На главную Библиотеки Германии

Библиотеки


160. Московская государственная художественно-промышленная академия имени С.Г.Строганова - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>U=347.9<.>)
Найдено 67 книг(а)/журнал(ов)
Показаны книги/журналы с 1 по 20

1.
   347.9
   Ш 90


    Штефан, Олена Олександрівна.
    Цивільне процесуальне право України [Текст] : навч. посіб. / О. О. Штефан. - К. : Юрінком Інтер, 2009. - 360 с. - ISBN 978-966-667-343-8 : 055.00 р.
УДК
ББК 67.9
Рубрики: право цивільне процесуальне
Кл.слова (ненормированные):
ПРОЦЕС ЦИВІЛЬНИЙ -- право цивільне процесуальне
Аннотация: Навчальний посібник підготовлено на основі аналізу законодавства, практики його застосування, сучасних концепцій розвитку науки цивільного процесуального права. В оригінальній, доступній для сприйняття формі подано інститути цивільного процесуального права України, яким встановлюється процесуальний порядок здійснення правосуддя з цивільних справ, що виникають у державі з цивільних, трудових, сімейних та інших правовідносин. Поєднання навчального матеріалу зі схемами та таблицями сприяє засвоєнню матеріале. Для студентів, аспірантів, викладачів вищих юридичних навчальних закладів.

Экземпляры всего: 4
АБ (3), ЧЗ (1)
Свободны: АБ (3), ЧЗ (1)
Найти похожие


2.
   347.9
   Д 31


    Демський, Едуард Францович.
    Адміністративне процесуальне право України [Текст] : навч. посіб. / Е. Ф. Демський. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - 496 с. - ISBN 978-966-667-308-7 : 045.00 р.
УДК
ББК 67.9
Рубрики: право адміністративне процесуальне
Кл.слова (ненормированные):
СУДОЧИНСТВО -- ПРОЦЕС адміністративний
Аннотация: Навчальний посібник підготовлено відповідно до реального стану визнання і захисту прав, свобод та інтересів фізичних чи юридичних осіб засобами адміністративного процесуального регулювання суспільних відносин, що базуються на положеннях Конституції України, законодавства про судоустрій та інших законах, які регулюють публічні відносини. В посібнику розкривається зміст Загальної та Особливої частин адміністративного процесуального права України як нової галузі правової системи держави. Автором зроблена спроба нового, на базі концепції адміністративної реформи, підходу до визначення адміністративного процесу не тільки і не стільки як виконавчо-розпорядчої діяльності органів владних повноважень, а як процесуальної діяльності щодо захисту і забезпечення прав, свобод та інтересів фізичних чи юридичних осіб.??Посібник розраховано на студентів юридичних вузів, аспірантів, викладачів, науковців, працівників судових і правоохоронних органів та органів владних повноважень при реалізації ними юрис-дикційних повноважень.??

Экземпляры всего: 5
АБ (5)
Свободны: АБ (5)
Найти похожие


3.
   347.9
   Б 91


    Буркацький, Леонід Карпович.
    Захист цивільного права та інтересу: Методика складання документів, коментарі, позовні та інші заяви [Текст] : навч. -практ. посіб / Л. К. Буркацький. - К. : Юрінком Інтер, 2006. - 400 с. - ISBN 966-667-189-1 : 025.00 р.
УДК
ББК 67.9(4УКР)304я73
Рубрики: процес цивільний
Кл.слова (ненормированные):
кодекс цивільно- процесуальний -- ПРОЦЕС ЦИВІЛЬНИЙ -- СУДОЧИНСТВО цивільне
Аннотация: У навчально-практичному посібнику аналізуються гарантії здійснення права на судовий захист цивільного права та інтересу, подається методика складання цивільно-правових документів і великий обсяг позовних та інших заяв із повним текстом їх викладення згідно з вимогами процесуального законодавства. Пропонується коментар до відповідних актів цивільного права, пов'язаних із тематикою і змістом документів. Розрахований на студентів та викладачів вищих навчальних закладів, юридичних факультетів, а також адвокатів, інших практикуючих юристів і широкого кола читачів.??

Экземпляры всего: 2
АБ (2)
Свободны: АБ (2)
Найти похожие


4.
   347.9
   Ц 57


   
    Цивільний процес України: Академічний курс [Текст] : підручник / за ред. С.Я Фурси. - К. : КНТ, 2009. - 848 с. - ISBN 978-966-8721-37-3 : 110.00 р.
УДК
ББК 67.9(4УКР)404я7
Рубрики: процес цивільний
Кл.слова (ненормированные):
ПРАВО ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ -- ПРОЦЕС ЦИВІЛЬНИЙ
Аннотация: У підручнику даються теоретичні основи цивільного процесу України.??Оскільки джерелом науки є судова практика, тому з метою кращого засвоєння студентами теоретичного матеріалу запропоновано велику кількість прикладів із судової практики. Складні теоретичні питання демонструються студентам на наочному матеріалі -схемах. Підручник розрахований на викладання навчальної дисципліни "Цивільний процес України". Ця книга орієнтована насамперед на студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, проте стане у пригоді викладачам, аспірантам, здобувачам, іншим фахівцям у галузі права.


