . - С .221
Оцінка та засоби перевірки заяв (повідомлень) про злочини . - С .229
Процесуальний порядок порушення кримінальної справи . - С .231
Відмова у порушенні кримінальної справи . - С .238
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ . - С .247
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ . - С .248
Поняття стадії досудового розслідування та її форми . - С .248
Характеристика основних положень досудового слідства . - С .252
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ . - С .266
ПРИТЯГНЕННЯ ЯК ОБВИНУВАЧЕНОГО. ПРЕД'ЯВ-
ЛЕННЯ ОБВИНУВАЧЕННЯ . - С .267
Поняття обвинувачення, підстави та процесуальний порядок притягнення як обвинуваченого . - С .267
Порядок пред'явлення обвинувачення . - С .272
Зміна і доповнення обвинувачення . - С .278
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ . - С .280
СЛІДЧІ ДІЇ . - С .280
Поняття, сутність та класифікація слідчих дій . - С .280
Загальна характеристика слідчих дій . - С .289
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ . - С .325
ЗУПИНЕННЯ І ЗАКІНЧЕННЯ ДОСУДОВОГО
СЛІДСТВА . - С .326
Поняття, підстави та процесуальний порядок зупинення досудового слідства . - С .326
Підстави, форми та процесуальний порядок закінчення досудового слідства . - С .331
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ . - С .348
СУДОВЕ ПРОВАДЖЕННЯ . - С .349
ПІДСУДНІСТЬ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ . - С .349
Поняття і значення підсудності . - С .349
Види підсудності . - С .351
Передача справи з одного суду до іншого . - С .357
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ . - С .358
ПОПЕРЕДНІЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ СУДДЕЮ . - С .359
Поняття і значення стадії попереднього розгляду справи суддею . - С .359
Питання, які вирішуються суддею у попередньому розгляді справи . - С .363
Порядок попереднього розгляду справи . - С .366
Рішення судді за результатами попереднього розгляду справи . - С .368
Підготовка справи до судового розгляду . - С .373
Особливості попереднього розгляду в справах, які пору шуються за скаргою потерпілого . - С .376
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ . - С .378
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ
КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ . - С .379
Суть і значення стадії судового розгляду . - С .379
Поняття і характеристика загальних положень судового розгляду . - С .381
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ . - С .402
ПОРЯДОК СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ . - С .403
Підготовча частина судового засідання . - С .404
Судове слідство . - С .408
Судові дебати. Останнє слово підсудного . - С .418
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ . - С .421
ВИРОК СУДУ . - С .422
Суть, значення і властивості вироку . - С .422
Питання, що вирішуються судом при постановленні вирок} . - С .426
Види вироків . - С .428
Структура і зміст вироку . - С .431
Процесуальний порядок постановления і проголошення вироку . - С .436
Окрема ухвала (постанова) суду . - С .440
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ . - С .441
АПЕЛЯЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ . - С .442
Поняття, завдання та основні риси (положення) апеляційного провадження в кримінальному процесі . - С .442
Об'єкти і суб'єкти апеляційного оскарження . - С .447
Строки і порядок апеляційного оскарження.
Наслідки подання апеляції . - С .450
Апеляційна скарга та апеляційне подання . - С .454
Розгляд справи в суді апеляційної інстанції . - С .456
Підстави для скасування або зміни вироку чи постанови . - С .464
Ухвала і вирок (постанова) апеляційної інстанції . - С .483
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ . - С .486
КАСАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ . - С .487
Суть і завдання касаційного провадження та його особливості . - С .487
Об'єкти, суб'єкти, строки і порядок касаційного оскарження та внесення касаційного подання . - С .489
Строки розгляду справи у касаційному суді і порядок розгляду справи . - С .493
Результати розгляду справи касаційною інстанцією . - С .496
Ухвала касаційного суду . - С .499
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ . - С .501
ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ У ПОРЯДКУ ВИКЛЮЧНОГО
ПРОВАДЖЕННЯ . - С .502
Поняття, підстави і строки перегляду судових рішень у порядку виключного провадження . - С .502
Процесуальний порядок перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами . - С .507
Процесуальний порядок перегляду судових рішень з підстав неправильного застосування кримінального закону та істотного порушення вимог кримінально-нроцесуаль-ного закону, які істотно вилинули на правильність судового рішення . - С .509
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ . - С .512
ВИКОНАННЯ ВИРОКУ . - С .514
Загальна характеристика кримінально-процесуальної діяльності у стадії виконання вироку суду . - С .514
Набрання вироком законної сили і порядок звернення його до виконання . - С .515
Процесуальні питання, які вирішує суд у стадії виконання вироку . - С .519
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ . - С .527
ОСОБЛИВІ ПОРЯДКИ ПРОВАДЖЕННЯ У
КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ . - С .528
ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ЗЛОЧИНИ
НЕПОВНОЛІТНІХ . - С .528
Поняття та значення особливого порядку провадження в справах про злочини неповнолітніх . - С .528
Особливості предмета доказування у справах про злочини неповнолітніх . - С .531
Особливості провадження розслідування у справах про злочини неповнолітніх . - С .536
Особливості судового розгляду справ про злочини неповнолітніх . - С .541
Порядок застосування до неповнолітніх примусових заходів виховного характеру . - С .549
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ . - С .555
ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ
ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ . - С .556
1.
Загальні особливості та умови застосування примусових заходів медичного характеру . - С .556
Порядок досудового провадження про застосування примусових заходів медичного характеру . - С .559
Провадження в суді першої інстанції . - С .562
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ . - С .566
ЛІТЕРАТУРА . - С .567
УДК
ББК 67.9(4Укр)411

