Вирва, О. Є.
    Органозберігальні операції у дітей із злоякісними пухлинами кісток кінцівок : обзор / О. Є. Вирва, С. Д. Шевченко, В. В. Баєв // Ортопедия , травматология и протезирование. - 2008. - № 2. - С. 136-140. - Библиогр.: с. 140 ( 32 назв.)
Рубрики: КОСТЕЙ НОВООБРАЗОВАНИЯ--Bone Neoplasms
   КОНЕЧНОСТИ СОХРАНЕНИЕ ОТ АМПУТАЦИИ--Limb SalvageДоп.точки доступа:
Шевченко, С.Д.; Баєв, В.В.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

   
    Клініко-біомеханічна оцінка результатів ортезування хворих однобічним остеоартрозом колінного суглоба / М. Т. Ковалько [и др.] // Ортопедия , травматология и протезирование. - 2008. - № 3. - С. 44-46. - Библиогр.: с. 46 ( 8 назв.)
Рубрики: ОСТЕОАРТРИТ КОЛЕННОГО СУСТАВА--Osteoarthritis, Knee
   ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА--Orthotic DevicesДоп.точки доступа:
Ковалько, М.Т.; Андрухова, Р.В.; Шевченко, С.Д.; Роман, Л.К.; Василенко, І.М.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

    Шевченко, С. Д.
    Органосохраняющие операции при злокачественных опухолях костей у детей / С. Д. Шевченко // Международный мед. журн. - 2009. - Т. 15, № 1. - С. 75-79. - Библиогр.: с. 79 ( 19 назв.)
Рубрики: КОСТЕЙ НОВООБРАЗОВАНИЯ--Bone Neoplasms
   ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ--Surgical Procedures, Operative


Имеются экземпляры в отделах: всего 1
Свободны: 1

   
    Біомеханічна оцінка результатів ортезування хворих на коксартроз / М. Т. Ковалько, Р. В. Андрухова, С. Д. Шевченко [та ін.] // Ортопедия, травматология и протезирование . - 2010. - N 3. - С. 72-75. - Рез. рос., англ. - Бібліогр.: с. 75
Рубрики: ОСТЕОАРТРИТ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА--Osteoarthritis, Hip
   ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА--Orthotic DevicesДоп.точки доступа:
Ковалько, М.Т.; Андрухова, Р.В.; Шевченко, С.Д.; Роман, Л.К.; Василенко, І.М.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1
Свободны: 1

   
    Помилки під час ультразвукового дослідження кульшових суглобів у дітей молодшої вікової групи / О. І. Корольков, С. Д. Шевченко, Т. В. Спіліотіна, Т. А. Єрмак // Ортопедия, травматология и протезирование . - 2010. - N 2. - С. 23-27. - Рез. рос., англ. - Бібліогр.: с. 27
Рубрики: ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ--Hip Joint
   МЕДИЦИНСКИЕ ОШИБКИ--Medical Errors

   ДЕТИ--ChildДоп.точки доступа:
Корольков, О.І.; Шевченко, С.Д.; Спіліотіна, Т.В.; Єрмак, Т.А.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1
Свободны: 1

    Баєв, В. В.
    Використання імплантатів "Тутопласт" в лікуванні доброякісних новоутворень та пухлиноподібних уражень кісток у дітей / В.В. Баєв, С.Д. Шевченко, О.Є. Вирва // Ортопедия, травматология и протезирование. - 2009. - N1. - С. 73-75. - Рез.рос.,англ. - Библиогр.: с. 75
Рубрики: КОСТЕЙ НОВООБРАЗОВАНИЯ--BONE NEOPLASMS
   ПРОТЕЗЫ И ИМПЛАНТАТЫ--PROSTHESES AND IMPLANTS

   ДЕТИ--CHILDДоп.точки доступа:
Шевченко, С.Д.; Вирва, О.Є.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1
Свободны: 1

    Шевченко, С. Д.
    Возможности ультразвуковой диагностики в травматологии и ортопедии : обзор / С.Д. Шевченко, В.И. Мартюк, И.Г. Яковенко // Ортопедия, травматология и протезирование. - 2009. - N1. - С. 118-123. - Библиогр.: с.122-123
Рубрики: ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ--HIP JOINT
   УЛЬТРАСОНОГРАФИЯ--ULTRASONOGRAPHYДоп.точки доступа:
Мартюк, В.И.; Яковенко, И.Г.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1
Свободны: 1

    Корольков, О. І.
    Патологія кульшових суглобів у дітей: погляд на проблему з позицій концепції захворювань суглобів, зумовлених спадковою схильністю / О. І. Корольков, С. Д. Шевченко // Український ревматологічний журнал. - 2009. - N 2. - С. 52-55. - Рез.рос.,англ. - Бібліогр.: с.55
Рубрики: ДЕТИ
   ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВДоп.точки доступа:
Шевченко, С.Д.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1
Свободны: 1