Доп.точки доступа:
Фурси, Світлани Ярославівни \за ред.\
Экземпляры всего: 3
АБ (3)
Свободны: АБ (3)
Найти похожие


5.
   34
   К 57


   
    Кодекс адміністративного судочинства України: Офіційний текст (Станом на 20 вересня 2009 року). Адміністративне судочинство: загальні положення; зразки позовних заяв [Текст]. - К. : Атіка, 2009. - 236 с. - ISBN 978-966-326-368-7 : 013.00 р.
УДК
ББК 67.9(4Укр)400.1
Рубрики: законодавство
Кл.слова (ненормированные):
КОДЕКС АДМІНІСТРАТИВНОго судочинства -- СУДОЧИНСТВО адміністративне
Аннотация: Видання містить офіційний текст Кодексу адміністративного судочинства України (станом на 20 вересня 2009 року). У науково-практичному посібнику викладено основні положення адміністративного судочинства в Україні, а також уміщено зразки позовних заяв до адміністративних судів у спорах з різних видів правовідносин, що виникають між громадянами та юридичними особами,-з одного боку, і органами державної влади та органами місцевого самоврядування, їхніми посадовими і службовими особами - з іншого.??Посібник може бути використаний громадянами та представниками юридичних осіб з метою судового захисту відповідних прав і законних інтересів у сфері публічно-владних правовідносин.

Экземпляры всего: 6
АБ (6)
Свободны: АБ (6)
Найти похожие


6.
   347.9
   К 89


    Кузьменко, Оксана Володимирівна.
    Адміністративно-процесуальне право України [Текст] : підручник / О. В. Кузьменко, Т. О. Гуржій ; за ред. О. В. Кузьменко. - К. : Атіка, 2008. - 416 с. - ISBN 978-966-326-226-0 : 050.00 р.
УДК
ББК 67.9(4Укр)401я73
Рубрики: процес адміністративний
Кл.слова (ненормированные):
ПРОЦЕС АДМІНІСТРАТИВНИЙ -- ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНо-процесуальнЕ
Аннотация: У підручнику на основі досягнень адміністративно-процесуальної науки, сучасного адміністративно-процесуапьиого законодавства і практики його застосування визначено основні питання курсу адміністративно-процесуального права. Для студентів, аспірантів та викладачів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти, а також наукових і практичних працівників.


Доп.точки доступа:
Гуржій, Тарас Олександрович; Кузьменко, О.В. \за ред.\
Экземпляры всего: 5
АБ (5)
Свободны: АБ (5)
Найти похожие


7.
   347.9
   О-75


   
    Основи адміністративного судочинства в Україні [Текст] : навч. посіб. для юр. факультетів та юр. клінік / за заг. ред.: Н. В. Александрової, Р. О. Куйбіди. - 2-е вид., доп. і перероб. - К. : КНТ, 2009. - 248 с. - ISBN 978-966-373-555-9 : 058.00 р.
УДК
ББК 67.9(4Ук)301.15
Рубрики: Судоустрій
Кл.слова (ненормированные):
ПРОЦЕС АДМІНІСТРАТИВНИЙ
Аннотация: У навчальному посібнику розкрито основні положення адміністративного судочинства. Посібник призначений насамперед для викладання основ адміністративного судочинства у вищих юридичних навчальних закладах, на юридичних факультетах та у юридичних клініках, та підготовки студентів. У посібнику широко використано практику Європейського Суду з прав людини у відповідній сфері. У першій частині посібника викладені теоретичні основи адміністративного судочинства, друга частина повинна допомогти викладачам у викладанні курсу адміністративного судочинства та підготовці завдань для студентів, а студентам - у засвоєнні вивченого матеріалу через розв'язання тестів, задач тощо. Видання може стати корисним не лише для викладачів, студентів та аспірантів, а й для суддів адміністративних судів та претендентів на посаду судді адміністративного суду, державних службовців, адвокатів та усіх, хто цікавиться розвитком адміністративної юстиції в Україні.


Доп.точки доступа:
Александрової, Н.В. \за заг. ред.\; Куйбіди, Р.О. \за заг. ред.\
Экземпляры всего: 1
АБ (1)
Свободны: АБ (1)
Найти похожие


8.
   347.9
   П 12


    Павлик, Петро Михайлович.
    Процесуальна документація [Текст] : навч. посіб. / П. М. Павлик, Ж. В. Удовенко, Т. М. Кілічава. - 2-е вид. - К. : ЦУЛ, 2009. - 464 с. - ISBN 978-966-364-839-2 : 120.00 р.
УДК
ББК 37.410(4Укр)я73
Рубрики: Судоустрій
Кл.слова (ненормированные):
СУДОЧИНСТВО АДМІНІСТРАТИВНЕ -- ПРАВО ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ -- ПРОЦЕС ЦИВІЛЬНИЙ -- ПРАВО КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬ -- ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ -- ПРОЦЕС АДМІНІСТРАТИВНИЙ -- ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕС
Аннотация: У навчальному посібнику наведений навчальний та практичний матеріал з курсу кримінально-процесуального, цивільного процесуального, адміністративного судочинства, господарського процесу, а також конституційного судочинства та Європейського Суду з прав людини у формі відповідних процесуальних зразків.??Розрахований на слухачів, студентів вищої школи юридичного профілю, працівників органів внутрішніх справ, прокуратури, суду, адвокатів, а також широкого кола читачів всіх, хто небайдужий до забезпечення законності прав, свобод та законних інтересів людини.