Кл.слова (ненормированные):
Процес кримінальний -- Criminal process -- Процесс криминальный


Доп.точки доступа:
Омельяненко, Г.М.
Экземпляры всего: 57
АБ (57)
Свободны: АБ (57)
Найти похожие


20.
343.8
К-82


   
    Кримінально-виконавче право України: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів [Текст] : за ред. проф. Степанюка А.Х. - К. : Право, 2005. - 256 с. - ISBN 966-8467-33-7 : 21.00 р.
    Содержание:
Поняття кримінально-виконавчого права, предмет і система курсу . - С .3
Політика у сфері виконання покарань . - С .3
Кримінально-виконавче право: його предмет і метод . - С .5
Діяльність органів та установ виконання покарань як предмет регулювання кримінально-виконавчого права . - С .6
Джерела кримінально-виконавчого права . - С .7
Принципи кримінально-виконавчого права . - С .8
Наука кримінально-виконавчого права . - С .12
Кримінально-виконавче законодавство України . - С .14
Правовий статус засуджених . - С .20
Органи і установи виконання покарань . - С .27
Загальна характеристика кримінально-виконавчої системи України . - С .27
Управління кримінально-виконавчою системою.
Органи виконання покарань та їх компетенція . - С .29
Установи виконання покарань . - С .33
Взаємодія органів та установ виконання покарань з іншими органами держави, підприємствами та установами . - С .37
Нагляд і контроль за виконанням кримінальних покарань.
Участь громадськості у виправленні і ресоціалізаціі засуджених . - С .39
Міжнародні стандарти поводження із засудженими . - С .44
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
Виконання покарання у виді штрафу . - С .54
Виконання покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу . - С .62
Виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю . - С .70
Виконання покарання у виді громадських робіт . - С .78
Виконання покарання у виді виправних робіт . - С .87
Порядок виконання покарання у виді виправних робіт . - С .87
Умови відбування покарання у виді виправних робіт . - С .91
Порядок притягнення засуджених до відбування покарання у виді виправних робіт . - С .92
Обчислення строку відбування покарання у виді виправних робіт . - С .94
Порядок зняття з обліку осіб, засуджених до виправних робіт . - С .99
Виконання покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців . - С .101
Виконання покарання у виді конфіскації майна . - С .105
Виконання покарання у виді арешту . - С .113
Загальний порядок виконання покарання у виді арешту . - С .113
Особливості виконання покарання у виді арешту відносно військовослужбовців . - С .117
Виконання покарання у виді обмеження волі . - С .124
Виконання покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців . - С .132
Класифікація засуджених до позбавлення волі і їх розподіл за видами установ виконання покарань . - С .145
Поняття, значення і критерії класифікації засуджених до позбавлення волі . - С .145
Визначення засудженим виду установи виконання покарання . - С .153
Загальні положення виконання покарання у виді позбавлення волі . - С .163
Режим у колоніях та засоби його забезпечення . - С .171
Умови відбування покарання в колоніях . - С .180
Праця засуджених до позбавлення волі . - С .190
Правові підстави та мета залучення засуджених до пращ . - С .190
Умови праці засуджених до позбавлення волі . - С .192
Особливості відбування покарання в колоніях різних видів . - С .200
Особливості відбування покарання у виді позбавлення волі засудженими жінками і неповнолітніми . - С .204
1 Особливості відбування покарання у виді позбавлення волі засудженими жінками . - С .204
Особливості відбування покарання у виді позбавлення волі неповнолітніми . - С .209
Порядок і умови виконання та відбування покарання у виді довічного позбавлення волі . - С .218
Звільнення від відбування покарання . - С .223
1 Загальні положення про звільнення та підстави звільнення засуджених від відбування покарання у виді позбавлення волі . - С .223
Звільнення у зв'язку з відбуттям строку покарання, призначеного вироком суду . - С .225
Звільнення на підставі закону про амністію та акта про помилування . - С .226
Звільнення у зв'язку з скасуванням вироку і закриттям кримінальної справи . - С .232
5 Звільнення у зв'язку з закінченням строків давності виконання обвинувального вироку . - С .234
6 Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання . - С .235
7 Звільнення на підставі хвороби . - С .237
8 Інші підстави звільнення від відбування покарання . - С .239
Нагляд за особами, звільненими від відбування покарання . - С .241
Здійснення контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання . - С .247
УДК
ББК 67.308я73

Кл.слова (ненормированные):
Право кримінальне -- Criminal law -- Право уголовное -- Процес кримінальний -- Criminal process -- Процесс криминальный -- Злочин -- Crime -- Преступление

Экземпляры всего: 2
АБ (2)
Свободны: АБ (2)
Найти похожие
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© library21.ru, 2015-2017