Доп.точки доступа:
Удовенко, Жанна Володимирівна; Кілічава, Тетяна Михайлівна
Экземпляры всего: 1
АБ (1)
Свободны: АБ (1)
Найти похожие


9.
   347.9
   Ц 57


   
    Цивільне процесуальне право України [Текст] : підручник / за заг. ред. С. С. Бичкової. - К. : Атіка, 2009. - 760 с. - ISBN 978-966-326-309-0 : 090.00 р.
УДК
ББК 67.9(4УКР)404я73
Рубрики: право цивільне процесуальне
Кл.слова (ненормированные):
ПРОЦЕС ЦИВІЛЬНИЙ -- СУДОЧИНСТВО


Доп.точки доступа:
Бичкової, Світлани Сергіївни \за заг. ред.\
Экземпляры всего: 3
АБ (3)
Свободны: АБ (3)
Найти похожие


10.
   347.9
   Н 15


    Навроцька, Юлія Вячеславівна.
    Заочний розгляд справи в цивільному процесі України [Текст] : монографія / Ю. В. Навроцька. - К. : Юрінком Інтер, 2009. - 192 с. - ISBN 978-966-667-360-5 : 034.20 р.
УДК
ББК 67.9(4УКР)310
Рубрики: Процес цивільний
Кл.слова (ненормированные):
ПРАВО ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ -- СУДОЧИНСТВО ЦИВІЛЬНЕ

Экземпляры всего: 2
АБ (2)
Свободны: АБ (2)
Найти похожие


11.
   347.9
   П 44


   
    Податкові спори [Текст] / за заг. ред. Ф. О. Ярошенка. - К. : Юрінком Інтер, 2009. - 320 с. - ISBN 978-966-667-345-4 : 031.35 р.
УДК
ББК 67.9(4УКР)302
Рубрики: Право податкове
Кл.слова (ненормированные):
ЗАКОНОДАВСТВО -- ПОДАТКИ -- ПРАВО ПОДАТКОВЕ -- ПРАВОПОРУШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВ


Доп.точки доступа:
Ярошенка, Ф.О. \за заг. ред.\
Экземпляры всего: 1
АБ (1)
Свободны: АБ (1)
Найти похожие


12.
   347.9
   Г 46


    Гіжевський, Володимир Казімірович.
    Правові основи захисту прав і законних інтересів платників податків в адміністративному порядку [Текст] : навч. посіб. / В. К. Гіжевський, О. М. Буханевич, О. М. федорчук. - К. : Атіка, 2010. - 196 с. - ISBN 978-966-326-344-1 : 030.00 р.
УДК
ББК 67.401.я7+65.261.4я7
Рубрики: процес адміністративний
Кл.слова (ненормированные):
ПРОЦЕС АДМІНІСТРАТИВНИЙ -- ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕС -- ПРАВО ПОДАТКОВЕ


Доп.точки доступа:
Буханевич, О.М.; Федорчук, О.М.
Экземпляры всего: 1
АБ (1)
Свободны: АБ (1)
Найти похожие


13.
   347.9
   П 78


   
    Проблеми теорії та практики цивільного судочинства [Текст] : монографія / за ред. В. В. Комарова. - Х. : Харків юридичний, 2008. - 928 с. - ISBN 978-966-8395-37-6 : 180.00 р.
УДК
ББК 67.310.9(4УКР)
Рубрики: Судочинство
Кл.слова (ненормированные):
СУД -- КОДЕКС ЦИВІЛЬНО- ПРОЦЕСУАЛЬН -- ЗАКОНОДАВСТВО -- ПРОЦЕС ЦИВІЛЬНИЙ
Аннотация: У монографії досліджуються актуальні проблеми теорії та практики цивільного судочинства в аспекті європейських стандартів правосуддя, результатів останньої кодифікації цивільного процесуального законодавства та подальшої судово-правової реформи.??Розрахована на суддів, працівників апарату судів, інших юристів-практиків, науковців, студентів юридичних вищих навчальних закладів.??


Доп.точки доступа:
Комарова, В.В. \за ред.\
Экземпляры всего: 1
АБ (1)
Свободны: АБ (1)
Найти похожие


14.
   347.9
   М 58


   
    Міжнародний цивільний процес України [Текст] : навч. посіб. Практикум / за ред. С. Я. Фурси. - К. : Видавець Фурса С.Я. : КНТ, 2010. - 328 с. - ISBN 978-966-8721-89-4 : 075.00 р.
УДК
ББК 67.412.2я73
Рубрики: Процес цивільний
Кл.слова (ненормированные):
РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВЕ
Аннотация: Навчальна розробка «Міжнародний цивільний процес України» є складовою підручника Цивільний процес України: Академічний курс/ Зазаг. ред. СЯ. Фурси. - К.: ВидавецьФурсаСЯ.: КНТ, 2009. - 848 с, оскільки питання, присвячені провадженню у справах за участю іноземних осіб викладається у межах даної навчальної дисципліни. Проте з метою поглибленого вивчення міжнародного цивільного процесу він може викладатися як самостійний спецкурс для магістрів за освітнім напрямом: «Правознавство», «Міжнародне право», «Міжнародні відносини».??Підручник, крім теоретичної частини, включає Практикум, у якому мають місце навчальна програма, тематичний план, спеціальна література, питання для обговорення, тестові завдання та ситуаційні задачі, теми для рефератів, дипломних і магістерських робіт.??Обсяг теоретичної частини дисципліни та Практикуму відповідає тематичному плану викладання даного спецкурсу у вищих навчальних закладах освіти та модульній системі оцінювання знань студентів.??


Доп.точки доступа:
Фурси, С.Я. \за ред.\
Экземпляры всего: 1
АБ (1)
Свободны: АБ (1)
Найти похожие


15.
   347.9
   Т 98


    Тюріна, О. В.
    Сучасні системи судових і правоохоронних органів (порівляняльно- правова характеристика [Текст] / О. В. Тюріна. - К. : КНТ, 2008. - 96 с. - ISBN 978-966-373-300-5 : 015.00 р.
УДК
ББК 67
Рубрики: Правознавство порівняльне
Кл.слова (ненормированные):
СИСТЕМА ПРАВОВА
Аннотация: У навчальному посібнику розкривається зміст поняття системи судових та правоохоронних органів, а також науково обґрунтовується залежність і обумовленість організаційно-функціональної побудови системи судових і правоохоронних органів від особливостей національної правової системи певної правової сім'ї, а також визначається типізація систем судових і правоохоронних органів.??

Экземпляры всего: 1
АБ (1)
Свободны: АБ (1)
Найти похожие


16.
   34
   Ц 57


   
    Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар [Текст] / за заг. ред. С. С. Бичкової. - 2-е вид., доповн. і переробл. - К. : Атіка, 2010. - 896 с. - ISBN 978-966-326-370-0 : 130.00 р.
УДК
ББК 67.9(4Укр)410-3
Рубрики: Законодавство


Доп.точки доступа:
Бичкової, Світлани Сергіївни \за заг. ред.\
Экземпляры всего: 1
АБ (1)
Свободны: АБ (1)
Найти похожие


17.
347.9
К-89


    Кузьменко, О.В..
    Теоретичні засади адміністративного процесу: Монографія [Текст] / О.В. Кузьменко. - К. : Атіка, 2005. - 352 с. - ISBN 966-326-143-9 : Б. ц.
    Содержание:
Вступ . - С .3
Природа юридичного процесу . - С .7
Генезис юридичного процесу . - С .7
Система юридичного процесу . - С .25
Види юридичного процесу . - С .33
Адміністративно-процесуальне право: концептуальні детермінанти . - С .59
Теоретичні засади детермінації предмета регулювання адміністративно-процесуального права . - С .59
Логіко-методологічний аналіз дефініції «предмет адміністративно-процесуального права . - С .81
Норми адміністративно-процесуального права: теоретичний аспект . - С .101
Метод правового регулювання в адміністративно-процесуальному праві . - С .114
Структура адміністративно-процесуального права . - С .129
Взаємодія адміністративно-процесуального права з іншими галузями права . - С .131
Принципи адміністративно-процесуального права . - С .137
Зміст та структура адміністративного процесу . - С .156
Адміністративний процес та адміністративно-процесуальне право . - С .156
Адміністративна процедура в адміністративному процесі . - С .164
Суб'єкти адміністративного процесу . - С .174
Строки в адміністративному процесі . - С .181
Структура адміністративного процесу . - С .200
Неконфліктні провадження в адміністративному процесі . - С .216
УДК
ББК 67.9(4укр)301

Кл.слова (ненормированные):
Право адміністративне -- Administrative law -- Право административное -- Процес адміністративний -- Administrative process -- Процесс административный -- Правопорушення адміністративні -- Administrative infraction -- Правонарушения административ.
АБ
Свободных экз. нет
Найти похожие


18.
347.9
З-89


   
    Зразки процесуальних документів: Посібник [Текст] : бірюкова А.М., Грек Б.М., Куринська С.О., Яновська О.Г. За ред. С.О. Куринської. - [Б. м. : б. и.], 2006. - 176 с. - ISBN 966-520-085-2 : 14.00 р.
    Содержание:
Цивільне, сімейне, житлове, трудове, земельне та цивільне процесуальне законодавство України
Заява про вжиття запобіжних заходів до пред'явлення позову та забезпечення доказів у цивільній справі . - С .8
Скарга по справах, що виникають з адміністративно-правових відносин (скарги на рішення, дії або бездіяльність виборчих комісій, на дії органів і службових осіб у зв'язку з накладенням адміністративних стягнень, на рішення, дії або бездіяльність державних органів, юридичних чи службових осіб у сфері управлінської діяльності і т. ін.) . - С .9
Заява в справах окремого провадження
(про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним, про усиновлення дітей, які проживають на території
України, про встановлення неправильності запису в актах цивільного стану, про встановлення фактів, що мають юридичне значення і т. ін.) . - С .11
Позовна заява про визнання правочину недійсним . - С .15
Позовна заява про захист особистих немайнових прав . - С .16
Позовна заява про захист права власності та визнання права власності на майно . - С .18
Позовна заява про захист права інтелектуальної власності . - С .20
Позовна заява про забезпечення виконання зобов'язання . - С .21
Позовна заява про припинення (розірвання) окремих видів зобов'язань та відшкодування завданих збитків (шкоди) . - С .23
Позовна заява по спорах, що виникають з договорів лізингу, найму (оренди) . - С .25
Позовна заява по спорах, що виникають з договорів займу та позики . - С .27
Позовна заява по спорах, що виникають з недоговірних зобов'язань . - С .28
Позовна заява про відшкодування майнової та немайнової шкоди . - С .30
Позовна заява по спорах, що виникають із спадкового права . - С .31
Позовна заява про визнання шлюбу недійсним, розірванння шлюбу, стягнення аліментів . - С .33
Позовна заява по спорах, що виникають з особистих немайнових прав та обов'язків подружжя, батьків і дітей, інших членів сім'ї . - С .38
Позовна заява по спорах, що виникають з майнових прав та обов'язків подружжя і інших членів сім'ї . - С .39
Позовна заява по спорах, що виникають з договорів найму житлових приміщень та з правовідносин по користуванню приватним житловим фондом (визнання права на користування житловим приміщенням, визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням і т. ін.) . - С .42
Позовна заява по спорах, пов'язаних з правом власності на земельну ділянку та з правом користування земельною ділянкою . - С .46
Позовна заява по колективних та індивідуальних трудових спорах (про поновлення на роботі незаконно звільненого працівника та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу, стягнення заборгованості по заробітній платі, відшкодування моральної шкоди у зв'язку з порушенням трудових прав і т. ін.) . - С .48
Апеляційна скарга на рішення (ухвалу) в цивільній справі . - С .54
Касаційна скарга на рішення (ухвалу) в цивільній справі . - С .58
Заява про перегляд судового рішення, що набрало законної сили, у зв'язку з нововиявленими або винятковими обставинами . - С .68
Господарське та господарське процесуальне законодавство
Позов про захист суб'єктів господарювання від недобросовісної конкуренції . - С .70
Позов про відшкодування шкоди і збитків, завданих підприємцем довкіллю та законним інтересам суб'єктів господарювання . - С .73
Позов про скасування реєстрації суб'єкта господарської діяльності . - С .78
Позов про захист права власності та інших майнових прав суб'єкта господарювання . - С .79
Позов про відшкодування збитків, завданих суб'єкту господарювання порушенням його майнових прав юридичними особами, а також органами державної влади чи органами місцевого самоврядування . - С .82
Позов про визнання господарського договору недійсним або про розірвання господарського зобов'язання . - С .83
Заява про визнання суб'єкта підприємництва банкрутом . - С .86
Претензія по спору, що виник з договору перевезення чи з договору про надання послуг зв'язку, чи договору, заснованому на державному замовленні . - С .92
Позов про визнання недійсним акта ненормативного характеру (наприклад, рішення податкового органу про донарахування податку та штрафних санкцій) . - С .95
Відзив на позовну заяву . - С .98
Апеляційна скарга на рішення господарського суду . - С .114
Касаційна скарга на рішення господарського суду . - С .115
Відзив на апеляційну або касаційну скаргу . - С .118
Заява про перегляд рішення господарського суду за нововиявленими обставинами . - С .134
Заява про відстрочку або розстрочку виконання рішення, змін способу та порядку виконання рішення, ухвали, постанови . - С .136
Позов про відшкодування збитків, завданих суб'єкту господарювання невиконанням або неналежним виконанням господарського договору . - С .137

Адміністративне, кримінальне і кримінально-процесуальне законодавство України
Скарга на постанову адміністративного органу про накладення адміністративного стягнення . - С .144
Скарга на постанову про порушення кримінальної справи . - С .145
Скарга на постанову про відмову в порушенні кримінальної справи . - С .146
Скарга на постанову про закриття кримінальної справи . - С .148
Клопотання на досудовому слідстві: про зміну юридичної кваліфікації, про закриття справи . - С .150
Апеляція на постанову судді про обрання запобіжного заходу — тримання під вартою . - С .151
Скарга на дії слідчого про відмову у задоволенні клопотання . - С .153
Клопотання при попередньому розгляді кримінальної справи: про повернення справи на додаткове розслідування та зміну запобіжного заходу . - С .154
Клопотання під час судового слідства: про призначення експертизи, про цивільний позов . - С .156
Скарга потерпілого на підставі ст. 27 КПК України про порушення кримінальної справи . - С .157
Апеляція на вирок суду . - С .158
Доповнення до апеляції на вирок суду . - С .160
Касаційна скарга на вирок суду . - С .160
Доповнення до касаційної скарги . - С .162
Клопотання про перегляд судового рішення (вироку, постанови, ухвали), що набрало законної сили, в порядку виключного провадження: неправильне застосування кримінального закону . - С .165
Цивільний позов у кримінальній справі . - С .168
Зауваження на протокол судового засідання . - С .168
УДК
ББК 67.71я75

Кл.слова (ненормированные):
Право цивільне -- Cvil law -- Право гражданское -- Процес цивільний -- Cvil process -- Процесс гражданский -- Право господарське -- Business law -- Право хозяйственное -- Право адміністративне -- Administrative law -- Право административное -- Право кримінальне -- Criminal law -- Право уголовное -- Процес адміністративний -- Administrative process -- Процесс административный -- Процес кримінальний -- Criminal process -- Процесс криминальный -- Процес господарський -- Business process -- Процесс хозяйственный -- Право сімейне -- Family law -- Право семейное -- Право трудове -- Labour law -- Право трудовое -- Право земельне -- Land law -- Право земельное

Экземпляры всего: 2
АБ (2)
Свободны: АБ (2)
Найти похожие


19.
347.9
Ц-58


   
    Цивільний процес України: Підручник [Текст] : за ред. Ю.С.Червоного. - К. : Істина, 2007. - 392 с. - ISBN 966-7613-94-1 : 48.00 р.
    Содержание:
Передмова . - С .3
Список скорочень . - С .4
Цивільне процесуальне право України як галузь права. Поняття цивільного процесу за законодавством України. Предмет, метод і функції цивільного процесуального права України
Поняття цивільного процесу.
Поняття та види проваджень у цивільному процесі.
Стадії цивільного процесу . - С .5
Предмет, метод, функції і системи цивільного процесуального права України . - С .11
Функції цивільного процесуального права . - С .16
Система цивільного процесуального права . - С .17
Цивільне процесуальне законодавство . - С .18
Місце цивільного процесуального права в системі права України . - С .23
Наука цивільного процесуального права . - С .26
Принципи цивільного процесуального права
Поняття принципів цивільного процесуального права . - С .28
Система принципів цивільного процесуального права . - С .29
Загальноправові принципи . - С .30
Міжгалузеві принципи . - С .34
Галузеві принципи . - С .40
Принципи окремого правового інституту — інституту судового розгляду . - С .56
Цивільні процесуальні правовідносини
Поняття цивільних процесуальних правовідносин . - С .60
Передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин . - С .66
Зміст цивільних процесуальних правовідносин . - С .69
Суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин . - С .70
Об'єкт цивільних процесуальних правовідносин . - С .86
Сторони в цивільному процесі § 1. Поняття та ознаки сторіну цивільному процесі . - С .91
Цивільна процесуальна правоздатність та цивільна процесуальна дієздатність сторін . - С .93
Процесуальна співучасть . - С .94
Заміна неналежного відповідача . - С .95
Процесуальне правонаступництво . - С .96
Треті особи в цивільному процесі § 1.
Загальні положення . - С .98
Права та обов'язки третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору . - С .99
Права та обов'язки третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору . - С .102
Представництво в цивільному процесі § 1.
Поняття представництва в цивільному процесі . - С .107
Права та обов'язки представника в цивільному процесі . - С .110
Види представництва . - С .113
Участь у цивільному процесі прокурора та інтереси органів державної влади, органів місцевого самоврядування і осіб, яким законом надано право захищати права, свободи інших осіб
Участь прокурора в цивільному процесі . - С .117
Захист інтересів держави . - С .129
Процесуальні права органів і осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб . - С .130
Доказування і докази в цивільному процесі
України § 1. Поняття судового доказування . - С .136
Предмет доказування . - С .137
Поняття судових доказів . - С .139
Класифікація доказів . - С .145
Пояснення сторін і третіх осіб . - С .146
Показання свідка . - С .148
Письмові докази . - С .150
Речові докази . - С .153
Висновок експерта . - С .154
Оцінка доказів . - С .160
Цивільна юрисдикція загальних судів.
Підсудність цивільних справ
Загальна характеристика юрисдикції
(підвідомчості) . - С .161
Види судової юрисдикції (підвідомчості) . - С .174
Підсудність цивільних справ . - С .177
Наслідки порушення правила підсудності.
Передача справи з одного суду до іншого . - С .184
Процесуальні строки
Поняття процесуальних строків і їх види . - С .185
Обчислення процесуальних строків . - С .186
Поновлення і продовження процесуальних строків . - С .186
Судові виклики і повідомлення § 1. Судові повістки . - С .188
Обов'язки сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, щодо здійснення повідомлень . - С .191
Судові витрати
Поняття, функції та види судових витрат . - С .194
Судовий збір . - С .195
Витрати, пов'язані з розглядом судової справи . - С .199
Звільнення від оплати судових витрат.
Відстрочення і розстрочення судових витрат, зменшення їх розміру . - С .205
Розподіл і відшкодування судових витрат.
Повернення сум судових витрат . - С .206
Заходи процесуального примусу
Попередження, видалення із залу судового засідання, тимчасове вилучення доказів . - С .210
Привід як захід процесуального примусу . - С .211
Наказне провадження
Заява про видачу судового наказу . - С .213
Порядок розгляду заяв та судового наказу . - С .215
Позов
Поняття позову . - С .218
Елементи позову . - С .219
Види позовів . - С .221
Право на позов . - С .223
Захист інтересів відповідача . - С .224
Забезпечення позову . - С .226
Відкриття провадження у справі § 1. Поняття відкриття провадження у справі . - С .230
Позовна заява і заява про відкриття провадження у справах наказного і окремого провадження . - С .231
Умови і підстави відкриття провадження у цивільній справі . - С .233
Правові наслідки відкриття провадження у цивільній справі . - С .237
Провадження у справі до судового розгляду
Поняття, мета і завдання стадії підготовки справи до судового розгляду . - С .239
Зміст і процесуальний порядок підготовки справи до судового розгляду . - С .240
Судовий розгляд
Поняття і значення стадії судового розгляду . - С .248
Підготовча частина судового засідання . - С .249
Розгляд справи по суті . - С .257
Судові дебати . - С .268
Ухвалення судового рішення . - С .269
Зупинення і закриття провадження у справі . - С .273
Залишення заяви без розгляду . - С .275
Судові рішення
Поняття судового рішення. Вимоги, яким має відповідати судове рішення . - С .277
Зміст судового рішення . - С .278
Негайне виконання судових рішень . - С .280
Виправлення описок та арифметичних помилок у судовому рішенні . - С .281
Додаткове рішення . - С .281
Роз'яснення рішення суду . - С .282
Законна сила судового рішення . - С .283
Ухвали суду першої інстанції . - С .284
Окремі ухвали суду . - С .286
Законна сила судових ухвал . - С .287
Заочний розгляд справи . - С .288
Окреме провадження § 1. Загальні положення . - С .291
Розгляд судом справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи . - С .296
Розгляд судом справ про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності . - С .302
Розгляд судом справ про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою . - С .303
Розгляд судом справ про усиновлення . - С .306
Розгляд справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення . - С .309
Розгляд судом справ про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника та векселі . - С .314
Розгляд судом справ про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність . - С .317
Розгляд судом справ про визнання спадщини відумерлою . - С .318
Розгляд заяви про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку . - С .319
Розгляд судом справ про обов'язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу . - С .320
Розгляд судом справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб . - С .321
Перегляд судових рішень і ухвал у апеляційному порядку . - С .323
Перегляд судових рішень і ухвал у касаційному порядку . - С .337
Перегляд судових рішень у цивільних справах, що набрали законної сили, в зв'язку з винятковими обставинами . - С .349
Перегляд рішень або ухвал суду, якими закінчено розгляд справи, що набрали законної сили, а також судового наказу у зв'язку з нововиявленими обставинами . - С .353
Провадження в судах України у цивільних справах за участю іноземних осіб
Правові підстави участі іноземних осіб у цивільному процесі . - С .361
Відкриття провадження у цивільних справах за участю іноземних осіб . - С .367
Судові доручення та надання правової допомоги у справах за участю іноземних осіб . - С .369
Судочинство у третейських судах
Загальні положення щодо створення і діяльності третейських судів . - С .373
Розгляд справ третейськими судами . - С .377
УДК
ББК 67.9((4Укр)304.4

Кл.слова (ненормированные):
Процес цивільний -- Cvil process -- Процесс гражданский -- Право процесуальне -- Procedure law -- Право процессуальное -- Судочинство цивільне -- Cvil process -- Судопроизводство гражданское -- Суд третейський -- Arbitration court -- Суд третейский

Экземпляры всего: 10
АБ (10)
Свободны: АБ (10)
Найти похожие


20.
347.9
Г-98


    Гуценко, К.Ф..
    Правоохранительные органы [Текст] : зд. 2-е испр. и доп. / К.Ф. Гуценко, М. А. Ковалев. - М. : ТЕИС ТОО, 1996. - 328 с. - ISBN 5-7218-0078-Х : 8.40 р.
    Содержание:
Предисловие . - С .3
Основные понятия, предмет и система дисциплины «Правоохранительные органы»
Правоохранительная деятельность: ее признаки, понятии и задачи . - С .7
Основные направления (функции) правоохранительными деятельности и общая характеристика органов, осуществляющих ее . - С .12
Предмет и система дисциплины «Правоохранительные органы . - С .16
Соотношение дисциплины «Праноохранц тельные органы» с другими юридическими дисциплинами . - С .19
Законодательство и иные правовые акты о правоохранительных органах
Общая характеристика и классификация правовых актов о правоохранительных органах . - С .22
Классификация правовых актов о правоохранительных орга на х по их содержанию . - С .23
Классификация правовых актов о правоохранительных органах по их юридическому значению . - С .30
Судебная власть и система органов
Судебная власть, ее понятие и соотношение с др\ гцми ветвями государственной власти . - С .35
2 Суд как орган судебной власти . - С .42
Судебная система . - С .44
Правосудие и его демократические основы
(принципы)
1, Отличительные признаки и понятие правосудия . - С .51
Демократические основы (принципы) правосудия: их понятие, истоки и значение . - С .55
Законность . - С .57
4, Обеспечение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении правосудия . - С .59
Осуществление правосудия только судом . - С .62
Обеспечение законности, компетентности и беспристрастности суда . - С .63
Независимость судей, присяжных и народных заседателей . - С .68
Осуществление правосудия на началах равенства всех перед законом и судом . - С .69
Обеспечение права граждан на судебную защиту . - С .72
Состязательность и равноправие сторон . - С .74
II. Обеспечение подозреваемому, обвиняемому и подсудимому права на защиту . - С .76
12, Презумпция невиновности . - С .77
Открытое разбирательство дел во всех судах . - С .78
Национальный язык судопроизводства . - С .79
Участие представителей народа в отправлении правосудия . - С .80
Основное звено системы общих судов
Районный (городской) народный суд — основное звено системы общих судов . - С .85
Этапы развития районного (городского) народного суда . - С .86
Полномочия районного (городского) суда . - С .88
Основные права и обязанности судей и народных заседателей . - С .93
Состав суда . - С .94
Организация работы в районном (городском) суде . - С .95
Суды среднего звена системы общих судов
Суды среднего звена, их полномочия и место в судебной системе . - С .101
Основные этапы развития судов среднего звена . - С .103
Состав и структура суда среднего звена, полномочия структурных подразделений судов этого звена . - С .105
Организация работы в судах среднего звена . - С .107
Военные суды
Задачи военных судов и их место в российской судебной системе . - С .112
Этапы развития военных судов . - С .114
Подведомственность военных судов . - С .117
Основы организации и подсудности военных судов . - С .119
Верховный Суд Российской Федерации
Верховный Суд РФ — высший судебный орган судов общей юрисдикции . - С .124
Основные этапы истории Верховного Суда РФ . - С .125
Судебные полномочия Верховного Суда РФ . - С .127
Порядок формирования Верховного Суда РФ, его состав и структура . - С .129
Организация работы в Верховном Суде РФ . - С .135
Арбитражные суды и иные арбитражные органы
Арбитражные суды, их место и роль в системе правоохранительных органов . - С .140
Этапы развития арбитражных органов . - С .142
Арбитражные суды основного звена, их состав и полномочия . - С .145
Федеральные арбитражные суды округов: порядок образования, структура и полномочия . - С .150
Высший Арбитражный Суд РФ, его состав, структура и полномочия . - С .155
Иные арбитражные органы . - С .161
Конституционный Суд Российской
Федерации
Конституционный контроль, его понятие и истоки . - С .167
Конституционный Суд РФ: полномочия и основы организации . - С .171
Решения Конституционного Суда РФ, их виды, содержание, форма и юридическое значение . - С .178
Статус судей, народных и присяжных заседателей
Судейский корпус и статус судей: понятие и общая характеристика . - С .184
Порядок формирования судейского корпуса . - С .185
Гарантии независимости судей . - С .190
Судейское сообщество и его органы . - С .197
Квалификационные коллегии и аттестация судей . - С .198
Статус народных и присяжных заседателей . - С .202
XII. Основные этапы развития российской судебной системы
Становление российских судов как учреждений, обособленных от других государственных органов
(дореформенные суды) . - С .209
Судебная реформа 1864 года и ее основные итоги . - С .211
Становление и развитие судов в послеоктябрьский период . - С .220
XIII. Организационное обеспечение деятельности судов и органы юстиции
1» Организационное обеспечение деятельности судов: содержание, органы, эволюция . - С .231
Министерство юстиции РФ и его органы: основные функции и организация . - С .238
Этапы развития органов юстиции . - С .246
Нотариат: функции, организация и руководство его деятельностью . - С .249
XIV. Прокурорский надзор и органы прокуратуры
Прокурорский надзор и направления прокурорской деятельности . - С .257
Основные этапы развития прокуратуры . - С .266
Система, структура и порядок образования органов прокуратуры . - С .270
Кадры органов прокуратуры . - С .273
Организация выявления и расследования преступлений
Выявление и расследование преступлений, их понятие и этапы развития . - С .277
Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, их компетенция . - С .284
Милиция и иные органы дознания, их компетенция . - С .287
Органы предварительного следствия, их компетенция . - С .290
XVI. Юридическая помощь и защита по уголовным делам
Юридическая помощь и защита по уголовным делам, их содержание и значение . - С .295
Адвокатура и ее задачи . - С .296
Становление и эволюция российской адвокатуры . - С .297
Коллегии адвокатов и их организация . - С .302
Адвокаты, их права и обязанности . - С .307
Иные организационные формы оказания юридической помощи . - С .310
Программа дисциплины «Правоохранительные органы . - С .314
Указатель сокращений . - С .323
УДК
ББК 65

Кл.слова (ненормированные):
Органи правоохоронні -- Law-enforcement authorities -- Органы праовоохранительные


Доп.точки доступа:
Ковалев, М.А.
Экземпляры всего: 3
АБ (3)
Свободны: АБ (3)
Найти похожие
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© library21.ru, 2015-2017